24.07.2013 Views

ULF NYT nr. 5. Oktober 2012.

ULF NYT nr. 5. Oktober 2012.

ULF NYT nr. 5. Oktober 2012.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ulf nyt

16. årgang • Nr. 5 • Oktober 2012

MOR PÅ

PRØVE

side 5

M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D

A


SLH SERVICE

Sillerup Møllevej 75

6100 Haderslev

Tlf. 22 42 80 15

Aut. El-installatør

Følfodvej 29 - 9310 Vodskov

Tlf. 98 29 32 11

• Alt i El-installationer

• Hvidevare - service

• EDB / DATA / TELE - installationer m.m.

• Døgnvagt

Hold varmen …

Køb trygt din fyringsolie og

naturgas hos DCC Energi

DCC Energi forhandler Shell fyringsolie og naturgas

til konkurrencedygtige priser.

Bestil på telefon 7010 2010 eller www.dccenergi.dk

DCC Energi forhandler Shell fyringsolie, diesel, smøremidler og naturgas. Derfor nyder vores kunder

godt af både vores høje serviceniveau og Shells løbende produktudvikling og kvalitetssikring.

Skovparken 406, 7190 Billund

Mobil 24 20 75 18

Mail: hejnsvigskadedyrservice@mail.dk

www.hejnsvigskadedyrservice.dk

Jyske Bank

kanalvej 1, 5600 Faaborg

Telefon 89 89 95 00

Telefax 89 89 95 01

e-mail faaborg@jyskebank.dk

Web www.jyskebank.dk


Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle

Tlf. 75 72 46 88 . E-mail: ulf@ulf.dk

www.ulf.dk og www.ulf-ungdom.dk

ANNONCESALG

Rosengrenen ApS · Hovedgaden 8 · Boks 54 · 8670 Låsby

Tlf. 86 95 15 66 - kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00

E-mail: info@rosengrenen.dk

– hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet!

Formand for ULF:

Lisbeth Jensen

Formand for ULF-Ungdom:

Lars Gjermandsen

Ansvarshavende ULF og ULF-Ungdom:

Tina Madsen

Redaktion af ULF Nyt:

ULFmedie. E-mail: ulfmedie@ulf.dk

Ønsker du noget bragt i bladet, kan du sende det

til kontoret eller på e-mail til ulfmedie@ulf.dk

Deadline:

Næste nummer udkommer i december måned.

Deadline er den 30. oktober 2012.

Kontaktannoncer:

skal sendes til ULF’s kontor:

Udviklingshæmmedes LandsForbund

Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle

Åbningstider for ULF’s kontor:

Mandag fra kl. 9.00-10.00

fra kl. 13.00-15.00

Tirsdag fra kl. 9.00-15.00

Onsdag fra kl. 9.00-15.00

Torsdag fra kl. 9.00-15.00

Fredag fra kl. 9.00-13.00

Telefonen har altid lukket mellem kl. 12.00-12.30

Formanden træffes på kontoret:

Fredag kl. 9.00-13.00.

Grafi sk tilrettelæggelse:

Rosengrenen ApS

Tryk:

Glumsø Bogtrykkeri A/S

Østergade 17 b, 4171 Glumsø

Lisbeth Jensen

Formanden

HAR ORDET

Så kom regnen og kulden. Det blev efterår med brune

blade og mørke dage. Så kan mange folk få lyst til at

putte sig ned under dynen og blive der, indtil det bliver

forår igen. Men det har jeg hverken tid eller lyst til. Der

er simpelthen så meget at arbejde for i ULF. Ja, faktisk

har ULF nok aldrig haft gang i så mange ting som nu.

På årets efterårskursus skal vi arbejde med frivillighed.

Kommunerne har sparet så meget på ledsagetimer.

Det er ikke nemt at komme til koncert, i biografen

eller ud at spise. Der er så mange ting, man gerne

vil, men ikke kan alene. Det vil vi gerne lave om på i

ULF. Der skal vi se på, hvordan man bliver besøgsven,

frivillig i ULF eller brugervejleder, så man kan hjælpe

andre ULF’ere.

Lige for tiden tænker vi også meget på arbejde og

uddannelse. Reglerne for førtidspension er blevet lavet

om, så man normalt ikke får tilkendt førtidspension, hvis

man er under 40 år. Dog er der stadig førtidspension for

unge under 40, der ifølge socialministeren ”åbenlyst

aldrig bliver i stand til at arbejde.” Hvad betyder alt det

for ULF’s medlemmer? Det prøver vi på at få overblik

over. For mange betyder det i hvert fald, at de nu skal

arbejdsprøves – det vil sige, at man vil gøre mere for

at skaffe dem et job. Det er meget godt. Men det skal

også være job, der giver mening. Og allerbedst vil det

være, hvis der også er tilbud om uddannelse til alle.

Et tredje emne, ULF arbejder med, er bolig. Kommunerne

ønsker, at så mange som muligt skal bo i

egen bolig. Det skal gøres på en forsvarlig måde. Inde

i bladet kan du læse mere om, hvad ULF mener om

boligsituationen. Du kan også se et godt eksempel på

nye boliger, som ULF har været med til at lave.

Til sidst vil jeg sige: Hvis du bliver helt træt af efteråret,

så har jeg et forslag til dig. Tag med på ULF Feries

ture eller ferier. ULF Ferie er en helt ny forening, der

laver ture for ULF’ere. Foreningen er kommet vildt flot

fra start og har masser af gode tilbud.

3


Lad mig prøve

at være mor!

