Hent vejledning i PDF format - Intex Nordic

intexnordic.com

Hent vejledning i PDF format - Intex Nordic

108IO DK 1.indd 20 13/10/10 09.25


108---A0-1107 EN 1.pdf 1 13/10/10 09.21

BETJENINGSVEJLEDNING

OWNER’S MANUAL

(122IO) DELUXE WALL

(108)

MOUNT

MODEL

SURFACE

636 FILTER

SKIMMER

PUMP

ENGLISH

DANISH

7.5”

7.5”

X 10.3”

10.3”

PANTONE

PANTONE

295U

295U

06/15/2009

08/23/2008

Krystal Clear TM

For illustrative purposes only. Pool may not be provided.

Kun til illustration.

IMPORTANT VIGTIGE

SIKKERHEDSREGLER

SAFETY RULES

English Dansk

Sørg for at læse, forstå og følge alle

instruktionerne

Read, Understand,

nøje,

and

før du

Follow

installerer

all

Instructions

produktet og

Carefully

tager det

before

i brug.

Installing and using this Product.

Deluxe Wall Mount

Surface Skimmer

Model 636T Filterpumpe

220 - 240 V~, 50 Hz, 165 W

Hmax 1.0 m, H min 0.19 m, IPX5

Maks. Vandtemperatur: 35 °C

Don’t Prøv også forget disse to try andre these Intex other produkter: ne Intex pools, products: pool Pools, tilbehør, Pool Accessories,

Inatable oppustelige Pools pools and og In-Home indendørs Toys, legetøj, Airbeds luftmadrasser and Boats available og både at kan nendes

retailers hos store or forhandlere visit our website. eller besøg vores hjemmeside.

122 108

IO

©2009

©2008

Intex

Intex

Marketing

Marketing

Ltd.

Ltd.

- Intex

- Intex

Development

Development

Co.

Co.

Ltd.

Ltd.

- Intex

- Intex

Trading

Trading

Ltd.

Ltd.

- Intex ©2010

- Intex

Recreation Intex Marketing

Recreation

Corp. Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.

- Intex Recreation Corp. Corp.

All rights

All rights

reserved/Tous

reserved/Tous

droits

droits

réservés/Todos

réservés/Todos

los derechos

los derechos

reservados/Alle

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle reservados/Alle

Rechte

Rechte

vorbehalten.

vorbehalten.

Printed

Printed

in China/Imprimé

in China/Imprimé

en Chine/Impreso

en Chine/Impreso

en China/Gedruckt

en China/Gedruckt

in China.

Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China. in China.

®

®

Trademarks ® Trademarks used

used

in used some

in in some countries

countries of the of the world

the world under under license license from/® from/® Marques Marques Marques utilisées utilisées

utilisées dans dans certains dans

certains

certains pays pays sous pays

sous

sous

licence

licence

de/Marcas licence de/Marcas registradas

registradas utilizadas

utilizadas en algunos en algunos países países del del mundo

del mundo mundo

bajo bajo

licencia licencia de/Warenzeichen de/Warenzeichen verwendet verwendet

verwendet in einigen in einigen

in einigen

Ländern

Ländern Ländern der Welt

der der Welt

in Welt Lizenz

in in Lizenz von/Intex

von/Intex Marketing Marketing Ltd. Ltd. Ltd.

to/à/a/an Intex Intex

Trading Trading Ltd., Ltd., Intex Intex Development Development Co. Co. Ltd., Co.

Ltd., G.P.O Ltd.,

G.P.O

G.P.O

Box

Box

28829, Box

28829,

28829, Hong

Hong

Kong Hong

Kong

Kong & Intex

&

Intex Recreation

Recreation Corp., Corp.,

Corp.,

P.O. P.O.

P.O.

Box Box

Box

1440,

1440,

Long

Long

Beach,

Beach,

CA 90801 CA 90801

• Distributed • Distributed

• Distributed

in the in the European

in

European

the European

Union

Union

by/Distribué Union by/Distribué

by/Distribué

dans

dans

l’Union dans l’Union

l’Union

Européenne

Européenne

par/Distribuido

par/Distribuido

en en la la

en

unión

la unión

Europea por/Vertrieb

Europea

por/Vertrieb in

por/Vertrieb

in der der Europäischen

in

Europäischen Union

der Europäischen

Union

Union

durch/Intex durch/Intex

durch/Intex

Trading Trading

Trading

B.V.,

B.V.,

P.O. B.V.,

P.O.

Box P.O. Box

Box

nr. 1075 nr. 1075

nr. 1075

– 4700 – 4700

– 4700

BB BB Roosendaal

BB Roosendaal

– The

– The

Netherlands

Netherlands

108IO DK 1.indd 1 13/10/10 09.25


INDHOLDSFORTEGNELSE

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

Advarsel........................................................................... 3

Liste over delene og reference ..................................... 4-6

Opstillingsvejledning...................................................... 7-9

Mulighed for fastmontering............................................ 10

Betjeningsvejledning...................................................... 11

Driftstidstabel

........................................................................... 12

Vedligeholdelse............................................................... 13

Pleje af poolen og kemikalier......................................... 14

Vinteropbevaring............................................................. 15

Fejlfindingsvejledning.................................................... 16

Almindelige poolproblemer............................................ 17

Generelle sikkerhedsregler............................................ 18

Begrænset garanti........................................................... 19

Intex servicekontorers beliggenhed.............................. 20

Dansk

GEM DENNE VEJLEDNING Side 2

108IO DK 1.indd 2 13/10/10 09.25

108


SIKKERHEDSREGLER

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

Dansk

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug.

LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGERNE

ADVARSEL

• For at undgå personskade må børn ikke anvende produktet. Hold altid opsyn med

børn og handicappede personer.

• Fare for elektrisk stød. Dette produkt må kun sluttes til et jordstik, der er beskyttet

med en jordfejlsafbryder (HFI) eller fejlstrømsafbryder. Kontakt en elektriker, hvis

du ikke er sikker på, at stikket er beskyttet med HFI. Få en elektriker til at installere

HFI, som udløses ved maks. 30 mA. Undlad at bruge en transportabel

fejlstrømsafbryder.

• Undgå at nedgrave ledningen. Placer ledningen et sted, hvor den ikke bliver

beskadiget af plæneklippere, hækkesakse og andet udstyr.

• Hvis ledningen er defekt, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet

eller en elektriker, så der ikke opstår farlige situationer.

• For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du undgå at anvende

forlængerledninger, timere, stikadaptere eller stikomformere for at slutte enheden til

strømforsyningen. Brug en fastmonteret stikkontakt.

• Samling og demontering må kun foretages af voksne.

• Undgå at slutte stikket til eller at trække det ud, hvis du står i vand eller har våde

hænder.

• Anbring produktet væk fra poolen for at forhindre, at børn kravler op på pumpen for

at komme i poolen.

• Hold produktet og ledningen/ledningerne utilgængelige for børn.

• Undgå at bruge dette produkt, mens poolen er i brug.

• Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter produktet, gør det rent, udfører

service på det eller foretager justeringer af det.

• Dette produkt er kun beregnet til brug med pools, der kan gemmes væk efter brug.

Det må ikke bruges til pools, der er fast installeret. En flytbar pool, der kan

gemmes væk for vinteren, er konstrueret, så den er nem at skille ad og samle igen.

• Stikket til produktet skal som minimum placeres 3,5 m fra poolen.

• Der skal være adgang til stikket, efter at produktet er blevet installeret.

• Dette produkt må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske,

sanselige eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden medmindre de har

fået vejledning eller instruktion i brug af produktet af en person, der er ansvarlig for

deres sikkerhed.

• Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.

• Dette produkt er kun beregnet til brug til de formål, der er beskrevet i

• Hver dag gennem hele poolsæsonen skal filtreringssystemet køre, som minimum

længe nok til at sikre fuldstændig udskiftning af vandmængden.

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE ADVARSLER KAN

MEDFØRE MATERIELLE SKADER, ELEKTRISK STØD, SAMMEN-

FILTRING, ANDEN ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALD.

Disse produktadvarsler, anvisninger og sikkerhedsregler, der følger med produktet, dækker

nogle almindeligt forekommende risici ved vandsportsudstyr og omfatter ikke alle fare- og

risicimomenter. Brug din sunde fornuft og almindelige dømmekraft i forbindelse med

vandaktiviteter.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 3

108IO DK 1.indd 3 13/10/10 09.25

108


LISTE OVER DELENE

1

4

5

7

10

(108) MODEL 636 (108) FILTER MODEL PUMP 636 DANISH FILTER PUMP 7.5” X 10.3” ENGLISH PANTONE 7.5” X 295U 10.3” PANTONE 08/23/2008295U

06/10/2009

LISTE PARTS OVER LIST DELENE

2

8

13 14

15

English Dansk

BEMÆRK: NOTE: Drawings Tegningerne for illustration er kun purpose til illustration. only. Viser May not ikke reflect det korrekte actual product. produkt. Not Er ikke to

i scale. skala.

GEM SAVE DENNE THESE VEJLEDNING INSTRUCTIONS Page Side 4

3

6

9

11

112

2

108

PARTS LIST

108IO DK 1.indd 4 13/10/10 09.26


INDHOLDSLISTE

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

INDHOLDSLISTE

Dansk

Før du installerer produktet, skal du bruge et par minutter på at kontrollere indholdet og gør

dig fortrolig med delene.

7

BEMÆRK: Tegningerne er kun til illustration. Viser ikke det korrekte produkt. Er ikke

i skala.

N° DE PIÈCE BESKRIVELSE ANTAL RESERVEDEL NUMMER

1 GEVINDSKÅRET RING TIL FILTERHUS

1 10749

2 LUFTVENTIL/BUNDFALDSVENTIL

2 10460

3 O-RING TIL VENTIL

2 10264

4 DÆKSEL TIL FILTERHUS

1 10750

5 O-RING TIL FILTERHUS

1 10325

6 FILTERINDSATS (59900)

1

7 PUMPESLANGE MED MØTRIKKER

2 10494

Oplys modelnummer og reservedelsnummer i forbindelse med bestilling af

reservedele.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 5

108IO DK 1.indd 5 13/10/10 09.26

3

2

1

2

3

4

5

6

108


INDHOLDSLISTE

(108) MODEL 636 FILTER PUMP ENGLISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 06/10/2009

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

PARTS

INDHOLDSLISTE

REFERENCE (continued)

(fortsat)

English

Dansk

Before assembling your product, please take a few minutes to check the contents

Før du installerer produktet, and skal become du bruge familiar et par with minutter all the parts. på at kontrollere indholdet og gør

dig fortrolig med delene.

8

8

9

9

8

8

9

9

10 11 12 13 14

10 11 12 13 14

10 11 12 13

10 11 12 13 15

NOTE: Drawings for illustration purpose only. May not reflect actual product. Not to

scale.

