Køb en krop. Stjæl en sjæl. Interview i magasinet KURT af Stine ...

mute.comp.dk

Køb en krop. Stjæl en sjæl. Interview i magasinet KURT af Stine ...

S035

KØB EN KROP -

STJÆL EN SJÆL

Af Stine Bork Kristensen

Foto: Kasper Ravnhøj

”Darwin tog fejl; mennesket stammer ikke fra aberne, men fra ulvene – vi

er rovdyr”, siger koreografen Kasper Ravnhøj. På en omfattende research,

der danner baggrund for danseteatret Mute Comps kommende forestilling

’Knock on Unpainted Wood’, har kunstneren set ting i prostitutionsmil-

jøer verden over, der har ændret hans verdensbillede og menneskesyn for

altid.

FØr VAr JEG BLInd

Kasper Ravnhøj kommer 40 minutter

for sent til interviewet i dansehallerne på

Carlsberg. ”Kom, vi skal denne her vej”, siger

han forpustet og tager min taske. Jeg

følger efter koreografens atletiske spirrevipfigur

op ad trapper og hen ad gange,

hvor store lyse rum

med spejle på endevæggen

skimtes i

forbifarten.

’Knock on Unpainted

Wood’ er

Mute Comps første

forestilling i

en planlagt trilogi

om verdens største

kriminelle økonomier;

trafficking,

våbenhandel, narkohandel.

Kasper

Ravnhøj har alene eller sammen med sin

kollega, Jacob Stage, mødt ofre for trafficking

i Danmark, Cambodia og Spanien, talt

med NGOer og nogle af de alt for få ofre,

der hjælpes til at finde en vej ud af prostitutionen.

Hvis der da er en vej, der fører helt

ud, for sporene fra systematisk voldtægt

sætter sig ofte som posttraumatisk stress,

hvor en af følgerne er flashbacks, der placerer

dig tilbage i overgrebssituationen. Du

Danserne har været

med på en research

i Istedgade, vores

praktikant har

været på sexklub,

ingen er gået fri

lever fysisk på afstand af overgrebene, men

erindringer om dem bemægtiger sig din

forestillingsverden. Nuet flyder sammen

med fortiden i traumets tågeland, hvorfra

dine forfølgere skiftevis kaster skygger

over fremtiden og træder knivskarpt frem.

Du står og vasker op og lænkes igen til radiatoren.

Du handler

ind, men må pludselig

stille kurven fra dig og

styrte ud af butikken,

fordi ekspedienten

har hænder, der minder

dig om den første

voldtægt.

Vi kigger forbi

danserne, der forsøger

at sætte krop til en

fortolkning af overgreb.

”Det er svært og

det bliver ikke nice.

Danserne har været med på en research i

Istedgade, vores praktikant har været på

sexklub, ingen er gået fri”, siger Kasper

Ravnhøj.

Vi går op på Mute Comps kontor og

sætter os i nogle bløde sofaer. ”Det er ligesom

en anden verden, som at dykke ned i

helvedet. Jeg har det sådan her”, siger Kaper

Ravnhøj, ”før var jeg blind, men nu kan jeg

se. Mange har en idé om, at trafficking, det

vedrører ikke mig, men gu’ vedrører det dig

– det vedrører alle!”

SKÆBnETAL

Siddharta Kara, professor ved det amerianske

universitet Harvard, har i 10 år forsket i

den globale menneskehandel som trafficking

er en del af. Ifølge Siddharta Kara udfører

32 millioner mennesker i 2010 tvangsarbejde,

børnearbejde eller sexarbejde,

helt eller delvist gratis, under kummerlige

forhold. 1,5 million er sexslaver, der handles

nationalt, regionalt eller internationalt.

Sexslaver handles og fragtes fra by til by og

fra land til land i en ’trafik’, der involverer

hele verden – også Danmark.