I ”Mor på prøve” prøver 6

unge ULF’ere et undervisningsforløb

i forældreskab,

og så skal de ud at fortælle

om deres erfaringer. De

skal blandt andet prøve

at passe en babysimulator,

som på mange måder

virker som en rigtig baby.

Den ser på mange måder

ud som en baby. Den vejer

det samme som en baby.

Den græder, når den skal

have mad, trøstes, bøvse

eller have skiftet ble. Både

dag og nat.

De unge skal fortælle om de

beslutninger, de har taget i

forbindelse med afprøvning

af forældrerollen. De skal

fortælle andre unge om,

hvordan det har været at

være mor på prøve, men de

skal også ud på skoler, hvor

der uddannes pædagoger

og socialrådgivere og fortælle

om deres erfaringer.

Det er de unge, som har

prøvet forældrerollen, som

er eksperterne.

Ønsker du at høre mere om

projektet, kan du kontakte

Joan Riis på joan@ulf.dk

5


De elsker børn. Men de er også ret sikre på, at de aldrig selv skal være forældre.

Nu skal Jette og Maria ud at fortælle andre om deres tanker omkring at blive forældre eller ej.

”Jeg og min kæreste har valgt ikke at få børn. Jeg tror

ikke, vi kan overskue at stå med det hele selv. Og så har

jeg epilepsi, så jeg vil være nervøs for at få et anfald nede

i byen, mens jeg står med babyen”.

Det fortæller Maria Ottosen på 25 år. Hun arbejder i

en børnehave og har en nevø, som hun tit hjælper til

med at passe. Så hun kan altså rigtig godt lide børn.

Det kan Jette Tastesen på 28 år også. Hun arbejder

godt nok i en butik og ikke en børnehave. Men hun

har også børn i familien.

Jette og Marie er begge uddannede brugervejledere i

ULF. Så de er vant til at holde foredrag og tale for andre.

Og de er rigtig gode til det. De glæder sig til projektet.

De skal begge prøve lidt af, hvordan det er at være

mor. For de skal hver prøve at passe en af ULF’s babysimulatorer,

der på mange måder minder om en rigtig

baby.

”Jeg har tænkt over det – og jeg tror ikke, jeg nogensinde

selv skal have børn. Men jeg glæder mig meget

til at se, hvor meget jeg kan klare, når jeg skal prøve

at passe en babysimulator. Og så glæder jeg mig til at

fortælle andre om mine tanker”, siger Jette Tastesen.

7


Velkommen i

forhaven

For tre år siden skrev vi i ULF Nyt, hvordan

ULF var med til at planlægge nogle

spændende boliger i Andelssamfundet

i Hjortshøj ved Aarhus. Nu er 16 udviklingshæmmede

flyttet ind. Og de er

glade for de lækre boliger.

”Det var helt tilbage i 2001, vi fik

idéen til det. Og så tænkte vi, at der

nok ville ligge sådan et bosted om

3-4 år. Men der gik altså 11”, fortæller

Erling Deigaard. Han har været

med helt fra starten. Han brugt rigtig

meget af sin fritid og energi på at

få skabt boliger til udviklingshæmmede

i Andelssamfundet, hvor der

bor i alt 320 mennesker. I dag er

han ansat i Bogruppe 6, som de

nye boliger kaldes til daglig.

FØR

”Der er blevet taget fantastisk

godt imod folk af hele Andelssamfundet.

Der er en god stemning

omkring det. Folk har været

på besøg hos hinanden, og sidste

weekend havde vi høstbal, hvor vi

solgte kaffe og kage for flere tusinde

kroner”, fortæller Erling.

Lejlighederne er nærmest små

rækkehuse. De er store og lyse. Det

samme er fællesrummet. Snart bliver

der også bygget værksteder, så beboerne

kan komme til at arbejde her.

To af dem, der flyttede ind i sommer,

er Peter Loft Nielsen på 22 år

og Asger Koller Mønster på 35 år.

”Jeg boede hos mine forældre i

Aarhus, men nu er jeg flyttet herud.

Jeg er meget glad for det,” fortæl-

NU

Så er vi

flyttet ind!

ler Peter. Han glæder sig også til at

få uddannelse og arbejde – en af

drømmene er at få traktor-kørekort.

Asger tog en landbrugsuddannelse

i den midtjyske by Havredal.

Han er glad for at være kommet

tættere på sine søskende i Aarhus.

Og så betyder det meget for

ham, at han har fået sin helt egen

lejlighed.

”Der hvor jeg boede før, var der

fælles toilet og bad. Her har man

sit eget toilet, og der kommer ikke

nogen og tager i håndtaget. Det er

jeg glad for,” siger Asger.

Se flere billeder på side 11

9


Socialminister Karen Hækkerup siger:

"Regeringens vision er, at alle danskere

skal have mulighed for at tage del i

samfundet. Ingen skal holdes udenfor.

Danmark skal kendes på den måde, vi

behandler de svageste borgere på."

Af Lisbeth Jensen

formand for ULF

ULF glæder sig til at se resultaterne.

Vi ved godt, hvordan udviklingshæmmede

vil integreres i samfundet.

Vores medlemmer har altid

ønsket at være en del af samfundet

og har altid ønsket at tage sig en

uddannelse og at få et job.

Hækkerup har nok at tage fat på.

Der er meget, der skal laves om, for

at udviklingshæmmede kan være en

del af samfundet på lige fod med

andre borgere.

For eksempel bør det være muligt

for udviklingshæmmede at flytte på

tværs af kommunegrænser. I dag er

man nærmest bundet til at bo i et

bestemt bofællesskab. Hvis man får

en kæreste i en anden kommune,

kan man ikke få lov til at flytte. Når

man er visiteret til at bo i et bestemt

bofællesskab, skal man bo der og

er nødt til at blive boende.

