Pastor Theodor Hansen & Præstø Observatorium

hahn.franziska17

Pastor Theodor Hansen & Præstø Observatorium

Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Velkommen!

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Pastor Theodor Hansen &

Præstø Observatorium

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Observatoriet ligger på

hjørnet af Lindevej og T.H.

Hansens vej

i Præstø.

Pastor Theodor Hansen

(1858-1933),

er manden der fik bygget

det hele.

Theodor Hansen og Lindevej

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Pastor Theodor Hansen var

en virksom mand.

1904 – 1906

sørgede Pastor Hansen

for en stor og

gennemgribende

istandsættelse af kirken i

Præstø.

Præstø Kirke

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Pastor Hansen indvier i

Kirken Festen med Bøn og

Tak for disse 500 Aar, hvor

den rene Forkyndelse har

fordrevet Munketro og

latinske Messer.

”Lad mig nu slutte med at

udtale, at fordi Byen har

vist, at den ejer Sejhed og

Dygtighed i Kampen for

Tilværelsen, vist sig i

Besiddelse af baade Vilje og

Handlekraft, derfor fortjener

den et Leve”… HURRA!

Præstø 500 år

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Theodor Hansen blev født i

1858 i Jexen ved

Skanderborg.

Theodors far var skolelærer.

Han blev student i 1878 og

cand. theol. i 1884. Kapellan

i Dannemare samme år.

I 1885 flytter Theodor til

Ringsted. Han havde

allerede en 3" refraktor,

som han selv lavede en

parallaktisk opstilling til.

Ringsted 1885

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Theodor Hansen var

bestyrelsesmedlem i

Sparekassen for Præstø og

Omegn.

Folketingskandidat i 1906 i

Præstø-kredsen for Højre.

Theodor Hansen var stærk

tilhænger af den

grundtvigianske linie.

Vejen lige overfor udgangen

fra observatoriet hedder

Grundtvigsvej - det kan ikke

være nogen tilfældighed.

Grundtvig & Hansen

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Theodor Hansen kom til

Præstø i 1897, og i 30 år

var han sognepræst for

Præstø og Skibinge Kirker.

Hans kone Meta Fischer,

som han var blevet gift med

i 1885, døde allerede i 1898

af tuberkulose.

Hun efterlod, efter sigende,

en mindre formue, der satte

Theodor Hansen i stand til

at forfølge sine

astronomiske interesser.

Hansen flytter til Præstø

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

I Præstø gik pastor Hansen

straks i gang med at bygge

et lille observations-tårn på

den gamle klostergrund ved

siden af præstegården.

Tårnet blev forhøjet i 1913

på grund for høje træer

rundt om.

Observatoriet var forsynet

med en tønde-kuppel.

Observations-tårnet

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Observations-tårnet

1913

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Victor Nielsen opførte

Urania-observatoriet på

rekordtid i efteråret 1897.

Theodor Hansen byggede sit

observations-tårn på

Klosternakken.

Hansen fik sin

6" refraktor (162 mm) fra

hattemager Juhl i

København, som også hjalp

Victor Nielsen med

måneobservationer.

Hjælp og fællesindkøb

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

6" refraktor (162 mm)

ca. år 1900

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Der blev i Præstø lavet en

serie sol-observationer til

den internationale

sol-overvågning,

som i starten blev ledet fra

Zürich i Schweiz af

professor Johan Rudolf Wolf.

Johan Rudolf Wolf

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Observationerne af solen

blev kopieret og hver måned

sendt til Schweiz.

De originale observationer

var omfattende.

Observationerne blev samlet

i en række bind indbundet i

rødt skind, overgik i 1935 til

Københavns Observatorium.

Og videre til Universitetsbibliotekets

2'den afdeling.

Indbindes i rødt skind

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

I Ringsted havde Theodor

Hansen forlængst stiftet

bekendtskab med den

fremtrædende amatørastronom

Victor Nielsen,

som senere opførte Urania

observatoriet på

Frederiksberg.

Victor Hansen var i stand til

at hjælpe Theodor Hansen

med indkøb til hans

forskellige observationer.

Victor Nielsen

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Victor Nielsen (1855-1918)

af Hans Leth-Sørensen.

"Efter at Victor Nielsen har

fået orden i økonomien,

udskifter han i februar 1891

den gamle 6” refraktor med

en 7 ½” Reinfeld & Hertel på

en opstilling fra Falke

Rasmussen.

Den gamle 6” er muligvis

solgt til Pastor Hansen."

side 9

Victor Nielsen

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

URANIA KIKKERTEN

1897-1997– og

menneskene bag

af Ole Fastrup.

URANIA KIKKERTEN

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Mizar-observatoriet.

Victor Nielsen i gode

venners lag.

Fra venstre:

fabrikant Aug. Hentze,

overtelegrafist Victor

Nielsen,

pastor Theodor Hansen,

tre af dansk

amatørastronomis

pionerer.

Hentze, Nielsen og Hansen

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Magister i astronomi 1906.

Universitetets guldmedalje

for en astronomisk

prisopgave i 1905.

Arbejdede på Urania

Observatoriet 1905 - 1911,

hovedsageligt

medobservationer af

dobbeltstjerner, Jupiter og

Mars.

Hans Emil Lau (1879-1918)

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

"Fra 1903 kom Lau ofte til

præsten Theodor Hansen

(1858-1933) i Præstø, der

havde indrettet et privat

observatorium, og Lau var

fra 1901 medlem af Société

astronomique i Paris.

