Lokalblad 8270 - Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

frederikskirken.dk

Lokalblad 8270 - Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

Fællesrådet

Forretningsudvalget i Fællesrådet

Efter Fællesrådets repræsentantskabsmøde

er følgende valgt til forretningsudvalget:

Ole Jean Nielsen (formand og sekretær)

Jens Maibom Pedersen (næstformand)

Carsten Damgaard Pedersen (kasserer)

Lisbeth Lindegaard

Hans Skou

Carl Nielsen

John Jensen

Arbejdsfordeling

Ole Jean Nielsen og Hans Skou - kultur og

fritid.

Carl Nielsen - natur, miljø, grønne områder,

Lyseng-kilen og lokalplaner.

John Jensen - trafik, gader, veje og stier.

Lisbeth Lindegaard - skoler og børneinstitutioner.

Carsten Damgaard Pedersen - økonomi og

medlemskreds.

Jens Maibom Pedersen - hjemmeside.

Ole Jean Nielsen - fællesrådssamarbejdet.

Repræsentationer

Lisbeth Lindegaard - bestyrelsen for skoledistrikt

Oddervej.

Jens Maibom Pedersen - bestyrelsen for

skoledistrikt Gl. Horsens Landevej.

Ole Jean Nielsen og Hans Skou - fondsbestyrelsen

for Lyseng Idrætscenter.

Ole Jean Nielsen - bladudvalget for 8270-

Bladet.

Jørgen Hansen - bestyrelsen for Grøn Guide.

Skolestruktur i Aarhus kommune

Aarhus Kommune, Børn og Unge afdelingen

har fremlagt en rapport til en ny skolestruktur

i kommunen bl.a indeholdende forslag til

besparelser ved lukning af et antal af

kommunens skoler. Rapporten er udsendt i

høring, og høringssvarene skal være

kommunen i hænde senest d. 8. maj 2012.

2

Fællesrådet vil fremsende høringssvar til

rapportens omtale af skolerne i vort Fællesrådsområde.

Skolevejsanalyse

Aarhus Kommune har gennemført en

skolevejsanalyse ved alle kommunens 49

skoler. Analysen tager fat på trafiksikkerheden

ved de enkelte skoler.

Analysen omfatter således også en beskrivelse

af trafikforholdene for skolebørnenes

færden til og fra skolerne i vort Fællesrådsområde.

Der er peget på flere forhold bl.a.

problemerne på Hjulbjergvej for børnene til

Holme Skole.

Fortov på Hørhavevej

Vi har tidligere omtalt, at Trafik og Veje og

Fællesrådet har besluttet, at der i 2012

anlægges fortov på Hørhavevej. Oprindeligt

var aftalen, at arbejdet skulle opdeles i

etaper.

Trafik og Veje har nu meddelt, at arbejdet

udvides, således at det gælder hele

strækningen fra Ørneredevej til Emiliedalsvej.

En strækning på ca. 800 meter.

Arbejdet omfatter lægning af enkelt tværlagt

flise og 20 cm asfaltbort i forkant og

kantsten. Samtidig etableres hastighedsdæmpende

foranstaltninger i form af 2

bump på den nederste del af strækningen -

fra Grumstolvej til Ørneredevej.

Rundhøjtorvet

Fællesrådets forretningsudvalg har anmodet

rådmand Bunyamin Simsek om et møde

om forholdene på Rundhøjtorvet og om

kommunens tanker for torvets fremtid.

Følg Fællesrådets arbejde på:

www.8270hhs.dk

Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd:

Ole Jean Nielsen

Tlf. 86271514 – 20411514

www.8270hhs.dk

Forårsblomstrende forårsløg

Er du interesseret i at lægge forårsblomstrende

løg i dit boligområde, kan det ske

ved at meddele dette til Fællesrådet, der så

vil ansøge Natur og Miljø om tildeling af et

antal løg.

Tildelingen omfatter 3.000 stk. store løg

(påskeliljer - pinseliljer) eller 4.000 stk. små

løg (krokus, snepryd, skilla). Løgene leveres

uden beregning mod at man selv organiserer

det praktiske med udlægningen af løgene.

Løgene skal udlægges i større grupper

på arealer, hvor de er synlige. Tildelingen

sker ved lodtrækning blandt Fællesrådene i

kommunen.

More magazines by this user
Similar magazines