Det er et stort problem, at man

som udviklingshæmmet ikke selv

har mulighed for at vælge bolig.

Man kan ikke flytte, fordi den kommune,

der er med til at finde en

bolig til en, også er den kommune,

der skal betale, selv om man flytter

til en anden kommune. Kommunerne

gider ikke betale for, at

Ordentlige boliger

TAK!

man bor og arbejder i en anden

kommune. Dermed modarbejder

kommunerne hinanden i stedet for

at samarbejde.

Desuden er reglerne ofte meget

firkantede i bofællesskaber. Der er

meget stramme rammer for, hvornår

udviklingshæmmede skal gå i

seng, hvornår man kan få besøg,

og hvornår man kan få overnattende

gæster.

Det får ikke udviklingshæmmede

til at føle sig som ligeværdige borgere.

Til sidst bør det nævnes, at

beskyttede boliger og bofællesska-

ber placeres centralt i byerne, så

de udviklingshæmmede har mulighed

for at færdes i byen, købe ind

og i det hele taget være en del af

samfundet. Mange bofællesskaber

er i dag placeret uden for byerne,

og derfor er udviklingshæmmede

meget afhængige af, at der er

nogen, der kan transportere dem

frem og tilbage.

Regeringens vision er, at udviklingshæmmede

skal have mulighed

for at tage del i samfundet. ULF

vil meget gerne hjælpe socialministeren

med at gøre visionen til

virkelighed.

13


Dig, mig og fællesskabet

– om projekt Venskaberen

I ULFs nye projekt Venskaberen vil vi arbejde

med at kende sig selv bedre. Finde ud af hvad

man har lyst til, og hvordan man har det godt

sammen med andre.

Vi vil bruge hinanden, lære fra os og øve os i at

opbygge gode relationer. Som venner, kærester,

kollegaer og bofæller.

Venskaberen – Dig, mig og fællesskabet bygger

på udviklingshæmmedes egne erfaringer.

Derfor har vi brug for dig.

Vil du være med til at dele dine erfaringer

og lære sammen med andre, så kom og vær

med i en gruppe. Du kan vælge at være med

enten i Århus eller Vejle. Vi mødes i Århus

om søndagen, og hver anden tirsdag mødes

vi i Vejle.

I grupperne vil vi:

• snakke om venskaber og kærester

• bruge kroppen og lave rollespil

• lære sammen med andre

• have det sjovt

• fortælle om vores erfaringer gennem forskellige

udtryksmåder, Det kan være små

historier fra vores liv, digte eller tegninger,

som vi kan inspirere hinanden med.

Det praktiske:

Næste gang i Århus bliver: Søndag den 21.

oktober og søndag den 18. november kl.

10.00-16.00. ULF giver frokost.

I Vejle vil vi mødes hver anden tirsdag kl.

14-16. Ring og hør om dato.

Man behøver ikke deltage hver gang for

at være med.

Jimmi Andersen, som arbejder på

Venskaberen, har skrevet dette digt:

Kærlighed

Kærligheden er som en bølge af varme,

så dejligt som ligger man i moders arme,

kærligheden til dig er lige så stor,

og husk, du altid i hjertet bor.

Kærlighedens hjerte banker i takt,

kærligheden er den største magt,

giver man den plads og tid til at gro,

er livet bedst, når man er to.

Tilmelding:

ULF kontoret på 75 72 46 88. Nærmere information hos Lis, tlf. 21 22 27 36.

15


ET SKER

I U L F O G U L F U N G D O M

Sidste udkald:

Efterårskursus

Vi kan alle være med til at gøre en forskel.

- Hjælp hinanden

I år skal efterårskurset handle om frivillighed.

Vi skal arbejde med, hvordan vi kan hjælpe hinanden

og andre, som har svært ved at gøre ting selv.

I år arbejder vi med rollespil i forskellige grupper. I

kan komme med jeres idéer om, hvad der kunne være

godt i forhold til at hjælpe andre, og hvad der forventes

af frivillige.

Emnerne for grupperne er:

• Hvordan bliver jeg besøgsven

• Hvordan bliver jeg frivillig i ULF

• Hvordan bliver jeg brugervejleder

Kurset holdes på hotel Ansgar Østre Stationsvej 32,

Odense. Hotellet ligger tæt på banegården i Odense.

Kurset starter den 12. oktober 2012. Mellem klokken

16 og 17 er der ankomst.

Kurset slutter den 14. oktober 2012 klokken 16.00.

Det koster 700 kr. at deltage.

Ring på 75 72 46 88 for at høre, om der er ledige

pladser.

SE PÅ SIDE 33 HVAD DER

SKER I DIN LOKALKREDS

Eftermiddag med grill

Vi var mange af sted på årets pædagogfri ferie til Tyrkiet.

En del af os ville gerne mødes igen og se billeder fra

ferien.

Hanne og Tina fra kontoret tog initiativ til at lave en

indbydelse til en grill-eftermiddag.

Vi var sammen 6 timer den 11. august på det beskyttede

Værksted Ellehøj i Vejle. Der deltog ca. 26 personer.

Folk havde nogle billeder med fra Tyrkiet.

Det var en hyggeligt eftermiddag, og vejret var godt.

Og folk syntes, at man skulle forsætte med at mødes

bagefter.

Hilsen Hanne og Tina M.

17


Rejs med ULF Ferie og ”ULF Ferie Støtteteam”

ULF Ferie Støtteteam ”deltager i alle turene.

