PRÆCISIONSLANDBRUG MED NEW HOLLAND.

agriculture.newholland.com

PRÆCISIONSLANDBRUG MED NEW HOLLAND.

NEW HOLLAND PRECISION LAND MANAGEMENT

PRÆCISIONSLANDBRUG MED NEW HOLLAND.


2 3

ER DU KLAR TIL PRECISION FARMING?

DET ER VI.

Indenfor en stadig mere udfordrende og konkurrencepræget landbrugssektor, er præcisionsbestemt

planteavl blevet mere end blot en nyttig teknik. Med stigende priser på brændstof, såsæd,

forbrugsstoffer og arbejdskraft, er præcisionsbestemt planteavl blevet en nødvendighed

for landbrug af enhver type og størrelse.

Precision farming bør være tilgængeligt for alle: og det er netop vores mission med New Holland

Precision Land Management. En mission, som vi vil gennemføre ved hjælp af det størst mulige udvalg

af kvalitets- og præcisionssystemer, der alle tilbyder et intuitivt, brugervenligt interface for optimal

sikkerhed og præstation. Dette sker gennem et bredt udvalg af traktorer og høstmaskiner, som allerede

indeholder den høje New Holland præcision, og tilbyder kunderne endnu højere produktivitet og

samtidig lavere driftsomkostninger allerede fra første dag i marken.

Og sidst men ikke mindst gennem muligheden for at installere New Holland PLM-systemet på alle

maskiner for betjening af ethvert redskab, og således altid sikre den optimale New Holland præcision.

Hvis du ønsker at spare både tid og penge, en mere komfortabel arbejdsdag samt forøget produktivitet

gennem hele året, er New Holland Precision Land Management den perfekte løsning.

Beskrivelse af Precision Farming

4 - En introduktion til GPS

5 - Fordele ved styresystemet

6 - Fire præcisionsniveauer

PLM løsninger

7 - Valgmuligheder

8 - Styreskærme

11 - Assisteret styring


PLM avancerede løsninger

12 - New Holland integrerede løsninger

20 - Integreret eftermonteret styresystem

Opfølgning på arbejdet i marken

22 - Kortlægning, analyse og print

23 - PLM-portal


4 5

EN INTRODUKTION TIL SATTELLITSTYRET

NAVIGATION (GNSS).

HVAD ER GPS?

GPS (Global Positioning System), udviklet af det amerikanske forsvar og det russiske GLONASS er begge

rumbaserede navigationssystemer baseret på et netværk af satellitter, som afgør et køretøjs position ved hjælp af

signaler fra 32 satellitter, der kredser omkring jorden. Disse satellitter er i kendte kredsløb, hvilket gør det muligt for

en landbaseret modtager at bestemme sin egen position i forhold til hver af de satellitter, den modtager signal fra.

GPS antennen, monteret på maskinen, modtager konstant signaler fra GPS-satellitterne. Jordbaserede GPSmodtagere

på bestemte placeringer over hele landet, modtager de samme signaler. Eftersom deres præcise

placering er kendt, kan de beregne realtids-positionen og sende et korrektionssignal. Geostationære satellitter

returnerer derefter korrektionssignalerne til GPS-modtageren på maskinen, så man opnår en højere nøjagtighed

af maskinens præcise position.

De signaler, som kun dannes af GPS, er ikke tilstrækkeligt præcise til brug indenfor landbruget. Derfor skal GPSsignalerne

korrigeres for at forbedre deres præcision. Med disse korrektionssignaler kalder vi systemet DGPS

(Differential Global Positioning System).

HVOR PRÆCIS ER GPS?

Et ukorrigeret GPS- eller GLONASS-signal giver en positionspræcision på mellem 5 og 10 meter. Dette er mere end

tilstrækkeligt for navigationssystemer til biler, men ikke præcist nok til styring af maskiner ved opgaver i landbruget,

hvor der er brug for ensartet og konstant spor-til-spor og år-til-år præcision.

Træk-til-træk præcision er betegnelsen for den relative præcision over et 15-minutters interval, hvilket normalt

regnes for udeladelse / overlapning fra det ene træk til det næste, når der køres i spor. En New Holland modtager

med en spor-til-spor præcision på +/- 2,5 cm betyder mindre end +/- 2,5 cm overlappede eller udeladte områder

i 95% af tiden.

År-til-år præcision er betegnelsen for den gentagne præcision, som betyder at man kan køre i de samme spor

en dag, uge, måned eller et år senere. Med en +/- 2,5 cm år-til-år præcision, kan man således køre i samme

spor næste år med en +/- 2,5 cm præcision i forhold til dette års rækker i 95% af tiden.


FORDELE VED STYRESYSTEM.

OPTIMERING AF UDBYTTET, KONTROL OVER

FORBRUGSSTOFFER OG MAKSIMAL INDTJENING.

HVORFOR VÆLGE AUTO-STYRING? FORDELE VED SYSTEMET

Fra den øgede produktivitet med lysbjælkestyring, til den utrolige præcision af den fuldt

integrerede styring og den værdifulde analyse af udbyttedata, vil Precision Land Management

systemet optimere udbyttet, styre omkostningerne til forbrugsstoffer og øge indtjeningen.

