Herskabeligt Indbo

kunstbib.dk

Herskabeligt Indbo

KONDITIONER.

S i.

Alt sælges paa nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved*

Hammerslaget forefindes, og ligger fra dette for Køberens Regning:

og Risiko i alle Maader.

R 2.

Det Købte skal afhentes Auiuionsdagen inden Kl. 5.

S 3

Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden videre-

Varsel stilles til ny Auktion for første Købers Regning eller afhændes

underhaanden, og er denne da pligtig til uden Hensyn til Bestemmelserne

i Forordn, af 6. Aug. 1824 skadesløst at tilsvare de

derved foraarsagede Omkostninger og Tab, uden at have nogen Ret

til det mulige Overskud. Den, der køber til en anden, hæfter som.

Selvskyldnerkautionist.

S 4.

Ejendomsretten til det Solgte overgaar først til Køberen, naar

Betaling finder Sted.

S 5.

Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 Øre af Kronen til samme-

i Auktionsomkostninger, erlægges ved Hammerslaget eller paa Anfordring

til Undertegnede. Ikkun Inkassator personlig bekendte,

vederhæftige Købere kunne forvente 4 Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed

kan affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen,,

til hvilkensomhelst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring,,

er det skyldige Beløb straks forfaldet til Udbetaling.

§ 6 -

Betales ikke til rette Tid. er Køberen pligtig at erlægge skadesløs

Betaling og 6 pCt. Rente fra Auktionsdagen, hvorhos han skal

være underkastet Retsforfølgning efter Forordn, af 25. Januar 1828'

og Udpantningsloven af 29. Marts 1873, § 1, Nr. 10 a. Naar Auktionsfordringen

overgives til en Sagfører til Inkassation, er Køberne-

pligtige at betale Sagførerens Regning for Omkostninger og Salær

skadesløst, uden Hensyn til om det bliver nødvendigt at paabegynde

Retsforfølgning eller ej.

Tillægskonditioner og Forandringer i Katalog-Teksten forbeholdes.

København, den 24. Juli 1916.

Falkenbergs Auktioner.

1. i Mahogni Sybord.

2. i Mahogni ovalt Spejl.

3. 1 Mahogni Søjlebordi.

4. 2 gi. Armstole.

5. 1 Nøddiet ræs engelsk Buffet med Spejl og Opsats

og Marmorplade.

6. 2 Mahogni Senge med Fjedermad,ratser.

7. 1 overpolstret Sofa, 4 Stole, 2 Lænestole, betr.

med grønt mønstret Plyds.

S. 1 Mahogni Søjlebord.

9. 1 Mahogni firkantet Sofaspejl

10. 1 Mah. opretst. Piano (sælges Torsd. Kl. 1).

11. 1 grønbejtset Soveværelsesmøblement, best.

af: 1 stordobb. Seng m. Himmel, Spiral-,

Overmadrats, 1 Toiletmøbel'med ovalt Spejl,

1 Servante, 1 Haandklædeholder, 2 Taburetter.

12. t Mahogni Chiffoniere.

13. 1 Mahogni Pillespejl med Konsol.

14. 1 Mahogni Spisestuemøblement, best. af:

1 Buffet med høje Sideskabe, 1 dobb. Dækketøjsskab,

t Anretterskab, 1 Spisebord, 12

Stole.

15. 1 Krystal Frugtskaal.

16. 1 Krystal Lysestage.

17. 1 Sølv Thepotte.

18. 1 Sølv Flødekande.

k>. 1 Sølv Sukkerskaal.

20. 1 Konfektskaal paa Sølvfod.

More magazines by this user
Similar magazines