24.07.2013 Views

LOF Holbæk Kursusprogram

LOF Holbæk Kursusprogram

LOF Holbæk Kursusprogram

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Kursusprogram</strong><br />

2012/2013<br />

Oplevelser & Foredrag<br />

Personlig udvikling<br />

Sejler & Jæger<br />

Krop & Bevægelse<br />

Gravid & Småbørn<br />

Kreativ & Praktisk<br />

Mad & Drikke<br />

Sprog<br />

PC & Foto<br />

Seniorhøjskole<br />

Førstehjælp<br />

Sang & Musik<br />

<strong>LOF</strong> <strong>Holbæk</strong><br />

– så kan du lære det!<br />

www.lofholbaek.dk


2<br />

– Så Kan Du lære Det!<br />

Praktiske oplysninger<br />

lOF <strong>Holbæk</strong> er en offentlig godkendt, folkeoplysende forening. lOF <strong>Holbæk</strong> har et bredt og<br />

varieret udvalg af undervisning og oplysning samt kulturelle og debatskabende aktiviteter.<br />

Har du ideer eller forbedringsforslag er du altid velkommen til at kontakte os.<br />

BEMÆRK<br />

Kontakt<br />

NY ADRESSE<br />

lOF <strong>Holbæk</strong> · Østerled 28a, 2. sal · 4300 <strong>Holbæk</strong><br />

åbningstider: Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00 · Fredag kl. 9.00-12.00<br />

tlf. 40 35 99 86 · e-mail: post@lofholbaek.dk · www.lofholbaek.dk<br />

Betaling og tilmelding<br />

1) www.lofholbaek.dk – få alt på plads på en nem og billig måde. Du kan betale via netbank<br />

eller med Dankort. Du får ved tilmelding samtidig oplysning om der er plads på holdet,<br />

kvittering og indkaldelsesbrev. Så nemt kan det gøres!<br />

2) På tlf. 40 35 99 86<br />

3) Kig forbi i kontorets åbningstid. Personlig tilmelding og/eller betaling af kursusgebyret hos<br />

lOF <strong>Holbæk</strong>, Østerled 28a, 2. sal · 4300 <strong>Holbæk</strong><br />

Betalingsbetingelser<br />

Betalingsfristen fremgår af giroindbetalingskortet. Der kan indgås aftale om ratebetaling,<br />

når du tilmelder dig, ring venligst. Hvis man fortryder at have tilmeldt sig et kursus kan man<br />

ved framelding før 10 dage inden kursusstart få alle pengene retur. Ved senere framelding<br />

fratrækkes et administrationsgebyr på 100 kr. tilbagebetaling er ikke mulig for arrangementer<br />

med 3 mødegange eller mindre. tilbagebetaling er heller ikke mulig efter kursusstart, men det<br />

er muligt at få pengene overført til et andet kursus, dog fratrukket et gebyr. Hvis et hold er<br />

fuldtegnet eller ikke oprettes, tilbydes alternative hold eller det fulde kursusgebyr tilbagebetales.<br />

Påmindelsesgebyr på 50 kr. ved hver påmindelse.<br />

Betaling med Dankort<br />

Vi tager ikke noget gebyr for brug af Dankort. når du foretager din bestilling, vil alle indtastede<br />

oplysninger blive SSl krypteret via en sikker linje, som er godkendt af PBS International a/S.<br />

Du kan læse mere om betaling og sikkerhed på nettet hos http://www.pbs.dk og hos forbrugerraadet<br />

http://www.forbrug.dk/raad/renbesked/ehandel/<br />

Ferieperioder 2012/2013<br />

Ferierne følger skolernes feriekalender. Kontoret vil være lukket, og der er normalt ikke nogen<br />

undervisning. Der kan dog i enkelte tilfælde forekomme undervisning i ferierne, men dette vil<br />

deltagerne i så fald få besked om. Kontoret er lukket hele juli måned, men der er altid åbent<br />

for tilmelding på hjemmesiden.<br />

Efterårsferie (uge 42) 13.-21. oktober • Jul 22. december-1. januar • Vinterferie (uge 7) 9.-17.<br />

februar • Påske 23. marts-1. april • St. Bededagsferie 26.-28. april • Kr. Himmelfartsdag<br />

9.-12. maj • Pinse 18.-20. maj • Grundlovsdag 5. juni<br />

Hvem kan deltage<br />

alle er velkommen hos lOF <strong>Holbæk</strong> uanset alder og adresse.<br />

Forlængelse<br />

Stort set alle kurser kan forlænges efter aftale mellem kursister og underviser.<br />

Undervisning på små hold (Hensyntagende hold)<br />

Små hold oprettes for deltagere, der af hensyn til det faglige udbytte, har behov for at blive<br />

undervist på små hold. Disse deltagere skal skrive under på at dette behov er gældende.<br />

Kursusstart<br />

Kurserne starter som anført i programmet, se mødetid, sted og startdato. På<br />

www.lofholbaek.dk vises endvidere mødegange og ændringer i forhold til planlagt<br />

forløb. Der udskrives indkaldelsesbrev samtidig med kvittering ved internettilmeldingen<br />

eller der udsendes indkaldelsesbrev med mødetid, sted og startdato sammen med<br />

giroindbetalingskortet. Sker der ændringer i forhold til internetkvitteringer eller indkaldelsesbrev<br />

vil du blive kontaktet.<br />

Kursusmaterialer<br />

udgifter i forbindelse med undervisning/foredrag til f.eks. kursusmaterialer af enhver form<br />

afholdes af kursisterne og betales direkte til underviseren.<br />

Hvorfor skal vi bruge dit CPR–nr.<br />

Du skal oplyse dit CPr-nr. fordi vi modtager offentligt tilskud til kurserne og derfor har elevregistrering,<br />

som vi indberetter til kommunen.<br />

Forsikring<br />

lOF <strong>Holbæk</strong> yder ikke erstatning for skader, som en kursist måtte pådrage sig under deltagelse<br />

i fritidsundervisning, medmindre ansvaret kan placeres hos en af vore ansatte. Kursister<br />

som ønsker at forsikre sig mod sådanne skader henvises til forsikringsselskaberne, hvor man<br />

kan tegne en fritidsulykkespolice.<br />

Forbehold<br />

Vi tager forbehold for trykfejl og manglende oplysninger i det udsendte program, aflysninger,<br />

læreskift eller ændringer af undervisningssted og forløb.<br />

<strong>LOF</strong> HOLBÆK Kurser for alle – over 300 kurser om året<br />

n Oplevelser & Foredrag ...................side 3-5<br />

n Personlig udvikling .........................side 5-6<br />

n Sprog ............................................side 7-9<br />

n PC & Foto .....................................side 10-13<br />

n Krop & Bevægelse .........................side 14-19<br />

n Gravid & Småbørn .........................side 20<br />

n Kreativ & Praktisk ..........................side 21-23<br />

n Sang & Musik ................................side 24-25<br />

n Mad & Drikke .................................side 26-27<br />

n Sejler & Jæger ...............................side 28-29<br />

n Seniorhøjskole ...............................side 30<br />

n Førstehjælp....................................side 31<br />

n tilmeldingsblanket .........................side 32<br />

Undervisningssteder<br />

<strong>Holbæk</strong><br />

absalonskolen, Vandtårnsvej 3<br />

Baptistkirken, Kløvermarksvej 7<br />

Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2<br />

Centralsygehuset, Birkevænget 1<br />

Cissus, Havnepladsen 4<br />

Hjemmeværnet, anders larsensvej 1<br />

<strong>Holbæk</strong> Sejlklub, Strandmøllevej 249<br />

<strong>Holbæk</strong> Ungdomscenter, Gl. Ringstedvej 32<br />

Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58<br />

Kulturkasernen, Kasernevej 43<br />

lOF, Østerled 28a, 2. sal<br />

tuse Skole, tuse Byvej 2<br />

udby Skole, udbyvej 42, tuse næs<br />

Østre Skole, tidemandsvej 1<br />

Jyderup<br />

Jyderup Hallen, elmegården 58<br />

Jyderup Kommuneskole, <strong>Holbæk</strong>vej 108<br />

VaK Kulturfabrikken, teglværksvej 12<br />

<strong>LOF</strong> <strong>Holbæk</strong> bestyrelse<br />

Formand:<br />

Karin Dahl, arnakke<br />

Næstformand:<br />

Poul nygård, Brorfelde<br />

Kasserer:<br />

Kaj Ove Jørgensen, tølløse<br />

Sekretær:<br />

lotte Krabbe Jensen, tølløse<br />

Mørkøv<br />

Kildebjergskolen, Skamstrupvej 18<br />

Regstrup<br />

nr. Jernløse Skole, Gl. skovvej 150 B<br />

Svinninge<br />

Svinninge Bibliotek, Hovedgaden 59<br />

Svinninge Sportscenter, Svinningehallen 1<br />

Tølløse<br />

tølløse Bold Klub, Sportsvej 3<br />

Østergården i undløse, Østergårdsvej 49<br />

Ugerløse<br />

Ugerløse Fritidscenter, Hovedgaden 2<br />

Bestyrelsesmedlemmer:<br />

Ingrid Heuser, Vipperød<br />

Flemming Møller Knudsen, Kvanløse<br />

Medlemsrepræsentant:<br />

Vakant<br />

Suppleanter:<br />

Lise Løvschal, <strong>Holbæk</strong><br />

Bent Dahl, Vipperød<br />

Der er valg til bestyrelsen en gang årligt<br />

på lOF’s årsmøde i marts.<br />

Deltagerindflydelse<br />

Hermed udskriver lOF <strong>Holbæk</strong> valg af en deltager til at sidde i afdelingens bestyrelse for<br />

perioden 1. oktober 2012 – 29. september 2013. Valget foregår på et møde som holdes hos<br />

lOF <strong>Holbæk</strong> mandag den 10. september 2012 kl. 10.00.<br />

læs mere på hjemmesiden www.lofholbaek.dk<br />

– så kan du lære det!


Oplevelser & Foredrag<br />

Besøg et Buddhist Tempel<br />

Buddhismen er en vestlig betegnelse for det trossystem eller den filosofi, som bygger på<br />

den lære, som blev prædiket af den historiske Buddha, en kongesøn ved navn Siddharta<br />

Gautama ca. 500 f. kr. i Indien. Trosindholdet sammenfattes i "De 4 ophøjede sandheder".<br />

Disse suppleres af "Den ædle ottefoldige vej". De som følger denne rettesnor, kommer ud<br />

af sjælevandringen og når frem til nirvana. Buddhismen som af nogle betegnes som en<br />

religion, men af andre som en livsfilosofi er fantastisk spændende. lOF er inviteret ud til buddhisterne<br />

i templet i Stenløse, hvor en tidligere munk vil holde et meget berigende foredrag<br />

om buddhisme. Derefter ser vi templet og et lille alterhus. Besøget afsluttes med et let måltid<br />

mad lavet efter buddhistiske traditioner og ledsaget af en saftdrik og kaffe.<br />

– så kan du lære det!<br />

Folketinget med<br />

middag i Snapstinget<br />

Scenen med en politiker på trappen eller<br />

gangen på Christiansborg er velkendt fra<br />

tV. Men hvad gemmer sig på den lange<br />

frise politikerne ofte står foran på gangen?<br />

Frisen er interessant, fordi den er fyldt med malerens tegninger<br />

og kommentarer til det politiske liv. De er sat sammen med så<br />

megen humor i en satirisk tone, at maleren for sin bidende ironi<br />

har fået tilnavnet ”den onde maler”. Hvorfor mon der er en syltekrukke<br />

og en snegl under tavlen, der hvor udvalgsmøderne bliver<br />

slået op? Det bliver der rig mulighed for at se i rundvisningen på<br />

Christiansborg gennem Vandrehallen, samtale- og modtageværelser<br />

og så selvfølgelig selve Folketingssalen. Medlem af Folketinget<br />

Flemming Damgaard larsen vil fortælle om husets historie, vise<br />

mange af kunstgenstandene og malerier samt deltage i middagen<br />

i Snapstinget, som er politikernes daglige kantine. efter middagen<br />

(drikkevarer til middagen er for egenregning)og rundvisning serveres<br />

kaffe i Venstres gruppeværelse, hvor der bliver rig mulighed for<br />

at stille spørgsmål og debattere politik.<br />

Holdnr. 131820<br />

Hvornår Tirsdag 14.03.2013 kl. 17:45-21:45<br />

Sted Hovedtrappen, Christiansborg Slot (til sikkerhedstjek)<br />

Pris Kr. 260<br />

Besøg Tadre Mølle<br />

Holdnr. 122820<br />

Hvornår Søndag 28.10.2012 kl. 11:00-14:00<br />

Sted Ved indgangen, Buddhist temple,<br />

H.P. Hansensvej 3-5, Stenløse<br />

Pris Kr. 145<br />

Besøg Vestre Fængsels flugtmuseum<br />

Fanger har til alle tider med stor opfindsomhed udviklet idéer til,<br />

hvordan de skulle undslippe fangenskabet. I fængselsmuseet<br />

hører vi om fangernes flugtforsøg og ser en fængselscelle, som<br />

den så ud for 100 år siden. Vi vil ved hjælp af de udstillede genstande<br />

høre om det københavnske fængselsvæsen fra 1662 til i<br />

dag. Her fortælles dramatiske historier om berømte fanger f.eks.<br />

barnemordersken Dagmar Overbye. Meget dansk trælegetøj<br />

blev fremstillet i fængslet, så der er mange fine træting på museet.<br />

Vi garanterer, at alle der kom ind med lOF kommer ud igen.<br />

Holdnr. 131821<br />

Hvornår tirsdag 09.04.2013 kl. 10:30-12:00<br />

Sted Ved indgangen, Vestre Fængsels flugtmuseum,<br />

Vestre Kirkegårds allé 3, Valby<br />

Pris Kr. 80<br />

et hyggeligt besøg på tadre Mølle i elverdamsdalen. På møllegården har roskilde<br />

Museum siden åbningen i 1996 opbygget et museums- og naturcenter. Kom og hør<br />

om elverdamsdalens spændende kultur- og personhistorie. turen går gennem kålgården<br />

og lægeplante- og urtehaven til bagslusen og afsluttes i vandmøllen, som sættes<br />

i gang. efter omvisningen vil der være kaffe og kage.<br />

Holdnr. 131822<br />

Hvornår Søndag 21.04.2013 kl. 13:00-14:30<br />

Sted Ved indgangen, tadre Mølle, tadre Møllevej 23, Hvalsø<br />

Pris Kr. 155<br />

Tilmelding: www.lofholbaek.dk – post@lofholbaek.dk eller ring 40 35 99 86 <strong>LOF</strong> HOLBÆK<br />

3


4<br />

Oplevelser & Foredrag<br />

Livsglæde og stjernestunder<br />

Thyra Frank<br />

Karismatisk, humoristisk og hjertevarm er blot nogle af de ord,<br />

der beskriver Thyra Frank, der i 2008 blev kåret til "Årets Alletiders<br />

Kvinde" og i samme år blev kåret til "Ridder af Dannebrog". "Selv<br />

om man bliver gammel, skal man jo ikke kede sig ihjel, vel?". Det<br />

er valgsproget for plejehjemsleder thyra Frank fra plejehjemmet<br />

Lotte på Frederiksberg. For ca. 15 år siden besluttede Thyra<br />

Frank og hendes personale at lave et plejehjem, hvor de rent faktisk<br />

selv kunne tænke sig at blive gamle. "Jeg ønsker de skal ryge,<br />

elske og drikke sig ihjel", udtaler Thyra, og det skal ses på baggrund<br />

af, at beboerne på lotte har en væsentlig højere levetid end<br />

gennemsnittet for andre plejehjem i Danmark. Det drejer sig bl.a.<br />

om at skabe nogle rammer for de ansatte, der gør arbejdspladsen<br />

til et interessant og inspirerende sted at være. en arbejdsplads,<br />

som folk står i kø for at blive en del af. "Hvordan skaber vi i fællesskab<br />

en dagligdag, hvor alle på tværs af organisationen føler et<br />

medansvar for at nå målet – hver dag?". Det giver Thyra sit bud<br />

på. Følgende er bl.a. sagt om Thyra: "Hun er et utroligt varmt,<br />

stærkt og engageret menneske. en dygtig leder, der tør gå mod<br />

strømmen og lede med "hjertet" i stedet for bogen!" "Hun giver<br />

Fanden i alle konventioner og følger sit hjerte og sin mavefornemmelse.<br />

En ildsjæl som tør råbe "Se kejseren! Han har jo ingen<br />

bukser på" "Hun giver os troen på, at vi kan ændre verden! Hun<br />

er en kvinde mange af os kan lære rigtig meget af – og det gør vi!"<br />

Holdnr. 122935<br />

Hvornår Onsdag 31.10.2012 kl. 19:00-21:00<br />

Sted Hotel Strandparken, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 175<br />

<strong>LOF</strong> HOLBÆK Kurser for alle – over 300 kurser om året<br />

Arbejdsglæde og det gode liv<br />

Peter Mygind<br />

Social ansvarlighed er vejen frem. Et foredrag, der handler om vigtigheden<br />

af at få sit arbejdsliv til at hænge sammen med det gode<br />

liv – og omvendt. Det er ikke altid let, men det er vigtigt. at gå glad<br />

på arbejde næsten hver eneste dag er muligt. Det kræver bare en<br />

lille indsat at blive et gladere og tryggere menneske. Vi har selv<br />

ansvar for vores liv. Der er ingen der ændrer det for dig. Det handler<br />

bl.a. om din egen tilgang til livet / arbejdslivet. Om hvordan vi kommunikerer<br />

med hinanden og hvordan vi styrker vores sociale evner.<br />

Foredraget handler også om frihed til forskellighed og rummelighed<br />

– og at vi skal blive bedre til at inkludere alle mennesker i samfundet.<br />

Peter Mygind tager udgangspunkt i sit eget liv og kommer med<br />

talrige eksempler og gode råd – serveret med stor alvor og humor<br />

– og ikke mindst selvironi. Foredraget er en saltvandsindsprøjtning!<br />

Holdnr. 122936<br />

Hvornår Onsdag 21.11.2012 kl. 19:00-21:00<br />

Sted Hotel Strandparken, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 175<br />

Foredrag om øjnene og øjensygdomme<br />

Øjensygeplejerske Susanne Andersen<br />

GratIS foredrag om øjnene og almindelige øjensygdomme samt<br />

hjælpemidler når synet svigter i dagligdagen. Øjnenes funktion er<br />

utrolig vigtig i hverdagen for os alle. Susanne vil fortælle om øjets<br />

opbygning og funktion, og derved give bedre forståelse for de<br />

undfordringer og muligheder synet giver os. Hvad betyder det at<br />

være langsynet, nærsynet, have bygningsfejl, hvorfor behøvervi<br />

læsebriller når vi kommer i 40'erne osv. Hvad er grå stær, grøn<br />

stær, diabetes forandringer, aMD (også kaldet alderspletter på<br />

nethinden) – som rammer 40% af alle dansekere over 70 år. Kan<br />

vi overanstrenge øjnene ved at se for meget, og hjælper øjengymnastik?<br />

Susanne vil også orientere om god belysning og andre<br />

hjælpemidler der gør hverdagen nemmere når synet forringes. til<br />

slut vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og hele arrangementet<br />

varer ca. 1,5 time. Foredraget foregår i en humoristisk<br />

tone, så der bliver også mulighed for at få rørt lattermusklerne.<br />

Holdnr. 122934<br />

Hvornår Mandag 29.10.2012 kl. 16:00-17:30<br />

Sted lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Begrænset plads – tilmelding nødvendigt!<br />

– så kan du lære det!


