Download brochure

titanheatingshop.dk

Download brochure

Komplet model med pilletragt

Træpillebeholderen består af et samlesæt, hvor der

vælges mellem montering på højre eller venstre side af

kabinettet. Model CB28 har pilletragt på 200 liter, CB35/

CB50 på 400 liter.

Brænderen består hovedsagelig af forbrændingskammeret,

et elektrisk varmelegeme, en ven-tilator, en fotocelle

og en sikkerhedsføler på pilleføderøret, altsammen

skjult i en stålkasse. Brænderen er forbundet med den

eksterne fødesnegl ved en fleksibel fødeslange, der

samtidig fungerer som smeltesikring.

TRÆPILLEFYR

Combi 2

Energibesparelse og miljøhensyn

med brænde og træpiller

Optimal udnyttelse af begrænset plads

Fødesystemet består af et metalrør med den specielle

stålsnegl indeni, styret af en kraftig og driftsikker motor.

Vi tilbyder iøvrigt en 300 liter-beholder (200 kg - 63 x

63 x 125 cm): Cod. 7150103 samt en 500 liter-beholder

(325 kg - 74 x 74 x 150 cm: Cod. 7150104.

Stor fleksibilitet: Mulighed for at fyre med brænde.

1


wood logs and wood pellet

rgy saving and environment care

Indholdsfortegnelse / Contents

3 Hvorfor træpiller? / Why pellet?

4

5

6 Betjening / Operation

7

8 Blæsebrænderen / The blowing burner

9 Installation med akkumulator / Installation with accumulator

10

11 Combifire 2 og Combipack 2 / Combifire 2 and Combipack 2

Grafisk layout: www.grafikkeriet.dk

“gaselle combi” unit allows to exploit wood logs

pellet alternately and automatically. In both cases our

iler has the right technical features to get the best efiency

and the lowest Pollution.

imple operation and mainteinance. Strong steel boilers

body 8 mm thickness. Wood logs burner in cast-iron

with stainless steel diffuser. Pellet burner body made of

stainless steel AISI 310. Powerfull and safe motor/auger

feeding unit.

UM GLUP 29 A LP GLUP 39 A LP GLUP 45 A LP

kw 34 45 62

kw 20 28 34

kw 29 40 55

kw 18 25 30

cy % 86-88 85-88 85-88

cy % 87-89 87-89 87-89

mm 450 500 500

bar 3 3 3

mm 20 20 20

liter 48 58 65

pa 15 15 15

mm 180 180 180

liter 84 100 120

mm 260x240 260x240 260x280

kg 415 477 519

volt 230 230 230

w 1550 1550 1550

w 300 300 300

De nye selvvirkende Combifire 2 - modeller / The new pellets units Combifire 2

Combipack - optimal udnyttelse af begrænset plads / To make optimum use of narrow space

Effektiv bænder og kontrolpanel / Effective burner and control panel

Specifikationer og skortenen Titan 2000 Plus / Technical data and the chimney Titan 2000 Plus

Energibesparelse og miljøhensyn

med brænde og træpiller

Randersvej/Drejøvej 14, 9500 Hobro

Telefon 9852 1000 · Fax 98 52 3500

info@titanheating.dk · www.titanheating.dk

Energibesparelse og miljøhensyn

med brænde og træpiller

EN-303-5

KLASSE 3

EN-303-5

KLASSE 3


Hvorfor træpiller?

Træpiller til central opvarmning af huset er en renlig

og billig energiform uden spild. Samtidig opnår man en

ringe grad af forurening, især hvad angår CO2-udledning.

Under forbrændingen udledes i virkeligheden kun

den samme mængde CO2 som hvis træet blev nedbrudt

ad naturlig vej i skoven.

Pillerne fremstilles af affaldstræ, som regel ren biomasse.

