Smart Wireless THUM™-adapter - Emerson Process Management

www2.emersonprocess.com

Smart Wireless THUM™-adapter - Emerson Process Management

Smart Wireless THUM-adapter

20

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Fejlfinding

Der henvises til afsnittet om fejlfinding i manualen, hvis apparatet ikke fungerer korrekt.

De mest almindelige årsager til ukorrekt drift er Network ID (Netværks-id) og Join Key

(Tilslutningsnøgle): Apparatets Network ID og Join Key skal være de samme som for

Smart Wireless-gateway.

Network ID og Join Key for Smart Wireless Gateway kan findes på siden Setup>Network>

Settings (Opsætning/Netværk/Indstillinger) på webserveren. Network ID og Join Key kan

ændres i det trådløse apparat vha. følgende genvejstastesekvens.

Funktion Tastesekvens Menupunkter

Trådløs opsætning 1, 4 Smart Power, Network ID (Netværks-id), Set Join Key

(Indstilling af tilslutningsnøgle), Radio State (Radiotilstand)

REFERENCEOPLYSNINGER

BEMÆRK:

Det ledningsførte apparat skal være tændt for at kunne kommunikere med en

Field Communicator.

Tabel 1. Genvejstastsekvens for THUM-adapteren

Funktion Tastesekvens Menupunkter

Apparatinfo 2, 2, 4, 3 Manufacturer (Fabrikant), Model, Final Assembly Number

(Endeligt montagenummer), Universal, Field Device

(Feltapparat), Software, Hardware, Descriptor (Deskriptor),

Message (Meddelelse), Date (Dato), Model Number I, II, III

(Model nummer, I, II, III), SI Unit Restriction

(SI-enhedsbegrænsning), Country (Land)

Opsætningsvejledning 2, 1 Configure (Konfigurer), Guided Setup (Opsætningsguide),

Join Device to Network (Tilslut apparatet til netværket),

Configure Update Rate (Konfigurer opdateringshastighed),

Zero Trim (Nulpunktsindstilling), Configure Device Display

(Konfigurer apparatets display), Configure Process Alarms

(Konfigurer procesalarmer)

Manuel opsætning 2, 2 Configure (Konfigurer), Manual Setup (Manuel opsætning),

Wireless (Trådløs), Pressure (Tryk), Device Temperatures

(Apparattemperaturer), Device Information

(Apparatinformation), Display (Display), Other (Andet)

Trådløs 2, 2, 1 Network ID (Netværks-id), Join Device to Network

(Slut apparat til netværk), Configure Update Rate (Konfigurer

opdateringshastighed), Configure Broadcast Power Level

(Konfigurer senderstrømniveau), Power Mode

(Strømindstilling), Power Source (Strømkilde)

More magazines by this user
Similar magazines