2/2005 DA - Kemppi

kemppi.com

2/2005 DA - Kemppi

2/2005 DA


2

Indhold

MinarcMig

– en let MIG/MAGsvejsemaskine

til nem svejsning

............................................................14

Svejs overalt med

Kemppi-invertere

............................................................ 26

Leder .................................................... 3

Svejseudstyr, som holder

lysbuen under kontrol .......................... 4

FastMig

...svejsning bliver bare nemmere ......... 5

20 års jubilæum for

Kemppi Tyskland ................................. 8

Trådtilførsel til smeltebadet

Design der forbedrer trådfremføring.. 10

Krav til lysbuesvejsning..................... 13

Indstil pladetykkelsen og svejs!

MinarcMig 150 Adaptive............... 17

Kempact Pulse 2800 Automotive... 18

Vestjysk eksportvirksomhed

investerer i fremtiden:

Ny teknologi er vejen frem ................ 19

Vækst hos vestjysk

underleverandørvirksomhed:

Nye svejseanlæg gav nye ordrer ........ 21

Mastertig MLS 2300 ACDC −

1 faset maskine klarer 5,0 mm

alusvejsning........................................ 24

Kemppi Norge A/S, 25 års jubilæum

1. august 2005 .................................... 28

Svejsekølepumper

De er alle sammen ens, er de ikke?.... 31

MinarcTig 180 − en ny generation

af TIG-elektrodestrømkilder .............. 33

Hvad er SERVICE-forretning? .......... 34

The Kemppi Arc System

-løsningen........................................... 35

Videokamera, der fi lmer 250.000

billeder/sek, giver Kemppi

forskningsforspring............................ 37

Kemppi Datterselskaber..................... 39

Kemppi Salgskontorer ....................... 39

Kemppi Oy Nyhedsbrev 2 2005

Udgiver: Kemppi Oy, P.O. Box 13, 15801 Lahti, Finland. Internet: www.kemppi.com.

Telefon: +358 3 899 11. Redaktionschef: Hannu Jokela. Redaktionssekretær: Elina

Suomalainen. Forsidefotografi : Matti Viljanen og Risto Kallio. Layout: Tekijätiimi Oy. Abonnement

og adresseændring: Kemppi Oy. Telefax: +358 3 899 428. Tryk af: N-Paino, Lahti, Finland, 2005.

ISSN 0784-2708.


Det rigtige valg på det globale

marked

En kunde, som i dag vil købe

svejseudstyr, har mange alternativer

at vælge imellem. Eftersom

der er ganske store forskelle

mellem forskellige mærker,

er det ikke en nem opgave

at vælge det rigtige produkt.

De mest almindeligt anvendte

kriterier for at træffe en beslutning

er bl.a. svejseegenskaber,

design, anvendelighed og ergonomi,

kvalitet og driftssikkerhed,

sikkerhed, tilgængelighed af service

og support samt pris.

Svejseegenskaber kan evalueres under

demonstrationer og svejsetest. Design,

anvendelighed og ergonomi er faktorer,

som en svejser kan tage og føle på,

allerførste gang udstyret tages i brug.

Kvalitet og driftssikkerhed testes i hele

produktet levetid. Sikkerhed er en faktor,

som de fl este kunder tager for givet

– der er desværre for tiden noget udstyr

på f.eks. det europæiske marked, som

til trods for CE-mærkning ikke overholder

de påkrævede sikkerhedsstandarder.

Når det er nødvendigt skal service

og teknisk support være tilgængelig.

Endelig bør prisen afspejle et produkts

samlede værdi for en kunde.

Hos Kemppi tager vi alle disse forskellige

kundeværdifaktorer meget alvorligt.

Vi ved, at kun en producent, der

er stærk i alle henseender, kan få succes

på længere sigt. Med udviklingen

af fl ere generationer af invertersvejseudstyr,

herunder verdens første inverterstrømkilde

til fl ere processer, Hilarc

250 (Essen 1977), og verdens første

ægte digitalt styrede lysbuesvejsesystem,

Kemppi Pro (Essen 1993), kan

vi roligt sige, at vi har »Arc Under

Control«.

Industridesign, anvendelighed og ergonomi

har i mange år været et fokusområde

for vores forskning og udvik-

ling, ikke blot inden for maskiner og

brugergrænsefl ader, men også brændere

og pistoler. Kvalitet og driftssikkerhed

er hjørnestenene i Kemppi’s globale

varemærke, og da vi ved, at vi

overholder sikkerhedsstandarderne og

EMC-standarderne (elektromagnetisk

kompatibilitet), er vores udstyr naturligvis

CE-mærket.

Vores netværk af salgsvirksomheder,

distributører og forhandlere kan i dag

yde kunderne service og support i mere

end 60 lande. Fremover vil betydningen

af nye typer industrielle serviceydelser

også vokse inden for svejseindustrien,

og Kemppi vil føre an i

denne tendens. Vi tror også, at for så

vidt angår industrisvejseudstyr, vil de

samlede levetidsomkostninger i stedet

for blot indkøbsprisen danne grundlaget

for at evaluere merværdien for kunden.

For at kunne hjælpe vores kunder med

at træffe det rigtige valg har Kemppi

igen introduceret et spændende sortiment

af splinternye produkter og serviceydelser.

Vi glæder os også meget

til at få feedback om vores nye projektkoncept

om samlet håndtering af

svejsekvalitet og produktivitet – The

Kemppi Arc System.

God fornøjelse med læsningen!

Anssi Rantasalo

Administrerende direktør

Kemppi Oy

3


4

Svejseudstyr, som holder

lysbuen under kontrol

Formålet med Kemppi’s

svejsemaskiner er at producere

en fejlfri lysbue og sikre kunden

høj arbejdsproduktivitet og høj

svejsekvalitet. Vores svejsemaskiner

holder lysbuen under kontrol, fordi

de konstant analyserer ændringerne

i lysbuen og sammenligner med de

forudindstillede værdier. Baseret

på denne sammenligning justeres

lysbuen automatisk for at sikre et

optimalt svejseresultat. En 100 %

Kemppi garanterer gode funktioner til

kontrol af lysbuen.

Driftssikkert svejseudstyr er altafgørende

i forhold til produktivitet. Maskinen

skal arbejde uden fejl, og brugervenlighed

er af stor vigtighed, når

operatøren skal indstille værdier for

svejseparametre. Kvalitet i design og

konstruktion er med til at garantere

den pågældende svejsnings kvalitet

samt svejseproduktiviteten. Kemppi’s

forskning og verifi cering med udgangspunkt

i reelle kundebehov har i

større grad understreget lysbuens betydning.

Lysbuen er en synlig del af

svejsningen, som både kan ses og høres.

Det er muligt at skelne mellem

nogle fejl i lysbuen ved at lytte. Med

øjnene kan vi se kvaliteten af svejsesømmen

både under og efter svejseprocessen.

Vi kan dog ikke udelukkende bruge

vores sanser i udviklingen af lysbuestyringsfunktioner

til svejsemaskiner.

F.eks. kræver det et oscilloskop for at

måle de elektriske fænomener i lysbuen.

Er det tilstrækkeligt at bruge disse

måleapparater i udviklingen af et

styresystem til lysbuen? For Kemppi

er det ikke, og derfor har vi investeret

kraftigt i forskningsudstyr, herunder

i et nyt digitalt højhastighedsvideokamera.

Med det nye højhastighedskamera kan

lysbuen overvåges og analyseres detaljeret

i forskellige situationer. Det giver

samtidig oplysninger om smeltebadets

virkemåde med forskellige grundmaterialer.

Et oscilloskop kan bruges sammen

med videobilledet til at hente processens

elektriske variabler. Forsk-


ningsresultaterne kan bruges til udvikling

af nye produkter og nyskabelser

inden for styring af svejseprocesser.

Inden brug af udstyr som dette var det

kun muligt at basere udvikling på svejserens

sanser vedrørende lysbuen og

smeltebadets virkemåde. Nu kan svejserens

sanser og dataene fra videobilledet

kombineres.

Kemppi’s produktløfte ’Arc Under

Control’ er baseret på fakta, vi opdagede

under vores forskning. Den erhvervede

viden er overført til vores produkter.

Mærkaten ’100 % Kemppi’ er garantien

for den kvalitet, der kan både

ses og høres i Kemppi-lysbuen. Svejseresultatet

i høj kvalitet giver vores

kunder større produktivitet og høj produktkvalitet.

Det endelige svejseresultat

er summen af fl ere faktorer, som

samlet producerer en stærk svejsesøm

i topkvalitet. Det endelige resultat påvirkes

af svejseudstyret, tråden, beskyttelsesgassen

og omstændighederne

samt af den person eller robot, der

bevæger svejsehovedet. Hos Kemppi

tager vi ansvar for at producere svejseudstyr,

der holder løftet ’Arc Under

Control’.

Hannu Jokela

Marketingchef

»Fast« betyder frit oversat: ’hurtig, hurtigt fremskridt, være

foran’, F.A.S.T – Formula Arc System Technology, Fast MIG/MAGsvejseproces

– FastMig

FastMig

…svejsning bliver

bare nemmere

Ordet FAST (hurtig) kan få én til at

tænke på mange ting. Her i Kemppi

har vi vores egen defi nition: hurtig

bevægelse, giver hurtigt fremskridt, på

forkant – og hvad kan være hurtigere

end MIG/MAG-svejseprocessen

til metalfabrikation inden for

sværindustrien?

På den internationale svejse- og skæremesse

’Schweissen & Schneiden’ i

Tyskland lancerede Kemppi en spændende

ny MIG/MAG-svejseserie til

industiel brug. Serien er udviklet på

grundlag af et nyt MIG/MAG-teknologikoncept

– Formula Arc System

Technology – eller FastMig i kort

form.

Modulopbygget serie giver mange

muligheder

FastMig-konceptet er resultatet af

Kemppi-udviklernes nyeste ideer og

indeholder mange nye tekniske løsninger,

der giver vores kunder gode fordele

i svejseydelsen – svejsning bliver

ganske enkelt nemmere!

FastMig er et modulopbygget svejsesystem,

der kan fås i både basis og

synergiske MIG/MAG-modeller med

mange forskellige teknologiniveauer.

For allerførste gang er det også muligt

at få fordelene ved moderne strømkilder

til en pris, der kan konkurrere direkte

med producenter af grundlæggende

industriudstyr! Så hvis du leder

efter nyt MIG/MAG-svejseudstyr,

hvor både pris og kvalitet er lige vigti-

ge, er Kemppi FastMig en fristende

mulighed, der seriøst kan overvejes.

Smart brug af teknologi og materialer

Hvad tilbyder FastMig så egentligt?

Ja måske mere, end du ville forvente!

FastMig-sortimentet omfatter

seks strømkildevalg, herunder modeller

med 300, 400 og 500 ampere. Alle

er mere end 70 % lettere og 10 % mere

5


6

Alle FastMig-modeller indeholder

avancerede softwarebaserede

lysbuestyringsteknikker, som giver bedre

svejseegenskaber.

Brugervenlige og tydelige funktionspaneler

fører operatøren gennem mange driftsvalg.

FastMig ...

strømeffektive sammenlignet med eksisterende,

traditionelle ’trinregulerede’

maskiner.

Alle trådbokse vejer mindre end 14 kg

og kan fås med en række specifi kationer

i solide og smarte kabinetter, herunder

modeller konstrueret af tolags,

kraftigt, genbrugsplast til de mest krævende

svejsemiljøer. Boksene er udstyret

med Kemppi’s fremragende nye

DuraTorque-trådfremføringsmekanisme,

der består af en lavenergimotor

med højt drejningsmoment, præcis

og indkapslet gearkasse og drev. Fast-

Mig-basismodellerne indeholder ingen

elektronik i selve trådboksen, og

er derfor særlig velegnede til hårde

driftsbetingelser.

Af hensyn til tydelig og nøjagtig indstilling

af de påkrævede svejseparametre

har alle FastMig-modeller store

og tydelige digitale paneler, der er

monteret på enten strømkilden eller

trådboksen. Svejseparametrene kan

også justeres under svejsningen, så

lysbuen kan fi njusteres. Alle modeller

indeholder også specialfunktioner

til ’softarc’-tænding og kugleslibning

for at reducere svejsestænk og rengøringstid

efter svejsning.

De synergiske FastMig-modeller

indeholder en lang række programmer,

som understøtter alle de populære

kombinationer af svejsetråd og gas.

Synergiske modeller kan også indeholde

MMA- og MIG/MAG-lysbuekontrolteknikker,

herunder funktioner

til kraterfyldning og varmstart.

Kemppi’s nye DuraTorquetrådfremføringssystem

lægger endnu et

niveau til et legendarisk renommé inden

for driftssikre trådbokse.

Kemppi HydroCool-pumpeteknologi

– 85 % mindre vægt og 30 % mere

trykkapacitet.