Center mod Menneskehandel, der er

nedsat til at varetage den sociale dimension

i den danske regeringens handlingsplan

2007 -2010 til bekæmpelse af menneskehandel,

vurderer at mindst 54 udenlandske

prostituerede p.t. er sexslaver i Danmark.

Kvinderne er fra Nigeria (halvdelen), Thailand,

Letland og Rumænien.

De NGOer, der har daglig kontakt til

gademiljøet, bl.a Reden International, vurderer

dog tallet til at være langt højere. De

handlede trues tavse af deres bagmænd og

behandles som udgangspunkt som illegale

indvandrere. I Danmark får en handlet

kvinde, der har kontaktet myndighederne

Foto: BandarRaffah


og som vil samarbejde

med de danske myndigheder

om sin hjemsendelse max. 100 dages

’refleksionstid’ på et krisecenter, inden

hun sendes ud af landet og hjem til en uvis

fremtid. I Italien, Holland og Belgien får

kvinderne opholdstilladelse.

”Ondskaben har ikke hjemme et fjernt

mytologisk sted”, siger Kasper Ravnhøj.

”Helvede findes på hoteller på Istedgade,

som jeg har fået kendskab til, hvor hotelejerne

holder sig væk fra bestemte rum og

ikke spørger til de indlogerede afrikanske

og østeuropæiske kvinder, fordi huslejen

giver godt og betales til tiden.”

Det 21. århundredes globale skyggeindustri

er organiseret internationalt med

kildelande, transitlande og destinationslande.

Kildelande er fattige lande, der forsyner

markedet med ’materiale’. Det er

især Thailand, Kina, Albanien, Bulgarien,

Hviderusland, Moldovia, Ukraine og Nigeria,

sidstnævnte oversvømmer for tiden

det vesteuropæiske marked. Strømmen af

trafficking-ofre går fra fattige dele af verden

mod rigere dele af verden. Destinationslande

er Japan, Israel, Vesteuropa, med

flest i Belgien, Holland, Tyskland og Italien,

USA og Canada. De lande, som de handlede

rejser igennem og må arbejde i, inden

de når rejsens destination, er involveret

som transitlande. Tyrkiet, Israel og Mexico

er velbenyttede transitlande. Danmark er

både transit og destinationsland. De afrikanske

piger og kvinder, der lige nu står

langs Istedgade og på begge sider af Tivoli

om natten, har typisk været fire år under-

vejs, den første del af rejsen

for manges vedkommende

til fods gennem Sahara, som

kort i et spil med store gevinster

for alle andre involverede

end dem selv. Fattigdom, korruption,

krig, naturkatastrofer

og klimaændringer gør det

let for bagmændene at hverve

hænder, der kan danner de lange

kæder af kontakt og logistik, der

skal til for at fragte sexslaver over

landegrænser.

VIrKELIGHEdEn OG

SHAKESPEArE

Hvordan forsvarer man som

kunstner at bruge virkelighedens

rædsler i en æstetisk fortolkning?

”En kunstners materiale er det

der ligger ham på sinde”, svarer

Kasper Ravnhøj. ”Og det her lå

mig tilfældigvis på sinde. Og så

er det bare stor dramatik, det er

guf, det er ren Shakespeare, der

ligger en masse konsekvenser

og dramaer og venter på at blive

fortalt. Shakespeare har skrevet en masse

om blodskam, vold, mord og det kunne vi

have taget, men det hele findes jo derude

i virkeligheden. Vi plejer at arbejde med

dramatiske oplæg og nu arbejder vi så med

virkeligheden som oplæg, dog i et rimeligt

abstrakt udtryk, stadigvæk, man skal

se forestillingen… Vi iscenesætter det der

sker.”

Hvor tæt på de handlede har du været i din

research?

”Jeg har været så langt inde i det univers,

som man kan komme uden at have sex med

nogen. Syv gange har jeg købt piger bare

for at tale. ”

Hvad talte I om?

”De fortalte om det, de savnede. Om deres

familier. En nigeriansk pige i Barcelona,

talte meget om den røde jord derhjemme,

den savnede hun meget.”

