Hold hovedet koldt!

ft.dk

Hold hovedet koldt!

11 Kilder

Litteratur

Anonym (2007): Drawing lines in melting ice, i The Economist, vol.

384, nr. 8542, s. 51.

Arbejdsgruppen vedrørende ulykker inden for SAR-området i

Grønland (2007): Redegørelse vedrørende ulykker inden for

SAR-området i Grønland, Nuuk: Grønlands Hjemmestyre.

Archer, Clive (2003): Greenland, US Bases, and Missile Defence: New

Two-Level Negotiations?, i Cooperation and Conflict, vol. 38, no.

2, s. 125-147.

Boas, Anders og Lotte F. Kaarsholm (2007): Ingen mineralpenge til

Grønland, i Information, d. 3/10 2007, 1. sektion, s. 4-5.

Borgerson, Scott (2008): Arctic Meltdown: the Economic and Security

Implications of Global Warming, i Foreign Affairs,, vol. 87, nr. 2,

s. 63-77.

Christensen, Svend Aa. (2009): Er de nordlige søruter egentlig

kortere? Lidt for rosenrøde billeder af et blåt polarhav?,

København: Dansk Institut for Internationale Studier

De Angelis, Francesco (2008): The Russian Military Spending:

Modernization Not Rearmament, i Transition Studies Review,

vol. 15, no. 3, s. 588-600.

Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) (2008):

Klimaændringer 2007: Synteserapport, København: Danmarks

Meteorologiske Institut.

Doran, Peter D. og Maggie K. Zimmerman (2009): Examining the

Scientific Consensus on Climate Change, i EOS, vol. 90, nr. 3, s.

22-23.

ECON (2007): Arctic shipping 2030. From Russia with Oil, Stormy

Passage, or Arctic Great Game, Oslo: ECON.

Ejsing, Jens (2008): Fragtskib gennem Nordvestpassagen for første

gang, i Berlingske Tidende, d. 3/12 2008, 1. sektion, s. 20.

Forsvarskommandoen (2006): Rapport vedr. analyse af

nordatlantiske kommandoer, København:

Forsvarskommandoen.

Side 46 af 58 Hold hovedet koldt! Dansk Institut for Militære Studier Maj 2009

More magazines by this user
Similar magazines