Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

Fremtidig struktur i rapporterne

En struktur på baggrund af det foranstående kan herefter se således ud:

I Beslutningstagerrettet del

74

1. Undersøgelsens resultater, herunder

a. Resumé

b. Resultaterne af undersøgelsen opgjort i tal fremstillet ved hjælp af

overskuelige tabeller.

c. Anbefalinger

2. Undersøgelsens baggrund

a. En kort perspektiverende del, hvor blandt andet årsagen til, at området

er eller bør være genstand for evt. politisk bevågenhed fremhæves.

Formålet med reglerne kan evt. fremhæves. Herudover kan

væsentlige pointer fra undersøgelsens resultater analyses ved hjælp

af statistisk dokumentation og inddragelse af resultater fra andre

undersøgelser

3. En præsentation af de deltagende kommuner på baggrund af undersøgelsens

resultater

II Sagsbehandlerrettet del

4. Viden om hvorfor sagsbehandlingen ikke er tilstrækkelig god, og hvordan

bliver den bedre

a. Anbefalinger der vedrører den materielle vurdering, hvad skal

sagsbehandlerne være særligt opmærksomme på

i. Eksempler fra sagerne der danner baggrund for anbefalingerne

ii. Eksemplerne samles i forhold til de problemstillinger de

vedrører

iii. gennemgang af de væsentligste retsregler på området i forhold

til de fundne problemer

b. Anbefalinger der vedrører den formelle vurdering, hvad skal sagsbehandlerne

være særligt opmærksomme på

i. Eksempler fra sagerne der danner baggrund for anbefalingerne.

Eksemplerne samles i forhold til de problemstillinger

de vedrører

ii. Eksemplerne samles i forhold til de problemstillinger de

vedrører

iii. Gennemgang af de væsentligste retsregler på området i forhold

til de fundne problemer

c. gennemgang af praksis på området i forhold til problemerne

(SM´ere, nævnspraksis, Ombudsmandspraksis m.v.)

5. En bilagsdel bestående af:

a. Undersøgelsens omfang, - antal kommuner og antal sager

b. Eventuelle tabeller

c. Metodeafsnit

More magazines by this user
Similar magazines