ØGET EFFEKTIVITET, LAVERE BRÆNDSTOFFORBRUG

Det primære formål med New Hollands Precision Land Management er at spare brændstof og udgifter

til kemikalier, såsæd, gødning, osv. ved kørsel i enten lige linier, kurver, sving eller i ujævnt terræn, hvor

udeladelser og overlapninger minimeres.

ØGET PRODUKTIVITET, OGSÅ UNDER STØVEDE FORHOLD

Når der plantes, sprøjtes, fræses eller høstes under vanskelige vejrforhold eller om natten, kan føreren

fokusere på arbejdet uden risiko for at springe over eller overlappe, og samtidig køre ved en højere hastighed.

ØGET FØRERKOMFORT

Førere, som bruger styresystemer, fortæller ofte, at de føler sig mindre trætte og stressede, hvilket er en

af de fundamentale fordele ved precision farming, og resultatet er højere arbejdspræstation og effektivitet.

CONTROLLED TRAFFIC FARMING

Med RTK-baseret New Holland styring, er det muligt at anvende Controlled Traffic Farming systemet

for at opnå langt mindre jordpakning og dermed en forbedring af det totale udbytte.


6 7

FIRE PRÆCISIONSNIVEAUER.

NEW HOLLAND PLM – DET KOMPLETTE, FLEKSIBLE GNSS

SYSTEM MED EN PRÆCISION HELT NEDE PÅ 2,5 CM.

1 - 20 cm præcision med EGNOS (Enkeltfrekvens korrektion)

En maskine med en GPS-antenne modtager signaler fra GPS-satellitterne og er

i stand til at beregne sin position. EGNOS netværket har en lang række jordbaserede

basestationer placeret i det pågældende område. Basestationerne kan udregne

fejl i realtidspositionen ved at sammenligne data om de modtagne positioner med

de faktiske positioner. Et korrektionsmeddelelse sendes derefter til en uplink-station,

overføres til en geostationær satellit, og sendes derefter tilbage til modtageren på

maskinen. Med dette korrektionssignal kan man opnå en positionspræcision på

20 cm. EGNOS systemet er under udvikling.

2 - 2,5 cm præcision med RTK (Real Time Kinematic)

Dette er en utrolig præcis teknologi, som sikrer en 2,5 cm år-til-år præcision.

Denne præcision kan opnås med to forskellige kommunikationsteknologier,

afhængig af kundens behov for dækning af arbejdsarealet:

• RTK - Radio-transmission

RTK bruger en lokal jordbaseret station, som modtager samme positionsdata som

mobilenheden. Ved at sammenligne den modtagne position med den kendte, faktiske

position, kan man beregne positionsfejl i realtid, som så overføres via kortbølgeradio

til en eller flere mobile enheder. Radioforstærkere kan opsættes i områder med signaltab

fra basestationen, hvilket kan skyldes ujævne terrænforhold eller tæt bevoksning.

Der er ingen begrænsning af antallet af mobilenheder.

• RTK VRS (Virtual Reference Station)

En mobil terminal indeholdende et SIM-kort tilsluttes GPS-modtageren, og sender den

modtagne position til en central VRS-server via GPRS-mobiltelefonnetværket. Samtidig

modtager et netværk af jordbaserede stationer de samme positionsdata. De beregner

positionsfejl i realtid, som sendes over Internettet til VRS-serveren. Der kan nu udregnes

en positionskorrektion for mobilenheden, som sendes tilbage via GPRS-linket.

• RTK GPS + Glonass

Ved at bruge en GNSS-modtager på både maskinen og basestationen, kan

positionsdata aflæses fra Glonass satellitsystemet og samtidig modtage data fra GPSsystemet.

Ved at bruge data fra flere satellitter kan positionspræcisionen forbedres

eller bevares i flere områder. Kombineret brug af GPS og Glonass satellitsystemer

er især nyttigt på den nordlige og sydlige del af halvkuglen, hvor satellitfunktionen

undertiden er begrænset.

EGNOS

20 cm

15 20 25 30

RTK Radio

2,5 2.5 cm cm

0 1 2

RTK VRS

2,5 2.5 cm cm

0 1 2

OmniSTAR VBS

20 cm

15 20 25 30


HVORDAN SKAL MAN VÆLGE.

VÆLG EN ENKEL OG ALSIDIG LØSNING

Køb din nye maskine med et New Holland fabriksinstalleret, fuldt integreret styresystem. Hvis den nuværende

maskinpark indeholder andre mærker, kan New Holland også tilbyde AUTO-styresystemer, der passer til dem.

Uanset hvilken type landbrug du driver, med hvilke mærker maskiner og uanset dit budget, vil dette materiale

hjælpe dig til at finde frem til de systemer, der bedst opfylder dine behov og muligheder.

EGNOS RTK

VRS/GPS/Glonass

PRÆCISION 20 cm 2,5 cm

FUNKTION

Sprøjtning ● ●

Spredning ● ●

Dyrkning ● ●

Kortlægning ● ●

Slåning ● ●

Høst ●

Såning ●

Radrensning ●

Rækkelægning ●

Præcisionsplantning ●

Stribefræsning ●

● Anbefalet

O Muligt

* Kun med EGNOS korrektion

** Kun kompatibel med IntelliSteer system

EGNOS RTK VRS/GPS RTK

GPS+Glonass

PRÆCISION 20 cm 2,5 cm 2,5 cm

VISNING

EZ-Guide 250* ●

FM-750 ● ● ●

FM-1000 ● ● ●

IntelliView III** ● ●

STYRING

Manual ●

EZ-Steer ● O O

Autopilot O ● ●

IntelliSteer O ●


8 9

STYRE-DISPLAY.