Bemærk at vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

18

Minicruise

Frederikshavn-Oslo

19.-21. november 2012 • Sejltur med Stena Saga t/r

Nyd årets julebuffet ombord eller vælg à la carte.

12 timers ophold i Oslo. Her er der mulighed for indkøb

af julegaver.

14 pladser til ULF/ULF Ungdoms medlemmer.

Først-til-mølle princip

Weekendtur

Nordjylland

1.-3. februar 2013 • Kun Århus Kredsen

Ophold i luksusferiehuse i Nr. Lyngby ved Løkken.

Sjov og hyggeligt samvær med vennerne. 35 pladser

til ULF/ULF Ungdoms medlemmer fra Århus Kredsen.

Først-til-mølle princip

Disney Paris

Hotelophold ved Disney Parken

15.-18. april 2013 • Fly Kastrup-Paris t/r

To hele dage i selskab med de fantastiske Disney

figurer.

14 pladser til ULF/ULF Ungdoms medlemmer.

Først-til-mølle princip

Mallorca

Hotelophold i Alcudia

Uge 21 og 22, 2013 • Fly fra Billund og Kastrup t/r

I uge 21 tilbydes 2-ugers ophold. I uge 22 tilbydes

1-uges ophold.

70 pladser til ULF/ULF Ungdoms medlemmer.

Først-til-mølle princip


Minicruise Frederikshavn-Oslo

Weekendtur Nordjylland (kun Århus Kredsen)

Disney Paris Hotelophold ved Disney Parken

Mallorca Hotelophold i Alcudia

Skagen En-dags-tur med bus

Thailand Bangkok og Hua Hin

Skagen

En-dags tur med bus

Juni 2013

Medlem af ULF i Frederikshavn Kredsen Lissy Simonsen

viser rundt i Skagen.

I 2013 fejrer Skagen 600-års købstadsjubilæum.

Vi fylder en bus/opsamling i Jylland.

Først-til-mølle princip

Thailand

Hotelophold i Bangkok og Hua Hin

15 dage i november 2013 • Fly Kastrup-Bangkok t/r

Byrundtur og flodtur i Bangkok. 3 overnatninger på

hotel. Badeferie, byrundtur og elefanttur i Hua Hin.

9 overnatninger på hotel.

9 pladser til ULF /ULF Ungdoms medlemmer.

Først-til-mølle princip

Ring eller skriv til ULF Ferie hvis du har spørgsmål. Tlf. 21 22 27 98 / 75 72 46 88.

Du kan modtage brochuremateriale pr. mail. Skriv til: bettina@ulf.dk – Husk at oplyse hvilken

ferie(r) du er interesseret i. Pr. post kan du også modtage materialet.

Vi glæder os til at se dig på din næste ULF Ferie.

Læs mere på www.ulf-ferie.dk

KLIP UD OG SEND KLIP UD OG SEND KLIP UD OG SEND KLIP UD OG SEND KLIP UD OG SEND

Bestillingsformular til ULF Ferie brochurer

Jeg vil gerne vide mere om: (sæt X)

Send bestillingsformular til: ULF Ferie, Havnegade 3,1. sal, 7100 Vejle.

HUSK at vedlægge en frankeret svarkuvert med dit navn og adresse på (kuvert med porto på).

Vi sender materialet så hurtigt vi kan.

19


Formanden har ordet

Går det ufatteligt godt?

Der er mange, der mener, at det

går godt i vores samfund, men det

mener jeg faktisk ikke, at det gør.

Blandt andet fordi regeringerne og

kommunerne laver nedskæringer på

nedskæringer indenfor vores område.

Kan man mene, at det går ufatteligt

godt, når man skærer ned på

antallet af ledsagetimer fra ti til fem?

Er det der, man mener det går godt?

Eller er det, når man ikke kan få lov

til at bo sammen med sin kæreste,

hvis denne ikke har samme form for

udviklingshæmning som en selv?

Er det her det går godt?

Her i Danmark siger vi, at vi har

et velfungerende velfærdssamfund,

men hvordan kan man mene det,

når vi på ingen måder lever op til

FN’s handicapkonvention? Det er en

Få besøg af en brugervejleder fra ULF

En brugervejleder er en voksen person med udviklingshæmning, der er

uddannet til at fortælle andre om selvbestemmelse, medbestemmelse og

indfl ydelse. ULF uddanner brugervejledere i samarbejde med Servicestyrelsen.

Lars Gjermandsen

konvention, som sikrer mennesker

med alle former for handicap mere

frihed, men det er bare ikke noget,

vi mærker noget til i vores dagligdag.

Det er jo ikke bare os ULF’ere,

der mærker nedskæringerne, men

næsten alle der har et handicap.

Der er stadigvæk rigeligt at

kæmpe for, og vi har stadig langt

til målet.

Hvad laver en brugervejleder?

En brugervejleder tager ud på skoler, væresteder, bofællesskaber, værksteder,

pædagogseminarier og andre steder for at holde foredrag og svare på

spørgsmål om selvbestemmelse, medbestemmelse og indfl ydelse.

Vi kan også tilbyde brugervejledere indenfor for alkohol og forældrerollen.

Kontakt os:

Brugervejledersekretariatet, Tina Madsen og Joan Riis, Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle

Tlf. 75 72 46 88, mail: tina@ulf.dk – Læs mere på www.brugervejleder.dk

21


Ansatte i Viborg Kommune må alligevel gerne hjælpe handicappede

med at skaffe kontakt til prostituerede.

Af Lisbeth Jensen, formand for ULF

Efter et byrådsmøde i Viborg er det blevet besluttet at

give kommunalt ansatte tilladelse til at hjælpe handicappede

med at skaffe købesex.

