Smart Wireless THUM™-adapter - Emerson Process Management

www2.emersonprocess.com

Smart Wireless THUM™-adapter - Emerson Process Management

Smart Wireless THUM-adapter

6

Installationsvejledning

00825-0108-4075, Rev DA

Juli 2011

Ekstern montering

Ekstern montering: THUM-adapteren monteres adskilt fra det ledningsførte apparats

hus og forbindes derefter med det ledningsførte apparat vha. installationsrør eller anden

passende anordning.

Figur 5. Ekstern montering

1. Installer HART-apparatet i henhold til gængs installationspraksis og producentens

anvisninger. Der skal smøres godkendt gevindforsegling på alle forbindelser.

2. THUM-adapteren skal monteres som vist på figur 5 på side 6.

3. Tilslut det eksterne monteringssæt i henhold til lokal praksis.

4. Tilslut THUM-adapteren til det ledningsførte apparat ved brug af gængs praksis. Ledninger,

der løber fra THUM-adapteren til det ledningsførte apparat, skal være afskærmede

eller i et installationsrør ved installation i omgivelser med elektrisk støj.

5. Tilslut THUM-adapteren til det ledningsførte HART-apparat vha. ledningsføringsdiagrammerne

nedenfor. Se figur 21, 8, 10 og 12 på de næste sider.

6. Luk husdækslet på det ledningsførte HART-apparat, så metal er i berøring med metal.

Dækslet må ikke lukkes for stramt, da enheden kan tage skade.

BEMÆRK:

THUM-adapteren leveres med to samlemuffer. Den første er en muffe med to

tilslutninger. Den anden er en muffe med tre tilslutninger. Denne muffe skal bruges

sammen med en modstand, hvis der ikke er nok modstand i loopen. Begge disse

muffetilslutninger kan rumme ledningsstørrelserne 14–22 gauge. For påkrævet

loopmodstand, se referencemanualen til det ledningsførte apparat.

More magazines by this user