I Rusland, Østeuropa, Japan og Colombia

står store kriminelle organisationer bag

handelen, men for størstedelen af handlen,

er der tale om et netværk af mindre grupper

og enkeltpersoner, hvor enhver er specialiseret

i sit led i kæden, der eksempelvis

går fra Sahara til Istedgade. Der er de, der

står for rekruttering af ’materiale’. En lokal

mand eller kvinde, i værste fald et familiemedlem.

Man stoler på hans/hendes

forsikringer om, at der er en vej til det rige

Vesten uden visa, på lovprisninger om et

job som rengøringsassistent eller au-pair –

eller på løfter om at arbejdet som prostitueret

bare er et inter mezzo på vejen mod et

liv fri af fattigdom.

Rekrutteringsagenten sender den håbefulde

videre til Transportøren, der ’passer

på’ ’materialets’ pas og papirer. På rejsens

første stop, som er transportmandens

overdragelse af sin last til en alfons eller

madamme, går virkeligheden endegyldigt

op for den handlede. Rejsen skal med ét

tilbagebetales og ’indkøringen’ begynder.

Hvis en kvinde skal kunne betjene 15-

20 mænd om dagen 7 dage om ugen kun

for at tilbagebetale et beløb, der hæves og

sænkes fuldkommen vilkårligt, er voldtægt

og anden tortur, de midler der skal til. Alfons

eller madamme ansætter ofte såkaldte

’beatere’ til den del. Også trusler mod familie

i hjemlandet og gidseltagning af kvindernes

børn, og, for de afrikanske kvinders

vedkommende voodo, er benyttede metoder.

De lange kæder giver god mulighed for

kontrol og overvågning.

”Der var en pige i Barcelona,” fortæller

Kasper Ravnhøj, ”hun havde sådan

et ar på kinden, som man tydeligt kunne

se var hjemmeplejet. Det var skåret

sådan her. ” Kasper Ravnhøj tegner en

usynlig stribe ned ad sin ene kind med pegefingeren.

Efter indkøringen er man en vare, der

ejes og en brik, der skifter hænder og rokeres

på det profitable spillebord, som

verden også er. Omrokering sker af flere

grunde. De største bagmænd vil rykke

deres sexslaver frem til rigere og rigere

lande, hvor der er størst indtjeningsmuligheder.

Det desorienterer også sexslaverne.

Når en kvinde begynder at kunne

lidt italiensk, flyttes hun fra Rom til Amsterdam,

så flugt igen bliver usandsynlig.

Det forhindrer NGOer, politi og socialarbejdere

i at nå til bunds i sexslavens

historie. Og sluttelig rokeres og byttes

der af den prosaiske grund, at hvad der er

gammel fangst for kunder på ét bordel er

frisk madding på et andet.

Der er stor profit at hente for alle involverede,

undtagen den handlede selv, for der

kræves næsten ingen startkapital. Det internationale

samfunds retssystemer sakker

bagud og stramme udlændingelove i vest

blokerer ofte for opklaring og udredning af

kæder. Årligt omsætter handel med slaver

større summer end handel med våben eller

narkotika. Sexslaver er kun 4 procent

af verdens slaver, men står for 40 procent

af indtjeningen. Af de 95 millioner dollars,

der årligt tjenes på moderne slavehandel

går 36 millioner til sexslavernes bagmænd.

Siddharta Kara vurderer, at der på bare

én enkel handlet kvinde kan tjenes op til

29.000 dollars årligt.

Det du har set og hørt, har det rykket dine

egne grænser?

S036


S037

”Ja, klart,” siger Kasper Ravnhøj. ”Det er en

følelse af tabt uskyld, og det bliver også et af

temaerne i forestillingen.”

MØrKET I MØrKET

15 km uden for Pnom Poehn besøgte Kasper

Ravnhøj et sted, der med infam simpelhed

kaldes Børnebyen. En ’landsby’,

der alene består af børneprostituerede og

deres alfonser og madammer. Cambodia

er for nuværende pædofiles skjulte paradis

og forsyner bl.a. Thailand med ”materiale”.