Oplevelser & Foredrag<br />

Anklageren – en sag for Stürup<br />

Anne Birgitte Stürup<br />

amagermanden og fætrene der slog italieneren ihjel.Igennem 40 år somanklager har Stürup stået<br />

ansigt til ansigt med nogle af Danmarks mest hårdkogte og hensynsløse forbrydere. I 2010 skrev<br />

Stürup retshistorie, da hun som den første mødte i sin nævningesag nummer 100. til markering<br />

af jubilæet skrev Morten Bruun og Thomas Bjerg portrætbogen "Anklageren – En sag for Stürup".<br />

I bogen fortæller Stürup om de største af de mange sager som hun i tiden har mødt i. I et spændende<br />

foredrag kommer du med i retten og finder dig selv overfor nogle af landets mest brutale,<br />

kyniske og hårdkogte forbrydere. Du hører om virkemidler, teknikker og ikke mindst håndteringen<br />

af den store bevågenhed sagerne har i pressen. Sidst men ikke mindst fortæller Stürup, om hvorfor<br />

en pæn forstadsdame, mor og bedstemor har valgt at tilbringe en stor del af sit liv i selskab med<br />

mordere, voldtægtsmænd og pædofile.<br />

Holdnr. 122937<br />

Hvornår Mandag 29.10.2012 kl. 19:00-21:00<br />

Sted Hotel Strandparken, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 75<br />

Personlig udvikling<br />

Mindfullness<br />

Mindfulness er træning i at være nærværende i nuet. en måde at forholde<br />

sig til livet på, som modvirker stress og uro. Mindfulness hjælper dig med<br />

at finde balance mellem krav og ressourcer, så du bliver bedre til at prioritere<br />

din hverdag. Viser på, hvordan vi kan forholde os konstruktivt til vores<br />

konstante strøm af tanker, så mankan brugesine erfaringer til at skabe et<br />

godt liv nu og fremefter. Kurset indeholdet afspændings- og vejrtrækningsøvelser<br />

og meditation, som hjælper kroppen til at finde ro. Desuden en<br />

række øvelser i at koncentrere opmærksomheden på en ting af gangen og<br />

hjælper dig til at fokusere energien, så du får større overskud.<br />

Holdnr. 122002<br />

Hvornår lørdag 15.09.2012 kl. 10:00-14:00 + 4 tirsdage<br />

kl. 18:30-21:00<br />

Holdnr. 131002<br />

Hvornår lørdag 19.01.2013 kl. 10:00-21:00 + 4 tirsdage<br />

kl. 18:30-21:00<br />

Sted lokale 1, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 990 – 5 gange / 17 lektioner<br />

Lærer lisbeth Møller<br />

– så kan du lære det!<br />

Meditation og ansigtsmassage<br />

Mærk indre ro via meditation og ansigtsmassage med sten og krystaller.<br />

Denne formiddag byder på meditationer, der tager udgangspunkt i at<br />

skabe ro og balance i hverdagen. Hereftervil der være en kort introduktion<br />

til hvad og hvordan sten og krystaller kan bruges i hverdagen. Deltagerne<br />

skal nu parvis udvælge sten til hinanden og dernæst lave blid ansigtsmassage<br />

med sten og essentielle olier på hinanden. efter massagen vil der<br />

være en kort forklaring på betydningen af de sten, der er blevet brugt i<br />

forhold til den enkelte. afslutningsvis vil der igen være meditation. Så tag<br />

din veninde eller ægtefælle i hånden og meld dig til denne formiddag med<br />

ren afslapning! tilmelding/pris per person.<br />

Holdnr. 122007<br />

Hvornår lørdag 03.11.2012 kl. 10:00-13:30<br />

Sted lokale 1, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 300 – 4,5 lektioner<br />

Lærer Marriane Beyer<br />

Tilmelding: www.lofholbaek.dk – post@lofholbaek.dk eller ring 40 35 99 86 <strong>LOF</strong> HOLBÆK<br />

5


6<br />

Personlig udvikling<br />

Forebyggelse af stress og anspændthed<br />

Savner du energi i hverdagen? Har du brug for at komme i bedre form? Har<br />

du skulder eller rygproblemer? Vi arbejder hele kroppen igennem hver gang<br />

på en rar og hensigtsmæssig måde. Vi tager udgangspunkt i holdets specielle<br />

ønsker og behov – f.eks. emner som ryg- og nakkesmerter, fødder<br />

eller knæproblemer. Vi styrker og smidiggør leddene, samtafspændings-<br />

og koncentrationsøvelser, hvor du er i nuet.<br />

Holdnr. 122229<br />

Hvornår tirsdag 04.09.2012 – 11.12.2012 kl. 11:45-13:15<br />

Holdnr. 131229<br />

Hvornår tirsdag 15.01.2013 – 30.04.2013 kl. 11:45-13:15<br />

Sted u1, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 770-14 gange / 28 lektioner<br />

Lærer astrid Justesen<br />

Mere overskud i hverdagen med meditation<br />

Meditation kan bruges til at give indre ro og mere overskud i en travl hverdag.<br />

Derudover kan meditation bruges som en personlig udviklingsvej,<br />

hvor du får en øget bevidsthed om dig selv og din måde at opfatte verden<br />

på. Der vil hver gang være en gennemtænkning af kroppen og 2-3 guidede<br />

meditationer. Deltagerne får, mellem meditationerne, mulighed for at tale<br />

om de oplevelser der kan komme under meditationerne.<br />

Holdnr. 122005<br />

Hvornår lørdag 1.09.2012 – 13.10.2012 kl. 10:00-12:00 (hver 2. lørdag)<br />

Holdnr. 122006<br />

Hvornår Lørdag 27.10.2012 – 08.12.2012 kl. 10:00-12:00 (hver 2. lørdag)<br />

Holdnr. 131005<br />

Hvornår lørdag 19.01.2013 – 16.03.2013 kl. 10:00-12:00 (hver 2. lørdag)<br />

Holdnr. 131006<br />

Hvornår lørdag 13.04.2013 – 22.06.2013 kl. 10:00-12:00<br />

(uge 15, 21, 23 og 25)<br />

Sted lokale 1, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 600 – 4 gange / 10 lektioner<br />

Lærer Marriane Beyer<br />

<strong>LOF</strong> HOLBÆK Kurser for alle – over 300 kurser om året<br />

Vægt-stop-kursus<br />

Vægttab der holder! Her er<br />

fokus ikke vejning og slankekure,<br />

men at finde de små forandringer<br />

der giver et vægttab<br />

der holder. På kurset arbejdes<br />

der med forandring af vaner,<br />

og det er dig der beslutter hvor<br />

mange vaner der skal forandres.<br />

Du lærer at slå autopiloten<br />

fra og opmærksomheden<br />

til. Du skal finde dine valg og<br />

dine mål. Der tagesudgangspunkt<br />

i din dagligdag, og dine<br />

mål skal ses ud fra hvad det er<br />

praktisk muligt for dig at ændre<br />

lige nu. Du får hjælp og støtte<br />

til at komme forbi de svære<br />

passager frem til dit vægtstop<br />

og dit vægttab. Kurset veksler<br />

mellem teori, øvelser og dialog<br />

der støtter dig i at fastholde<br />

dine valg.<br />

Holdnr. 122199<br />

Hvornår Tirsdag 02.10.2012 – 05.03.2013 kl. 17:00-19:00<br />

Sted Mødelokalet, lOF, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 990 – 10 gange / 25 lektioner<br />

Lærer anne Marie Bjelke Fisker<br />

Selvhypnose<br />

Selvhypnose kan bruges til mange ting; smertestillende, rygeafvænning,<br />

droppe de søde sager, falde i søvn mv. lær at finde ro hurtigt og nemt via<br />

selvhypnose. Vi vil gennemgå forskellige teknikker til hvordan det gøres og<br />

hvordan det kan benyttes i hverdagen.<br />

Holdnr. 122001<br />

Hvornår Fredag 21.09.2012 – 30.11.2012 kl. 15:00-17:00<br />

Holdnr. 131001<br />

Hvornår Fredag 01.02.2013 – 19.04.2013 kl. 15:00-17:00<br />

Sted lokale 1, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.250 – 10 gange / 25 lektioner<br />

Lærer Morten thornsvad<br />

– så kan du lære det!


Sprog<br />

Thailandsk til ferie/hverdag<br />

Der lægges vægt på kursisternes ønsker. Der<br />

vil udover kursisternes ønsker, blive arbejdet<br />

med "almindelige" talte udtryk, som man kan<br />

bruge under en rejse til thailand eller i daglig<br />

tale herhjemme med en thailandsk kæreste, ven<br />

eller familiemedlem. Der vil blive trænet med små dialoger, og på den måde<br />

kommer vi også ind på thailand som rejsemål, traditioner, kulturen, folket,<br />

mad og levevaner. Materialeudgifter må påregnes.<br />

Holdnr. 122601<br />

Hvornår torsdag 25.10.2012 – 29.11.2012 kl. 18:00-19:30<br />

Sted Blok B, lokale 6, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 395 – 6 gange / 12 lektioner<br />

Lærer lamaiporn Sangmanee Hougaard<br />

Spansk for begyndere<br />

Kurset er for deltagere uden forkundskaber i spansk. De grundlæggende<br />

spanske grammatiske strukturer læres i skrift og tale, på baggrund af<br />

forskellige hverdagssituationer og ved hjælp af en tekstbog og en øvebog<br />

ved navn ”en Vivo”.<br />

Holdnr. 122604<br />

Hvornår Onsdag 12.09.2012 – 5.12.2012 kl. 16:45-18:15<br />

Sted Bygning 1, stuen, lokale 10, <strong>Holbæk</strong> Ungdomscenter<br />

Pris Kr. 790-12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer Emil Lindegaard Vincents<br />

Spansk for begyndere – fortsat<br />

Kurset er for deltagere, som har haft spanskundervisning i efteråret eller<br />

har tilsvarende niveau. De grundlæggende spanske grammatiske strukturer<br />

læres i skrift og tale, på baggrund af forskellige hverdagssituationer og ved<br />

hjælp af en tekstbog og en øvebog ved navn ”en Vivo”.<br />

Holdnr. 131604<br />

Hvornår Onsdag 9.01.2013 – 10.04.2013 kl. 16:45-18:15<br />

Sted Bygning 1, stuen, lokale 10, <strong>Holbæk</strong> Ungdomscenter<br />

Pris Kr. 790-12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer Emil Lindegaard Vincents<br />

Spansk for let øvede<br />

Kurset er fordeltagere som tidligere har modtaget spanskundervisning.Vi<br />

benytter bogen ”en Vivo”, som man selv skal anskaffe sig, og supplerer<br />

med lette oversættelser eller andre opgaver og lege, som underviseren vil<br />

forberede. Vi arbejder videre medbåde at forstå og tale mere og bedre<br />

spansk, ved hjælp af tekster og øvelser inspireret af dagligdagen i Spanien.<br />

Du skal regne med nogle hjemmeopgaver.<br />

Holdnr. 122603<br />

Hvornår Onsdag 12.09.2012 – 5.12.2012 kl. 18:25-19:55<br />

Sted Bygning 1, stuen, lokale 10, <strong>Holbæk</strong> Ungdomscenter<br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer Emil Lindegaard Vincents<br />

– så kan du lære det!<br />

Kinesisk for begyndere<br />

Kurset er for dig som ønsker at få kendskab til et anderledes og spændende<br />

sprog. Vi starter op med 4 mødegange, så du får mulighed for at se om det<br />

er noget for dig. Ved nok tilslutning vil vi forlænge med 6 mødegange, hvor<br />

vi gennemgår den kinesiske udtale i sætninger med dagligdags indhold, og<br />

lægger vægt på grundlæggende fonetik og tegn. Du kommer til at mestre en<br />

enkel dialog og får forståelse for den grundlæggende struktur i kinesiske tegn.<br />

Holdnr. 122605<br />

Hvornår tirsdag 18.09.2012 – 9.10.2012 kl. 19:00-20:30<br />

Holdnr. 131605<br />

Hvornår tirsdag 29.01.2013 – 26.02.2013 kl. 19:00-20:30<br />

Sted Mødelokalet, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 275 – 4 gange / 8 lektioner<br />

Lærer luliang Fan<br />

Spansk for let øvede – fortsat<br />

Kurset er fordeltagere som tidligere har modtaget spanskundervisning.Vi<br />

benytter bogen ”en Vivo”, som man selv skal anskaffe sig, og supplerer<br />

med lette oversættelser eller andre opgaver og lege, som underviseren vil<br />

forberede. Vi arbejder videre medbåde at forstå og tale mere og bedre<br />

spansk, ved hjælp af tekster og øvelser inspireret af dagligdagen i Spanien.<br />

Du skal regne med nogle hjemmeopgaver.<br />

Holdnr. 131603<br />

Hvornår Onsdag 9.01.2013 – 10.04.2013 kl. 18:25-19:55<br />

Sted Bygning 1, stuen, lokale 10, <strong>Holbæk</strong> Ungdomscenter<br />

Pris Kr. 790-12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer Emil Lindegaard Vincents<br />

Spansk for let øvede – konversation<br />

Fokus på dette hold vil være det talte sprog. Der forudsættes derfor et<br />

basiskendskab til den spanske grammatik, ogat man tidligere har fulgt et<br />

let øvet kursusellerhar tilsvarende niveau.Det meste af kurset vil vi bruge på<br />

at se en film og læse manuskriptet dertil, for derigennem at udvide vores<br />

kendskab til den spansktalende verden og det spanske sprog. I løbet af<br />

kursettræner vi samtidig talesituationen. Hvordan reagerer man når man<br />

bliver spurgt om noget, og hvordan holder man samtalen igang?<br />

Holdnr. 122602<br />

Hvornår Onsdag 12.09.2012 – 5.12.2012 kl. 20:05-21:05<br />

Holdnr. 131602<br />

Hvornår Onsdag 9.01.2013 – 10.04.2013 kl. 20:05-21:05<br />

Sted Bygning 1, stuen, lokale 10, <strong>Holbæk</strong> Ungdomscenter<br />

Pris Kr. 500 – 12 gange / 15 lektioner<br />

Lærer Emil Lindegaard Vincents<br />

Scan og få<br />

mere info<br />

om<br />

SPROG<br />

Tilmelding: www.lofholbaek.dk – post@lofholbaek.dk eller ring 40 35 99 86 <strong>LOF</strong> HOLBÆK<br />

7


8<br />

Sprog<br />

Fransk – begyndere<br />

et kursus for dig der gerne vil kunne sige lidt på fransk. Igennem dialoger<br />

opnår du et kendskab til det almindelige franske sprog. Vi arbejder med<br />

bogen "Debut 1" samt supplerende materialer, der er med til at give det<br />

franske et ekstra pift. Vi bestiller bøgerne over nettet første gang, derudover<br />

er der lidt udgifter til supplerende materialer.<br />

Holdnr. 122615<br />

Hvornår torsdag 06.09.2012 – 29.11.2012 kl. 18:00-19:30<br />

Sted lokale 1, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer Marianne Bjergfeldt<br />

Fransk – begyndere, fortsat<br />

Kurset er for dig som allerede har snuset lidt til det franske sprog, på vores<br />

efterårshold eller lignende niveau. Igennem dialoger opnår du yderligere<br />

kendskab til det almindelige franske sprog. Vi arbejder med bogen "Debut<br />

1" samt supplerende materialer, der er med til at give det franske et ekstra<br />

pift. Der må påregnes lidt udgifter til supplerende materialer.<br />

Holdnr. 131615<br />

Hvornår torsdag 10.01.2013 – 11.04.2013 kl. 18:00-19:30<br />

Sted lokale 1, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer Marianne Bjergfeldt<br />

Fransk – lidt øvede<br />

Har du deltaget i franskundervisning på et tidligere tidspunkt kunne dette<br />

kursus være sagen. Vi arbejder med udtale, lidt elementær grammatik<br />

samt lette tekster og samtaler. Vi bruger tekstbørgerne "Début 1 og 2"<br />

fra forlaget Systime, suppleret med diverse ekstramaterialer. Bøgerne kan<br />

købes på nettet eller i boghandlen.<br />

Holdnr. 122606<br />

Hvornår tirsdag 23.10.2012 – 05.03.2013 kl. 19:00-20:30<br />

Sted lokale 2, lOF, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.050 – 16 gange / 32 lektioner<br />

Lærer Karen tassing<br />

Fransk – øvede<br />

Du forstår og taler en del fransk, men vil gerne være bedre til at udtrykke<br />

dig. Igennem kurset opnår du en større fortrolighed med sproget, såvel<br />

grammatisk som i kommunikationen. Vi arbejder med bogen "Debut 2"<br />

samt supplerende materialer, der er med til at gøre sproget mere flydende.<br />

Bøgerne bestiller vi over nettet første gang, derudover er der lidt ekstra<br />

udgifter til supplerende materialer.<br />

Holdnr. 122607<br />

Hvornår torsdag 06.09.2012 – 29.11.2012 kl. 19:45-21:15<br />

Holdnr. 131607<br />

Hvornår torsdag 10.01.2013 – 11.04.2013 kl. 19:45-21:15<br />

Sted lokale 1, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer Marianne Bjergfeldt<br />

<strong>LOF</strong> HOLBÆK Kurser for alle – over 300 kurser om året<br />

Italiensk – begyndere<br />

til dig som drømmer om at lære italiensk og ingen forkundskaber har.<br />

Holdnr. 122610<br />

Hvornår Onsdag 12.09.2012 – 05.12.2012 kl. 16:45-18:15<br />

Sted Blok B, lokale 2, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer ane Venge<br />

Italiensk – begyndere, fortsat<br />

Kurset henvender sig til dig, som har deltaget i ca. en halv sæson.<br />

Holdnr. 131610<br />

Hvornår Onsdag 09.01.2013 – 10.04.2013 kl. 16:45-18:15<br />

Sted Blok B, lokale 2, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer ane Venge<br />

Italiensk – let øvede<br />

Kurset henvender sig til dig, som har deltaget i ca. én sæsons undervisning.<br />

Holdnr. 122609<br />

Hvornår Onsdag 12.09.2012 – 05.12.2012 kl. 18:30-20:00<br />

Sted Blok B, lokale 2, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer ane Venge<br />

Italiensk – let øvede, fortsat<br />

Kurset henvender sig til dig, som har deltaget i ca. 1½ sæsons undervisning.<br />

Holdnr. 131609<br />

Hvornår Onsdag 09.01.2013 – 10.04.2013 kl. 18:30-20:00<br />

Sted Blok B, lokale 2, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer ane Venge<br />

Italiensk – øvede<br />

Kurset henvender sig til dig, som har deltaget i ca. to sæsoners undervisning.<br />

Holdnr. 122608<br />

Hvornår Onsdag 12.09.2012 – 05.12.2012 kl. 20:15-21:45<br />

Sted Blok B, lokale 2, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer ane Venge<br />

Italiensk – øvede, fortsat<br />

Kurset henvender sig til dig, som har deltaget i min. to sæsoners undervisning.<br />

Holdnr. 131608<br />

Hvornår Onsdag 09.01.2013 – 10.04.2013 kl. 20:15-21:45<br />

Sted Blok B, lokale 2, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer ane Venge<br />

– så kan du lære det!


