Networks in Home, Building, Transportation and Industrial Solutions

buildingcontrol.dk

Networks in Home, Building, Transportation and Industrial Solutions

LonNyt

2006

Networks in Home, Building,

Transportation and

Industrial Solutions


LonNyt 2006

Indhold

2

Side

3 Leder

Artikler

4 LonWorld 2005 – en verdenskongres og udstilling i Euro Disney i Paris

6 LonWorld-konferencen 2005

6 Åbningsceremonien 2005

7 Kongreshotellet og LonWorld ved Euro Disney

8-9 LonMark arbejdsgrupper (LonMark Task Groups)

10 En genial opfindelse

10 Lon-styret gadebelysning

11-13 Smart Home Automation (SHA)

14 Udviklingen af bygningsautomation på det russiske marked

14 Markering og propaganda for Lon-teknologien på det russiske marked

15 Udviklingen i Kina på BMS-markedet

15 Målsætninger og ønsker i USA

16 Lon-konkurrenter

16 Echelon-standen

17 Summation af deltagelse i LonWorld 2005

18-19 Ny uddannelse for Bygningsautomatik

20-21 – Der er uendelige muligheder i det system

22 Hvad er LonMark International?

24 Light & Building 23-27. april 2006

26-27 NLFacilities letter driftsstyring

28-30 Højere komfort og større tryghed fremtidssikrer bygningens værdi

31

Medlemsinformation

Aktivitetskalender 2006

32 Bliv medlem af LonMark Denmark

33 Medlemsliste LonMark Denmark

5

Annoncører

Philips

17 Edvin Sanggaard

23 Siemens A/S

25 Louis Poulsen

27 Honeywell

30 Korsbæk & Partnere

30 Balslev

35 T.A.C.

36 Solar

Udgiver og redaktion: LonMark Denmark

Layout: TEKNIQ

Tryk: Jørn Thomsen A/S

Oplag: 3.000 ex.

Udgivet: Marts 2006


Kære læser

Vi lever i en foranderlig verden, hvor nye teknologier

præsenteres dag for dag og hvor beslutningstagere

og brugere skal vælge ud fra bedste overbevisning

for at sikre en stabil og rentabel platform for automatik

i bolig og på arbejdspladser. Ikke nogen nem

opgave, da – det der var trend og hip i går, er ude og uden fremtid i dag.

I LonMark Denmark har vi fokus på LON-teknologien, der har eksisteret i Danmark

siden starten af halvfemserne. En teknologi, der takket være LonMark, er åben og

uafhængig.

LON er blevet en fast ingrediens af bygningsautomatikken i dagens Danmark og

har derfor helt naturligt mistet sin nyhedsværdi. Dette er en realitet, som vi helt

klart mærker i foreningen, som i år kan fejre sin 10 års fødselsdag. Den kendsgerning

har vi imidlertid ikke til sinde at underlægge os og vi vil fortsat arbejde for at

formidle og udbringe kendskab til teknologien. Vi vil tale for at anvende den i henhold

til LonMark’s bestemmelser, der skal sikre overensstemmelse og optimal funktionalitet.

LonNyt2006 har fokus på netop overstået LonWorld konference og udstilling der

foregik i Paris og som beviste at LON er modent til HomeAutomation.

Rigtig god fornøjelse med læsningen af LonNyt 2006…

Med venlig hilsen

LonMark Denmark

Edvin Sanggaard

Formand

Echelon, LON, LONWORKS, NodeBuilder, LonTalk, LonUsers, LonMaker, Neuron, 3120, 3150, Digtal Home, LONMARK,

Echelon logoet, LONMARK logoet, og LonUsers logoet er registrerede varemærker fra Echelon Corporation, registeret i

USA og i andre lande. Konnex er registreret varemærke fra Konnex Association.

LonNyt 2006

3


LonNyt 2006

LonWorld 2005

– en verdenskongres

■ AF VILLY FALK, LONMARK DENMARK

LonWorld 2005 i Euro Disney

4

FAKTA

LonWorks er: Betegnelse for teknisk

udstyr, hardware som software, som

er baseret på LON teknologien. LON

står for Local Operational Network,

og teknologien er standardiseret i

USA og i Europa, som en standard

for åbne kontrolnetværker.

og udstilling i Euro Disney i Paris

LonWorld 2005 blev afholdt hos

Euro Disney nord for Paris i

dagene 18. til 21. oktober 2005

LonWorld er: Et tilbagevendende

arrangement der omfatter en faglig

konference med flere parallelle

seminarrækker samt udstilling med

produkter fra alverdens leverandø-

rer. Arrangementet finder normalt

sted hvert år på forskellige steder

skiftevis i Europa og USA, og indtil

nu en enkelt gang i Asien.

