Adobe Acrobat fil 0.8 MB dansk - Hilti Danmark A/S

hilti.dk

Adobe Acrobat fil 0.8 MB dansk - Hilti Danmark A/S

Frequently Asked Questions

Med formålet at a) give konsistente svar, b) gøre svar tilgængelige online, c) sikre høj kvalitet i det danske byggeri,

har Hiltis tekniske afdeling forsøgt at udarbejde Frequently Asked Questions vedrørende Hiltis forbrugsgods.

Besvarelse på Frequently Asked Questions er ikke ved alle tilfælde fyldestgørende, da dette ikke er muligt, men

besvarelserne kan løse en meget stor del af de stillede spørgsmål. Skulle der være fortsat tvivl er I meget

velkomne til at søge information i Hiltis tekniske bibliotek under feltet Service og Support på www.hilti.dk, eller

kontakte Hiltis ingeniører via telefon: +45 44888080 eller mail: tekniskafdeling@hilti.com.

Hilti er ikke rådgivende virksomhed og har udelukkende produktansvar. Det er alle entreprenørers ansvar at få

godkendt korrekt produkt- og materialevalg hos rådgivende ingeniørfirma med ansvar for byggeprojektet, og Hilti

kan ikke påtage sig ansvar for montagefejl når/hvis montageanvisning ikke er fulgt eller applikationsgrænser for

det valgte produkt er overskredet.

www.hilti.dk

Vedrørende fastgørelse i murværk

Der tales i Danmark om 3 typer af mursten (håndstrøgne, blødstrøgne og maskinsten) og der er såvel facadesten og bagmursten.

Bagmursten leveres blandt andet som konstruktionssten (hulsten, 3-hulssten og massive sten), savsmuldssten og molersten.

Formaterne er dansk normalformat, dansk bredstensformat samt 2-skiftsten.

Blokke (teglblokke, kalksandstensblokke, betonblokke, porebeton, industribyggesten og naturstensblokke) er normalt

byggesten med minimumhøjde på 185mm.

De forskellige mørteltyper (receptmørtel, funktionsmørtel, kalkcementmørtler (KC), murcementmørtel m. flere) har forskellige

trykstyker, bøjningstrækstyrke, vedhæftningsstyrke og initial forskydningsstyrke. Bindemidlet I mørtlen (cement, gips, kalk, PVA og

murcement) indvirker på om man kan trække en enkelt sten ud af væggen.

Flere typer af præfabrikerede vægge og efterspændt murværk dukker op på det danske marked med følgende effektivitets-

forøgelser.

Hilti henviser til producenter og forhandlere af murværk for mere information om eks. stenstyrker, produktionsstandarder og gældende

Bips. For mere kendskab til standarder mm henvises til EN 1996-1-1 (Murværksnorm, tidligere DS414) samt ETAG 020, Plastic

anchors for multiple use in concrete and masonry for non-structural applications. Se eventuelt hjemmesider for mørtel- og

teglværker samt www.byg-i-tegl.dk og www.mur-tag.dk.

Nomenklatur i skitser samt tabeller

Diameter bor, d 0

Diameter af hul I fastgjort emne, d f

Effektiv forankringsdybde, h ef

Huldybde, h 0

Minimum tykkelse af grundmateriale, h min

Tilspændingsmoment, T inst

Minimum kantafstand, c min

Minimum indbyrdes afstand, s min

Bæreevne i træk, N [kN]

Bæreevne iI forskydning, V [kN]

Massiv sten

Hultegl

Hånd Blød Maskin

Præfabrikeret væg

Armeret murværk

Bindere og udmuring

FAQ I Teknisk Afdeling


www.hilti.dk

Hilti anker-portefølje til fastgørelser i murværk

Alle nedenstående bæreevneværdier er i massiv tegl med en trykstyrke > 12 MPa, med mindre andet er angivet

Hilti HIT-HY 70 Godkendelser Fordele Andet

Dimension

M8

M10

M12

HUS-H

Dimension

6

8

10

HUS-I / HUS-P

Dimension

6

d0 [mm]

Testet i utal af forskellige murstens-materialer

Kan anvendes i alle tilfælde med montage i murværk

Meget sikker montage med produkt udviklet specielt til porøst

og sugende materialer

Godkendelser Fordele Andet

d0 [mm]