Sprog<br />

Engelsk – let øvede<br />

erfaringsgrundlag mindst en sæson eller tilsvarende.<br />

Holdnr. 122626<br />

Hvornår tirsdag 11.09.2012 – 04.12.2012 kl. 18:30-20:00<br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Holdnr. 131626<br />

Hvornår tirsdag 08.01.2013 – 05.03.2013 kl. 18:30-20:00<br />

Pris Kr. 530 – 8 gange / 16 lektioner<br />

Sted Klasse, Jyderup Kommuneskole, Jyderup<br />

Lærer Carol Jensen<br />

Holdnr. 122622<br />

Hvornår Mandag 10.09.2012 – 03.12.2012 kl. 08:45-10:15<br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Holdnr. 131622<br />

Hvornår Mandag 07.01.2013 – 04.03.2013 kl. 08:45-10:15<br />

Pris Kr. 530 – 8 gange / 16 lektioner<br />

Sted Mødelokalet, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Lærer Carol Jensen<br />

Engelsk – øvede<br />

erfaringsgrundlag mindst to sæsoner eller tilsvarende.<br />

Holdnr. 122624<br />

Hvornår Mandag 10.09.2012 – 03.12.2012 kl. 10:30-12:00<br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Holdnr. 131624<br />

Hvornår Mandag 07.01.2013 – 04.03.2013 kl. 10:30-12:00<br />

Pris Kr. 530 – 8 gange / 16 lektioner<br />

Sted Mødelokalet, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Lærer Carol Jensen<br />

Engelsk – let øvede I<br />

Det forventes at du allerede har lidt kendskab til sproget.<br />

Holdnr. 122628<br />

Hvornår Onsdag 12.09.2012 – 05.12.2012 kl. 17:00-18:30<br />

Holdnr. 131628<br />

Hvornår Onsdag 09.01.2013 – 10.04.2013 kl. 17:00-18:30<br />

Sted lokale 1, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer William Bentley<br />

Engelsk – let øvede II<br />

På dette kursus fordyber vi os lidt mere i grammatik, udtale og ordforråd.<br />

Holdnr. 122629<br />

Hvornår Onsdag 12.09.2012 – 05.12.2012 kl. 18:45-20:15<br />

Holdnr. 131629<br />

Hvornår Onsdag 09.01.2013 – 10.04.2013 kl. 18:45-20:15<br />

Sted lokale 1, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer William Bentley<br />

– så kan du lære det!<br />

Tysk for let øvede<br />

Man skal have hørt lidt tysk før eller gået på et begynderhold for at være<br />

med på kurset. Vi går ikke vildt højt op i grammatik, dog kan vi ikke helt<br />

undgå det. Vi vil arbejde ud fra nogle tekster og vil komme til at tale mere<br />

frit. Det kan være man vil rejse til tyskland, man har arbejdskontakter der<br />

eller man gerne vil kunne tale med feriegæster her, så er det her du kan<br />

lære noget. at lære tysk behøver ikke at være kedeligt.<br />

Holdnr. 122631<br />

Hvornår Mandag 08.10.2012 – 17.12.2012 kl. 17:00-18:30<br />

Pris Kr. 660-10 gange / 20 lektioner<br />

Holdnr. 131631<br />

Hvornår Mandag 14.01.2013 – 22.04.2013 kl. 16:45-18:15<br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Sted lokale 1, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Lærer lydia Sonnenburg<br />

Tysk for øvede<br />

Vi taler sammen på tysk og diskuterer forskellige emner, så dit sprog bliver<br />

mere flydende. tekster, billeder og film vil være udgangspunktet. Vi lægger<br />

mere vægt på at kunne kommunikere om aktuelle emner og hverdagsting<br />

med hinanden uden alt for meget grammatik. Du har et par sæsoner med<br />

tyskundervisning bag dig eller tilsvarende niveau.<br />

Holdnr. 122612<br />

Hvornår Mandag 10.09.2012 – 03.12.2012 kl. 17:30-19:00<br />

Holdnr. 131612<br />

Hvornår Mandag 07.01.2013 – 15.04.2013 kl. 17:30-19:00<br />

Sted Blok B, lokale 3, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 790 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer Heidi adler Pedersen<br />

Tyrkisk – begyndere<br />

Vi starter helt fra bunden med alfabetet og tallene. Der vil blive trænet med<br />

små dialoger, på den måde kommer man ind på tyrkiet som rejsemål,<br />

traditioner, kultur, mad og levevaner.<br />

Holdnr. 131611<br />

Hvornår Onsdag 23.01.2013 – 10.04.2013 kl. 17:00-18:30<br />

Sted Bygning 1, 1. sal, lokale 15, <strong>Holbæk</strong> Ungdomscenter<br />

Pris Kr. 660 – 10 gange / 20 lektioner<br />

Lærer rukiye Yilmaz<br />

Tyrkisk – let øvede<br />

Holdet for let øvede, er for dem som har et meget begrænset kendskab<br />

til sproget og har lyst til at arbejde videre med det. Der lægges mest vægt<br />

på kursisternes ønsker.<br />

Holdnr. 131613<br />

Hvornår Onsdag 23.01.2013 – 10.04.2013 kl. 18:45-20:15<br />

Sted Bygning 1, 1. sal, lokale 15, <strong>Holbæk</strong> Ungdomscenter<br />

Pris Kr. 660 – 10 gange / 20 lektioner<br />

Lærer rukiye Yilmaz<br />

Tilmelding: www.lofholbaek.dk – post@lofholbaek.dk eller ring 40 35 99 86 <strong>LOF</strong> HOLBÆK<br />

9


10<br />

Computer & It<br />

Computer – begyndere<br />

På dette kursus lærer man at benytte sig af windows 7, de basale<br />

ting såsom at bruge en mus, sende en E-mail, brug af internettet etc.<br />

undervisningen er bygget op om at forstå det bagvedlæggende. Det giver<br />

mulighed for at bruge sin computer til meget mere.<br />

Holdnr. 122745<br />

Hvornår torsdag 20.09.2012 – 29.11.2012 kl. 10:00-12:00<br />

Holdnr. 131745<br />

Hvornår torsdag 31.01.2013 – 18.04.2013 kl. 12:30-14:30<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 750-10 gange / 25 lektioner<br />

Lærer Morten thornsvad<br />

Computer – let øvede<br />

På dette kursus lærer man at benytte sig af Windows 7. Kurset er for dig<br />

som godt ved hvordan man noglelunde bruger en computer, men gerne<br />

vil lidt videre. Vi gennemgår i både praksis og teori bl.a. e-mail, internettet,<br />

sikkerhed, stumper i computeren etc. Undervisningen er bygget op om<br />

at forstå det bagved læggende, så man ikke lægger en begrænsning for<br />

sig selv.<br />

Holdnr. 122743<br />

Hvornår torsdag 20.09.2012 – 29.11.2012 kl. 12:30-14:30<br />

Holdnr. 131743<br />

Hvornår torsdag 31.01.2013 – 18.04.2013 kl. 10:00-12:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 750 – 10 gange / 25 lektioner<br />

Lærer Morten thornsvad<br />

Computer – øvede<br />

På dette kursus lærer man at benytte sig af Windows 7, kurset er for dig som<br />

godt ved hvordan man benytter en computer, men gerne vil lidt videre. Vi<br />

gennemgår på kurset noget i praksis og andet i teori bl.a. netværk, e-mail,<br />

internettet og dets opbygning, sikkerhed, (gen)installation/opsætning af<br />

Windows 7 og pogrammer etc. Undervisningen er bygget op om at forstå<br />

det bagvedlæggende så man ikke lægger en begrænsning for sig selv.<br />

Holdnr. 122793<br />

Hvornår Mandag 17.09.2012 – 22.10.2012 kl. 09:30-11:30<br />

Holdnr. 122794<br />

Hvornår Mandag 29.10.2012 – 26.11.2012 kl. 09:30-11:30<br />

Holdnr. 131793<br />

Hvornår Mandag 21.01.2013 – 25.02.2013 kl. 09:30-11:30<br />

Holdnr. 131794<br />

Hvornår Mandag 04.03.2013 – 15.04.2013 kl. 12:30-14:30<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 375 – 5 gange / 12,5 lektioner<br />

Lærer Morten thornsvad<br />

<strong>LOF</strong> HOLBÆK Kurser for alle – over 300 kurser om året<br />

IT – begyndere<br />

Forudsætninger: Du vil gerne lære at anvende en PC på begynderniveau.<br />

Har du ingen eller meget lidt kendskab til en PC, er dette kursus lige noget<br />

for dig. Vi går frem i et roligt tempo, hvor vi har tid til at gentage øvelserne.<br />

Max.12 deltagere på disse hold.<br />

Holdnr. 122748<br />

Hvornår Mandag 27.08.2012 – 15.10.2012 kl. 14:00-16:00<br />

Holdnr. 131748<br />

Hvornår Mandag 14.01.2013 – 04.03.2013 kl. 15:00-17:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 600 – 8 gange / 20 lektioner<br />

Lærer thor Kristjan Kidmose<br />

IT – begyndere, seniorer<br />

Forudsætninger: Du vil gerne lære at anvende en PC på begynderniveau.<br />

Dette kursus er specielt for seniorer, som aldrig har arbejdet med computer,<br />

og som har lyst til at lære lidt om, hvad det er børn og børnebørn<br />

allerede er fortrolige med. Vi går frem i et roligt tempo, hvor vi har tid til at<br />

gentage øvelserne. Max. 8 deltagere på disse hold.<br />

Holdnr. 122746<br />

Hvornår Onsdag 29.08.2012 – 17.10.2012 kl. 11:00-13:00<br />

Holdnr. 131746<br />

Hvornår Onsdag 09.01.2013 – 27.02.2013 kl. 11:00-13:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 800 – 8 gange / 20 lektioner<br />

Lærer thor Kristjan Kidmose<br />

IT – let øvede, seniorer<br />

Vi arbejder med at opnå grundlæggende kendskab til brug af flere gratis<br />

online ydelser. Vi indøver at du kan starte computeren op, logge ind og<br />

åbne internet browseren på egen hånd. Du lærer at anvende browseren<br />

Explorer, introduceres til youtube, undervises i brug af skype og oprettes<br />

som gmail bruger. Vi arbejder derfor med at du kan anvende og sende<br />

en e-mail med/uden vedhæftede filer. Du vil på kurset få grundlæggende<br />

færdigheder så du selv kan udarbejde og redigere tekstdokumenter.<br />

Forudsætninger: Kurset henvender sig til kursister der har lidt rutine i brugen<br />

af mus og tastatur, samt selvstændig er i stand til at åbne Word og<br />

internet explorer. Max. 8 deltagere på disse hold.<br />

Holdnr. 122751<br />

Hvornår Tirsdag 30.10.2012 – 27.11.2012 kl. 13:00-15:00<br />

Holdnr. 131751<br />

Hvornår tirsdag 02.04.2013 – 30.04.2013 kl. 13:00-15:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 500 – 5 gange / 12,5 lektioner<br />

Lærer thor Kristjan Kidmose<br />

– så kan du lære det!


tablet, Smartphone & Billeder<br />

Din første tablet<br />

computer – iPad<br />

Vi gennemgår alle de fingernemme<br />

tricks der gør brugen af din iPad<br />

sjovere og lettere. Så er du den<br />

lykkelige ejer af en iPad tablet,<br />

men endnu ikke behersker maskinen,<br />

funktionerne eller er i tvivl om<br />

hvilke applikationer (apps) du skal<br />

købe, er dette kursus stedet for<br />

dig. Vi kigger på klassisk administration, brug af e-bøger, multimediemulighederne<br />

og øver os i fremtidens styreform (touch).<br />

Holdnr. 131795<br />

Hvornår lørdag 12.01.2013 og søndag 13.01.2013 kl. 11:00-14:30<br />

Holdnr. 131796<br />

Hvornår lørdag 23.02.2013 og søndag 24.02.2013 kl. 11:00-14:30<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 350 – 2 gange / 9 lektioner<br />

Lærer thor Kristjan Kidmose<br />

Din første smartphone (iPhone og Androide)<br />

Vi starter med det tekniske overblik og øver derpå de mest simple ting.<br />

Alle de fingernemme tricks og praktiske funktioner gennemgås. Vi skal dog<br />

mest arbejde med apps – så hvis du endnu ikke har fået styr på applikationerne<br />

på din smarte mobiltelefon er dette kursus for dig. Du får svar på<br />

hvor findes apps, hvad kan de, hvordan installeres og fjernes de?<br />

Holdnr. 122796<br />

Hvornår Onsdag 10.10.2012 – 24.10.2012 kl. 14:00-16:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 200 – 3 gange / 7,5 lektioner<br />

Lærer thor Kristjan Kidmose<br />

INTROKURSER – i samarbejde med <strong>Holbæk</strong> Bibliotek<br />

Lær at bruge din iPad<br />

Netop fået en "padde" eller overvejer du at få en? Lær fx om E-bog og<br />

hvordan du i det hele taget får maksimal glæde af din iPad.<br />

Holdnr. 122799<br />

Hvornår lørdag 15.09.2012 kl. 14:00-15:30<br />

Sted Store sal, <strong>Holbæk</strong> Bibliotek<br />

Pris Kr. 50<br />

Lærer thor Kristjan Kidmose<br />

– så kan du lære det!<br />

Hvad hulen er en APP?<br />

Vejledning om brugen af smartphone, og hvordan<br />

du får mest muligt glæde af den.<br />

Holdnr. 122798<br />

Hvornår lørdag 15.09.2012 kl. 12:00-13:30<br />

Sted Store sal, <strong>Holbæk</strong> Bibliotek<br />

Pris Kr. 50<br />

Lærer thor Kristjan Kidmose<br />

Picasa – billedredigering<br />

Med det gratis fotoprogram Picasa kan røde øjne nu fjernes med blot et par<br />

museklik og det har aldrig været lettere at redigere, beskære og justere digitale<br />

fotos. Vi gennemgår hvordan du opretter fotocollager, webalbums og hvordan<br />

du deler dine fotos. Vi skal også arbejde med ansigtsgenkendelse, tags og klassisk<br />

organisering af foto. Så mangler du overblikket over dine fotos eller har du<br />

aldrig redigeret foto før så er dette kursus målrettet dig. Forudsætninger: Du kan<br />

anvende en PC og har en G-mail konto (hvis ikke du har G-mail oprettes den<br />

på kurset). Undervisningsmateriale: Hæftet Picasa 3.8 & webalbum fra forlaget<br />

Libris (som du selv anskaffer), samt undervisers eget kursusmateriale. Picasa<br />

findes både til Windows, Mac og Linux. Pris er inkl. USB-nøgle.<br />

Holdnr. 122742<br />

Hvornår Onsdag 29.08.2012 – 03.10.2012 kl. 14:00-16:00<br />

Holdnr. 122750<br />

Hvornår Mandag 17.09.2012 – 22.10.2012 kl. 17:00-19:00<br />

Holdnr. 131742<br />

Hvornår Mandag 21.01.2013 – 25.02.2013 kl. 12:00-14:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 500 – 6 gange / 15 lektioner<br />

Lærer thor Kristjan Kidmose<br />

Picasa – fortsat<br />

På kurset lærer du lidt mere avanceret brug af Picasa og muligheder programmet<br />

tilbyder. Der vil desuden blive lagt vægt på hvad kursisterne har<br />

af behov for billedbehandling. Bemærk: Forudsætning for at gå på holdet,<br />

er at du tidligere har deltaget i min. 10 lektioner på et Picasa-hold.<br />

Holdnr. 131750<br />

Hvornår Onsdag 06.02.2013 – 13.03.2013 kl. 17:00-19:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 375 – 5 gange / 12,5 lektioner<br />

Lærer thor Kristjan Kidmose<br />

Gratis telefon – eller næsten!<br />

lær at bruge skype til at tale med hele verden. et kort introkursus i<br />

de muligheder du har med Skype for gratis telefoni med billede på.<br />

Holdnr. 122797<br />

Hvornår lørdag 15.09.2012 kl. 10:00-11:30<br />

Sted Store sal, <strong>Holbæk</strong> Bibliotek<br />

Pris Kr. 50<br />

Lærer thor Kristjan Kidmose<br />

Tilmelding: www.lofholbaek.dk – post@lofholbaek.dk eller ring 40 35 99 86 <strong>LOF</strong> HOLBÆK<br />

11


12<br />

Mere viden om nyt It<br />

Handel på nettet<br />

Hvilke informationer skal man altid afgive og hvad må man aldrig gøre når der<br />

skal handles på nettet? Vi gennemgår forskellige handelssystemer og øverkøbsprocessen.<br />

Vi gennemgår hvordan du køber på online auktioner, danske<br />

og udenlandske webforretninger, samt hvilke gebyrer og service der koster<br />

penge.Handel på nettet er mere sikkert end du tror, du har flere rettigheder<br />

og priserne er som oftest lavere. Så grib dit dankort og lær hvordan den succesfulde<br />

handel sikres.<br />

Holdnr. 131747<br />

Hvornår Onsdag 16.01.2013 – 30.01.2013 kl. 14:00-16:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 200 – 3 gange / 7,5 lektioner<br />

Lærer thor Kristjan Kidmose<br />

<strong>LOF</strong> HOLBÆK Kurser for alle – over 300 kurser om året<br />

KURSER – de mere avancerede<br />

AppLab<br />

Har du lyst til at lære mere om de applikationer der er på din<br />

smartphone eller iPad? Ønsker du at få ideér og dele viden om<br />

gode og nyttige apps, og har du lyst til selv at producere din egen<br />

app? I dag er anvendelse af apps blevet en vigtig del af vores<br />

daglige kommunikationsredskab, og det er blevet nemt at udvikle<br />

apps og bruge sin kreativitet. Kurset vil give dig viden om hvad<br />

apps er, og hvordan de kan bruges i dagligdagen, give dig inspiration<br />

til gode applikationer og lære dig det brugervenlige og lette<br />

gratis program app Inventor. Man behøver ikke at have en iPad,<br />

iPhone eller anden smartphone, da det hele foregår på nettet, og<br />

programmet har en mobil simulator som viser deltagerens færdige<br />

applikation i brug. Workshoppen vil give dig mulighed for at tænke<br />

innovativt og få indblik i de nyeste trends inden for digitale medier,<br />

og måske også selv være med til at skabe nye apps der kan blive<br />

populære og anvendes af andre. Forudsætninger: almindelige<br />

PC-bruger erfaringer.<br />

Holdnr. 122791<br />

Hvornår lørdag 24. + søndag 25.11.2012 kl. 09:00-16:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 625 – 2 gange / 16 lektioner<br />

Lærer nikoline lohmann<br />

Scan og få<br />

mere info<br />

om<br />

PC & FOTO<br />

Filmredigering / Digital historiefortælling<br />

Kurset vil lære dig at bruge dit videokamera og billeder fra f.eks fotoalbummet<br />

eller digital kameraet til at lave en 3-4 minutters lille film.Du<br />

lærer at redigere en videofilm, samt kombinere den med stillbilleder.<br />

Du lærer at indsætte visuelle effekter, lave rulletekster, indtale tekst<br />

og tilføje musik, og til sidst at eksportere filmen så den kan afspilles<br />

enten på en pc, iPad, mobil eller YouTube eller så du kan se<br />

den på dit fjernsyn. Der arbejdes med storyboard, fortælleteknikker,<br />

lydredigering samt det gratis videoredigeringsprogram Windows live<br />

Movie Maker og iMovie. Programmer: Word 2007/2010, PowerPoint<br />

2007/2010, Office Picture Manager 2007/2010, Windows Live Movie<br />

Maker, Movie Maker eller iMovie. alle kan deltage!<br />

Holdnr. 122790<br />

Hvornår lørdag 13. + søndag 14.10.2012 kl. 09:00-16:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 625 – 2 gange / 16 lektioner<br />

Lærer nikoline lohmann<br />

Videoredigering med "Magix"<br />

lær at lave din egen DVD film med menu og alt fra undertekster til rulletekster,<br />

forskellige visuelle effekter, klipning, beskæring, lydspor etc.<br />

Medbring eget video udstyr (alt fra mobiltelefoner til HD-AV cams) som<br />

kan overføre data via uSB. De første par gange optager vi video som<br />

vi senere skal benytte til at lave til en lille film.<br />

Holdnr. 122792<br />

Hvornår Onsdag 19.09.2012 – 12.12.2012 kl. 17:00-19:00<br />

Holdnr. 131792<br />

Hvornår Mandag 28.01.2013 – 06.05.2013 kl. 17:00-19:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 990 – 12 gange / 30 lektioner<br />

Lærer Morten thornsvad<br />

Fotokursus<br />

lær dit kamera bedre at kende, kom væk fra auto og få meget bedre<br />

billeder. På dette kursus lærer du bl.a. at bruge mange af funktionere<br />

på dit kamera, at få skarpere billeder, bruge blænde, lukkertid og<br />

ISO, at se motiverne og meget mere. Vi starter første dag med at<br />

gennemgå en basisforståelse af hvordan kameraet virker, og hvordan<br />

du kan komme væk fra auto samt få de billeder du vil have. Herefter<br />

er der let forståelig teori og alle kan være med. På andendagen skal<br />

vi ud og fotografere sammen. Her benytter vi alt det vi har lært dagen<br />

før. Vi starter hvor alle kan være med.<br />

Holdnr. 122752<br />

Hvornår Lørdag 03.11. og søndag 04.11.2012 kl. 9:00-17:00<br />

Holdnr. 131752<br />

Hvornår Lørdag 13.04. og søndag 14.04.2013 kl. 9:00-17:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 750 – 2 gange / 18 lektioner<br />

Lærer Christian Milbo<br />

– så kan du lære det!


