Kurer - LungePatient.dk

lungepatient.dk

Kurer - LungePatient.dk

LungePatient.dk

NR. 6 November 2009

Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk

LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009 1


Tidsskrift for lungehandicappede

Udgivet af:

LungePatient.dk

Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Tlf. 64 72 13 57

E-mail: info@lungepatient.dk

E-mail: blad@lungepatient.dk

Hjemmeside: www.lungepatient.dk

Giro 408-7046

Indlæg til bladet: sendes til ovenstående

adresse, - mærket “BM-Bladet”.

Landsformand:

Helge Petersen

Korsvang 3, 5610 Assens,

Tlf. 64 71 42 73

E-mail: helge.petersen@mail.dk

Redaktionsudvalg:

Helge Petersen (ansvarshavende)

Birthe Pedersen

Ole Nielsen

Journalistisk medarbejder:

Anne-Lise Nerving, Studsbøl Allé 45,

2770 Kastrup,

Tlf. 32 51 61 53

E-mail: nerving@jubii.dk

Ferie-, kursus- og rekreationshjem

Boserup Minde, 5620 Glamsbjerg

Kontoret: tlf. 64 72 13 57 – kl. 9-15

Beboer tlf. 64 72 11 54

Bomi-Parken – plejehjem, daghjem,

dagcenter og beskyttede boliger

Pallesvej 20-80, 2300 København S.

Administrationskontor: Tlf. 32 86 00 60

Annoncetegning:

BM – Bladet,

Skovkildeparken 23, Virring,

8660 Skander borg. Tlf. 86 91 48 23

Tryk: Øko-Tryk

Borrisvej 5B, 6900 Skjern

Tlf. 96 94 04 11

Bladet tilsendes alle medlemmer, der

optages gennem lokalafdelingerne for et

kontingent af 150 kr. for 2009

BM-Bladet udkommer 6 gange årligt i månederne:

januar, marts, maj, august, september,

november og BM-Julen.

Oplag 5.600

ISSN 1902-0287

Deadline 1/2010: 20. november 2009

Hvor ikke andet er anført, er redaktionel

tekst og billeder lavet af Anne-Lise

Nerving.

Forsidebilledet: : Er fra Hammershus på

Bornholm.

Så er det snart jul igen

Kronikere kommer i fare, hvis de

ikke kommer på kurser og lærer

at takle deres kroniske sygdom.

Det er både læger og patientforeninger

enige om.

Det er desværre ikke alle kommuner,

der er klar med sundhedscentre,

så de kan klare genoptræningen

af de kroniske patienter.

Vi tilbyder gerne vores faciliteter

til kommunerne, hvis de ikke selv

er kommet så langt endnu.

Det er vigtigt for patienter ikke

kun at lære om deres sygdom,

men også at komme i kontakt

med andre med samme sygdom.

Her kan de udveksle erfaringer

med hinanden om, hvordan de

kan takle forskellige aspekter af

sygdommen.

LungePatient.dk

Året 2009 er ved at ebbe ud, og

vi har haft meget aktivitet i landsforeningen.

En af de helt store

beslutninger var at ændre vores

navn til LungePatient.dk. En anden

af de store beslutninger var

at ansætte vores landsformand

på fuld tid i foreningen.

Indhold

Her i november måned vil alle

kunne se vores reklamekampagne

om KOL og vores nye navn på

TV2s regionale kanaler. Vi håber,

at disse nye tiltag kommer til at

gavne foreningen, og gøre den

kendt i hele landet.

Ferie-, kursus- og rekreationshjemmet

På ferie-, kursus- og rekreationshjemmet

har der været stor aktivitet

hele året. Også nu til jul og

nytår er der fuldt optaget, og vi

har en stor venteliste. Desværre

for de mange gæster, som gerne

ville på ophold i julen. Vi kan jo

ikke bare i stedet tilbyde et andet

ophold senere.

Tak for et aktivt år, som er gået

godt både i lokalafdelingerne og

her i landsforeningen.

Til slut vil jeg takke alle vores

aktive bestyrelsesmedlemmer og

medlemmer, som gerne giver en

hånd med i det daglige arbejde.

Det er med til at holde hjulene i

gang, så tak for et godt og aktivt

år.

Helge Petersen

Landsformand

International KOL-dag onsdag den 18. november .................. 4

Frivillighedsmesse i Løgumkloster ............................... 7

Nemmere rejse for bevægelseshæmmede ........................ 8

Lommebogen 2010 ........................................... 9

Nordvestjydsk afdeling har fået nyt feriehus ......................11

Hanne og Peder Pedersen har guldbryllup .......................12

Pressen skrev ...............................................12

Informationsmøde på Bornholm ................................15

Nye lokaler i Randers afdeling .................................17

KOL-dag i Assens ............................................17

Lokal/kurersider .............................................19

Krydsord ...................................................28

Lokalafdelingsadresser .......................................30

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009 3


International KOL-dag

onsdag den 18. november

En KOL-patient

En KOL-patient puster lidt ekstra i øjeblikket, når han

skal gå op til sin lejlighed på tredje sal. Han er over

50 år, men det er ikke alderen, der trykker ham. Han

har fået lungesygdommen KOL (Kronisk Obstruktiv

Lungesygdom).

Det betyder, at lungefunktionen er blevet lidt nedsat,

han har svært ved at trække vejret, og han bliver

nemt lettere forpustet. Han er nu under behandling og

håber, at medicinen kan lette lidt på symptomerne.

De fleste patienter er mellem fyrre og halvtres år, når

de får konstateret KOL. Men lungesygdommen KOL

udvikler sig snigende, og i lang tid er generne så svage,

at mange ikke rigtigt lægger mærke til det, men

bare indretter sig efter en mere nedsat livskvalitet, før

de søger læge og får stillet diagnosen KOL.

Man får nemmere lungebetændelse, hoster meget

og har sværere ved at få luft.

Åndenød

Patienternes første symptom er åndenød selv ved let

fysisk anstrengelse. Det at gå op af trapper kan føles

meget svært.

For raske mennesker kan det være en god øvelse at

gå en lang tur, og se, hvor svært det er, når man kun

kan trække vejret gennem et sugerør.

Mennesker med svær KOL har kun denne kapacitet

til at få vejret. Øvelsen kan måske få personer, der

ryger til at tænke sig om en ekstra gang.

4

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009

Uden behandling fortsætter lungefunktionen med at

blive dårligere, og til sidst bliver KOL-sygdommen for

de fleste patienter til svær KOL, fordi nedsættelsen af

lungefunktionen ikke går i stå på noget tidspunkt, når

man ryger.

Det bedste, man kan gøre, er at stoppe med rygning.

Hvis man fortsætter med at ryge, vil det blive

svært at få nedsættelsen af lungefunktionen til at stoppe.

Til gengæld vil rygestop hjælpe med til at stoppe

nedsættelsen af lungefunktionen.

Der er dog personer, der har fået KOL, uden nogensinde

at have røget. De har måske været udsat for

belastende arbejdsmiljø, som også kan være medvirkende

til at udvikle en KOL-sygdom.

International KOL-dag

Mange steder i landet vil der være forskellige grupper,

der vil gøre opmærksom på, at det er KOL-dag.

LungePatient.dk vil i ugerne op til KOL-dagen den

18. november sætte fokus på dagen.

I TV2 regionerne vil der komme reklamer for at gøre

opmærksom på farerne ved KOL.

Storyboard/historien til reklamen:

Historien til reklamen er følgende. Man ser først et træ

med grønne blade. Langsomt forsvinder bladene fra

træet, og der bliver en sammenligning med, at ilten

forsvinder fra menneskets lunger. Derefter fortælles

der, at foråret ikke kommer igen, underforstået at lungerne

ikke bliver bedre igen. Til sidst kommer der en

opfordring om at melde sig ind i LungePatient.dk.