5.5 – 6.0*

8

10

Hurtig og simpel montage

Gode dokumenterede bæreevner

Godkendelser Fordele Andet

d0 [mm]

6

10

12

14

df [mm]

df [mm]

8

12

14

df [mm]

6

9

12

14

hef [mm]

hef [mm]

44

60

70

hef [mm]

44

80

80

80

h0 [mm]

h0 [mm]

55

70

80

hmin [mm]

108

108

108

Hurtig og simpel montage

Ideel til installationsbranchen

hnom [mm]

45

90

90

90

hmin [mm]

hmin [mm]

108

108

108

108

tfix [mm]

hs [mm]

-

-

-

-

tfix [mm]

Is - hnom

Is - hnom

Is - hnom

Tinst [Nm]

tfix [mm]

HUS-I = 0

-

6

10

Tinst [Nm]

-

N [kN]

0.2

1.0

1.1

Skal hærde af inden lasten kan påføres

Kræver +5 grader Celcius ved montage i massiv murværk

* 30 Mpa / 12 Mpa

Tinst [Nm] NAnb [kN]* VAnb [kN]*

HIT MM+ Godkendelser Fordele Andet

Dimension

M8

M10

M12

HFX

Dimension

M8

M10

M12

HAM Godkendelser Fordele Andet

Dimension

M6

M8

HIT-IC

HIS-N

HIT-V

d0 [mm]

d0 [mm]

12

14

10

12

14

df [mm]

df [mm]

7

9

9

12

14

hef [mm]

hef [mm]

-

-

80

80

80

Fleksibel, universel, løsning

Gode og økonomiske bæreevner

Minimalt spild grundet foliepakning

Styren- og lugtfri

h0 [mm]

5

8

10

3 / 1.7

3 / 1.7

3 / 1.7

Stærk plastkring der forhindrer støv i ankret og sikrer montage

** last parallel, væk fra kant / last mod fri kant

3 / 1.7

3 / 1.7

3 / 1.7

Begrænsede sættedybder og har følgelig begrænsede

trækbæreevner

For HUS-H 6 kan man med fordel bore Ø5.5 mm

* Anvend kun bor uden slag (murerbor)

V [kN]

0.4

2.0

2.3

c1 [mm]

60

200

200

Må ikke monteres i studs- eller liggefuge

Må ikke monteres i hulsten

N [kN]

0.2

C1 [mm]**

V [kN]

0.4

100 / 200

100 / 200

100 / 200

c1 [mm]

200

s1 [mm]

100

100

100

s1 [mm]

120

Èn pr. sten

Én pr. sten

Elastiske sidevinger der holder ankre på plads og modvirker spin Skal dokumentere bæreevner på pladsen

Kval. 8.8 skrue der kan klare tilspænding med for stort moment

h0 [mm]

60

75

90

90

90

hmin [mm]

108

108

108

hmin [mm]

108

108

tfix [mm]

-

-

-

tfix [mm]

l bolt - hs

l bolt - hs

Tinst [Nm]

Tinst [Nm]

5

5

8

10

10

N Anb [kN]

Godkendelser Fordele Andet

d0 [mm]

10

12

14

df [mm]

9

12

14

hef [mm]

80

80

80

Passer til normal fugepistol

Fleksibel og universel løsning

Styren- og lugtfri

h0 [mm]

90

90

90

hmin [mm]

108

108

108

tfix [mm]

-

-

-

Tinst [Nm]

5

8

10

0.9

1.5

1.5

N [kN]

N [kN]

0,5

0,6

2.1

2.1

2.1

Kan ikke prædefinere bæreevner

Temperaturer > 0°Celcius og > - 5°Celcius ved massiv mursten

Skal dokumentere bæreevner på stedet., men opfylder i mange

tilfælde de nødvendige krav opgivet værdier er for min. 12 Mpa

V Anb [kN]

Kan ikke prædefinere bæreevner

V [kN]

1,0

1,2

0.9

1.5

1.5

c1 [mm]**

100 / 200

100 / 200

100 / 200

Kan ikke prædefinere bæreevner

c1 [mm]

Én pr. sten

Én pr. sten

s1 [mm]

100

100

100

Skal dokumentere bæreevner på stedet,

Må ikke anvendes til bærende konstruktioner

V [kN]

2.1

2.1

2.1

c1 [mm]