BEMÆRK: Tegningerne er kun til illustration. Viser ikke det korrekte produkt. Er ikke

i skala.

REF. NO. DESCRIPTION QTY. SPARE PART NO.

N° DE 8PIÈCE

PLUNGER VALVE (HOSE BESKRIVELSE O-RING & STEP WASHER INCLUDED) ANTAL 2 RESERVEDEL 10747NUMMER

98

STEMPELVENTIL HOSE O-RING (O-RING TIL SLANGE & LILLE SPÆNDESKIVE MEDFØLGER) 2 10262 10747

10 9 O-RING STEP WASHER TIL SLANGE

10745 10262

11 10 LILLE STRAINER SPÆNDESKIVE NUT

2 10256 10745

12 11 SIMØTRIK FLAT STRAINER RUBBER WASHER

2

10255 10256

13 12 FLAD THREADED GUMMISPÆNDESKIVE STRAINER CONNECTOR TIL SI

2

11235 10255

14 13 GEVINDSKÅRET ADJUSTABLE POOL SIFORBINDELSESSTYKKE

INLET NOZZLE

12

11074 10744

14 JUSTERBAR INDTAGSMUNDSTYKKE

1 11074 11235

When ordering parts, be sure to quote the model number and part numbers.

15 SINET

1 10253

GEM

SAVE

DENNE

THESE

VEJLEDNING

INSTRUCTIONS Page 6

Side 6

108IO DK 1.indd 6 13/10/10 09.26

108

108

PARTS REFERENCE


OPSTILLINGSVEJLEDNING

1. Tag fat i sien og stempelventilen.

2.

1.

Skru

In a

stempelventilen

counter-clockwise

af

motion

det gevindskårne

unscrew

siforbindelsestykke

plunger valve union

(13)

from

ved

the

at

threaded

dreje den

mod

strainer

uret.

connector

Pas på, at

(13)

den

(see

lille

drawing 1).

gummispændeskive

Be careful not to lose

(10)

the

ikke

step

bliver

rubber

væk.

Anbring

washer

stempelventilen

(10). Place the plunger

på jorden

valve

på et

on

sikkert

the ground

sted (se

in a

tegning

safe place.

1).

3.

2.

Skru

In a

siens

counter-clockwise

møtrik (11) af

motion

det gevindskårne

unscrew

siforbindelsesstykke

the strainer nut (11)

(13)

from

ved

the

at

threaded

dreje den

mod

connector

uret. Lad

(13).

den

Leave

flade

the

spændeskive

flat

(12)

sidde

washer


(12)

forbindelsesstykket

on the connector

(13).

(13).

4.

3.

Installer

Install the

filteret

strainer

og stempelventilen

and plunger valve

på det

at the

nederste

lower position

udtag

of

(mærket

pool outlet

”+”).

(marked

Fra indersiden

"+").

af

From

poolbeklædningen

the inside of the

monteres

pool liner insert

forbindelsesstykket

the connector (13)

(13)

into

i

one

et af

of

de

the

udskårne

huller

pre-cut

med

holes

spændeskiven

with the washer


remaining

forbindelsesstykket

on the connector to

placeret

be placed

mod

against

beklædningens

the inside of the

indvendige

liner wall.

side.

5.

4.

Sørg

Before

for,

assembly,

at den flade

lubricate

side af

the threads with

simøtrikken

a petroleum

(11)

jelly.

vender

Then,

ind

with

mod

the flat side of

beklædningens

the strainer nut

udvendige

(11) facing

side,

the outside

og drej

wall

simøtrikken

of the liner

(11)

in a

med

clockwise

uret tilbage

motion


screw

det

the

gevindskårne

strainer nut (11)

forbindelsesstykke

back onto the threaded

(13) (se

tegning

connector

2).

(13)

Smør

(see

gevindene

drawing

med

2).

vaseline

5.

før

Finger

montering.

tighten the strainer nut (11) onto

6. Stram

the threaded

simøtrikken

connector (11) på (13).

6.

det

Grasp

gevindskårne

the plunger

forbindelsesstykke

valve assembly. Make

(13)

med

sure

fingrene.

the step washer (10) is in place.

7.

7.

Tag

In a

fat

clockwise

i stempelventilen.

motion screw

Kontrollér,

the plunger

at den

lille

valve

spændeskive

union back

(10)

onto

sidder

the threaded

korrekt.

8. Drej

connector

stempelventilen

(13) (see

tilbage

drawing


3).

det

8.

gevindskårne

Examine the

forbindelsesstykke

plunger valve to see

(13)

if the

ved

at

handle

dreje den

is pushed

med uret

fully

(se

down

tegning

to the

3).

"0/1"

9. Undersøg

position. If

stempelventilen

not, grasp the handle

for at se,

at

om

grebet

the top

er

and

trykket

push

helt

down,

ned

turning

til positionen

the

”0/1”.

Hvis

handle

det

in

ikke

a clockwise

er tilfældet,

direction

skal du

until

tage

the

fat

foroven

plastic

i

protruding

grebet og

notch

trykke

anchors

ned, mens

in

du

drejer

the "0/1"

det med

position.

uret,

This

indtil

will

plasthakket

prevent

står

i

water

positionen

from

”0/1”.

flowing

Det

out

forhindrer,

during filling

at der

of the

trænger

pool (see

vand

drawings

ud under

4.1

fyldningen

& 4.2).

(se

tegning 4.1 & 4.2).

(108) MODEL 636T FILTER PUMP ENGLISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 07/16/20

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

POOL OUTLET - STRAINER & PLUNGER VALVE SETUP

UDTAG – OPSÆTNING AF FILTER OG STEMPELVENTIL

English

Dansk

The strainer grid prevents large objects from jamming and/or damaging the

Sinettet filter pump. forhindrer, The plunger at store valve genstande assembly blokerer prevents og/eller water beskadiger from flowing into the

filterpumpen, filter pump while og stempelventilen the filter cartridge forhindrer, is being at placed der trænger or cleaned. vand If ind your i pool

filterpumpen, has an inflatable når filterindsatsen top ring, install monteres the strainer, eller nozzle renses. and Hvis plunger din pool valve har before

oppustelig inflating the topring, pool liner installer top ring. filter, The mundstykke parts numbers og stempelventil here onward, før refer to the

oppustning parts depicted af topringen. in the Parts List section of this manual. To install, do the

following:

GEM

SAVE

DENNE

THESE

VEJLEDNING

INSTRUCTIONS Page 7

Side 7

11

11

1

1

2

2

1

2

2

1

1

INDVENDIG SIDE 2

AF POOLDUGEN INSIDE 2

LINER WALL

12 13 15

12 13

11

2

1

3

3

4.1

4.1

INDVENDIG

SIDE INSIDE AF

POOLDUGEN LINER

WALL

108IO DK 1.indd 7 13/10/10 09.26

2

4.2

4.2

108

108

SETUP INSTRUCTIONS


OPSTILLINGSVEJLEDNING

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

Dansk

INDTAG – OPSÆTNING AF MUNDSTYKKE OG STEMPELVENTIL

1. Tag fat I mundstykke og stempelventil.

2. Skru stempelventilen af det gevindskårne

siforbindelsestykke (13) ved at dreje den

mod uret. Pas på, at den lille

gummispændeskive (10) ikke bliver væk.

Anbring stempelventilen på jorden på et

sikkert sted (se tegning 5).

3. Skru siens møtrik (11) af det gevindskårne

siforbindelsesstykke (13) ved at dreje den

mod uret. Lad den flade spændeskive (12)

sidde på forbindelsesstykket (13).

4. Installer mundstykket og stempelventilen på

det øverste indtag. Fra indersiden af

poolbeklædningen monteres

forbindelsesstykket (13) i et af de udskårne

huller med spændeskiven på

forbindelsesstykket placeret mod

beklædningens indvendige side.

5. Sørg for, at den flade side af

simøtrikken (11) vender ind mod

beklædningens udvendige side, og drej

simøtrikken (11) med uret tilbage på det

gevindskårne forbindelsesstykke (13) (se

tegning 6). Smør gevindene med vaseline

før montering.

6. Stram justerbar indtagsmundstykke (14) og

simøtrikken (11) på det gevindskårne

forbindelsesstykke (13) med fingrene.

7. Tag fat i stempelventilen. Kontrollér, at den

lille spændeskive (10) sidder korrekt.

8. Drej stempelventilen tilbage på det

gevindskårne forbindelsesstykke (13) ved

at dreje den med uret (se tegning 7).

9. Undersøg stempelventilen for at se, om

grebet er trykket helt ned til positionen ”0/1”.

Hvis det ikke er tilfældet, skal du tage fat

foroven i grebet og trykke ned, mens du

drejer det med uret, indtil plasthakket står

i positionen ”0/1”. Det forhindrer, at der

trænger vand ud under fyldningen (se

tegning 8.1 & 8.2).

10. For bedre cirkulation justeres retningen på

mundstykkets hoved ved at dreje det væk

fra udtaget (se tegning 9).

11. Poolbeklædningen er nu klar til at blive

fyldt med vand. Se brugsanvisningen for

at få oplysninger om fyldning af poolen.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 8

11

1

2

POOL

1

2

INDVENDIG SIDE

AF POOLDUGEN

12 13 14

1

2

VANDETS

RETNING

5

6

7

8.1

INDVENDIG

SIDE AF

POOLDUGEN

108IO DK 1.indd 8 13/10/10 09.26

8.2

9

108


OPSTILLINGSVEJLEDNING

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

MONTERING AF FILTERPUMPENS SLANGETILSLUTNING

Dansk

1. Tag Krystal Clear-filterpumpen og -slangerne ud af emballagen.

2. Placer filterpumpen, så slangerne (7) kan sluttes til stempelventilen.

Bemærk! Lovgivningen i nogle lande herunder EU landene kræver, at

filterpumpen monteres på et fast underlag. Der findes to 2

monteringshuller i pumpens bund til dette formål.

3. Tag pumpens to slanger (7) og tilslut slangernes møtrikker til filterpumpen.

4. Skru den gevindskårne ring til filterhuset (1) af filterhuset ved at dreje den mod

uret. Anbring den et sikkert sted.

5. Filterpumpen er et lufttæt system. Åbn den øverste luftventil (2) ved at dreje 1-2

gange mod uret. Fjern ikke luftventilen fra topdækslet, da der sprøjter vand

ud, hvis motoren bliver tændt, og det kan give skader.

6. Afmonter filterhusets dæksel (4). Kontrollér, om der sidder en indsats i huset.

Hvis det er tilfældet, skal du montere dækslet igen og stramme ringen (1) på

filterhuset med fingrene.

7. Stram forsigtigt bundfaldsventilen i bundet af huset med fingrene for at sikre, at

der ikke lækker vand.