Han fik en guldmedalje i

1905 for en prisopgave ved

Københavns Universitet, og

efter dette lod Victor Nielsen

ham bruge Uraniaobservatoriet."

Guld til Hans Emil Lau

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

I bagklogskabens lys var

Laus måske væsentligste

bidrag på Observatoriet

oplæring af og teoretisk

diskussion med den senere

så berømte

astronomiprofessor Ejnar

Hertzsprung. (1873-1967)

Ejnar Hertzsprung

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

http://www.rundetaarn.dk/dansk/observatorium/hrd.htm

Omkring

århundredeskiftet

opdagede danskeren

Ejnar Hertzsprung og

amerikaneren Russel

uafhængigt af hinanden

en sammenhæng mellem

stjerners lysstyrke og

deres farve…

Hertzsprung - Russel

Diagrammet (HRD)

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Tilbage til Theodor Hansen

Før sin pension i 1927

havde pastor Hansen

fået opført

observatoriebygningen

på Lindevej.

Observatoriebygningen

på Lindevej 34

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Lindevej 34, er et stort

rødstenshus i 2 etager og

med 4 lejligheder.

Det meste af arbejdet

med byggeriet blev

udført af Præstøs

håndværkere.

Kuppelarbejdet tog

smedemestrene Sørensen

& Hansen, Præstø sig af.

Observatoriebygningen

på Lindevej 34

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Observatoriebygningen

på Lindevej 34

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Observatoriebygningen

på Lindevej 34

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

”…uden Forbindelse med det øverste Bjælkelag,”

Observatoriebygningen

på Lindevej 34

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

”Kikkerten staar ... uden Forbindelse med det

øverste Bjælkelag, for at der ikke skal overføres

Rystelser til Kikkerten, naar man gaar paa

Gulvet.”

Observatoriebygningen

på Lindevej 34

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Observatoriebygningen

på Lindevej 34

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Arkitekt var Johannes Gad, Gentofte.

Han beretter om det usædvanlige byggeri i

Arkitektforeningens Tidsskrift, 1929.

"Taarnet er opført med en massiv Mur helt

fra Fundamenterne af.

Kikkerten staar ...uden Forbindelse med

det øverste Bjælkelag, for at der ikke skal

overføres Rystelser til Kikkerten, naar man

gaar paa Gulvet.

For ikke at svække Murmasserne i Taarnet

for meget, er Vinduerne heri gjort saa

smaa som muligt og Hensigten, at faa

Taarnet saa stift, at Rystelser fuldstændig

undgaas, er ogsaa naaet

...De udvendige Mure er opført af røde,

haandstrøgne Sten, og Taget er dækket

med Tegl, dog er det Flade Tag og

Kuppeltaget dækket med Zink."

Observatoriebygningen

på Lindevej 34

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Observatoriebygningen

på Lindevej - Kuppel

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Observatoriebygningen

på Lindevej - Kuppel

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Observatoriebygningen

på Lindevej - Kuppel

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Observatoriebygningen

på Lindevej - udsigt

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Da Theodor Hansen døde

den 12. november 1933,

overtog hans gamle ven

advokat Knudsen hus og

observatorium

De lokale skoler brugte i

nogle år observatoriet.

Knudsen tager over

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Under krigen ville tyskerne

bruge huset til

observationspost.

Realskolebestyreren skilte

det tunge instrument ad,

bar det ned i kælderen og

skjulte det bag brændsel i

den inderste kælder.

Efter krigen satte han det

hele op igen!

Kikkerten gemmes væk

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Da fru Knudsen var

blevet enke, solgte hun

kikkerten til Gladsaxe

skole.

Kikkerten bliver solgt

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Hvor er kikkerten henne

idag?

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Volmer Hegvad

demonstrerer solpletter,

vist gennem teleskopet,

der har en længde på

omkring 2,5 meter.

Gladsaxe skole

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

”Ja, du ser rigtigt. Som en

af de få skoler i Danmark

har Gladsaxe skole et

astronomisk observatorium.

Der findes her en stor

kikkert. Den er ca 2,5 m

lang og dens linse har en

diameter på 16 cm.

Den kan forstørre op til 450

gange, den er forsynet med

urværk, så den følger

stjernernes gang, …”

Forstørre ca. 450 gange

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Merkurs passage mellem

Jorden og Solen

7. maj 2003 ca. 10:20

Det viser en afbildning af

solen - gennem skolens

teleskop og ned på en

fastgjort plade. Den øverste

lille prik er Merkur, som

kunne observeres mens den

passerede gennem den

øverste del af solskiven kl.

7:15 til 12:28.

Den større plet længere

nede er en solplet.

Merkurs passage

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Hvis man ønsker at besøge

observatoriet, skal man ringe til

44 98 98 65 den samme aften kl.

18.15 – 18.45 og kun i klart vejr.

Hvis jeg ikke er optaget af andet

arbejde, er jeg parat til at vise

himlens seværdigheder både om

dagen og om aftenen.

Solen er nemlig også værd at se.

Det er gratis. Hvis du giver mig

dit telefonnummer, kan vi også

aftale, at jeg ringer en anden

aften, når jeg finder vejret egnet.

Især anbefaler jeg tiden omkring

Månens første kvarter, altså når

den er halv eller tre, fire dage før

eller efter. Da er bjergene særligt

smukke at se.

Ring til Volmer Hegvad

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk


Astronomisk Selskab Præstø - Svend Gøngesvej 39 - tlf. 40 83 22 64 - tlf. 55 99 33 29

Tak for i aften!

et mødested for astronomisk

interesserede

www.as-praesto.dk

More magazines by this user
Similar magazines