Smart Wireless THUM™-adapter - Emerson Process Management

www2.emersonprocess.com

Smart Wireless THUM™-adapter - Emerson Process Management

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

VIGTIGT VEDR. TRÅDLØS TILSLUTNING

Smart Wireless THUM-adapter

Opstartssekvens

Der må ikke sættes strøm til noget trådløst apparat, før Smart Wireless-gateway’en (”gateway’en”)

er installeret og fungerer korrekt. De trådløse apparater skal ligeledes startes op i

den rækkefølge, de er nærmest gateway’en. Der startes med det apparat, der er tættest på.

Det vil gøre netværksinstallationen nemmere og hurtigere. Ved at aktivere Active Advertising

på gateway’en tilsluttes nye apparater netværket hurtigere. Se manualen til Smart

Wireless-gateway’en (dokumentnummer 00809-0200-4420) for at få yderligere oplysninger.

THUM-adapterens placering

Om muligt skal THUM-adapteren anbringes lodret opad, og den skal være ca. 1 m (3 ft) væk

fra større konstruktioner, bygninger eller strømførende overflader, så der er fri kommunikation

med andre apparater. Vandret montering af THUM-adapteren kan medføre nedsat trådløs

kommunikationsafstand. THUM-adapteren må ikke monteres lodret nedad. Se

yderligere oplysninger i THUM-adapterens referencemanual (00809-0100-4075).

Figur 1. THUM-adapterens placering

Indgang til installationsrør

Ved installation af THUM-adapteren i installationsrørsåbningen på et ledningsført apparat

skal der anvendes godkendt gevindforsegling. Gevindforsegling sikrer, at forseglingen er

vandtæt. Gevindforseglingen har også en smørende effekt, så THUM-adapteren er nem

at fjerne.

M20 installationsrøradapter

Hvis der anvendes en M20 installationsrøradapter sammen med THUM-adapteren, skal der

anvendes godkendt gevindforsegling, og M20 adapteren skal spændes fast på THUM-adapteren

med en skruenøgle. Når M20 installationsrøradapteren installeres i et installationsrør,

skal den strammes med 32,5 Nm/25 ft-lb., så den er helt vandtæt.

Forbindelser for Field Communicator’en

For at Field Communicator kan forbindes med THUM-adapteren, skal der sættes strøm til

det ledningsførte apparat. Field Communicator skal sættes i poll-tilstand og skal bruge

THUM-adapteradressen 63.

3

More magazines by this user