International KOL-dag kan du holde dig orienteret

om på vores hjemmeside www.lungepatient.dk

Mål ilt-indholdet i blodet

-nemt og smertefrit

Placér det lille pulsoximeter på fingerspidsen - så får du

let og smertefrit målt blodets indhold af ilt - samt pulsen.

På få sekunder.

995,- Kr

Bestilles på www.hjemmetest.dk, kun:

Eller ring til MediGroup på 45765425. Fragtfri levering

Pulsoximeteret er let at

anvende og giver sikre

resultater. Målingen sker

ved gennemlysning af fingeren,

og der er således

ikke behov for at tage

blodprøver.

Når pulsoximeteret ikke

har være anvendt i 8

sekunder, slukker det

automatisk.


Træerne er klodens lunger. Deres blade producerer alt den ilt, vi har brug for.

Men når bladene begynder at falde af, så bliver der mindre

og mindre ilt.

Men her kommer foråret ikke igen.

Det er nøjagtig det samme, der sker, når lungerne begynder

at svigte.

Meld dig ind i LungePatient.dk eller ring nu på 64 72 13 57.

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009 5


6

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009


Frivillighedsmesse

i Løgumkloster

Sønderjydsk afdeling var sammen

med en masse andre frivillige organisationer

til frivillighedsmesse i

Klosterhallen i Løgumkloster. Denne

dag blev der snakket om gigt, lungekapacitet,

alkoholisme, angst, psykisk

sygdom og meget mere.

Det var kommunens frivillighedsråd,

der for første gang forsøgte sig

med en frivillighedsmesse, hvor kommunens

forskellige frivillige foreninger

kunne få en stand og vise, hvad

de står for. Omkring 25 af foreningerne

havde taget imod tilbuddet,

og i løbet af dagen besøgte omkring

300 personer messen. Derudover var

der de ca. 90 personer, der var på

standene, så det må siges at være en

succes.

Dagen igennem var der forskellige

former for underholdning, og Center

Royal stod for den musikalske del.

Hos Sind kunne man svare på spørgsmål

og deltage i en konkurrence om

en købmandskurv.

Hos LungePatient.dk var der ind

imellem trængsel, for her kunne man

få testet lungekapaciteten, og allerede

inden middag havde omkring

100 personer pustet i et paprør, og

derefter fået et svar på, om de havde

normal eller nedsat lungekapacitet. I

alt blev 125 personer testet.

Det var lungesygeplejerskerne

Maybritt Farag og Marianne

Jørgensen fra Sønderborg sygehus,

der stod for at teste lungerne, og

de fortalte, at der både havde været

folk med nedsat og normal lungefunktion

forbi standen. Maybritt

Farag fortalte, at man ikke ud fra

testen kan sige noget om, hvad der

eventuelt er galt med lungerne. Vi

kan kun se, om kapaciteten er nedsat

eller ej. Og er den det, så siger vi til

folk, at de skal gå til egen læge.

Alt i alt en god og udbytterig dag i

Løgumkloster.

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009 7


Nemmere rejse for

bevægelseshæmmede

At være svagtseende eller dårligt gående er ikke en hindring for at

komme ud at rejse. Siden juli 2008 har det været Københavns Lufthavns

ansvar at sikre, at personer med reduceret mobilitet rejser på lige fod

med alle andre. Servicen er blevet en stor succes. 100.000 personer har

foreløbig benyttet sig af den. Du kan læse noget om at rejse nedenfor,

eller mere på lufthavnens hjemmeside www.cph.dk

Assistance gennem lufthavnen

Den 26. juli 2008 indførte Københavns Lufthavn en serviceordning

til rejsende med reduceret mobilitet. Det

skete som følge af nye myndighedskrav på området.

Ordningen bestilles sammen med flybilletten minimum

36 timer før afrejse, og det giver kortere ventetid for

den handicappede. Man kan dog også kontakte Falck

i lufthavnen eller booke ordningen. På www.cph.dk

kan du se en billedserie om, hvordan det foregår, når

du som handicappet skal rejse til og fra Københavns

Lufthavn.

Ankomst i egen bil eller andet

Hvis man kører i egen bil til lufthavnen, kan man blive

hentet i parkeringshuset P4 af Falck. Disse pladser kan

forudbestilles på www.cph.dk. Når man ankommer,

trykker man blot på knappen på standeren, hvis man

ønsker at blive hentet her. Når man har bestilt ordningen

på forhånd, er ventetiden kortere, end hvis man

blot møder op. Langt de fleste, der benytter servicen,

vil blive hentet indenfor 10 minutter, hvis man har

bestilt på forhånd. Service personalet fra Falck hjælper

gerne med at bringe bagage, hjælpemidler med videre

fra bilen og ind i lufthavnen.

Ankommer man med tog, metro eller bus til lufthavnen,

kan man også blive hentet af Falck. Igen gælder

det, at man bliver afhentet hurtigere, hvis servicen er

forudbestilt. Man trykker blot på knappen på standeren

og afventer hjælp.

Mødesteder

Der findes syv mødesteder i lufthavnen, blandt andet

i alle tre afgangsterminaler. Herfra kan Falck følge en

direkte til check-in, hvis man ønsker hjælp til dette. Det

er helt op til den handicappede selv at beslutte hvor

meget assistance, man ønsker til at komme gennem

lufthavnen. Dette meddeler man blot, når man bestiller

servicen.

8

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009

Sikkerhedskontrol

Københavns Lufthavns sikkerhedspersonale er trænet i

at undersøge folk med specielle behov på den mest

diskrete måde. Lufthavnen lever op til de internationale

sikkerhedskrav, hvilket betyder, at man for eksempel

ikke må tage store mængder væsker med igennem

sikkerhedskontrollen. Det er dog tilladt at medtage

hjælpemidler så som engangskatetre med og uden

integreret vand, insulin, medicin med videre. Er man I

tvivl, bør man altid tale med sin egen læge, inden man

skal rejse og eventuelt få et brev/dokumentation med

omkring ens behov for hjælpemidler.

Assistancecenter

Centeret er hjertet i lufthavnens handicapordning. Det

ligger lige efter sikkerhedskontrollen og fungerer som

opholdsrum. Falck følger de handicappede passagerer

herhen, og her kan man sidde og vente, indtil man

bliver fulgt ud til sin flyafgang.

Toilettet i assistancecenteret er ni kvadratmeter med

en dørbredde på 1,10 m. På toilettet er der udover

toilet og håndvask, en bruser og en siddebriks. Der er

samtidig etableret et hvileområde med en briks, hvis

man trænger til at ligge ned. Der findes handicaptoiletter

mange andre steder i lufthavnen.

Ved gate

Når man kommer helt ud i gaten ved flyet, vil man som

gangbesværet få tilbudt hjælp til at komme om bord.

Er man kørestolsbruger, vil man enten ved egen hjælp

rykke over på en lille transportstol, eller man vil blive

hjulpet af servicefolkene fra Falck. Man bliver fast-


spændt på stolen. Stolen bliver vippet på baghjulene,

og man bliver kørt baglæns ind i flyet. Der er altid to

Falck-hjælpere til at hjælpe én ind og ud af flyet på

transportstolen.

På flyet

Assistancefolkene fra Falck hjælper én ned igennem

flyet på transportstolen - helt ned til det sæde, hvor

man skal sidde.

Som gangbesværet vil man blive placeret på en

stolerække, hvor armlænet ud til gangen kan vippes

op. Dette letter en forflytning over til sædet og ind- og

udstigning af sædet for gangbesværede.

På de fleste moderne langdistance fly findes der et

handicap-toilet, som kørestolsbrugere kan benytte.