It til jobbet<br />

Online kommunikation<br />

lær at sende og modtage e-mails<br />

med vedhæftede filer og at søge<br />

og hente relevante informationer på<br />

Internettet. efter kurset kan du kommunikere<br />

elektronisk ved hjælp af<br />

bl.a. e-mail, nyhedsgrupper og anden<br />

online kommunikation. Vi kigger også<br />

på regler for god kommunikation og<br />

etik men også hvad du skal være på<br />

vagt overfor. Du får indblik i hvordan<br />

kommunikationsnetværk er opbygget,<br />

både internt i en virksomhed og<br />

eksternt i forhold til omverdenen. Der<br />

kræves ikke særlige forudsætninger<br />

for at deltage.<br />

Holdnr. 122766<br />

Hvornår Mandag 03.12.2012<br />

kl. 8:30-15:00<br />

Holdnr. 131766<br />

Hvornår Onsdag 03.04.2013<br />

kl. 8:30-15:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 325 – 8 lektioner<br />

Lærer Morten thornsvad<br />

Microsoft Office 2010<br />

Vi kigger på de tre vigtigste programmer<br />

i Microsoft Office 2010 pakken;<br />

Word, Excel og Powerpoint. Vi kigger på de nye<br />

muligheder og nye måder at arbejde på, så du let<br />

og selvstændigt kan arbejde videre i de nye Office<br />

2010 programmer. Kurset skal betragtes som et<br />

lynkursus i brugen af de mest almindelige funktioner.<br />

Holdnr. 122760<br />

Hvornår Mandag 10.09.2012 –<br />

fredag 14.09.2012 kl. 8:30-12:00<br />

(minus onsdag)<br />

Holdnr. 131760<br />

Hvornår Mandag 04.03.2013 –<br />

fredag 08.03.2012 kl. 8:30-12:00<br />

(minus torsdag)<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 625 – 4 gange / 16 lektioner<br />

Lærer Morten thornsvad<br />

Word 2010<br />

Du vil efter kurset let kunne arbejde<br />

videre med opstilling af tekster og<br />

samtidig gøre dem præsentable ved hjælp af<br />

formatering. Du behøver ikke noget forudgående<br />

kendskab til Word for at deltage på dette kursus,<br />

du skal blot kunne anvende en computer. Skal du<br />

have et brush up på dit arbejde i Office Word 2010?<br />

Holdnr. 122761<br />

Hvornår tirsdag 25.09.2012 kl. 8:30-15:00<br />

Holdnr. 131761<br />

Hvornår tirsdag 19.02.2013 kl. 8:30-15:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 325 – 8 lektioner<br />

Lærer Morten thornsvad<br />

Powerpoint 2010<br />

Du vil lære at oprette en præsentation<br />

med forskellige dias layout samt<br />

professionelle diagrammer og illustrationer. Vi kigger<br />

på at bruge animation så du kan skabe fokus<br />

på de rette elementer under præsentationen.<br />

Kurset henvender sig til dig der ikke har kendskab<br />

til PowerPoint, eller til dig der har brugt programmet<br />

og måske er selvlært, men som vil have bedre<br />

kendskab til mulighederne i PowerPoint 2010.<br />

Holdnr. 122762<br />

Hvornår tirsdag 09.10.2012 kl. 8:30-15:00<br />

Holdnr. 131762<br />

Hvornår tirsdag 05.02.2013 kl. 8:30-15:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 325 – 8 lektioner<br />

Lærer Morten thornsvad<br />

HUSK: Medbring selv mad og drikke<br />

Excel 2010<br />

Du vil efter kurset effektivt kunne<br />

arbejde videre med Excel 2010, og<br />

opbygge formler og forskellige beregninger, samt<br />

opstille tal pænt og overskueligt. Du lærer at<br />

behandle og præsenterer tal på en flot og effektiv<br />

måde med diagrammer og betinget formatering.<br />

Kurset henvender sig til personer der ikke kender<br />

meget til Excel. Er du selvlært Excel bruger kan du<br />

på kurset lære mere om Excels mange muligheder.<br />

Holdnr. 122763<br />

Hvornår tirsdag 23.10.2012 kl. 8:30-15:00<br />

Holdnr. 131763<br />

Hvornår tirsdag 29.01.2013 kl. 8:30-15:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 325 – 8 lektioner<br />

Lærer Morten thornsvad<br />

Windows 7 og hardware<br />

Hvordan fungerer Windows? Hvordan<br />

ser en computer ud inden i, hvordan virker den<br />

egentlig? Her gennemgår vi Windows 7 og hvordan<br />

det fungerer, og hvordan du kan få mest ud af<br />

brugen af Windows. Vi kigger også ind i en computer<br />

for at kigge på de forskellige komponenter.<br />

Holdnr. 122764<br />

Hvornår Onsdag 17.11.2012 –<br />

fredag 21.11.2012<br />

kl. 9:00-15:00<br />

Holdnr. 131764<br />

Hvornår Onsdag 17.04.2013 –<br />

fredag 19.04.2013<br />

kl. 9:00-15:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 845 – 3 gange / 21 lektioner<br />

Lærer Morten thornsvad<br />

Billedbehandling<br />

Grundlæggende billedbehandling hvor vi arbejder<br />

med forskellige værktøjer (gratis programmer)<br />

der giver dig mulighed for at formatere, rette<br />

og give dine billeder diverse effekter så du får et<br />

flot resultat. Vi kigger desuden på hvordan du<br />

kan arbejde med billedalbums, indsætte billeder<br />

i dokumenter og at gemme på internettet.<br />

Holdnr. 122765<br />

Hvornår Onsdag 28.11.2012 kl. 8:30-15:00<br />

Holdnr. 131765<br />

Hvornår tirsdag 22.01.2013 kl. 8:30-15:00<br />

Sted lokale 2, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 325 – 8 lektioner<br />

Lærer Morten thornsvad<br />

– så kan du lære det! Tilmelding: www.lofholbaek.dk – post@lofholbaek.dk eller ring 40 35 99 86 <strong>LOF</strong> HOLBÆK 13


14<br />

Yoga<br />

Få ny energi og bliv fri for stress gennem yoga. Yogaen er kendt for sin forebyggende og helbredende virkning. undervisningen er en hjælp til selvhjælp og<br />

virker ved regelmæssig træning. Yogaøvelserne er udformet i nøje overensstemmelse med den menneskelige fysiologi, og udvikler ikke blot musklernes styrke<br />

og smidighed, men også de indvendige organers ydeevne og sundhed. endvidere arbejder vi med holdningskorrigerende øvelser, åndedræts- og afspændingsteknikker,<br />

der især har vist sig at løsne spændinger, harmonisere blodtrykket, forøge koncentrationen og giver ro og balance. Yoga er både for kvinder<br />

og mænd. På hensyntagende hold tages der ekstra hensyn til den enkeltes behov og handicap. Yogaundervisningen foretages af eksaminerede yogalærere.<br />

Holdnr. 122142<br />

Hvornår Onsdag 05.09.2012 – 13.03.2013 kl. 15:00-16:50<br />

Holdnr. 122144<br />

Hvornår Onsdag 05.09.2012 – 13.03.2013 kl. 19:00-20:50<br />

Sted u1, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.375 – 25 gange / 50 lektioner<br />

Lærer Bente nørholm Sørensen<br />

Holdnr. 122159<br />

Hvornår Mandag 27.08.2012 – 11.03.2013 kl. 15:45-17:15<br />

Sted Biografen, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Holdnr. 122178<br />

Hvornår Torsdag 30.08.2012 – 07.03.2013 kl. 09:00-10:30<br />

Sted 1. sal, Jyderup Hallen, Jyderup<br />

Pris Kr. 1.375 – 25 gange / 50 lektioner<br />

Lærer lene Bjerring<br />

Holdnr. 131159<br />

Hvornår Mandag 18.03.2013 – 10.06.2013 kl. 15:45-17:15<br />

Sted Biografen, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 550 – 10 gange / 20 lektioner<br />

Lærer lene Bjerring<br />

Holdnr. 131178<br />

Hvornår torsdag 14.03.2013 – 13.06.2013 kl. 09:00-10:30<br />

Sted 1. sal, Jyderup Hallen, Jyderup<br />

Pris Kr. 660 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer lene Bjerring<br />

Yoga<br />

Yoga betyder forening af krop og sjæl. Gennem arbejde<br />

med de klassiske yogastillinger (asanas) styrkes<br />

kroppen og psykiske energier afbalanceres, så man vil<br />

opnå ro og harmoni. Desuden vil der blive undervist i<br />

forskellige afspændings- og åndedrætsteknikker samt<br />

meditation afpasset elevernes ønsker og behov.<br />

Holdnr. 122148<br />

Hvornår Torsdag 13.09.2012 – 21.03.2013 kl. 16:00-17:40<br />

Holdnr. 122149<br />

Hvornår torsdag 13.09.2012 – 21.03.2013 kl. 18:00-19:40<br />

Sted u1, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.320 – 24 gange / 48 lektioner<br />

Lærer Bente Schlichter Larsson<br />

<strong>LOF</strong> HOLBÆK Kurser for alle – over 300 kurser om året<br />

I tvivl om hvad der er det rigtige for dig?<br />

Kontakt kontoret for gratis prøvetime<br />

(forbehold for ledige pladser på holdet)<br />

Hensyntagende hold – max. 10 deltagere<br />

Holdnr. 122141<br />

Hvornår Mandag 10.09.2012 – 18.03.2013 kl. 10:00-11:50<br />

Pris Kr. 1.320 – 24 gange / 48 lektioner<br />

Holdnr. 122145<br />

Hvornår torsdag 06.09.2012 – 14.03.2013 kl. 09:30-11:20<br />

Pris Kr. 1.375 – 25 gange / 50 lektioner<br />

Sted Spejlsalen, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Lærer Bente nørholm Sørensen<br />

Holdnr. 122143<br />

Hvornår Onsdag 05.09.2012 – 13.03.2013 kl. 17:00-18:50<br />

Sted u1, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.375 – 25 gange / 50 lektioner<br />

Lærer Bente nørholm Sørensen<br />

Holdnr. 122158<br />

Hvornår Mandag 27.08.2012 – 11.03.2013 kl. 14:00-15:30<br />

Sted Biografen, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Holdnr. 122176<br />

Hvornår Onsdag 29.08.2012 – 06.03.2013 kl. 09:00-10:30<br />

Holdnr. 122177<br />

Hvornår Onsdag 29.08.2012 – 06.03.2013 kl. 10:45-12:15<br />

Holdnr. 122179<br />

Hvornår Torsdag 30.08.2012 – 07.03.2013 kl. 10:45-12:15<br />

Sted 1. sal, Jyderup Hallen, Jyderup<br />

Pris Kr. 1.375 – 25 gange / 50 lektioner<br />

Lærer lene Bjerring<br />

Holdnr. 131158<br />

Hvornår Mandag 18.03.2013 – 10.06.2013 kl. 14:00-15:30<br />

Sted Biografen, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 550 – 10 gange / 20 lektioner<br />

Lærer lene Bjerring<br />

Holdnr. 131176<br />

Hvornår Onsdag 13.03.2013 – 12.06.2013 kl. 09:00-10:30<br />

Holdnr. 131177<br />

Hvornår Onsdag 13.03.2013 – 12.06.2013 kl. 10:45-12:15<br />

Holdnr. 131179<br />

Hvornår torsdag 14.03.2013 – 13.06.2013 kl. 10:45-12:15<br />

Sted 1. sal, Jyderup Hallen, Jyderup<br />

Pris Kr. 660 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer lene Bjerring<br />

– så kan du lære det!


Zumba, Salsa & latin-rytmer<br />

Salsa – begyndere<br />

undervisningen vil være fokuseret på grundtrin, samt de mest basale trin før<br />

vi går videre til figurere. Der undervises i rueda de Casino hvor der skiftes<br />

partner (hvis man tilmelder sig uden partner, må man være indstillet på at<br />

man evt. ikke kan danse som herre/dame hele tiden, for at få det til at gå<br />

op). Efter endt kursus vil du have en forståelse for grundtrinene i cubansk<br />

salsa og lært at danse i rueda, samt lette figurer. Holdet går over 2 dage og<br />

forudsætter ingen erfaring.<br />

Holdnr. 122190<br />

Hvornår lørdag 29.09.2012 og søndag 30.09.2012 kl. 13:00-14:30<br />

Holdnr. 131190<br />

Hvornår lørdag 02.03.2013 og søndag 03.03.2013 kl. 13:00-14:30<br />

Sted tumlesalen, Østre Skole, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 225 – 2 gange / 4 lektioner<br />

Lærer Nicky Bondesen<br />

Salsa – let øvede<br />

Her undervises der i rueda de Casino, hvor vi vil fokusere på figurer. Der vil<br />

også være lidt footwork. Målet med workshoppen er at lære nogle nye figurer,<br />

noget footwork og have det sjovt med rueda. Holdet går over 2 dage<br />

og forudsætter et vist kendskab til grundtrin samt lette basisfigurer. Hvis man<br />

tilmelder sig uden partner, må man være indstillet på at man evt. ikke kan<br />

danse som herre/dame hele tiden, for at få det til at gå op.<br />

Holdnr. 122191<br />

Hvornår lørdag 29.09.2012 og søndag 30.09.2012 kl. 15:00-16:30<br />

Holdnr. 131191<br />

Hvornår lørdag 02.03.2013 og søndag 03.03.2013 kl. 15:00-16:30<br />

Sted tumlesalen, Østre Skole, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 225 – 2 gange / 4 lektioner<br />

Lærer Nicky Bondesen<br />

Latin-rytmer og bevægelse for ældre<br />

Svedige rytmer og sved på panden er også for dig, der har rundet de 55<br />

og mærker aldersbetingede skavanker i kroppen. På dette hold er tempoet<br />

lidt mere roligt end i fitness-centret, men vi skal nok få svedt, danset og<br />

grinet – og musikken er god! Mænd er meget velkomne.<br />

Holdnr. 122205<br />

Hvornår torsdag 06.09.2012 – 21.03.2013 kl. 11:00-12:00<br />

Sted u1, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Holdnr. 122261<br />

Hvornår Fredag 07.09.2012 – 22.03.2013 kl. 11:00-12:00<br />

Sted Multihallen, Svinninge Sportscenter, Svinninge<br />

Pris Kr. 860 – 25 gange / 31,25 lektioner<br />

Lærer ulla Matlok<br />

– så kan du lære det!<br />

I tvivl om hvad der er det rigtige for dig?<br />

Kontakt kontoret for gratis prøvetime<br />

(forbehold for ledige pladser på holdet)<br />

Zumba Gold®<br />

Zumba Gold® er specielt designet til begyndere, aktive ældre, overvægtige<br />

eller dig, som skal i gang efter en lang pause. Zumba Gold® er<br />

spændende, let og effektivt. Det er godt for krop, sind og sjæl. er koordinering<br />

af kroppen svært, eller har du besvær med at bevæge dig i hurtige<br />

rytmer? Så er Zumba Gold® lige noget for dig. I Zumba Gold® er tempoet<br />

langsommere, koreografierne er mere enkle, og der er korte pauser mellem<br />

hver sang, men tempoet vil være tilpasset, så vi stadig får sved på panden,<br />

samtidigt med at vi har det sjovt sammen.<br />

Holdnr. 122219<br />

Hvornår torsdag 30.08.2012 – 13.12.2012 kl. 18:00-18:55<br />

Holdnr. 131219<br />

Hvornår Torsdag 17.01.2013 – 16.05.2013 kl. 18:00-18:55<br />

Sted tumlesalen, Østre Skole, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 550 – 15 gange / 18,75 lektioner<br />

Lærer annette tvedsborg<br />

Zumba®<br />

Dette hold er for deltagere som tidligere har prøvet zumba, eller som er<br />

frisk på at følge med i et raskt tempo fra start. Zumba er rigtig godtræning<br />

for alle kroppens muskler samtidig med en høj puls. Frem for alt er zumba<br />

sjovt – så kom og dans med.<br />

Holdnr. 122220<br />

Hvornår torsdag 30.08.2012 – 13.12.2012 kl. 19:05 – 20:00<br />

Holdnr. 131220<br />

Hvornår Torsdag 17.01.2013 – 16.05.2013 kl. 19:05 – 20:00<br />

Sted tumlesalen, Østre Skole, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 550 – 15 gange / 18,75 lektioner<br />

Lærer annette tvedsborg<br />

Tilmelding: www.lofholbaek.dk – post@lofholbaek.dk eller ring 40 35 99 86 <strong>LOF</strong> HOLBÆK<br />

15


16<br />

Krop & Bevægelse<br />

Qi–Gong efter Biyunmetoden – grundkursus<br />

Medicinsk qigong er en metode til både forebyggelse og helbredelse med<br />

5000 år gamle rødder, og er én af grundpillerne inden for traditionel kinesisk<br />

medicin. Det er en måde til aktivt og bevidst at forny kroppens livskraft,<br />

hvor kombinationen af bevægelse, det naturlige åndedræt og en fokuseret<br />

opmærksomhed tilsammen fremmer og aktiverer kroppens egen evne til at<br />

forny livskraften. Biyunmetoden er enkel og består af en serie langsomme,<br />

bløde bevægelser som udføres stående. Øvelserne har en nøje gennemtænkt<br />

og planlagt rækkefølge, hvor hele kroppen arbejdes igennem på ca.<br />

30 min. efter grundkurset er der mulighed for at deltage på opfølgende<br />

træning lørdag 12/1 og/eller d. 13/4 2013.<br />

Holdnr. 122208<br />

Hvornår lørdag 03.11.2012 og søndag 04.11.2012 kl. 10:00-16:15<br />

Holdnr. 131208<br />

Hvornår lørdag 02.03.2013 og søndag 03.03.2013 kl. 10:00-16:15<br />

Sted Spejlsalen, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 875 – 2 gange / 16 lektioner<br />

Lærer Birgitte Østerskov<br />

Qi–Gong efter Biyunmetoden – fællestræning<br />

For tilmelding på dette hold skal du tidligere have deltaget i grundkurset<br />

"Qi gong efter Biyunmetoden" – her eller andet sted. Se evt. vores grundkursus<br />

