Hygienic & Hygienic Plus - Rockfon

produkter.rockfon.dk

Hygienic & Hygienic Plus - Rockfon

Hygienic & Hygienic Plus

Det slidstærke Hygienic sortiment kan modstå

højtryksrensning og er udviklet til at imødegå de strenge

krav til hygiejne inden for sundhedssektoren, elektronik-

og fødevareindustrien. Hygienic Plus er desuden

klassificeret i renrumsklasse ISO 5.


148

Hygienic & Hygienic plus

det slidstærke Hygienic sortiment kan modstå

højtryksrensning og er udviklet til at imødegå de strenge

krav til hygiejne inden for sundhedssektoren, elektronik-

og fødevareindustrien. Hygienic plus er desuden

klassificeret i renrumsklasse iso 5.

Loftpladerne i Hygiejne-sortimentet er

udviklet til at imødegå de strengeste

krav til hygiejne og rengøringsvenlighed.

Kombineret med lang levetid, høj slidstyrke

og gode lydabsorberende egenskaber

er disse loftplader ideelle for de fleste

renrumsmiljøer.

Hygienic produkterne har en holdbar og

specialbehandlet overflade, der er vand-

og smudsavisende. Hygienic Plus har en

lav partikelemmision, der klassificerer den

i renrumsklasse ISO 5. Stenuldskernen

kan ikke danne grobund for skadelige

mikroorganismer.

sortiment

Modulmål

Kant

(mm)

A24 Hygienic

600 x 600 x 20

1200 x 600 x 20

600 x 600 x 40

1200 x 600 x 40

Hygienic Plus

600 x 600 x 20

1200 x 600 x 20

600 x 600 x 40

1200 x 600 x 40

Hygienic / Hygienic Plus

1,0

0,9

0,8

0,7

ap 0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Tykkelse (mm) /

0,0

Konstruktionshøjde (mm)

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1000

Hz

2000

Hz

4000

Hz

a w NRC

20-40/ 200

0,50 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

DK

20/200,40/200

Alle produkterne i Hygienic sortimentet tåler

hyppig rengøring og drypper meget hurtigt

af, hvilket minimerer

eventuelle produktionsstop. Herudover kan

produkterne tåle hyppig lav- og

højtryksspuling.

Med de forseglede kanter er Hygienic Plus

ideel til miljøer der kræver skrappere

rengøringsmetoder.

Tun

varenummer

8115271

8115289

8115297

8115305

8115313

8115321

8115339

8115347

Lydabsorption

Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354.

Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.

brandHæmmende egenskaber

Generelt: ROCKFON loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld.

Stenuld er ubrændbart med et smeltepunkt på over 1000°C.

Brandklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en

Klasse 1 beklædning.

Absorptionsklasse

Pladens

vægt (kg/m²)

2,4

2,4

3,5

3,5

2,4

2,4

3,5

3,5

*) MKH = Mindste konstruktionshøjde.

**) System SY24 KB giver ekstra korrosionsbeskyttelse og overholder kravet til klasse D efter EN13964.

MKH *) / MKH *) for

demontage (mm) Montagesystem

50 / 100

50 / 100

50 / 200

50 / 200

50 / 100

50 / 100

50 / 200

50 / 200

System SY24 XL

System SY24

System SY24 KB**

System SY24 XL

System SY24

System SY24 KB**


Hygienic & Hygienic plus

Fugtmodstand og FormFastHed

(bøjningstrækstyrke)

ROCKFON loftplader er formstabile, selv ved en luftfugtighed på op til

100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C.

Akklimatisering er ikke nødvendig.

Hygienic og Hygienic Plus er overvejende klassificeret i henhold til EN 13964

som klasse 1/C/0N. Nogle modulstørrelser (med en bredde over 700 mm) vil

dog være klasse 2/C/0N.