8. Når poolen er fyldt, skal du slutte slange fra filterhusets bund til den højest

siddende si. Slangetilslutningen foretages forneden på stempelventilen. Brug

slangemøtrikken til at fastgøre slangen.

9. Tilslut den anden slange til midten af motorhuset og til den anden tilslutning på

beklædningen.

ADVARSEL

Anbring produktet væk fra poolen for at forhindre, at børn kravler op på

pumpen for at komme i poolen.

LUFTVENTIL

MOTOR

HUS

DÆKSEL TIL

FILTERHUS

SPÆNDEBÅND

VAND UD

GEVINDKRAVE

FILTERENHED

INDENI

O-RING

TIL SLANGE

O-RING TIL SLANGE

LEDNING

STEMPELVENTIL

VANDETS RETNING

VAND IND

VANDSTAND

UDVENDIGE SIDE

AF POOLDUGEN

JUSTERBAR

INDTAGSMUNDSTYKKE

INDVENDIG SIDE

AF POOLDUGEN

SINET

( ILLUSTRATIONEN ER IKKE I KORREKT MÅLESTOKSFORHOLD)

Denne pumpe er i overensstemmelse med elsikkerhedsstandarden EN 60335-2-41

GEM DENNE VEJLEDNING Side 9

108IO DK 1.indd 9 13/10/10 09.26

VANDETS RETNING

108


MULIGHED FOR FASTMONTERING

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

FASTMONTERING AF FILTERPUMPEN

Dansk

Nogle lande, især EU-landene, kræver, at filterpumper fastgøres til jorden eller til et

underlag i fast opret position. Kontakt de lokale myndigheder for at finde ud af, om

der findes lovgivning i dit område vedrørende filterpumper til fritstående

swimmingpools. Hvis det er tilfældet, kan filterpumper monteres på en platform ved

hjælp af de to 2 huller i bunden. Se den nedenstående tegning.

Filterpumper kan monteres på et cementunderlag eller på et underlag af træ for at

undgå, at det vælter ved et uheld. Den samlede konstruktion skal veje over 18 kg.

I henhold til den europæiske standard EN 60335-2-41 skal dette produkt fastgøres

til jorden eller til et fast underlag.

1. Monteringshullerne har en diameter på 6,4 mm og sidder 130 mm fra

hinanden.

2. Brug to bolte og låsemøtrikker med en diameter på maks. 6,4 mm.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 10

108IO DK 1.indd 10 13/10/10 09.26

130 mm

108


BETJENINGSVEJLEDNING

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

BETJENINGSVEJLEDNING

OPERATING INSTRUCTIONS

RENGØRING C. Antallet

completed.

af driftstimer

The built-in AF FILTERINDSATSEN kan justeres

timer will

efter

now

behov.

operate

Følg

for ELLER trin

the

A-B.

number of hours UDSKIFTNING

Dansk

1. Kontrollér, at filterpumpens kontakt står i positionen ”OFF”. Kontakten sidder på

motorhuset.

2. Slut ledningen til en HFI-beskyttet stikkontakt.

1. Make sure the filter pump is switched off. The switch is located on the motor

housing.

2. Connect the power cord to a GFCI protected electrical outlet.

ADVARSEL

WARNING

Fare for elektrisk stød. Dette produkt må kun sluttes til et jordstik, der er

beskyttet med en jordfejlsafbryder (HFI) eller fejlstrømsafbryder. Kontakt en

elektriker, Risk of electric hvis du shock. ikke Connect er sikker this på, product at stikket only er to beskyttet a grounding med type HFI. Få en

elektriker receptacle til protected at installere by a HFI, ground-fault som udløses circuit ved interrupter maks. 30 (GFCI) mA. Undlad or residual at

current device (RCD). Contact a qualified electrician if you cannot verify

bruge en transportabel fejlstrømsafbryder.

that the receptacle is protected by a GFCI/RCD. Use a qualified electrician

to install the GFCI/RCD, which has a maximum rate of 30mA. Do not use a

portable residual current device (PRCD).

VIGTIGT

IMPORTANT

For at undgå luftlommer skal du først åbne den nederste stempelventil

(tilsluttet To prevent indtagsslange) air lock, open og the derefter lower plunger den øverste valve (connected stempelventil inlet (tilsluttet hose)

udtagsslange). first and then the Åbn upper luftventil, plunger løft valve og sænk (connected indtagsslangen, outlet hose). indtil Open der the air

begynder release valve, at komme wait until vand water ud af starts luftventilen, to flow out og of luk the luftventil. air release valve,

close air release valve.

3. 3. Tag Grasp fat i a stempelventilens plunger valve handle. greb. Turn Drej the grebet handle mod counter-clockwise, uret, træk op i det, pull up indtil until det

ikke it stops, kan komme and then længere, turn it clockwise og drej until det derefter the metal med protruding uret, indtil notch metalhakket anchors in står

i positionen the "0/1" position. ”0/1”. Gentag Repeat processen for the second for plunger den anden valve. stempelventil. This opens the Derved valves,

åbnes allowing ventilerne, water to så flow der into kan the strømme filter pump. vand ind i filterpumpen.

4. With water flowing into filter pump, the water pressure will allow the air trapped

4. Når der strømmer vand ind i filterpumpen, betyder vandtrykket, at indespærret

inside to escape from the air release valve (2). When all the air has escaped

luft water kan will slippe flow ud out fra of luftventil the valve (2). (2). Når When al this luften occurs er sluppet gently finger ud, strømmer tighten the der

vand valve ud (2) af in ventil a clockwise (2). Når direction. det sker, skal du forsigtigt stramme ventil (2) med

5. 5. Sådan uret. To operate betjenes the filterpumpen filter pump i on “TIMER”-tilstand:

“TIMER” mode:

5. A. Stil Indstil A. kontakten Set timerhjulet the timer i positionen dial til det to ønskede the ”ON”. desired Filterpumpen antal operating driftstimer. hours. filtrerer Se See driftstidstabellen. nu operation vandet. time Se table. fig. 10.

6. B. Lad Tænd pumpen See pumpen Fig. køre, 10ved

indtil at trykke vandet kontakten opnår den til positionen ønskede klarhed. “ “. Filterpumpen filtrerer nu

vandet, B. Turn og den on the stopper, pump når by pressing det indstillede the switch antal to driftstimer “ ” position, er gået. the filter Den pump indbyggede is

timer kører now nu filtering i det the valgte water antal and timer will stop på samme after the tidspunkt operating hver hours dag. are

selected at the same time each day.

Sådan

C. Operating

betjenes filterpumpen

hours can be

manuelt

re-adjusted

(uden

if necessary.

“TIMER”-tilstand):

Follow step A – B.

A. Tænd pumpen ved at trykke kontakten til positionen “-”. Filterpumpen

Det anbefales To operate the at filter udskifte pump manually filterindsatsen (without the mindst “TIMER” hver mode): anden uge.

filtrerer

1. Kontrollér, A. Turn nu vandet. on at the der pump er slukket by pressing for filterpumpen, the switch to og “-” tag position, ledningen the filter ud af pump is

B. Sluk now pumpen filtering ved the water. at trykke kontakten til positionen “O”.

stikkontakten.

6. Fjern B. den To turn gamle off the filterindsats. pump, press the switch to “O” position.

2. Tag fat i stempelventilens greb. Drej grebet mod uret, tryk ned på det, indtil det

ikke kan komme længere, og drej det derefter med uret, indtil plasthakket står i

positionen ”0/1”. Gentag processen for den anden stempelventil. Dette

forhindrer, at der strømmer vand ud af poolen.

3. Drej forsigtigt den øverste luftventil 1-2 gange mod uret. Derefter kan

husdækslet nemt fjernes.

TIMER

4. Skru filterhusets ring (1) af ved at dreje den mod

Timerhjul DIAL (HOURS)

uret. Anbring

(timer)

den et sikkert

sted.

5. Fjern husdækslet (4).

6. Fjern den ”gamle” filterindsats.

GEM SAVE DENNE THESE VEJLEDNING INSTRUCTIONS Page

Side

11

11

108

108

(108) MODEL 636 FILTER PUMP ENGLISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 06/10/2009

2 4 6 8 12

TILON

FRA OFF TIMER Timer

FIG FIG 10

English

OPERATING INSTRUCTIONS

108IO DK 1.indd 11 13/10/10 09.26


EDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSE BETJENING

3. Tag fat i stempelventilens greb. Drej grebet mod uret, træk op i det, indtil det

ikke kan komme længere, og drej det derefter med uret, indtil metalhakket står

i positionen ”0/1”. Gentag processen for den anden stempelventil. Derved

åbnes ventilerne, så der kan strømme vand ind i filterpumpen.

4. Når der strømmer vand ind i filterpumpen, betyder vandtrykket, at indespærret

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

luft kan slippe ud fra luftventil (2). Når al luften er sluppet ud, strømmer der

vand ud af ventil (2). Når det sker, skal du forsigtigt stramme ventil (2) med

uret.

5. Stil kontakten i positionen ”ON”. Filterpumpen filtrerer nu vandet. Dansk

6. Lad pumpen køre, indtil vandet opnår den ønskede klarhed.

RENGØRING RENGØRING AF FILTERINDSATSEN AF FILTERINDSATSEN ELLER ELLER UDSKIFTNING UDSKIFTNING (fortsat)

Det anbefales at udskifte filterindsatsen mindst hver anden uge.

7.

1.

Undersøg

Kontrollér,

filterhuset

at der er slukket

indvendigt.

for filterpumpen, og tag ledningen ud af

8. Hvis der er snavs eller bundfald forneden i huset, skal du gøre følgende:

stikkontakten.

A. Skru forsigtigt bundfaldsventil (2), som sidder forneden i huset, af ved at

2. Tag

dreje

fat i stempelventilens

den mod uret, og

greb.

fjern

Drej

den.

grebet

Anbring

mod

den

uret,

et sikkert

tryk ned

sted.

på det, indtil det

B. ikke Brug kan en komme spand længere, med vand og eller drej det en haveslange derefter med til uret, at komme indtil plasthakket vand i huset, står så i

positionen bundfaldet ”0/1”. skylles Gentag ud. processen for den anden stempelventil. Dette

C. forhindrer, Drej bundfaldsventil at der strømmer (2) tilbage vand ud til af dens poolen. position ved at dreje den med

3. Drej uret. forsigtigt Stram den ikke øverste for hårdt. luftventil 1-2 gange mod uret. Derefter kan Dansk

9. Monter husdækslet en ny nemt filterindsats fjernes. i huset.

10. 4. Monter Skru filterhusets husets dæksel ring (1) (4), af og ved skru at dreje ringen den (1) mod på filterhuset uret. Anbring igen den ved et at sikkert drej den

med uret.

RENGØRING sted.