De består af små cylindre med en diameter på 6-8

mm og en længde af 15-30 mm. Varmeeffekten angives

af de vigtigste pro-ducenter til 4,8 kWh/kg. Resterende

aske ligger normalt omkring 0,7-0,8%, og vandindholdet

mindre end 10%. Der er her tale om en praktisk talt

uudtømmelig energikilde, hvis udnyttelse er under stadig

udvikling.

Lav forurening / Very low pollution

Nem opbevaring / Convenient stocking

Renlig / Very clean

Why pellet?

To use Pellet for domestic central heating means to exploit

a great quantity of clean and cheap energy whichotherwise

could be just wasted. This is possible keeping

a low emission of pollutants and especially a neutralemission

of C02. During the combustion process will be

released in fact the same quantity of C02 released by

trees decomposed in the forest.

Pellet is a fuel made of wood wastes and generally

made of biomass. They are small ciinders with d. 6/8

mm and 15/30 mm long. Thermal power declared by the

main producers is 4,8 kWh/kg. Meddle quantity of residual

ashes is around 0,7/0,8% and umidity is lower than

10%.A pratically inexhaustible and renewable energy

un der the logic of supportable developement.

Besparende / Great saving

Komfortabel / Great comfort

3


4

COMBiFiRE 2

Automatisk drift

i en uge eller mere

Den nye træpilleenhed Combifire 2 er resultatet af vore

undersøgelser af markedet for fastbrændselsfyr. Billigt

og økologisk brændstof, kombineret med et fuldautomatisk

system sikrer brugeren maximal komfort, energibesparelse

på 60-70% samt hensyn til miljøet.

Enheden består foruden kedlen af brænderen og en

ekstern pilletilførselssnegl. Med dette system har man

mange forskellige muligheder for placering af enheden

og pillebeholderen.

Great autonomy to one

week and more

The new pellets units combifire 2 are the result of our

research in the field of solid fuel boilers. Cheap and

ecological fuel and full automatic working of the unit guarantees

the maximum comfort, energy saving from 40 to

60%, and environment care.The unit consist of a boilers

body, a pellets burner and an external feeding screw.

This system allows to choose many differents positio ning

solutions for unit and the pellets container.


Optimal udnyttelse af

begrænset plads

Komplet model med pilletragt

Træpillebeholderen består af et samlesæt, hvor der

vælges mellem montering på højre eller venstre side af

kabinettet. Model CB25 har pilletragt på 200 liter, CB30/

CB50 på 400 liter.

Brænderen består hovedsagelig af forbrændingskammeret,

et elektrisk varmelegeme, en ventilator, en fotocelle

og en sikkerhedsføler på pilleføderøret, altsammen

skjult i en stålkasse. Brænderen er forbundet med den

eksterne fødesnegl ved en fleksibel fødeslange, der

samtidig fungerer som smeltesikring.

Fødesystemet består af et metalrør med den specielle

stålsnegl indeni, styret af en kraftig og driftsikker motor.

Vi tilbyder iøvrigt en 300 liter-beholder (200 kg - 63 x 63

x 125 cm): Cod. 7150103 samt en 500 literbeholder (325

kg - 74 x 74 x 150 cm: Cod. 7150104.

Stor fleksibilitet:

Mulighed for at fyre med brænde

Combifire er konstrueret sådan at man kan benytte

traditionel brændefyring. Hertil kræves en speciel

dør med termostatisk luftregulator og en støbejernsrist

- dette sæt har cod. 7097033 og kan når som

helst installeres hos brugeren, også uden at afinstallere

pillebrænderen, som bare kan blive siddende på

den anden side.

To make optimum use

of narrow space

COMBiFiRE 2

Complete unit with pellet’s hopper

The pellet container is provided of an assembly kit.The

assembly could be make by chosing right or left sides of

boilers body.Mod. CB25 with pellet’s hopper 200 liters.

Mod. CB30/CB50 with pellet’s hopper 400 lit.

