Smart Wireless THUM™-adapter - Emerson Process Management

www2.emersonprocess.com

Smart Wireless THUM™-adapter - Emerson Process Management

Smart Wireless THUM-adapter

4

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Strømforsyning

Minimum loopbelastning på 250 ohm.

THUM-adapteren kommunikerer med og får strøm fra en standard 4–20 mA/HART ® -loop.

THUM-adapteren forårsager et lille lineært spændingsfald i loopen fra 2,25 V ved 3,5 mA til

1,2 V ved 25 mA. I fejltilstand falder spændingen højst 2,5 V. THUM-adapteren påvirker ikke

4–20 mA signalet under normal drift eller i fejltilstand, så længe loopen har en margin på

2,5 V ved den maksimale loopstrøm (25 mA for et typisk 4–20 mA/HART apparat).

Strømforsyningen og spændingen skal begrænses til hhv. 0,5 A og 55 VDC.

Loopstrøm Spændingsfald forårsaget af THUM-adapteren

3,5 mA 2,25 V

25 mA 1,2 V

Belastningsmodstand

Hvis det er påkrævet, tilføjes en belastningsmodstand som vist på figur 8, 12 og 16.

Modstanden skal have en tilstrækkelig nominel effekt i forhold til anvendelsen (min. 1W)

og være kompatibel med den medfølgende samlemuffe, som kan rumme ledningsstørrelserne

14 til 22 AWG.

Loop

For at sikre at THUM-adapteren fungerer efter hensigten, må den ikke installeres i en

HART-loop med andre aktive HART-masters. HART-masters, som er periodisk aktive som

eksempelvis en Field Communicator, kan anvendes i en loop med en THUM-adapter.

KONFIGURATION TIL BRUG I TESTBÆNK

Ved konfiguration til brug i testbænk anbefales det, at THUM-adapteren tilsluttes et ledningsført

apparat. Hvis det ikke er muligt, kan følgende ledningsføringsdiagrammer bruges.

Ved konfiguration til brug i testbænk skal det sikres, at strømforsyningen er begrænset til

maks. 0,5 A.

Figur 2. Kun THUM-adapter, forsynet fra en strømkilde (som f.eks. en Fluke 744)

THUM-adapter

Grøn

Rød

Sort

Hvid

Gul

Jord

Der er ikke krav om

250 ohm modstand,

men kan anvendes til

at verificere strømmen

HARTmodem

+

20 mA

strømkilde

More magazines by this user