FastMig indeholder et nyt kølepumpekoncept.

Kemppi’s HydroCoolpumpeteknologi

giver 30 % mere trykkapacitet,

85 % mindre vægt og bedre

servicelevetid. Varmetabet er også

blevet reduceret, og kølevæske forhindres

nu i at løbe tilbage til tanken med

pumpeindløbs- og trykventiler. Hydro-

Cool er også designet til brug med

ethanolblandinger.


Maskinerne er designet og konstrueret

til at inkludere Kemppi ICS (Isolated

Cooling System). ICS adskiller

køleluftstrømmen fra strøm- og

styreelektronikken, og reducerer dermed

luftbåren partikelforurening af

strømkilden. ICS reducerer behovet

for regelmæssig service og mindsker

dermed omkostningerne til vedligeholdelse

og forbedrer driftssikkerheden.

ICS-strømkilden er indbygget i

mange af Kemppi’s nye produkter.

Tomgangsspændingsniveauet kan indstilles

til mellem enten 65 eller 28 volt,

så det kan bruges i en lang række svejsemiljøer,

herunder minedrift. Den intern

digitale kommunikation er 10

gange hurtigere end i tidligere maskiner,

hvilket giver hurtig dynamisk respons

og bedre svejsning.

Som du kan se, er der med FastMig

virkeligt lanceret noget nyt på MIG/

MAG-markedet – reelle F.A.S.T-kundefordele

ved alle modeller, reel ydelsesfordel

fra en svejseproducent, som

lytter til kunderne.

John Frost

Salgs- og marketingdirektør

Kemppi (UK) Ltd

7


8

Historie:

1985

Kemppi Deutschland GmbH grundlagt,

hovedkontor placeret i Friedrichsdorf i

Tyskland

Administrerende direktør: Klaus Reim, 3

medarbejdere

1. handelsmesse om SVEJSNING OG

SKÆRING i Essen, Tyskland

1986

Udvidelse med personale i intern og

ekstern forretning samt servicetekniker

og demosvejser

Kemppi modtager fi nsk kvalitetspris

1987

Uddannelse af 1. lærling (Patricia Köhl)

16 lærlinge uddannet med succes op til

2005

1988

1. trailertur med vores eget

udstillingskøretøj

1989

Medarbejdere ansat i intern og ekstern

forretning fra det tidligere Østtyskland

efter Tysklands genforening

2. handelsmesse om SVEJSNING OG

SKÆRING i Essen

Kemppi præsenterer MP-serien

1990

Kemppi er den første producent af

svejsemaskiner, som tildeles ISO 9001kvalitetscertifi

kat fra Det Norske Veritas

1991

Kemppi Deutschland GmbH og Kemppi

Eurostock GmbH adskilles

Januar til juli Kemppi Eurostock i

Usingen, Tyskland

Sommer 1991 fl ytter Kemppi Tyskland

til Butzbach, Tyskland

1993

3. handelsmesse om SVEJSNING OG

SKÆRING i Essen

»Wonderful Welding With Kemppi«

Kemppi præsenterer første generation

af digitalinverter med navnet Kemppi

Pro

1995

Kemppi Tyskland fejrer 10 års

jubilæum

1997

Anssi Rantasalo udnævnt til ny

administrerende direktør

4. handelsmesse om SVEJSNING OG

SKÆRING i Essen

»Fremtidig svejseteknologi«

AC/DC-svejsemaskiner, sjette

generation af IGBT-teknologi

2000

Joachim Kalwe udnævnt til ny

administrerende direktør

Kemppi GmbH fejrer 15 års jubilæum

med åbent hus

2001

5. handelsmesse om SVEJSNING OG

SKÆRRING i Essen

Kemppi præsenterer syvende

generation af invertersvejsemaskiner

Kemppi tildelt ISO 14001-certifi kat for

sit miljøhåndteringssystem

Nyt slogan introduceret: »The Joy of

Welding«

2004

Kemppi modtager pris fra IHK som

anerkendelse af sin succesfulde

interne uddannelsesordning

2005

6. handelsmesse om SVEJSNING OG

SKÆRING i Essen

20 års

jubilæum

for Kemppi

Tyskland

I år fejrer Kemppi GmbH 20 års

jubilæum i Tyskland. Virksomheden

blev grundlagt 1. juli 1985 med

hovedkontor i Friedrichsdorf i

Tyskland. Kemppi Finlands klare

formål med at oprette et datterselskab

i Tyskland var at etablere Kemppi

det største svejsemarked i Europa.

Kemppi GmbH er kommet meget

længere end sine oprindelige mål og

har nu en stærk position og et godt

renommé på markedet takket være

sine svejsemaskiners fantastiske

kvalitet.

Virksomhedens første administrerende

direktør var Klaus Reim. Fra starten

lejede virksomheden et mindre

kontor og lager i Friedrichsdorf og

ansatte tre personer, som var ansvarlige

for at organisere hele forretningsforløbet

fra starten af. Heide Zettlitzer

var en af de tre stiftende medarbejdere

af Kemppi Tyskland og har siden været

loyal over for virksomheden. Efter

blot ét år kunne Kemppi forøge sin arbejdsstyrke

og ansatte nyt personale i

sin interne og eksterne forretning samt

en servicetekniker og demonstrationssvejser.

Et år senere ansatte virksomheden

sin første lærling, Patricia Köhl,

som for indeværende besidder stillingen

som koordinator i virksomhedens

logistikafdeling. Siden da har Kemppi

GmbH med succes uddannet yderligere

16 lærlinge. I 2004 modtog virksomheden

en pris fra IHK (det tyske

handels- og industrikammer) som anerkendelse

af sin succesfulde interne

uddannelsesordning.


I år fejrer Kemppi GmbH 20 års jubilæum i Tyskland.

I sommeren 1991 fl yttede Kemppi

til nye forretningslokaler i Butzbach

i Tyskland. Logistikafdelingen og

centrallageret for alle aktiviteter

i Europa er nu placeret der under

ét tag. I 1997 overtog Anssi Rantasalo,

som tidligere var ansat hos

Kemppi Frankrig, ledelsen af driften

i Tyskland i en periode på ca. tre år.

Han vendte efterfølgende tilbage til

Finland og er nu administrerende direktør

for hele Kemppi-koncernen. I

dag blomstrer Kemppi Tyskland fortsat

under ledelse af Joachim Kalwe.

I øjeblikket arbejder i alt 28 medarbejdere

i salgs-, regnskabs-, service- og

teknikafdelinger. Kemppi har været i

stand til at etablere et tæt netværk af

forhandlere med omkring 80 service-

og salgssupportcentre i Tyskland og

Østrig.

Som familieforetagende har Kemppi

Tyskland altid været tro mod sine

oprindelige værdier, nemlig iværksætterånd,

innovation, ærlighed og respekt

for det enkelte menneske. Med

et tilbageblik på de sidste 20 år kan

vi ærligt sige: »Tiderne ændres, men

det gør værdier ikke«. Ved at være tro

mod de værdier, som har formet hele

vores forretning og dannet grundlaget

for vores succes, har vi været i

stand til at vokse os stærkere og stærkere

på markedet i løbet af de sidste 20

år. I dag er vores mål at tilbyde vores

kunder det nyeste inden for effektive

svejseinvertere, som er kendetegnen-

Kemppi’s undervisningslokale anvendes

især til konferencer med forhandlere,

seminarer og interne møder.

de ved deres gode kvalitet og innovation.

Med driftssikkert og brugervenligt

udstyr sikrer vi, at vores brugere

opnår de bedst mulige svejseresultater

– The Joy of Welding. Vores nye produktsortiment

og produktkoncepter er

tro mod løftet, som nu er en del af vores

nye slogan: »100 % Kemppi – Arc

Under Control«.

Alle vores aktiviteter følger vores vision:

»Vi vil være kundens foretrukne

valg – vi fokuserer på teknologisk

førerposition, fl eksibilitet og hurtig reaktionshastighed«.

Udstillingstraileren bruges ofte ved

interne udstillinger

9


10

Trådtilførsel til smeltebadet

Design der forbedrer

trådfremføring

Udviklere er et sjovt folkefærd. Vi

ved, de fi ndes, men man synes aldrig

at se dem. Hos Kemppi har vi en hel

del (eller det har jeg i det mindste

hørt). De bor på et hemmeligt sted

mærket ’adgang forbudt’ bag ved

ståldøre med adgang via kortnøgle. Et

sted, hvor udenforstående behandles

mistænksomt og anses for potentielle

spioner! (Eller næsten)

I Kemppi’s forsknings- og udviklingafdeling

arbejder 40 ingeniører. En

god blanding af alder og erfaring skaber

stor dybde og stabilitet for en virksomhed

som os, der er afhængig af

konstant at udvikle produktudbuddet.

Jeg besøgte for nylig et hold ingeniører

for at drøfte et projekt om trådfremføring

i MIG/MAG-svejsning.

Trådtilførsel - lille funktion med stor

betydning

Vores udviklingsingeniører skaber og

påvirker mange ting hos Kemppi, og

vi er virkelig heldige at have så stort

et team. Kemppi’s ingeniører har været

med til at udvikle den moderne strømkilde,

som vi kender den i dag, ligesom

de i høj grad kan tilskrives æren af den

allerførste industrielle inverterstrømkilde

på verdensmarkedet – Kemppi

Hilarc. Men ikke alle projekter har

så fundamental virkning på markedet,

og det er derfor nemt at overse deres

betydning. Tag f.eks. trådfremføring.

’Trådtilførsel til smeltebadet’ er afgørende

for MIG/MAG-svejseprocessen,

men funktionen overses ofte i forbindelse

med udvikling.

En gruppe af vores mest talentfulde ingeniører

har fået til opgave at udvikle

trådfremføringens, trådværkets, nøj-


Kemppi’s nye DuraTorque-trådværk sammenlignet med den eksisterende SL500-enhed.

agtighed – følgende er en sammenfatning

af et par af deres nyeste resultater,

som nu er en del af Kemppi’s nye produktdesign.

Trådværket der blev til en pistolliner

Gruppen påbegyndte deres projektarbejde

for nogen tid siden og gik i kast

med emnet ved først at forstå grundlæggende

mekaniske problemer ved

fremføring af forskellige typer materiale.

Efter en del forskellige overvejelser

og forbrug af tilstrækkeligt svejsemateriale

til at nå tyve gange omkring

jorden (hvad vores administrerende direktør

bemærkede, efterhånden som

han underskrev fakturaerne) hvad kom

de så frem til: et nyt trådværk? Nej, en

ny pistolliner!

Ligesom alle Kemppi’s andre

udviklere undersøgte gruppen emnet

med stor entusiasme. De begyndte

med at undersøge aluminium, den

sværeste tråd at fremføre, og deres nye

linerløsning er den mest avancerede

på markedet. Med en hård udvendig

kappe og superglat indvendig side

har det såkaldte ’Kemppi DL Tefl on’linermateriale

givet Kemppi’s kunder

mulighed for at fremføre bløde

svejsetråde på op til 8 meter gennem

en almindelig pistol og enkelt pushfremføringssystem.

Kemppi DL Tefl on

reducerer den energi, der kræves for at

fremføre svejsetråd fra den ene ende af

pistolen til den anden, med op til 200

% – se det er fremskridt!

Så kom løsningen til et nyt trådværk

Hvad så med trådfremføringsmekanismen?

Ja, det næste interesseområde

var faktisk fremføringsmekanikken.

Trådværket, der griber svejsetråden og

skubber den ned gennem pistollineren.

Den efterfølgende mekaniske løsning

med navnet Kemppi DuraTorque

er ganske speciel. En fremragende lille

enhed, som kompletterer de seneste

teknologiprojekter inden for ’DL-linere’

og pistoler. Det meget kompakte og

lette DuraTorque-system kan bryste

sig af en meget effektiv statistik og giver

Kemppi’s kunder reelle fordele og

besparelser sammenlignet med andre

eksisterende trådværker.

Det nye trådværk består af en kombination

af genanvendelige materialer,

herunder plastic, aluminium og stål,

så det er stærkt og robust. Motoren er

indbygget bagest i værket og skjult, så

operatørens fi ngre ikke kan komme i

klemme. Gearkassens gearing og drev

er fuldstændigt indkapslede og skal

ikke vedligeholdes. De lejemonterede

drivruller er enkeltrillede og farvekodede

for at angive rilletype og tråd -

størrelse, og der er ingen afstandsstykker

eller spændeskiver at

bekymre sig om. To trykregulatorarme

er nu indbygget,

så alternative eller lige trykmængder

kan anvendes på

enten for- eller bagdrevet,

afhængigt af den brugte type

svejsetråd.

DuraTorque

35 % lettere

50 % mere energieffektivitet

200 % hurtigere dynamisk respons

Al statistik er sammenlignet med

eksisterende og førende Kemppiproduktdesign.

