Sp.rgeskema bordplader 2005 - Wallmann A/S

wallmann.dk

Sp.rgeskema bordplader 2005 - Wallmann A/S

Spørgeskema - udfyldes af slutbrugeren. (Montøren)

Dato for aflevering: Intern/Konsulent:

Slutbruger: Navn: Tel.

Adresse: Fax

By: E mail:

Håndværker/ Montør Navn: Tel.

Adresse: Fax

By:

Forhandler: Navn: Tel.

Type: Laminatbordplade Massivtræ bordplade

Samlet købt mængde i stk.: Træsort/Dekor farve :

Forkant

Tykkelse i mm:

Er der monteret vask i skadesområdet

Ja Nej

Købt d. (vedlæg bon/faktura): Monteret d. Er der monteret kogeplade i skadesområdet

Ja Nej

Angiv bordplade monterings type (lige / vinkel / hestesko) og længde i meter:

Er der monteret nogen form for maskine under bordpladen (f.eks opvaskemaskine, indbygningsovn)

Ja Nej Hvis ja hvilke ?

Skadesforløb (Vigtigt: vedlæg tegning af bordplade med div. mål og angivelse af hvor skaden befinder sig. Husk angivelse af vask /

kogeplade / vindue o.a.. Benyt evt. bagsiden. Digitale fotos vedlægges eller fremsendes pr. e-mail til:

Hvis bordpladen er i massiv træ, så beskriv behandlingen hvis pladen har

fået olie/ lak eller lign.

Rummets klima

1:

1. Er bordpladen monteret i et

helårshus med normal

Ja

2:

stuetemperatur året rundt?

Nej

3:

Har bordpladen fået samme behandling på bagsiden? Ja Nej

Ligger bordpladen i et nybygget hus/ eller nyrestaureret hus? Ja Nej

1:Blev rummets relative luftfugtighed samt temperatur målt? Ja Nej

2:Hvis ja, resultat og med hvad:

2: Hvis Nej, beskriv hus/rum (f.eks sommerhus / grovbryggers)

Hvis Ja besvares nedenstående spørgsmål 1 og 2.

MSK Scandinavia A/S * Parallelvej 17 * 8620 Kjellerup * Tel. 87 700 900 * Fax. 87 700 929 1/3


Spørgeskema - udfyldes af slutbrugeren. (Montøren)

Bordpladens fastgørelse:

Afstand på 5 mm luft imellem bordplade og væg? Ja Nej

Hvilken afstand sidder sidder skruerne der holder bordpladen med?

Er der anvendt spændeskiver? Ja Nej

Er der boret svindhuller på 10mm i køkkenellemternes top så bordpladen kan arbejde? Ja Nej

Er bordpladen fasgjort med andet end skruer?

Hvis ja, hvad?

Ja Nej

Er der anvendt bagkantsliste: Ja Nej

Hvis Ja, hvilken type (f.eks hulkehl / træ / alu)?

Bordpladen bliver brugt i: Privat bolig Erhverv

Hvilken lim/ tape blev der anvendt ifbm.

kantlister (kun laminatborplader) :

Ved hjørnesamlinger, hvad er der anvendt som tætningsmiddel?

Er der evt. anvendt hjørne samleprofil? Ja Nej

Anvendte regøringsmidler/plejemidler: Mulig besigtigelsesdato:

Deres løsningsforslag:

Dato:

Vigtigt: - Skriv tydeligt.

Kundens/montørens underskrift. Underskriften bekræfter rigtigheden af ovenstående. Er der tale om

ukorrekte oplysninger, forbeholder vi os ret til at sende Dem regningen.

- Skemaet skal udfyldes så godt og præcist som muligt.

- Medsend købsbilag og tegning af rummet. (Tegn evt. herunder)

- Vi behandler alle skader med stor omhu, dog betinget af at ovennævnte er udfyldt korrekt.

I modsat fald returneres spørgeskemaet og sagen risikeres afvist.

MSK Scandinavia A/S * Parallelvej 17 * 8620 Kjellerup * Tel. 87 700 900 * Fax. 87 700 929 2/3


Spørgeskema - udfyldes af slutbrugeren. (Montøren)

Tegning med angivelse af mål i cm.:

jf 01/2005

MSK Scandinavia A/S * Parallelvej 17 * 8620 Kjellerup * Tel. 87 700 900 * Fax. 87 700 929 3/3

More magazines by this user
Similar magazines