Disse store fly medtager en såkaldt in-flight-wheelchair,

som er en lille transportstol, hvorpå man kan blive

hjulpet til og fra toilettet under flyvningen. Toilettet

er udstyret med støttehåndtag, og det er muligt at nå

både håndvask, vandhane samt affaldsspand fra toilettet.

Der er en alarm-klokke på toilettet. Spørg altid

flyselskabet, når du booker din billet, om der findes en

in-flight-wheel-chair på den aktuelle flyvning, du ønsker

at booke.

Få et lift

Som gangbesværet er det muligt at få et lift med en

af Falcks service assistance vogne rundt om i lufthavnen

samt til og fra gaten. Københavns Lufthavn er de

senere år blevet udbygget en del, og afstandene er

vokset herefter. Det skal man huske at tage højde for,

især som gangbesværet. Spørg altid service personalet

om afstandene til de forskellige gates.

Afhentning af bagage

Har man efter ankomst til Københavns Lufthavn brug

for hjælp til at få fat i sin bagage eller få bagagen ud til

mødestedet ved bil, bus, taxi, tog eller metro hjælper

Falck gerne med det. Man kan enten bestille hjælpen

på forhånd per telefon blot ved at oplyse flynummer

samt ankomsttidspunkt eller ved at tilkalde Falck i

selve bagageområdet, efter at man er ankommet. Læs

mere om handicapordningen på www.cph.dk.

Kontakt venligst dit flyselskab, hvis du ønsker mere

information.

Hvis du har behov for assistance i lufthavnen eller

om bord på flyet, skal du gøre opmærksom på dette,

allerede ved bestilling af rejsen. Det gælder for eksempel

hvis du:

- Har behov for hjælp til at komme til og fra flyet

- Har behov for hjælp til at komme ombord

- Benytter kørestol og den er elektrisk eller sammen

klappelig

- Har behov for at medbringe en iltflaske i flyet

- Medbringer førerhund

- Har nedsat syn eller hørelse

- Lider af en eller anden form for fødevareallergi.

Læs eventuelt mere på www.cph.dk

Lommebogen 2010

Det er nu muligt for medlemmer at få en lommebog

for år 2010. Den kan afhentes i egen

lokalafdeling efter 15. november 2009.

Så hvis du er interesseret i at få vores lommebog,

afhent den i din egen lokalafdeling, eller

indsend en kuvert med navn og adresse til din

lokalafdeling. Kuverten skal være frankeret med

12 kr.

Lokalafdelingen vil herefter tilsende dig lommebogen.

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009 9


10

Nørregade 5 • 5260 Glamsbjerg • Tlf. 64 76 11 99

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009


Nordvestjydsk afdeling

har fået nyt feriehus

Huset ligger i Klitmøller, hvor afdelingen også har et

andet feriehus Vesterhavshytten på Sletningen 3.

Nordvestjydsk afdeling solgte sidste år sit feriehus

Søstjernen i Ulfborg, for at have feriehusene mere

samlet.

Så nu har afdelingen to af sine feriehuse beliggende

i Klitmøller. Det nye hus ligger på Klitstien 15, hvorfra

der er ca. 800 m til Vesterhavet.

Beliggenheden ved Vesterhavet er jo dejlig. Det nye

feriehus, der er i gasbeton og træ, ligger på en dejlig

naturgrund. Feriehuset er bygget i år 1978.

Feriehuset har tre dejlige terrasser heraf en delvis

overdækket. Selve huset er 67 m 2 . Det har en stor stue

med loft til kip, brændeovn og åben forbindelse med

køkken. I stuen er der spiseafdeling og en hyggeafdeling

med udgang til delvise overdækkede terrasser.

Der er tre gode værelser med to senge i hver. Alle

værelser har indbyggede skabe.

På badeværelset med hvide fliser er der bruseniche,

gulvvarme og vaskemaskine.

I Klitmøller findes stadig et hyggeligt gammelt fiskersamfund,

hvor fiskerne fortsat lander de små både på

stranden. Der er gode indkøbsmuligheder og spisesteder.

Klitmøller er måske mest berømt for sit gode

vand, både det i hanerne og ved stranden. Klitmøller

er også kendt for de pragtfulde muligheder for surfere.

Skiftedag i feriehuset er fredag. Indflytning fredag

kl.15 og fraflytning fredag kl. 12. Der må ikke være

husdyr i feriehuset.

Nordvestjydsk afdeling håber, at alle lokalafdelingernes

medlemmer må få et godt ophold i det dejlige

feriehus fremover. Feriehuset lejes ud fra uge 13 til

uge 48 i år 2010.

Husk, at der skal rekvireres ansøgningsskema i egen lokalafdeling

inden 15. marts 2010 på ganske normal vis.

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009 11


Hanne og Peder Pedersen

har guldbryllup

Den 12. december 2009 har Hanne og Peder Pedersen

fra lokalafdelingen i Lolland-Falster guldbryllup. De har

været gift i 50 år, og det må siges at være en flot præstation.

Peder har været med i hovedbestyrelsen i de sidste

10 år, og Hanne har altid været en hjælp og støtte for

ham og Lolland-Falster afdeling.

Inden Peder blev pensionist, har han arbejdet i mange

år på Nakskov Skibsværft. Her havde han mange

tillidshverv ved siden af sit arbejde. Hanne har været

hjemmegående og passet deres børn.

Sammen har de 2 børn, 5 børnebørn og 1 oldebarn.

Landsformand Helge Petersen ønsker sammen med

hovedbestyrelsen Hanne og Peder tillykke med guldbrylluppet,

og vi håber, at I må have en dejlig dag og

må have mange gode år endnu.

Frivillige vil få mindre tilskud

Birthe K. Nielsen fra DH-Roskilde advarer i sin egenskab

af næstformand i Handicaprådet om Roskilde

Byråds forslag til besparelser i 2010. Man ønsker

at beskære puljen til frivillige med 1,3 mio. kr. Det

er det samme som ca. 30 % af den samlede pulje.

Foreningerne har dermed ikke mulighed for at udføre

det sociale arbejde, som hidtil, fordi de ikke kan komme

i betragtning til kommunale tilskud. Sidste år havde

Landsindsamlinger er forbeholdt organisationer på

en liste fra 1971. Flere af organisationerne findes ikke

længere, mens andre ikke benytter deres indsamlingsret.

Ud af de 30 på listen er det kun nogle få, der

stadig laver landsindsamlinger fra dør til dør, blandt

andre Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, LEV

og Kræftens Bekæmpelse. Foreninger som Læger

uden grænser, Frelsens Hær og Hjerteforeningen må

f.eks. ikke.

Stig Fog konsulent med speciale i indsamlinger

kalder loven en anakronisme: ”Problemet er, at man

12

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009

man 100

ansøgninger, og

foreningerne søgte

om i alt 4 mio.kr. Der er i år afsat

2,7 mio. kr. Budgettet udgør i 2010 3,2

mio. kr., og bloktilskuddet forventes at blive ca. 1,9

mio. kr., skriver Roskilde Avis.

Indsamlingslov er ude af trit med tiden

risikerer at komme ud i et gevaldigt politisk slagsmål,

hvis man skal revidere loven. Hvilke interesser skal

fremmes? Skal det være sygdomsbekæmpelse, ulandshjælp,

kirkelige foreninger eller dyrebeskyttelse?

Hvis kortene skal blandes på en ny måde, risikerer det

at føre til en uskøn konkurrence om, hvem der har de

bedste politiske venner,” siger Stig Fog.

På Christiansborg er både Socialdemokraterne,

Venstre og Dansk Folkeparti positive over for at tage

loven op til revision, skriver Kristeligt Dagblad og

netavisen.


