Hold hovedet koldt!

ft.dk

Hold hovedet koldt!

militært fokus på Arktis. I tilfælde af en sikkerhedspolitisk spænding

vil Grønland være inden for særligt USA’s strategiske interesser. 81

Som situationen er allerede i dag, vil man således kunne regne med

NATO-støtte i forhold til at håndtere en russisk trussel. Der er derfor

ingen grund til at sætte Arktis højere på NATO’s dagsorden.

Sammenfatning

Scenarierne indikerer, at forsvaret i fremtiden risikerer at skulle løse

flere civile og militære opgaver med de samme kapabiliteter. Denne

udfordring kan løses ved at forebygge, at problemer opstår, ved at

effektivisere GLK’s organisation, prioritere mellem opgaver og forøge

kapabilitetsmængden.

Forsvarets evne til at håndtere en større belastning fra den civile

aktivitet kan forøges gennem en række tiltag, der kan implementeres

forholdsvist billigt og i løbet af en kort tidshorisont. Problemer kan

forebygges ved at regulere skibstrafikken nationalt og internationalt.

GLK kan effektiviseres ved at flytte hovedkvarteret fra Kangilinnguit

til Nuuk, eventuelt sammenlægge det med FRK og udvide

mulighederne for satellitovervågning. Samtidig kan man prioritere,

hvilke opgaver der er GLK’s kerneopgaver, og hvordan stigende

udgifter skal finansieres. Kun hvis disse tiltag ikke mindsker

opgavemængden i tilfredsstillende grad, bør man opbygge yderligere

fly- og skibskapacitet.

En opgradering af den sikkerhedspolitiske spænding i Arktis er

meget usandsynlig, men udgør samtidig en stor risiko for forsvaret.

Dette bør forebygges ved, at man ikke opruster unødigt, og ved, at

man investerer ressourcer i at bevare dialogfora, der inkluderer

Rusland. Hvis Arktis alligevel militariseres, bør man forøge de

militære kapabiliteter ved indkøb af flere enheder, opbygning af

baser og en påkaldelse af støtte gennem NATO. For at undgå et

sikkerhedsdilemma er der grund til at afvente udviklingen, men man

bør være omstillingsparat, således at disse kapabiliteter kan

opbygges med kort varsel. På samme måde bør Danmark være

tilbageholdende med at forfølge en aktiv strategi i NATO i forhold til

Arktis.

Side 40 af 58 Hold hovedet koldt! Dansk Institut for Militære Studier Maj 2009

More magazines by this user
Similar magazines