(hold nr. 122208/131208). På denne lørdag kan du få tjekket dine<br />

bevægelser og drøftet din praksis af Qi-Gong igennem.<br />

Holdnr. 131209<br />

Hvornår lørdag 12.01.2013 kl. 10:00-13:00<br />

Holdnr. 131210<br />

Hvornår lørdag 13.04.2013 kl. 10:00-13:00<br />

Sted Spejlsalen, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 190 – 3,5 lektioner<br />

Lærer Birgitte Østerskov<br />

<strong>LOF</strong> HOLBÆK Kurser for alle – over 300 kurser om året<br />

I tvivl om hvad der er det rigtige for dig?<br />

Kontakt kontoret for gratis prøvetime<br />

(forbehold for ledige pladser på holdet)<br />

Få redskaber til at kunne klare hverdagens<br />

udfordringer og belastninger<br />

Find din egen bevægelsesform, der passer til dig. Med styrke, smidighed<br />

og stræk, kondition, kredsløbsøvelser, afspændings og visualiseringsøvelser<br />

samt kropsbevidsthedsøvelser. Det vil give dig mere energi og bevidsthed<br />

om din kropsbrug og arbejdsbevægelser og forebygge smerter.<br />

Holdnr. 122228<br />

Hvornår tirsdag 04.09.2012 – 11.12.2012 kl. 10:00-11:30<br />

Holdnr. 131228<br />

Hvornår tirsdag 15.01.2013 – 30.04.2013 kl. 10:00-11:30<br />

Sted u1, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 770 – 14 gange / 28 lektioner<br />

Lærer astrid Justesen<br />

Forebyggelse af stress og anspændthed<br />

Savner du energi i hverdagen? Har du brug for at komme i bedre form? Har<br />

du skulder eller rygproblemer? Vi arbejder hele kroppen igennem hver gang<br />

på en rar og hensigtsmæssig måde. Vi tager udgangspunkt i holdets specielle<br />

ønsker og behov – f.eks. emner som ryg- og nakkesmerter, fødder<br />

eller knæproblemer. Vi styrker og smidiggør leddene, samtafspændings-<br />

og koncentrationsøvelser, hvor du er i nuet.<br />

Holdnr. 122229<br />

Hvornår tirsdag 04.09.2012 – 11.12.2012 kl. 11:45-13:15<br />

Holdnr. 131229<br />

Hvornår tirsdag 15.01.2013 – 30.04.2013 kl. 11:45-13:15<br />

Sted u1, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 770 – 14 gange / 28 lektioner<br />

Lærer astrid Justesen<br />

1 times bevægelse<br />

På holdet vil der blive lagt vægt på både styrke, kondition og afspænding,<br />

samtidig med at vi har det sjovt med hinanden!<br />

Holdnr. 122167<br />

Hvornår Onsdag 05.09.2012 – 12.12.2012 kl. 11:55-12:55<br />

Pris Kr. 480-14 gange / 17,5 lektioner<br />

Holdnr. 131167<br />

Hvornår Onsdag 16.01.2013 – 29.05.2013 kl. 11:55-12:55<br />

Pris Kr. 620 – 18 gange / 22,5 lektioner<br />

Sted Søjlesalen, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Lærer astrid Justesen<br />

– så kan du lære det!


Krop & Bevægelse<br />

Knogleskørhed/ondt i ryggen – hensyntagende<br />

Dette hold er for deltagere med knogleskørhed, ondt i ryggen eller rygproblemer<br />

i det hele taget. Målrettet træning af alle kroppens muskelgrupper<br />

forebygger effektivt faldrisikoen, fordi træning styrker musklerne og balancen.<br />

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte deltagers muligheder<br />

og behov. Kom i løst siddende tøj. Medbring tæppe.<br />

Holdnr. 122266<br />

Hvornår torsdag 30.08.2012 – 25.04.2013 kl. 10:40-12:10<br />

Sted Se opslag, Ugerløse Fritidscenter, Ugerløse<br />

Pris Kr. 1.650 – 30 gange / 60 lektioner<br />

Lærer Gunnvor anne Klok<br />

Knogleskørhed – osteoporose<br />

Har man fået knogleskørhed, eller er man i risikogruppen, er det vigtigt at<br />

vide, hvordan man passer godt på sig selv i hverdagen. Der undervises i:<br />

Opvarmning til musik, balancetræning, styrketræning af ben-arme-ryg- og<br />

mavemuskler, daglige korrekte bevægelser, hvad smerte kan betyde,<br />

udspændings- og strækøvelser, kredsløbsøvelser, venepumpeøvelser,<br />

dybdeafspænding. Målrettet træning af alle kroppens muskelgrupper forebygger<br />

effektivt faldrisikoen, fordi træning styrker musklerne og balancen.<br />

Holdnr. 122222<br />

Hvornår Mandag 03.09.2012 – 18.03.2013 kl. 09:00-10:20<br />

Holdnr. 122223<br />

Hvornår Mandag 03.09.2012 – 18.03.2013 kl. 10:30-11:50<br />

Holdnr. 122225<br />

Hvornår Mandag 03.09.2012 – 18.03.2013 kl. 13:30-14:50<br />

Sted u1, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.200 – 25 gange / 43,75 lektioner<br />

Lærer lis Henriksen<br />

Hjertetræning<br />

Her træner vi hele kroppen igennem bl.a. med kredsløbsøvelser, som er med<br />

til at gøre hjerte og lunger stærkere. Afspænding sammen med cardiovaskulær<br />

træning har også i mange tilfælde en blodtryksnedsættende effekt.<br />

undervisningen foregår i et roligt tempo og der tages hensyn til den enkelte.<br />

Men tro nu ikke at detbliver kedeligt!!<br />

Holdnr. 122264<br />

Hvornår torsdag 06.09.2012 – 13.12.2012 kl. 10:45-12:15<br />

Holdnr. 131264<br />

Hvornår torsdag 10.01.2013 – 25.04.2013 kl. 10:45-12:15<br />

Sted Søjlesalen, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 770 – 14 gange / 28 lektioner<br />

Lærer Merethe Greisaw<br />

– så kan du lære det!<br />

I tvivl om hvad der er det rigtige for dig?<br />

Kontakt kontoret for gratis prøvetime<br />

(forbehold for ledige pladser på holdet)<br />

Hensyntagende motion for alle aldre og skavanker<br />

Hensyntagende motion er for folk, som af en eller anden fysisk eller psykisk<br />

grund ikke har lyst til at motionere i en klub eller et fitness-center. Holdene<br />

er små, og der kan tages hånd om hver enkelt, undervisningen tilrettelægges<br />

efter deltagernes behov og indskrænkninger, tempoet tilpasses<br />

deltagernes formåen, og der lægges vægt på at få bevæget kroppen godt<br />

og grundigt, på styrkende og strækkende øvelser, på at mærke sin krop,<br />

at få varmen og en god fornemmelse i kroppen. Hver undervisningsgang<br />

afsluttes med afspænding og hvile.<br />

Holdnr. 122206<br />

Hvornår torsdag 06.09.2012 – 21.03.2013 kl. 12:30-14:00<br />

Sted u1, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Holdnr. 122262<br />

Hvornår Fredag 07.09.2012 – 22.03.2013 kl. 12:30-14:00<br />

Sted Multihallen, Svinninge Sportscenter, Svinninge<br />

Pris Kr. 1.375 – 25 gange / 50 lektioner<br />

Lærer ulla Matlok<br />

Gang i kroppen – motion for 60+<br />

Bevægelse og motion er godt for kroppen, giver mere energi og gør dig<br />

glad. Så kom og få styrket og bevæget kroppen til god musik, få smurt<br />

leddene og rørt lattermusklerne, og mærk hvor godt du får det. Vi slutter<br />

hver gang af med afspænding. Holdet er bestemt også for mænd.<br />

Holdnr. 122204<br />

Hvornår torsdag 06.09.2012 – 21.03.2013 kl. 09:15-10:45<br />

Sted u1, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Holdnr. 122260<br />

Hvornår Fredag 07.09.2012 – 22.03.2013 kl. 09:15-10:45<br />

Sted Multihallen, Svinninge Sportscenter, Svinninge<br />

Pris Kr. 1.375 – 25 gange / 50 lektioner<br />

Lærer ulla Matlok<br />

Scan og få<br />

mere info<br />

om<br />

KROP &<br />

BEVÆGELSE<br />

Tilmelding: www.lofholbaek.dk – post@lofholbaek.dk eller ring 40 35 99 86 <strong>LOF</strong> HOLBÆK<br />

17


18<br />

Krop & Bevægelse<br />

Bækkenbundstræning<br />

Hele kroppen bevæges igennem med fokus på bækkenbunden.<br />

Bækkenbundsmusklerne understøtter vores blære, livmoder, skede og<br />

endetarm.Vi træner med øvelser der giver mere bevidsthed og kontrol over<br />

musklerne i bækkenbunden, og dermed bl.a. hjælper til bedre at styre<br />

vandladning. Vi slutter af med en behagelig afspænding.<br />

Holdnr. 122263<br />

Hvornår torsdag 06.09.2012 – 13.12.2012 kl. 09:00-10:30<br />

Holdnr. 131263<br />

Hvornår torsdag 10.01.2013 – 25.04.2013 kl. 09:00-10:30<br />

Sted Søjlesalen, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 770 – 14 gange / 28 lektioner<br />

Lærer Merethe Greisaw<br />

Motionsboksning<br />

Motionsboksning er for alle som vil i bedre form med en rigtig god træning,<br />

hvor der er hurtige resultater. Vi slår ikke på hinanden, men til gengæld<br />

får du det fulde fysiske udbytte af træningen. Du skal selv medbringe:<br />

Sandsækhandsker, indendørs trænings tøj og sko, sjippetov og vandflaske.<br />

Holdnr. 122192<br />

Hvornår torsdag 06.09.2012 – 13.12.2012 kl. 16:45-18:45<br />

Holdnr. 131192<br />

Hvornår torsdag 10.01.2013 – 25.04.2013 kl. 16:45-18:45<br />

Sted Gymnastiksalen, udby Skole, tuse næs<br />

Pris Kr. 1.050-14 gange / 35 lektioner<br />

Lærer Morten thornsvad<br />

<strong>LOF</strong> HOLBÆK Kurser for alle – over 300 kurser om året<br />

I tvivl om hvad der er det rigtige for dig?<br />

Kontakt kontoret for gratis prøvetime<br />

(forbehold for ledige pladser på holdet)<br />

Pilates m/afspænding<br />

Pilates er styrketræning og handler om at gøre kroppen smidig samtidig<br />

med at den styrkes. Vi tager udgangspunkt i balance, udspænding og<br />

afspænding. Øvelserne udføres med fokus på kroppens center således at<br />

de muskler (dybe mave- og rygmuskler), som bidrager til en flottere og bedre<br />

kropsholdningbliver stærkere. Hver gang afsluttes med dybdeafspænding.<br />

Holdnr. 122240<br />

Hvornår Onsdag 05.09.2012 – 28.11.2012 kl. 14:30-16:00<br />

Holdnr. 122241<br />

Hvornår Onsdag 05.09.2012 – 28.11.2012 kl. 16:15-17:45<br />

Holdnr. 131240<br />

Hvornår Onsdag 16.01.2013 – 17.04.2013 kl. 14:30-16:00<br />

Holdnr. 131241<br />

Hvornår Onsdag 16.01.2013 – 17.04.2013 kl. 16:15-17:45<br />

Sted Biografen, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 720 – 12 gange / 24 lektioner<br />

Lærer lisbeth Grøhn<br />

Varmtvandstræning<br />

Vi har hold alle dage undtagen søndag, fordelt på formiddag,<br />

eftermiddag og aften – ring for at blive skrevet op på<br />

vores venteliste.<br />

– så kan du lære det!


Krop & Bevægelse<br />

Afspænding & Bevægelse, hensyntagende<br />

undervisningen foregår på små hold, hvor der tages ekstra hensyn til den<br />

enkelte. alle kan deltage! Forløb: Grundig opvarmning, målrettet træning af<br />

alle kroppens muskelgrupper, øvelser der har til hensigt at fremme kroppens<br />

styrke, smidighed, balance, mobilitet og kredsløb. Herunder arbejds-/hvilestillinger,<br />

holdningskorrektion, venepumpe, åndedræts-og bækkenbundsøvelser.<br />

Hver gang afsluttes med dybdeafspænding. Øvelser ledsages af teori med<br />

udgangspunkt i forskellige træningssystemer som: Pilates, tibetanerøvelse,<br />

Callanetics og Coretræning. Efter behov med hjælp fra træningsredskaber som<br />

redondobolde, elastikker, stave og små vægte. Fodruller og massagebolde til<br />

hjælp til selvbehandling med udgangspunkt i forskellige behandlingsformer.<br />

Holdnr. 122250<br />

Hvornår Mandag 27.08.2012 – 18.03.2013 kl. 09:00-10:30<br />

Holdnr. 122251<br />

Hvornår Mandag 27.08.2012 – 18.03.2013 kl. 10:45-12:15<br />

Holdnr. 122252<br />

Hvornår Mandag 27.08.2012 – 18.03.2013 kl. 12:30-14:00<br />

Holdnr. 122253<br />

Hvornår tirsdag 28.08.2012 – 19.03.2013 kl. 09:00-10:30<br />

Holdnr. 122254<br />

Hvornår tirsdag 28.08.2012 – 19.03.2013 kl. 10:45-12:15<br />

Holdnr. 122255<br />

Hvornår tirsdag 28.08.2012 – 19.03.2013 kl. 12:30-14:00<br />

Holdnr. 122257<br />

Hvornår Fredag 31.08.2012 – 15.03.2013 kl. 11:00-12:30<br />

Holdnr. 122258<br />

Hvornår Fredag 31.08.2012 – 15.03.2013 kl. 12:45-14:15<br />

Sted 1. sal, Jyderup Hallen, Jyderup<br />

Pris Kr. 1.430 – 26 gange / 52 lektioner<br />

Lærer lisbeth Grøhn<br />

Holdnr. 122224<br />

Hvornår Mandag 03.09.2012 – 18.03.2013 kl. 12:00-13:20<br />

Holdnr. 122230<br />

Hvornår tirsdag 04.09.2012 – 19.03.2013 kl. 13:30-14:50<br />

Holdnr. 122236<br />

Hvornår Onsdag 05.09.2012 – 20.03.2013 kl. 09:55-11:15<br />

Sted u1, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.200 – 25 gange / 43,75 lektioner<br />

Lærer lis Henriksen<br />

Afspænding og bevægelse – hensyntagende<br />

Dette hold er for deltagere mednedsat bevægelighed i leddene, eller eks.<br />

problemer med ischias, slidgigt, discusdegenerationer eller andre rygproblemer.<br />

Formålet med undervisningen er, at deltagerne får større kropsbevidsthed<br />

og bedre kropsfunktion. Øvelserne fremmer leddenes bevægelighed,<br />

forebygger belastningssygdomme, forbedrer kredsløbet og skaber<br />

en bedre holdning. undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte<br />

deltagers muligheder og behov. Kom i løst siddende tøj. Medbring tæppe.<br />

Holdnr. 122265<br />

Hvornår torsdag 30.08.2012 – 25.04.2013 kl. 09:00-10:30<br />

Sted Se opslag, Ugerløse Fritidscenter, Ugerløse<br />

Pris Kr. 1.650 – 30 gange / 60 lektioner<br />

Lærer Gunnvor anne Klok<br />

– så kan du lære det!<br />

I tvivl om hvad der er det rigtige for dig?<br />

Kontakt kontoret for gratis prøvetime<br />

(forbehold for ledige pladser på holdet)<br />

Afspænding & Bevægelse<br />

afspænding giver energi og styrke og afhjælper og forebygger bl.a. ømhed<br />

i muskler og led, hovedpine, rygnakkeproblemer, søvnbesvær og træthed.<br />

alle kan deltage, idet der tages hensyn til den enkeltes rytme og fysiske<br />

formåen.<br />

Holdnr. 122201<br />

Hvornår Mandag 10.09.2012 – 08.04.2013 kl. 09:30-11:00<br />

Holdnr. 122202<br />

Hvornår Mandag 10.09.2012 – 08.04.2013 kl. 11:15-12:45<br />

Sted Søjlesalen, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.375 – 25 gange / 50 lektioner<br />

Lærer ulla Matlok<br />

Holdnr. 122226<br />

Hvornår Mandag 03.09.2012 – 18.03.2013 kl. 15:00-16:20<br />

Holdnr. 122227<br />

Hvornår Mandag 03.09.2012 – 18.03.2013 kl. 16:25-17:45<br />

Holdnr. 122231<br />

Hvornår tirsdag 04.09.2012 – 19.03.2013 kl. 15:00-16:20<br />

Holdnr. 122232<br />

Hvornår Tirsdag 04.09.2012 – 19.03.2013 kl. 16:25-17:45<br />

Holdnr. 122233<br />

Hvornår Tirsdag 04.09.2012 – 19.03.2013 kl. 17:50-19:10<br />

Holdnr. 122234<br />

Hvornår tirsdag 04.09.2012 – 19.03.2013 kl. 19:15-20:35<br />

Holdnr. 122235<br />

Hvornår Onsdag 05.09.2012 – 20.03.2013 kl. 08:30-09:50<br />

Holdnr. 122237<br />

Hvornår Onsdag 05.09.2012 – 20.03.2013 kl. 11:20-12:40<br />

Holdnr. 122238<br />

Hvornår Onsdag 05.09.2012 – 20.03.2013 kl. 12:45-14:05<br />

Sted u1, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.200 – 25 gange / 43,75 lektioner<br />

Lærer lis Henriksen<br />

Tilmelding: www.lofholbaek.dk – post@lofholbaek.dk eller ring 40 35 99 86 <strong>LOF</strong> HOLBÆK<br />

19


20<br />

Gravid & Småbørn<br />

Fødselsforberedelse<br />

Forebyggelse af problemer med f.eks. vand i kroppen og andre kredsløbsproblemer,<br />

som kan være følgerne af en belastning af kroppen under graviditeten.<br />

Lær at forebygge smerter ved bækkenløsning.Lær afspændings-, koncentrations-<br />

og vejrtrækningsøvelser, så du kan bruge disse under fødselsarbejdet. Få<br />

det bedre med dig selv og mød andre i samme situation som dig.<br />

Holdnr. 122160<br />

Hvornår tirsdag 04.09.2012 – 23.10.2012 kl. 08:15- 09:45<br />

Holdnr. 122161<br />

Hvornår tirsdag 30.10.2012 – 11.12.2012 kl. 08:15-09:45<br />

Holdnr. 131160<br />

Hvornår tirsdag 15.01.2013 – 05.03.2013 kl. 08:15-09:45<br />

Holdnr. 131161<br />

Hvornår tirsdag 12.03.2013 – 30.04.2013 kl. 08:15-09:45<br />

Sted u1, Hjemmeværnet, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 420 – 7 gange / 14 lektioner<br />