Lægeråd har for meget magt i retssager

Regeringspartierne sender nu en

klar opfordring til dommerne om at

inddrage andre eksperter i ulykkes-

og erstatningssager, ud over det

udskældte Retslægeråd. ”Det er

nemlig helt uholdbart, at borgerne

ikke får erstatning for arbejdsskader,

ulykker eller fejlbehandling,

fordi domstolene i stort set alle

retssager følger Retslægerådets

vurdering og ser bort fra både

Arbejdstilsynet og andre eksperters

udtalelser,” siger de konservatives

retsordfører Tom Behnke.

Også regeringspartiet Venstre

mener nu, at det nuværende system

skal ændres. ”Der skal være

tillid til systemet, og det tyder på,

at det ikke længere fungerer,” siger

retsordfører Kim Andersen (V).

Lektor og ph.d. Michael Gøtze

og adjunkt Janne Rothmar Herr-

mann har undersøgt 51 erstatningssager,

hvor Retslægerådet har

udtalt sig: Kun i 2 ud af 51 sager

fik borgeren ret, mens domstolene

i 49 sager fulgte Retslægerådets

vurdering og lod forsikringsselskaber,

virksomheder og myndigheder

forlade retssalen som vindere,

skriver Politiken.

Handicappede venter alt for længe

Bureaukratisering betyder uværdig behandling

Claus Bjarne Christensen, der er kørestolsbruger og

medlem af Århus Kommunes Handicapråd, blev afvist

af en buschauffør, da han ville en tur med bussen.

Selv om bussen havde en rampe, blev Claus Bjarne

Christensen afvist.

Buschaufføren ville ikke folde rampen ud, og han

fortalte, at andre heller ikke måtte folde rampen ud.

”Nu kender jeg ikke til den konkrete episode, men

jeg er ret rystet over at høre om det. Selvfølgelig

skal kørestolsbrugere have adgang til bussen,” siger

Torben Høyer, direktør i Århus Sporveje.

”I de køretider, som vi får fra afdelingen for trafik

og veje, er der ikke sat tid af til, at chaufføren kan

hjælpe en person i kørestol med at komme ind i bus-

sen. Faktisk er det sådan, at den handicappede skal

have en hjælper med, der kan folde rampen ud, forklarer

han. Ifølge Claus Bjarne Christensen har bl.a.

København og Viborg et system, der giver buschauffører

mulighed for at hjælpe personer i kørestol.

”Det vil Peter Thyssen, rådmand for teknik og miljø,

gerne kigge nærmere på, om vi ikke også kan i Århus,”

siger han.

Midttrafik, Århus Sporveje og handicaporganisationerne

skal mødes for at gennemgå handicappedes

problemer med busserne. Siden 2004 har det været et

krav, at alle nye busser skal kunne medtage personer i

kørestole, skriver JP Århus.

Kroniske patienter over til kommuner

Sundhedsminister Jacob Axel

Nielsen (K) overvejer at justere

sundhedsloven, så kommunerne

får hovedansvaret for at nedbringe

ventelisterne for kroniske

patienter til specialsygehuse. Det

var meldingen, da ministeren i

går var indkaldt til åbent samråd

i Sundhedsudvalget, efter at

Politiken i sidste måned kunne

dokumentere, at over 1.600 kronikere

i øjeblikket står på venteliste

i op til tre år, før de kan komme i

behandling på et af landets specialsygehuse.

Specialsygehusene ejes af patientforeninger

og fonde og retter sig

mod patienter, der lider af f.eks.

gigt, sclerose, epilepsi eller polio. I

SF kalder Karl Bornhøft det for en

katastrofe, hvis specialsygehusene

bliver en kommunal opgave, sådan

som sundhedsministeren nu lægger

op til.

”Det vil være den sikre vej mod,

at vi mister den viden og kompetence,

der ligger på specialsygehusene.

Hvis kommunerne får ansvaret,

vil de prøve at lave deres egne

tilbud, for at undgå at skulle betale

for dyre specialløsninger uden for

kommunegrænsen. Så vil vi se en

afspecialisering, ligesom den vi

nu ser på handicapområdet efter

strukturreformen,” siger han.

Jacob Axel Nielsen nedsætter nu

en arbejdsgruppe, der skal kigge

nærmere på rollefordelingen mellem

kommuner og regioner, skriver

Politiken.

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009 13


14

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009

SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et,

kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad

er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan

være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt

annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver,

f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores

erfaring...

FL REKLAME

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flreklame.dk · fl@flreklame.dk


Informationsmøde

på Bornholm

Den 1. oktober 2009 holdt Københavns

afdeling informationsmøde på Bornholm.

Informationsmødet blev holdt på biblioteket

i Rønne. Vores medlem på Bornholm

Susanne Brink Larsen havde været en stor

støtte. Hun havde været rundt på øen og

sætte plakater op, så folk fik besked om

mødet og om gratis lungefunktionstest.

Hun havde også sørget for, at oplægget

var kommet i aviserne og i lokalradioen.

På selve mødet torsdag den 1. oktober

kl. 19.00 bød formanden Anne-Lise

Nerving velkommen til mødet. Hun fortalte,

at hun var glad for fremmødet, og hun

fortalte om mødets dagsorden.

Landsformand Helge Petersen fik først

ordet og fortalte om LungePatient.dk. Han

fortalte om landsforeningen og om alle de

tilbud, man som medlem kunne få. Han fortalte også

om Glamsbjerg, om kurser, ferieophold og andre ting,

der var på rekreationshjemmet.

Han fortalte videre om patientforeningen, der som

den vigtigste opgave havde at informere om lungesygdomme,

om at påvirke politikkerne til at lave love,

som fik tilværelsen til at blive lidt bedre for patienter

med lungesygdomme, og sidst men ikke mindst om at

forsøge at give de mange medlemmer og andre lungepatienter

mere viden om deres egen situation.

Det er vigtigt at forøge den livskvalitet, man har,

når man har fået en lungesygdom. Den viden kan man

få på et kursus på Glamsbjerg, eller man kan hjælpe

hinanden med erfaringsudvekslinger ved møder.

Herefter fik Anne-Lise Nerving ordet. Hun fortalte

lidt om Københavns afdeling, som omfattede

København, Nordsjælland og Bornholm. Hun var glad

for at komme til mødet, og hun fortalte, at vi gerne

ville oprette en netværksgruppe / samtalegruppe på

Bornholm. Der er ikke medlemmer nok på Bornholm

til, at den kan være en selvstændig afdeling. Men

Københavns afdeling vil gerne gøre alt, hvad den kan

for at understøtte en gruppe på Bornholm.

Herefter blev deltagerne delt op i grupper, så de

kunne diskutere, hvad de helst ville have

den gruppe til at arbejde med. Imens fortsatte

lungefunktionstestene bagerst i foredragssalen.

Da grupperne var færdige med at tale

sammen, fortsatte diskussionen med alle

deltagere. Resultatet af mødet blev, at

Susanne Brink Larsen blev udpeget til at stå

for gruppen på Bornholm. Anne-Lise lovede

at skrive referat af mødet og sende det

til samtlige deltagere. Der blev meldt 4 nye

medlemmer ind i foreningen den aften.

Ud over det vil Anne-Lise skrive en liste

over medlemmerne på Bornholm til alle, så

man selv kunne kontakte andre medlemmer

af gruppen. Susanne og Anne-Lise ville

hjælpes ad med at indkalde til det næste

møde i gruppen en gang først i det nye år.

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009 15


16

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009

BOGeN tIL DIG DeR:

➔ gang på gang har oplevet dit

rygestop „gå op i røg“

➔ er bange for at tage på

i vægt


➔ har skiftet til et andet

mærke: nikotintyggegummi.

PRIS 198,- inkl. moms (vejl.)