11. Drej stempelventilens AF FILTERINDSATSEN greb mod uret, træk ELLER op i dem, UDSKIFTNING indtil de stopper, og (fortsat)

5. Fjern husdækslet (4).

drej

6.

dem

Fjern

derefter

den ”gamle”

med uret,

filterindsats.

indtil metalhakket står i positionen ”0/1”.

12. Når den indespærrede luft er lukket ud gennem luftventilen, strammes

7. ventilen Undersøg (2) filterhuset forsigtigt igen indvendigt. ved at dreje den med uret.

13. 8. Sæt Hvis ledningen der er snavs i igen. eller bundfald forneden i huset, skal du gøre følgende:

14. Tænd A. Skru for pumpen. forsigtigt bundfaldsventil (2), som sidder forneden i huset, af ved at

dreje den mod uret, og fjern den. Anbring den et sikkert sted.

B. Brug en spand med vand eller en haveslange til at komme vand i huset, så

bundfaldet PLEJE skylles AF ud.

GEM DENNE VEJLEDNING POOLEN OG KEMIKALIER

Side 11

C. Drej bundfaldsventil (2) tilbage til dens position ved at dreje den med

uret. Stram ikke for hårdt.

•9. Alle Monter pools en kræver ny filterindsats vedligeholdelse i huset. for at holde vandet rent og hygiejnisk. Hvis

10. du Monter anvender husets kemikalierne dæksel (4), korrekt, og skru hjælper ringen (1) filteret på filterhuset med at holde igen vandet ved at rent. drej den

Kontakt med uret. poolforhandleren for at få oplysninger vedrørende korrekt brug af klor,

11. algefjerner Drej stempelventilens og andre kemiske greb mod midler, uret, som træk kræves op i dem, for at indtil opnå de helt stopper, rent vand. og drej

• Opbevar dem derefter kemikalier med uret, til poolen indtil metalhakket utilgængeligt står for børn. i positionen ”0/1”.

•12. Tilsæt Når den aldrig indespærrede kemikalier, luft mens er lukket der er ud personer gennem i poolen. luftventilen, Dette strammes kan medføre

hud- ventilen og øjenirritation.

(2) forsigtigt igen ved at dreje den med uret.

•13. Daglig Sæt ledningen kontrol af i vandets igen. pH-værdi og kemikaliebehandling er meget vigtigt og

14. kan Tænd ikke for understreges pumpen. nok. Klor, algefjerner og opretholdelse af den korrekte Dansk 108

pH-værdi er nødvendigt, når poolen fyldes, samt i løbet af sæsonen. Kontakt

din lokale swimmingpoolforhandler for at få yderligere oplysninger.

• Sæsonens første fyldning af poolen kan resultere i brakvand, der kræver ekstra

RENGØRING AF PLEJE FILTERINDSATSEN AF POOLEN OG ELLER KEMIKALIER UDSKIFTNING (fortsat)

vandadditiver og ekstra filterskift. Undgå at bruge poolen, før pH-værdien har

nået det rette niveau. Kontakt din lokale swimmingpoolforhandler for at få

• yderligere Alle pools oplysninger.

kræver vedligeholdelse for at holde vandet rent og hygiejnisk. Hvis

7. • Undersøg Hav du anvender altid nye filterhuset filtre kemikalierne klar. indvendigt. Skift korrekt, filtret hver hjælper anden filteret uge. med at holde vandet rent.

8. • Hvis Klorholdigt Kontakt der er poolforhandleren vand snavs kan eller beskadige bundfald for at græsplæner, forneden få oplysninger i huset, haver vedrørende skal eller du buskadser, gøre korrekt følgende: brug når af børn klor,

A. leger algefjerner Skru i poolen forsigtigt og og andre sprøjter bundfaldsventil kemiske vand midler, uden (2), for som poolen. sidder kræves Græsplænen forneden for at opnå i huset, under helt rent af ved vand. at

• poolbeklædningen Opbevar dreje den kemikalier mod vil uret, til blive poolen og ødelagt. fjern utilgængeligt den. Bemærk, Anbring for at den børn. visse et sikkert typer græs sted. kan vokse

• B. gennem Tilsæt Brug aldrig beklædningen, en spand kemikalier, med men vand mens dette eller der en har er personer haveslange ingen indvirkning i poolen. til at komme Dette på funktionen. kan vand medføre i huset, så

• Filterets hud- bundfaldet og levetid øjenirritation. skylles afhænger ud. af poolens størrelse, vejret og hvor meget den

• C. bruges. Daglig Drej kontrol Eksperimenter bundfaldsventil af vandets med (2) pH-værdi tilbage længde til og af dens filtreringen kemikaliebehandling position for ved at at producere dreje er meget den rent, med vigtigt klart og

vand. kan uret. ikke Stram understreges ikke for hårdt. nok. Klor, algefjerner og opretholdelse af den korrekte

9. Monter pH-værdi en er ny nødvendigt, filterindsats når i huset. poolen fyldes, samt i løbet af sæsonen. Kontakt

10. Monter din lokale husets swimmingpoolforhandler dæksel (4), og skru ringen for at få (1) yderligere på filterhuset oplysninger. igen ved at drej den

• med Sæsonens uret. første fyldning ADVARSEL

af poolen kan resultere i brakvand, der kræver ekstra

11. Drej vandadditiver stempelventilens og ekstra greb filterskift. mod uret, Undgå træk at op bruge i dem, poolen, indtil de før stopper, pH-værdien og drej har

Koncentrerede dem nået derefter det rette med niveau. kloropløsninger uret, Kontakt indtil metalhakket din kan lokale beskadige swimmingpoolforhandler står i positionen poolens ”0/1”. beklædning. for at få

12. Overhold Når yderligere den indespærrede altid oplysninger. kemikalieproducentens luft er lukket ud gennem anvisninger luftventilen, samt strammes sundheds og

• fareadvarsler.

ventilen Hav altid (2) nye forsigtigt filtre klar. igen Skift ved filtret at dreje hver den anden med uge. uret.

13. • Sæt Klorholdigt ledningen vand i igen. kan beskadige græsplæner, haver eller buskadser, når børn

14. Tænd leger for i poolen pumpen. og sprøjter vand uden for poolen. Græsplænen under

poolbeklædningen vil blive ødelagt. Bemærk, at visse typer græs kan vokse

gennem beklædningen, men dette har ingen indvirkning på funktionen.

• Filterets levetid PLEJE afhænger AF af POOLEN poolens størrelse, OG KEMIKALIER

vejret og hvor meget den

bruges. Eksperimenter med længde af filtreringen for at producere rent, klart

GEM • DENNE vand.

Alle pools kræver VEJLEDNING vedligeholdelse for at holde vandet rent og hygiejnisk. Hvis Side 12

du anvender kemikalierne korrekt, hjælper filteret med at holde vandet rent.

Kontakt poolforhandleren for at få oplysninger vedrørende korrekt brug af klor,

ADVARSEL

algefjerner og andre kemiske midler, som kræves for at opnå helt rent vand.

• Opbevar Koncentrerede kemikalier kloropløsninger til poolen utilgængeligt kan beskadige for børn. poolens beklædning.

• Tilsæt Overhold aldrig altid kemikalier, kemikalieproducentens mens der er personer anvisninger i poolen. samt Dette sundheds kan medføre og

hud- fareadvarsler. og øjenirritation.

108

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

108

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

108IO DK 1.indd 12 13/10/10 09.26


VEDLIGEHOL

du anvender kemikalierne korrekt, hjælper filteret med at holde vandet rent.

uret. Stram ikke for hårdt.

Kontakt poolforhandleren for at få oplysninger vedrørende korrekt brug af klor,

9. Monter en ny filterindsats i huset.

algefjerner og andre kemiske midler, som kræves for at opnå helt rent vand.

10. Monter husets dæksel (4), og skru ringen (1) på filterhuset igen ved at drej den

• Opbevar kemikalier til poolen utilgængeligt for børn.

med uret.

• Tilsæt aldrig kemikalier, mens der er personer i poolen. Dette kan medføre

11. Drej stempelventilens greb mod uret, træk op i dem, indtil de stopper, og drej

hud- og øjenirritation. (108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

dem derefter med uret, indtil metalhakket står i positionen ”0/1”.

• Daglig kontrol af (108) vandets MODEL pH-værdi 636 FILTER PUMP og kemikaliebehandling DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE er 295U meget 08/23/2008 vigtigt og

12. Når den indespærrede luft er lukket ud gennem luftventilen, strammes

kan ikke understreges nok. Klor, algefjerner og opretholdelse af den korrekte Dansk 108

ventilen (2) forsigtigt igen ved at dreje den med uret.

pH-værdi er nødvendigt, når poolen fyldes, samt i løbet af sæsonen. Kontakt

13. Sæt ledningen i igen.

din lokale swimmingpoolforhandler for at få yderligere oplysninger. Dansk 108

14. Tænd for pumpen.

Dansk 108

• Sæsonens første fyldning af poolen kan resultere i brakvand, der kræver ekstra

vandadditiver og ekstra filterskift. Undgå at bruge poolen, før pH-værdien har

nået det rette niveau. Kontakt din lokale swimmingpoolforhandler for at få

RENGØRING PLEJE AF yderligere FILTERINDSATSEN AF oplysninger. POOLEN OG ELLER KEMIKALIER UDSKIFTNING (fortsat)

• Hav altid nye filtre klar. Skift filtret hver anden uge.Alle • Klorholdigt vand kan beskadige græsplæner, haver eller buskadser, når børn

7. pools Undersøg kræver filterhuset vedligeholdelse indvendigt. for at holde vandet rent og hygiejnisk. Hvis

du leger i poolen og sprøjter vand uden for poolen. Græsplænen under

8. anvender Hvis der kemikalierne er snavs eller korrekt, bundfald hjælper forneden filteret i huset, med skal at du holde gøre følgende: vandet rent.

Kontakt A. poolforhandleren Skru forsigtigt poolbeklædningen bundfaldsventil for at få oplysninger vil (2), blive som ødelagt. sidder vedrørende forneden Bemærk, korrekt i huset, at visse brug af ved typer af at klor, græs kan vokse

algefjerner dreje og andre den gennem mod kemiske uret, beklædningen, og midler, fjern den. som Anbring men kræves dette den for har et at sikkert ingen opnå sted. indvirkning helt rent vand. på funktionen.

Opbevar B. kemikalier Brug • en Filterets spand til poolen med levetid vand utilgængeligt afhænger eller en haveslange af for poolens børn. til størrelse, at komme vand vejret i huset, og hvor så meget den

Tilsæt aldrig bundfaldet kemikalier, bruges. skylles Eksperimenter mens ud. der er personer med længde i poolen. af filtreringen Dette kan medføre for at producere rent, klart

hud- og C. øjenirritation.

Drej bundfaldsventil vand. (2) tilbage til dens position ved at dreje den med

uret. Stram ikke for hårdt.