Børn er en stor del af trafficking industrien

især i Asien, hvor handelen holdes i gang af

sexturister, og de mange der sidder i skjul

bag deres computerskærme og surfer børneporno.

”Fortæl om børnebyen”, siger jeg og føler

både nysgerrighed og ubehag. Er det ubehag

ved tanken om børn til salg eller ubehag

ved min egen nysgerrighed? Vi vil gerne se

ind i mørket, det ligger til den menneskelige

natur. Vi vil gerne vide, hvordan det udspiller

sig dér, hvor hverken samvittighed

eller empati sætter grænser for udfoldelsen

af kvalm drift. Men, hvad kan man sige om

dette mørke i mørket, hvor voksne forlyster

sig med børn?

”Det er børn der byder sig til”, siger Kasper

Ravnhøj. ”Det er børn der render rundt

og siger yum yum og bum bum. Yum yum

for blow job og bum

bum for samleje.

Børn ned til fire år,

der tilbyder sig selv

mekanisk.”

Da jeg spørger

Kasper Ravnhøj, om

der er noget han

ville ønske, han ikke

havde oplevet eller

set svarer han: ”Måske

ALT…” og uddyber:

”Jeg så en pige,

hun var vel en otte - ni år. Jeg så hende flere

gange. Det var i Cambodia, og det var ikke

engang i Børnebyen. Hendes ene mamma,

hun havde flere, var virkelig, virkelig ubehagelig.

Hun havde en lille barbecue og colabiks

og ved siden af den havde de banket

et lille rum op, det var måske 1,2 m. højt

og lignede noget fra stavnsbåndets tid. Her

betjente pigen sine kunder. Tre gange gik

jeg forbi, sad og drak cola og forsøgte at

snakke med hende. Det var forfærdeligt.

Det sindssyge var, at hun virkelig gik til

mig: ”I fuck you!”, hånden i skridtet, fløjten.

Det var yum yum og bum bum… Jeg

kiggede ind ad den lille dør til pigens rum,

og kunne se madrassen, det var ikke andet

derinde, end en nøgen og beskidt madras.

Jeg har jo ikke set selve volden, men sporene.

De sætter sig i én, når man kender

historien.”

Liderligheden

skal simpelthen

kanaliseres andre

steder hen. Gå i

swingerklub hvis

det er det der skal

til

Kasper Ravnhøj pointerer, at

det ikke kun er udenlandske pædofile,

der køber mindreårige piger.

Myter og overtro spiller også

ind og gør mange lokale mænd til

kunder i Afrika og Asien. I Afrika

hersker myten om at en jomfru kan

heale AIDS, og i Asien tror mange

mænd at overgrebet tilfører ying til

deres yang. Myter som disse gør, at

pigebørn og teenage-piger syes sammen

og sælges igen og igen som magiske

jomfruer og healende uskyld.

”Der var en anden cambodiansk

pige, som jeg heller aldrig glemmer.

Hun var meget god til at tegne”, fortæller

Kasper Ravnhøj, ”Hun havde

været handlet siden hun var tretten år,

men var nu blevet reddet ud af det af den

cambodianske NGO, Somali Mam Foundation.

Da hun skulle oplæres, fik hun

strøm i skridtet og blev gennem to år flere

gange hejst ned i et rum fuld af insekter,

der bed og stak i 42 timer. Hun var blevet

solgt som jomfru fire gange. Hun havde

været gravid fire gange, og fået foretaget

lige så mange primitive aborter, den sidste

gang i fjerde måned. Efter den abort,

der jo ikke just blev foretaget på hospitalet

og var ret voldsom, spurgte hun sin

madamme, om hun måtte lade være med

at arbejde bare dagen efter. Mamma tog

et stykke metal og jog det i øjet på hende.

