Lommebogen - NKT Cables

www1.lk.dk

Lommebogen - NKT Cables

Strømværdier for PVC-isolerede ledninger (PKL ® -

PKA) ved en omgivelsestemperatur på 30 °C

Uddrag af HD 516 S2: 1997

2- og 3-leder 3-, 4- og 5-leder

Leder- ledninger ledninger

tværsnit

2 mm

2 belastede

ledere

3 belastede

ledere

0,75 6 6

1 10 10

1,5 16 16

2,5 25 20

Strømværdier for gummiisolerede ledninger

for 60 °C ved en omgivelsestemperatur på 30 °C

Uddrag af HD 516 S2: 1997.

Korrektionsfaktorer for omgivelsestemperatur, se side 33.

En-leder ledninger 2- og 3-leder 3-leder 4-leder 5-leder

Leder- anbragt tæt sammen ledninger ledninger ledninger ledninger

tværsnit

2 mm

2 belastede 3 belastede 2 belastede 3 belastede 3 belastede 3 belastede

ledere ledere ledere ledere ledere ledere

0,75 6 6 6 6

1 10 10 10 10

1,5 16 16 16 16

2,5 25 20 20 20

4 34 30 34 25 30 30

6 43 38 43 36 37 38

10 60 53 60 51 52 54

16 79 71 79 67 69 71

25 104 94 105 89 92 94

35 129 117 110 114

50 162 148 138 143

70 202 185 172 178

95 240 222 204 210

120 280 260 238 246

150 321 300 273 282

185 363 341 309 319

240 433 407 365 377

28

More magazines by this user
Similar magazines