EZ-GUIDE 250 DISPLAY.

MANUEL STYRING MED LYSBJÆLKE

Det første niveau indenfor styresystemer giver dig mulighed for

at udforske GPS-styring ved hjælp af et enkel og økonomisk

lysbjælkedisplay. Dette system giver dig omgående synlig

feedback, som holder dig på det ønskede spor. Lysbjælken

angiver både køreretningen og den grad af styring,

der kræves for at holde traktoren i sporet.

EZ-GUIDE 250 DISPLAY

EZ-Guide 250 er et ukompliceret, økonomisk og brugervenligt værktøj, som giver en præcision

mellem trækkene på +/- 20 cm. Den indbyggede OnPath filterteknologi sikrer uovertruffen

præcisionskørsel. EZ-Guide 250 er kompatibelt med alle mærker og modeller.

• Klar og tydelig styring

med 15 lysdioder

Hurtig og tydelig feedback,

holder dig på sporet

• Optimal udnyttelse

både nat og dag

Skift til “nat”-funktionen for

bedre udsyn. Markér og indstil

vanskelige områder i marken

med kortlægningsfunktionen.

Find ubesværet det næste

spor - markér med

SwathFinder programmet.

• USB flash-drive

Let overførsel af dagens

dækningskort til computeren

ved hjælp af et USB-drev

for nem udskrivning af

dækningsrapporter.

Importer/eksporter marker

og dækningskort via USB.

STYREFUNKTIONER MED EZ-GUIDE 250

• Manuel styring - lysbjælke.

• Assisteret styring med EZ-Styresystem.

• 11 cm farveskærm

Vælg mellem plan- eller

3D-perspektiv for hurtig

visning af din position,

og det arbejde du har

udført.

• 8 styremønstre

Tilbyder det ultimative indenfor

styrefleksibilitet, og giver mulighed

for at arbejde i forskellige mønstre

og former, afhængig af hvad der

passer bedst til markens udformning

og struktur.

PRÆCISIONSNIVEAUER

20 cm

EGNOS

20 cm

15 20 25 30

• Indbygget GPS-modtager

Giver submeter præcision eller

Egnos 20 cm spor-til-spor

præcision med ekstra antenne.

• OnPath filterteknologi

For endnu højere præcision.

• GPS-dataoutput

For overførsel af GPSpositionsdata

til

mejetærskerens display

for overvågning af

udbyttet.

• Radar hastighedoutput

• FieldFinder-teknologi

Finder automatisk de lagrede

marker, når du nærmer dig dem.


FM-750 DISPLAY.

HJØRNESTENEN INDENFOR STYRESYSTEMER MED EN PRÆCISION PÅ 2,5 CM

FM-750 har indbygget modtager, som giver dig mulighed for at vælge den præcision, opgaven kræver

fra +/- 20 cm til +/- 2,5 cm spor-til-spor, år-til-år. Hvis du har brug for et DGPS-styresystem, som sparer

tid, brændstof og driftsmidler, er FM-750 det perfekte valg.

• Tydelig styring med

27 dioders lysbjælke

Hurtig og tydelig feedback

holder dig præcist på sporet.

• Monterbar RTK Radio

• Dobbelt, ekstern

Video-input

• Plante- og sprøjteovervågning

og kontrol

• Understøtter Field-IQ systemet

til styring af afgrødeinput.

Et system med sektionskontrol og

variabel dosering, som forhindrer

overlapninger og doserer de

præcise mængder af såsæd,

gødning og sprøjtemidler.

STYREFUNKTIONER MED FM-750

• Manuel - Lysbjælke.

• Assisteret styring med EZ-Steersystem.

• Integreret autostyring – Autopilot.

På maskiner forberedt for autostyring

eller som eftermontering.

• 20,3 cm touchskærm

Med alle nye intuitive brugererfaringer.

Skift til “nat”-funktion for bedre udsyn om

natten. Find ubesværet det næste spor

ved forageren med SwathFinder systemet.

• 8 styremønstre

Tilbyder det ultimative indenfor

styrefleksibilitet, og giver

mulighed for at arbejde i

forskellige mønstre og former,

afhængig af hvad der passer

bedst til markens udformning

og struktur.

PRÆCISIONSNIVEAUER

RTK

EGNOS RTK VRS/GPS GPS+GLONASS

20 cm 2,5 2.5 cm 2,5 2.5 cm

15 20 25 30

0 1 2

• Indbygget GNSS

modtager kompatibel

med GPS og GLONASS.

• FieldFinder-teknologi

Finder automatisk de lagrede

marker, når du nærmer dig dem.

0 1 2

• USB flash-drive

Let overførsel af dagens

dækningskort til computeren

ved hjælp af et USB-drev

for nem udskrivning

af dækningsrapporter.

Importer/eksporter marker

og dækningskort via USB.


10 11

GUIDANCE-SKÆRME.

FM-1000 SKÆRM.

HØJAVANCERET TEKNOLOGI!