Der fi ndes DuraTorque-modeller

med både to og fi re ruller. De nye værker

er blevet monteret på de nye produkter,

som blev lanceret på svejse-

og skæremessen i Tyskland, september

2005.

Kontante fordele ved det nye

DuraTorque system

Jeg spurgte teamet om, hvordan udviklerne

ville sammenfatte fordelene ved

DL Tefl on-liner til aluminium og

rustfrit stål.

11


12

Trådtilførsel til smeltebadet...

denne nye teknologi, og hvordan den

forbedrer fremføring af svejsemateriale

til smeltebadet.

Svaret var at ”DuraTorque-designet

leverer, hvor det virkeligt gælder.

Start- og brydehastigheder alene er

200 % hurtigere end eksisterende modeller,

og det giver meget større nøjagtighed

i dynamisk respons, herunder

lysbuetænding og terminering –

bedre svejsning!” Vi kan få meget mere

ydelse ud af eksisterende Kemppistrømteknologier,

herunder dobbeltpuls,

eftersom svejsetrådens mekaniske

responshastighed har større korrelation

med strømkildens software og

udgang.

DuraTorque-energieffektivitet er

forbedret væsentligt og viser gennemsnitlige

besparelser på 50 % i forhold

til den eksisterende SL500. Kombinationen

af reduceret friktionstab i gearkassen

og bedre motordesign med direkte

drev på de primære drivruller har

givet betydelige forbedringer af ydelsen.

DuraTorque-værket reducerer den

samlede vægt af hele trådboksen/

kabinettet med omkring 8 % – vægtbesparelsen

alene er mere end 1 kg i forhold

til den eksisterende kombination

af motor/gearkasse/åg, hvilket direkte

gør det system, den er monteret på,

mere transportabelt.

John Frost

Salgs- og marketingdirektør

Kemppi (UK) Ltd


Krav til lysbuesvejsning

Inden for svejseteknologien ændres

kravene til svejseprocesser mere

eller mindre hele tiden. Ændrede

produktivitetsmål, strukturberegninger

og designudvikling, bedre kendskab

til materiale- og overfl adeteknologi,

nye materialer og nye muligheder for

udvikling af svejseprocesser, styring

og automatisering fører alt sammen

til en vis grad af ændringer i selve

svejsningen.

Produkt- og materialeudvikling

Målet med konstruktions- og materialeudvikling

er at gøre strukturerne lettere.

Fremtidige tendenser kan ses i:

Brugen af stålmaterialer med højere

brudstyrke på › 500 MPa vil blive

mere udbredt

Brugen af aluminium og andre lette

materialer er også under udvikling

Bedre design og ikke-konservative

beregningsmetoder medfører tyndere

konstruktioner

Et andet mål med materialudvikling er

at forøge produktets levetid. Hvad angår

materialer, er brugen af rustfrit stål

langsomt vokset, og et bredere sortiment

af disse materialer bruges mere

almindeligt (duplexstål og ferritisk

rustfrit stål osv.). Forskellige former

for overfl adebehandlinger (maling,

spray, overfl adeslidlag) vil ikke blot få

indfl ydelse på forbedring af produktets

levetid, men også på kravene til svejseprocesser.

Produktlevetid er i mange tilfælde også

forbundet med konstruktion i henhold

til og beregninger af materialetræthed.

Svejsning påvirker på mange

måder udmattelseslevetiden, og det

vil være interessante forskningsområder

i den nærmeste fremtid. Man kunne

f.eks. undersøge, hvordan stål med

ekstra stor styrke kan og bør svejses og

konstruktioner designes.

Lysbuesvejseteknologi

Behovet for tyndere og lettere materialer

til produktkonstruktion samt videreudvikling

af svejseforbrugsartikler

og beskyttelsesgasser kræver nyudvikling

inden for svejseprocesser. Samtidig

hjælper udviklingen af elektronik

designerne med at opnå bedre og bedre

styring af svejsemaskiner, som er

med til at forbedre svejsekvaliteten.

Svejsemaskiner, brugergrænsefl ader

og udvikling af processtyring vil altsammen

få stor indfl ydelse på forbedring

af lysbuen inden for MIG/MAG,

TIG og MMA. Nye ideer til ændring

af lysbuesvejseprocesser vil regelmæssigt

se dagens lys som følge af forskellige

undersøgelser. De skaber nye eller

andre anvendelsesmuligheder, forbedrer

anvendeligheden, forøger produktiviteten

og kvaliteten. Adaptivt styret

MAG-proces er et godt eksempel på

udvikling af en svejseproces. Kemppi

har allerede i nogle år undersøgt adaptiv

styring, og det vigtigste aspekt har

været brugervenligheden. Med moderne

elektronik og softwareudvik-

ling kan der kommunikeres meget hurtigt

internt i invertersvejsemaskiner, og

derfor kan de fl este svejsebehov opfyldes.

Er der behov for yderligere udvikling?

Hos Kemppi mener vi, at der er

behov og muligheder for nytænkning.

Produktion

Forbedring af håndsvejseprocesser,

udvikling inden for automatisering og

mekaniseret svejsning forøger produktiviteten

og sikrer kvaliteten. Antallet

af lysbuesvejserobotter vil fortsætte

med at stige, og det samme gælder alle

former for mekanisering. MIG/MAGsvejsning

af C-Mn-stål er den mest almindelige

anvendelse inden for robotsvejsning.

Variationer i nye svejseprocesser

sætter os i stand til bruge robotter

til anvendelsesformål, hvor de ikke

tidligere blev anvendt. Svejsetiden

inden for robotsvejsning har været

kendt ganske nøjagtigt, men inden for

håndsvejsning er den ikke altid kendt.

Med håndsvejsning er der mange åbne

spørgsmål som f.eks.:

Hvor meget tråd bruges der?

Hvad er svejseparametrene?

Hvor meget »svejsetid« opnås?

Nye overvågningsværktøjer til håndsvejsning

besvarer disse spørgsmål, og

der er samtidig yderligere støtte til produktionskvalitetssystemet

samt oplysninger

om at nå produktionsmål.

Husk på, at lysbuesvejsning også er

under udvikling!

Pasi Hiltunen

13


MinarcMig – en let MIG/MAGsvejsemaskine

til nem svejsning

Kemppi’s Minarc-serie vokser med

lanceringen af de nye 150 A og 180

A MinarcMig-svejsemaskiner, som

tager plads ved siden af de populære

Minarc MMA-svejsemaskiner.

MinarcMig er baseret på den

nyeste inverterteknologi, og dens

brugervenlighed, lave vægt og

bærbarhed gør den overlegne i forhold

til andre maskiner. Den egner sig

til en række anvendelsesformål, fra

montagesarbejde til værksteds-,

reparations-, vedligeholdelses-,

udstyrs- og servicearbejde samt

produktionssvejsning og hobbybrug.

For at gøre det nemmere at fl ytte og

transportere maskinen er kabinettet

designet, så kabler kan vikles omkring

maskinen.

En svejsemaskine, der er klar til brug

MinarcMig-maskiner leveres klar til

brug, så det er nemt at komme i gang

med opgaven. Svejsepistolen er allere -

de tilsluttet maskinen, og det sam -

me gælder jordkablet og strømforsyningskablet.

Svejsepistolen

og trådfremføreren er også klar

til brug med 0,8 mm tyk tråd. Des -

uden er der monteret en skulderstrop

og en 4,5 meter gasslange med bayo -

netfatning på maskinen, så den kan

bruges til mange forskellige formål.

Svejseren skal blot selv installere en

trådrulle til maskinen og forbinde gasslangen

med beskyttelsesgasfl askens

reguleringsventil.

To effektklasser

MinarcMig er lille, men utrolig effektiv,

da forholdet mellem effekt og

vægt er i en klasse for sig. Svejseegenskaberne

er optimeret til 0,8 mm tyk

tråd, men maskinens egenskaber er også

fremragende med andre tråddiametre.

Maskinen har blot en effektreguleringsknap,

der er udstyret med en lysbuetrimmer.

Derfor er MinarcMig uhyre

enkel at indstille og bruge. Princippet

i og brugen af den adaptive MIG/

MAG-knap beskrives på side 17-18.

Der fi ndes to MinarcMig-modeller –

150 og 180.

MinarcMig Adaptive 150 har maksimal

kapacitet på 150 A ved 35 % intermittens,

og enheden egner sig til svejsning

af massiv Fe-tråd og svejsetråd

med en diameter på 0,6…1,0 mm. Maskinen

er ligetil at anvende.

Den maksimale kapacitet for Minarc-

Mig Adaptive 180 er 180 A ved 25

% intermittens. Ud over svejsning med

tråd med en diameter på 0,6…1,0 mm,

egner maskinen sig til rustfri tråd med

en diameter på 0,8…1,0 mm samt 1,0

mm tyk aluminiumtråd. Maskinen har

også et LCD-display, som bl.a. viser

svejsestrøm og -spænding samt trådhastighed.

Som med 150 A kan maskinen

bruges med den brugervenlige

kontrolknap, eller brugeren kan alternativt

regulere effekten med to knapper

(dvs. trådhastigheden og spændingen

reguleres separat).

Svejsemaskiner til alle formål

MinarcMig-modellerne er små og

meget lette i forhold til effekten. De

vejer kun hhv. 9,4 kg (150) og 9,8 kg

(180), inklusive svejsepistol og kabler,

hvilket gør dem nemme at fl ytte rundt

på værkstedet og transportere. Det er

især en fordel, når der ofte skiftes svejsested

som f.eks. med bilreparationer.

For at gøre det nemmere at fl ytte og

transportere maskinen er den designet,

så kablerne kan vikles omkring maskinen,

mens den medfølgende skulderstrop

gør det let at bære den. Maskinen

egner sig til en række forskellige

formål, og muligheden for at bruge et

15


16

MinarcMig – en let MIG/MAGsvejsemaskine...

50 meter langt forlængerkabel forenkler

brugen på adskillige arbejdssteder.

De driftssikre MinarcMig-maskiner

er fremstillet til at kunne modstå udsving

i forsyningsspændingen, hvilket

gør dem velegnede til byggepladser og

brug med generator.

Trådtyper og beskyttelsesgas

Der kan enten bruges en trådrulle med

en diameter på 200 mm (5 kg) eller alternativt

en mindre rulle med en diameter

på 100 mm (1 kg). Det effektive

trådværk garanterer en jævn trådfremføring.

Der kan enten bruges CO -gas 2

eller en Ar+CO -gasblanding som be-

2

skyttelsesgas til alm. stål. Takket være

den automatiske en-knaps indstilling

viser maskinen altid optimale

svejseparametre uanset beskyttelsesgas

og tråddiameter. Maskinens polaritet

kan også ændres, når der bruges

gasfri svejsetråd.

MIG/MAG-svejsemaskiner kan bruges

af alle

Det er nemt at svejse med Minarc-

Mig-maskiner, og svejseegenskaberne

er førsteklasses. Med Minarc-

Mig har det aldrig været nemmere

at betjene maskinen. Man skal blot

indstille pladetykkelsen og tænde svejsepistolen

– maskinen indstiller automatisk

alle andre svejseparametre. Du

kan om nødvendigt bruge lysbuetrimmeren

til at optimere buens egenskaber

og svejseresultatet, når der bruges forskellige

svejsetråddiametre og beskyttelsesgasser.

Med MinarcMig Adap-

MinarcMig Adaptive 180 panel

tive 180-maskinen kan du også vælge

at justere trådhastigheden og lysbuespændingen

uafhængigt med separate

knapper.

Et sikkert valg

MinarcMig er sikker at bruge takket

være det stødsikre plastkabinet. Maskinerne

er beskyttet mod overophedning.

Dvs. maskinen automatisk slår

fra i tilfælde af overophedning. Maskinerne

er også beskyttet mod for lav eller

for høj forsyningsspænding. MinarcMig-maskiner

egner sig til både indendørs

og udendørs brug. Deres beskyttelsesklasse

er IP23C.

Olli Hämäläinen

Produktchef


Indstil pladetykkelsen

og svejs!

MinarcMig 150 Adaptive

De to vigtigste parametre i MIG/

MAG-svejsning er trådhastigheden

og spændingen. Disse to parametre

skal have det helt korrekte forhold

for at sikre jævn svejsning i

høj kvalitet. Forholdet mellem

trådhastigheden og spændingen

afhænger af trådmaterialet og -

diameteren samt beskyttelsesgassen.

Når svejseeffekten ændres, justeres

trådhastigheden og spændingen.

Det er undertiden vanskeligt at fi nde

det korrekte forhold mellem de to

parametre, især hvis man ikke svejser

så ofte. Men MinarcMig 150 gør

det utrolig enkelt for selv mindre

erfarne at udføre ganske fornuftige

svejsninger.

Adaptiv styring – automatisk

indstilling

En hjælp til at fi nde de rigtige

parameterindstillinger er at

bruge tabeller eller kurver

med vejledende værdier.

