Hold hovedet koldt!

ft.dk

Hold hovedet koldt!

Appendiks 2: Liste over interviews, konferencer, seminarer debatmøder o.l.

Interviews:

Dato Lokalitet Institution

19/11 2008 København Danmarks Meteorologiske Institut

3/12 2008 København De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

10/12 2008 København GEUS

15/12 2008 København GEUS

17/12 2008 Århus Søværnets Operative Kommando

18/12 2008 København DMI og DTU Space

6/1 2009 København Rederiforeningen

16/1 2009 København Søfartsstyrelsen

20/1 2009 København Den Russiske Ambassade

26/1 2009 Washington D.C. US Coast Guard

28/1 2009 Ottawa Canadian Coast Guard

2/2-4/2 2009 Kangilinnguitt Grønlands Kommando

5/2 2009 Nuuk Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender

6/2 2009 Nuuk Rigsombudsmanden i Grønland

9/2 2009 Nuuk Klima- og Infrastrukturstyrelsen (KIS)

9/2 2009 Nuuk Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender

9/2 2009 Nuuk Grønlands Universitet

10/2 2009 Nuuk KIS

10/2 2009 Nuuk Råstofdirektoratet

10/2 2009 Nuuk Politiet i Grønland

Seminarer, Konferencer, debatmøder m.m.:

Dato Lokalitet Titel Arrangør

25/9-26/9 2007 Tromsø

Emerging from the Frost: Security in

21st Century Arctic

Institutt For Forsvarsstudier (IFF)

22/10 2008 København

Klimaforum - Fra klimascenarier til

klimatilpasning

DMI

13/11 2008 København

Energy Security: Charting New Strategic Dansk Institut for Internationale

Challenges

Studier (DIIS)

04/12 2008 København Selvstyre i Grønland Det Grønlandske Hus

16/12 2008 København

30/1 2009 Reykjavik

Russisk sikkerhedspolitik efter

Georgien-krisen

Forsvarets Efterretningstjeneste

(FE)

Security Prospects in the High North:

Geostrategic G thaw or freeze?

NATO Defense College

Side 44 af 58 Hold hovedet koldt! Dansk Institut for Militære Studier Maj 2009

More magazines by this user
Similar magazines