The burner mainly consist of a combustion chamber, an

electric ignition coil, a fan, a photocell and safety sensor

on the pellet’s inlet tube. A steel painted cover hides all

the components . The burner is connected to the external

feeding screw by a special flexible, melting tube.

The pellet’s feeding system is made of a metal tube containing

a special steel screw, which is leaded by a strong

reliable motor. We offer a 300 liters silos (kg. 200 - dim.

cm 63x63x h125), cod. 7150103 and a 500 liters silos

(kg. 325 - dim. cm 74x74x hiSO), cod. 715

Combifire boiler is equipped on issue for the application

of a special door with thermostatic air regulator and with

a series of cast-iron bar. This system is resumed in a

“kit” on request (cod. 7097033) for traditional wood burning.

The end-user can easely install this optional kit in

every momemt even leaving the second door with pellet

burner installed, hanged on the other side.

5


6

CoMBIPACk

Betjening Operation

Udnyttelseseffekt på over 90%

Ved hjælp af et udvendigt håndtag kan røgkanalerne

renses, uden man behøver at lukke noget op. Brændkammerets

størrelse gør at der kan opsamles en stor

askemængde.

En speciel plade øverst i brændkammeret tvinger røgen

ud langs siderne, inden den fortsætter i røgkanalerne.

Disse sidder i lodret position og er forsynet med rensespiraler

af stål, hvilket sikrer en nem rengøring og

med deres placering i fyrets forreste del tvinges røgen

yderligere rundt til alle flader. Herved opnås en udnyttelseseffekt

på over 90%.

Automatisk askeudrensesæt, kun til

model PB/CB30 og PBloB 50

Automatic ash extractor optional kit

only on model PB/CB30 and PBloB 50

Beskrivelse / Description

1. Brænder / Burner

2. Brændskål / Burner grate

3. Fyrrum / Furnace

4. Røgvender-hedeflade / Buffer

5. Røgkanaler / Smokes ducts

6. Rensespiraler / Turbolators

7. Røgafgang / Smokes outlet

8. Renser / Cleaner

9. Vandtank m. akkumulator

Water tank with accumulator

I hele fyret, i bunden og bagerst.

All around the furnace, bottom and back.

1

2

Effective and clean

The unit is equipped with an external handle allows to

clean the smokes gas ducts without to open any box.

The big dimensions of the furnace can collect a big

quantity of ash.

A special buffel, placed in the upper part of the furnace,

forces the smokes to lick the furnace walls before to get

into the smokes ducts. The vertical smokes ducts, equipped

with steel turbolators, are a guarantee to easely

keep it clean, and they are positioned in the front part of

the boiler, forcing the smokes to lick a further exchange

surface before to get out of the boiler. This system guarantees

a meddle usefull efficiency over 90%.

8

5

4

3

6

7

Automatisk røgrensesæt

Automatic smokes cleaner

9

Automatisk pillesug fra magasin

Sucker pellet

Suge tilbehør


Effektiv brænder

kedlen rummer i model PB 25 150 liter vand, og i PB

30/50 hele 200 liter. Takket være akkumulatoren med

akkumuleringstank fungerer brænderen yderst effektivt

med reducerede tændings- og renseperioder, og altid

med en energireserve til rådighed.

Denne udnyttes bedst, når der monteres en firevejsblandeventil

til regulering af varmeanlæggets temperatur,

foruden en termostatventil til styring af varmtvandsforsyningen.

kun modellen PB 25 er udstyret med kobbervarmeveksler,

som giver en produktion på 900 l/h brugsvand med

et deltat på 30°C og kedeltemperatur på 80°C.

Tilbehør / Optionals

Kontrolpanelet Control panel

Det nye elektroniske kontrolpanel styrer alle arbejdsgangene

i fyret. Alle faser er forudindstillet fra fabrikken, så

brugeren behøver kun at tænde og evt. indstille kedeltemperaturen

mellem 60°C og 85°C.