FM-1000 sikrer dig optimal præstation og pålidelighed med markedets førende dobbelt

integrerede GPS + GLONASS modtagere. Med FM-1000 har du alt indenfor styring og

kortlægning lige ved hånden og FM-1000 giver dig et præcisionsvalg mellem 20 cm og

2,5 cm fra spor-til-spor og år-til-år.

• TrueGuide: justerer

traktorens position for at

holde redskabet på sporet.

• TrueTracker: justerer

redskabets position for at

holde det på sporet.

• Plante- og sprøjteovervågning

og kontrol

• Understøtter Field-IQ systemet

til styring af afgrødeinput

Et system med sektionskontrol og

variabel dosering, som forhindrer

overlapninger og doserer de

korrekte mængder af såsæd,

gødning og sprøjtemidler.

STYREFUNKTIONER MED FM-1000

• Manuel - Lysbjælke.

• Assisteret styring med EZ-Steer-system.

• Integreret autostyring - Autopilot.

På maskiner forberedt for autostyring

• Stor 30,73 cm touchskærm

Optimal aflæsning på en stor og

tydelig skærm. Skift mellem planog

3D-visning eller zoom ind/ud

med et enkelt tryk.

eller som eftermontering. 15 20 25 30

• 8 styremønstre

Tilbyder det ultimative indenfor

styrefleksibilitet, og giver

mulighed for at arbejde i

forskellige mønstre og former,

afhængig af hvad der passer

bedst til markens udformning

og struktur.

PRÆCISIONSNIVEAUER

RTK

EGNOS RTK VRS/GPS GPS+GLONASS

20 cm 2,5 2.5 cm 2,5 2.5 cm

0 1 2

0 1 2

• GNSS (Global Navigation Satellite

System) dobbeltmodtagere

(ekstraudstyr)

To GNSS kompatible modtagere sikrer

dig den ultimative præcision for både

traktor og monteret redskab, når der

er mest brug for det.

• Intern radio

(ekstraudstyr)

Integreret 430 til 470 Mhz

radio for modtagelse af

RTK-korrektioner.

• USB flash-drive

Let overførsel af dagens

dækningskort til computeren

ved hjælp af et USB flashdrev

for nem udskrivning af

dækningsrapporter.

Importer/eksporter marker

og dækningskort via USB.

• FieldFinder-teknologi

Finder automatisk de lagrede

marker, når du nærmer dig dem.


ASSISTERET STYRING.

EZ-STEER-SYSTEM.

VERDENS MEST UKOMPLICEREDE HÅNDFRI SYSTEM

EZ-Steer er et utroligt enkelt flytbart, håndfrit system til brug

i landbruget – kan monteres på alle modeller, gamle og nye.

EZ-Steer-systemet drejer rattet for dig ved at kombinere et friktionshjul

monteret på ratstammen og en motor, som styres indirekte eller

gennem et styresignal fra EZ-systemet.

Mens EZ-Steer-systemet holder dig på sporet gennem ujævnt terræn, grøfter,

vandløb og skrænter, kan du langt mere afslappet og koncentreret fokusere på

de forskellige opgaver, som f.eks. sprøjtens eller plantemaskinens præstation,

forbedre arbejdskvaliteten og høstudbyttet.

T2 TERRÆNKOMPENSATION-TEKNOLOGI

Terrænkompensations-teknologien beregner forskellen mellem GPS-antennens

placering og den ønskede arbejdsposition for maskinens midterpunkt på jorden.

T2-teknologien forbedrer køretøjets præcision, uanset om der køres i ujævnt og

skrånende terræn eller over grøfter og vandløb.

• EZ-Steer styreenhed

Ved hjælp af data fra GPSmodtageren,

sender EZ-Steer

styreenheden præcise anvisninger

til friktionshjulet. T2-teknologien

korrigerer konstant for rulning og

slingren ved hjælp af 2-akslede,

solid-state inertifølere for at give dig

den korrekte position på jorden.

KOMPATIBLE SKÆRME

EZ-Steer-systemet kan også bruges

sammen med EZ-Guide 250, EZ-Guide

500, EZ-Guide Plus, FM-750 eller FM-

1000 skærme og giver ned til +/- 2,5 cm

GPS-præcision med RTK-teknologi*.

*Ikke kompatibelt med EZ-Guide 250.

• GPS-modtager

• Position korrigeret

med T2-teknologi

• Position uden

terrænkompensation

• Rullevinkel

• EZ-Steer motor

EZ-Steer motoren modtager

elektriske signaler fra EZ-Steer

styreenheden og omdanner dem

til præcise kommandoer, som

maskinens styresystem bruger

til at holde sig præcist på sporet.

Man kan til enhver tid overtage

kontrollen af maskinen ved at

dreje på rattet. En fodkontakt

(ekstraudstyr) giver let og

ubesværet til- og frakobling

af EZ-Steer for håndfri drift.


12 13

NEW HOLLAND INTEGREREDE LØSNINGER.

INTELLISTEER AUTOMATISK STYRESYSTEM.

IntelliSteer er et fuldt integreret New Holland designet og udviklet automatisk styresystem.

Systemet kan bestilles fabriksmonteret eller som eftermonteret, og IntelliSteer systemet sikrer

den optimale produktivitet og maksimalt afgrødeudbytte.

Sammen med DGPS- eller RTK-teknologi for fuld integreret kontrol, sikrer IntelliSteer helt parallelle

træk med en præcision på op til 2,5 cm*. IntelliSteer er perfekt til præcisionsarbejde under selv

de mest krævende forhold med store forbedringer af førerens præstation og komfort.