Daglig kontrol af vandets pH-værdi og kemikaliebehandling er meget vigtigt og

9. Monter en ny filterindsats i huset.

kan 10. ikke Monter understreges husets dæksel nok. (4), Klor, og algefjerner skru ringen og (1) på opretholdelse filterhuset igen af ved den at korrekte drej den

pH-værdi med er uret. nødvendigt, når poolen fyldes, ADVARSEL

samt i løbet af sæsonen. Kontakt

din 11. lokale Drej swimmingpoolforhandler stempelventilens

Koncentrerede

greb mod for

kloropløsninger

uret, at træk få yderligere op i dem,

kan

indtil oplysninger.

beskadige

de stopper,

poolens

og drej

beklædning.

Sæsonens dem derefter første fyldning med uret, af indtil poolen metalhakket kan resultere står i positionen i brakvand, ”0/1”. der kræver ekstra

Overhold altid kemikalieproducentens anvisninger samt sundheds og

vandadditiver 12. Når den og indespærrede ekstra filterskift. luft er lukket Undgå ud at gennem bruge luftventilen, poolen, før strammes pH-værdien har

fareadvarsler.

nået det ventilen rette niveau. (2) forsigtigt Kontakt igen ved din at lokale dreje swimmingpoolforhandler den med uret.

for at få

yderligere 13. Sæt oplysninger.

ledningen i igen.

14. Tænd for pumpen.

Hav altid nye filtre klar. Skift filtret hver anden uge.

• Klorholdigt vand kan beskadige græsplæner, haver eller buskadser, når børn

leger i poolen og sprøjter vand uden for poolen. Græsplænen under

poolbeklædningen PLEJE vil blive AF ødelagt. POOLEN Bemærk, OG at KEMIKALIER

visse typer græs kan vokse

gennem beklædningen, men dette har ingen indvirkning på funktionen.

• Filterets •GEM Alle levetid pools afhænger DENNE kræver vedligeholdelse af poolens VEJLEDNING størrelse, for at holde vejret vandet og rent hvor og meget hygiejnisk. den Hvis

Side 12

du anvender kemikalierne korrekt, hjælper filteret med at holde vandet rent.

bruges. Eksperimenter med længde af filtreringen for at producere rent, klart

Kontakt poolforhandleren for at få oplysninger vedrørende korrekt brug af klor,

vand. algefjerner og andre kemiske midler, som kræves for at opnå helt rent vand.

VINTEROPBEVARING

• Opbevar kemikalier til poolen utilgængeligt VINTEROPBEVARING

for børn.

• Tilsæt aldrig kemikalier, mens der er personer i poolen. Dette kan medføre

hud- 1og

. øjenirritation. Før tømning af poolen til langtidsopbevaring eller flytning, sørg for at vandet

1.

Før tømning ADVARSEL

af poolen til langtidsopbevaring eller flytning, sørg for at vandet

• Daglig kontrol ledes af til vandets et sikkert pH-værdi afløbssted og kemikaliebehandling væk fra huset. er Kontrollér meget vigtigt de og lokale bestemmelser

Koncentrerede kan ikke understreges kloropløsninger ledes til et sikkert nok. Klor, kan afløbssted algefjerner beskadige væk og opretholdelse poolens fra huset. beklædning.

Kontrollér af den korrekte de lokale bestemmelser

Overhold pH-værdi altid for kemikalieproducentens er retningslinjer vedrørende bortskaffelse af vand fra swimmingpools.

for nødvendigt, retningslinjer når poolen vedrørende fyldes, anvisninger bortskaffelse samt i løbet samt af af sæsonen. sundheds vand fra Kontakt swimmingpools.

og

fareadvarsler. din lokale 2

2

.

.

Tag swimmingpoolforhandler

Tag

ledningen

ledningen

ud

ud

af

af

stikkontakten.

for at få yderligere oplysninger.

• Sæsonens første fyldning af poolen stikkontakten.

kan resultere i brakvand, der kræver ekstra

vandadditiver 3

3

.

.

Når

Når og poolen

poolen ekstra er

er filterskift. tømt

tømt

for

for Undgå alt

alt

vand,

vand, at bruge frakobles

frakobles poolen, alle før alle pH-værdien slanger

slanger

fra

fra har pumpe

pumpe

og

og

nået det rette stempelventiler, niveau. Kontakt

stempelventiler, og din

og sierne lokale

sierne fjernes swimmingpoolforhandler

fra fra poolvæggen.

poolvæggen. for at få

yderligere oplysninger.

• Hav 4altid

4.

. Tøm nye Tøm filtre filterpumpen klar. Skift filtret helt hver for anden vand.

uge.

• Klorholdigt 55.

. Lad vand

Lad filterpumpens kan beskadige

filterpumpens dele græsplæner,

dele og slangerne haver eller

lufttørre, buskadser,

til til de de når

er er børn

helt helt tørre. tørre.

leger i poolen og sprøjter vand uden for poolen. Græsplænen under

poolbeklædningen 66.

. Fjern mekanismen vil blive ødelagt. til styring Bemærk, af at vandstrømmen visse typer græs fra fra kan stempelhuset vokse ved ved at at dreje dreje

GEM DENNE VEJLEDNING Side 12

gennem beklædningen, ringen mod uret.

men dette har ingen indvirkning på funktionen.

• Filterets levetid afhænger af poolens størrelse, vejret og hvor meget den

bruges. 77.

. Eksperimenter Smør følgende med O-ringe længde af og filtreringen spændeskiver for at producere med vaseline rent, klart før før vinteropbevaring:

vand. •• Luftventil og bundfalds-O-ringe (3) .

•• •• O-ringen på filterhusets dæksel dæksel (5) . .

Pumpeslangens ADVARSEL

O-ringe (9).

Koncentrerede •• Spændeskiverne kloropløsninger kan til siventilen beskadige (10) poolens . beklædning.

Overhold altid

•• De kemikalieproducentens

flade gummispændeskiver anvisninger i sien samt

sien (12). sundheds og

(12).

fareadvarsler.

8. 8. Kassér den ”gamle” brugte filterindsats. Køb 1-2 1-2 nye nye indsatser, så så du du er er klar klar til til

næste sæson.

9. 9. Gem Gem alle alle tørre tørre dele i den originale emballage, eller eller kom kom dem dem i en i en lufttæt lufttæt

plasticpose.

plasticpose.

10.

10.

Opbevar

Opbevar

enheden

enheden

og

og

tilbehøret

tilbehøret på


et

et

tørt,

tørt,

temperaturkontrolleret

temperaturkontrolleret

sted,

sted,

hvor

hvor

der

der

GEM DENNE er mellem VEJLEDNING 0 C° og 40 C°.

Side 12

er mellem 0 C° og 40 C°.

VED

POOL VEDLIGEHOLDELSE

VEDLIGEHOLDELSE

POOL VEDLIGEHOLDELSE

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

GEM DENNE VEJLEDNING Side 13

GEM DENNE VEJLEDNING Side 13

108IO DK 1.indd 13 13/10/10 09.26


FEJLFINDINGSVEJLEDNING

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

FEJLFINDINGSVEJLEDNING

PROBLEM KONTROLLÉR MULIGE LØSNINGER

FILTERMOTOREN

STARTER IKKE.

FILTERET RENSER

IKKE POOLEN.

FILTERET PUMPER

IKKE VAND, ELLER

VANDET LØBER

MEGET

LANGSOMT.

PUMPEN VIRKER

IKKE.

DET LÆKKER FRA

TOPDÆKSLET

SLANGEN LÆKKER

LUFTLOMME

• Den er ikke tilkoblet.

• Sikringsskabet skal

kontrolleres.

• HFI-afbryderen er blevet

udløst.

• Klor- eller pH-niveauet er

forkert.

• Filterindsatsen er snavset.

• Indsatsen er beskadiget.

• Poolen er meget snavset.

• Sien begrænser

vandstrømmen.

• Indtaget/udtaget er tilstoppet.

• Luftlækage ved indtaget.

• Kalkbelægninger eller

ophobning på indsatsen.

• Poolen er meget snavset.

• Filterindsatsen er snavset.

• Mundstykke og filtertilslutning

vendes modsat.

• Lav vandstand.

• Sien er tilstoppet.

• Luftlækage ved

indtagsslangen.

• Defekt motor, eller

pumpehjulet sidder fast.

• Luftlomme i indsatskammeret.

• Manglende O-ring.

• Dækslet sidder ikke stramt.

• Filterindsatsen er snavset.

• Slangens spændestykker er

ikke spændt ordentligt fast.

• Filterets ledning skal sluttes til en 3-benet

stikkontakt, der er beskyttet med en

fejlstrømsafbryder til jord i klasse A.

• Nulstil afbryderen. Hvis afbryderen udløses

gentagne gange, kan det elektriske system

være defekt. Deaktiver afbryderen, og få en

elektriker til at udbedre fejlen.

• Motoren er for varm, og

overbelastningssikringen stopper

motoren. • Lad motoren køle af.

• Indespærret luft i pumpehus

og indtagsslangen.

• Der er blevet byttet om på

indtags- og

udtagstilslutningerne.

Dansk

• Juster klor- og pH-niveauet. Kontakt den

lokale swimmingpoolforhandler.

• Rens eller udskift indsatsen.

• Kontrollér for huller i indsatsen. Udskift den,

hvis den er beskadiget.

• Lad filteret køre i længere tid.

• Rens sien ved poolindtaget.

• Kontrollér for tilstopninger i indtagsslangen

eller udtagsslangen på den indvendige side

af poolen.

• Stram slangespændestykkerne, kontrollér,

om slangerne er beskadigede, kontrollér

vandstanden i poolen.

• Udskift indsatsen.

• Rengør indsatsen oftere.

• Rengør indeni stempelventilen.

• Træk ventilhåndtaget op i helt lodret position.

• Installer mundstykket på den øverste

indtagstilslutning og filteret på den nederste

udtagstilslutning.

• Fyld poolen til den korrekte vandstand.

• Rens sierne ved poolindtaget.

• Stram slangespændestykkerne, og kontrollér,

om slangen er beskadiget.

• Kontrollér for grene eller blade i

pumpeindtaget, og fjern dem.

• Åbn luftventilen øverst på pumpen.

• Afmonter dækslet, og kontrollér, om der er

en O-ring.

• Stram det godt (med fingrene).

• Udskift eller rens indsatsen.

• Stram spændestykkerne, eller udskift dem.

• Åbn luftventil, løft og sænk indtagsslangen,

indtil der begynder at komme vand ud af

luftventil, og luk luftventilen.

• Flyt pooludtagstilslutningen ned til filterpumpens

vandindtag og poolindtagstilslutningen op til

filterpumpens vandudtag.