LysreFLeksion

Hvid, 85 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

Hygiejne

Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for

skadelige mikroorganismer.

renrumskLassiFikation

Hygienic Plus er klassificeret i renrumsklasse ISO 5 i henhold til ISO 14644

1, dette svarer til Klasse 100 i henhold til US Federal Standard 209 E.

rengøring

Overfladen på Hygienic/Hygienic Plus er forstærket og stærkt vandafvisende,

hvorved mærker efter fingeraftryk og snavs reduceres.

Overfladen kan støvsuges med en blød børste. Den er resistent over for

rengøringsmidler med en ph-værdi mellem 7 og 9. Den kan rengøres

med fortyndede opløsninger af: klor, kvartære ammoniumforbindelser og

brintoverilte.

Rengøring med en fugtig svamp eller klud kan efterlade overfladen en anelse

mere skinnende, og det anbefales derfor at rengøre hele loftet for at opnå et

ensartet resultat.

Overfladen kan skumrenses ved lavt tryk. Hygienic/Hygienic Plus kan også

højtryksrenses. Maksimalt tryk er 80 bar ved en afstand på 1 meter, og

vandet bør som min. spredes i en vinkel på 30°. I anvendelsesområder, hvor

højtryksrensning er påkrævet, skal loftpladerne fastgøres og forsegles til

skinnesystemet med en silikoneforsegler, som indeholder svampedræbende

midler.

Hygienic/Hygienic Plus kan også rengøres og desinficeres to gange årligt ved

hjælp af damp, såfremt man følger anvisningerne fra eksperter på området og

bruger et mundstykke, som er egnet til den pågældende overflade.

For yderligere oplysninger om hygiejne og rengøringskrav til bygninger

i fødevareindustrien henviser vi desuden til ”Fødevareindustri, Akustik

- Vejledning om akustikregulering af lokaler”, som er udarbejdet af

AkustikNet A/S for Industriens Branchearbejdsmiljøråd: www.ibar.dk

miLjø

Et repræsentativt udvalg af ROCKFON produkter er blevet tildelt

Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

Hygienic og Hygienic Plus kan genanvendes.

149


150

Hygienic & Hygienic plus

spuling eller højtryksrensning af loftløsningen

Skal den monterede loftløsning spules

eller højtryksrenses, skal loftpladerne

monteres med clips (antal og placering

fremgår af nedenstående figur) og

samlingerne mellem pladerne forsegles med

hygiejnesiliconefuge.

For løsninger med kraftigere belastning

anbefaldes det at anvende System SY24 KB.

Lettere belastning

s

For yderligere oplysninger om hygiejne-

og rengøringskrav til bygninger i

fødevareindustrien henviser vi desuden til

”Fødevareindustri, Akustik - Vejledning

om akustikregulering af lokaler”, som er

udarbejdet af AkustikNet A/S for Industriens

Branchearbejdsmiljøråd: www.ibar.dk

Kraftigere belastning


maks

Lettere

belastning

Kraftigere

belastning

Hygienic & Hygienic plus

151


We believe our acoustic ceiling and wall solutions are a fast and simple

way to create beautiful, comfortable spaces. Easy to install and durable,

they protect people from noise and the spread of fire while making a

constructive contribution towards a sustainable future.

Create and protect is what we stand for. It’s how we work. It puts

people first and promotes good relations. It’s about sharing success and

maintaining trust.

It’s our rock-solid promise to you. Because at ROCKFON,

create and protect is what we do – and it’s inspired by you.

ROCKFON A/S

(ROCKWOOL A/S)

Hovedgaden 501

2640 Hedehusene

Tlf: 46 56 21 22

Fax: 46 56 40 30

www.rockfon.dk

05.2013 | Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS – Natural Colour System®© – et system der er ejet af, og anvendes med licens fra, NCS Colour AB, Stockholm 2010.

ROCKFON® er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejl samt for sortiments- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.

More magazines by this user
Similar magazines