INTELLIVIEW III

MONITOR

IntelliView III farvetouchskærm

monitoren giver mulighed for

programmering og individuelle

indstillinger af autostyring og

fungerer som brugerflade ved

betjening af IntelliSteer systemet.

T3 TERRÆNKOMPENSATIONS-

TEKNOLOGI

Korrigerer maskinens præcisionsfejl

forårsaget af rulning, kastning og

slingren.

• Position uden

terrænkompensation

INTELLISTEER LET

TIL- OG FRAKOBLING

CommandGrip håndtaget*

indeholder en enkelt knap, som

bruges til aktivering af IntelliSteer

systemet. New Holland gør

avanceret teknologi let

tilgængelig.

*T7, T8 og T9 traktorer.

• GPS-modtager

• Position korrigeret

med T3-teknologi

• Rullevinkel

NAVIGATION CONTROLLER II

Ved hjælp af branchens førende

T3 terrænkompensationteknologi

registrerer Navigation Controller II

positionsoplysninger fra DGPSmodtageren,

og sender præcise

styreanvisninger til maskinen.

NEW HOLLAND INTEGRERET

STYREFØLER

Den unikke styreføler giver præcis måling

af hjulvinklerne under alle terrænforhold,

og sender oplysningerne til Navigation

Controller II for hurtigere korrektion og

øget styrepræcision.


ALT ER KLAR TIL BRUG

New Holland IntelliSteer systemet anvender indbyggede styrevinkelfølere, eller en solidstate

gyro, som holder Navigation Controller II informeret om hjulretningen. Hydrauliksystemet

indeholder også en integreret kontrolventil, som omdanner signalerne fra Navigation Controller

II til hydraulisk aktivering af styresystemet.

En ekstra fordel ved at bruge RTK-korrektion sammen med IntelliSteer systemet er

sikkerheden for konstant år-til-år præcision, hvilket har fået en stigende betydning med

indførsel af de moderne landbrugsteknikker. IntelliSteer med RTK er perfekt i forbindelse

med Controlled Traffic Farming (CTF) systemet.

Alt dette og mere til, blot ved et tryk på en knap.

*Ved brug af RTK-korrektionssignal.

NEW HOLLAND

MASKINENS INTERFACE

Modtager styrekommandoer fra

Navigation Controller II, som

kontrollerer maskinens styring,

når systemet er tilkoblet.

TILGÆNGELIGHED

IntelliSteer er tilgængelig

for New Holland T7, T8

eller T9 traktorer samt på

CX8000 og CR9000

mejetærskere.

NH 262 MODTAGER

New Holland 262 antennen modtager DGPSsignaler

til styring af maskinen. Denne antenne

kan let overflyttes fra traktor til traktor eller til

mejetærskeren. Til RTK-brug, kan der monteres

en lille radio under modtageren.

GOD STYRING SPARER PENGE

IntelliSteer er med til at øge den totale

effektivitet. Under dårlig sigtbarhed eller

under meget lange arbejdsdage påvirkes

præcisionskørslen ikke. Øget effektivitet

sparer penge. Så simpelt er det...

Baseret på et 500 ha landbrug og et 5m bredt redskab.

Inklusiv omkostninger til leje af traktor, brændstof,

arbejdstid, gødning/såsæd og kemikalier pr. hektar.

Total omkostningsbesparelse

med autostyring (D)

RTK-BASESTATION

En RTK-basestation indeholder

en GPS- + Glonass-antenne,

modtager og radioforbindelse

for at kunne overføre RTKkorrektionssignaler

til

autostyringsystemet.

4000

3000

2000

1000

0

D1796

EGNOS

D3350

RTK


14 15

NEW HOLLAND INTEGREREDE LØSNINGER.

INTELLIVIEW III TOUCHSCREEN MONITOR.

ALT ER INKLUDERET

IntelliView III skærmen kan bruges under hele arbejdsopgaven og er monteret som standardudstyr på

New Holland T6 Range/Power Command, T7, T8 eller T9 traktorer samt på CX5000, CX6000, CX8000, CR9000

og FR9000 finsnittere.

IntelliView III kommunikerer både med IntelliSteer-systemet og maskinens CAN Bus, og viser oplysninger om

maskinens funktioner i realtid på en enkelt skærm. En 17,8 cm touchskærm sikrer maksimal førerkomfort og gør

det nemt at se maskinens position og vælge de oplysninger man ønsker at aflæse, kontrollere og justere.

PLUG OG PLAY ISOBUS-KOMPATIBEL

IntelliView III monitoren i kabinen kan langt mere

end blot vise traktorens funktioner. Monitoren, som er

fuldt ISOBUS-kompatibel, kan bruges til at betjene en

lang række udstyr og redskaber som f.eks. pressere

og sprøjter. Der er således ikke behov for separat

betjeningsfunktion i kabinen og det er langt hurtigere

at skifte mellem opgaverne.

PRÆCISIONSNIVEAUER

• Fingerspidsbetjening

af alle vigtigste

indstillinger og kompatibel

med New Holland

IntelliSteer styresystemet.

• Overvåger og registrerer

præstationen i marken,

som f.eks. bearbejdet areal,

brændstofforbrug, hektar pr.

time og motoreffektivitet, hjulslip

og arbejdsydelse pr. time.