Grundet de mange

involverede parametre

er det ofte vanskeligt

for en uerfaren svejser at

bruge disse tabeller, uanset om tabellerne

foreligger i traditionel trykt form

eller er lagret elektronisk i maskinens

hukommelse. Det fi ndes fl ere tekniske

løsninger, men de lider alle under den

samme overordnede ulempe: Svejseren

skal kunne overskue alle aspekter

af svejseprocessen for at træffe de rigtige

valg.

Tråd-

diameter

(mm)

Beskyttelsesgas Indstilling af

pladetykkelse (mm)

Ved undersøgelser af lysbuens elektriske

egenskaber blev der opdaget nemmere

metoder til få oplysninger om

strømmen, spændingen og det korrekte

forhold mellem de to. Den nemmeste

måde at opnå bedre styring på

er ved at øge spændingen i forhold til

Strøm (A) Spænding

(V)

0.8 Ar 82% / 18%CO 2 1 52.3 15.0

CO 2 1 59.2 15.8

82% Ar / 18% CO 2 3 94.2 17.2

CO 2 3 102.9 17.7

1.0 82% Ar / 18% CO 2 1 83.4 14.9

CO 2 1 75.8 17.7

Tabel 1: Her ses, hvordan strøm og spænding på MinarcMig 150 Adaptive hele

tiden indstilles automatisk til de optimale værdier i forhold til valg af beskyttelsesgas,

pladetykkelsen og trådtykkelsen. Alle værdier er vist med massiv jerntråd

17


18

Indstil pladetykkelsen og svejs!...

strømmen. Denne procedure har været

kendt længe, men er ikke i sig selv en

egnet metode til at styre en svejsemaskine.

Overvågning af lysbuens virkemåde

giver også grundlæggende oplysninger

til at bestemme svejseparametrenes

korrekte forhold. Resultater

af Kemppi’s forskning er blevet brugt

som grundlag for udviklingen af den

’adaptive’ styring af MinarcMig 150

Adaptive. Det adaptive styresystem

indsamler oplysninger om angivne variabler

for lysbuen og bruger måleresultaterne

til at styre maskinens funktion

– indstilling af parametrene sker

altså automatisk !

Brug af MinarcMig 150 Adaptive

Tabel 1 indeholder parametre for

svejsning udført med MinarcMig

150 Adaptive med massiv Fe-tråd på ø

0,8 og ø 1,0 mm. Knappen for indstilling

af pladetykkelsen indstiller samtidig

mange andre vigtige variabler med

de mest optimale værdier i forhold til

den valgte pladetykkelse. Ved at dreje

på én knap indstilles således både pla-

Panelet på MinarcMig 150 Adaptive

detykkelsen, trådens diameter, beskyttelsesgas,

indstilling af effektstyring

og udgangsværdier for svejsestrømmen

og -spændingen. Følgende observationer

kan foretages ud fra tallene

i tabellen:

Svejsestrømmen og -spændingen

forskellige ved brug af blandgas

og kuldioxid, selv om alle variabler

(Power controlling knappen) står på

samme indstilling.

Hvis effekten forøges, medfører det

højere værdier for svejsestrømmen

(trådhastigheden) og -spændingen,

hvorved forholdet mellem parametrene

forbliver korrekt.

Når tråddiameteren ændres, ændrer

den adaptive styring automatisk

svejseparametrene og sikrer, at

de forbliver i det korrekte forhold.

Andre fordele ved MinarcMig 150

Adaptive

Udover den automatiske indstilling af

parametrene, der gør MinarcMig

150 Adaptive utrolig brugervenlig, er

den også lille og let især ved svejsning

af stål. Svejseren installerer den

påkrævede tråd og beskyttelsesgas i

maskinen, indstiller den påkrævede

effekt/pladetykkelse og begynder at

svejse. Eftersom de korrekte svejseparametre

er leveret, er det nemt at svejse,

og svejsekvaliteten er god. Derudover

har MinarcMig 150 Adaptive

en justering til lysbuelængden (billede

1), så svejseren kan fi nindstille maskinen

og opnå det ønskede resultat med

svejseformen.

MinarcMig 150 Adaptive er en

MIG/MAG-svejsemaskine, der kan

bruges af alle – både professionelle og

hobby brugere.

Pasi Hiltunen

Kempact

Pulse 2800

Automotive

Nye ståltyper og avancerede

overfl adebehandlinger i autoindustrien

stiller større krav til produktion,

reparation og opretning af biler. Den

nye Kempact Pulse 2800 Automotive,

der er særligt udviklet til at opfylde de

skrappe krav til Mig lodning af biler,

arbejder ved så lave temperaturer,

at galvaniseringen forbliver intakt

og rustbeskyttelsen bevares efter

reparation.

Bevarer rustbeskyttelsen på biler

Den mest anvendte metode på reparationsværkstederne

er i dag Mig-lodning

med CuSi og CuAl tråd, og Kempact

Pulse 2800 er ideel til opgaver i

0.5 – 0.8 mm galvaniseret pladestål,

da den både kan svejse med synergisk

Mig og puls Mig. Det betyder, at pladerne

kan sammenføjes med meget lav

effekt og dermed forbliver den galvaniserede

overfl ade intakt, så rustbeskyttelsen

bevares efter reparation. Reparationssvejsning

og –lodning kan således

nu udføres under normale værkstedsforhold.

Den synergiske funktion betyder, at

svejseren blot skal koncentrere sig om

at styre svejsestrømmen, så indstilles

alle andre parametre automatisk. Den

digitale styring giver en helt præcis og

optimal indstilling hver gang, der højner

svejsekvaliteten, især når der er

fl ere forskellige brugere af samme maskine.

Samtidig bliver det også lettere

at leve op til bilproducenternes krav til

Side 23


Hos Belman Production i Esbjerg, der producerer og eksporterer stålkompensatorer til hele verden, har man den klare holdning at

det koster penge at tjene penge. Gennem investeringer i nye faciliteter og moderne produktionsudstyr har man sikret en effektiv og

konkurrencedygtig drift in-house i Danmark.

Vestjysk eksportvirksomhed

investerer i fremtiden:

Ny teknologi er vejen frem

Hos Belman Production A/S i Esbjerg

afsættes 95 procent af produktionen

af stålkompensatorer til eksport. På

trods af et marked præget af hård

konkurrence sker al produktion

in-house. Holdningen er helt klar

– investeringer i ny teknologi og

effektivitet er vejen frem.

Belman Production, der er etableret

i 1992, og i dag er en del af Mou Industries,

beskæftiger i alt 45 medarbejdere,

heraf 30 i selve produktionen

af stålkompensatorer til regulering og

kompensering af temperaturudsvingninger,

vibrationer etc. Kompensatorerne

benyttes bl.a. i forbindelse med

energi- og procesanlæg, på skibe og

raffi naderier samt i industrien generelt,

og afsættes til hele verden, især i

Skandinavien og Østeuropa.

Al produktion i Danmark

Hos Belman Production udføres udelukkende

individuelle, kundetilpassede

løsninger med krav om kort leveringstid

på 1-2 uger, hvilket stiller store

krav til råvarelager, effektiv produktion

og logistik. Derfor har man strategisk

fravalgt al snak om outsourcing,

og i stedet investeret i at kunne have

al produktion samlet in-house i Danmark.

19


20

Vestjysk eksportvirksomhed...

”Det går godt for vores virksomhed,

blandt andet fordi vores ejere tør investere

i fremtiden i form af faciliteter

og produktions-udstyr. Især investeringerne

i ny teknologi er nødvendig

for at holde lønandelen i produktionen

nede, og dermed sikre at vi fortsat

er konkurrencedygtige rundt om i

hele verden”, fortæller adm. direktør

Rolf Rasmussen.

Investeringerne har i 2003 budt på et

helt nyt 4.000 kvadratmeter stort fabriksbyggeri,

og senest fornyelse af

maskinparken til bearbejdningen af

rustfrie stålplader og det daglige udstyr

til de omkring 20 svejsere i produktionen.

”Vores produktion kan omfatte

komplicerede processer, så foruden

dygtige svejsere har vi brugt meget tid

på at fi nde frem til det rigtige svejseudstyr.

Sammen med LMG Lemvigh-

Müller er vi endt med Kemppi´s program

af svejsemaskiner, som modsvarer

vores krav”, uddyber Rolf Rasmussen.

Han peger i øvrigt på, at de afgørende

elementer for det gode samarbejde

har været, at såvel LMG Lemvigh-Müller

som Kemppi har været

dygtige til - og interesserede i - at fi nde

maskinløsninger, der udviklingsmæssigt

peger fremad.

Investering med stort udbytte

Alt i alt har Belman Production investeret

i knap 20 nye Kemppi anlæg til

brug for TIG-, AC/DC- og Puls-MIG

svejsning. I alt svarer investeringen til

et pænt sekscifret beløb.

”For os har investeringen langt fra kun

handlet om pris, men når det er sagt,

føler vi rent faktisk, at vi har fået markedets

bedste pris. Dels set i forhold

til de tekniske muligheder, men især

med hensyn til det udviklingspotentiale

der er ved de nye maskiner”, fortæller

Rolf Rasmussen, som begrundelse

for sit valg af Kemppi. Samtidig fremhæver

han, at der siden investeringen

er sket et kvalitetsmæssigt løft på selve

svejsningerne. Oveni er effektivite-

ten højnet i produktionen, uden at der

dog er målt direkte på det.

Erfaringerne med det nye udstyr hos

Belman Production peger også på væsentlige

sidegevinster i form af stor

brugervenlighed, stabil drift og færre

driftsstop, mindre service og vedligeholdelse

samt en forventet længere levetid

på den enkelte maskine.

Faktisk har noget af det sværeste ved

investeringen været, at få de rutinere-

Rolf Rasmussen, adm. direktør, hos

Belman Production har investeret et pænt

seks-cifret beløb i svejseudstyr fra Kemppi.

Begrundelsen er, at Kemppi har markedets

bedste kombination af teknologi, features,

udviklingsmuligheder og pris.

MasterTig MLS anlæggene er blandt de

i alt knap 20 Kemppi svejsemaskiner,

som Belman Production indtil videre

har investeret i. Med en intermittens på

hele 70% er det et af de mest slidstærke

på markedet, og kan takket været

dobbeltstrømsfunktionen benyttes til

såvel almindeligt som rustfrit stål samt

aluminium.

de svejsere til ændre vaner og udnytte

de mange muligheder, som Kemppi-anlæggene

giver. Det er dog endt på

bedste vis med, at svejserne, der står

med udstyret til dagligt, netop fremhæver

de forskellige svejseprogrammer

i Kemppi´s udstyr, der fremstår

gennemtestede og uden irriterende fejl

og ”børnesygdomme”.

Fremtidssikret udvikling

Hos Belman Production ser man tilbage

på processen med anskaffelsen af

det nye svejseudstyr med stor tilfredshed.

Men i det vestjyske ser man også

fremad. Ambitionen er en fremtidig,

årlig vækst på 10-15 procent, der bl.a.

skal indfries med den rette teknologi.

Derfor overvejer man løbende og i tæt

samarbejde med LMG Lemvigh-Müller

og Kemppi, hvordan svejseprocesserne

forsat kan forbedres og optimeres,

så ambitionerne kan indfries, og

produktionen fastholdes i Danmark.

”Det er en stor, daglig udfordring, og

langtfra så let som det var engang.

Men hvad er egentligt det? Forskellen

for os er, at nu har vi også teknologisk

set mulighederne for fortsat udvikling

og effektivitet, der forhåbentlig vil give

en pæn vækst”, afslutter Rolf Rasmussen.

Yderligere information:

Kemppi A/S,

Literbuen 11, 2740 Skovlunde

Telefon: 44 94 16 77

www.kemppi.com


Investeringen i nye svejseanlæg fra Kemppi gav KK Metal nye ordrer og sidegevinster i form af 25 % besparelse på produktionstiden og

svært tilfredse medarbejdere, der roser anlæggene for at være nemme at indstille og lette at anvende.

Vækst hos vestjysk underleverandørvirksomhed:

Nye svejseanlæg gav nye ordrer

Hos den metalproducerende

virksomhed KK Metal i Vestjylland

koncentrerede man sig førhen

udelukkende om at arbejde i stål, men

investering i nye svejseanlæg over

fl ere omgange gav nye muligheder for

at svejse i rustfrit og aluminium. KK

Metal har udnyttet mulighederne og

er blevet kontant belønnet i form af

mange nye ordrer og mere arbejde.

KK Metal er med sine 27 medarbejdere

en af de mellemstore underleverandørvirksomheder

i Vestjylland.