Bogen er fagligt velforankret og loyal overfor

metoderne i de velkendte rygestopkurser. Den

er skrevet til rygere, men kan også anbefales

til læger og klinikpersonale, der arbejder med

rygestop og livsstilsændringer generelt.

Karen Kjær Larsen, Practicus

DANSK PSYKOLOGISK FORLAG • WWW.DPF.DK


Nye lokaler i Randers

afdeling

Randers afdeling indviede lørdag den 26. september

2009 deres nye lokaler i Jyllandsgade 3 C i kælderen.

Randers afdeling syntes, at tiden var inde til at få nye

lokaler, så derfor havde afdelingen inviteret alle medlemmer

i afdelingen til at være med til at festligholde

dagen.

Så lørdag den 26. september kl. 11 stod bestyrelsen

klar til at modtage medlemmerne med et lille traktement.

Der var en buffet til de fremmødte.

Landsformand Helge Petersen og Birthe Pedersen

fra landsforeningen var mødt frem for at lykønske

afdelingen. Helge Petersen ønskede held og lykke for

afdelingen med de nye lokaler, og han håbede, at det

ville blive til gavn og glæde for jeres medlemmer. Det

er godt at se, at Randers afdeling er aktiv i lokalområdet,

så I kan blive til gavn for lungesyge medlemmer,

som I kan hjælpe med til at få en bedre livskvalitet.

Alle tredive fremmødte havde en god formiddag,

og der var en livlig snakken mellem de fremmødte.

Fremover vil der være hyggedage for medlemmerne

om torsdagen. En gang om måneden vil der være

banko, og det bliver den første lørdag hver måned.

KOL-dag i Assens

På KOL-dagen den 18. november 2009 er landsforeningen

til stede i flere arrangementer i Assens

Kommune.

Om formiddagen er vi i Tommerup Hallerne fra kl. 10

til 12. Om eftermiddagen er vi i Assens Bowlingcenter

fra kl. 15 til 17.

På disse to steder vil du kunne få målt din lungefunktion,

samtidig med at du kan tale med folk fra

LungePatient.dk. Vi har vores brochurer med, og du

kan få alt at vide om de mange muligheder, du har for

at komme på kursus eller ophold i lungeforeningens

rekreationshjem i Glamsbjerg.

Om aftenen er der informationsmøde i Assens

Bowlingscenter fra kl. 19 til 21. Her vil der være indlæg

fra Assens Kommune, LungePatient.dk, KOL sygeplejerskne,

rygestopinstruktør og et medicinalfirma.

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009 17


18

Lyngbyvej 172

2100 København Ø.

Tlf. 39 16 84 00

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009

Sponsoreret


LOKALAFDELINGER

GLAMSBJERG FERIEPLAN December 2009

Ferie-, kursus- og rekreationsophold

December 2009:

Julestue:

01. december – 07. december

(ledige pladser)

Jul:

23. december – 27. december

(alt optaget)

Nytår:

30. december – 03. januar 2010

(alt optaget)

Fødselsdagskalender

Pris for medlemmer i 2009:

Julestue kr. 1.380

Jul kr. 1.425

Nytår kr. 1.425

Kurer

Henvendelse til landsforeningens kontor på tlf. 64 72 13 57.

Kontortid:

Mandag – torsdag kl. 9 - 15

Fredag kl. 9 - 13

Kontaktperson: Birthe Pedersen.

60 år

Finn Sørensen, kasserer for Vejle afdeling fylder 60 år den 18. januar 2010.

Programmet for år 2010 vil komme i BM-Bladet nr. 1 2010.

Glædelig jul og godt nytår.

Undertegnede ønsker at blive medlem af LungePatient.dk -

Lungeforeningen Boserup Minde

Navn:___________________________________________________________________________

Adresse:_________________________________________________________________________

Postnr.: _____________ By:___________________________ Tlf. nr. _______________________

Kontingentet for 2009 er 150 kr. Vedlægges i check eller Indsættes på giro nr. 408-7046.

Denne kupon indsendes til LungePatient.dk, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg.

Du kan også ringe på tlf. 64 72 13 57 mandag til torsdag mellem kl. 9 – 15 eller fredag mellem

kl. 9 og 13 til Lungeforeningen.

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009 19


20

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009


Københavns afdeling

Møde på Bornholm

Vi har holdt informationsmøde på

biblioteket i Rønne den 1. oktober.

Mødet gik godt, læs mere herom

andets steds i bladet.

KOL-dag den 18. november

Kom og få målt din lungefunktion

på Sundhedscenteret Tårnby

fra kl. 11 til 14. Det ligger på

Amager Landevej, men adressen

er Kamillevej 4, 2770 Kastrup, ved

siden af det nye apotek. Du kan

samtidig tale med os i Københavns

afdeling, og vi kan vejlede med

oplysninger om LungePatient.dk.

Du kan få vores nye brochure om

lungesygdomme og eventuelt få en

lommebog for 2010.

Julemøde fredag den 18. december

fra 13 til 16

Københavns afdeling holder i år et

lille hyggeligt julemøde, hvor vi kan

ønske hinanden en god jul. Hvis du

er interesseret i at tale med vores

bestyrelsesmedlemmer og få et lille

glas med lidt godter, så tilmeld dig

til kontoret senest torsdag den 10.

december.

Du har mulighed for at få en lungefunktionstest

ved samme lejlighed.

Du kan tage metroen til Vestamager

station, så er der en kort spadseretur

på ca. 10 minutter til Studsbøl

Alle 45. Vi ses.

Sælgere til julehæftet 2009

Københavns afdeling kan stadig

godt bruge nogle flere til at være

med til at sælge vores julehæfter.

Hvis du er interesseret i at tjene en

ekstra skilling og til at hjælpe os, så

henvend dig til kontoret i telefontiden

torsdag fra kl. 12 til 15 på telefon

35 35 88 81.

Vi siger tak til nye som gamle medlemmer,

der bakker op om afdelingen,

og vi ønsker jer en rigtig glædelig

jul og et rigtigt godt nytår.

Københavns afdelings bestyrelse

Lolland-Falster afdeling

Jul og nytår

Vi ønsker alle vore medlemmer en

rigtig glædelig jul samt et godt

nytår.

Bestyrelsen

Nordfynsk afdeling

Bankospil

Lørdag den 28. november 2009

kl.13 afholder Nordfynsk afdeling

vort populære bankospil i Tarup

Gl. Præstegård.

Alle medlemmer og venner er velkomne,

og der vil, som der plejer,

være med mange gode gevinster.

Prisen er:

Medlemmer incl. 3 kort kr. 70.

Ikke medlemmer incl. 3 kort kr. 100.

Ekstra kort kr. 10.

I prisen er inkluderet 3 stk. smørrebrød,

1 øl eller vand.

Tilmelding skal ske senest mandag

den 23. november.

Kontor - mandage mellem kl. 14 og

kl. 17, tlf. 66 11 04 47 eller formand

Frede Jensen tlf. 66 15 75 52.

PS. Da mange har ringet på vores

kontor og forhørt sig om tilmelding,

kan der på dette sene tidspunkt

allerede være fuldt booket op, men

ring alligevel og forhør jer.

Vi glæder os til at ser jer.

Nordvestjydsk afdeling

Bestyrelsen

Sensommerdag

Blev igen i år holdt i ”Krabben” søndag

den 13. september. Der mødte

30 glade medlemmer op for endnu

en gang, at være med til dette

arrangement. Vi måtte desværre

skuffe 15 medlemmer, da vi højst

kan dække op til 30 indendørs.

Dagen gik som sædvanlig med

sang, tale henover bordene og latteren

lød. En rigtig god stemning fra

start til slut. Amerikansk lotteri blev

det også til. Vi siger tak til jer alle og

håber, at mange vil komme igen til

Kurer

næste sensommerdag. I år var det

11. gang, vi havde dette arrangement.