Med en ny funktion kan man nedsætte effekten med

30%, hvorved brænderen kører længere tid ad gangen

og antallet af starter og stop reduceres.

Effective burner

CoMBIPACk

The big waters content of the boiler (150 I. mod. PB25

- 200 I. mod. PB30/50) is a very important accumulator,

which allows the burner to work in the right way, reducing

ignition and clening times and allways keeping a

reserve of energy at disposal. To use a 4 ways mixing

valve to regulate the heating plant temperature and a

thermostatic valve for the sanitary water regulation is the

best way to exploit the energy at disposal.

only the mod pb25 is equipped with a copper exchanger

which gives a production of 900 I/h of sanitary water,

with a delta t of 30°C and boiler temperature of 80°C.

1. Termostat / thermostat 2. Firevejsventil / 4 ways mixing valve

3. Blandingsventil / Termomix

The new electronic panel automatically operates all the

working steps of the unit. every phase is already set by

the factory and the final user only should turn it on and,

eventually, regulate the boilers temperature from 60°C to

85°C.The new modulation function allows to reduce the

power of the unit of a 30% and keeps the burner working

for longer times, reducing the number of start and stop.

7


8

Blæsebrænderen The blowing burner

Denne metode giver en forbrændingseffekt på gennemsnitligt

92% (cert. i.G. no. 213713, dateret 14.07.2006).

Herudover sikrer systemet en nem vedligeholdelse,

takket være den lette adgang til alle dele af brænder og

forbrændingskammer.

Brænder og forbrændingskammer

The burner´s body and his combustion chamber

This method allowed to achieve 92% of average combu-

stion efficiency ( cert. i.G. no. 213713 dated 2006/07/14).

Furthermore this system allows a easy mainteinance

thanks to the easy access to evety part of the burner and

of the furnace.

The boiler’s fornace and the burner’s combustion cham

ber. Easy cleaning of the burner’s brazier and removing

of ash from the boiler’s furnace.

Nem rengøring af brændskålen og askeudtømning

fra fyrrummet.

Easy cleaning of the burner+s brazier and removing of

ash from the boiler´s surface.

Brænderen installeret på forbrændingskammerets dør

The burner installed on the fireroom door


Installation med

akkumulator

Trods automatikken er der med træpillefyringen tale

om en ret langsom startfase, men sammenlignet med

brændefyr har man til gengæld en fuldstændig konstant

forbrænding og varmeforsyning. Og monteres en ekstra

akkumulator, opnås længere sammenhængende brændingstid

med få stop.Dette giver en konstant høj kedeltemperatur

(800C), og man får en øget energimængde

og disponibel effekt.

For anlæg hvor behovet kun er lidt større end hvad dette

fyr gennemsnitligt kan præstere, er det bedre at supplere

med en passende akkumuleringstank end at installere

en større kedel, som måske så er for stor det meste af

sommeren.

Combifire 2

Pillebrænder

30

25

20

15

10

5

0

Pillesilo

30 kWh

Termovar

Combifire varmeproduktion

30 kWh

Insatallation with

accumulator

The pellet burning system, despite the automatic starting,

has guiet slow starting time, but centrony to the

woodboilers, it guarantees a perfecty constant combustion

with a constant energy supply. To install a further

accumulator it helps to have a long time working of the

burner with very few stops.Thanks to this system it is

always assured a high temperature of the boiler (80°C)

taking to the same high temperature, the whole further

accumulator, increasing the quantity of energy and

therefore the power at disposal.For plants with thermal

need a little higher than the meddle power of our boiler,

it is not necessary to install a bigger boiler which could

be too big for the most of the winter time.In this case

it is better the system with the installation of a further

adeguate accumulator.