NGO´erne ventede

med at rykke på om

hun havde HIV, for

de mente ikke, hun

var klar til den viden,

før hun var kommet

sig lidt mere. Igen,

det er de mange spor

efter volden…En lille

spinkel pige med et

mærkeligt, ødelagt

øje. Hun var ved at

lære engelsk, men

da hun skulle sige sit navn, så sagde hun

det så lavt, at jeg næsten ikke kunne høre

det.”

Børn sælges enten af forældre og andre

pårørende eller de kidnappes. Børn er lette

at tugte, for børn vil instinktivt gerne samarbejde.

Deres manglende erfaring gør, at

de tillidsfuldt træder ind i og tjenstvilligt

forsøger at orientere sig i den hverdag, der

nu engang bliver tilbudt dem. Et barn har

kun den hånd den voksne rækker det som

værn mod en endnu ukendt verden, og hvis

den hånd forlanger, at barnet skal tilbyde

sine ufærdige bryster, sit køn, sin anus til

voksne mænds perversiteter i et rum ved

siden af en barbecuebiks, så er det sådan

verden ser ud. Så er det sådan det er at være

barn.

”At skildre konflikten med barnet i forestillingen

er ekstremt svært. Men jeg tror vi

har løst det. Hvis jeg fortæller dig hvordan,

lover du så ikke at skrive det?”

KUndErnE

Har du talt med nogle af kunderne?

”Jeg har haft mange konfrontationer, hvor

jeg næsten kom i slagsmål. I Barcelona

f.eks. fulgte jeg efter en kunde. Han var

inde på sådan en pornoshop, hvor han havde

sex med en pige i en af båsene. Det kan

de andre besøgende sidde og høre på. Det

lægger ligesom lydtæppet. Jeg kunne høre

at pigen blev rigtig træt og bad ham stoppe

’Jeg kan ikke mere nu’, sagde hun. Men han

blev ved og sagde bare sådan noget som

’Men du er så smuk, så smuk!’ Da hun så

stadig ønskede han skulle stoppe, blev det

i stedet til: ’Hvorfor kan du ikke lide mig?

Hvorfor er du ikke vild med mig!’ Da han

kom ud af båsen, fulgte jeg efter ham ud

og hen ad gaden. Jeg konfronterede ham og

lod som om jeg havde ham på skjult kamera.

På spørgsmålet om, hvorfor han betalte

for sex svarede han, at sex og kvinder jo altid

kostede noget. For ham var alle kvinder

ludere. Manden var klar over, at kvinden

ikke havde haft det godt under akten, men

hans eneste svar på det var: ’Men, det var

jo derfor jeg ikke viste hende mine bedste

moves.’

I Cambodia har man et motto, der siger

’Mænd er guld. Kvinder er tøj’. Alt preller

afen mand, hvorimod en kvinde, hun

kan blive beskidt, og snavset går ikke bare

væk igen. Flygter du ind på en politistation

i Cambodia, fordi du er blevet voldtaget, så

har du jo nok selv bedt om det og risikerer

bare gruppevoldtægt. Det er det her ’bad

girl’ syndrom, som vi også stadig har spor

af herhjemme. Hvis en pige fra ens klasse

har været sammen med fire drenge er hun

let på tråden, hvor en dreng bare er en player.

Pludselig kan man tillade sig lidt mere

over for hende. Og så rykkes hendes grænser

jo også gradvist. Det er sådan over hele

verden. I større og mindre skala. Kvinders

værdighed skal hæves over hele verden,

hvis noget skal ændres.”


Prostitutionsmiljøer er altid, hvis man

ser bort fra de pædofile miljøer, skabt som

illusioner, der fortæller, at de prostituerede

jo på en måde gerne selv vil.

