Hold hovedet koldt!

ft.dk

Hold hovedet koldt!

Man bør ydermere investere meget i at få Rusland til at sidde med i

disse organer – også selv om det betyder, at man bliver nødt til at

acceptere at give indrømmelser på nogle områder.

Kapabilitetsforøgelse

I det store sikkerhedspolitiske spil har Danmark kun begrænsede

muligheder for at stoppe en militarisering. Skulle en militarisering

således opstå, bør Danmark have kapabiliteterne til at respondere på

den. Første danske skridt på eskalationsstigen vil være, at de

allerede eksisterende danske enheder bevæbnes. Hvis en konflikt

udbygges til et kritisk punkt, kan der opstå behov for yderligere

militær tilstedeværelse.

Som beskrevet i kapitel 2 består den militære opgave af detektering,

identifikation og dokumentering, markering af egen tilstedeværelse

og i sidste ende tvang eller nedkæmpelse. Alt efter konfliktens

intensivitet kan disse opgaver været meget omfattende. I værste

tilfælde kan der være behov for en omfattende radardækning af det

grønlandske luftrum og søterritorium og et omfattende beredskab,

der kan håndtere krænkelser af grønlandsk område til søs og i luften.

I dette tilfælde vil det militære behov formentlig omfatte både

sejlende enheder, flyvende platforme og dertilhørende basekapacitet.

Sejlende enheder vil til en vis grad kunne udføre militære opgaver i

grønlandsk farvand. Skibe er dog hæmmet af at være lette at omgå

med flyvende kapaciteter. Man bør derfor supplere med flyvende

platforme, der kan respondere hurtigt i forhold til krænkelser af det

grønlandske område. Præcis hvilke platforme der her er tale om, kan

være vanskeligt at sige, blandt andet fordi man ikke ved, præcis i

hvilken retning den våbenteknologiske udvikling går.

Hvis man skal indsætte nye typer af enheder omkring Grønland, vil

dette kræve basekapacitet. Man skal være i stand til at reagere

hurtigt på krænkende adfærd fra fjendtlige enheder, således at man

når både at detektere og dokumentere dennes adfærd, markere egen

tilstedeværelse og, hvis det skulle være nødvendigt, tvinge

vedkommende ud af grønlandsk luftrum. Flybaser skal derfor være

placeret inden for en realistisk reaktionsradius i forhold til de

områder, hvor fjenden kunne tænkes at operere. 80

Hvis Arktis først for alvor bliver centrum for en spændingssituation,

vil det danske forsvar ikke kunne løfte opgaven alene. Man vil

således være afhængig af at modtage støtte fra sine allierede i NATO.

Opbygningen af alle disse kapabilitetstyper og allianceforpligtigelser

kræver, at man foregriber udviklingen og er i stand til at forberede

sig på en trussel, der ligger år ude i fremtiden. Denne form for

fremsynet handlen er dog i sig selv med til at danne Ruslands

opfattelse af sikkerhedssituationen i Arktis. Hvis Danmark opbygger

militære kapaciteter eller arbejder for at sætte fokus på Arktis i

NATO, vil dette kunne starte en russisk modoprustning og på den

måde være årsag til den udvikling, man i første omgang ønskede at

foregribe. Derfor bør Danmark – som allerede nævnt – undlade at

opbygge unødige militære kapaciteter i Grønland. Fordi Danmarks

NATO-strategi er med til at forme regionens sikkerhedspolitiske

dynamik, bør denne ligeledes være tilbageholdende over for at sætte

Side 39 af 58 Hold hovedet koldt! Dansk Institut for Militære Studier Maj 2009

More magazines by this user
Similar magazines