Lærer astrid Justesen<br />

Efterfødsels afspænding<br />

Kom i form efter fødslen med afspænding og bevægelse. Vi arbejder<br />

med øvelser, der optræner, afspænder og fremmer kredsløbet. Desuden<br />

holdningskorrigerende øvelser, bækkenbundstræning, venepumpeøvelser<br />

samt dybdeafspænding. Også belastede områder som skuldre, nakke og<br />

arme vil blive udspændt og afspændt. Øvelserne ledsages af teori. efter<br />

ønske tager vi delemner op som f.eks. babymassage, og vil få ideer til at<br />

træne sammen med dit barn. Kom i løstsiddende tøj. træningsunderlag<br />

forefindes i lokalet.<br />

Holdnr. 122216<br />

Hvornår Onsdag 05.09.2012 – 24.10.2012 kl. 10:10-11:40<br />

Holdnr. 122217<br />

Hvornår Onsdag 31.10.2012 – 12.12.2012 kl. 10:10-11:40<br />

Pris Kr. 420 – 7 gange / 14 lektioner<br />

Holdnr. 131216<br />

Hvornår Onsdag 16.01.2013 – 20.03.2013 kl. 10:10-11:40<br />

Holdnr. 131217<br />

Hvornår Onsdag 03.04.2013 – 29.05.2013 kl. 10:10-11:40<br />

Pris Kr. 600 – 9 gange / 18 lektioner<br />

Sted Søjlesalen, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Lærer astrid Justesen<br />

<strong>LOF</strong> HOLBÆK Kurser for alle – over 300 kurser om året<br />

Efterfødsel – afspænding og bevægelse<br />

Kom i form efter fødslen med afspænding og bevægelse. når dit barn er<br />

født er det tid til træne og give din krop opmærksomhed, efter den store<br />

kraftanstrengelse det er at skabe og føde et barn. Du kan typisk begynde<br />

på holdet fra 2 uger efter du har født og indtil barnet kravler. Vi arbejder<br />

med øvelser der udvikler hele kroppens styrke og smidighed samt fremmer<br />

kredsløbet. Selvfølgelig med særligt fokus på evt. særligt belastede områder<br />

af kroppen som skuldre, mave, ryg og bækkenbund –core muskulaturen.<br />

Med inspiration fra træningssystemer som: Pilates, Venepumpe og<br />

tibetanerøvelser og med redskaber som fx elastikker og redondobolde.<br />

Din baby er med til træning, og får hver gang trænet sin motorik og<br />

kropsoplevelse ved fx mor/barn-øvelser, sanselege eller babymassage.<br />

Delemner tages op efter behov og ønsker. træning tilpasses den enkeltes<br />

behov. Hvis der ikke er et hold der begynder lige når det passer dig, kan<br />

du hoppe på et forløb så længe der er plads på holdet.<br />

Holdnr. 122256<br />

Hvornår Fredag 31.08.2012 – 26.10.2012 kl. 09:15-10:45<br />

Holdnr. 122259<br />

Hvornår Fredag 02.11.2012 – 21.12.2012 kl. 09:15-10:45<br />

Holdnr. 131256<br />

Hvornår Fredag 11.01.2013 – 08.03.2013 kl. 09:15-10:45<br />

Holdnr. 131259<br />

Hvornår Fredag 15.03.2013 – 24.05.2013 kl. 09:15-10:45<br />

Sted 1. sal, Jyderup Hallen, Jyderup<br />

Pris Kr. 535 – 8 gange / 16 lektioner<br />

Lærer lisbeth Grøhn<br />

Familierytmik<br />

Familierytmik – hvornår har din familie sidst leget sammen? Kom og leg<br />

sammen med dine børn, de elsker det! Vi skal lege sang- og bevægelseslege,<br />

lave rytme-øvelser, synge, balancere, klatre, danse, hoppe, rulle<br />

og sjippe og meget andet. De voksne får prøvet at være børn igen, og<br />

børnene får lov til at vise forældrene "hvordan man gør". Og ingen voksne<br />

får lov til at sidde over. For alle søskende og deres voksne, og husk også<br />

at få teenageren med. Første deltager koster 300 kr.og øvrige (fra samme<br />

familie) koster 50 kr. pr. person.<br />

Holdnr. 122515<br />

Hvornår lørdag 15.09.2012 – 08.12.2012 kl. 14:00-15:45 (hver 3. uge)<br />

Holdnr. 131515<br />

Hvornår lørdag 12.01.2013 – 06.04.2013 kl. 14:00-15:45 (hver 3. uge)<br />

Sted tumlesalen, Østre Skole, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 300 – 5 gange / 10 lektioner<br />

Lærer ulla Matlok<br />

– så kan du lære det!


Xxxxxxx Kreativ & Praktisk<br />

Tegning – for alle<br />

lys, skygge, proportioner, rum og perspektiv er grundlæggende temaer, principper<br />

og lovmæssigheder, som der skal arbejdes med for at kunne tegne en<br />

kop på et bord, et ansigt, et landskab eller hvilket som helst ydre motiv. Det<br />

er samtidigt livets store temaer som indgår i al kunst og der vedblivende kan<br />

arbejdes dybere med. I undervisningen lægges der vægt på det personlige<br />

udtryk og gives en individuel vejledning. Som indledning vil der være en fælles<br />

introduktion til tegningen og enkle og frigørende øvelser, der hjælper det<br />

levende og dynamiske i tegningen frem. For begyndere og erfarne.<br />

Holdnr. 131310<br />

Hvornår tirsdag 08.01.2013 – 05.02.2013 kl. 10:15-13:30<br />

Sted Paletten, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 760 – 5 gange / 20 lektioner<br />

Lærer Bente Kjær Pedersen<br />

Maleri i naturen – for alle<br />

Så vidt vejret tillader maler vi ude forskellige steder i naturen. Der undervises<br />

ud fra et fælles overordnet tema – som den enkelte kan forholde<br />

sig frit og åbent til, således at der er mulighed for at arbejde med hvad<br />

den enkelte selv føler lyst og inspiration til. Der tages udgangspunkt i<br />

deltagernes forudsætninger og gives en individuel vejledning. Første gang<br />

mødes vi i Paletten på Kulturkasernen og der gives oplæg og program for<br />

kursusforløbet. Program kan også fås ved henvendelse til Bente tlf. 5918<br />

6920, 14 dage inden kursets start.<br />

Holdnr. 131314<br />

Hvornår Fredag 05.04.2013 – 24.05.2013 kl. 10:00-14:00<br />

Sted Paletten, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.140 – 6 gange / 30 lektioner<br />

Lærer Bente Kjær Pedersen<br />

Akvarel/akrylmaling<br />

alle som gerne vil male, både begynder og mere erfarne malere, kan<br />

begynde her. Du kan male på livet løs med det medie du foretrækker, det<br />

kan være akvarel, akryl, porcelæn eller grove kakler til haveborde. Du kan<br />

male efter egne skitser, opstillinger, fotos eller bøger. Du vil blive vejledt i<br />

farvevalg/-lære, kompositioner samt mange forskellige teknikker. Medbring<br />

materialer du allerede har og lad os få mange rigtig dejlige malestunder.<br />

Holdnr. 122335<br />

Hvornår Onsdag 19.09.2012 – 28.11.2012 kl. 16:00-18:30<br />

Holdnr. 122336<br />

Hvornår Onsdag 19.09.2012 – 28.11.2012 kl. 19:00-21:30<br />

Pris Kr. 860 – 10 gange / 30 lektioner<br />

Holdnr. 131335<br />

Hvornår Onsdag 09.01.2013 – 06.02.2013 kl. 16:00-18:30<br />

Holdnr. 131336<br />

Hvornår Onsdag 09.01.2013 – 06.02.2013 kl. 19:00-21:30<br />

Pris Kr. 430 – 5 gange / 15 lektioner<br />

Sted Billedkunst, kælder, nr. Jernløse Skole, regstrup<br />

Lærer Solvejg Kristensen<br />

– så kan du lære det!<br />

Maleri og farvelære for alle<br />

Akvarel og acryl – farvelære – øvelser og frie eksperimenterende opgaver<br />

– korte oplæg om forskellige kunstnere – individuel vejledning Der undervises<br />

ud fra et fælles overordnet tema – som den enkelte kan forholde sig<br />

frit og åbent til, således at der er mulighed for at arbejde med hvad den<br />

enkelte selv føler lyst og inspiration til. Kursusdagene indledes med at vi ser<br />

på forskellige kunsteres maleri, og snakker omde grunlæggende principper<br />

omkring farve, komposition, lys og skygge m.v., hvorefter der vil være<br />

igangsættende praktiske øvelser. Kurset er for alle, nybegyndere såvel som<br />

erfarne. Der tages udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og gives en<br />

individuel vejledning.<br />

Holdnr. 122310<br />

Hvornår tirsdag 04.09.2012 – 09.10.2012 kl. 10:15-13:30<br />

Holdnr. 122313<br />

Hvornår Tirsdag 23.10.2012 – 27.11.2012 kl. 10:15-13:30<br />

Holdnr. 131313<br />

Hvornår tirsdag 19.02.2013 – 19.03.2013 kl. 10:15-13:30<br />

Holdnr. 131315<br />

Hvornår tirsdag 02.04.2013 – 30.04.2013 kl. 10:15-13:30<br />

Sted Paletten, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 910 – 6 gange / 24 lektioner<br />

Lærer Bente Kjær Pedersen<br />

Maleri og farvelære for erfarne<br />

Akvarel og acryl – farvelære – øvelser og frie eksperimenterende opgaver<br />

– korte oplæg om forskellige kunstnere – individuel vejledning Der undervises<br />

ud fra et fælles overordnet tema – som den enkelte kan forholde sig<br />

frit og åbent til, således at der er mulighed for at arbejde med hvad den<br />

enkelte selv føler lyst og inspiration til. Kursusdagene indledes med at vi ser<br />

på forskellige kunsteres maleri, og snakker omde grunlæggende principper<br />

omkring farve, komposition, lys og skygge m.v., hvorefter der vil være<br />

mulige opvarmnings- og igangsættende praktiske øvelser. Kurset er for<br />

elever med erfaring.Der tages udgangspunkt i deltagernes forudsætninger<br />

og gives en individuel vejledning.<br />

Holdnr. 122311<br />

Hvornår Fredag 07.09.2012 – 12.10.2012 kl. 10:00-14:00<br />

Holdnr. 122312<br />

Hvornår Fredag 26.10.2012 – 30.11.2012 kl. 10:00-14:00<br />

Holdnr. 131311<br />

Hvornår Fredag 04.01.2013 – 08.02.2013 kl. 10:00-14:10<br />

Holdnr. 131312<br />

Hvornår Fredag 22.02.2013 – 22.03.2013 kl. 10:00-14:00<br />

Sted Paletten, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.140 – 6 gange / 30 lektioner<br />

Lærer Bente Kjær Pedersen<br />

Tilmelding: www.lofholbaek.dk – post@lofholbaek.dk eller ring 40 35 99 86 <strong>LOF</strong> HOLBÆK<br />

21


22<br />

Xxxxxxx Kreativ & Praktisk<br />

Tør-filtning<br />

Der filtes med nåle (special nåle) i tør kartet uld (kaldet flor). Det vil være<br />

muligt at lære at lave en maske/ansigt på denne kursus dag.Medbring evt.<br />

en skumgummiplade 40x40x5cm. Materialer kan købes på kurset, samt<br />

nåle. Har du selv uld er du velkommen til at medbringe det.<br />

Holdnr. 122354<br />

Hvornår lørdag 29.09.2012 kl. 09:00-16:00<br />

Pris Kr. 315 – 8 lektioner<br />

Holdnr. 131354<br />

Hvornår Fredag 01.02.2013 kl. 16:00-21:30 og<br />

lørdag 02.02.2013 kl. 09:00-16:00<br />

Sted Billedkunst, kælder, nr. Jernløse Skole, regstrup<br />

Pris Kr. 550-2 gange / 14 lektioner<br />

Lærer Birthe Holst<br />

Årets nisse – filtning<br />

Kom og nålefilt din egen nisse 2012. Forældre/bedsteforældre evt. med børn/<br />

børnebørn (7år og opefter) er velkomne. Der vil blive mulighed for at filte en<br />

lille nisse, samt et lille billede/maske af en nisse. OBS! Prisen er pr. person.<br />

Holdnr. 122356<br />

Hvornår lørdag 20.10.2012 kl. 09:00-16:00<br />

Sted Billedkunst, kælder, nr. Jernløse Skole, regstrup<br />

Pris Kr. 315 – 8 lektioner<br />

Lærer Birthe Holst<br />

Våd-filtning<br />

Filtning er kartet uld (flor) bearbejdet enten med varmt vand + sæbe eller<br />

med filtenåle. Disse to teknikker vil vi kombinerer på kurset. Der vil blive<br />

undervist i enkle teknikker til fremstilling af tehætter, tasker, hatte, ophæng,<br />

hjemmesko (sutter), samt nisser/trolde, som syes frem efter vådfiltningen.<br />

Ja mulighederne er mange. Materialer kan købes på kurset, men har du<br />

selv uld er du velkommen til at medbringe det.<br />

Holdnr. 131355<br />

Hvornår Fredag 01.03.2013 kl. 16:00-21:30 og<br />

lørdag 02.03.2013 kl. 09:00-16:00<br />

Sted Billedkunst, kælder, nr. Jernløse Skole, regstrup<br />

Pris Kr. 550 – 2 gange / 14 lektioner<br />

Lærer Birthe Holst<br />

<strong>LOF</strong> HOLBÆK Kurser for alle – over 300 kurser om året<br />

Her pifter vi dit tøj op!<br />

Har du noget tøj du er træt af eller bare noget du gerne vil lave om? Vi syr, trykker,<br />

broderer, applikerer mv. lærer rådgiver og vejleder med gode ideer og teknikker.<br />

Medbring tøj, sygrej, evt. egen symaskine, blonder, stofrester og andet.<br />

Holdnr. 122358<br />

Hvornår Fredag 05.10.2012 kl. 18:00-21:00,<br />

lørdag 06.10.2012 + søndag 07.10.2012 kl. 13:00-16:00<br />

Sted Blok F, Håndarbejde, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 490 – 3 gange / 12 lektioner<br />

Lærer lisbeth Olsson<br />

Vævestrik<br />

Vævestrik kaldes også mosaikstrik eller japansk finessestrikning. Hvis<br />

man en gang har prøvet det bliver man bidt af teknikken. Det er en form<br />

for mønsterstrikning med flere farver, men man strikker kun med én farve<br />

af gangen. Man strikker i glat- eller retstrikning med garnet løst foran eller<br />

bagved arbejdet, hvorved man opnår specielle farve- og mønsterteknikker.<br />

Der hænger ingen lange tråde og mønstret bliver meget jævnt i strikken.<br />

alle er velkomne – der er mønstre til både begyndere og fortsættere.<br />

Medbring: Pinde nr. 2½ og 3 samt garn der svarer tili forskellige farver.<br />

Holdnr. 122359<br />

Hvornår Mandag 17.09.2012 – 26.11.2012 kl. 19:00-20:45<br />

Sted Klasse, Jyderup Kommuneskole, Jyderup<br />

Pris Kr. 590 – 10 gange / 20 lektioner<br />

Lærer Kirsten Bredgaard<br />

Tekstil-billeder<br />

Lær at sy billeder på en helt speciel måde. Tegnefærdighed er ingen<br />

betingelse. Billederne bliver lavet efter egen fri fantasi eller hvis ønsket,<br />

efter underviserens tegninger. For begyndere kan tilbydes KIts, dvs. pakke<br />

med materiale til billedet, som er en god måde at starte op på. Der vil være<br />

andre pakker til øvede. Vi laver prøvesyning og optegning samt farvevalg<br />

og bedst egnede stoffer gennemgås. Herefter udføres og færdiggøres billederne.<br />

et meget spændende og interessant område. For alle! Yderligere<br />

oplysninger kan fås hos underviseren Rita Mortensen på tlf. 5993 7725.<br />

Holdnr. 122360<br />

Hvornår lørdag 10.11.2012 og søndag 11.11.2012 kl. 10:00-15:20<br />

Sted Bygning 1, stuen, lokale 10, <strong>Holbæk</strong> Ungdomscenter<br />

Pris Kr. 540 – 2 gange / 12 lektioner<br />

Lærer rita Mortensen<br />

– så kan du lære det!


Xxxxxxx Kreativ & Praktisk<br />

Knipling<br />

Knipling er et håndværk i rivende udvikling. enhver, der har lyst, kan være<br />

med, idet undervisningen tilrettelægges for såvel begyndere som øvede.<br />

Her arbejdes med alle teknikker – både de gamle kendte og alt det nye, der<br />

rører sig i tiden, såvel indenlands som udenlands. Mulighed for selvstændig<br />

mønsteropbygning og montering af færdige arbejder. Det er muligt at låne<br />

sig til kniplebrætter, så man kan prøve, inden man anskaffer sig et selv.<br />

Holdnr. 122361<br />

Hvornår Onsdag 26.09.2012 – 06.03.2013 kl. 18:45-21:15<br />

Sted Bygning 1, stuen, lokale 14, <strong>Holbæk</strong> Ungdomscenter<br />

Pris Kr. 1.650 – 20 gange / 60 lektioner<br />

Lærer Hanne Berg<br />

Scan og få<br />

mere info<br />

om<br />

KREATIV &<br />

PRAKTISK<br />

Knipling<br />

Dette er et kursus for både nybegyndere og øvede. Der vil være mulighed<br />

for at kniple traditionelle ting som festremser, mellemværk og dækkeservietter,<br />

men der vil også være mulighed for at prøve mere specielle ting som<br />

kraver, blomster til bordpynt og skindbælter med knipling som dekoration.<br />

Kniplebræt og materialer kan købes gennem læreren.<br />

Holdnr. 122366<br />

Hvornår Onsdag 19.09.2012 – 24.04.2013 kl. 15:00-17:30<br />

(lige uger i 2012, ulige uger i 2013)<br />

Sted Café, Østergården i undløse, tølløse<br />

Pris Kr. 1.175 – 14 gange / 42 lektioner<br />

lærer Bente lyngdorf<br />

Blomsterdekoration<br />

Vi følger årstiden og henter fra haven, skoven og stranden. Vi starter med<br />

buketter og dekorationer i efterårets tegn. Jul på en ny og spændende<br />

måde. et mindre beløb til materialer må påregnes. Der sendes materialeliste<br />

ud inden opstart.<br />

Holdnr. 122373<br />

Hvornår Onsdag 03.10.2012 – 12.12.2012 kl. 15:20-18:15<br />

(uge 40 – 50 + ulige uger imellem)<br />

Holdnr. 122374<br />

Hvornår Onsdag 03.10.2012 – 12.12.2012 kl. 18:35-21:30<br />

(uge 40 – 50 + ulige uger imellem)<br />

Sted lokale 009, tuse Skole, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 825 – 7 gange / 24,5 lektioner<br />

Lærer Alice Dencker Madsen<br />

Stenhugning<br />

Vi former granitsten til figurer med smukke former og overflader. På kurset<br />

lærer man at bruge værktøjet rigtigt. De forskellige stenarter og arbejdsmetoder<br />

gennemgåes. Kurset er tilrettelagt både for begyndere og øvede.<br />

Udgifter til værktøj ca. kr. 500.<br />

Holdnr. 122378<br />

Hvornår Mandag 17.09.2012 – 19.11.2012 kl. 19:00-21:45<br />

Holdnr. 131378<br />

Hvornår Mandag 07.01.2013 – 11.03.2013 kl. 19:00-21:45<br />

Sted Stenlokalet, VaK Kulturfabrikken, Jyderup, Jyderup<br />

Pris Kr. 785 – 9 gange / 27 lektioner<br />

Lærer Jens Fabricius<br />

– så kan du lære det! Tilmelding: www.lofholbaek.dk – post@lofholbaek.dk eller ring 40 35 99 86 <strong>LOF</strong> HOLBÆK 23


24<br />

Sang & Musik<br />

Klaver<br />

I rytmisk klaver spilles nye og gamle danske viser, amerikanske spirituels,<br />

irske shanties, the Beatles numre, soul jazz og bluesballaderog meget<br />

meget mere. Du lærer at spille på en måde så du hurtigt kan arbejde på<br />

egen hånd. er du begynder starter vi naturligvis helt fra bunden, og der<br />

kræves ingen forkundskaber. Materialeudgifter på max. 50 kr. – betales<br />

direkte til underviser. tiden er vejledende – endelig tid aftales med underviser.<br />