100

100

100

s1 [mm]

100

100

100

s1 [mm]

Én pr. sten

Én pr. sten

s1 [mm]

Én pr. sten

FAQ I Teknisk Afdeling


Alle nedenstående bæreevneværdier er i massiv tegl med en trykstyrke > 12 MPa, med mindre andet er angivet

HLC

Dimension

M6

M8

M10

M12

HRD

Dimension

Ø8

Ø10

Ø14

HUD1 / HUD L

Dimension

14*70 med 10 mm skrue

www.hilti.dk

Godkendelser Fordele Andet

d0 [mm]

8

10

14

God til porøse materialer og stor sikkerhed i montage

Skrue og dybel i én integreret løsning

T fix op til 260 mm og har 2 sættedybder

Ideel til fastgørelse af eks. aluminium og træ til lette vent. facader, gelændere mm

Godkendelser Fordele Andet

d0 [mm]

14

df [mm]

8 - 9

10 - 11

14 - 15

df [mm]

90

hef [mm]

50

70

70

hef [mm]

60

h0 [mm]

60

80

85

Fleksibel løsning

Uafhængig af kan- og indbyrdes afstande

Virker i såvel massiv som hulsten

God til lette gulv- og vægløsninger

h0 [mm]

70

hmin [mm]

108

108

108

hmin [mm]

108

tfix [mm]

10 - 90*

10 - 110

10 - 240

tfix [mm]

afh. af skrue

Tinst [Nm]

-

-

-

Tinst [Nm]

-

N [kN]

0.6

1.2

1.3

Plastanker

Brandkrav kan begrænse anvendelsesmuligheder

* kun undersænket hoved

Kun til lette laster (anvend ikke til loft- og facadeløsninger)

Skrue ikke inkluderet

Plastanker

N [kN]

HPS-1 Godkendelser Fordele Andet

Dimension

4/0

5/5-15

6/0-25

8/10-40

HLD

Dimension

HLD 2

HLD 3

HLD 4

Godkendelser Fordele Andet

d0 [mm]

8

10

12

16

d0 [mm]

4

5

6

8

df [mm]

9

12

14

18

df [mm]

4-5

5-6

6-7

8-9

hef [mm]

31

33

41

41

hef [mm]

25

30

40

50

Ikke afhængig af hærdetider

Gennemstiksmontage, sættemærke samt kval. 8.8 skrue

Veldokumenterede bæreevner

Æstetisk løsning ifht indlimet gevindstand der stikker op

h0 [mm]

50

65

75

85

Hurtig montage

Kan afmonteres

h0 [mm]

35

40

50

60

hmin [mm]

70

80

100

100

God til eks. trælister og gipsregler

hmin [mm]

108

108

108

108

tfix [mm]

27

28

17 / 62

12 / 52

tfix [mm]

3

5 - 15

3 - 40

3 - 100

Tinst [Nm]

4

13

20

25

Tinst [Nm]

-

-

-

-

N [kN]

1.4

N [kN]

0.05

0.1

0.2

0.25

Skal spændes med hånden

Kan ikke monteres i hultegl

V [kN]

0.6

1.2

1.3

V [kN]

1.4

Kun til lette laster

Plastanker

Godkendelser Fordele Andet

Stor montagesikkerhed

Meget billig

0.5

0.6

0.7

0.8

V [kN]

1.0

1.2

1.4

1.6

V [kN]

0.15

0.3

0.2

0.3

c1 [mm]

100

100

100

Kam leveres i rustfri

Kun til lette laster

Plastanker

HTB Godkendelser Fordele Andet

Dimension

M5

M6

c1 [mm]

55

55

55

55

c1 [mm]

100

c1 [mm]

Er der tale om sten med større hulrum, eks. termoblokke, da kan der udover de allerede nævnte ankre, anvendes

HLD og HTB ankrene som er vist i tabeller herunder.