”Det hele handler om liderlighed, om

at gøre kunden så liderlig, at han jo bare

ikke kunne sige nej. Ikke at liderligheden

undskylder noget, for jeg mener, at kunden

vælger at gå med på illusionen”, siger Kasper

Ravnhøj. ”På pornoshopper i Istedgade

har man både almindelig øl og ’fræk øl’. Når

du bestiller en fræk øl, den koster 100 kr,

sætter barpigen en dildo på fustasen og

sænker den ned, så den er ud for hendes

skridt og så ’knepper’ hun fustasen, indtil

dit glas er fuldt. Kunden, der køber

en fræk øl bilder sig ind, at barpigen er

skrub liderlig, for hun ser jo sådan ud.

Og så er trinnet til at gå ind i en af båsene

ikke særligt langt – det er nærmest

bare afslutningen på et længere forspil.

I Thailand præsenteres sex som om det

nærmest bare er Bakken eller Tivoli-Pussyland.”

Mønstret indenfor trafficking hjælper

også til. Det er nemmere at holde illusionen

om den lykkelige luder i live, når kunde

og sexslave ikke kan tale sammen. Irakiske

ludere i Syrien, cambodianske ludere i

Thailand, nigerianske ludere i Istedgade.

Luderen forbliver den fremmede ’anden’,

som man kan bemægtige sig uden at skulle

forstå. Der er et menneske bag masken,

men da det er masken, man betaler for, stiller

kun de færreste spørgsmål.

”Der er en skrøne om, at det kun er de

perverse eller dem der ikke kan score, der

går til ludere. 14 % af danske mænd køber

jævnligt sex. Det er sgu mange. Når der er

landsholdskamp er der total gang i den

Waterloo, for så kommer de jyske roligans.

Til Distortion vrimlede Istedgade med 16

årige efterskoleelever, der lige skulle have

et dyt i bamsen”, siger Kasper Ravnhøj.

Blandt de 14 % af mænd lever i bedste

fald skrønen om den lykkelige luder, i værste

fald er de ligeglade. Den omfattende

sexhandel, der glider forholdsvist ubesværet

over verdens grænser, kunne ikke lade

sig gøre uden de mange enkelt personer,

der er villige til at lukke øjnene for deres

handlings videre konsekvenser i ønsket om

profit. Og slet ikke uden de rige destinationslandes

velbetalende kunder.

”Jacob, min medkoreograf, har talt

med en familiefar, der ikke så et større

problem i at han ind imellem køber sig til

et blowjob i bilen, mens barnet sidder på

bagsædet på vej til vuggestuen. Liderligheden

skal simpelthen kanaliseres andre

steder hen. Gå i swingerklub hvis det er

det der skal til”, siger Kasper Ravnhøj. ”I

Danmark er der sådan en Nyhavns-fissementalitet:

Ӂhr! lige et slag fisse Рdet

gør ingenting, det er jo ikke engang rigtig

utroskab.”

FrITZL

På Mute Comps kontor har Kasper Ravnhøj

og hans medkoreograf Jacob Stage lavet

et patchwork af en inspirationsvæg. Vi

rejser os fra den bløde sofa og går over og

ser på væggen. Her hænger bl.a. et avisfoto

af Joseph Fritzl i badebukser på en strand i

Thailand i selskab med bløde børnesilhuetter.

Billedet er uskarpt og mandens træk er

utydelige. Ondskaben har det med at fortone

sig. Det er i hvert tilfælde svært at blive

ved med at stille skarpt på den en eftermiddag

i dansehallerne på Carlsberg, hvor lyset

falder ind af vinduerne og skaber smukke

skyggemønstre på betongulvet.

”Når en østrigsk mand bliver taget i at

have sin datter og deres fælles børn boende

i en kælder så han kan have sex med hende,

går verdenspressen

amok”, siger Kasper

Ravnhøj. ”Monstret

fra Østrig! Men der

er tusinder og atter

tusinder af kvinder

og piger, og også unge

mænd og drenge, der

lever i fangenskab, så

man kan misbruge

dem seksuelt.”

Disse mennesker

er bare ikke vesterlændinge,

men asiater,

afrikanere og østeuropæere.