Der undervises en halv lektion pr. gang.<br />

Holdnr. 122529<br />

Hvornår Onsdag 12.09.2012 – 05.12.2012 kl. 13:00-17:00<br />

Holdnr. 131529<br />

Hvornår Onsdag 09.01.2013 – 10.04.2013 kl. 13:00-17:00<br />

Sted lokale 3, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.090 – 12 gange<br />

Lærer John Vestergaard<br />

Holdnr. 122528<br />

Hvornår torsdag 13.09.2012 – 06.12.2012 kl. 19:00-21:30<br />

Holdnr. 131528<br />

Hvornår torsdag 10.01.2013 – 11.04.2013 kl. 19:00-21:30<br />

Sted Blok F, Musiklokalet, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.090 – 12 gange<br />

Lærer John Vestergaard<br />

Harmonika<br />

Vi spiller piano- og knapharmonika.<br />

undervisningen tilrettelægges efter den<br />

enkeltes niveau og ønske. Både begyndere<br />

og øvede kan deltage. Medbring selv<br />

instrument og evt. noder. tiden er vejledende,<br />

endelig tid aftales med underviser.<br />

Holdnr. 122552<br />

Hvornår torsdag 13.09.2012 – 06.12.2012 kl. 16:00-19:00<br />

Holdnr. 131552<br />

Hvornår torsdag 03.01.2013 – 04.04.2013 kl. 16:00-19:00<br />

Sted lokale 15, Jyderup Kommuneskole, Jyderup<br />

Pris Kr. 1.090 – 12 gange<br />

Lærer Heidi ludvigsen<br />

<strong>LOF</strong> HOLBÆK Kurser for alle – over 300 kurser om året<br />

Guitar<br />

undervisningen er både for begyndere og øvede – den tilpasses den<br />

enkeltes niveau og ønske. Der undervises individuelt eller to sammen hvis<br />

det passer godt. Der undervises i akustisk-, rock-, blues- og jazz guitar<br />

samt el-bas. tiden er vejledende – endelig tid aftales med underviser. Der<br />

undervises en halv lektion pr. gang.<br />

Holdnr. 122554<br />

Hvornår Mandag 10.09.2012 – 03.12.2012 kl. 16:00-21:00<br />

Holdnr. 131554<br />

Hvornår Mandag 07.01.2013 – 15.04.2013 kl. 16:00-21:00<br />

Sted Musiklokalet, Østre Skole, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.090 – 12 gange<br />

Lærer Christian Bendix<br />

Holdnr. 122555<br />

Hvornår torsdag 13.09.2012 – 06.12.2012 kl. 16:30-18:30<br />

Holdnr. 131555<br />

Hvornår torsdag 10.01.2013 – 11.04.2013 kl. 16:30-18:30<br />

Sted Blok F, Musiklokalet, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Holdnr. 122556<br />

Hvornår Onsdag 12.09.2012 – 05.12.2012 kl. 13:00-17:00<br />

Holdnr. 131556<br />

Hvornår Onsdag 09.01.2013 – 10.04.2013 kl. 13:00-17:00<br />

Sted lokale 3, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.090 – 12 gange<br />

Lærer John Vestergaard<br />

Obs: På holdene om onsdagen, skal egen guitar<br />

medbringes hver gang, da undervisningen foregår<br />

i et almindeligt lokale.<br />

Blokfløjte<br />

tiden er vejledende, endelig tid aftales med underviser.<br />

Holdnr. 122551<br />

Hvornår Mandag 10.09.2012 – 17.12.2012 kl. 16:00-19:00 (ulige uger)<br />

Holdnr. 131551<br />

Hvornår Mandag 07.01.2013 – 18.03.2013 kl. 16:00-19:00 (lige uger)<br />

Pris Kr. 545 – 6 gange<br />

Sted Blok F, Musiklokalet, Bjermarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Lærer Kirsten Falther<br />

– så kan du lære det!


Sang & Musik<br />

Tølløse Koret<br />

tølløse-koret er for både kvinder og mænd i alle aldre. Vi arbejder med et<br />

alsidigt repertoire, som spænder over både rytmiske og klassiske korsatser,<br />

og vi synger på både dansk, engelsk og lejlighedsvis andre sprog. Der<br />

arbejdes også med sangteknik, og koret giver hvert år nogle koncerter.<br />

Der kræves ingen forkundskaber. Kan du lide at synge, så kom! Koret er<br />

medlem af sammenslutningen Kor72. Tilmelding via <strong>LOF</strong>.<br />

Holdnr. 122562<br />

Hvornår tirsdag 21.08.2012 – 23.04.2013 kl. 19:30-22:00<br />

Sted Salen, tølløse Præstegård, tølløse<br />

Pris Kr. 925 – 30 gange / 90 lektioner<br />

Lærer Søren Geneser<br />

<strong>Holbæk</strong> Studiekor<br />

<strong>Holbæk</strong> Studiekor, der har eksisteret i 42 år, er et blandet kor på 50 sangere.<br />

Vi arbejder især med den lidt sværere kirkelige og verdslige kormusik,<br />

klassisk som moderne, med og uden akkompagnement. Vi har haft samarbejde<br />

med <strong>Holbæk</strong> Symfoniorkester omkring opførelse af større værker,<br />

hvoraf nogle med professionelle solister. Koret optræder 4-5 gange om<br />

året, typisk med jule- og forårskoncerter. Dette efterår har vi 3 julekoncerter<br />

at arbejde hen imod. et vist nodekendskab og en god sangstemme er en<br />

forudsætning for optagelse i koret, men vigtigst er, at man har glæden ved<br />

at synge. alle er velkomne. Vi har stadig enkelte ledige pladser især på<br />

herresiden, men ventelister kan oprettes. Koret er medlem af sammenslutningen<br />

KOR72. NB! Tilmelding/betaling direkte til korets kasserer sammen<br />

med korkontingent til nodekøb m.v.<br />

Holdnr. 122567<br />

Hvornår Mandag 13.08.2012 – 19.11.2012 kl. 19:15-21:45<br />

Holdnr. 131567<br />

Hvornår Mandag 07.01.2013 – 29.04.2013 kl. 19:15-21:45<br />

Sted Kirkesalen, Baptistkirken, <strong>Holbæk</strong>, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 400 – 14 gange / 42 lektioner<br />

Lærer Camilla Britt Donovan<br />

Visible Voices<br />

Visible Voices er et rytmisk kor med den gode energi som drivkraft.<br />

repertoiret er bredt favnende med udgangspunkt i nyere rytmisk musik.<br />

Fra Lennon/McCartney over Stevie Wonder til Coldplay og Aura. Vi arbejder<br />

med forskellige arrangementsformer – med akkompagnement og ren<br />

a cappella. I alle sangene tilstræber vi harmonisk samklang, kropslig fundering,<br />

teknisk overskud og perfomancemæssig power og intensitet. Der er<br />

intet krav til nodekendskab og lang kor-erfaring, men en god sangstemme<br />

er en forudsætning for optagelse i koret. nB! tilmelding/betaling direkte til<br />

korets kasserer.<br />

Holdnr. 122568<br />

Hvornår Onsdag 15.08.2012 – 19.12.2012 kl. 18:45-22:00<br />

Pris Kr. 1.250 – 17 gange / 68 lektioner<br />

Holdnr. 131568<br />

Hvornår Onsdag 09.01.2013 – 19.06.2013 kl. 18:45-22:00<br />

Pris Kr. 1.250 – 21 gange / 84 lektioner<br />

Sted Cafeen, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Lærer rikke Bjerring<br />

– så kan du lære det!<br />

Scan og få<br />

mere info<br />

om<br />

MUSIK & SANG<br />

Familierytmik<br />

Familierytmik – hvornår har din familie sidst leget sammen? Kom og leg<br />

sammen med dine børn, de elsker det! Vi skal lege sang- og bevægelseslege,<br />

lave rytme-øvelser, synge, balancere, klatre, danse, hoppe, rulle<br />

og sjippe og meget andet. De voksne får prøvet at være børn igen, og<br />

børnene får lov til at vise forældrene "hvordan man gør". Og ingen voksne<br />

får lov til at sidde over. For alle søskende og deres voksne, og husk også<br />

at få teenageren med. Første deltager koster 300 kr.og øvrige (fra samme<br />

familie) koster 50 kr. pr. person.<br />

Holdnr. 122515<br />

Hvornår lørdag 15.09.2012 – 08.12.2012 kl. 14:00-15:45 (hver 3. uge)<br />

Holdnr. 131515<br />

Hvornår lørdag 12.01.2013 – 06.04.2013 kl. 14:00-15:45 (hver 3. uge)<br />

Sted tumlesalen, Østre Skole, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 300 – 5 gange / 10 lektioner<br />

Lærer ulla Matlok<br />

Tilmelding: www.lofholbaek.dk – post@lofholbaek.dk eller ring 40 35 99 86 <strong>LOF</strong> HOLBÆK<br />

25


26<br />

Xxxxxxx Mad & Drikke<br />

Det Tyrkiske Landkøkken<br />

Det tyrkiske køkken er kendt som et af verdens bedste. et typisk måltid begynder<br />

almindeligvis med meze, en variation af en lille kold eller varm ret, f.eks.<br />

en suppe, som har en speciel plads i den tyrkiske kost. Hovedretten består<br />

almindeligvis af kød eller fisk, og der spises altid brød til maden. Vi afslutter med<br />

en sød dessert og te. Opskrifter udleveres. ekstraudgift: 200 kr. for indkøb.<br />

Holdnr. 122392<br />

Hvornår Søndag 28.10.2012 kl. 12:00-17:15<br />

Holdnr. 131392<br />

Hvornår Søndag 03.03.2013 kl. 12:00-17:15<br />

Sted Blok M, Skolekøkken, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 290 – 7 lektioner<br />

Lærer Sibel Pusat<br />

Ny Nordisk Hverdagsmad<br />

Få den nordiske mad op på dit køkkenbord. Dette kursus giver dig inspiration<br />

til at bruge de nordiske råvarer i din hverdag. Kurset har fokus på<br />

det hele måltid, der bliver sat sammen med stor respekt for de friske, rene<br />

og enkelte råvarer, så maden på tallerkenen afspejler de skiftende årstider.<br />

Det nordiske køkken forener smag med moderne viden om sundhed og<br />

velvære. til kurset hører en kogebog og opskrifter om ny nordisk hverdagsmad,<br />

som giver dig bedste måder at lave enkel og smagfuld nordisk mad<br />

til hverdag i dit eget køkken. Kogebogen er udgivet af FDB i samarbejde<br />

med Claus Meyer og www.FOODoflIFe.dk ved Københavns universitet.<br />

alle deltagere får en gratis kogebog. BeMærK: tilmeldingsfrist senest 10<br />

dage før. Ekstraudgift: 70 kr. for indkøb.<br />

Holdnr. 122393<br />

Hvornår Onsdag 19.09.2012 kl. 17:00-21:00<br />

Sted Skolekøkkenet, tølløse Centralskole, tølløse<br />

Pris Kr. 190 – 1 gang / 5 lektioner<br />

Lærer Kirsten Boier<br />

Holdnr. 122396<br />

Hvornår Tirsdag 23.10.2012 kl. 17:00-21:00<br />

Sted Skolekøkken, Gislinge Skole, Gislinge<br />

Pris Kr. 190 – 1 gang / 5 lektioner<br />

Lærer Kirsten Boier<br />

Holdnr. 122394<br />

Hvornår Onsdag 13.02.2013 kl. 17:00-21:00<br />

Sted Skolekøkken, Kildebjergskolen, Mørkøv<br />

Pris Kr. 190 – 1 gang / 5 lektioner<br />

Lærer Kirsten Boier<br />

Holdnr. 122395<br />

Hvornår Tirsdag 12.02.2013 kl. 17:00-21:00<br />

Sted Blok M, Skolekøkken, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 190 – 1 gang / 5 lektioner<br />

Lærer Kirsten Boier<br />

<strong>LOF</strong> HOLBÆK Kurser for alle – over 300 kurser om året<br />

Det toscanske køkken<br />

Det toscanske køkken har sine rødder i middelalderen, og er derfor et af verdens<br />

mest traditionsrige. udover det usaltede brød (hvis oprindelse skyldes en<br />

krig mellem Pisa og Firenze), finder man det klassiske ribolitta, la Fiorentina,<br />

Caciucco og Cantucci. Der er andre mere ukendte og "fattigere" retter som<br />

smager af Toscana og er lige til at gå til. Vores italienske kok vil guide igennem<br />

en aften i det toskankse køkkens tegn, hvor deltagerne selv står for tilberedningen<br />

med efterfølgende spisning. Indkøbsliste fremsendes inden kurset.<br />

Holdnr. 122397<br />

Hvornår lørdag 22.09.2012 kl. 16:00-21:30<br />

Sted Blok M, Skolekøkken, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 290 – 7 lektioner<br />

Lærer Andrea Casciotta<br />

Det Syditalienske køkken<br />

De mange regioner og forskellige traditioner i Syditalien byder på en bred<br />

vifte af typiske retter. Gnocchi alla Sorrentina, Orecchiette ai broccoli,<br />

Pesce Spada, Melanzane allUccelletta, Cassata Siciliana, der er mange<br />

at vælge imellem. Den italienske kok med syditalienske rødder har sammensat<br />

en menu, som alle kan gå til under kokkens kyndige vejledning.<br />

Deltagerne tilbereder retterne og som aftenens højdepunkt skal vi spise<br />

det, vi selv har lavet. Buon appetito! Indkøbsliste fremsendes inden kurset.<br />

Holdnr. 122398<br />

Hvornår lørdag 10.11.2012 kl. 16:00-21:30<br />

Sted Blok M, Skolekøkken, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 290 – 7 lektioner<br />

Lærer Andrea Casciotta<br />

Traditionelle Italienske retter<br />

Det italienske regionale køkken har mange "flagskibe", som alle kender og sætter<br />

pris på når vi er ude og spise på en italiensk restaurant. De færreste ved hvor<br />

nemt og lækkert man selv kan tilberede disse spændende retter. Vores italienske<br />

kok afslører hemmeligheden bag en perfekt "vitello tonnato", "amatriciana<br />

sovs", "cabonara" og måske også "tiramisu". Vi slutter aftenen af med at spise<br />

det måltid vi selv har lavet. alle kan være med hvad enten du er ung eller senior,<br />

man skal bare have lyst til at bruge alle sanser og få en fantastisk madoplevelse.<br />

Du vil et par dage inden kurset få tilsendt en indkøbsliste. Andrea Casciotta er<br />

født og uddannet kok i Italien, og har mange års erfaring som kok i både Italien<br />

og Danmark. Han er gæstelærer på Suhrs Madakademi og arrangerer bl.a. to<br />

årlige kulinariske rejser til Italien. Indkøbsliste fremsendes inden kurset.<br />

Holdnr. 131399<br />

Hvornår lørdag 02.02.2013 kl. 16:00-21:30<br />

Sted Blok M, Skolekøkken, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 290 – 7 lektioner<br />

Lærer Andrea Casciotta<br />

Scan og få<br />

mere info<br />

om<br />

MAD & DRIKKE<br />

– så kan du lære det!


Xxxxxxx Mad & Drikke<br />

Sushi<br />

lær at lave sushi, som du også nemt kan lave derhjemme. tilberedningen<br />

er en del af oplevelsen. Vi arbejder både med sushi/rå fisk og sjove maki<br />

sushi, sushiruller – med og uden fisk. Du får inspiration til at lave din egen<br />

favorit-sushi, og måske vil du kunne imponere dine venner eller kæreste<br />

med din hjemmelavede sushi. Vi spiser sammen til sidst. Medbring en<br />

skarp kniv og en lille (urte)kniv. ekstraudgift: 200 kr. for indkøb.<br />

Holdnr. 122383<br />

Hvornår Søndag 16.09.2012 kl. 14:00-18:00<br />

Sted Blok M, Skolekøkken, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 225 – 5,5 lektioner<br />

Lærer Didde Maria Døj Hansen<br />

Cakepops – for alle aldre!<br />

Kom og vær med når vi skyder efterårsferien i gang med at lave søde og<br />

sjove cakepops. Cakepops er kage på en slikkepind, som vi laver, overtrækker<br />

og pynter – kun fantasien sætter grænsen. tag dit (barne)barn<br />

med til nogle sjove og hyggelige timer. tilmelding og betaling er per person.<br />

ekstraudgift: 60 kr. for indkøb.<br />

Holdnr. 122386<br />

Hvornår Søndag 14.10.2012 kl. 13:00-15:30<br />

Holdnr. 131386<br />

Hvornår Søndag 24.02.2013 kl. 13:00-15:30<br />

Sted Blok M, Skolekøkken, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 145 – 3,5 lektioner<br />

Lærer Didde Maria Døj Hansen<br />

Bagekursus<br />

Bagekurset er for dig, der gerne vil blive bedre til at bage brød. Du føres ind bag<br />

nogle af de hemmeligheder der er ved et rigtig godt brød, de teknikker der skal<br />

bruges og hvorfor ingredienserne reagere som de gør. Vi arbejder med hvedebrød<br />

af mel i forskellige formalinger samt forskellige andre mel- og kernetyper.<br />

Der vil være kaffe/the, frugt og lidt brødet. ekstraudgift: 100 kr. for indkøb.<br />

Holdnr. 122388<br />

Hvornår lørdag 06.10.2012 kl. 10:00-14:30<br />

Holdnr. 131390<br />

Hvornår lørdag 02.03.2013 kl. 10:00-14:30<br />

Sted Blok M, Skolekøkken, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 225 – 5,5 lektioner<br />

Lærer Kirsten Boier<br />

– så kan du lære det!<br />

Vinkursus/-smagning<br />

På vinkurset lærer vi vin med viden. Vin er et landbrugsprodukt med subjektive<br />

værdier for den enkelte. For bedre at kunne finde din egen personlige<br />

smag, kræver det viden og vinkurset fokuserer på at give dig redskaberne<br />

til selv at vurdere vin, samt identificere og udvælge ud fra din egen<br />

smag. Vi kommer rundt om de forskellige aspekter af vin: vinprocessen, de<br />

forskellige typer af vine, forskellige druesorter og forskellige områder, lande<br />

og egne. Ekstraudgift: 75 kr. for indkøb pr. gang.<br />

Holdnr. 122389<br />

Hvornår Onsdag 24.10.2012 – 28.11.2012 kl. 19:00-21:30<br />

Sted lokale vinsmagning, Cissus, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 600 – 6 gange / 18 lektioner<br />

Lærer Maria Keller<br />

Bryg din egen Julebryg<br />

Få den nødvendige videnom materialer, rengøring og teorien for at kunne<br />

brygge. Vi brygger fra bunden der knuses malt, trækkes urt af mæsken,<br />

koges med humle, tilsættes gær mv. Kursusleder er Elisabeth Gottschalck,<br />

diplombrygger og brygger på Bryghuset no5. Kurset er både for begyndere<br />

og for de som har prøvet det før. udgifter til udstyr e.l. må påregnes.<br />

eget udstyr må meget gerne medbringes.<br />

Holdnr. 122390<br />

Hvornår Første gang 04.10.2012, sidste gang 29.11.2012<br />

(se vores hjemmeside for mødegange)<br />

Sted Bryghuset no5, nygade 5, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 990 – 5 gange / 22 lektioner<br />