• ISOBUS-kompatibel

EGNOS RTK VRS/GPS

20 cm 2,5 2.5 cm cm

15 20 25 30

0 1 2

• Udbytte-, fugtighed- og

korntemperaturovervågning

• 17,8 cm touchskærm

med alle de nyeste,

intuitive funktioner.

• Overvågning og

kontrol af automatiske

afgrødeindstillinger


• USB-flashdrev

Let overførsel af dagens

dækningskort til computeren

ved hjælp af et USB-flashdrev

for nem udskrivning af

dækningsrapporter.

Importer/eksporter marker

og dækningskort via USB.

• Styremønstre

IntelliSteer systemet, tilsluttet til

IntelliView III monitoren, kan udføre en

lang række forskellige styremønstre.

• Der kan tilsluttes

op til tre kameraer til

IntelliView III systemet –

perfekt til overvågning og

til at undgå blinde vinkler.

OPTIMAL KOMFORT

Med autostyring kan føreren slappe

af og blot fokusere på redskabet for

øget produktivitet. Og med sædets

40° drejevinkel og SideWinder II

armlænet*, er kontrolfunktionerne

altid lige indenfor rækkevidde.

*T6 Range/Power Command, T7, T8 og T9 traktorer.


16 17

NEW HOLLAND INTEGREREDE LØSNINGER.

FREMRAGENDE UDBYTTEMÅLINGSSYSTEM.

INTEGREREDE NEW HOLLAND SYSTEMER FOR ØGET UDBYTTE

Precision farming er integreret i designet af CX5000, CX6000, CX8000 og

CR9000 mejetærskere og viderebringer data, som sikrer maksimal præstation og udbytte.

• Permanent registrering og lagring af udbyttet, forbundet til den præcise position.

• Udarbejdelse af tilførselskort for præcis og positionsbestemt gødskning, såning og sprøjtning for øget udbytte.

EN INTEGRERET PAKKE

New Holland Precision Land Management udstyr kan fabriksmonteres. Standardudstyret omfatter:

• Udbytte- og fugtighedsmåler for direkte aflæsninger under kørslen med datalogging.

• Udbytte- og fugtighedsmåler med DGPS-modtager for udbyttemåling på skærmen med datalogging.

• DGPS-antenne med Egnos-funktion.

• Desktop Software til udbyttemåling.

• Kundetræning og support for effektiv og korrekt udnyttelse af desktopsoftwaren.

CX/CR IntelliSteer mejetærskere – kan enten leveres fuldt fabriksmonteret eller tilgængeligt for eftermontering.

TC mejetærskere – en optisk udbytteføler er tilgængelig, kortlægningssoftware er den samme som på CX

og CR mejetærskere.

REALTIDS

FUGTIGHEDSMÅLING

New Hollands fugtighedsføler

måler kornets fugtighed i realtid.

Der tages kornprøver for hver

30. sekund og data sendes

til IntelliView III monitoren.

Følerkalibrering er påkrævet

for hver afgrødetype.

UDBYTTEKORT

Den patenterede, højpræcisions

udbytteføler, udviklet af New Holland,

betragtes som den førende i

branchen. Følerens design

neutraliserer kornets gnidningseffekt.

Uanset afgrødetype eller kernernes

fugtighedsindhold, opnår føleren en

utrolig præcis måling af udbyttet.

masseflow (t/t.)

majs

hvede

bønner

raps

følersignal (volt)

KUN ÉN KALIBRERING OM ÅRET

For at undgå uproduktiv tid, når der skiftes

mellem afgrøder eller arbejdes under skiftende

afgrødeforhold, indeholder New Holland

mejetærskere* et automatisk

afgrødeindstillingssystem med halvtreds

afgrødespecifikke indstillinger. Føreren har

mulighed for at programmere to høstindstillinger

for hver afgrøde, og kan også lagre en sekvens

for vendinger ved forager. Disse indstillinger

omfatter vindehastighed og -position, rotoromdrejninger

og tærskebroindstilling, soldåbning

og blæserhastighed. Derudover er det ikke

nødvendigt at kalibrere udbytteføleren igen,

når der skiftes mellem marker, afgrøder

eller endog mellem korn- og majssæsonen.

*CX5000, CX6000, CX8000 og CR9000 modeller.


PREMIUM WINE ENOCONTROL:

GULDMEDALJE SITEVI 2009.

NU INTRODUCERES DEN

INTELLIGENTE DRUEHØST

Som en del af konceptet for vinavl af høj kvalitet,

anvender EnoControl druehøstere GPS med integrerede

microcomputere til at indsamle informationer om markens

forskellige områder i løbet af vækstforløbet. Ved hjælp af

avanceret vinavlerteknologi omdannes disse oplysninger

til et høstkort, som maskinen aflæser i realtid og

automatisk sorterer druerne i forskellige beholdere under

høsten. Kun de bedste druer bliver brugt til at producere

den bedste vin. Den forbedrede høstkvalitet, den

optimale brug af tilførselsmidler, f.eks. gødning og

præcisionsbeskæring betyder højere indtjening.