”Når Sexarbejdernes

Interesse Organisation

(SIO) taler

om, at de vil have regelsæt, der ligestiller

deres job som sexarbejder med andre jobs,

så glemmer de det globale net”, fortsætter

Kasper Ravnhøj. ”Det kan godt være at 10

% af verdens prostituerede virkelig har det

fint, men vi kan ikke lovgive ud fra den procentdel,

vi må lovgive ud fra de 90 % der

er ofre.

Vores slutning bliver åben og det er

fordi, det skal afspejle virkeligheden. Politisk

set søger man ikke vished om, hvad der

sker med de handlede, som man efter 100

dage sender ud af Danmark.”

Ofte står ’beaters’ parat, når

de handlede vender tilbage til

deres hjemland. Og ofte ryger

de ind i prostitutionen igen,

under tvang eller fordi de nu er

ødelagte både psykisk og fysisk.

Mange steder på kloden er en

tidligere prostitueret intet værd i

sit lokalsamfund. En kvindes liv,

et barns liv, en ikke-europæers liv

skal tælle mere i vores bevidsthed,

hvis man vil gøre op med trafficking.

Som det er nu, gør de skrappe

udlændingeregler i vest menneskehandlerne

en tjeneste. Rekrutteringen

er let, fordi de mange, der

Så længe kvinden

eller den lille

pige er sammen

med mig er hun jo

ikke sammen med en

Frtizl type, det

er faktisk nærmest

en gave, jeg

giver hende. Den

opfattelse tror jeg

er typisk blandt

kunder.

drømmer om et bedre liv i Vesten, ikke kan

komme ind i fort Europa ad legale veje og

derfor er modtagelige for illegale alternativer.

Strafforfølgelsen af bagmændene besværliggøres,

da vidnet og ofret, på trods af

vedvarende vold og trusler mod hende og

hendes familie, juridisk behandles som en

illegal indvandrer. Ofret har alt at tabe ved

at vidne og næsten intet at vinde.

Jeg får lyst til at gå ud i solen og glemme

alt om at skrive denne artikel. Der er ikke

nok ’monstre’ til at få en industri med 200

milliarder kroner i omløb til at løbe rundt,

ergo har flere almindelige mennesker monstrets

egenskaber i sig, en dyrisk trang

til at tilfredsstille sig selv på bekostning

af den anden. Det er rart at forestille sig

ondskab som et bundfald, der kan sies fra

det ordentlige sam-

funds klare vand,

men bundfaldet

er her uadskillelig

fra det klare vand.

Den glider ubesværet

ind og er der i

den store globale

sammenhæng, der

sluttelig forsegles

af kunden. Familiefaren,

der køber et

blowjob i busken

ved Enghaveplads,

forretningsmanden,

der lige skal have

tiden til at gå under

en mellemlanding i

Frankfurt, de mange

mænd (og i nyere tid også kvinder) på ferie

i Thailands sex-forlystelsesparker og den

pædofile i Børnebyen, spinder på det samme

net; en kriminel milliard industri. Men

de fleste kunder bryder sig ifølge Kasper

Ravnhøj ikke om at se sig selv som onde:

”Så længe kvinden eller den lille pige er

sammen med mig er hun jo ikke sammen

med en Frtizl type. Det er faktisk nærmest

en gave, jeg giver hende. Den opfattelse

tror jeg er typisk blandt kunder”, siger Kasper

Ravnhøj.

S038


S039

Løgne får industrien til at løbe rundt. De

løgne de handlede får fortalt af den der rekrutterer

dem, de løgne kunderne fortæller

sig selv om deres handling. Og den løgn,

der ligger i et ordvalg. Ordet kunde siger

nogen om den brede befolknings manglende

erkendelse af det overgreb, der finder

sted. Hvorfor ikke sige forbryder? Hvorfor

er det mindre kriminelt at stjæle en bid af

en sjæl end at købe narko og våben?