Lærer Elisabeth Gottschalck<br />

Madlavning for mænd<br />

Hvorfor ikke glæde familien med nye spændende retter? Kurset giver<br />

inspiration til madlavning i hverdagen. Vi tager udgangspunkt i de råvarer,<br />

der hører årstiden til. Opskrifterne kan komme fra supermarkedernes tilbudsaviser<br />

eller ugebladene, men man kan også selv komme med forslag.<br />

Vi laver som regel 2-4 retter, nogle gange efterfulgt af kaffe. Hver gang<br />

udleveres dagens opskrifter. Ekstraudgift: max. 70 kr. for indkøb pr. gang.<br />

Holdnr. 122387<br />

Hvornår Torsdag 06.09.2012 – 06.12.2012 kl. 17:45-21:00<br />

(1. torsdag i hver måned)<br />

Holdnr. 131387<br />

Hvornår Torsdag 03.01.2013 – 04.04.2013 kl. 17:45-21:00<br />

(1. torsdag i hver måned)<br />

Sted Blok M, Skolekøkken, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 450 – 4 gange / 16 lektioner<br />

Lærer Kirsten Boier<br />

Holdnr. 122391<br />

Hvornår torsdag 11.10.2012 – 06.12.2012 kl. 18:00-21:30 (ulige uger)<br />

Sted Skolekøkken, Kildebjergskolen, Mørkøv<br />

Holdnr. 131391<br />

Hvornår Torsdag 10.01.2013 – 07.03.2013 kl. 18:00-21:30 (lige uger)<br />

Pris Kr. 550 – 5 gange / 20 lektioner<br />

Lærer Kirsten Boier<br />

Tilmelding: www.lofholbaek.dk – post@lofholbaek.dk eller ring 40 35 99 86 <strong>LOF</strong> HOLBÆK<br />

27


28<br />

Sejler<br />

<strong>LOF</strong> afholder kurser i navigation mv. i samarbejde med <strong>Holbæk</strong> Sejlklub og <strong>Holbæk</strong> Tursejlerklub. Kurserne omfatter det teoretiske pensum som Søfartsstyrelsen<br />

kræver. Den praktiske del af pensum kan underviserne og to sejlklubber være behjælpelig med. Speedbådsbeviset omfatter hele pensum, også praktik. Til alle<br />

kurser må påregnes udgifter til søkort, bøger, ekskursioner, eksamensgebyr mv. Du finder alle love og regler for fritidssejlere og fartøjer hos Søfartstyrelsen på www.<br />

fritidssejler.dk Du kan selvfølgelig også kontakte underviserne.<br />

Orienteringsaften<br />

<strong>Holbæk</strong> Sejlklub og <strong>Holbæk</strong> tursejlerklub indbyder til orienteringsmøde for nye kursister<br />

Mandag 10. september kl. 19-20 i klubhuset på Marinaen.<br />

Her kan man møde underviserne, få oplysninger om de enkelte kurser og tilmelde sig.<br />

Duelighed<br />

Omfatter hele den teoretiske del af duelighedsbeviset. et ”rigtigt” duelighedsbevis<br />

kræver også en bestået praktisk prøve der kan aflægges i en<br />

sejlbåd eller motorbåd. Man kan aflægge prøven i egen båd, eller tage<br />

et praktisk kursus som i en sejlklub. Din lærer hjælper med at finde det<br />

bedste. et speedbådsbevis gælder også som en praktisk prøve ligesom<br />

et duelighedsbevis også gælder som speedbådsbevis. Kursusindholdet<br />

omfatter Søfartsstyrelsens krav samt alt hvad der derudover er nyttig<br />

viden når man færdes til søs i Danmark og vore nabolande. elektronisk<br />

navigation, brug af instrumenter, elementær meteorologi, sikkerhed og ikke<br />

mindst sejladsplanlægning indgår. Der arrangeres en sikkerhedsaften hvor<br />

der demonstreres redningsflåder, nødraketter og brandslukning i mindre<br />

fartøjer. Der udstedes kursusbevis for demonstrationen som er en betingelse<br />

for at tilmelde sig til eksamen til yachtskipper af 3. grad. Så hvis du<br />

vil videre efter duelighedsprøven er du godt i gang.<br />

Holdnr. 122441<br />

Hvornår Mandag 17.09.2012 – 11.03.2013 kl. 19:00-21:45<br />

Sted Klubhuset, <strong>Holbæk</strong> Sejlklub, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.815 – 22 gange / 66 lektioner<br />

Lærer Bob Petersen<br />

Holdnr. 122442<br />

Hvornår tirsdag 18.09.2012 – 12.03.2013 kl. 19:00-21:45<br />

Sted Blok B, lokale 7, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.815 – 22 gange / 66 lektioner<br />

Lærer Bjarne nielsen<br />

Holdnr. 122443<br />

Hvornår Onsdag 19.09.2012 – 06.03.2013 kl. 19:00-21:45<br />

Sted Blok B, lokale 6, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.815 – 22 gange / 66 lektioner<br />

Lærer Knud andresen<br />

<strong>LOF</strong> HOLBÆK Kurser for alle – over 300 kurser om året<br />

Yachtskipper 3<br />

Kurset giver en større indsigt i navigation end Duelighedskurset. Man kan melde<br />

sig til uden af have duelighedsprøven, men det frarådes. For at bliver indstillet<br />

til eksamen, som afholdes af Søfartsstyrelsen, skal den praktiske duelighedsprøve<br />

eller en speedbådsprøve være aflagt. Pensum omfatter foruden udvidet<br />

navigation også søret, sømandskab, sejladsplanlægning og meteorologi. Kan<br />

man bestå en syns- og høreprøve, kan der udstedes et sønæringsbevis. Dette<br />

kræves for fartøjer mellem 15 og 24 meter både i Danske og nordeuropæiske<br />

farvande. Skal du længere væk i et stort fartøj, skal du være yachtskipper af 1.<br />

grad. Der er mange flere regler og dem lærer du i søret på kurset.<br />

Holdnr. 122445<br />

Hvornår tirsdag 18.09.2012 – 19.03.2013 kl. 19:00-21:45<br />

+ lørdag 10.11.2012 kl. 10:00-15:00<br />

Sted Blok B, lokale 8, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 2.250 – 24 gange / 75 lektioner<br />

Lærer John Winther Junge<br />

Yachtskipper 1<br />

Yachtskipper af 1. grad er næsten et must, også hvis du sejler i et fartøj<br />

under 15 meter og vil længere end de hjemlige farvande. Sejlere med et<br />

mindre ambitionsniveau kan også få stor nytte af kurset uanset om man<br />

går op til eksamen eller ej. I kurset indgår bl.a. astronomisk navigation<br />

(sekstant), sømandskab, instrumenter, kommunikation, meteorologi, oceanografi,<br />

sundhed og sygdom og naturligvis avanceret navigation. Eksamen<br />

afholdes af Søfartsstyrelsen og hver kursist skal udarbejde et skriftligt<br />

projekt efter eget valg. Projektet skal omfatte en oceansejlads og danner<br />

grundlag for eksaminationen. Derudover indgår et 30 timers godkendt<br />

førstehjælpskursus som betales særskilt. Det er en betingelse for at gå til<br />

eksamen, at man har bestået yachtskipper af 3. grad -en del af lærebøgerne<br />

herfra indgår i pensum.<br />

Holdnr. 122446<br />

Hvornår Onsdag 19.09.2012 – 24.04.2013 kl. 19:00-21:45<br />

Sted Blok B, lokale 7, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 3.150 – 28 gange / 84 lektioner<br />

Lærer Frits Hansen<br />

– så kan du lære det!


Sejler<br />

Speedbådsbevis<br />

Kurset omfatter både teori og praktik og afsluttes med en praktisk prøve<br />

kombineret med lidt teori. Der stilles båd til rådighed. Der gennemgås<br />

søvejsregler, farvandsafmærkning fortøjning, knob og stik. elementær sikkerhed<br />

og miljøhensyn. alt hvad der indgår i pensum, som er fastlagt af<br />

Søfartsstyrelsen, indgår. I Danske farvande er det lov at førere af næsten<br />

alle hel- eller halvplanende både skal have et speedbådsbevis. teoridelen<br />

foregår fredag og lørdag, praktikdelen samt prøve mandag eftermiddag.<br />

Holdnr. 122431<br />

Hvornår Fredag 24.08 (aften), lørdag 25.08 (dag)<br />

+ prøve mandag 27.08 (eftermiddag)<br />

Holdnr. 122432<br />

Hvornår Fredag 14.09 (aften), lørdag 15.09 (dag)<br />

+ prøve mandag 17.09 (eftermiddag)<br />

Sted lokale 1, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.100 – 3 gange / 11 lektioner<br />

Lærer Bjarne nielsen<br />

Jæger<br />

Jagttegn<br />

Målsætningen for kurset er at få indlært det pensum og den praktik, der<br />

kræves for at kunne bestå en jagtprøve. endvidere gives teoretiske og<br />

praktiske lektioner vedrørende våbenkursus, som er en forudsætning for<br />

at kunne gå op til en jagtprøve. Det er en forudsætning for at kunne gå til<br />

jagtprøve, at man har deltaget i undervisningen fra start. Der er 10 teoriaftener<br />

samt 4 lørdage i marts måned på skydebanen. lærer er godkendt<br />

af Skov- og naturstyrelsen.<br />

Holdnr. 131410<br />

Hvornår Mandag 07.01.2013 – 23.03.2013 kl. 19:00-14:00<br />

+ 4 lørdage i marts<br />

Sted Blok B, lokale 8, Bjergmarkskolen, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.500 – 14 gange / 46 lektioner<br />

Lærer Flemming thorup<br />

– så kan du lære det!<br />

Meteorologi for sejlere og andre friluftsmennesker<br />

"Det er svært at spå, specielt om vejret og fremtiden og meteorologer<br />

tager næsten altid fejl". Det er noget vi alle siger, og der er da også nogen<br />

sandhed i det. alligevel vil det være en hjælp for alle, der færdes til søs<br />

eller i naturen, at have et elementært kendskab til meteorologi. Kurset<br />

omfatter brug af barometer og termometer, læsning af vejrkort, tydning af<br />

vejrmeldinger, frontpassager, vind og nedbør. Vi gennemgår nogle af de<br />

mange internetsider hvor der er vejrforudsigelser. Hvis der er stemning for<br />

det, arrangeres der et besøg på DMI på lyngbyvej (dette betales særskilt).<br />

Holdnr. 122420<br />

Hvornår tirsdag 18.09.2012 – 23.10.2012 kl. 19:00-20:40<br />

Sted Klubhuset, <strong>Holbæk</strong> Sejlklub, <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 350 – 5 gange / 10 lektioner<br />

Lærer Frits Hansen<br />

Scan og få<br />

mere info<br />

om<br />

SEJLSPORT<br />

& JAGT<br />

Tilmelding: www.lofholbaek.dk – post@lofholbaek.dk eller ring 40 35 99 86 <strong>LOF</strong> HOLBÆK<br />

29


30<br />

Xxxxxxx EFTERÅR Seniorhøjskole 2009 – Seniorhøjskole<br />

efterår 2012<br />

9 spændende foredrag for kun 990 kr.<br />

Med seniorhøjskolen tilbydes et varieret program med dagundervisning på faste ugedage, med en fast holdsammensætning. undervisningen er målrettet<br />

modne kulturelt interesserede mennesker, der gerne vil vide lidt mere om kulturelle og sociale forhold, end hvad der tilbydes i TV og den trykte presse.<br />

Alle foredragene afvikles over ca. 3 timer med 2 kaffepauser og tid til spørgsmål indlagt i tiden.<br />

"Danmark og danskere i mine forældres og min<br />

tid – den store og lille historie"<br />

Foredragsholder: Kristian Massey Møller<br />

"Charles Dickens"<br />

Foredragsholder: Palle Almindsø<br />

"Richard Wagner (1813-1883)<br />

– et komponistportræt med musikeksempler"<br />

Foredragsholder: Bjørn Steding-Jessen<br />

"Kalkmaleriernes magiske univers"<br />

Foredragsholder: Ole Schramm<br />

"Frederik den 6. – Prinsregenten (1768-1808-1839)"<br />

Foredragsholder: Lars Ringholm<br />

"Tværs over Argentina til hest"<br />

Foredragsholder: Andrea Casciotta<br />

"Humor – gnister og livsglæde!"<br />

Foredragsholder: Per Ryt-Hansen<br />

"Mølle og dam"<br />

Foredragsholder: Jens Reddersen<br />

"Fra Tjekkiet over Bolivia til Odsherred"<br />

Foredragsholder: Peter Armstrong-See<br />

Koordinator af <strong>LOF</strong> <strong>Holbæk</strong>s seniorhøjskole<br />

Seniorkonsulent, teddy novland, tlf. 59 18 23 09.<br />

<strong>LOF</strong> HOLBÆK Kurser for alle – over 300 kurser om året<br />

Seniorhøjskole – Efteråret 2012<br />

Hold nr. 122801<br />

Hvornår tirsdag 18.09.2012 kl. 9:30 – 20.11.2012 kl. 12:30<br />

Sted Cafeen, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Kontakt asger larsen<br />

Hold nr. 122805<br />

Hvornår Onsdag 19.09.2012 kl. 13:00 – 21.11.2012 kl. 16:00<br />

Sted Cafeen, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Kontakt niels de Bang<br />

Hold nr. 122803<br />

Hvornår torsdag 20.09.2012 kl. 9:30 – 22.11.2012 kl. 12:30<br />

Sted Cafeen, Kulturkasernen, <strong>Holbæk</strong><br />

Kontakt Jytte Solberg<br />

Hold nr. 122808<br />

Hvornår tirsdag 18.09.2012 kl. 9:30 – 20.11.2012 kl. 12:30<br />

Sted Cafeteriet, tølløse Boldklub<br />

Kontakt teddy novland<br />

Hold nr. 122809<br />

Hvornår Onsdag 19.09.2012 kl. 9:30 – 21.11.2012 kl. 12:30<br />

Sted 1. sal, Svinninge Bibliotek<br />

Kontakt Knud W. Kristensen<br />

Forårets program 2013 annonceres<br />

november 2012<br />

– så kan du lære det!


Førstehjælp<br />

Førstehjælp på højt niveau<br />

Har du brug for et kursus på højt niveau i forbindelse med dit arbejde eller<br />

din uddannelse? Kurset er dybdegående og er til dem der vil vide mere.<br />

Varighed 24 timer. Kurset inkluderer: Hjerte-lunge-redning, livreddende<br />

førstehjælp, Førstehjælp ved tilskadekomst, Førstehjælp ved sygdom,<br />

Genoplivning med hjertestarter, rutinering livreddende førstehjælp a, rutinering<br />

livreddende førstehjælp B, rutinering livreddende førstehjælp C.<br />

Materialer er inkluderet.<br />

Holdnr. 122415<br />

Hvornår Tirsdag 02.10.2012-27.11.2012 kl. 18:30-21:30<br />

Sted lokale 3, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 1.250 – 8 gange / 30 lektioner<br />

Lærer Pernille als<br />

Førstehjælp på mellem niveau<br />

Ved du hvad du skal gøre hvis du er tilstede ved en ulykke eller pludseligt<br />

hjertestop? et kursus alle kan bruge i hverdagen. Varighed 12 timer. Kurset<br />

inkluderer: Hjerte-lunge-redning, livreddende førstehjælp, Førstehjælp ved<br />

tilskadekomst, Førstehjælp ved sygdom. Materialer er inkluderet.<br />

Holdnr. 122416<br />

Hvornår tirsdag 02.10.2012-30.10.2012 kl. 18:30-21:30<br />

Sted lokale 3, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 650 – 4 gange / 15 lektioner<br />

Lærer Pernille als<br />

! ! !<br />

<strong>LOF</strong> <strong>Holbæk</strong><br />

Østerled 28A, 2. sal<br />

4300 <strong>Holbæk</strong><br />

Førstehjælp – genopfriskning<br />

Kurset tager sig hovedsageligt af genopfriskning af hjerte-lunge-redning<br />

og livreddende førstehjælp. Hvis det er længe siden du har taget dit førstehjælpskursus<br />

så kom og bliv opdateret.Det er dog et krav at dit kursusbevis<br />

er nyere end 3 år. Medbring kursusbeviset.<br />

Holdnr. 122417<br />

Hvornår tirsdag 25.09.2012 kl. 18:30-21:30<br />

Sted lokale 3, lOF <strong>Holbæk</strong><br />

Pris Kr. 250 – 1 gang / 3,75 lektioner<br />

Lærer Pernille als<br />

Scan og få<br />

mere info<br />

om<br />

FØRSTEHJÆLP<br />

Husk<br />

porto


NAVN<br />

Inspiration til efterår 2012<br />

n Motionsboksning<br />

Motionsboksning er for alle som<br />

vil i bedre form med en rigtig<br />

god træning, hvor der er hurtige<br />

resultater. Vi slår ikke på hinanden,<br />

men til gengæld får du det<br />

fulde fysiske udbytte af træningen.<br />

Du skal selv medbringe:<br />

Sandsækhandsker, indendørs<br />

trænings tøj og sko, sjippetov<br />

og vandflaske.<br />

SE MERE SIDE 18<br />

TILMELDINGSBLANKET<br />

ADRESSE<br />

POSTNR. BY<br />

CPR-NR.<br />

TLF. MOBIL<br />

n AppLab<br />

Har du lyst til at lære mere om de<br />

applikationer der er på din smartphone<br />

eller iPad? Ønsker du at få ideér og<br />

dele viden om gode og nyttige apps,<br />

og har du lyst til selv at producere din<br />

egen app? I dag er anvendelse af apps<br />

blevet en vigtig del af vores daglige<br />

kommunikationsredskab, og det er blevet<br />

nemt at udvikle apps og bruge sin<br />

kreativitet. Kurset vil give dig viden om<br />

hvad apps er, og hvordan de kan bruges<br />

i dagligdagen, give dig inspiration<br />

til gode applikationer og lære dig det<br />

brugervenlige og lette gratis program<br />

app Inventor.<br />

SE MERE SIDE 12<br />

n Mindfullness<br />

Mindfulness er træning i at være nærværende i nuet. en måde at forholde<br />

sig til livet på, som modvirker stress og uro. Mindfulness hjælper dig med<br />

at finde balance mellem krav og ressourcer, så du bliver bedre til at prioritere<br />

din hverdag. Viser på, hvordan vi kan forholde os konstruktivt til vores<br />

konstante strøm af tanker, så mankan brugesine erfaringer til at skabe et<br />

godt liv nu og fremefter. SE MERE SIDE 5<br />

<strong>LOF</strong> <strong>Holbæk</strong> • Østerled 28A, 2. sal • 4300 <strong>Holbæk</strong> • Tlf. 40 35 99 86 • post@lofholbaek.dk • lofholbaek.dk<br />

BOPÆLSKOMMUNE<br />

E-MAIL<br />

HOLD NR. FAG<br />

HOLD NR. FAG<br />

HOLD NR. FAG<br />

Tilmelding kan også ske via lofholbaek.dk<br />

n Online kommunikation<br />

lær at sende og modtage e-mails<br />

med vedhæftede filer og at søge<br />

og hente relevante informationer<br />

på Internettet. efter kurset kan du<br />

kommunikere elektronisk ved hjælp<br />

af bl.a. e-mail, nyhedsgrupper og<br />

anden online kommunikation. Vi kigger<br />

også på regler for god kommunikation<br />

og etik men også hvad du<br />

skal være på vagt overfor.<br />

Se også vores øvrige tilbud på<br />

IT-kurser til erhvervslivet – Microsoft<br />

Office, Word, Powerpoint, Excel,<br />

Windows og billedbehandling.<br />

SE MERE SIDE 13<br />

unikgrafik · 98 51 05 65

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!