Hold hovedet koldt!

ft.dk

Hold hovedet koldt!

Samtidig har staten territoriale interesser, der bestemmes gennem

FN’s havretskommission (UNCLOS). 29 De strategiske interesser

bestemmes, afhængigt af om staten er truet i denne eller andre

regioner. Disse to dimensioner hænger sammen, idet en global

konflikt kan blive regional og vice versa. Under de særlige arktiske

forhold har geografiske og klimatiske faktorer en særlig stor

betydning for staternes kapabilitetsniveau.

Den økonomiske og sikkerhedspolitiske udvikling spiller sammen,

idet tilstedeværelsen af økonomisk udvikling kan ændre en stats

økonomiske interesser. Såfremt der foregår en økonomisk udvikling,

samtidig med at en sikkerhedspolitisk spænding opstår, vil de to

udviklingstyper interagere, idet en militarisering vil gøre produktion

mere omkostningsfuld, men samtidig øge interessen for forskellige

produkter. Samtidig betyder en økonomisk udvikling, at staten vil

skulle beskytte økonomisk vigtige installationer.

Faktorers betydning frem mod 2030

På denne baggrund har vi afgrænset de betydende faktorer for

udviklingen i Arktis til at være klima, tilstedeværelsen af rentable

naturressourcer, teknologisk niveau og statslige interesser og

kapabiliteter. Næste skridt i analysen er således at afdække, hvordan

disse kan tænkes at udvikle sig frem mod 2030.

Klima: Mod isfri vande?

Alt tyder på, at klimaet er under forandring. 30 Selvom der stadig er

eksperter, der betvivler den globale opvarmnings eksistens, er 96

procent af verdens klimaforskere enige om, at den globale

temperatur stiger. 31 Den arktiske region rammes særlig hårdt af disse

forandringer. 32 Gennemsnitstemperaturen her er således steget med

dobbelt hastighed i forhold til resten af kloden. 33

Dette åbner for et enormt potentiale for Grønland. I takt med at den

is, der nu blokerer for den menneskelige aktivitet, forsvinder, kan

nye områder blive beboelige. Klimaforandringerne vil inden for

rapportens tidshorisont særligt have betydning for havisens

udbredelse, mens indlandsisen kun trækker sig langsomt tilbage. 34

De klimaforandringer, man vil opleve i Grønland, giver primært

anledning til øgede muligheder for søtransport og medfører kun i

mindre grad afdækning af nye landområder. 35

Side 14 af 58 Hold hovedet koldt! Dansk Institut for Militære Studier Maj 2009

More magazines by this user
Similar magazines