TILGÆNGELIG FOR:

BRAUD 9000L og Braud 9000M

RTS RÆKKESTYRINGSSYSTEM

Rækkestyringssystemet, RTS, kan monteres med

New Holland GPS-styring for automatisk registrering

af de bearbejdede rækker. Disse vises på IntelliView

skærmen, så føreren hurtigt kan overskue, hvilke

rækker der skal høstes. Arbejdsdata kan lagres

på en USB-stick til senere brug.


18 19

NEW HOLLAND INTEGREREDE LØSNINGER.

LASER-BASERET SMARTSTEER SYSTEM FOR LET KØRSEL.

TILGÆNGELIG PÅ:

CX5000, CX6000, CX8000

og CR9000.

PRÆCISIONSHØST UNDER ALLE FORHOLD

Eftersom SmartSteer systemet bruger en laserstråle i stedet

for optisk 3D-genkendelse, fungerer det perfekt i støvede

forhold og om natten. Kombineret med New Holland PLMpakken,

opnår føreren forbedret høstpræstation og udbytte.

HVORDAN FUNGERER DET

SmartSteer systemet registrerer den forskel i tid, det tager

laserstrålen at nå fra stubben til den usnittede afgrøde. Ved hjælp

af denne information er det muligt at registrere den præcise kant

på den usnittede afgrøde og sende signaler til styresystemet.

Den indvendige kant af skærebordet styres så præcist langs

kanten af den usnittede afgrøde med meget høj præcision.

SmartSteer styresystemet udnytter hele skærebordets bredde

optimalt. Ved at sammenligne højden på den usnittede afgrøde

og stubben, styrer den mejetærskeren med total opfyldning af

skærebordet i hvert eneste træk.

På CX8000 og CR9000 kan føreren indstille laserscanneren

til at registrere afgrødekanten i enten venstre eller højre side

af skærebordet. Indstillingen foregår i kabinen. På CX5000

og CX6000 kan kun venstre side af skærebordet registreres.

Eftersom SmartSteer systemet er monteret på selve

mejetærskeren, er det ikke afhængig af, hvilket skærebord

der er monteret.


AUTOMATISK RÆKKESTYRINGSSYSTEM.

MAJSBORDE

Et enkelt mekanisk system sikrer, at mejetærskeren eller finsnitteren følger

rækkerne. Ubesværet funktion, når der bruges brede skæreborde ved høje

arbejdshastigheder eller når der høstes under dårlig sigtbarhed. Udover at

øge produktiviteten, sikrer systemet også mindre førertræthed og dermed

optimal præstation under høsten.

RÆKKESTYRING TIL MAJSBORDE

Følerarme monteret foran rækkeenheden overvåger konstant majsrækken.

Baseret på disse informationer, kontrollerer mejetærskerens elektroniske

system styreventilen og holder maskinen på sporet i alle typer

majsafgrøder.

TILGÆNGELIG PÅ:

CX5000, CX6000, CX8000,

CR9000 og FR9000.


20 21

INTEGRERET EFTERMONTERET STYRESYSTEM

AUTOPILOT-SYSTEM.

DEN PRÆCISION, DU HAR BRUG FOR

Det automatiske styresystem Autopilot kombineret med et RTK-signal, giver en

konstant præcision på +/- 2,5 cm fra såning til høst ved brug af alle typer markmønstre.

Autopilot-systemet kan integreres på de fleste traktor- og høstmaskinemærker.

Ved at bruge maskinens elektro-hydrauliske kredsløb til automatisk styring, vil dette

eftermonterede system sikre langt højere effektivitet under klargøring, tilsåning og høst af

markerne gennem øget præcision og ensartet præstation under de lange perioder bag rattet.

KOMPATIBLE SKÆRME

Autopilot-systemet kan

kombineres med EZ-Guide 500,

FM-750 eller FM-1000 skærme,

og leverer en GPS-præcision

helt ned til +/- 2,5 cm med RTKteknologi.

NAVIGATION CONTROLLER II

Ved hjælp af branchens førende T3-terrænkompensationsteknologi,

modtager Navigation Controller II positionsdata fra DGPSmodtageren,

og sender præcise styreanvisninger til maskinen.

T3-TERRÆNKOMPENSATIONSTEKNOLOGI

Korrigerer eventuelle afvigelser til siderne forårsaget af rulning,

kastning og slingren.

• Position uden

terrænkompensation

• GPS-modtager

• Position korrigeret

med T3-teknologi

• Rullevinkel

AUTOSENSE

STYREFØLER

Denne unikke styreføler måler den

præcise hjulvinkel i alle terrænforhold

og sender informationerne til

Navigation Controller II for hurtigere

korrektion og øget præcision under

styringen.


REDSKABSSTYRING OG RTK ØGER DIN PRÆCISION OG DIT UDBYTTE

Ved hjælp af en DGPS-antenne monteret på redskabet, holder TrueGuide & TrueTracker systemerne redskabet

præcist på sporet i skrånende og stejle marker. Eftermonteringskit er kompatible med de fleste redskabsmærker.

TRUE GUIDE – REDSKABSKONTROL

TrueGuide redskabsstyresystemet bruger det eksisterende traktor-Autopilot-system til at forbedre redskabets præcision.

Det er ikke nødvendigt at montere ekstra styreudstyr på redskabet for at opnå bedre kontrol og udligne vægtforholdet,

når der køres på vanskelige skråninger. Lad blot Autopilot-systemet trække redskabet op ad bakken og holde den rette

kurs. FM-1000 kompatibelt.

