Lokalblad 8270 - Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

frederikskirken.dk

Lokalblad 8270 - Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

Mathias Blicher Ravnsbo, Caroline Lyngsø,

Oline Møller og Thilde Augusta Elmkjær

har tegnet forsiderne til forår, sommer,

efterår og vinter.

Skåde Skoles 0. klasser har leveret forsidetegningerne

til 8270-bladet i 2012. Ved en

festlig fernisering og reception på Højbjerg

Bibliotek, blev de mange fine forslag

præsenteret og 8270-bladets redaktion valgte

fire flotte tegninger til dette års forsider.

Caroline Lyngsø har tegnet dette nummers

forside.

Lokalcenter

Skåde

Tag med på Skåde

Skovtur den 12.

juni.

Læs side 4

red. Anette

Nielsen

Lokalcenter

Holme

Besøgs- og hjælpetjenesten

søger nye

medlemmer.

Læs side 5

red. Anette

Nielsen

Holme

Kirke

Beskrivelse af

Grønlandsdragten.

Læs side 6-7

red. Thomas

Fischer-Larsen

Frederikskirken

Sommerfest i kirke

og sognegård.

Læs side 12

red. Anne K.

Vestergaard

Holme-

Højbjerg-

Skåde Fællesråd

Læg blomsterløg i dit

område.

Læs side 3

red. Kirsten

Iversen

8270 BLADET redigeres og udgives af ovennævnte.

Udkommer 4 gange årligt i ca. 11.000 eksemplarer

og uddeles til alle husstande i postdistrikt 8270

i løbet af en 10-dages periode fra udgivelsesdato

17.02.12, 16.05.12, 24.08.12 og 23.11.12

Layout og produktion: www.dimenzions.dk

Modtager du ikke 8270 BLADET skal reklamation ske til:

Lyseng Volley, tlf. 6086 6200 eller 8270bladet@gmail.com

More magazines by this user
Similar magazines