retstolkens rol le - Department of Business Communication - Aarhus ...

bcom.au.dk

retstolkens rol le - Department of Business Communication - Aarhus ...

Indholdsfortegnelse

1. INDLEDNING ................................................................................................................................................. 4

1.1 RAMMEBETINGELSER FOR RETSTOLKNING I DANMARK ................................................................................ 4

1.2 TOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE RAMMER ......................................................................................... 7

1.3 OPTAGELSE PÅ RIGSPOLITIETS TOLKEOVERSIGT ........................................................................................... 9

1.4 DETTE PROJEKT............................................................................................................................................. 9

1.5 TOLKEKVALITET – HVAD ER DET? ............................................................................................................... 10

1.6 PROJEKTETS METODE: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE ............................................................................... 11

2. DELPROJEKT 1: DOMSTOLSJURISTERS FORVENTNINGER TIL OG NEGATIVE

OPLEVELSER MED RETSTOLKE ........................................................................................................... 13

2.1 PROJEKTETS TIDSRAMME ............................................................................................................................ 13

2.2 UNDERSØGELSENS POPULATION ................................................................................................................. 13

2.3 UNDERSØGELSENS FASER ........................................................................................................................... 13

2.4 INDSAMLING AF DATA ................................................................................................................................. 14

2.4.1 Undersøgelsens omfang .................................................................................................................. 15

2.5 SPØRGESKEMAETS DESIGN .......................................................................................................................... 17

2.6 ANALYSENS METODE .................................................................................................................................. 18

2.7 RESULTATER ............................................................................................................................................... 19

2.7.1 Spørgsmål 1: Respondenternes ansættelsessted .............................................................................. 20

2.7.2 Spørgsmål 2: Respondenternes køn ................................................................................................ 20

2.7.3 Spørgsmål 3 og 4: Respondenternes alder og antal ansættelsesår ................................................... 21

2.7.4 Spørgsmål 5: Domstolsstyrelsens ”Vejledning om tolkning i retten” ............................................. 21

2.7.5 Spørgsmål 6: Omfanget af respondenternes erfaring med tolkning ................................................ 22

2.7.6 Spørgsmål 7: Tiltaleform ................................................................................................................ 22

2.7.7 Spørgsmål 8: Oplevede problemer med tolke ................................................................................. 24

2.7.8 Spørgsmål 9: Oplevede problemer med tolke med/uden tolkeuddannelse...................................... 25

2.7.9 Spørgsmål 10: Eksempler på oplevede problemer .......................................................................... 26

2.7.10 Spørgsmål 11: Generel vurdering af oplevet tolkekvalitet .............................................................. 40

2.7.10.1 Opsamling på spørgsmål 11 ............................................................................................. 51

2.7.11 Spørgsmål 12: Hvordan skal det sagte gengives? ........................................................................... 52

2.7.12 Spørgsmål 13: Gengivelse af tøvelyde, selvrettelser og lignende ................................................... 53

2.7.13 Spørgsmål 14: Forventninger til tolkens kompetencer ................................................................... 53

2.7.14 Spørgsmål 15: Tolkehandlinger ...................................................................................................... 55

2.7.15 Spørgsmål 16: Tolkens supplerende funktioner .............................................................................. 57

2.7.16 Spørgsmål 17: Afsluttende kommentarer........................................................................................ 58

2.8 OPSAMLING OG DISKUSSION ....................................................................................................................... 67

2.8.1 Respondenternes socio-demografiske og individuelle profil .......................................................... 68

2.8.2 Respondenternes oplevede problemer med retstolke ...................................................................... 70

2.8.2.1 Respondenternes kvalitetsvurdering ................................................................................. 77

2.8.3 Respondenternes generelle forventninger til retstolke .................................................................... 78

2

More magazines by this user
Similar magazines