Vi, i Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF),

bakker op om Viborg Kommunes beslutning. Det er

JA TAK

til prostituerede

en god idé, at udviklingshæmmede kan købe sig til

sex. For nogle udviklingshæmmede er det den eneste

mulighed for seksuel kontakt.

Når man giver udviklingshæmmede mulighed for at

komme til en prostitueret, kan man forhindre, at der

sker overgreb. Derfor er det en vigtig sikkerhedsventil.

Når udviklingshæmmede opsøger en prostitueret,

skal det altid foregå under ordnede forhold.

ULF er glad for Viborg Kommunes beslutning og

håber, at andre kommuner vil følge trop.

R Å D G I V N I N G O M

SEX & SEKSUALITET

Har du spørgsmål om seksualitet, eller har du haft

en ubehagelig seksuel oplevelse, kan du tale med

rådgiver Betina B.

• Du kan ringe til seksualrådgivningen hver mandag på telefon 30 48 46 88

mellem kl. 17 og 20.

• Du kan chatte med seksualvejlederen på Knuus.dk hver mandag mellem

kl. 17 og 20.

• Du kan sende en mail til rådgivningen på: betina@ulf.dk

• Du kan sende et brev til rådgivningen: ULF, Havnegade 3, 7100 Vejle.

Skriv ”Seksualrådgivning” på kuverten.

Telefon 30 48 46 88 mellem kl. 17.00-20.00 • betina@ulf.dk

23


Kort

nyt

Sportsfolk blev undersøgt grundigt

I august var der Paralympiske Lege

for sportsfolk med handicap. I år blev

udviklinghæmmede undersøgt ekstra

godt for at undersøge, om de nu også

var udviklingshæmmede. Det er nemt

at se, hvis en person mangler et ben

eller en arm – men man kan ofte ikke

se på en person, om han eller hun er

udviklingshæmmet. I 2000 snød det

spanske landshold i basketball. De

vandt guld men var slet ikke udviklingshæmmede

– de lod bare som om.

Dronningen besøgte Sølund

Dronning Margrethe var på en fem-dages tur rundt

i Jylland med Kongeskibet. Første sted var Sølund,

et bosted for udviklingshæmmede. Mange kender

stedet fra Sølund Festival.

”Hele landsbyen har stået på den anden ende i flere

uger. Vi er stolte og beærede over, at Dronningen har

valgt os ud blandt en række af mulige besøgssteder,

og for vores beboere betyder det rigtig meget. Det

er en festdag i landsbyen, hvor der vil blive serveret

lagkage til alle 240 beboere.” Det fortalte landsbyleder

Lone Bahnsen Rodt inden Dronningens besøg.

Nye boliger for demente i Randers

Randers har fået et nyt bosted for ældre udviklingshæmmede,

Kastanjebo. Det særlige ved Kastanjebo

er, at der også er plads til ældre udviklingshæmmede

med demens. Næsten alle, der har Downs syndrom,

får også den demensform, der kendes som Alzheimer.

Det betyder, at man nemt glemmer ting, bliver

forvirret og har svært ved at finde rundt.

Bostedet er indrettet i to afsnit med hver syv lejligheder.

På den måde kan beboerne have en hverdag i

rolige rammer. Alle lejlighederne i afsnittet for beboere

med demens ligger ud til fællesrummet. Ved siden af

døren til hver lejlighed hænger et billede af lejlighedens

beboer. Det er med til at hjælpe beboerne med

at finde tilbage til deres egen lejlighed igen.

På landsplan er der meget få boliger for ældre,

demente udviklingshæmmede. I Randers Kommune

er der nu syv, mens der i hele Københavns Kommune

er 20.

Kilde: Lokalavisen.dk

ulf@ulf.dk • www.ulf.dk

Til Legene i London skulle udviklingshæmmede

atleter blandt andet

bevise, at deres usynlige handicap

opstod, før de fyldte 18 år. Og så blev

deres papirer gennemgået af tre psykologer.

Der var ikke nogen, der blev taget

i at snyde denne gang.

Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten

Dronningen besøgte en del af landsbyen, der hedder

snoezelhuset. Det er et hus, hvor man kan få

afprøvet sine sanser. Man kan for eksempel prøve,

hvordan det føles at sidde i en rutsjebane eller stå

foran et vandfald.

Efter besøget tog Dronningen hjem til Kongeskibet

i Aarhus Havn.

Kilde: Berlingske Nyhedsbureau

25


KONTAKTANNONCER

HEJ DERUDE

Jeg er en mand på 47 år, og jeg søger hermed en sød

og rar pige, som også søger en ven/kæreste til hyggeligt

samvær (eventuelt sex).

Jeg bor i Sydsjælland, Gelsted, hvor jeg arbejder på

et hestestutteri og efter bedste evne deltager i, hvad

der måtte forekomme af arbejdsopgaver.

Jeg er en rar og venlig person, måske en smule

overvægtig. Det er nok, fordi jeg er til søde sager,

nemlig dig.

Jeg er glad for at gå i byen og spise god mad. Desuden

er jeg glad for min scooter, som bringer mig vidt

omkring, blandt andet på familiebesøg.

Jeg er glad for musik, TV2, Kim Larsen, Sanne Salomonsen

og andet godt. Jeg er noget af et rodehoved,

men skal jeg rydde op, gør jeg det selvfølgelig. Jeg

kan nemlig godt lide, at min lejlighed er pæn og ren,

jeg har bare svært ved at komme i gang. Jeg synes,

det er hyggeligere, når man er 2.

Synes du, at dette er noget for dig, så kontakt mig

for yderligere information på 55 50 09 05.