LonMark er: En international organisation

der har til formål at fremme

anvendelsen af åbne kontrolnetværkssystemer

baseret på LonWorks

teknologien. LonMark International


LonNyt 2006

LonWorld 2005

– en verdenskongres

■ AF VILLY FALK, LONMARK DENMARK

LonWorld 2005 i Euro Disney

4

FAKTA

LonWorks er: Betegnelse for teknisk

udstyr, hardware som software, som

er baseret på LON teknologien. LON

står for Local Operational Network,

og teknologien er standardiseret i

USA og i Europa, som en standard

for åbne kontrolnetværker.

og udstilling i Euro Disney i Paris

LonWorld 2005 blev afholdt hos

Euro Disney nord for Paris i

dagene 18. til 21. oktober 2005

LonWorld er: Et tilbagevendende

arrangement der omfatter en faglig

konference med flere parallelle

seminarrækker samt udstilling med

produkter fra alverdens leverandø-

rer. Arrangementet finder normalt

sted hvert år på forskellige steder

skiftevis i Europa og USA, og indtil

nu en enkelt gang i Asien.

LonMark er: En international organisation

der har til formål at fremme

anvendelsen af åbne kontrolnetværkssystemer

baseret på LonWorks

teknologien. LonMark International


LonNyt 2006

er en uafhængig organisation, registreret

som et ’non-profit’ selskab

med direktion og ledelse. En bestyrelse

sammensat af repræsentanter

fra organisationens sponsorer og

repræsentanter fra world wide-medlemmer

sætter dagsordnen for organisationens

aktiviteter.

LonWorks-verdenen mødtes ved en

succesfuld LonWorld 2005 og

LonMark-arrangementer i Paris.

Over 1.000 deltagere var samlet i

Paris til den årlige LonWorld-udstilling

og konference samt LonMark-møder.

Den 4-dages begivenhed dannede

et dynamisk forum for publikum til

at udveksle idéer om nye produkter,

tekniske frembringelser, applikationer

og nye standarder.

Medlemmerne af LonMark International

igangsatte et antal nye og vigtige

initiativer, som skal udvide

Åbningsceremonien 2005

Traditionen tro var det Kenneth

Oshmann, der åbnede konferencen,

bød velkommen og gav en

række nye og gode budskaber.

Kenneth Oshmann

6

LonMarks åbne systemer specielt

inden for bygningsautomation, home

automation, gadebelysning og netværksværktøjer

og -forbindelser.

LonWorld-konferencen

Selve konferencen strakte sig

også over 2 dage, hvori der var

mere end 40 præsentationer af

nye og aktuelle emner.

Konferencen var opdelt i “The business

Track” med information, råd og

beskrivelse af salgsbudskaber, som

sigter mod brugeren af Lon-systemet,

Energiansvarlige, Facility

Managers, Systemintegratorer samt

Marketing- og Salgsfolk.

Den anden del af konferencen var

På den muntre side oplyste han, at

Mona Lisa's alarmsystem på Louvre

nu er baseret på Lon.

På den positive side oplyste han, at

der nu hver måned produceres

700.000 Lon-chips, og at der siden

starten i 1990 på verdensplan nu er

anvendt mere end 50.000.000

chips.

På nyhedssiden var der en ny subbus

med betegnelsen PYXOS, som

er en prisbillig løsning på mindre

fysiske områder med interface til

almindeligt Lon-netværk.

Energien er blevet dyr – også i USA.

Samtidig med at ressourcerne svinder,

åbnes et nyt marked, hvor Lon

har mange gode muligheder dels på

intelligente komponenter, der via

nye softwarestrategier sparer kraftigt

på forbruget og parallelt måler

LonMark afholdte i de 2 dage forud

for konferencen en række interne

møder, således at rejsen til Paris

løste flere opgaver.

“The Developers' Track”, hvor ny

viden om Lon-baserede centralsystemers

soft- og hardware blev præsenteret.