Håber alle kom godt hjem.

Nyt feriehus

Afdelingen har købt et feriehus

mere. Overtagelsen var den 15.

oktober. Det er beliggende i

Klitmøller. Nu har afdelingen to feriehuse

i Klitmøller og et i Virksund.

Du kan læse meget mere om det

nye feriehus andet steds i bladet.

Udlejningen begynder fra uge

13/2010. Ansøgningsskema skal rekvireres

fra egen lokalafdeling efter

den 15. januar 2010.

Julen 2009

Vi siger tak til nye som gamle medlemmer

for at bakke op om vores

arrangementer, også tak til Jer, der

sælger julehæfter.

Nu hvor året rinder på hæld, vil lokalafdelingen

ønske alle en Glædelig

Jul samt et Godt Nytår.

Lommekalender 2010

Har du som medlem af Nordvestjydsk

afdeling brug for en lommekalender

for 2010, kan du bestille den ved henvendelse

til Lizzi, tlf. 97 87 93 50 eller

Kirsten, tlf. 97 56 19 62. Afdelingen

betaler portoen.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Lykholt

Randers afdeling

Indvielse

Så har vi fået indviet vores nye lokaler,

en dejlig dag, hvor også Helge

Petersen med frue deltog.

Vi fik fine gaver, og alle syntes, vi

har fået et dejligt sted lyst og venligt

og med en god atmosfære.

Vi håber, rigtig mange vil komme og

bruge lokalerne sammen med os.

Banko

Det første banko er afholdt i de

nye lokaler, vi var spændte på, hvor

mange der ville møde op, der kom

rigtig mange, så også vores gang

måtte benyttes. Vi har nu fået omrokeret

vores borde, så der bliver

plads til lidt flere.

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009 21


22

I over 50 år har SCANPAN ® været anerkendt verden over som leverandør af unikke køkkenserier.

SCANPAN ® følger ikke blot udviklingen, men er i høj grad med til at sætte dagsordenen for

funktionelle og holdbare køkkenserier i eksklusivt design og professionel topkvalitet.

www.scanpan.dk

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009

annonce_HPsoriasis-Nyt_89x60_nr61 1 15-10-2007 12:25:56


Næste banko er lørdag den 7. november

kl. 14. Vi håber, rigtig mange

vil komme også her.

Da vi skal til Tønder og Tyskland

lørdag den 5. december, spiller vi

banko i bussen på vejen derned.

Der er ingen banko i Jyllandsgade 3

i december måned.

Første banko i det nye år bliver

lørdag den 9. januar kl. 14.

Hyggeeftermiddag

Vi har også et tilbud om hyggeeftermiddag

hver torsdag. Formand, kasserer

og Alice fra støtteforeningen

møder trolig op i god tid før kl. 13.

Desværre er der kun enkelte medlemmer,

der er mødt op, og det

ærgrer os, da vi gerne vil have forskellige

aktiviteter i gang.

Nu ser vi lige tiden an, om vi bliver

ved, men vi håber, at der torsdag

den 17. december fra kl. 13 vil

komme en masse medlemmer. Her

vil vi julehygge med gløgg og æbleskiver,

klippe og klistre samt lave

dekorationer.

I må selv medbringe lys, bånd og

skål til dekorationen.

Udflugt

På vores jule tur til Tønder og

Tyskland er alle pladser pt. optaget.

Har du lyst til at komme med, kan

du skrives på venteliste.

KOL-dag

På KOL-dagen vil vi være særdeles

aktive på Randers Sygehus samt

omkring rutebilstationen i Randers.

Sælgere til julehæftet 2009

Vi håber på jeres hjælp til at få solgt

vores julehæfter. Vi håber, du kan

afse tid til at hjælpe os.

Kontakt os venligst snarest Erik tlf.

22 89 29 19 eller Inge Lise tlf.

23 60 86 34.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Ribe Amts afdeling

Lungetest

Vi har deltaget i Sundhedsugen på

Fanø den sidste uge i august.

Her markerede man samtidig åbningen

af Fanø´s nye beboerhus.

Den 5. september 2009 var det

Foreningens dag i Esbjerg. I regn

og blæst kom Lungeforeningen ud

for at lave test.

Den 3. oktober 2009 var vi med

til fælles foreningsdag i Sædding

Centret.

Vor stand var godt besøgt. Vi havde

en god dag. Esbjerg Kommune

deltog også med en stand, hvor de

lavede lungetest. Fokus var - Er dine

lunger i fin form?

KOL-dag

Vi er i forhallen på Sydvestjysk

Sygehus onsdag den 18. november

2009 fra kl. 13-16.

Julehygge

Kom til vor julehygge i Sædding

Centret lørdag den 28. november

2009 fra kl. 10-15. Det plejer at

være en hyggelig dag. Annonceres i

den lokale avis.

Minna Bo

Vi har været igang med at forberede

en ombygning på Minna Bo.

Det er det lille køjerum - der skal

udvides. Vi venter dog stadig på

byggetilladelsen - så måske må vi

udsætte det til næste efterår.

Generalforsamling

Det bliver lørdag den 20. februar

2010 i Sædding Centret.

Vore medlemmer ønskes en glædelig

jul samt et godt nytår.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Ribe Amts afdeling

Kurer

Syd- og Midtsjællands afdeling

Mindebo

Igen i år har vi haft en forrygende

udlejningssæson, uden de store

problemer.

Tak til Jer alle, for at I afleverer det

tilbage i pæn stand, til næste udlejer.

KOL-dag

Hvis der bliver afholdt KOL-dag på

Næstved Sygehus den 3. onsdag i

november 2009, vil vi være repræsenteret

den dag, så hold øjne og

ører åbne den næste tid.

Infostedet Næstved Sygehus

Husk hvis du lægger vejen forbi

Næstved Sygehus fredag i lige uger

mellem kl. 14-16, vil vi være at træffe

på Infostedet.

Vi ønske alle vores medlemmer en

glædelig jul samt et godt nytår.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Åbent hus onsdag

den 18. november 2009

På den internationale KOL-dag.

Der er åbent hus arrangement

på Fredericia Sygehus i gymnastiksalen

fra kl. 13-17.

Kom og få målt din lungefunktion.

Der er også mulighed for at

tale med en lungesygeplejerske

eller en lungelæge. Derudover

vil der være mulighed for at tale

med en diætist om kost, fysioterapeut

om motion, rygestoprådgiver.

Iltleverandør som viser det

nyeste inden for hjemmeilt, samt

kommunens specialist-sygeplejeske

og fysioterapeut fortæller

om tilbud i kommunalt regi.

Venlig hilsen

Else Marie Grimstrup

Lungesygeplejerske

Lungeambulatorie B3

Dronningensgade 97

7000 Fredericia

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009 23


24

Sponsoreret

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009


Vejle afdeling

September 2009

Den 5. september var vi i Frivilligheds

Center Fredericia. De havde

15 års fødselsdag, og det var et

godt arrangement.

Den 10. september deltog vi for

anden gang i år på pensionaden i

Erritsøhallen. Det var næsten som

sædvanlig en god oplevelse, og vi

agter at deltage i 2010. Her har de

15 års jubilæum. Vi fik nye medlemmer,

og der var også reportage i

tv-syd derfra.

23. september 2009

Var vi til stiftende generalforsamling

i Samklang i Fredericia, som er en

forening, der består af 10 patientforeninger.

Udflugt i det blå

26. september 2009 var der udflugt

i det blå, som i år gik til det sydfynske.