Med venlig hilsen Søren Jensen

GLAD PIGE SØGES

Jeg er en mand på 34 år. Jeg bor i Odense. Jeg søger

en sød, glad og forstående pige som kæreste mellem

26-36 år, helst fra Odense. Mine interesser er

at svømme og dykke i min fritid, og jeg kan lide dyr,

f.eks. har jeg en fugl.

Jeg kan også lide at være ude i naturen eller tage på

café og drikke kaffe. Jeg er romantisk og meget ærlig.

Du må gerne have samme interesser som mig, men

har du andre, er det i orden.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Hilsen billetmrk. 3234

HEJ MED JER!

Jeg er en pige på 40 år. Jeg er en hørehæmmet pige.

Jeg bor i Holeby. Jeg har længe ønsket mig en sød

kæreste og et fast forhold. Jeg mangler en, jeg kan

dele mit liv med. Du skal være mellem 39 og 50 år,

ikke ældre.

Det eneste, du skal være, er sød, rar, venlig og kærlig.

Du må gerne give mig blomster eller gaver. Jeg vil

også give dig gaver en gang imellem. Jeg bor altså for

mig selv i et rækkehus med have, som jeg selv passer.

Jeg har længe søgt en ærlig person, som jeg kan dele

livet med. Du må gerne have børn, de må godt være

små. Jeg elsker selv børn.

Jeg er god til at lave mad og opvarte gæster. Jeg

søger også en, der kan lide god mad.

Interesser er: Romantik for to og lave mad - hjemlig

hygge. Se danske film (Morten Korch film), Wii-spil

(computerspil). Gå lange ture. Lytte til god musik.

Jeg arbejder på en restaurant i Holeby. Jeg arbejder

som køkkenassistent og rengøringskone. Jeg passer

selskabslokalerne. Jeg er en mega-fan af Kandis og har

mødt Johnny Hansen. Jeg vil da gerne have et foto af

dig. Du skal helst bo på Lolland Falster eller området

omkring Sydsjælland.

Med venlige hilsen Maria Christensen

Nødebjerg 38 A, 4960 Holeby

HEJ

Jeg hedder Bo og er 49 år. Til daglig arbejder jeg i gartneri

i Hammer Bakker ved Vodskov. Jeg er en udadvendt

person og som regel glad. Jeg er 1,90 høj og kraftig af

bygning. Jeg bor i et opgangsbofællesskab.

Interesser: Biografture, hjemlig hygge musik/koncerter

og at gå ud at spise. Jeg søger en sød og ærlig

pige, gerne udadvendt som mig selv. Du skal helst bo

i Nordjylland. Du skal være i alderen 45-55 år gammel.

Har det vakt din interesse, så ring til mig. Jeg ser

frem til at høre fra dig.

Knuus fra mig Bo Riise Jensen

Lindholm Søpark 20, 4. th., 9400 Nørresundby

Tlf. 98 77 01 36

27


KONTAKTANNONCER

KÆRESTE SØGES

Jeg er en pige, der lige er blevet 32 år. Jeg bor i Nordsjælland

og har min ejerlejlighed i et bofællesskab. Det

er en 2-værelses lejlighed med køkken og bad. Jeg

elsker sjov og ballade. Jeg søger en fyr som kæreste.

Du må ikke være voldelig - du skal være sød og romantisk

og være med på hygge og fest en gang i mellem.

Du må meget gerne bo i Nordsjælland - din alder

er i 30’erne. jeg kan godt lide musik, film og at tegne.

Jeg glæder mig til at høre fra dig. Du må gerne ringe

eller sende en sms.

Knus fra mig, mobil 22 84 64 35

GRÆNSELANDET KALDER

Jeg søger et godt venskab eller kammeratskab! Jeg er

en mand på 68 år, folkepensionist, 186 cm høj, røgfri og

ædruelig. Håber meget at møde en sød, ærlig, kærlig,

varmhjertet pige, der er lettere udviklingshæmmet. Du

må gerne være 40 til 65 år gammel.

Jeg bor til leje i Kollund i et meget dejligt parcelhus

med have til.

Håber meget, der er en pige, der har stor lyst til at

lære mig at kende og besøge mig. Send gerne et billede

af dig, så jeg kan se, hvordan du ser ud.

Mange rigtige kærlige hilsner Svend-Aage Nielsen

Midtkobbel 36, Kollund, 6340 Kruså

SØD KÆRESTE SØGES

Jeg hedder Claus og bor i Rødovre i egen lejlighed.

Jeg er 42 år og 174 cm høj. Jeg søger en sød kæreste

mellem 35 og 50 år. Du må gerne være mellem 1,60

og 1,90 m høj.

Du må gerne være til fest og farver. Jeg er ikke ryger.

Jeg drikker kun til festlige lejligheder.

Ring eller skriv til mig på min e-mail-adresse. Kun

seriøse henvendelser.

Telefonnummer 26 74 04 83

Email: claus.c.pedersen@mail.dk

MAND SØGER MAND

Jeg er en mand på 37 år. Jeg kan godt lide at komme

en tur i Tivoli i København. Jeg har set, hvor huset på

Christianshavn blev optaget.

Jeg er vild med København. Jeg er vild med Christiansborg.

Jeg er vild med Fisketorvet. Jeg er vild med

Nyhavn. Du må skrive en sms til mig på 28 71 79 95.

Frank Andersen

Frejasgade 9, st. th., 7100 Vejle

SØGER KVINDELIG KÆRESTE FRA ØSTEN

Jeg søger en kvindelig kæreste fra Viborg eller Silkeborg.

Du skal komme fra Østen (det vil sige, at du skal

komme fra Japan eller Korea).