Men derfor løser virksomheden alligevel

snart sagt enhver opgave lige fra

plade- og rørbearbejdning, svejsning,

valsning, drejning, fræsning, spåntagning

til overfl adebehandling. Når bare

opgaven er i 1-10 mm. Kundelisten

omfatter virksomheder i hele Danmark,

men også kunder fra Schweiz og

Holland har fundet vej til Hørdum for

at få løst deres specialopgaver.

Ind på nye markeder

KK Metal vurderer, at omkring 60%

af deres opgaver ligger inden for svejseområdet,

men de er lige så varierede

som på de andre områder. I dag løser

KK Metal opgaver i både stål, rustfrit

og aluminium, og for tiden er man i

gang med at svejse profi lrør i aluminium,

rustfrie beslag til togindustrien og

hylder til inventar på 1 mm. Men det er

kun få år siden, man udelukkende koncentrerede

sig om stål. Det var investe-

21


22

Vækst hos vestjysk...

ringen i nye svejsemaskiner over fl ere

omgange, der gav KK Metal blod på

tanden til at kaste sig over aluminumssvejsning.

”Vi startede med stål, fordi det ofte

skal males og derfor understøttede vores

malerafdeling. I takt med at opgaverne

blev fyldt op her, valgte vi at udvide

og gå i gang med rustfrit. Vi investerede

derfor i en ny maskine, en MasterTig

2500 AC/DC, og derefter blev

det til mere og mere svejsning i rustfrit.

Vores svejsere er jo dygtige folk,

der kan det hele, så det var bare med

at udnytte potentialet”, forklarer Allan

Skriver, der ejer KK Metal sammen

med sin bror Emil Skriver.

MasterTig 2500 AC/DC anlægget, de

har fået installeret hos KK Metal, er et

af Kemppi’s mest hårdføre med en intermittens

på hele 70%. Det er et robust

kvalitetsanlæg, der tåler hårdt

slid, og som har fortrinlige svejseegenskaber

til både almindeligt stål, rustfrit

og aluminium takket være dobbeltstrømsfunktionen.

”Da vi så stod for en ny investering i

maskiner, ville vi gerne fremtidssik-

Da KK Metal skulle investere i et

anlæg til opgaver i stål og rustfri

valgte de at fremtidssikre sig med en

MasterTig AC/DC, der også er perfekt

til aluminiumssvejsning. Det gav KK

Metal den platform, de manglede for

selv at turde gå ud og hente ordrene på

aluminiumsopgaver hjem.

re os med muligheden for svejsning i

aluminium, og det blev en KempoMig

3200 fra Kemppi, der overbeviste os.

Og da vi først alligevel havde maskinen,

skulle den jo bruges fuldt ud, så

hvor vi tidligere gik uden om aluminium,

blev der med KempoMiggen igen

nye muligheder, og vi har bevæget os

ind på et nyt marked. Ordrene er der jo,

forsætter Allan Skriver.

At KK Metal har forstået at udnytte

KempoMiggen og det nye marked vidner

de mange nye ordrer om: ”I starten

var det kun stål, men nu kører vi

rustfrit hver dag, og vi regner bestemt

med, at det bliver det samme med aluminium.

Begyndelsen på succesen er,

at vi netop har fået en toårig kontrakt

på alusvejsning, siger Allan Skriver,

der også nævner planer om at ansætte

nye svejsefolk.

Gode sidegevinster med Kemppi’s

svejseanlæg

Samtidig med at KK Metal høster

nye ordrer, har investeringerne i de i

alt fem svejseanlæg fra fi nske Kemppi

også givet nogle gode sidegevinster

i form af besparelser på produktionen

og meget tilfredse medarbejdere.

Med den løse trådboks og synergisk

svejsning giver Kempomig 3200 svejseren

to store fordele: Han opnår langt

større mobilitet, og endnu mere vigtigt

han skal blot koncentrere sig om at styre

svejsestrømmen – de andre parametre

indstilles automatisk. Derfor kan

han styre hele processen med kun én

enkelt knap, og det er folkene i Hørdum

virkelig glade for, fortæller Allan

Skriver.

”Vi har til vores overraskelse opdaget,

at med vores nye Kemppi maskiner

går tingene simpelthen bare hurtigere.

De er nemme at indstille, der er

meget mindre sprøjt, og svejsningen er

pænere. Det betyder, at vi har en tidsbesparelse

på ca. 25 % pr. svejseopgave.

Jeg ved, at vores folk især er glade

for det drejelige hoved på TIG brænderen

og for den synergiske knap, men

generelt er de faktisk er så tilfredse, at

man skulle tro, de har aktier i Kemppi”,

griner Allan Skriver.


Kempact Pulse 2800 Automotive...

reparationsarbejde. Bilproducenterne

har i dag faste standarder for, hvordan

reparationer skal udføres. Standarderne

omfatter beskrivelse af svejsemetode

og præcise parameterspecifi

kationer for forskellige typer reparationsarbejde.

Til overlapsamlinger og hul/plade

samlinger har Kempact Pulse

2800 Automotive smeltepunkts-

og bloksekvenssvejsefunktioner for

at opnå en kontrolleret reparationssvejsning.

Forprogrammerede indstillinger

Endelig er Kempact Pulse 2800 Automotive

også udstyret med en række

synergiske programmer med forhåndsindstillede

parametre, der matcher

de mange forskellige materialer,

der fi ndes i biler, varevogne og lastbiler

samt i stål og aluminiumslegeringer.

Man vælger så blot det rette program

i forhold til den aktuelle opgave

og materiale.

God ydeevne og lav vægt

Det er vigtig at kunne bevæge sig

rundt på værkstedet, mens man arbejder,

og det er rart med plads på gulvet.

Det er der netop taget højde for i

udviklingen af denne maskine. Kempact

Pulse 2800 er en virkelig god

kombination af en høj ydeevne – hele

250A v. 40% og en lav vægt på kun

22 kg, og det giver stor fl eksibilitet til

at løse mange forskellige typer opgaver

samt god mobilitet. Desuden kan

maskinen monteres med Kemppi’s

6 meter lange Weldsnake brænder,

og på den måde opnår man et endnu

større arbejdsområde.

Tuomo Mattila

Produktchef

MIG-loddet søm

Kontrolpanelet

23


24

Tilgængelige funktioner med ACSpanelet:

Strømtyper (elektrode- og TIGsvejsning):

AC, MIX, DC-, DC+

Styring af forgas

Styring af strøm upslope

Varmstartstrøm

Styring af strøm downslope

Styring af eftergas

Displays til strøm, spænding og andre

svejseparametre

’QUICK SETUP’ til indstillinger for

elektrode- og TIG-svejsning (f.eks.

balance)

4T – kontaktfunktion

Gnist- og kontakttænding (TIG)

Valg af fjernbetjening og indstilling af

kontrolområde: ’LO/HI’

Opfyldningsfunktion til vandkølet

brænder (’WATER FILL’)

Gastestfunktion ’GAS TEST’

Yderligere tilgængelige funktioner fra

ACX-panelet:

Kontakter til ’4T-LOG’ og ’MINILOG’

Startstrøm

Minilog-strøm

Slutstrøm

Timer for smeltepunkt

Lang puls

Synergisk lang puls

’MEMORY’ hukommelsesfunktion med

10 kanaler

MasterTig MLS 2300 ACDC –

1 faset maskine klarer

5,0 mm

alusvejsning

Problemet med 1-fasede 230

V strømkilder er ofte enten

for lav strømudgang eller

hyppige sikringsfejl. Især er

vekselstrømsinverteres (ACDC)

effektivitet typisk lavere end

jævnstrømsinverteres (DC). Men med

den nye Kemppi Mastertig MLS 2300

ACDC-strømkilde skal kunder ikke

bekymre sig om disse problemer.

Mere strøm fra en 1-faset

strømforsyning

Mastertig MLS 2300 er en digitalt

styret strømkilde med PFC teknologi

(effektfaktorkorrektion). PFC gør det

muligt at opnå en stigning i udgangs-

strøm i forhold til forsyningsstrømmen.

Med en langsom sikring på 16

A producerer maskinen en svejsestrøm

på 230 A med en intermittens på 40 %,

og ved konstant drift (ED 100 %) ligger

den på 170 A. Det betyder, at denne

1-fasede maskine har tilstrækkeligt

strøm til at svejse selv 5 mm alumini-

ACbølgeformer


umplader, hvilket normalt kræver en

trefaset strømkilde.

Master MLS-serien udvidet med

ACDC-model

Mastertig MLS 2300 ACDC er medlem

af Master MLS-produktserien og

følger den samme designstil. Det digitale

panel er næsten identisk i alle

henseender med DC-versionen. De

to alternative kontrolpaneler (ACS og

ACX) ligner de velkendte DC-TIG-paneler.

ACX-panelet indeholder alle de

funktioner, en TIG-svejser skal bruge.

Flot forhold mellem effekt og vægt

Mastertig MLS 2300 ACDC er lille,

men kraftfuld. Med en vægt på ca.

15 kg har den et af de bedste effekt/

vægt-forhold på markedet i dag. Dette

er gjort muligt med de moderne tekniske

løsninger, der anvendes i alle maskinens

strukturer, elektronik og elektromekaniske

systemer. Fordelen ved

et godt vægt/effekt-forhold, især i enfasede

maskiner, er, at de er nemme at

transportere og bruge ude på byggepladsen.

Maskinen er således ideel til

installations- og reparationsarbejde.

Til TIG-svejsning af aluminium

Under udviklingen af maskinen har

der været særlig opmærksomhed på

kvaliteten i TIG-svejsning af aluminium.

Balance- og frekvenskontrollerne

kan bruges til at optimere gennemsvejsning,

deoxidationseffekt og

lysbuens form. Balancekontrollen er

en synergienhed, som i hukommelsen

har forprogrammede optimale værdier

for AC periodens længde og strøm.

Ved at øge den negative halvperiode

øges indgangseffekten til svejseobjektet,

hvilket giver dybere indsmeltning.

Alternativt kan svejsehastigheden

øges. Desuden formindskes elektrodens

varmebelastning, hvilket igen

giver mulighed for vellykket svejsning

med en skarp elektrode, når den negative

halvperiode øges. Det forbedrer

lysbuens stabilitet og fokus. Naturligvis

kan maskinens balance også

justeres i positiv retning til problemfri

svejsning af støbte objekter og reparationssvejsning.

Ved at øge vekselstrømmens

frekvens fra 60 Hz til

250 Hz kan lysbuens fokus forbedres

yderligere. Med blandet ACDC-strøm

(MIX) er det nemmere end nogensinde

at svejse samlinger mellem tynde

og tykke objekter.

Mindre støj

Takket være moderne kontrolteknologi

er det støjniveau, der frembringes

ved lysbuesvejsning med vekselstrøm,

lavt. Maskinen producerer alternativt

et strømsignal med en sinus- eller fi rkantbølgeform.

De skarpe ændringer,

som medfører støj, er blevet rundet af,

men lysbuens stabilitet er fortsat fremragende.

Tuomo Mattila

Tapani Dahlström

25


26

Svejs overalt med

Kemppi-invertere

Moderne svejsemaskiner skal være

lette, nemme af fl ytte rundt og have

et ergonomisk design, der passer til

en lang række svejsemiljøer. Kunder

har brug for udstyr, der kan tilpasses

forskellige spændingsforsyninger over

hele verden - og ikke mindst udstyr

der leverer fejlfri svejsestrøm fra

generator. Svejseegenskaberne skal

ligeledes opfylde kundernes præcise

behov på forskellige kontinenter

samt give optimalt brug med mange

forskellige beskyttelsesgasser, tilsatsog

svejsematerialer.

Baseret på inverterteknologi

Kemppi har fremstillet svejsemaskiner

baseret på inverterteknologi i næsten

30 år. Denne teknologi har muliggjort

små og lette maskiner, der er nemme

at transportere sammenlignet med maskiner,

der benytter konventionel teknologi.

Lille størrelse og lille vægt gør

maskinerne til meget alsidige værktøjer

til produktions-, montage- og reparationsopgaver.

Til produktion er det

vigtigt med en konstruktion, der giver

et godt effekt/vægt-forhold, lille størrelse,

at maskinen kan transporteres til

det emne, der skal svejses, samt stor

spændingstolerance. Ved konstruktionen

af Kemppi-inverterstrømkilder er

der taget højde for disse krav, herunder

maskinernes tolerance over for store

udsving i forsyningsspænding med

beskyttelse mod både over- og underspænding.

Ergonomi og brugervenlighed

Et godt ergonomisk design og brugervenlige

funktioner gør svejsearbejdet

nemmere. Svejserens håndværktøj,

brænderen, skal ligge godt i hånden og

være let og nem at håndtere i forskellige

svejsepositioner. Svanehalsen, der

bruges i fl ere Kemppi MIG-brændere,

gør det nemt at fi nde den bedste svejseposition,

og PMT-brændere kan ud-

Innovative designløsninger gør det nemt at

svejse i forskellige miljøer

styres med en fjernbetjening til indstilling

af svejseparametre eller brug

af foruddefi nerede svejseprogrammer.

