Hold hovedet koldt!

ft.dk

Hold hovedet koldt!

Figur 3.2. Gennemsnitshavisudbredelsen for september, oktober og

november 1961-1990 og 2021-2050

Kilde: DMI

På baggrund af dette billede vil denne rapport tage for givet, at

havisdækket mindskes frem mod 2030. Vi tager udgangspunkt i

DMI’s beregninger og forudsætter, at sommerhavisen vil have

trukket sig tilbage langs Grønlands østkyst og i Baffinbugten, men at

de nordlige have stadig vil være dækket af is året rundt. Det er

naturligvis muligt, at denne udvikling kan gå enten hurtigere eller

langsommere. Dette vil ikke grundlæggende ændre ved scenarierne,

men derimod alene ved det tempo, hvori de opbygges.

Naturressourcer: Usikre perspektiver

Selvom fiskeri fortsat er det vigtigste erhverv i Grønland, så vil andre

indtægtskilder formentlig få større betydning i fremtiden. Grønland

har muligvis store forekomster af olie, gas, mineraler og vandkraft,

der kan starte en land- eller havbaseret industriel vækst. 42

Grønlandsk olie- og gasproduktion er som en skattejagt. Der er

enorme beløb på spil, men i sidste ende er det usikkert, om skatten

er der. Undersøgelser foretaget af United States Geological Survey

(USGS) i 2008 peger på forekomster af olie og gas i havet ud for Vestog

Nordøstgrønland, svarende til henholdsvis 17 og 31 milliarder

tønder olieækvivalent. 43 Havisen skaber dog usikkerhed herom, idet

den begrænser både basale geologiske undersøgelser, den videre

udvinding og transporten af de udvundne materialer til

verdensmarkedet. Optimistiske estimater peger på, at

olieproduktionen i Vestgrønland vil kunne begynde cirka 2015, mens

nordøstgrønlandsk olieproduktion først vil være mulig fra omkring

2030. 44

Grønlandsk minedrift er behæftet med langt færre

usikkerhedsmomenter end olie- og gasproduktionen. Den potentielle

gevinst ser dog også ud til at være tilsvarende mindre. Man har

allerede i dag kendskab til forskellige mineralforekomster, såsom

molybdæn, olivin, guld, ædelsten, og zink. 45 Det springende punkt er,

Side 16 af 58 Hold hovedet koldt! Dansk Institut for Militære Studier Maj 2009

More magazines by this user
Similar magazines