De mest almindelig forekommende mursten i Danmark har så små hulrum, at HLD og HTB ikke fungerer. Begge

ankre er udviklet til fastgørelser i gips, men kan anvendes i hulsten med større hulrum.

d0 [mm]

10

10

10

d0 [mm]

13-14

13-14

df [mm]

-

-

.

df [mm]

13-14

13-14

hef [mm]

-

-

.

hef [mm]

-

-

h0 [mm]

> 50

> 56

> 66

Stor montagesikkerhed

Meget billig

h0 [mm]

> 10

> 10

hmin [mm]

> 50

> 56

> 66

hmin [mm]

>10

> 10

tfix [mm]

afh. af skrue

afh. af skrue

afh. af skrue

tfix [mm]

0 – 82

0 – 82

Tinst [Nm]

-

-

-

Tinst [Nm]

3

5

N [kN]

0,15

0.15

0.15

V [kN]

0.15

0.15

0.15

Kun til lette laster

Plastanker

NAnb [kN] VAnb [kN]

0.45

0.45

0.9

0.9

ingen

ingen

ingen

ingen

c1 [mm]

Ingen

Ingen

Ingen

c1 [mm]

Ingen

Ingen

s1 [mm]

Én pr. sten

Én pr. sten

Én pr. sten

Én pr. sten

s1 [mm]

Én pr. sten

Én pr. sten

Én pr. sten

s1 [mm]

Én pr.sten

s1 [mm]

ingen

ingen

ingen

ingen

s1 [mm]

Ingen

Ingen

Ingen

s1 [mm]

Ingen

Ingen

FAQ I Teknisk Afdeling


www.hilti.dk

Download montagevejledninger på www.hilti.dk

HIT 70 / HIT MM+ i massivt murværk

HIT-IC

HIS-N/RN

HIT 70 / HIT MM+ i hultegl og blokke

HIT-SC

HIT-S

FAQ I Teknisk Afdeling


www.hilti.dk

Montagetips vedrørende fastgørelse i murværk

FAQ Årsag Mulig afhjælpning

Stenen knuser under

montage?

Ankres kant- og

indbyrdes afstand?

Dur andre klæbemørtler

end Hilti HIT 70?

Kan Profis regne på

fastgørelser i murværk?

Hvilke bæreevner

for gammelt murværk?

Hvordan undgår jeg spild

i hultegl og blokke?

Kan jeg montere i kuldegrader?

+

Montage i vådt materiale?

+

Anvendt For kraftig maskine eller for stort bor

Foretaget for kraftig efterspænding af anker

Beslaget der skal fastgøres er produceret og placering kan

ikke ændres

Montage nær hushjørner

Har kun alm. Fugepistol og vil bruge HFX eller ICE

Har andre fugemasser på lager og vil bruge det før HIT 70

Ikke behov for dokumentation på forkant – kan

foretage trækprøvning som dokumentation

Ikke-bærende konstruktioner

Ønsker dokumentationsrapport

Ønsker at optimere design

Ønsker at spare tid

Der renoveres og kvalitet af murværk er ukendt

Vil forhindre at klæbemørtel forsvinder ud i hulrum

i byggekomponenten

Ønsker at klæbemørtel også kommer ind i bagvæggen

Ønsker at klæbemørtel hærder af

Ønsker at bæreevner ikke forringes

Ønsker at klæbemørtel hærder af

Ønsker at bæreevner ikke forringes

Anvend kun TE2 – TE16

Bor uden slag

Anvend andet anker

Efterspænd med momentnøgle iht oplyst T inst

Sæt maksimalt 1 anker pr. sten. Ved kemisk anker kan

der sættes 2 ankre, men regn kun med bæreevne for 1 anker

Læs tabeller i nærværende dokument

Se Note 1

Der må ikke monteres med HIT-ICE i murværk

HFX må kun anvendes til ikke-bærende konstruktioner

HIT 150 Max kan bruges, men Hilti anbefaler det ikke.

HITMM+ kan anvendes som HIT 70, men kræver accept

fra rådgiver plus evt. trækprøvning (ingen prædefinerede kN)

Nej. Hilti Profis Anchor 2.0 er opbygget efter at skulle efterleve

europæisk godkendte standarder for beregning af ankre, og der

er fortsat ingen standardisering for beregning af murværk.