TRUE TRACKER – FOR OPTIMAL KONTROL

TrueTracker-systemet er et uafhængigt navigationssystem monteret på det redskab, som arbejder sammen med

traktorens Autopilot-system for at sikre den højeste grad af præcision. TrueTracker-systemet giver uafhængig styring af

redskabet i et konstant spor, selv på meget stejle skråninger og i skiftende terrænforhold ved hjælp af de hydrauliske

funktioner og T3-terrænkompensationsteknologien, som redskabet er monteret med. FM-1000 kompatibelt.

MASKINENS INTERFACE

Modtager navigationskommandoer

fra Navigation Controller II, som

kontrollerer maskinens styring,

når systemet er tilkoblet.

ANTENNE

Monteret på traktor eller

redskab, giver antennen op til

2,5 cm præcision mellem

sporene fra år-til-år.

EZ-REMOTE

EZ-Remote joystickket kan

monteres på enhver traktorkonsol,

og giver utrolig let

kontrol af en lang række af

styreskærmens funktioner

fra førerkabinen. Forbedrer

funktionen af en række opgaver

lige fra basale styreopgaver til de

mere avancerede udfordringer.

RTK-BASESTATION

EN RTK-basestation omfatter

en GPS- + Glonassantenne,

modtager og radioforbindelse

for overførsel af RTKkorrektionssignaler

til

autostyresystemet.


22 23

EFTERBEHANDLING AF DATA

INDSAMLET I MARKEN.

Landbrugsdrift er baseret på en lang række variable faktorer – det er vigtigt at vide hvad der

sker, og hvorfor. Det kan derfor være nødvendigt at ændre sin tilgang til arbejdet, og i langt

højere grad træffe beslutninger på baggrund af de tilgængelig fakta. Med New Hollands Precision

Farming Software kan man aflæse de udførte opgaver mark for mark, brændstofforbruget for hver

udført opgave og – ikke mindst – udbyttet.

Planlæg din fremtid i dag.

PRAKTISK SOFTWARE FOR OPTIMAL UDNYTTELSE

På alle maskiner udstyret med New Hollands DGPS-system er det muligt at aflæse de værdifulde,

indsamlede markdata for at udfærdige udbyttekort og opnå en bedre indsigt i de skiftende

udbytter. Udbytte- og fugtighedsmålinger lagres i et USB-drev, som kan downloades til

computeren hjemme på gården.

NEW HOLLANDS PRECISION FARMING SOFTWARE

New Hollands Precision Farming Software gør det muligt at gennemse og analysere data.

Softwaren giver mulighed for at kortlægge og overføre data fra udbyttemålingssystemet og

er i stand til at læse og behandle udbyttedata fra systemer af andre mærker. Gennem disse

analyser, kan der udarbejdes doseringskort for variable mængder forbrugsmidler.


PRECISION FARMING – PLM-PORTAL.

PROFESSIONAL KUNDESUPPORT

Der er oprettet en specialudviklet hjemmeside, PLM-

Portalen, til support af New Hollands kunder, som har

købt Precision Farming og Auto Guidance produkter.

PLM-Portalen er tilgængelig for alle New Hollands

kunder på følgende internetadresse:

www.newhollandplm.com.

Når man er kommet ind på hjemmesiden

er der adgang til omfattende oplysninger

om alle New Holland Precision Farming

og Auto Guidance systemer.

For New Hollands Precision Farming softwarekunder,

tilbyder et specialafsnit af hjemmesiden

træningsvideoer og informationer for kundesupport.

SKRÆDDERSYET TRÆNING

Kunder, som har købt PLM-Supportpakken,

modtager en speciel PLM-nøgle, som giver adgang

til træningskurser og individuel adgang til on-line

support for Precision Farming Desktop software.

WWW.NEWHOLLANDPLM.COM

PLM-SYSTEMER OG -PAKKER HOS FORHANDLEREN.

Din lokale New Holland forhandler står til rådighed

med assistance og rådgivning om PLM-systemer.

Hos forhandleren finder du det komplette New

Holland PLM-udvalg sammen med en række

forskellige PLM-pakker, heriblandt træningsforløb

for startfasen samt finansieringsmuligheder –

lad forhandleren være behjælpelig med at

vælge det produkt, som passer netop til

dine behov.


NEW HOLLAND TOP SERVICE:

KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION.

TOP

TILGÆNGELIGHED

Vi er altid til din rådighed:

alle ugens dage og timer!

Uanset hvilke oplysninger

du har brug for, uanset

hvilket problem eller

behov du har, skal du

blot ringe til det gratis

New Holland Top Service

telefonnummer*.

TOP HASTIGHED

Ekspreslevering af

dele: når og hvor

du skal bruge dem!

TOP PRIORITET

Hurtige løsninger i

sæsonen: fordi høsten

ikke kan vente!

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

Besøg vores hjemmeside: www.newholland.dk

DIN LOKALE FORHANDLER

TOP TILFREDSHED

Vi sætter alt ind på at finde

de løsninger, du har brug for,

og holder dig informeret:

indtil du er 100% tilfreds!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse

europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis

opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit

telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er

problemer med at komme igennem på det gratis

telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne

specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det

danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 07/11 - TP01 - (Turin) - 118001/DKO

New Holland vœlger smøremidler