Sundhedsydelser gavner både patienter og samfundsøkonomi - Elbo

infolink2003.elbo.dk

Sundhedsydelser gavner både patienter og samfundsøkonomi - Elbo

farmaci 09 – 2010

10

T E M A – S U N D H E D S Y D E L S E R

Sundhedsydelser

gavner både patienter

og samfundsøkonomi

Rygere, borgere med Kronisk Obstruktiv

Lungesygdom (KOL) og ældre med medi-

cinrelaterede problemer koster hvert år den

danske statskasse et tocifret milliardbeløb.

Det tal kan landets apoteker være med til

at nedbringe. Rygestop-kurser, medicingen-

nemgang i ældreplejen samt undervisning

af KOL-patienter er blot nogle af de områ-

der, hvor apotekets indsats og faglige kom-

petence er en gevinst for den enkelte borger

og samfundet. Det viser eksempler fra tre

forskellige apoteker, som du kan læse om i

dette nummer af Farmaci

Af freelancejournalist Nana Vogelbein

Rygning resulterer årligt i 149.000 hospitalsindlæggelser.

I gennemsnit dør 10 af vores medborgere hver

dag af KOL, og forkert brug af medicin blandt ældre

vurderes at koste mellem fire og seks milliarder kroner

om året.

De sundhedsmæssige udfordringer i Danmark er

mange og flere end de tre ovenstående eksempler.

Behovet for forebyggende og sundhedsfremmende

arbejde er derfor klart, og for at imødekomme dette

behov har apotekerne gennem en årrække tilbudt

forskellige sundhedsydelser, herunder Rygestop-kur-

ser, undervisning om medicin og inhalationsteknik

til KOL-patienter samt medicingennemgang og kvalitetssikring

af medicinhåndtering i ældreplejen. Det

forklarer sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apotekerforening,

Birthe Søndergaard.

”Der kan spares rigtig mange penge, hvis samfundet

fokuserer på at forebygge sygdom frem for blot at

kurere, når først en person er blevet syg. Apotekerne

tilbyder en række sundhedsydelser, der kan være med

til at forebygge sygdom og dermed spare samfundet

for enorme udgifter – samtidig med at den enkelte

borgers livskvalitet bliver bedre, når han eller hun

undgår at blive syg, eller mærker hvordan de formår

at få et godt liv på trods af en kronisk sygdom.”

Apotek udjævner social ulighed

I Kræftens Bekæmpelse hilser man apotekernes engagement

i tobaksafvænning velkommen.

”Tilbuddet om hjælp til rygestop har stor betydning

for rygerne. Vi ved, at med en kombination af

Nogle af samfundets svage grupper,

der måske er nervøse for at

henvende sig på kommunen, synes,

det er ufarligt at gå på apoteket

og få rådgivning. Dermed

er apotekets tilbud med til at

udjævne den sociale ulighed i

rygning.

Niels Them Kjær, projektchef,

Kræftens Bekæmpelse


ådgivning og medicinske hjælpemidler er sandsynligheden

for at blive røgfri cirka fem gange større, end

hvis folk forsøger på egen hånd. Rygestop-tilbud er

en positiv metode at få rygere til at stoppe, uden at de

føler sig forfulgt eller trådt på. I Kræftens Bekæmpelse

mener vi, at det er vigtigt at række hånden ud, når

folk skal blive røgfri,” forklarer Niels Them Kjær, der

er projektchef og ansvarlig for Kræftens Bekæmpelses

rygestopprojekt.

Han peger på, at rygestop som sundhedsydelse og

for den ikke-rygende del af den danske befolkning er

et rigtig fornuftigt tilbud, fordi indsatsen hurtigt tjener

sig selv ind.

”En vigtig pointe er også, at apotekerne ligger der,

hvor borgeren færdes. Der er altid et apotek i nærheden.

Nogle af samfundets svage grupper, der måske

er nervøse for at henvende sig på kommunen, synes,

det er ufarligt at gå på apoteket og få rådgivning. Dermed

er apotekets tilbud med til at udjævne den sociale

ulighed i rygning. Alle borgere, både dem med

T E M A – S U N D H E D S Y D E L S E R

Foto: Frank Godsk Hansen.

ingen eller kort uddannelse og dem med en lang uddannelse,

kommer på apoteket. Tilgængelighed er en

af apotekets forcer,” vurderer Niels Them Kjær.