Trafficking er det internationale verdenssamfunds

definition på menneskehandel

og betyder at fragte og overføre. Dette

blufærdige ordvalg er et udtryk for den

vage politiske og juridiske handling der stadig

er normen på området. Lad os derfor

sige det som er: Trafficking er sex-slaveri

– det er det ord, politikere bør handle på

og lovgive udfra. Og selvfølgelig skal vi og

resten af verden gøre, som de gør i Italien,

Holland og Belgien – give de kvinder der

tør vidne en opholdtilladelse.

Hvad nu når i er færdige med

forestillingen?

Så laver vi bare den næste, griner Kasper.

”Hver gang man har lavet en forestilling, er

der et tomt øjeblik, men så er det bare op

på hesten igen.”

Bliver det anderledes nu efter denne

forestilling?

”Fuldstændig”, siger Kasper Ravnhøj ”Jeg

kan komme i en hvilken som helst by og

finde det. Verden ser anderledes ud nu og

for altid.”

VIDsTe DU AT ...

... Thailands sexindustri er opbygget efter

Vietnamkrigen, hvor amerikanske soldater tog på

orlov fra slagmarken i Thailand.

Sexindustrien i det tidligere Yugoslavien er boomet

efter FN-soldaternes tilstedeværelse under

og efter krigen.

...Italien siden 1999 har givet mere end 2000

handlede permanent opholdstilladelse, fordi de

har videregivet oplysninger om deres bagmænd.

At en handlet, der ikke vil videregive oplysninger,

i Italien får seks måneders opholdtilladelse og

kan få denne forlænget, hvis han/hun har fundet

arbejde.

Kasper Ravnhøj i Cambodia, hvor han bl.a. har foretaget en del af sin research.

OM MUTe COMp. pHysICAL THeATRe

Kasper Ravnhøj og Jacob Stage har siden 1999

markeret sig nærmest eksplosivt og står i dag

på den danske danseteaters absolutte forgrund.

Kompagniet har siden stiftelsen i 1999 kommenteret

alvorlige samfundsproblematikker som

tortur, propaganda, død, sorg og katastrofer.

Mute Comp har tæt kontakt til centrale danske

humanitære organisationer såsom HopeNow,

Safe and Alive og Reden International. Herudover

er kompagniet i kontakt med UNIAP

(United Nations Inter-Agency Project on Human

Trafficking) og ikke mindst den verdenskendte

organisation Somaly Mam Foundation. Knock on

Unpainted Wood vil blive filmet og redigeret til

en dansefilm der gerne skulle blive et indspark

i debatten om menneskehandel i medier og på

uddannelsesinstitutioner.

Knock on Unpainted Wood opføres fra 27.

august - 18. september i Dansehallerne.

www.mute-comp.dk

HVAD GøR DAnMARK?

Hvis en handlet kvinde ikke vil samarbejde om

sin hjemsendelse, får hun max 30 dages refleksionstid

i krisecenter. Hvis hun samarbejder om sin

hjemsendelse kan hun søge om en forlængelse

af sin refleksionstid på op til 100 dage på krisecenter,

hvor hun tilbydes psykolog og lægehjælp

og forskellige aktiviteter. De danske myndigheder

søger kontakt til NGOer i kvindens hjemland og

beder disse stå for modtagelsen. Kvindens videre

skæbne er lagt i hænderne på NGOer og er ikke

et ansvar de respektive regeringer påtager sig,

på nær i Italien, Holland og Belgien.

Definition på menneskehandel

Danmark har underskrevet og ratificeret FN

Konventionen imod organiseret kriminalitet

over grænserne fra år 2000. I tillægsprotokollen

(Palermo Protokollen), der skal forhindre og

straffe handel med mennesker, specielt kvinder

og børn, angiver artikel 2 tre formål med tillægsprotokollen:

(a) forebygge og bekæmpe menneskehandel

med særlig vægt på handel med kvinder og

børn.

(b) beskytte og hjælpe ofrene for menneskehandel

med fuld respekt for menneskerettighederne.

(c) styrke samarbejdet mellem stater for at nå

disse mål.

More magazines by this user