Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

Det er hensigtsmæssigt, at rapporten indeholder et resumé af undersøgelsens resultater, ligesom

tabeller og figurer over resultaterne gør rapporten mere læsevenlig. Det er vigtigt,

at rapporten også indeholder den handlingsrettede del, således at det fremgår, hvilke anbefalinger

nævnet vil give kommunerne på baggrund af resultaterne i undersøgelsen, og

hvordan nævnet konkret har tænkt sig at tilrettelægge den fremadrettede vejledning.

I forbindelse med den foreløbige orientering om undersøgelsens resultater returneres de

indsendte skemaer, som nævnet har anvendt ved gennemgangen af de enkelte sager. Skemaerne

returneres dog alene til den kommune, hvorfra sagerne er indhentet.

Inden rapporten offentliggøres, sendes den til Ankestyrelsen med henblik på eventuelle

kommentarer. Nævnene anmodes samtidig om at indsende et indlæg om undersøgelsen til

Ankestyrelsen, som kan bringes i "Nyt fra Ankestyrelsen". Denne undersøgelse kan bidrage

til, at resultaterne af undersøgelsen kan få videre betydning som generel vejledning også

for andre kommuner og nævn.

54

More magazines by this user
Similar magazines