Efter opsamling i Vejle, Kolding

og Fredericia kørte vi til Vindeby på

Tåsinge, hvor vi havde alle tiders

hjælp fra Sydfyns afdeling, Ingrid

og Poul Larsen. De havde lavet en

kanon god og utrolig spændende

tur rundt på Tåsinge. De blev samlet

op i Vindeby, og herefter så

vi bl.a. Ballen, Vester Skerninge,

Ollerup og Hvidkilde gods og derefter

Bregninge Mølle, hvor vi fik

en dejlig buffet. Efter buffeen kørte

vi rundt på Tåsinge, hvor vi bl.a så

Landet kirke, hvor Elvira Madigan

og Sixten Sparre er begravet. Ved

Vemmenæs gl. havn drak vi kaffe

og spiste al Kirsten’s hjemmebagte

drømmekage. Den var så god, at

der kun blev levnet et enkelt stykke.

På vejen tilbage til Vindeby kørte

vi gennem den gamle skipperby

Troense og i Vindeby satte vi Poul

og Ingrid af efter en flot guidet tur

i det sydfynske m. øer, inden turen

gik tilbage til Jylland.

Hilsen Bestyrelsen

60 år

Kasserer i Vejle afdeling Finn Høj

Sørensen, runder 60 år den 18.

januar 2010.

Finn er en utrolig afholdt og alsidig

person.

Han har bl.a. været med til at genopstarte

Vejle afdeling og har ved

siden af sin kassererpost også været

i HB.

Han er familiemenneske med stort

F. Kirsten er hans trygge base derhjemme.

Sammen har de to børn, en søn og

en datter Susanne, som netop har

født Finn’s guldklump nr. 2. De to

små børnebørn, piger, har en kæmpestor

plads i Finn’s hjerte.

Finn er et meget aktivt menneske,

han cykler meget, går meget op i at

tage fotografier, han elsker naturen,

og så er han fritidsdykker.

Han er aktiv i den lokale antenneforening

og sidder i bestyrelsen

for Vejle Byhistorisk Arkiv, samt

Grejsdalens Lokalhistoriske arkiv.

Han er PERFEKTIONIST, hvilket vi

bl.a. har glæde af i form af vores

lokale Vejlefolder og vores nyeste

feriehusfolder.

På den måde gør han et kæmpe PR

- arbejde for LungePatient.dk.

Det er en stor fornøjelse at kende

Finn og arbejde sammen med ham i

bestyrelsen.

Altid positiv og en, som har mange

gode ideer, som kommer vores

medlemmer til gode.

ET STORT TILLYKKE FRA HELE

BESTYRELSEN.

Lisbeth Skjødt Ipsen

Vendsyssel afdeling

Kurer

Handicapmesse

Den 3. - 4. oktober deltog afdelingen

med en stand på en handicapmesse,

der blev arrangeret

af Handicaprådet i Frederikshavn

Kommune. Det blev holdt på Arena

Nord i Frederikshavn.

Lørdag kl. 12 åbnede Handicaprådets

konference og messe, og

standene åbnede.

Afdelingen havde vores lungetest

– maskine med, så dem, der havde

lyst, kunne få testet lungerne.

Fra kl. 13-15 var der konference:

Partiernes fremtidsvisioner for handicapområdet

set i forhold til den

kommende byrådsperiode.

Konferencen indledtes med 5 min.´s

oplæg fra paneldeltagerne, som var

en række byrådspolitikere, som blev

efterfulgt af en god debat af publikum.

Der var mødt 70 personer op

til dette møde.

Der var ikke mange gæster på messen,

måske på grund af stormen,

som fortsatte med uformindsket

styrke om søndagen.

Søndag åbnede standene kl. 10.

Fra 10.30 – 12.00 var der Workshop:

Idræt for alle ved idrætskoordinator

Søren Pedersen.

Kl. 15 var der foredrag ved Jan

Brøndslev Olsen, lektor ved Aalborg

Universitet. Han fortalte om: En

hjælpende hånd er bedre end at

blive ladt i stikken.

Nogle af tingene kunne vi deltage i,

da vi var 3 fra afdelingen på messen

om søndagen.

Lørdag var Jørn Schmidt så uheldig

at være alene, men det gik alligevel.

Der var 13 stande på messen, 12

fra forskellige handicapgrupper. Så

var der frivillighedshuset. Der var

mere plads i år, da det blev holdt på

Arena Nord.

Selv om der ikke var så mange gæster

på messen, fik vi dog testet en

hel del og fik uddelt nogle pjecer.

Kl. 17 pakkede vi sammen, og messen

var slut for i år.

Trods vejret blev det et par gode

dage, som vist nok skal gentages

næste år.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009

25


26

Klejstrup Bageri

Skårupvej 18 • 9500 Hobro

Tlf. 98 54 60 13

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009


Julestue

Igen i år holder vi julestue på Dagcentret

på Ingeborgvej i Frederikshavn

Onsdag den 2. december 2009 kl. 18.30

Vi vil igen i år klippe juleting og lave juledekorationer,

til meget små penge.

I må gerne selv tage ting med til dekorationer. Husk saks.

Vi vil synge nogle julesange og salmer, afdelingen har sanghæfter med!

Ca. kl. 20 spilles der banko.

Hver voksen må gerne tage en lille pakke med til vores julebankospil.

Pladerne koster 5 kr. pr. stk.

Efter bankospillet er der gløgg, æbleskive, kaffe og klejner,

til 20 kr. pr. person

Vi håber rigtig mange vil møde op og hygge sig sammen med os ved

vores julestue.

Århus afdeling

Julehygge onsdag den 2. december

kl. 15-18

Nu er tiden inde, til vores åbne hus

med julegløgg og æbleskiver. Vi

glæder os til at se jer, og håber vi

alle sammen får en hyggelig eftermiddag.

Vi har lånt en lunge-maskine

på kontoret, så I kan få målt jeres

lungekapacitet samme dag, hvis I

ønsker.

Sælgere af julehæfter

Er der nogen, der har lyst og tid til

at sælge nogle julehæfter?

Hvis I vil, er I velkommen til at komme

på kontoret om onsdagen, eller

ring og få mere at vide. De penge

der er i overskud af salget af hvert

blad, deles mellem sælger og Århus

afdeling. Håber vi hører fra jer.

Bestyrelsen ønsker jer en rigtig god

jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tag endelig børn eller børnebørn med.

Tag familie, venner og bekendte med.

Alle er velkomne

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Afdelings nye hjemmesideadresse:

www.lungepatientvendsyssel.dk

Aalborg afdeling

Bankospil

Søndag den 22. november 2009 fra

kl. 13-17.

Bestyrelsen indsamler sponsorgaver

til stort bankospil.

Plade pris 6 kr. pr. stk.

Bankospillet afholdes i Lejbjergcentret.

Gratis kaffe og småkager.

Tilmelding til Jan, tlf. 40 31 09 07,

Mail zippooe@hotmail.com

Der skal tilmeldes mellem 40-50 ellers

afholdes spillet ikke

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Bomi-Parken

Kurer

Rejsegilde den 14. september

2009

Den 14. september var der rejsegilde

på de bygninger på Gyldenrisvej,

hvor det er sandsynligt, at plejecenteret

Bomi-Parken skal flytte ind

engang til næste sommer. Foreløbig

er sagen sendt til høring indtil den

1. oktober.

Herefter skal sagen den 22. oktober

sendes til Sundhedsudvalget

i Københavns Kommune, som

skal tage stilling til sagen.

Sundhedsudvalget var positive, og

sagen skal for i Københavns

Borgerrepræsentation en gang i

november måned. Når afgørelsen er

endelig skal Bomi-Parken og dens

personale i gang med arbejdet, som

overflytningen vil bringe for personale

og beboere.