Hvem er jeg så? Jo, jeg er en åben og livsglad ung

mand på 30, som hedder Peter Wedel. Jeg er brugervejleder,

it-mand, vært på morgenradio (sender sammen

med en kollega) og altmuligmand.

Mine interesser er: Musik, wrestling og 2. verdenskrig

(især de danske modstandsgrupper som Hvidsten

Gruppen eller Holger Danske, som Flammen og Citronen

var medlem af).

Du skal være mindst 30 til 35 år, være sød og åben,

du skal ikke være som en anden mor for mig eller

bestemme over mig.

Lyder jeg som en for dig, så smid en sms eller ring

til mig på 20 59 99 10.

SØD VENINDE SØGES

Jeg hedder Niels. Jeg er 65 år og bor i bofællesskab i

Tinglev. Jeg kan godt lide at høre musik og se sport i

fjernsynet og deltager gerne i forskellige festivals og

går til ridning og bowling. Jeg søger en sød veninde /

kæreste og du kan ringe til mig på telefon 74 71 01 33.

Du må også ringe til bofællesskabet telefon 73 76 87 09.

Med hilsen fra Niels Møller

Jernbanegade 12, 6360 Tinglev

KÆRESTE SØGES

Lidt om mig selv: Jeg kommer fra Fyn og søger en

kvindelig kæreste fra Fyn. Du skal helst være selvhjulpen

og 30 til 35 år gammel. Jeg er lidt ordblind.

Interesser: Biler, motorcykler, byture og hjemlig

hygge. Jeg er en del sammen med venner og bekendte

men også sammen med famillien.

Hilsen Mogens Hansen

Pillehaven 63, 5610 Assens. Mobil 25 14 33 32

29


KONTAKTANNONCER

KÆRESTE SØGES

Jeg er en mand på 58 år, der søger en kvinde i alderen

50-58 år. Jeg søger en kæreste, som jeg kan blive glad

for og leve godt sammen med. Jeg er en flot fyr med

pæn frisure og ligner ikke en på 58 år. Jeg går oftest

klædt i skjorte og bukser med seler.

Jeg interesserer mig for elektronik og sjove spil på

computeren. Du skal helst bo i Randers eller omegn.

Hvis du er interesseret så skriv gerne et brev til mig.

Med venlig hilsen Arne Nielsen

Nedergaardsvej 10, Paderup, 8960 Randers SØ

KÆRESTE SØGES

…af ærlig, kærlig og kreativ mand. Jeg er en mand på

73 år og bor i min egen lejlighed i Holbæk, og jeg søger

en kæreste. Jeg er meget ensom - jeg vil gerne have

en kvindelig kæreste, der er sød mod mig. Hun skal

være imellem 60 og 70 år. Jeg er vild med København

og Kandis.

Hvis du vil ringe til mig, må du godt det. Mit mobil

nr. er 22 44 64 82 - så vil jeg blive glad. Du kan også

skrive til mig:

Ernst Jensen

Rørvangsvej 4 H, 4300 Holbæk

ULF Ungdom inviterer:

Lørdag den 1. december kl. 16.00

til søndag den 2. december.

Hjemrejse efter kl. 10.00.

Skanderborg Vandrehjem

Kindlersvej 9, 8660 Skanderborg

Pris: 750 kr.

Beløbet sættes ind på:

reg. nr. 7244, konto nr. 100917-1

Tilmelding på ULFs kontor:

75 72 46 88, senest den 23. november

PIGE SØGES

Jeg hedder Kim og er 30 år, 177 cm høj og bor i et

rækkehus i Børkop. Jeg søger jævnaldrende pige, som

bor i trekantområdet. Jeg arbejder i Vejle på MultiPro.

Mine interesser er at lave god mad, cykling og sport.

Du kan kontakte mig på tlf. 42 39 63 20.

Datingfest

31


LOKaLKREDSE

FREDERIKSBERG KREDS

Foredrag om Digisund og alkohol

Onsdag den 24. oktober kl.19.00 til 21.00 på Værestedet

Bakspejlet, Vesterbrogade 194, 1800 Frederiksberg.

Ingen tilmelding.

FREDERIKShavn KREDS

ULF Ferie

Hør om hvordan du kan komme på ferie.

Onsdag den 24. oktober kl. 19.00 til 21.00 på Gimle,

Baldersvej 11, 9900 Frederikshavn. Ingen tilmelding.

Pris: Gratis.

vEJLE KREDS

Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag den 20. oktober 2012

fra kl. 13.00-16.30 i Handicap

Center, Kirkegade 11C, 7100

Vejle med deltagelse af Knud

Møller og Lone Myrhøj.

Tilmelding til kredsformand

Leif Madsen så hurtigt som muligt.

Hvis man har spørgsmål vedr. generalforsamlingen

kan man henvende sig til kredsformand: Leif Madsen

på tlf. 75 83 78 72 eller mobil tlf. 26 80 41 98.

Man kan også rette henvendelse via mail på e-mail:

leif-m@email.dk

Med venlig hilsen fra ULF Vejles Lokalkreds

God ballon-festival i Skyttehaven

Solen stod højt på himlen, og folk var rigtigt glade til

årets ballonfestival. Der var masser af god underhold-

ning på de to scener: Helge Engelbrecht og Tommy

Rasmussen, trylleri og magi, Fendres, Keld & Hilda,

Nikolaj & Phillip. Jacob Haugaard sluttede det hele af

til stor jubel. Alle var glade og sang eller dansede til

hans musik.

ULF og LEV delte et telt, hvor vi delte materialer og

hatte ud til folk. Det var en rigtig god dag.