VIGTIGT

Hvis du fortsat oplever problemer, skal du kontakte vores kundeservice for

at få hjælp. Se kontaktoplysningerne på bagsiden.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 14

108IO DK 1.indd 14 13/10/10 09.26

108


ALMINDELIGE POOLPROBLEMER

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

ALMINDELIGE POOLPROBLEMER

PROBLEM BESKRIVELSE ÅRSAG LØSNING

ALGER

FARVET VAND

OPSLÆMMET

SUBSTANS I

VANDET

KONSTANT

LAV

VANDSTAND

BUNDFALD I

POOLEN

BESKIDT

OVERFLADE

• Grønligt vand.

• Grønne eller sorte

pletter på

pooldugen.

• Pooldugen er

slimet og/eller

lugter ubehageligt.

• Vandet bliver blåt,

brunt eller sort,

når det

klorbehandles.

• Vandet har et

uigennemsigtigt

og mælkeagtigt

udseende.

• Vandstanden er

lavere end den

foregående dag.

• Skidt eller sand

på bunden af

poolen.

• Blade og lignende.

• Klormængden og

PH-værdien trænger

til at blive justeret.

• Kobber, jern eller

mangan i vandet

oxyderer på grund af

kloret. Dette er

almindeligt visse

steder.

• "Hårdt vand" på grundaf for høj PH-værdi.

Klorindholdet er lavt.

Fremmede partikler i

vandet.

• Revne eller hul i

pooldugen.

• Revne eller hul i

slange.

• Spændebåndene er

ikke stramme nok.

• Hyppig anvendelse

med stor trafik til og

fra poolen.

• Poolen står for tæt på

nogle træer.

• "Chokbehandling" med klor.

Kontroller PH-værdien og

korriger til anbefalet niveau.

Kontakt forhandler af poolkemikalier

angående dette.

• Støvsug poolen med Intexsuger.

• Vedligehold korrekt

klorværdi.

• Justér PH-værdien til

anbefalet niveau. Lad

pumpen køre, indtil vandet

er klart. Udskift filtret hyppigt.

• Justér PH-værdien til

anbefalet niveau.

• Kontroller klorværdien.

• Rens eller udskift filtret.

• Find revnen/ hullet og sæt en

lap på.

• Reparer/udskift slange.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 15


Stram alle

spændebånd.

Dansk

• Brug Intex suger til at rense

bunden af poolen.

• Brug Intex pool skimmer.

108IO DK 1.indd 15 13/10/10 09.26

108


SIKKERHEDSREGLER

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

Vandrekreation er både sjovt og terapeutisk. Det er dog forbundet

med risiko for skader eller død. For at reducere risikoen for skader,

læs og følg alle advarsler og instruktioner på produkt, pakke etc. Husk

dog, at produktadvarsler, instruktioner og sikkerhedsregler kun

dækker almindelig risiko ved vandrekreation, men ikke alle former for

risiko og fare.

For yderligere sikkerhed, lær også følgende generelle regler samt

regler fra internationale sikkerhedsorganisationer at kende:

• Forlang konstant opsyn.

• Lær at svømme.

• Tag dig tid til at lære førstehjælp.

• Instruer alle, der skal se efter dine børn, om potentielle farer ved pools

og om beskyttelsesforanstaltninger som eksempelvis låste døre,

barrierer etc.

• Lær børnene, hvad de skal gøre i tilfælde af en ulykke.

• Brug sund fornuft og dømmekraft ved enhver form for vandaktivitet.

• Nøgleordet er opsyn.

Dansk

GEM DENNE VEJLEDNING Side 16

108IO DK 1.indd 16 13/10/10 09.26

108


(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

BEGRÆNSET GARANTI

Dansk

Dit Krystal Clear-filterpumpe er fremstillet af materialer og i udførelse af højeste kvalitet.

Alle Intex-produkter er blevet kontrolleret og er fri for defekter ved deres afsendelse fra

fabrikken. Denne begrænsede garanti gælder kun for Krystal Clear-filterpumpe.

Bestemmelserne i denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan

ikke overdrages. Denne begrænsede garanti gælder i en periode på ét (1) år fra

købsdatoen. Gem den originale kvittering sammen med denne brugsanvisning som

dokumentation for køb af produktet ved fremsættelse af krav under garantien; i modsat fald

bortfalder den begrænsede garanti.

Hvis du finder en fabrikationsfejl i denne garantiperiode på ét (1) år, skal du kontakte det

lokale Intex servicecenter, der er anført i denne brugsanvisning. Servicecenteret afgør, om

garantikravet kan gøres gældende.

UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSET TIL VILKÅRENE I DENNE

GARANTI, OG INTEX, VIRKSOMHEDENS AUTORISEREDE AGENTER ELLER

MEDARBEJDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE

OVER FOR KØBEREN ELLER NOGEN ANDEN PART FOR DIREKTE SKADER ELLER

FØLGESKADER ELLER IFALDE ET ERSTATNINGSANSVAR.

Denne begrænsede garanti dækker ikke ved uagtsomhed, unormal brug eller drift, ukorrekt

installation, ulykke, manglende overholdelse af anvisningerne eller skader, der opstår som

følge af omstændigheder uden for Intex’ kontrol, herunder, men ikke begrænset til,

almindelig slitage og skader, som skyldes, at produktet har været udsat for brand,

oversvømmelse, frost, regn eller andre udefrakommende miljømæssige påvirkninger.

Denne begrænsede garanti dækker kun dele og komponenter solgt af Intex. Denne

begrænsede garanti dækker ikke uautoriserede ændringer, reparationer eller afmontering

foretaget af andre end personalet hos et Intex Servicecenter.

Omkostninger forbundet med tab af poolvand, kemikalier eller vandskade er ikke omfattet

af denne garanti. Personskade eller materielle skader er ikke omfattet af denne garanti.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 17

108IO DK 1.indd 17 13/10/10 09.26

108


108---A0-1107 108---A0-1107 EN 19.pdf EN 1 19.pdf 13/10/10 1 09.13 13/10/10 09.13

(108) MODEL 636 FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/23/2008

AREAL BELIGGENHED BELIGGENHED AREAL AREAL BELIGGENHED BELIGGENHED

Dansk

Hvis der er spørgsmål til produkterne eller man ønsker at bestille reservedele kan man

kontakte et af de nedennævnte kontorer, eller besøge www.intexdevelopment.com hvor

man kan finde svar på hyppigt stillede spørgsmål.

• ASIA

INTEX

DEVELOPMENT

CO.

LTD.

• ARGENTINA

JARSE

INDUSTRIAL

Y COMERCIAL

S.

A

8TH FLOOR,

MANUEL GARCIA 122/124

DAH SING FINANCIAL CENTRE,

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

108 GLOUCESTER ROAD,

(CP 1284)

WANCHAI, HONG KONG

TEL: 54-11-4942-2238

TEL: 852-28270000

E-mail: contacto@serviciointex.com.ar

Website: www.serviciointex.com.ar

• ASIA • ASIA INTEX DEVELOPMENT FAX: 852-23118200

INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. CO. LTD.

• ARGENTINA • • PERARGENTINA

U

JARSE INDUSTRIAL JARSE COMY

EINDUSTRIAL

COMERCIAL XA

S.

A.

Y S.A COMERCIAL S.A

9TH FLOOR, E-mail: 9TH xmservicesupport@intexcorp.com.cn

FLOOR,

MANUEL GARCIA MANUEL AV. Nº124, COMANDANTE GARCIA PARQUE Nº124, PATRICO, ESPINAR PARQUE 142 PATRICO,

DAH SING Website: FINANCIAL DAH www.intexdevelopment.com

SING CENTRE, FINANCIAL CENTRE,

BUENOS AIRES, BUENOS MIRAFLORES, ARGENTINA AIRES, ARGENTINA LIMA PERÚ

• EUROPE

108 GLOUCESTER INTEX108

TRROAD,

GLOUCESTER ADING

B.

V.

ROAD,

TEL: 4942-2238 (interno TEL: TEL: 4942-2238 511-2418036

106); (interno 106);

WANCHAI, POSTBUS HONG WANCHAI, KONG 1075, 4700 HONG BB KONG ROOSENDAAL,

TEL: 4942-2238( TEL: interno

E-mail:

4942-2238( 145)

contacto@serviciointex.com.pe

interno 145)

TEL: 852-28270000 THE NETHERLANDS

TEL: 852-28270000

E-mail: Martín Cosoleto: E-mail: Martín mcosoleto@jarse.com.ar

Cosoleto: mcosoleto@jarse.com.ar

Website: www.serviciointex.com.pe

TEL: 31-(0)165-593939

E-mail: Daniel Centurion: E-mail: Daniel dcenturion@jarse.com.ar

Centurion: dcenturion@jarse.com.ar

FAX: 852-23118200 FAX: 852-23118200

• URUGUAY

Website: www.jarse.com.ar Website: ALLERwww.jarse.com.ar

TON

S.

A.

E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn

FAX: 31-(0)165-593969

E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn • PERU • PERU COMEXA S.A. COMEXA ALBERTO S.A. ZUM FELDE #2393

Website: E-mail: www.intexdevelopment.com

Website: service@intexcorp.nl

www.intexdevelopment.com

AVENIDA COMANDANTE AVENIDA 11400 MONTEVIDEO COMANDANTE ESPINAR 142, URUGUAY ESPINAR 142,

• EUROPE • EUROPE INTEX TRADING Website: INTEX www.intexcorp.nl

B.V. TRADING B.V.

