Lokalblad 8270 - Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

frederikskirken.dk

Lokalblad 8270 - Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

Holme Kirke

Det sker

Mit navn er Birgitte

Aarestrup, og

jeg startede som

kordegn i Holme

sogn den 1.

december 2011.

Her sidder jeg på

kontoret på Hjulbjergvej

og udfører

en række

meget forskellige

opgaver som f.eks

personregistrering,

koordinering af

kirkens kalendere, opdatering af hjemmeside

og sekretæropgaver for menighedsråd

og præster. Overordnet set skal jeg

yde mit bidrag til, at uanset hvilket ærinde

man kommer i, skal det være en god oplevelse

at komme i Holme sogns kirker og i

sognegården.

Jeg er uddannet som musikpædagog og

cand.mag. og har i en årrække arbejdet

som musikskolelærer og -leder. Ved siden

af har jeg sunget i kirkekor i ca. 30 år, så

kirkeligt arbejde var absolut ikke ukendt

for mig, da jeg fik mulighed for at påbegynde

uddannelsen som kordegn. Efter

praktik og vikariater i Sankt Lukas og Aaby

sogne var jeg så heldig at blive ansat her i

Holme, hvor jeg har mødt nye spændende

opgaver og mennesker.

I øvrigt er jeg 52 år, bor i Aarhus C

sammen med min mand, Jens, og vores

gårdhund, Asta. I min fritid har jeg i årevis

sunget i koncertkor, men har nu også med

stor fornøjelse kastet mig over agility.

Menighedsrådsmøder

I sommermånederne afholdes der menighedsrådsmøde

d. 21. juni kl. 19.00 og

d. 25. august kl. 19.00.

Hvor møderne bliver afholdt kan læses på

vores hjemmeside www.holme-sogn.dk

8

Sct. Hans - lørdag d. 23. juni

Også i år holder vi Sct. Hans fest ved

sognegården. Da udvidelsen af den nye

sognegård - og renoveringen af den

gamle - gerne skulle være i fuld gang, ved

vi i skrivende stund ikke helt præcist hvor

arrangementet afholdes, men det er

sikkert og vist, at det bliver ved plænen

bagved sognegården. Sikkert og vist er

det også, at der fra kl. 18.00 sælges grillpølser,

brød, fadøl, kaffe og te.

Aftenens forløb:

kl. 19.00: Snobrødsbagning - vi er værter

med pinde og dej.

kl. 20.00: Abdul Hantout optræder med

akrobatnumre.

kl. 21.00: Båltale ved viceborgmester

Laura Hay.

Herefter tændes bålet og heksen drager til

Bloksbjerg.

Menighedsrådet

Sommerudflugt

Tirsdag d. 14. august kl. 9.00 præcis er

der afgang fra sognegården. Udflugten

går i år til Haderslev, hvor vi efter en introduktion

skal på rundvisning i domkirken.

Efter rundvisningen får vi noget at spise

og drikke. Vi skal derpå bese Slevigsk

Vognsamling i Haderslev. Efter beskuelsen

fortsætter vi til Christiansfeld, hvor vi skal

på rundvisning og får fortalt om Brødremenigheden

og dens oprindelse. Der vil

blive mulighed for at besøge Honningkagebageriet

og evt. købe noget med hjem.

På Brødremenighedens Hotel vil der blive

serveret en kop kaffe med brød til. Hjemkomst

ca. kl. 18.30. Alt dette for kun kr.

140,- inkl. bus, rundvisninger, mad og

drikkevarer. Billetter købes og betales på

kirkekontoret fra d. 8. juli til 2. august.

Pinsegudstjeneste i Hørhaven

2. pinsedag d. 28. maj kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste for alle menigheder i

Århus Søndre Provsti. Vi håber, at rigtig

mange fra sognene har lyst til at mødes til

fælles nadvergudstjeneste under nyudsprungne

bøge og en forhåbentlig blå

himmel. Ved gudstjenesten medvirker Århus

Brassband og et stort kirkekor sammensat af

sangere fra hele provstiet. Gudstjenesten

forrettes af præster fra alle de deltagende

sogne. I år prædiker sognepræst Hanne

Davidsen fra Mårslet sogn.

Pinsen kaldes som bekendt også kirkens

fødselsdag - den dag, hvor pinseunderet

muliggjorde, at evangeliet kan nå ud til hele

verden. Derfor giver det særlig stor mening

at mødes i et større fællesskab end sognemenigheden

netop i pinsen og opleve

glæden ved, at vi er mange! Vi glæder os til

en stor oplevelse og til en dejlig dag med

mange mennesker i skoven.

More magazines by this user
Similar magazines