Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

5.2. Fremgår det, hvilken afgørelse der er

truffet

5.3. Fremgår det, med hvilken hjemmel afgørelsen

er truffet

5.4. Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger

om formaliteten

60

Bemærkninger:

1. Helt klart

2. Nogenlunde

3. Slet ikke

4. Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst, til at

dette punkt kan vurderes

Bemærkninger:

1. Helt klart

2. Nogenlunde

3. Slet ikke

4. Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst, til at

dette punkt kan vurderes

Bemærkninger:

1. Ja

2. Nej

Bemærkninger:

5. Vurdering af formelle regler i øvrigt

(Afslagssager)

5.1. Hvilken form har afgørelsen 1. Skriftlig afgørelse

2. Skriftligt notat i kommunens journal

3. Anden form

5.2. Er begrundelsen for afgørelsen i overensstemmelse

med FVL §§ 22-24, eller opfylder

det skriftlige notat kravet om, at det

skal fremgå, hvilken afgørelse der er truffet

med hvilken hjemmel

5.3. Er klagevejledningen korrekt.

Der henvises til FVL § 25

Bemærkninger

1. Helt klart

2. Nogenlunde

3. Slet ikke

4. Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst, til at

dette punkt kan vurderes

Bemærkninger:

1. Helt klart

2. Nogenlunde

3. Slet ikke

4. Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst, til at

dette punkt kan vurderes

Bemærkninger:

5.4. Har der været foretaget partshøring 1. Ja

2. Nej

3. Partshøring skulle ikke være foretaget

5.5. Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger

om formaliteten

Bemærkninger:

1. Ja

2. Nej

Bemærkninger:

6. Vurdering af kommunens generelle retningslinjer

6.1. Har kommunen vedtaget retningslinjer

på området

6.2. Hvis ja, er retningslinjerne da i overensstemmelse

med regler og praksis

1. Ja

2. Nej

Bemærkninger:

1. Helt klart

2. Nogenlunde

3. Slet ikke

4. Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst, til at

More magazines by this user
Similar magazines