MIRAFLORES, LIMA, MIRAFLORES, TEL: PERÚ 54-11-4942-2238 LIMA, PERÚ

• FRANCE POSTBUS REFLEX 1075, POSTBUS 4700 SERVICES BB ROOSENDAAL,

1075, 4700 BB ROOSENDAAL,

TEL: 446-9014 TEL: E-mail: 446-9014 contacto@serviciointex.com.uy

THE NETHERLANDS

(SAV INTEX THE NETHERLANDS

FRANCE)

• SAUDI ARABIA • SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN SAUDI Website: MARKETING ARABIAN www.serviciointex.com.uy

& MARKETING &

TEL: 31-(0)165-593939

52, ROUTE TEL: NATIONALE,

31-(0)165-593939

• SAUDI ARABIA AGENCIES CO. AGENCIES LTD. SAUDI ARABIAN CO. LTD. MARKETING &

FAX: 31-(0)165-593969

39190 BEAUFORT, FAX: 31-(0)165-593969 FRANCE

PRINCE AMIR MAJED PRINCE AGENCIES STREET, AMIR CO. MAJED LTD. STREET,

E-mail: service@intexcorp.nl

TEL: 08 E-mail: 90 71 service@intexcorp.nl

20 39 (0.15 TTC/min)

AL-SAFA DISTRICT. AL-SAFA PRINCE JEDDAH, DISTRICT. AMIR MAJED JEDDAH, STREET,

Website: FAX: www.intexcorp.nl 03 Website: 84 25 18 www.intexcorp.nl

KINGDOM OF SAUDI KINGDOM AL-SAFA ARABIA OF DISTRICT. SAUDI ARABIA

09

JEDDAH,

• FRANCE • FRANCE UNITEX E-mail: / INTEX UNITEX sav@intexcorp.com.fr

SERVICE / INTEX FRANCE SERVICE S.A.S FRANCE S.A.S

TEL: 966-2-693 8496 TEL: KINGDOM 966-2-693 OF 8496 SAUDI ARABIA

52, ROUTE Website: NATIONALE, 52, www.intex.fr

ROUTE NATIONALE,

FAX: 966-2-271 4084 FAX: TEL: 966-2-271 966-2-693 4084 8496

FAX: 966-2-271 4084

• GERMANY 39190 BEAUFORT, STEINBACH 39190 FRANCE BEAUFORT, VERTRIEBSGMBH FRANCE

E-mail: toy@samaco.com.sa E-mail: toy@samaco.com.sa

Website: www.samaco.com.sa

Website: E-mail: www.samaco.com.sa

TEL: 08 toy@samaco.com.sa

AN

90 71

DER

20 TEL: 39

WELLE

(0,15€/min) 08 90 71

4

20 39 (0,15€/min)

• AUSTRIA • AUSTRIA STEINBACH VERTRIEBSGMBH

STEINBACH Website: www.samaco.com.sa

VERTRIEBSGMBH

FAX: 03 84 25 18 FAX: 09 03 84 25 18 09

60322 FRANKFURT

• AUSTRIA

AISTINGERSTRAßE AISTINGERSTRAßE

STEINBACH

2

VERTRIEBSGMBH

2

Website: www.intex.fr Website: www.intex.fr

TEL: 0800 468397665

4311 SCHWERTBERG 4311 SCHWERTBERG

• GERMANY• GERMANY STEINBACH VERTRIEBSGMBH

STEINBACH VERTRIEBSGMBH

AISTINGERSTRAßE 2

FAX: + 43 (7262) 61439

TEL: 0820 - 200 100 TEL: 200 0820 - 200 100 200

C/O WEBOPAC C/O LOGISTICS WEBOPAC GMBH LOGISTICS GMBH

(0,145€/min aus allen (0,145€/min 4311 Netzen) SCHWERTBERG

aus allen Netzen)

INTER-LOGISTIK-PARK E-mail: INTER-LOGISTIK-PARK service@intexcorp.de

1-3

1-3

FAX: + 43 (7262) FAX: 61439 TEL: + 0800 43 (7262) 468397665 61439

87600 KAUFBEUREN

Website: 87600 www.intexcorp.de

KAUFBEUREN

E-mail: service@intexcorp.at

E-mail: FAX: + service@intexcorp.at

43 (7262) 61439

• ITALY

TEL: 0180 A 5 &405

A MTEL:

100 AR200

K0180

ETI5

N405

G S100

ER200

VICE

Website: www.intexcorp.at Website: E-mail: www.intexcorp.at

service@intexcorp.at

(0,14€/min OFFICE: aus dem (0,14€/min Festnetz, VIA DEI aus Mobilfunk MESTIERI dem Festnetz, max. 8, 0,42€/min) Mobilfunk 20049 max. 0,42€/min) • CZECH REPUBLIC • CZECH / REPUBLIC INTEX / TRADING INTEX Website: S.R.O. TRADING www.intexcorp.at S.R.O.

FAX: + 43 CONCOREZZO, (7262) FAX: 61439+

43 (7262) MILANO 61439-

ITALY

EASTERN • EUROPE CZECH EASTERN REPUBLIC EUROPE/ BENESOVSKA 23, BENESOVSKA INTEX TRADING 23, S.R.O.

E-mail: service@intexcorp.de

TEL: 39-039-6886260

E-mail: service@intexcorp.de

EASTERN EUROPE 101 00 PRAHA 10, 101 BENESOVSKA 00 PRAHA 10, 23,

Website: FAX: www.intexcorp.de 39-039-6043603

Website: www.intexcorp.de

CZECH REPUBLIC CZECH 101 00 REPUBLIC PRAHA 10,

• ITALY • ITALY A & A MARKETING E-mail: A intex@aeamarketingservice.com

& A SERVICE MARKETING SERVICE

TEL: +420-267 313 TEL: CZECH 188+420-267

REPUBLIC 313 188

FAX: +420-267 312 FAX:

Website: www.intexitalia.com

TEL: 552+420-267

+420-271 312 732 552

VIA RAFFAELLO VIA SANZIO RAFFAELLO SANZIO

247

E-mail: info@intexcorp.cz E-mail:

• UK

TOY

BROKERS

LTD

FAX: +420-267 info@intexcorp.cz

20058 VILLASANTA 20058 (MI) VILLASANTA (MI)

312 552

• BELGIUM• BELGIUM N.V. SIMBA-DICKIE N.V.

MARKETING HOUSE,

E-mail: SIMBA-DICKIE BELGIUM info@intexcorp.cz

S.A. BELGIUM S.A.

TEL: 199 12 19 78 TEL: 199 12 19 78

BLACKSTONE ROAD,

• BELGIUM MOESKROENSESTEENWEG MOESKROENSESTEENWEG N.V. SIMBA-DICKIE 383C, BELGIUM 383C,

FAX: +39 039 2058204 FAX: +39 039 2058204

S.A.

8511 AALBEKE, 8511 BELGIUM MOESKROENSESTEENWEG AALBEKE, BELGIUM

E-mail: info@intexitalia.com

383C,

HUNTINGDON, E-mail: info@intexitalia.com

CAMBS.

TEL: 0800 92088TEL:

8511 0800 AALBEKE, 92088

Website:

BELGIUM

PE29 www.intexitalia.com

6EF. Website: UK www.intexitalia.com

FAX: 32-56.26.05.38 FAX:

TEL:

32-56.26.05.38

• UK • UK TOY BROKERS

0800 92088

TEL: 0844 TOY LTD561

BROKERS 7129 LTD

E-mail: intex@nicotoy.be E-mail: intex@nicotoy.be

FAX: 32-56.20.37.61

MARKETING FAX: HOUSE, 01480 MARKETING 414761 HOUSE,

E-mail: intexsupport@nicotoy.be

E-mail: intexsupport@nicotoy.be

E-mail: intex@nicotoy.be

BLACKSTONE E-mail: ROAD, BLACKSTONE sales@toybrokers.com ROAD,

Website: www.nicotoy.be/downloads.htm

Website: www.nicotoy.be/downloads.htm

• DENMARK

K.

E.

MATHIASEN

A/

S

HUNTINGDON, Website: HUNTINGDON, CAMBS. www.intexspares.com CAMBS.

• DENMARK• DENMARK K.E. MATHIASEN K.E. A/S MATHIASEN A/S

SINTRUPVEJ 12, DK-8220

• SWITZERLAND PE29 6EF. GWM UK AGENCY PE29 6EF. UK

SINTRUPVEJ 12, SINTRUPVEJ DK-8220 12, DK-8220

BRABRAND, DENMARK

TEL: 0844

GARTEN-U.

561 7129 TEL: 0844

WOHNMÖBEL,

561 7129

BRABRAND, DENMARK BRABRAND, DENMARK

TEL: +45 89 44 22 00

FAX: 01480 414761 FAX: 01480 414761

TEL: +45 89 44 22 TEL: 00 +45 89 44 22 00

RÄFFELSTRASSE 25,

FAX: +45 86 24 02 FAX: 39 +45 +45 86 86 24 24 02 02 39 39

E-mail: sales@toybrokers.com

E-mail: sales@toybrokers.com

POSTFACH,

E-mail: intex@keleg.dk E-mail: intex@keleg.dk

Website: www.intexspares.com

Website: www.intexspares.com

CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND

Website: www.intexnordic.com

Website: www.intexnordic.com

www.intexnordic.com

• SWITZERLAND • SWITZERLAND GWM AGENCYGWM

AGENCY

TEL: 0900 455456 or +41 44 455 50 60

• SWEDEN • • SWESWEDEN

DEN

LEKSAM AB LEKSAM LEKSAMABA

B

GARTEN-U. WOHNMÖBEL,

GARTEN-U. WOHNMÖBEL,

FAX: +41 44 455 50 65

BRANDSVIGSGATAN BRANDSVIGSGATAN 6,

6, 6,

RÄFFELSTRASSE RÄFFELSTRASSE 25,

25,

S-262 73 ÄNGELHOLM, S-262

E-mail: gwm@gwm.ch

S-262 73 73 ÄNGELHOLM,

POSTFACH, POSTFACH,

SWEDEN SWEDEN

Website: www.gwm.ch

SWEDEN

CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND

CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND

TEL: +46 431 44 TEL: 41

• SPAIN

KOKIDO

BVI

LIMITED

TEL: 00 +46 +46 431 431 44 44 41 00 41 00

TEL: 0900 455456 TEL: or +41 0900 44 455456 455 50 or 60 +41 44 455 50 60

FAX: +46 431 190 FAX: FAX: 35 +46 +46 431 431 190 190 35 35

FAX: +41 AV. 44 455 MORERAS, FAX: 50 65 +41 44 1 - 455 NAVES 50 65 7-10 POL.LND

E-mail: intex@leksam.se E-mail: E-mail: intex@leksam.se

E-mail: gwm@gwm.ch

CAMPORROSSO E-mail: gwm@gwm.ch 28350 CIEMPOZUELOS,

Website: www.intexnordic.com

Website:

Website:

www.intexnordic.com

www.intexnordic.com

Website: MADRID www.gwm.ch, Website: - APDO.DE www.gwmsale.ch

www.gwm.ch, CORREOS www.gwmsale.ch 134

• NORWAY • NORWAY NORSTAR AS NORSTAR AS

• NORWAY

NORSTAR

AS

• SPAIN / PORTUGAL • SPAIN / PORTUGAL Nostrum TEL: Iberian 34 Nostrum Market 902 35 S.A. Iberian 10 45 Market S.A.