Profis Anchor er til beregning i beton og kan downloades som

freeware på www.hilti.dk

Anvend de 1.7 kN i såvel træk og forskydning som

oplyst i Anchor Fastening Technology for HIT70

Foretag trækprøvning

Se vejledende værdier i tabel indsat i Note 2

Anvend sihylser

Nej, for hultegl. T skal være højere end 0 grader

Ja, for massivt murværk. Kun hvis ampuller er opbevaret

ved T > + 15 grader

Foretag vinterforanstaltning og opvarm mur

Ved midlertidig montage for test af murværkets styrke,

kan HIT150 Max anvendes, kan hærde ned til – 10 grader

Montage er mulig men det er vigtigt at anvende stålbørste og

oprensning med trykluft

FAQ I Teknisk Afdeling


www.hilti.dk

Montagetips vedrørende fastgørelse i murværk

Problematik Årsag Mulig afhjælpning

Får jeg udtræk på væggen?

Må jeg montere i fuge?

Hvordan monterer jeg i

ende- eller skillevæg?

Sælger Hilti trækprøvningsudstyr?

Foretager Hilti trækprøver?

Skal jeg bruge 1.5 m trækbro? Bygherre/myndighed/rådgiver er nervøs

Hvor meget skal der trækkes til?

?? kN

Fastgørelse af diamantanlæg?

Ønsker æstetisk løsning hvor facade (eks. granit eller

kalksandsten eller pæne facadesten) ikke skæmmes af udtræk

Beslaget der skal fastgøres er produceret og placering kan

ikke ændres

Midlertidig fastgørelse og ønsker ikke at ødelægge sten

Ønsker stor trækbæreevne

Ønsker stor forskydningsbæreevne

Entreprenør udbedes at indlime eks. 800 mm – giver

det mening?

Ønsker at foretage intern kvalitets-sikring

Der ønskes trækprøverapport udført af ekstern part med

efterfølgende rapport

Entreprenør har ikke udstyr eller har ikke kendskab

til udførelse

for murværkets tilstand

Ønsker ikke at ødelægge stenene

Ønsker ordentlig sikkerhed

Ønsker ikke at ødelægge stenene

Større kræfter og vibration

HIT70 giver ikke udtræk, alle andre mørtler gør

For at undgå udtræk anbefaler Hilti A4-, og ikke A2 stål

Dette er ligeledes årsag til at Hilti i visse tilfælde også

anbefaler HIT70 til fastgørelser i beton ved

facade-renoveringer

Ja, hvis bor-diameter er så stort så klæbemørtel får fat i

stenene (oftest vil Ø14 bor gøre dette)

Ja, men oplyste bæreevne-værdier er ikke gældende, så udfør

trækprøvning. Fastgørelse kan også foretages med gennem-

gående bolt og spændeskiver på bagmur (eks. fastgørelse af

stillads eller fodplade til diamantboringsanlæg)

Få altid fat i 2. sten og overhold min. sættedybder

Større trækbæreevne opnås ved øget sættedybde

eks. er træk på eks. 12 kN ikke uvant ved eks. M16 sat i

800 mm

Forskydningsbæreevne opnås kun ved lastretning

parallel med kant (kantafstand ≥ 100 mm)

Ja. Trækprøveudstyr kan ses på www.hilti.dk under

Produkter/Ankre og dybler/trækprøveapparater

Ja. Se forudsætninger og vilkår på www.hilti.dk under Service

og support/Planlægning og konstruktion/Teknisk rådgivning

Eks. faktureres trækprøvning når/hvis der er tale om intern

kvalitetskontrol, ventetid pga. hærdning, forgæves plads-besøg

hvis sikkerhed på stillads ikke er i orden, m. flere.

Dette er en test af murværket og ikke af Hiltis ankre.

Trækbroen bør entreprenør få lavet hos eks. en smed, og

omkostninger hertil bør ligge hos bygherre. Ved spørgsmål er I

velkomne til at kontakte Hilti, men som udgangspunkt foretager

Hilti ikke disse tests og når / hvis det udføres vil det blive

faktureret

Altid beslutning der bør foretages af rådgivende ingeniør

Vil altid afhænge af det enkelte byggeprojekt

Oftest trækkes til 4-5 kN ved normale sættedybder

Tommelfingerregel er at trække til regningsmæssig last

eller alternativt til 1.5 * karakteristisk last

Foretag gennemgående montage i fuger med

gevindstænger og spændeskiver på bagsiden

Anvend plastikdybel og HUS betonskrue i fugen

Anvend Hilti HIT 70 klæbemørtel

Oplyste bæreevner i tabeller er ikke gældende og der

anbefales trækprøvning

FAQ I Teknisk Afdeling


Regningsmæssig vs.

