Hvad så med kirkernes sociale ansvar? - Foreningen Jysk ...

jyskborneforsorg.dk

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? - Foreningen Jysk ...

Hvad med kirkernes sociale ansvar?

Konference og høring på Christiansborg

Tirsdag d. 22. oktober 2013

Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens

Danmark, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) lever

næsten en kvart million under OECD's fattigdomsgrænse.

Udover fattigdom er ensomhed i alle aldre og depression, angst,

mobning, stress og videre andre af tidens svøber. Rigtig mange

mennesker i vores samfund lider og under en voksende

individualisme.

Til alle tider har kirken taget et særligt ansvar for dem, der på den

ene eller anden måde har været i nød. Kirken har tilbudt – og

tilbyder stadig – fællesskab, varme og nærvær.

Konferencen og høringen ’Hvad med kirkernes sociale ansvar

skal finde svar på spørgsmålet: Hvordan kan kirker, foreninger og

enkeltpersoner inspirere hinanden og udvikle et fælles

socialevangelisk arbejde til gavn for vanskeligt stillede mennesker?

Socialevangelisk arbejde er kendetegnet ved socialt arbejde, hvor

evangeliet kan forkyndes.

Kirkerne skal agere spydspids, når det handler om at engagere sig i

vores medmenneskers liv med næstekærlighed og omsorg.

Kirkerne skal være pionerer i forhold til den hjælp, som borgerne

skal have ifølge lovgivningen. Et godt samfund kendes på den

måde, det behandler de allersvageste på.

Konferencens fokus er, hvilke indsatser, vi sammen kan udvikle og

tilbyde, hvordan vi kan skabe koordinering, vidensdeling, synlighed

og synergi, kirkernes sociale arbejde opnår endnu bedre

resultater for vanskeligt stillede mennesker.

Der er mange centrale kristne budskaber i forhold til idéen om det

sociale ansvar. Her skal blot nævnes næstekærlighedsbuddet: "Du

skal elske din næste som dig selv" (Matthæus 22, 39).

Vi glæder os til at se dig og være i dialog!

Hvem står bag?

Tænketanken for Kirkernes Sociale Ansvar i samarbejde med

SUELL Team.

Tænketanken: Jakob Næsager, Johannes Fuchs, Bjarke Schmidt, Tabita

Jørgensen, Helle Rønne Samuelsen, Flemming Mølhede, Ann Wiedenbein,

Anna Elisabeth Svendsen, Hans Jørgen Jønsson og Dorthe Suell

SUELL Team: Hans Jørgen Jønsson og Dorthe Suell

Konferencens

anbefalere

Aktive Kristnes

Omsorgsarbejde

Apostolsk Kirke i

Danmark

Baptistkirken i

Danmark

Blå Kors Danmark

Diakonhøjskolen

Indre Mission

Jysk

børneforsorg/Fredehjem

KFBU

KFUK’s Sociale Arbejde

Kirkens Korshær

Kofoeds Skole

Metodistkirken

Samvirkende

Menighedsplejer

Teen Challenge

Danmark

Vineyard-kirkerne

Det er stadig muligt

at blive anbefaler –

kontakt os gerne.


Program

Konference

8.00-9.30

Indskrivning og morgenkaffe

9.30-9.45

Velkomst v. Hans Jørgen Jønsson – konferencens ordstyrer

9.45-10.25

Hvad siger Bibelen om socialevangelisk arbejde?

Adskiller Bibelen det åndelige fra det sociale eller helligdagen fra hverdagen?

Hvad er kærlighedsgerninger for det nødstedte medmenneske?

John Lorenzen – præst Saralystkirken og formand for Evangelisk Alliance i Århus

10.25-11.00

Hvad sker der, når evangeliet forkyndes sammen med ostemadder for

misbrugere og prostituerede på Vesterbro?

Klippens formål er at hjælpe og motivere misbrugere til behandling og en ny

start på livet og til at få genetableret sociale og menneskelige relationer til familie

og samfund. Målgruppen er primært unge narkomaner og prostituerede, men

og ‘ældre’ blandingsmisbrugere benytter Klippens tilbud. Klippen har

eksisteret i 20 år.

Johannes Fuchs – formand for Kontaktcenter Klippen

11.00-11.15 Pause

11.15-12.00

Visioner for kirkernes rolle i forhold til de allersvageste

Vi skal blive bedre til at fortælle vores historie, vi kan få sat social

ansvarlighed, socialpolitik og social indsats på dagsordenen.