PBV

Anne-Lise Nerving

Bestyrelsesformand

Sønderjydsk afdeling

KOL-dag den 18. november 2009

På KOL-dagen, den tredje onsdag

i november, er vi i Infocaféen på

Aabenraa Sygehus fra kl. 14 – 16.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer

en god jul samt et godt nytår.

Samtidig en stor tak til vores julehæftesælgere.

P.b.v.

Thomas Rasmussen

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009

27


28

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009

BM-Bladets krydsord nr. 6/2009

Løsninger sendes til BM-Bladet, Old Gyde 74, 5620

Glams bjerg, mærket »krydsord nr. 6/2009«,

eller via e-mail til: krydsord@boserup-minde.dk senest

den 29. januar 2010. Vinderen offentliggøres i

BM-Bladet nr. 2/2010.

Løsningen indsendt af:

Navn

Adresse

Postnr./By

1. præmie 150 kr. - 2. præmie 75 kr. - 3. præmie 50 kr.

Vinderne i BM-Bladets krydsord nr. 4/2009:

1. præmie:

Bjørn Lauritzen,

Roskilde

2. præmie:

Gerda Søe Nielsen,

Viborg

3. præmie:

Oda Olsen,

Brønderslev


Afro Extensions

Ellemosevej 15 • 5620 Glamsbjerg

Tlf. 64 45 19 08 • www.afroextensions.dk

Lillevang

Ventilation og Montage

Gammel Vindingevej 5 • 4000 Roskilde

Tlf. 40 74 14 27

Handicap Centret Kronjylland

Landsbygade 32, Stevnstrup

8870 Langå

Tlf. 86 46 71 49

Ørsted Lastvognscenter

Frøbjergvej 2 • 5620 Glamsbjerg

Tlf. 64 45 11 70

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009 29


LOKALAFDELINGER

30

KØBENHAVNS AFDELING:

Kontor

Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup

Tlf. 35 35 88 81 - Tlf. tid, torsdag

kl. 12 - 15. Giro 702-8148

E-mail: bm-kbh.afd@mail.dk

www.lunger.dk

Formand

Anne-Lise Nerving

Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup

Tlf. 32 51 61 53

Kasserer

Solveig Als

Hjortekær 10, 4600 Køge,

Tlf. 56 65 49 66

LOLLAND-FALSTER AFDELING

Bank: Reg.nr. 0693 konto nr.

2815632809

Formand

Peder Pedersen

Reimersgade 11, 4900 Nakskov

Tlf. kontoret 54 90 26 71

Tlf. privat 54 92 16 41

Tlf./Fax 54 95 16 41

Kasserer

Berit Pedersen

Bresemanns Allé 43, 4900 Nakskov

Tlf. 54 92 14 43

NORDFYNSK AFDELING

Kontor

Reventlowsvej 52, kld. th.,

5000 Odense C.

Man. kl. 14 - 17, Tlf. 66 11 04 47

Giro 648-1671

E-mail: bm-nordfynsk@mail.dk

Formand

Frede Jensen

Brobæklunden 135, 5260 Odense S

Tlf. 66 15 75 52

Kasserer

Jørgen La Cour

Rugårdsvej 664, 5210 Odense NV

Tlf. 23 46 91 63

NORDVESTJYDSK AFDELING

Bank: Reg.nr. 9312 konto nr.

0000186538

Formand

Lizzi Andersen

Kongevejen 53, Jegindø, 7790 Thyholm

Tlf. 97 87 93 50 eller 41 44 01 47.

Kasserer

Leo Lykholt

Fjordvej 46, Knud, 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 19 62

RANDERS AFDELING:

Kontor

Jyllandsgade 3 C, i kld., 8900 Randers C,

Tlf. 86 42 08 92 eller 41 66 06 44

Torsdag kl. 16 - 18.

E-mail: kontoret@bm-randers.dk

www.bm-randers.dk

Bank: Reg.nr. 9335 konto nr.

3310300216

LungePatient.dk · nr. 6 · 2009

Formand

Erik Søgaard

Brorsonsvej 8, 8981 Spentrup

Tlf. 86 47 74 61

Kasserer

Inge Lise Sørensen

Garnisionsvej 34, st. th, 8930 Randers NØ

Tlf. 86 59 10 95

RIBE AMTS AFDELING

Giro:900-9795

www.bm-ribeamt.dk

Formand

Erik Pedersen

Løgstørvej 4, 6700 Esbjerg

Tlf. 75 13 10 79

Kasserer

Erna Schack

Seminarievej 79, 6760 Ribe

Tlf. 75 42 09 37

SYDFYNS AFDELING

Bank: Reg. nr. 0861 konto nr.

8130468226

Formand

Grete Nielsen

Krøyersvej 28, 5700 Svendborg

Tlf. 62 21 82 24

Kasserer

Henning N. Nielsen

Bülowsvej 53, 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 44 59

SYD- OG MIDTSJÆLLANDS

AFDELING

Bank: Reg.nr. 1551 konto nr. 6480330

Formand

Lene Jakobsen

Ådalsvej 6, Vallø, 4600 Køge

Tlf. 56 26 79 38

Kasserer

Willy Jeppesen

Ragnhildgade 20, st. th., 2100 Kbh. Ø

Tlf. 39 27 03 26

SØNDERJYDSK AFDELING

Giro: 544-8115

Formand

Thomas Rasmussen

Jørgensby 4, 6310 Broager

Tlf. 74 44 01 78

Kasserer

Lise Hatting Kellmann

Lerskovvej 4, Lerskov, 6230 Rødekro

Tlf. 51 68 08 08

VEJLE AFDELING

Bank: Reg.nr. 9209 konto nr.

4960957127

Formand

Lisbeth S. Ipsen

Golfsvinget 6, 7000 Fredericia

Tlf. 87 53 80 55

Kasserer

Finn Sørensen

Åstræde 10, 7100 Vejle

Tlf. 75 83 79 46

VENDSYSSEL AFDELING

Bank: Reg.nr. 9190 konto nr. 236-58-

73057

Formand

Jørn Schmidt

Trindelvej 34, 9990 Skagen

E-mail: lajschmidt@skagennet.dk

Tlf. 98 44 41 83

Kasserer/sekretær

Grethe Jørgensen

Rasmus Raskvej 8, st. th.,

9700 Brønderslev, Tlf. 36 92 18 94

E-mail: gre@c.dk

www.lungepatientvendsyssel.dk

VESTSJÆLLANDS AFDELING

Giro: 506-3604

Formand

Karina Lassen

Hvidkløvervej 8, 4030 Tune

Tlf. 20 23 84 26

Kasserer

Hans Jørgen Christensen

Halsskov Tværvej 10, 4220 Korsør

Tlf. 58 37 47 68

AALBORG AFDELING

Bank: Reg.nr. 9374 konto nr.

2460224031

Formand

Jan Simonsen

Gammelholmvej 7, 9541 Suldrup

Tlf. 40 31 09 07

Kasserer

Majbritt Simonsen

Godthåbsvej 52, 9230 Svenstrup

Tlf. 22 83 26 47

Kontortid: tirsdag 16 - 20

ÅRHUS AFDELING

Bank: Reg.nr. 2318 konto nr.

6873189450

Kontor

Skovvangsvej 220 kld., 8200 Århus N,

Tlf. 86 10 58 43

Onsdag kl. 16.30 - 18.00

Formand

Ole E. Nielsen

Høstvej 5, 8200 Århus N

Tlf. 86 10 28 88

Kasserer

Helga Gisladottir

Glentevej 4, 8370 Hadsten

Tlf. 86 23 04 22


-10% rabat til medlemmer

af Boserup Minde


Id. nr. 46220

Afsender.:

PortoService ApS

Postboks 9490

9490 Pandrup

Ændringer vedr. abonnement

ring venligst 64 72 13 57

More magazines by this user
Similar magazines