Anbefalet bæreevne?

Hvad kan jeg fastgøre

sprinklere i murværk med?

Hvordan monterer jeg

tagrem ned i murværk?

Hvordan undgås at den

enkelte sten trækkes ud?

Hvad er forskyd-

ningsbæreevnen

i toppen af

murvæggen?

Montage af renoveringsbindere?

www.hilti.dk

Montagetips vedrørende fastgørelse i murværk

Skalaen for ankres bæreevner er (fra høj til lav):

middelbrudværdi, karakteristisk-, regningsmæssig- og til sidst

anbefalet bæreevne.

Hvilke retningslinjer er der i disse tilfælde som ofte opstår

under renovering?

Disse montager leder ofte til spørgsmål om produktvalg,

kant- og indbyrdes afstande samt sættedybde

Bygherre/myndighed/rådgiver/entreprenør er nervøse for om

kohæsionen i fuger er stærk nok til at holde sten på plads

I toppen af murvæggen, hvor egenvægten af muren er

mindst, hvordan håndteres da eks. altanmontager på de

øverste etager hvor ”sammenholds-kraften” af murværket er

mindst?

I forbindelse med renovering af facader, skal korroderede

binder udskiftes med nye.

At anvende termen regningsmæssig bæreevne kræver reelt at

der foreligger en ETA Guideline for test af ankre – hvilket der

ikke gør for murværk. Kontakt Hiltis ingeniører for forklaring.

Se endvidere supplerende Note 3

• Opfyld retningslinjer for bæreevner for sprinkleranlæg som er

DBi nr. 251

• Ved vægge er der ofte nødvendigt at indsætte skråstiver for

at imødese krav

• NB: Hilti HIT-HY 70 er brandtestet. Find alle brandtest i

teknisk bibliotek på www.hilti.com

Hilti anbefaler brug af HIT-HY 70 eller HUS betonskruer

Montage skal minimum ned at have fat i 2. skifte

Se endvidere supplerende Note 1

Dette er en test af murværket og ikke af Hiltis ankre.

Trækbroen kan entreprenør få lavet hos eks. en smed.

Ved spørgsmål er man velkommen til at kontakte Hilti,

men som udgangspunkt foretager Hilti ikke disse tests

og når / hvis det udføres vil det blive faktureret

Se endvidere supplerende Note 4

• Foretag trækprøvning allerede i projekteringsfasen

• Dette er et spørgsmål som rådgivende ingeniør skal tage

stilling til for det enkelte byggeri.

Læs evt. også Note 1 og 4

• Afventer enkelt detalje. Opdateres snarest

FAQ I Teknisk Afdeling


Note 1: Kant- og indbyrdes afstande samt sættedybe

Murværk er et skørt materiale som kan/vil knuse ved montager der foretages for tæt på kant eller ankre sat for tæt på hinanden. Ved at overholde de oplyste kant- og indbyrdes

afstande oplyst for Hiltis ankre i dette dokument, er Hiltis erfaringer at der ikke vil opstå problematikker. Dog kan boring ikke vinkelret på stenen, boring med for stor maskine og ved

brug af slag, for hård tilspænding af ankre give anledning til knusning afhængigt af den enkelte sten

Montage sættedybder

”Boltene skal indbores i 2. skifte, idet 2. skifte har fuger på alle 4 sider. Forankring i 3. eller 4. skifte giver ikke højere bæreevne. Bæreevnen på grund af den forøgede egenvægt er negligibel ift.

vedhæftningen (dvs. kohæsionen). Såfremt det forudsættes at vedhæftningen er nul (fx gammel kalkmørtel), hjælper egenvægten af 2-3 skifter intet i forbindelse med dimensioneringen. Er

vedhæftningen intakt med fx fvd0 = 0,1 MPa, er bidraget herfra cirka en faktor 50 større end egenvægtens friktionsbidrag” [Lærebog om murværk, Teknologisk Institut]

Note 2: Anbefalede bæreevner ved fastgørelser i gammelt murværk

Der kan forekomme store forskelle i murværket kvaliteter og bæreevne bør eftervise ved trækprøve på stedet. Hilti anbefaler trækprøve på alle bolte ved altanmontage.