30 kWh

30 kWh

6 12 18 24 timer/hours

Bufferbeholder til solvarme,

centralvarme og brugsvand

4 vejsventil

Radiator

Autoventil

Termoventil

Termoventil

Brugsvand

Solfangere

Termomat-solar

9


10

Specifikationer / Technical data UM PB25 PB30 PB50

CB25 CB30 CB50

Varmeeffekt kw max. 25 35 50

Thermal power

Gennemsnitlig kedeleffekt % 90,4 90,2 90,1

Boiler meddel effeciency

Nødvendigt undertryk i skorsten* pa 15 20 20

Underpressure needed in the chimney*

Diameter røgafgangsrør mm 150 180 180

Smoke outlet diam

Volumen fyrrum liter 120 170 170

Furnace volume

Vandindhold kedel liter 150 200 200

Boiler´s water side pressure loss

Tryktab vand mm H 2 O 18 20 20

water side pressure loss

Maksimalt driftstryk bar 2.5 2.5 2.5

Maximum working pressure

Maksimal el-effekt tænding kw 1,3 1,3 1,3

Maximum electric ignition power

El-effekt drift kw 0,3 0,3 0,3

Working electring power

Driftstemperatur vand °c 60-90 60-90 60-90

Boiler´s water working temperature

Mininmums tilbageløbstemperatur °c 55 55 55

Minimum boiler´s return temerature

Effekt varmeveksler kw 32 - -

Exchanger power

Varmtvandsforsyning** liter/time 900 - -

Sanitary water production**

Vægt kg 308 450 455

Weight

* Målt ved kold skorsten / Measured with cold chimeny ** -T 30°c og gennemsnitlig kedeltemperatur 80°c. kun model PB25/CB25 / Hot sanitary

water production per hour with Δ-T 30°C and boiler’s average temperature 80°C. only Mod. PB25/CB25

Titan 2000 plus

Nu er det lettere end nogensinde at opsætte en fleksibel

skorsten. Systemet samles ved muffesamling, der går 10

cm ind i hinanden og giver en meget stabil skorsten. kan

stå frit 2,5 m. Bøj skorstenen efter dit behov. Med Titan

2000 Plus kan du bøje skorstenen 5°, 15°, 25°, 30°, 45°

(standard), 60° og 90°. Du kan lade skorstenen løbe under

taget og føre den igennm præcis hvor du ønsker det.

ATIO N SGAR


PB 25: 1569 - PB30/50: 1619

1532

1495,5

COMBIFIRE 2 - Model PB25 - PB35 - PB50

602

Front Side Bagside

Beskrivelse Fremløb/Supply Returløb/ Return Ekspansion/Expansion V. veksler/ Exchanger Downloading

Description A B C D-E F

PB25- CB25 1" 1/4 1" 1/4 1" kobber ø22 1/2"

PB30- CB30 1" 1/2 1" 1/2 1" - 1/2"

PB50- CB50 1" 1/2 1" 1/2 1" - 1/2"

CB 25: 1569 - CB30/50: 1619

1532

PB 25: ø 145

PB 30/50: ø 175

1495,5

PB 25: 705 - PB30/50: 955 PB 25: 71,5

PB30/50: 73,5 66,5

PB 25: 643, 5 - PB30/50: 843

COMBIPACK 2

CB25: 902 - CB30/50: 1202 CB30/50: 1202

CB 25: ø 145

CB 30/50: ø 175

PB 25: 1365 - PB30/50: 1306

CB30/50: 1619

1532

255

1495,5

1419

PB 25: 1179,8

PB 25: 1074,8

72

CB 25: ø 145

CB 30/50: ø 175

CoMBIPACk

70

271

PB 25: 1424,3 - PB30/50: 1424,5

PB 25: 61

PB30/50: 67,5

11


www.grafikkeriet.dk 20 30 65 43

www.titanheating.dk

EN-303-5

KLASSE 3

Randersvej/Drejøvej 14, 9500 Hobro

Telefon 9852 1000 · Fax 98 52 3000

info@titanheating.dk · www.titanheating.dk

Similar magazines