Hvad kan kirken, som andre ikke kan? Hvad kan kirken i samarbejde med

andre?

Morten Aagaard – Korshærsleder, Kirkens Korshær Aarhus, og tidligere

generalsekretær for Bibelselskabet samt direktør for Lego Fondene

12.00-12.45 Frokost

12.45-13.00

Hvordan står det til - hvad viser en analyse af kirkernes sociale arbejde?

Tænketanken for Kirkernes Sociale Ansvar har gennemført en analyse af de cirka

2.500 danske kirkers sociale ansvar og hvad kirkerne ønsker, for at kunne yde

en endnu bedre social indsats.

Dorthe Suell – konsulent SUELL Team og formand SaralystFonden

13.00.13.30

Menighederne og de sociale foreninger

Folkekirken har i de sidste 100 år udmøntet en stor del af kirkens sociale

engagement til foreninger som for eksempel Kirkens Korshær, KFUM’s Sociale

Arbejde og og til Jysk børneforsorg/Fredehjem. Måske et tættere og

anderledes samarbejde kan betyde en forbedret indsats for vanskeligt stillede

mennesker?

Lars Bundgård – generalsekretær Jysk børneforsorg/Fredehjem


13.30-13.45 Pause

Høring

13.45-14.15

Politikerne har ordet og tilkendegiver deres holdning til kirkernes sociale

ansvar

14.15-15.15

Debat mellem politikere og deltagere

15.15-15.45

Gå ud i verden

"Det er noget andet her - her VED jeg, at ingen vil mig det ondt...," siger én af

Frelsens Hærs brugere.

Hvad er det, kirken kan? Hvorfor kan angstplagede mennesker ånde frit?

Uanbringelige børn lege med andre? Og hvordan forpligter det os, når vi ser, det

er dét, der sker?

Mother Theresa sagde: "Vi kan ikke gøre store ting, men små ting med STOR

kærlighed." Bliv inspireret til at gå ud og gøre endnu mere.

Anne Jakshøj – Familiekonsulent Frelsens Hær

15.45-16.00

Konklusioner v. Hans Jørgen Jønsson

De næste skridt


Praktiske oplysninger

Sted

Fællessalen på Christiansborg.

Adgang til Christiansborg sker via besøgsindgangen, der ligger til højre for

Christiansborgs hovedtrappe.

Indskrivningen til høringen sker i tidsrummet kl. 08.00-09.00. Der må påregnes ekstra

tid til indcheckningen på grund af sikkerheden i Folketinget.

Pris og tilmelding

Pris for deltagelse og forplejning er kr. 680 inkl. moms.

Faktura fremsendes sammen med bekræftelse på tilmelding. Hvis du ønsker elektronisk

fakturering: Husk at oplyse EAN nr. og referenceperson.

Tilmelding kan ske på nedenstående tilmeldingsblanket eller elektronisk på

www.suellteam.dk.

Tilmelding før den 15. september 2013.

Deltagere

Deltagerliste udleveres på konferencen.

Overtegning

Der er et begrænset antal pladser, og tilmeldinger sker i den rækkefølge de modtages.

Arrangør

SUELL Team

Tremhøjvej 45, Tvingstrup

8700 Horsens

www.suellteam.dk

E-mail: info@suellteam.dk

Spørgsmål besvares gerne af:

Dorthe Suell og Hans Jørgen Jønsson

Tlf. 2144 9686 / tlf. 2625 2386


Tilmeldingsblanket

Hvad med kirkernes sociale ansvar?

Konference og høring på Christiansborg d. 22. oktober 2013

Navn_________________________________________________________________

Stilling_______________________________________________________________

Arbejdssted/organisation_____________________________________________

Adresse______________________________________________________________

Postnr. og by_________________________________________________________

Telefonnr.____________________________________________________________

E-mail_______________________________________________________________

Evt. EAN-nr._________________________________________________________

Referenceperson (ved EAN-nr.)________________________________________

Særlige ønsker i forhold til forplejning eller andet______________________

______________________________________________________________________

Tilmelding kan ske ved udskrivning af blanketten, som sendes til:

SUELL Team

Tremhøjvej 45, Tvingstrup

8700 Horsens

Eller ved fremsendelse af samme oplysninger til info@suellteam.dk

More magazines by this user
Similar magazines