PINDSLEVEIEN PINDSLEVEIEN 1,

1,

PINDSLEVEIEN 1,

Av. de la FAX: Albufera, 34 Av. 91 321 de 691 la Albufera, 27 09 321

N-3221 SANDEFJORD, N-3221 SANDEFJORD,

NORWAY NORWAY N-3221 SANDEFJORD,

28031 Madrid, E-mail: Spain 28031 belen@kokido.com

Madrid, Spain

TEL: +47 33 48 74 TEL: NORWAY 10 +47 33 48 74 10

TEL: +34 E-mail: 902101339 TEL: info@kokido.com

+34 902101339

FAX: +47 33 48 74 FAX: TEL: 11 +47 +47 33 33 48 48 74 74 11 10

• PORTUGAL

FAX for Spain: KOKI+34

DFAX

O9

B029

for VI

Spain: L089

IM76

IT+34

ED9

029 089 76

E-mail: intex@norstar.no E-mail: FAX: +47 intex@norstar.no 33 48 74 11

Email for AVENIDA Spain: Email sat@intexiberian.com

ANTÓNIO for Spain: AUGUSTO sat@intexiberian.com AGUIAR

Website: www.intexnordic.com

Website: E-mail: www.intexnordic.com

intex@norstar.no

FAX for Portugal: Nº 163, FAX SALA +351 for 707 3 Portugal: - 506 5º DIREITO 090+351

707 506 090

• FINLAND • FINLAND NORSTAR OY NORSTAR Website: www.intexnordic.com

OY

Email for 1050 Portugal: LISBOA Email spv-pt@intexiberian.com

for Portugal: spv-pt@intexiberian.com

• FINLAND

SUOMALAISTENTIE SUOMALAISTENTIE NOR7,

STAR

OY

7,

Website: TEL: www.intexiberian.com

351 Website: 707 200 www.intexiberian.com

936

FIN-02270 ESPOO, FIN-02270 SUOMALAISTENTIE ESPOO, 7,

• AUSTRALIA • AUSTRALIA HUNTER FAX: PRODUCTS 351 HUNTER 213 PTY 519 PRODUCTS LTD 550 PTY LTD

FINLAND FINLAND FIN-02270 ESPOO,

LEVEL 1, TEL:

E-mail: 225 BAY LEVEL infopt@kokido.com

STREET, 1, 225 BAY STREET,

TEL: +358 9 8190 FINLAND 530 +358 9 8190 530

FAX:

• AUSTRALIA

BRIGHTON,

HUN

VICTORIA,

TE

BRIGHTON,

R OVERSE

VICTORIA,

FAX: +358 9 8190

AS

PTY

LTD

TEL: 5335+358

+358 9 8190 9 8190 5335 530

AUSTRALIA

E-mail:

LEVEL

AUSTRALIA

E-mail: info@norstar.fi

1, 225 BAY STREET,

FAX: +358 info@norstar.fi 9 8190 5335

TEL: 61-3-9596-2144 TEL: or 61-3-9596-2144 1800-224-094 or 1800-224-094

Website: www.intexnordic.com

Website:

BRIGHTON, VICTORIA,

E-mail: www.intexnordic.com

info@norstar.fi

FAX: 61-3-9596-2188 FAX: 61-3-9596-2188

• RUSSIA • RUSSIA LLC BAUER LLC Website: BAUER www.intexnordic.com

AUSTRALIA

• RUSSIA

KIEVSKAYA STR., KIEVSKAYA

LL

20,

C BAUE

STR.,

R

20,

E-mail: enquiries@hunterproducts.com.au

E-mail: enquiries@hunterproducts.com.au

TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094

121165 MOSCOW, 121165 RUSSIA MOSCOW, RUSSIA

Website: www.hunterproducts.com.au

Website: www.hunterproducts.com.au

KIEVSKAYA STR., 20,

FAX: 61-3-9596-2188

TEL: 099-249-9400/8626/9802

TEL: 099-249-9400/8626/9802

• NEW ZEALAND • NEW ZEALAND HAKA NEW ZEALAND HAKA NEW LIMITED ZEALAND LIMITED

121165 MOSCOW, RUSSIA

E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au

FAX: 095-742-8192 FAX: 095-742-8192

UNIT 4, 11 ORBIT UNIT DIVE, 4, 11 ALBANY, ORBIT DIVE, ALBANY,

E-mail: intex.russia@gmail.com

E-mail: TEL: 095-249-9400/8626/9802

intex.russia@gmail.com

AUCKLAND Website: 0757, AUCKLAND www.hunteroverseas.com.au

NEW ZEALAND 0757, NEW ZEALAND

Website: www.intex.su Website: FAX: 095-742-8192

www.intex.su

• NEW ZEALAND TEL: 649-4159213 HAKATEL: NEW / 0800 649-4159213 ZEALAND 634434 / 0800 LIMITED 634434

• POLAND • POLAND KATHAY HASTER KATHAY E-mail: intex@rdm.ru

HASTER

FAX: 649-4159212 UNIT 4, FAX: 11 ORBIT 649-4159212 DIVE, ALBANY,

UL. LUTYCKA 3, UL. Website: 60-415 LUTYCKA POZNAN www.intex.su 3, 60-415 POZNAN

E-mail: geoff@hakanz.co.nz

AUCKLAND E-mail: 0757, geoff@hakanz.co.nz

NEW ZEALAND

• POLAND

TEL: +48 61 8498 TEL: K334

AT+48

HAY61

H8498

AST334

ER

Website: TEL: www.hakanz.co.nz 649-4159213

Website: www.hakanz.co.nz

FAX: +48 61 8474 FAX: UL. 487 LUTYCKA +48 61 8474 487 3, 60-415 POZNAN

• MIDDLE EAST • MIDDLE EAST FIRST GROUP FAX: 649-4159212

INTERNATIONAL

FIRST GROUP INTERNATIONAL

E-mail: inx@kathay.com.pl E-mail: TEL: +48 inx@kathay.com.pl

61 8498 381/380

REGION REGION AL MOOSA E-mail: GROUP AL geoff@hakanz.co.nz

MOOSA BUILDING, GROUP 1ST BUILDING, 1ST

Website: www.intexpoland.pl

Website: FAX: +48 www.intexpoland.pl

61 8474 487

• MIDDLE EAST FLOOR, FIRST OFFICE FLOOR, GROUP 102 & 103, OFFICE INTERNATIONAL UMM 102 HURAIR & 103, UMM HURAIR • HUNGARY• HUNGARY RECONTRA LTD./RICKI RECONTRA E-mail: inx@kathay.com.pl

LTD. LTD./RICKI LTD.

REGION

ROAD, KARAMA, AL

MOROAD,

OSDUBAI,

A GKARAMA,

ROUAE

UP

BUDUBAI,

ILDINGUAE

, 1ST

• HUNGARY

H-1113 BUDAPEST, H-1113 REDARÓCZI

COBUDAPEST,

NTRAÚT

LT1-3,

DDARÓCZI

. / RICKI

LÚT

TD.

1-3,

HUNGARY HUNGARY

TEL: 00971-4-800INTEX(46839) FLOOR, TEL: OFFICE 00971-4-800INTEX(46839) 102 / & +971-4-3373322 103, UMM HURAIR / +971-4-3373322

H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3,

TEL: +361 372 5200/113 TEL:

ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE

HUNGARY +361 372 5200/113

FAX: 00971-4-3375115 FAX: 00971-4-3375115

FAX: +361 209 2634 FAX:

TEL: 00971-4-3373322

TEL: +361 +361 209 372 2634

E-mail: intex@firstgroupinternational.com.

E-mail: intex@firstgroupinternational.com.

5200/113

E-mail: service@recontra.hu

E-mail:

FAX: 00971-4-3375115

FAX: +361 service@recontra.hu

Website: www.firstgroupinternational.com

Website: www.firstgroupinternational.com

209 2634

• BRASIL • BRASIL KONESUL MARKETING KONESUL

E-mail: gizi@recontra.hu

& MARKETING SALES LTDA&

SALES LTDA

• SOUTH AFRICA • SOUTH AFRICA WOOD & E-mail: HYDEWOOD

info@firstgroupinternational.com

& HYDE

RUA ANTONIO RUA DAS ANTONIO CHAGAS, DAS CHAGAS,

15-17 PACKER • BRASIL KONESUL MARKETING & SALES LTDA

Website: AVENUE, 15-17 www.firstgroupinternational.com

PACKER INDUSTRIA AVENUE, 2, INDUSTRIA 2,

1.528 - CEP. 04714-002, 1.528 - CEP. 04714-002,

RUA ANTONIO DAS CHAGAS,

• SOUTH AFRICA CAPE TOWN, WOOD SOUTH CAPE & HYDE TOWN, AFRICA SOUTH 7460 AFRICA 7460

CHÁCARA SANTO CHÁCARA ANTONIO SANTO - SÃO ANTONIO - SÃO

TEL: 27-21-0800-204-692

1.528 - CEP. 04714-002,

15-17 PACKER TEL: 27-21-0800-204-692

AVENUE, INDUSTRIA 2,

PAULO - SP - BRASIL PAULO - SP - BRASIL

FAX: 27-21-505-5600

TEL: CHÁCARA 55 (11) 5181 SANTO 4646 ANTONIO - SÃO

CAPE TOWN,

FAX: 27-21-505-5600

TEL: 55 (11) 5181 4646

SOUTH AFRICA 7460

E-mail: ygoldman@melbro.co.za

E-mail: ygoldman@melbro.co.za

FAX: 55 (11) 5181 FAX: PAULO 464655

(11) - SP 5181 - BRASIL 4646

TEL: 27-21-0800-204-692

• CHILE / URUGUAY • CHILE / URUGUAY COMEXA S.A. COMEXA S.A.

E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br

E-mail: TEL: 55 sacintexbrasil@uol.com.br

(11) 5181 4646

EL JUNCAL

FAX:

100,

27-21-505-5600

EL PARQUE JUNCAL INDUSTRIAL 100, PARQUE PORTEZUELO,

INDUSTRIAL PORTEZUELO, • ISRAEL • ISRAEL ALFIT TOYS LTD ALFIT FAX: TOYS 55 (11) LTD 5181 4646

QUILICURA, E-mail: SANTIAGO, QUILICURA, ygoldman@thumb.co.za

CHILE. SANTIAGO, CHILE.

MOSHAV NEHALIM, MOSHAV E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br

NEHALIM,

• CHILE

TEL: 600-822-0700 SILFA

TEL: LTDA600-822-0700

• ISRAEL

MESHEK 32, 49950, MESHEK ALISRAEL

FIT

T32,

OY49950,

S LTDISRAEL

CERRO SAN LUIS # 9987, BODEGA 22

TEL: +972-3-9076666 TEL: MOSHAV +972-3-9076666

E-mail: serviciotecnico@silfa.cl

E-mail: serviciotecnico@silfa.cl

NEHALIM,

QUILICURA, SANTIAGO DE CHILE

FAX: +972-3-9076660 FAX: MESHEK +972-3-9076660 32, 49950, ISRAEL

TEL: 56-2-3399004

E-mail: michald@chagim.co.il

E-mail: TEL: +972-3-9076666

michald@chagim.co.il

E-mail: contacto@serviciointex.cl

FAX: +972-3-9076660

Website: www.serviciointex.cl

E-mail: michald@chagim.co.il

HESE HESE INSTRUCTIONS

GEM DENNE VEJLEDNING Side 18

108IO DK 1.indd 18 13/10/10 09.26

108


AREAL BELIGGENHED AREAL BELIGGENHED

108IO DK 1.indd 19 13/10/10 09.26

More magazines by this user
Similar magazines