På Rådhuspladsen

Camilla B. Carlsen, Neils Erik G. Karlskov, Jesper N.

Pedersen og Leif Madsen var med til at fortælle, hvad

ULF og Lokalkredsen står for, og hvad man kan tilbyde

vore medlemmer. Der blev delt materiale ud til de

mange, der ville høre om vores arbejde.

Vejret var med os, så vi fik en hyggelig dag på Rådhuspladsen

i Vejle. Det har givet os mere blod på

tanden til at komme ud og informere om foreningen

og Lokalkredsen.

Skrevet af Leif Madsen

vEStSJæLLanD KREDS

Foredrag i selvbestemmelse og

medbestemmelse og indflydelse

Torsdag den 1. november 2012 fra kl. 19.00 til 21.00.

Solgården, Mellemvang 9, 4300 Holbæk.

Pris: Gratis. Ingen tilmelding.

ULF Ferie

Hør om hvordan du kan komme på ferie

Torsdag den 8. november 2012 fra kl. 19.00 til 21.00

på Solgården, Mellemvang 9, 4300 Holbæk.

Pris: Gratis. Ingen tilmelding.

33


34

Besøg os i Bazaren

og gør dine indkøb

til en oplevelse

Eksotiske frugter og grøntsager, ure, tørklæder, italienske delikatesser,

rejsetasker, øreringe, mobilkort, frisør, fladbrød, feta,

hårspænder, stiletter, ægte tæpper, vandpiber, skræddersyet tøj,

reparationer, modetøj, spisetorv, snabelsko, ørevarmere, kager,

friskpresset juice, alverdens nødder og meget meget mere.

Åbningstider:

Butikker: tirs-søn 10-18

Restauranter: tirs-søn 10-21

Mandag lukket

Det bedste fra

hele verden ...

midt i Odense

Bazar Fyn

Thriges Plads 3-7 · 5000 Odense C

Tlf. 66 14 42 44 · www.bazarfyn.dk

Indkørsel fra Tolderlundsvej eller Skibhusvej.

200 p-pladser og 1 times gratis parkering.


Randersvej 16

8600 Silkeborg

Tlf. 86 81 61 11

www.elpress.dk

Center for Specialundervisning for Voksne

Bystævneparken 20 A · 2700 Brønshøj

Tlf. 35 26 44 11 · www.csv.dk · e-mail: csv@csv.dk

CSV – Center for Specialundervisning for Voksne i København

CSV tilbyder kompenserende specialundervisning for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede. Undervisningen bliver

tilrettelagt ud fra individuelle behov og går ud på at understøtte deltagerens personlige udvikling og forbedre mulighederne

for at deltage i samfundslivet. Det er deltagerens undervisningsmål og behov, som styrer indholdet i undervisningen. Eksempler

på indhold kan være demokrati, arbejdsliv, kærlighed, musik, billedkunst, drama, computer m.v.

Undervisningen foregår på små hold eller som eneundervisning,

almindeligvis én til to gange om ugen eller på fuld tid.

Åbningstider

Mandag 06.30 - 08.00 og 14.30 - 20.00

20.00 - 22.00

Tirsdag 06.30 - 08.00 og 08.00 - 17.00

Onsdag 06.30 - 08.00 og 13.00 - 20.00

20.00 - 22.00

Torsdag 06.30 - 08.00 og 14.00 - 17.00

Fredag 06.30 - 08.00 og 08.00 - 17.00

Lørdag 09.00 - 10.00 og 10.00 - 16.00

Søndag 09.00 - 10.00 og 10.00 - 16.00

Fremhævede tider = motionssvømning

Billetsalget lukker en time før de

anførte sluttider.

Badetid kan begrænses til en

time inkl.. af- og påklædning.

Pensionistsvømning kun for pensionister

bosiddende i Helsingør Kommune

Mandag 13.30 - 14.30 og

Torsdag 13.00 - 14.00

Helsingør

Svømmehal

Priser

Voksne 34,- kr.

Barn (0-under 16) og pensionister 17,- kr.

Rabatkort

(10 klip voksne) 260,- kr.

(10 klip børn og pensionister) 130,- kr.

Årskort voksne 1.870,- kr.

Årskort børn og pensionister 935,- kr.

Sundhedscenter/træningscenter

Se åbningstider og priser i receptionen

eller på www.svommehallen.dk.

www.svommehallen.dk

Borgmester P. Christensensvej 14 • 3000 Helsingør • Tlf.: 49 28 12 80


Hvem er ULF?

Udviklingshæmmedes LandsForbund er drevet af – og for –

udviklings hæmmede.

Foreningen har over 3000 medlemmer, og hovedkontoret i Vejle

ledes og drives hoved sageligt af udviklingshæmmede.

ULF arbejder blandt andet på at:

• Blive hørt og få indfl ydelse på sager, der handler om udviklingshæmmede.

• Informere andre udviklingshæmmede om for eksempel med- og

selvbestemmelse.

• Arrangere kurser og ferieture.

• Eliminere mobning og diskriminering af udviklingshæmmede.

• Nedbryde fordomme om udviklingshæmmede.

• Skabe netværk, venskab og kærlighed mellem udviklingshæmmede,

fx gennem dating sitet knuus.dk.

Vi siger tit: ”Vi kan mere, end du tror, men vi behøver din hjælp”.

Vi mener det faktisk. Din hjælp er vigtig for ULF.

Sammen kan vi nemlig nå mange mål, som vi for blot få år siden

måtte op give, fordi vi blev overset og holdt ude.

Udvikling • Ligestilling • Forskellighed

id nr.: 42921

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!