WeldSnake-brænderne er designet

til store afstande i svejsning af aluminium

og rustfrit stål. DL-lineren, der

er patenteret af Kemppi, kan bruges til

en push-brænder fra seks til otte meters

afstand uden behov for at bruge en

brænder med kraftig motor. Der er også

taget højde for ergonomi i udviklingen

af TIG-brændere ved at anvende et

meget bøjeligt kabel og brugervenligt

design af håndtaget. Med Kemppi’s

alsidige sortiment af fjernbetjeninger

kan brugeren justere svejseparametrene

under svejsningen. Det eliminerer

unødvendig bevægelse mellem svejsemaskinen

og svejsestedet. Kemppi’s

svejsemaskiner er konstrueret til

at kunne tolerere store spændingsudsving,

så der kan bruges lange forbindelseskabler,

og maskinerne kan fl yttes

tættere på svejseemnet.

Bredt sortiment af

forsyningsspændinger

Kemppi har et bredt sortiment af svejsemaskiner

med mange forskellige

forsyningsspændinger. Som eksempel

på enfasede maskiner kan nævnes Minarc

150, der kan fås i 115 V- og 230

V-versioner. Mange af vores trefasede

svejsemaskiner, f.eks. Kemppi Pro

Evolution, WeldForce, Kempact og

Master/Mastertig MLS, er automatisk

kompatible med strømforsyninger

på 400 V og 460 V. Derudover leveres

disse maskiner i fl erspændingsversioner,

der er kompatible med trefasede

strømforsyninger på 230 V.


Svejseegenskaber til ethvert formål

Vores svejsemaskiner producerer en

lysbue, der opfylder mange kundekrav,

uanset hvor i verden der svejses.

De avancerede lysbueegenskaber for

Kemppi’s svejsemaskiner er baseret på

feedback fra kunder og Kemppi’s mange

års erfaring. Investeringer i lysbueforskning

har i årenes løb bidraget til

at skabe fremragende lysbueegenskaber.

Med hjælp fra nye teknikker inden

for højhastighedsvideokameraer

er Kemppi overbevist om, at der vil

blive sat yderligere gang i innovation,

som vil føre til nye maskiner og udvikling

af endnu bedre kvalitet inden for

lysbuesvejsning, der svarer direkte til

kundernes faktiske behov, bedre end

svejseværktøjer nogensinde har gjort.

Kemppi’s store investeringer i lysbueforskning

har for nylig ført til fl ere store

nyskabelser, f.eks. den adaptive styring

til den nye MinarcMig Adaptive-svejsemaskine.

Svejs overalt

Kemppi’s svejsemaskiner er designet

til at kunne transporteres og opfylde

kundernes behov overalt i verden.

Hvis du skal bruge en maskine i Asien,

Europa eller Amerika, har Kemppi en

løsning til lysbuesvejsning. Kemppi’s

svejsemaskiner kan tilsluttes netforsyningen

eller en generator, og de egner

sig til industriel produktion og installation

samt reparationssvejsning under

krævende forhold. Fra professionelle,

til professionelle!

Hannu Jokela

Marketingchef

Kemppi’s

maskiner opfylder

kundernes

specifi kke

behov og giver

svejsekraft og -

styring, så opgaven

bliver løst på den

mest produktive

måde.

27


28

Kemppi Norge A/S, 25 års jubilæum 1.

august 2005

Kemppi Norge A/S blev offi cielt

oprettet i selskabsregisteret 1.

august 1980, men selskabets reelle

startdato var imidlertid 1. januar året

efter. På daværende tidspunkt var

Kemppi Norge en organisation med 10

medarbejdere.

Kemppi Norge dengang – nederst fra

venstre: Børre Olsen – salgschef, Jon

Solberg – svejseinstruktør/salgskonsulent,

Helge Aaby – administrerende direktør,

Jan Blikken – ordrehåndtering, Brynjar

Fjukstad – servicechef, Erik Steen

– serviceassistent, Knut Haugen –

svejseinstruktør/salgskonsulent, Berit

Aaby – administration, Svein Tore

Andersen – lagerchef og Jostein Oksnes –

regionschef Ålesund

Hovedkontoret i Drammen

bestod af 1000 m 2 moderne

faciliteter og lager med

adskilt svejse- og udstillingslokale

til kunderne. Samtidig

blev en afdeling etableret i det vestlige

Norge i Ålesund. Jostein Oksnes

var ansvarlig for afdelingen i Ålesund,

og han er den eneste fra det oprindelige

personale, som i dag fortsat arbejder

for Kemppi Norge. I løbet af fi rserne

skød andre afdelinger op i Trondheim,

Hedmark og Kristiansand.

Esab og Norweld var hovedleverandørerne

til norsk industri, men Kemppi

Norge fokuserede på det store skibsværfts-/offshoresegment

og kæmpede

sig vej ind på det konkurrenceprægede

marked – med succes. Kemppi’s

image og mærke blev styrket med

Hilarc, som gav fl eksibilitet inden for

MIG/TIG- og MMA-svejsning.

Kemppi Norge fortsatte forbedringen

og markedsgennemtrængningen

med PS og Multisystem, efterfulgt

af nyere udstyrsmodeller, men

hele tiden med fokus på skibsværfts-

/offshoresegmentet samt endvidere de

større mekaniske værksteder i Norge.

Op gennem fi rserne og halvfemserne

havde Kemppi Norge et stort lager

i Drammen og Ålesund med direkte

adgang for både storkunder og forhandlere.

Innovative produkter, driftssikkerhed

og viden om kvalitet, svejsefagkundskab

og defi nerede ansvarsområder

for service og svejseteknologi

gav Kemppi en førende markedsposition

i Norge.

Lige fra starten etablerede Kemppi

Norge et netværk af forhandlere

og serviceværksteder over hele landet.

Molde Jarnvareforretning, en forhandler

i det vestlige Norge, fejrede sit

75 års jubilæum i maj i år. Vi er stolte

over, at de er en af vores første

forhandlere i et samarbejde,

der nu har varet næsten

25 år.

I dag fokuserer Kemppi Norge

Kemppi-produkter, men tidligere

markedsførte og solgte virksomheden

også Kemecwelds mekaniseringsenheder

samt svejseforbrugsartikler fra

Thyssen, Böhler og Alloy Rods. Personalestørrelsen

har varieret fra starten

med 10 til 27 medarbejdere med udvidelsen

af produktgrupperne. Vi har i

dag 8 medarbejdere, der koncentrerer

sig helt og holdent om elektriske svejsemaskiner.

I løbet af de 25 års udvikling har

Kemppi Norge forsynet markedet med

kvalitetsprodukter og markedsførende

innovationer. Markedet anerkender

klart Kemppi som førende leverandør

af svejsemaskiner og tilhørende serviceydelser.

Kemppi’s store markedsandel

bekræfter vores virksomheds

succes på markedet.

Kemppi Norge har været konfronteret

med mange udfordringer, blandt disse

truslen om at fl ytte arbejdskraftskrævende

produktion til lavomkostningslande

og faldende markedsmuligheder.

Kemppi har været på forkant med

disse ændringer. Virksomhedens organisation

er blevet forbedret og indstillet

til at opfylde kundernes forventninger

til salgssupport, teknisk support og

endvidere serviceteknisk support, logistik

og administration.

Vores personale er opdelt som følger:

5 sælgere, en servicetekniker, en

delt funktion med salgs-/svejsetekniker

og endeligt administrationsfunktionen.

Forhandlernetværket tæller 39

forhandlere spredt over hele landet og

næsten det samme antal serviceværksteder.

Kemppi Norge er stolte over si-


ne forhandleres feedback om virksomhedens

indsats på markedet. Kemppi

Norge kan primært tilbyde samarbejde,

fl eksibilitet samt kompetence, og

vidensniveauet er øget kontinuerligt i

årenes løb.

De vigtigste slutbrugere og kunder siden

etableringen af virksomheden er

stadig overbeviste om Kemppi-produkternes

fordele, driftssikkerhed og

kvalitet. Disse kunder har udskiftet deres

Kemppi-maskiner fra fi rserne med

nyt udstyr fra Kemppi. Dette er også

bevis på de økonomiske fordele ved at

eje et 100 % Kemppi-produkt.

Vi er stolte over at kunne sige, at

norskbaserede virksomheder inden for

skibsværfts-/offshoresegmentet vælger

Kemppi som deres hovedleverandør,

selv på globalt plan.

Efter messen Schweissen & Schneiden

i Essen i september dette år har

vi endnu større tillid til, at vi vil kunne

fortsætte med at udbygge vores førende

position i Norge – vi er velforberedte

på de kommende udfordringer på

markedet.

Erik Virik Fusdahl

Administrerende direktør

Kemppi Norge AS

Kemppi Norge i dag (fra

venstre Odd-Helge Madsen,

Erik Virik Fusdahl, Tor Inge

Tjensvoll, Jostein Oksnes,

Arne William Nilssen og

Rune Storm forrest).

→ Jon Sandøy, ejer af

Kemppi-forhandleren Molde

Jarnvareforretning. Tredje

generation af denne industril

everandørfamilie. Her fra 75

års jubilæet i maj 2005.

Kunder kan

besøge Kemppi’s

museum på

hovedkontoret i

Lahti, Finland.

29


30

www.kemppi.com


Svejsekølepumper

De er alle sammen ens, er

de ikke?

Problemet er, at jo længere tid

man har været i svejsebranchen,

desto mere erkender man, hvor lidt

innovation der i virkeligheden er.

Tag f.eks. vandpumper og kølere til

svejsning, er de ikke for det meste

de samme? En tank med kølevæske,

elmotor, pumpehoved, varmeveksler

og nogle få rør. Det er i de fl este

tilfælde, hvad man har at gøre godt

med.

Motoren driver pumpen via en pumpehjulsaksel

i den ene ende og et ventilatorblad

i den anden. Den ene fl ytter

vand, den anden fl ytter luft. Den ene

afkøler brænderen, den anden afkøler

køleribberne for at reducere vandtemperaturen.

Enkelt!

Og hvordan gør Kemppi så? Ja indtil

for nylig, faktisk stort set på samme

måde. Dog har vi introduceret kvali-

tetskomponenter, tryk- og temperaturføling

samt registrering af ’køler

til stede’ i vores digitale systemer, således

at systemet skal tændes for at få

svejsemaskinen til at svejse – dermed

udbrændes svejsepistolen ikke!

Projektgruppe undersøger nye

løsninger

For nylig blev jeg inviteret til at møde

en af Kemppi’s unge industrielle designere

– Jani Hämäläinen. Jani har

arbejdet på et projekt med udvikling

af køleenheder til fremtidige Kemppisvejseprodukter.

Efter dette møde må

jeg sige, at alle kølepumper til svejsning

ikke er ens længere!

”Projektet blev iværksat for at opfylde

behovene for kølesystemer i en række

eksisterende og nye Kemppi-maskinprojekter,

hvoraf nogle kunne ses

på svejse- og skæremessen i Essen i

Tyskland,” forklarer Jani.

”Vores designteam undersøgte først

den eksisterende designløsning og re-

Interview med

Jani Hämäläinen –

Kemppi-industriel

designer

evaluerede de beslutninger, der var

truffet i årenes løb. Det er altid nemt

at kigge bagud og fi nde måder at forbedre

et koncept på, og med tiden bliver

nye materialer og ny teknologi naturligvis

opfundet.”

I løbet af projektet blev det klart for

Jani, at selvom han var sikker på at

kunne forbedre vores nye designkoncepts

mekaniske indpakning betydeligt,

ville han stadig være nødt til at

tage højde for den generelle størrelse

på nogle strømkildeenheder, som det

nye system skulle tilsluttes. ”Vi kunne

f.eks. forbedre og reducere størrelsen

på motor- og pumpedesignet

med 50 %, men i nogle

tilfælde skulle det stadig

anbringes i samme størrelse

kasse – og dermed skjule vore

fl otte arbejde!”

Figur 1: Ny pumpe sammenlignet med

eksisterende system

31


32

Svejsekølepumper...

Nu er der forskel på kølepumper!

Teamets arbejde har resulteret i noget

helt nyt: Kemppi HydroCool er det

første pumpesystem, som er designet

specifi kt til svejsning, og specifi kationerne

er imponerende.

Jeg spurgte Jani, om der er reelle forbedringer

i køleydelsen. Jani får et

glimt i øjet og forklarer: ”Der er forbedringer

på mange områder og helt

sikkert i køleydelsen.Vi har etableret

en helt anden indfaldsvinkel til motor-/pumpedesignet.

