2008 - Inerisaavik

inerisaavik.gl

2008 - Inerisaavik

- Træning i at kunne besvare kravene (hvad er det, jeg skal gøre, hvad er kravet/hvordan kan

det besvares?)

- En af de vigtige øvelser er, at man læser sin besvarelse igennem, inden den afleveres.

- Processkrivning

Derudover anses det som vigtigt i den daglige undervisning og anbefales, at læreren laver løbende

notater af individuelle elevers kompetencer.

Censorernes andre bemærkninger:

- At eleverne ikke udnytter hele siden/linjerne på papiret

- Ukorrekt brugt af tegnsætning

- Manglende brug af nylinje

- At man går i gang med besvarelsen, uden at have forstået kravene

- Brug af sætninger – at man skriver ordene uden endelser

- At man glemmer at sætte overskrift i teksten

- Sætter en anden overskrift og begynder bare at skrive

Mundtlige prøver

Antal elever: 368

Gennemsnitskarakter: 8,51

Tekstopgivelser

Tekstopgivelserne kom ligesom i de forrige år meget sent til Inerisaavik. Til trods for, at det er blevet

understreget gang på gang, at tekstopgivelserne skal være Inerisaavik i hænde senest 1. maj.

Derfor har det i år været vanskeligt at rådgive og give hjælp indenfor tidsfristen.

5

More magazines by this user
Similar magazines