Note 3: Regningsmæssig vs. anbefalet

Ekstern tredje part, EOTA (European Organisation for Test Approvals) udstikker retningslinjer for test af eks. Ankre for at sikre kvalitet i test-metoder og sikre at indkøbere kan

sammenligne forskellige leverandørers. Idet murværk er et meget uhomogent grundmateriale, har EOTA ingen standard for hvorledes ankre skal testes i murværk. Reelt når rådgiver

eller entreprenør ønsker at sammenligne bæreevner, bør dette foregå på den karakteristiske bæreevne. Herefter reduceres bære-evnerne på grundlag af opstillede sikkerhedsfaktorer i

ETA Guidelines (eks. En faktor 1.4 for mekaniske ankre i beton fra regningsmæssig- til karakteristisk bæreevne). Endvidere benytter Hilti sig i mange tilfælde sig af den såkaldte

anbefalede bæreevne, som er en yderligere sikkerhed, som skal bevirke at en entreprenør der rekvirerer ankre i butik (uden at konsultere med en rådgiver) ikke fastgører noget der ikke

kan holde. I nedenstående figur, som er et udklip at Hiltis Anchor Fastening Technology Manual er dette illustreret.

Note 4: Undgå at trække sten ud

”Antages endvidere, at ligevægten opretholdes på baggrund af kohæsionen i liggefugerne, idet der ses bort fra bidraget fra kohæsionen i studsfugerne, fås følgende udtræksstyrke af én

sten (Psten): Psten = 2 × 108 × 228 × fvd0 = 49248 mm2 × fvd0. Indsættes fx fvd0 = 0,1 MPa fås følgende værdi for Psten, Psten = 4,9 kN. Dvs., når ankre er deklareret med en

regningsmæssig udtræksstyrke i ovennævnte størrelsesorden, skal forholdene lokalt i murværket undersøges” [Lærebog om murværk, Teknologisk Institut]

“Ved tegls styrke forstås som regel tegls trykstyrke; men det betyder ikke, at tegls trækstyrke og forskydningsstyrke er af underordnet betydning. Det er imidlertid vanskeligt at bestemme tegls

træk- og forskydningsstyrke, og man anvender derfor i alle lande trykstyrken som kvalitetsmål. Trykstyrken af mursten fremstillet af et bestemt ler fra et bestemt teglværk afhænger især af

brændingsgraden. Højere brændingstemperatur medfører stærkere sten. At teglets styrke ikke alene afhænger af brændingsgraden, men også af lerets betyder, at styrken vanskeligt kan

bedømmes ved skøn. Gule, hårdtbrændte facadesten med en forholdsvis lav densitet fra et teglværk kan f.eks. udmærket have en højere trykstyrke end gule, hårdtbrændte facadesten med en

forholdsvis høj densitet fra et andet værk. Selv om der her i landet findes teglværker, der fremstiller røde, strengpressede facadesten, hvis trykstyrke er over 45 MPa, er det dog som regel

strengpressede sten af gulbrændende ler, der opnår de højeste styrker. Der findes således mange teglværker, hvor stenene i den normale produktion af gule, strengpressede facadesten har

trykstyrker på over 60 MPa. Det bemærkes, at håndstrøgne og blødstrøgne sten normalt ikke opnår de nævnte trykstyrker.

På Teknologisk Institut, Murværk er der udført nogle orienterende forsøg, hvor den rene trækstyrke er bestemt på teglskiver med 35 mm diameter udboret af 36 forskellige typer røde tagsten fra

teglværker i alle egne af landet. Der udførtes forsøg med 2 skiver fra hver tagsten; den fundne minimum- og maksimumtrækstyrke var henholdsvis 0,95 og 4,6 MPa, og langt de fleste styrker lå i

intervallet mellem 1,5 og 4,0 MPa. En prøvningsmetode, som fører til rent forskydningsbrud og dermed til bestemmelse af forskydningsstyrke, er vanskelig at finde.

Ved vridningsforsøg med teglcylindre (d = h = 50 mm) har Teknologisk Institut, Murværk fundet formelle forskydningsstyrker mellem 2,4 og 3,5 MPa. I flere lande tillades det at regne med, at

murværk - afhængig af muremørtlen - kan optage forskydningsspændinger på op til ca. 0,2 MPa” [Lærebog om murværk, Teknologisk Institut]

www.hilti.dk

FAQ I Teknisk Afdeling

More magazines by this user
Similar magazines