Motoren og pumpen

er nu mere strømeffektiv med la-

Figur 3: Den nye HydroCool-pumpe er

50 % mindre og 85 % lettere

vere varmespredningsniveauer. Varmespredningen

er faktisk reduceret 10

gange, og udgangstrykket er forøget

med 30 %, det hele med mindre energiforbrug,

størrelse og vægt – pumpedesignets

samlede vægt er faktisk blevet

reduceret med 85 %’. Og alle disse

forbedringer bidrager samlet til den

effektivitet, vores kunder kan forvente

af Kemppi’s maskiner – reelle besparelser!”

Kemppi HydroCool-pumpens fysiske

størrelse er imponerende og meget

kompakt, når den sammenlignes

med vores eksisterende system (fi g. 1).

Med pumpens design kan den monteres

forskellige steder og gør det muligt

at skabe mere effektive indpakningsdesign

til fremtidige køleenheder.

Andre nyskabelser omfatter pumpehovedets

ventiler. På samme måde som

menneskets hjertekammer er ’Hydrofl

ow’-ventiler placeret i pumpehovedet

på den ’våde’ side af en tung membran.

En yderligere ventilfunktion forhindrer

’tilbagestrømning’ af kølevæske,

og det er vigtigt, når enten køleenheden

er ’slået fra’, eller når der bruges

lange kabelsæt eller svejses over selve

køleenhedens niveau (over jordniveau).

I de tilfælde, hvor svejsearbejdet

foretages omkring tredive meter

over køleren, skal pumpeydelsen f.eks.

først overstige et tryk på 3 bar, inden

væsken ledes gennem systemet. Selvom

Kemppi’s HydroCool-pumpe er

begrænset til et udgangstryk på 5 bar,

kan den meget mere. Jani siger: ”Det

begrænsede udgangstryk ’beskytter’

slanger, stik og brænderens/-pistolens

Figur 2: Pumpesektion

pakninger mod sprængning på grund

af ’for stor’ trykydelse.”

Pumpens drivkraft leveres af en jævnstrømsmotor

med højt moment. Motoren

driver en lejemonteret ’knastaksel’,

som igen bevæger gummimembranen

og ventilenheden. Denne konstruktion

har betydelige fordele, hvad

angår servicelevetid, eftersom pumpens

motorside er fuldstændig tør uden

akselpakninger, der kan gå i stykker eller

svigte (fi g. 2).

HydroCool-pumpen er designet og

anbefales til brug med en blanding af

50 % ethanol og 50 % vand som kølevæske.

Denne kombination anbefales

for at forhindre ’slam’ og ’klistrede’

masser i at hobe sig op i brænderen

eller pumpehovedet, og selvom ’traditionelle’

frostvæskeblandinger til biler

med demineraliseret vand kan bruges,

er ethanol et bedre valg til længerevarende

og mere driftssikker brug.

Som du kan se, er ikke ALLE kølepumper

ens!

John Frost

Salgs- og marketingdirektør

Kemppi (UK) Ltd


MinarcTig 180 –

en ny generation af TIGelektrodestrømkilder

Den sidste gren på stammen i Minarc

familien er en fuldblods TIG-version

baseret på samme populære koncept

– lille handy maskine med stor effekt.

MinarcTig 180, som producerer en

maksimal strøm på 180 ampere til

TIG-svejsning, vil kunne fås fra første

kvartal 2006.

Brugervenligt design

Kabinettet til MinarcTig 180 er

fremstillet af holdbart plastic forstærket

med fi berglas og har et ergonomisk

design. Under transport kan kablerne

og brænderen vikles omkring den bagerste

del af maskinens håndtag, der er

specifi kt designet til dette formål. På

den måde bliver transporten nemmere

og sikkerheden forbedres.

Nem at bære – svejs hvor som helst

Maskinen er konstrueret til TIG svejsning

i stål og rustfrit stål med jævnstrøm.

MMA-svejsning er dog også

mulig med alle standardmaterialer

og elektrodetyper. De gode MMAsvejseegenskaber,

der kendes fra Minarc,

fi ndes naturligvis også i Minarc-

Tig 180. Maskinen drives fra en enfaset

230 volt strømforsyning, og kan

tilsluttes via et langt forlængerkabel.

Desuden kan den tilsluttes generator,

hvilket giver mulighed for et større arbejdsområde.

Som sine fætre er MinarcTig

en lille handy maskine på

kun 8 kg – altså ikke større end din

håndbagage i fl yveren. Derfor er MinarcTig

særlig velegnet til reparations-

og montagearbejde, men den er

også attraktiv for udstyrsudlejningsfi r-

maer, skoler og til privat brug.

Maskinen er bygget med ICS - et

kølesystem, der beskytter de elektriske

komponenter mod luftbårne fremmedlegemer.

En bæresele og en lang gasslange

er blandt standardtilbehøret.

Betjeningsvenlige funktioner

Alle de grundlæggende funktioner, der

er nødvendige til elektrode- og TIGsvejsning,

er medtaget i maskinen – og

den er nem at betjene:

– Et tydeligt display

– Stik til fjernbetjening (manuel

styring, fodpedal og brænderstyring

er ekstraudstyr)

– Indstillinger for for- og eftergas

– Indstillinger for strøm upslope og

downslope (tid)

– 4T-brænders kontaktfunktion (2T/

4T)

– HF-tænding (gnisttænding)

– Kontakttænding (uden gnist)

– Tilslutning for luftkølede TIGbrændere

i TTC-serien

– Elektrodetændingspuls og anti-frys

funktion, der hindrer elektroden i at

klæbe fast i smeltebadet

Alsidige fjernbetjeningsmuligheder

MinarcTig 180 kan betjenes med en

almindelig manuel Kemppi R10-fjernbetjening.

Du kan også bruge TTCbrænderensfjernbetjeningsmodeller

RTC10 og RTC20, som oprindeligt

blev udviklet til Mastertig MLS- produkterne. Derudover kan du bruge

R11F-fodpedalstyringen, som gør styringsmulighederne

meget alsidige.

Tuomo Mattila

Produktchef

33


34

Hvad er SERVICEforretning?

Et af de mest brugte ord i

forretningsverdenen er SERVICE, og

alle har deres egen forklaring på

det samme ord. Meget få af disse

forklaringer har imidlertid den

samme betydning. Hvis man ser på

defi nitionen ifølge Collins English

Language Dictionary, kan man

se, at service er »en organisation

eller et system, som yder noget,

offentligheden har brug for«. Hvad er

så serviceforretning, og hvilke former

for industriservice, kan man yde?

Vi vil her beskrive Kemppi’s defi nition

af service, og hvad »SERVICEFOR-

RETNING« i fremtiden vil betyde for

dig og Kemppi.

Almindeligvis anses industriservice

for blot at være service efter salg og

ikke for at dreje sig om produkternes

samlede levetid. Når det drejer sig om

optimal håndtering af kundeforhold,

må vi derfor alle tænke i nye baner

med hensyn til, hvordan vi driver vores

virksomheder og fi nde den mest effektive

måde at drive servicevirksomhed

på. Det kræver lige fra starten, at

man tænker på produktlevetiden.

Via de udbudte industriservices og -

aktiviteter etablerer producenterne sig

i forskellige typer forhold til kunderne.

Baseret på praktisk tænkning har

vi defi neret fem forskellige leveran-

Dette diagram viser de 5 typer forhold ml kunden og leverandøren

Leverandørkompetencer

Kundens

forretning

Kundens

proces

Kundens

aktiviteter

Kundens

indkøb

Maskinleverandør

Løsningsudbyder

dørpositioner eller roller i forhold til

kundebehov.

Maskinleverandør

Fokus er på at levere kunden et stykke

udstyr eller en maskine, som passer til

kundens tekniske specifi kationer.

Løsningsudbyder

Forretningsfokus er på levering af et

system eller en produktionslinje, der er

designet til den specifi kke kundes proces.

Dette fokus går således videre end

blot levering af et stykke udstyr.

Ved begge disse roller fokuseres leverandørens

aktiviteter på kundens investeringsbeslutning

og der er kun begrænset

eller ingen involvering i den

leverede enheds resterende levetid.

Præstationspartner

Reservedele Aktiviteter Proces Forretning

og maskineri

Fokus på kundeforhold

Vedligeholdelsespart

Værdipartner


Vedligeholdelsespartner

Forretningsfokus udvides til også at

omfatte leverandørens fortsatte involvering

i hele produktets levetid. Denne

rolle føjer kontraktmæssige eftersalgselementer

som f.eks. aftale om reservedele

og forbrugsartikler til leverandørforholdet.

Præstationspartner

I denne rolle er leverandøren tæt involveret

i driften af kundens tekniske proces

ved at tage del i ansvaret for systemets

ydelse. Det kan ske ved at garantere

systemtilgængelighed via garantier

osv. Denne rolle kræver som absolut

minimum, at leverandøren altid er

til stede på arbejdsstedet. Kundeforholdets

fokus her er på at sikre, at enheden

eller produktionslinjen fungerer

effektivt.

Værdipartner

Leverandøren er direkte involveret i

kundens virksomhed, f.eks. via driftsog

vedligeholdelsesaftaler, hvor kunden

betaler en på forhånd fastsat pris

for systemets faktiske ydelse. Begge

parter fokuserer her på de daglige rentable

aktiviteter, og leverandøren er ansvarlig

for linjens eller anlæggets daglige

drift.

Kemppi er parat til partnerskaber

Vi ved, at hver af disse fem roller har

sin egen forretningsmodel og tankegang.

Når en industriel leverandør beslutter

at tage det næste skridt for at

spille en større rolle, bliver man konfronteret

med mange udfordringer af

teknisk og erhvervsmæssig karakter.

Derfor er beslutningen om positionering

af leverandør/kundeforholdet strategisk.

I alle disse roller er kompetence nøglen

til succes. Kompetence indebærer

et niveau af viden og erfaring, som

placerer leverandøren på samme niveau

som kunden og baner vejen for

produktiv kommunikation mellem ligesindede.

I mere end 55 år har Kemppi lært og

opbygget sin kompetencebase, og vi

føler os mere end parate til at tage det

næste skridt mod etableringen af partnerskaber

med vores kunder. Vi håber,

at du nu har en ny forståelse af begrebet

»SERVICE«, således at vi begge,

når vi taler sammen om serviceforretning,

tænker på det samme mål: »Profi

tabelt samarbejde i hele produktets

levetid«.

Hvis du er interesseret, modtager vi

gerne feedback. Kontakt venligst det

nærmeste Kemppi-selskab for at drøfte

dette, eller send en e-mail til

mikko.vaisanen@kemppi.com.

Kemppi Arc

Systemløsningen

Når man spørger en svejser,

værkfører eller produktionschef om

virksomhedens belastningsfaktor eller

oppetiden på svejsning, er svaret ofte

’mellem 30 og 60 procent’. Svarene er

hovedsagelig baseret på en generel

fornemmelse, eftersom den egentlige

lysbuetid aldrig måles. En svejsers

arbejde er sjældent blot svejsning,

men omfatter plademetalarbejde,

ophæftning osv. Af denne årsag ligger

den faktiske lysbuetid sandsynligvis

mellem 15 og 25 procent, afhængigt af

arbejdsopgaven og de svejsede emner.

Viden om arbejdets sande beskaffenhed

og de faktiske arbejdscyklusser er

afgørende i produktionsudvikling, og

når der skal træffes beslutninger om

allokering af udviklingsressourcer.

Indsamling af data via trådløs

kommunikation

For at afhjælpe denne situation har

Kemppi udviklet Kemppi Arc System-løsningen.

Et trådløst kommunikationsystem

til analyse af indsamlede

data og udarbejdelse af konkrete

handlingsforslag. Systemets hjørnesten

er en forøgelse i mængden af brugeroplysninger

og en bedre målretning

af de indsamlede data. Eksempelvis

kan systemet bruges til indsats på vedligeholdelsesområdet

baseret på faktiske

servicebehov i stedet for blot forløbet

kalendertid samt til bedre målretning

af indsamlede data om produkter,

svejsested og svejser.

35


36

Kemppi Arc System-løsningen...

Tre teknologier, der kompletterer

hinanden

Der er tre forskellige komplementære

teknologier til trådløs kommunikation.

Basisstationerne, som indsamler data

om brug af svejseudstyret, kan:

– danne et separat netværk,

– arbejde uafhængigt på

virksomhedens netværk via en

Ethernet-adapter eller

– være bærbare og nemme at fl ytte.

De forskellige teknologier sikrer, at

data fra alle maskiner kan indsamles i

systemet, også selvom trådløs kommunikation

forhindres af lukkede strukturer.

Med brugen af modtagere tilsluttet

Ethernet-baserede netværk er det

muligt at overvåge internt arbejde eller

underleverandørers arbejde, som er

fuldstændigt adskilt fra virksomhedens

eget produktionssystem.

Mere værdi fra

brugerbaserede data

Med Kemppi Arc System-løsningen

kan følgende overvåges:

– arbejdscyklus/oppetid

– tråd og

– svejseparametre.