Apoteker skal bidrage

til tidlig opsporing

Og netop det, at stort set alle borgere kommer på

apoteket, gør også apoteker og farmaceuter til vigtige

spillere, når det gælder tidlig opsporing af lungesygdom,

fastslår Anne Brandt, direktør for Danmarks

Lungeforening.

”Klager en kunde over hoste, slim i lungerne og/eller

åndenød, er det nødvendigt, at der bliver spurgt

ind til, om vedkommende har konsulteret egen læge.

Mange danskere går rundt med KOL uden at vide det.

Farmaceuterne kan medvirke til den tidlige opsporing

af denne gruppe,” siger hun.

Anne Brandt er glad for, at apotekerne gennem undervisning

af KOL-patienter medvirker til at sætte

fokus på lungesagen, blandt andet fordi hun mener,

farmaci 09 – 2010

11


farmaci 09 – 2010

12

T E M A – S U N D H E D S Y D E L S E R

at lungerne som organ ikke får den nødvendige opmærksomhed.

”KOL-patienter kan være en meget sårbar gruppe,

og de involverede aktører i landets kommuner og regioner

skal derfor være klar over, at de varetager en

opgave, der også har et stort pædagogisk aspekt. Samspillet

mellem læger, sygeplejersker og farmaceuter

skal være tæt. Sproget, behandlerne taler, skal være

ens, og de forskellige faggruppers rolle skal være klar.

Farmaceuter og det øvrige apotekspersonale er vigtige

i forhold til KOL og lungesagen generelt, og i arbejdet

skal der sikres en evidensbaseret og koordineret

vejledning.”

Når medicin gør syg

Mens mange, der har KOL, slet ikke ved, at de har

brug for medicinsk behandling, er virkeligheden en

ganske anden for tusindvis af ældre borgere. De får så

meget forskellig medicin, at det ender med at svække

deres helbred. Ældre Sagen ser derfor gerne, at medicingennemgang

i langt videre udstrækning bliver en

del af den indsats, man tilrettelægger for ældre borgere.

”Gennemgangen er uhyre vigtig, fordi overblikket

over den pågældendes medicinering bliver bedre, og

fordi man undgår uønskede bivirkninger og fejlmedicinering,”

siger Mirjana Saabye, ældrepolitisk konsulent

i Ældre Sagen.

Sammen med Danske Regioner er organisationen

kommet med et udspil om den generelle indsats over

for medicinske patienter. Heraf fremgår det blandt

andet, at ældre borgere, som får fem slags medicin eller

mere, skal tilbydes en årlig medicingennemgang,

og det konkluderes, at det bør være muligt at trække

på bistand fra farmaceuter.

”Også i forhold til medicinhåndteringen opstår der

ofte fejl, og det er et stort problem, som kan resultere

i indlæggelser eller genindlæggelser. Der er tale om

borgere, der ofte er svækket i forvejen, og som ikke

nødvendigvis har den store modstandskraft. Derfor

er det vigtigt, at der fortsat sættes fokus på at udvikle

og kvalitetssikre håndteringen af medicin,” ræsonnerer

Mirjana Saabye.

For mere information om apotekernes sundhedsydelser:

www.apoteket.dk

Samfundets pris:

Konsekvenser af rygning:

• 149.000 hospitalsindlæggelser om året

• 2,8 millioner ekstra sygedage om året

• 3,9 milliarder kroner i udgifter i sygehusvæsenet

til indlæggelserne

Kilde: Svar fra sundhedsminister Bertel Haarder (V) til

Folketingets Sundhedsudvalg i april 2010

Konsekvenser af KOL:

• 430.000 danskere er ramt af Kronisk

Obstruktiv Lungesygdom, KOL

• 50 procent er ikke klar over, at de

har sygdommen

• 10 personer i gennemsnit dør hver

dag af KOL

• 3 milliarder kroner i udgifter for

samfundet

Kilder: Kol.dk og Folkesundhedsrapporten Danmark 2007,

Statens Institut for Folkesundhed

Konsekvenser af forkert brug af medicin:

• 75 procent af alle beboere på plejecentre

har mere end to helbredsmæssige

problemer, som skyldes deres

medicin

• 4 til 6 milliarder kroner i ekstra udgifter

for samfundet

• 100.000 indlæggelser

Kilde: Danmarks Apotekerforening

Arkivfoto

More magazines by this user
Similar magazines