I overensstemmelse med de yderligere

oplysninger indtastet af brugeren

kan de indsamlede data behandles mere

nøjagtigt efter produkt, komponent,

team, hal eller bruger. Dette giver mere

nøjagtige oplysninger til beregninger

og skaber et fornuftigt grundlag

for behørige handlingsplaner og opfølgning

på udviklingen. De indsamlede

oplysninger kan også bruges som

grundlag for budgettering. Et godt eksempel

på dette er budgettering af behovet

for udskiftning af forbrugskomponenter

og behovet for tråd på lager

for at undgå afbrydelse af produktionen

grundet vedligeholdelsesprocedurer.

Kemppi Arc System-løsningen er

skræddersyet efter kundens behov og

vil fremover indeholde funktioner til

håndtering af varmeinput og svejserens

kompetencer samt til kontrol af

det effektområde, der er angivet i svejseinstruktionerne.

Kemppi Arc System-løsningen har

været anvendt i tre forskellige produktionsmiljøer:

Store virksomheder,

der benytter svejsning i deres produktionsprocesser,

har med positivt resultat

testet de forskellige teknologiers

begrænsninger i krævende situationer.

Erfaringen med systemets fremragende

funktionalitet er allerede opnået i et

typisk industrimiljø, i svejsning inde i

store skibssektioner og i svejsning under

ekstreme vejrforhold under samling

af rammen til en kæmpestor olieboreplatform.

Basisstation til trådløs kommunikation

med Kemppi Pro-anlægget

Benchmarking inden for forskellige

industrier

Med Kemppi Arc System kan de

indsamlede oplysninger også sammenlignes

på tværs af virksomheder

og anlæg. Svejseproduktiviteten kan

sammenlignes i forskellige anlæg og

grupper på forskellige tidspunkter. Ved

hjælp af opfølgning kan der skabes et

overblik over indfl ydelsen af forskellige

produktionsteknologier på produktiviteten,

og resultatet af udviklingen

kan evalueres i praksis. Herudover

kan der oprettes benchmark-data

for et anlægs produktivitet i forhold

til gennemsnittet for hele industrien eller

en anden industri. For at kunne danne

et grundlag for sammenligning, der

er tilstrækkelig stort til hele industrier,

vil Kemppi Arc System-løsningen

i første instans blive anvendt inden

for skibsbyggeri, offshore og svejseindustri.

Mikko Veikkolainen

Kundeservicechef


Videokamera, der fi lmer 250.000 billeder/

sek, giver Kemppi forskningsforspring

Der bliver forsket i lysbuen og

materialeoverførsel inden for

svejsning over hele verden ved hjælp

af en række teknologier. Som den

eneste svejsemaskineproducent har

Kemppi investeret i et højhastighed

sfarvekamera, som kan producere

250.000 billeder i sekundet. Kameraet,

der er det mest avancerede i

industrien, skal bruges til at producere

uhyre detaljeret billedmateriale af

lysbueprocessen, og indleder derfor

en helt ny æra i forskning i lysbuen og

materialeoverførsel hos Kemppi.

Lysbuen som fænomen

I lysbuesvejsning omdannes elektrisk

energi til lysbuens varmestråling, der

er nødvendig for svejsning. Lysbuen

gør det muligt at producere temperaturer

og varmemængder, der er tilstrækkeligt

høje til at smelte materialet. Lysbuens

store effekttæthed og lethed ved

at producere den, gør buen til den vigtigste

energikilde i svejsning. Lysbuen

er en elektrisk udladning gennem gas

med et tilstrækkeligt antal elektrisk ladede

partikler mellem elektroderne.

Kræfter, der påvirker overførsel af

tilsatsmateriale

Afhængigt af svejseprocessen smeltes

tilsatsmaterialet af lysbuen, gasfl ammen

eller smeltebadet. I lysbuesvejsning

smeltes tilsatsmaterialet af lysbuens

høje temperatur. Tilsatsmaterialet

overføres af fl ere forskellige kræfter til

grundmaterialet, hovedsageligt i form

af dråber i forskellige størrelser. De

kræfter, der påvirker materialeover-

Tyngdekraft

Elektromagnetisk

Pinch effekt

Overfl adespænding

Elektrostatisk

tiltrækning

Arbejdsemne

Svejsetråd

Pinch effekt

Viskositet

Frigørelse af dråben

ALysbuekraft

Metaldamp

Plasmafriktionskræfter

førsel, omfatter grænsefl adespænding

i smeltet metal, klemkraft, gastryks reaktionskræfter,

magnetblæst, plasmas

friktionskraft og i nogen grad endvidere

tyngdekraften (billede 1).

Forskning

Forskning med højhastighedskameraet

er koncentreret om at fange de karakteristiske

egenskaber for forskellige

lysbuetyper og sammenligne resultaterne

med de teoretiske. Forskningen

udføres i Kemppi Oy’s svejselaboratorium,

hvor der udover kameraet bruges

et mekaniseringsboard og en Kemppi

Pro Evolution MIG/MAG-svejse-

← Billede 1. Kræfter, der

påvirker materialeoverførsel, /

1, s.72/.

↓ Billede 2. Kort

lysbuesvejsning trin for trin.

maskine. Tilsatsmaterialet er f.eks. Fe

G3Si1 1,0 mm og beskyttelsesgassen

Ar+18CO 2 . Svejsningen udføres på 3

til 10 mm normalt konstruktionsstål.

Resultater

Billeder fra højhastighedskameraet

viser ganske godt, hvordan lysbuen

tændes mellem tilsatsmaterialet og

det svejsede materiale. Den varme,

der produceres af lysbuen, får tilsatsmaterialet

og det svejsede materiale til

at smelte. De fænomener, der fanges

på billederne, bekræfter sammen med

svejsestrømmens og -spændingens

37


Videokamera, der fi lmer...

kurver nøjagtigt, hvordan svejseprocessen

skrider frem (billede 2).

Ved observation af materialeoverførslen

med højhastighedskameraet kan

man se, hvordan kræfterne beskrevet

i teorien påvirker dannelsen og frigørelsen

af dråben. Forskningen afslørede

også, hvordan ændringer i svejseparametre

kan påvirke dråbens virkemåde

(billede 3).

DA 2 2005

Ja tak, jeg vil gerne have Kemppi ProNews tilsendt HELT GRATIS

På mit arbejde På min private adresse

Firma/organisation: ____________________________________________________________________________________________

Navn på abonnent:____________________________________Stilling i fi rmaet/organisationen: _________________________________

Gade, nr/postboks:_____________________________________________________________________________________________

Postnummer og by: ____________________________________________________________________________________________

Land: _____________________________________________Telefon (arbejde): ____________________________________________

Dato:______________________________________________Underskrift: ________________________________________________

ADRESSEÆNDRING

Navn på abonnent:____________________________________Firma/organisation: __________________________________________

Forrige adresse:_______________________________________________________________________________________________

Ny gade og nr:________________________________________________________________________________________________

Nyt postnummer og by: _________________________________________________________________________________________

Land: ______________________________________________________________________________________________________

Dato:______________________________________________Underskrift: ________________________________________________

Fax venligst servicekortet til: +45 4494 1536

Billede 3. Fastgørelse af dråben i

råmaterialet med en kort lysbue.

I de yderste områder af de forskellige

lysbuetyper er dannelsen af dråber

ikke længere ideel til vellykket svejsning.

Dråben bliver for stor, eller er

ikke i den rigtige del af smeltebadet.

Lysbueblæsten kan kaste dråben ud af

smeltebadet og dermed gøre dannelsen

af smeltebadet ustabilt.

Desuden kunne man se, at smeltebadet

selv kan medføre fejl i svejsningen.

Lysbuens plasmafl ow kan skubbe

smeltebadet for meget, hvilket kan

få det til at vende tilbage i et stød under

svejsetråden og tænde lysbuen for

tidligt.

Billede 4. Et højhastighedsvideokamera giver nøjagtige oplysninger om lysbuen og

materialeoverførsel. Til venstre impulslysbue, til højre varm lysbue.

Sammenfatning

Vi har således allerede oplevet, hvordan

højhastighedsvideokameraet konkret

hjælper forskingen med at forbedre

svejseresultaterne. Ændringer

af svejseparametre har en øjeblikkelig

effekt på lysbuens virkemåde og overførsel

af materialet.

Kameraet giver et fremragende bidrag

til forskning i lysbuer og materialeoverførsel

(billede 4). De resultater,

der blev fundet med kameraet, optegner

svejseprocessen i konkret form og

starter fra tænding af lysbuen og slutter

med metaldråben efter overførsel til

smeltebadet.

Jyri Uusitalo

Kilder

/1/ Lukkari, J. 1997. Hitsaustekniikka. Perusteet

ja kaarihitsaus. 2. tarkistettu painos (Welding

Technology: Principles and Arc Welding; anden,

revideret udgave). Helsinki: Oy Edita Ab. 292 pp.

ISBN 951-719-469-2.

/2/ Messler, Robert W., Jr. 1999. Principles of

Welding: Processes, Physics, Chemistry, and

Metallurgy. New York: John Wiley & Sons, Inc.

662 pp. ISBN 0-471-25376-6.

/3/ Lepola, P. & M. Makkonen. 1998. Hitsaus

ja teräsrakenteet. 1. painos (Welding and Steel

Structures, første udgave). Porvoo: WSOY –

kirjapainoyksikkö. 559 pp. ISBN 951-0-21573-2.


Kemppi Datterselskaber

Kemppikoneet Oy

PL 13

15801 LAHTI

FINLAND

Tel. +358 3 899 11

Telefax: +358 3 734 8398

e-mail: myynti.fi @kemppi.com

KEMPPI Sverige AB

Instrumentvägen 2

Box 717

194 27 UPPLANDS VÄSBY

SVERIGE

Tel. +46-8-590 783 00

Telefax: +46-8-590 823 94

e-mail: sales.se@kemppi.com

KEMPPI Norge A/S

Danholmen 19

3115 Tønsberg

Postboks 2151, Postterminalen

3103 Tønsberg

NORGE

Tel. +47 33 34 60 00

Telefax: +47 33 34 60 10

e-mail: sales.no@kemppi.com

KEMPPI A/S

Literbuen 11

2740 Skovlunde

DANMARK

Tel. +45 4494 1677

Telefax: +45 4494 1536

e-mail: sales.dk@kemppi.com

KEMPPI Benelux B.V.

Minervum 7284

4817 ZM Breda

THE NETHERLANDS

Tel. +31 76 571 7750

Telefax: +31 76 571 6345

KEMPPI Benelux B.V.

Postbus 31

2800 Mechelen

BELGIË

Tel. +32 15 212 880

Telefax: +32 15 211 143

e-mail: sales.nl@kemppi.com

KEMPPI (U.K) Ltd.

Martti Kemppi Building

Fraser Road

Priory Business Park

BEDFORD, MK443WH

ENGLAND

Tel. +44 845 6444201

Telefax: +44 845 6444202

e-mail: sales.uk@kemppi.com

KEMPPI France S.A.

65 Avenue de la Couronne des Prés

78681 EPONE CEDEX

FRANCE

Tel. + 33 (0) 1 30 90 04 40

Telefax: + 33 (0) 1 30 90 04 45

e-mail: sales.fr@kemppi.com

Kemppi Salgskontorer

Kemppi Oy South America

Limitada

Av. Pdte. Edo. Frei Montalva

6001-81

Conchali

Santiago

CHILE

Tel. +56-2-949 1990

Telefax: +56-2-949 1991

e-mail: arturo.silva@kemppi.com

Kemppi Beijing Offi ce

Room 1602, Block A,

Wantone New World Plaza

No. 2, Fuwaidajie, Xicheng District

100037 Beijing

China

Tel. +86-10-6857 9113

+86-10-6857 9114

Telefax: +86-10-6857 8729

e-mail: sales.cn@kemppi.com

KEMPPI GmbH

Otto - Hahn - Straße 14

35510 BUTZBACH

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6033 88 020

Telefax: +49 6033 72 528 (GmbH)

e-mail: sales.de@kemppi.com

KEMPPI Spolka z o.o.

ul. Piłsudskiego 2

05091 ZĄBKI

POLAND

Tel. +48 22 7816162

Telefax: +48 22 7816505

e-mail: info.pl@kemppi.com

Kemppi Welding Machines

Australia Pty Ltd

P.O. Box 404

2/58 Lancaster Street

Ingleburn NSW 2565

AUSTRALIA

Tel. +61-2-9605 9500

Telefax: +61-2-9605 5999

e-mail: info.au@kemppi.com

Kemppi Far East

Representative Offi ce

583 Orchard Road

Forum # 16-01 / 17-01

Singapore 238884

Tel. +65-7371 318

Telefax +65-7371 107

e-mail: sam.lim@kemppi.com


Indstil pladetykkelsen

og svejs !

More magazines by this user
Similar magazines