Et specielt område her er de værktøjer/programmer,

som er blevet udviklet

siden sidst, og som giver en mere

rationel installation og igangsætning

af stadig større systemer.

Informationerne i The Developers'

Track sigter mod udviklere, tekniske

ledere, systemintegratorer og projektledere.

aktuelt forbrug og dels automatisk

alarmering ved for stort forbrug.

Sammenlagt opfordrede Kenneth

Oshmann til, at alle informerer

omgivelserne om, hvad Lon kan

gøre bedre til et økonomisk positivt

resultat.

VIDEN

Kenneth Oshmann startede Echelon

sammen med 3 andre eksperter i

1988, og de første produkter var på

markedet i 1990. Han kom fra et job

hos IBM, hvor han fratrådte et job

som præsident og direktør. Oshmann

har en omfattende uddannelse på en

række af USA's anerkendte universiteter.

Efterfølgende var han chairman

for en række store amerikanske firmaer

og organisationer.


Kongreshotellet og LonWorld ved Euro Disney

Det var et m eget stort hotel

med flere etager og mange flotte

sale, gange og restauranter –

alt i tresserstil, og alle bygninger

udført i træ og malet hvide.

LonWorld 2005 blev afholdt i et

meget stort auditorium til fælles

præsentationer samt en mobil skillevæg,

der i sine 15-meters højde

kunne køres for, således at der blev

opdelt i flere lokaler – både til

“Business Track” og til “Developers'

Track”, hvori de ca. sammenlagt 40

forelæsninger blev præsenteret.

Der var dokumentation til de fleste

af præsentationerne og dertil få

ekstra reklamedokumentationer.

Selve udstillingen var i en underetage

med god plads til de ca. 50

udstillere.

Det var begrænset hvad, der var af

dansk udstyr på udstillingen.

Hos “Infranet Partner” var der bl.a.

hardwareudstyr fra LKNetlon præsenteret

af Victor, som altid har en

smart løsning på dagens problemer

– denne gang med et nyt softwareudviklingsudstyr.

To veteraner inden

for bygningsautomation:

Christer

Scheja,TAC og Villy

Falk, COWI

LonNyt 2006

kongreshotellet

Af CTS-firmaer var det TAC, som

havde en stor stand med en del

nyheder.

Også Grundfos var repræsenteret

ved sin tyske samarbejdspartner

HiTECnologies med en række smarte

pumpestyringer.

7


LonNyt 2006

På deltagersiden var den danske

deltagermængde med et hold fra

den danske Lon-organisation, som

havde organiseret en fællesrejse og

planlagt transport mellem et centralt

beliggende hotel midt i Paris

og Euro Disney via metroen.

Hertil var en række individuelle danske

firmaer repræsenteret som

besøgende på konferencen og

udstillingen.

LonMark arbejdsgrupper

(LonMark Task Groups)

Der har i en årrække været

organiseret arbejdsgrupper,

som på specifikke områder

behandler Lon-emnerne og derefter

frigiver disse til alle i Lonfamilien.

Deltagerne er personer, som brænder

for det pågældende område, og

som har kontant viden og en situation,

således at personen kan deltage

i udviklingsmøder samt præsentationer

på LonWorld og andre internationale

arrangementer.

8

Næste arrangement for Lon er Light

& Building i Frankfurt i dagene 25.

til 27. april 2006, hvortil LonMark

Denmark arrangerer fællesrejse.

Der var igen mange deltagere fra

Asien, primært Korea, Japan, Indien

og Kina og som noget nyt mange

deltagere fra Rusland.

LonMark Rusland havde en stand

udstillingen, og flere af de 40 kon-

LonMark Ruslands stand

på udstillingen

Resultaterne fra arbejdsgrupperne er

vitale for hele Lon-organisationen, da

nye behov og herfra nye løsninger,

der udbygger og forbedrer Lons

funktionsområde på verdensplan.

Der udpeges en Task Group-leder,

som er ansvarlig for gruppens aktiviteter

og resultatfrembringelser.

Det er naturligvis en investering samt

frigivelse af knowhow at deltage i

grupperne. Gevinsten for deltagerfirmaerne

er udvikling og indhentning

af viden samt skabelse af et netværk,

ferenceindlæg var med russiske indlægsholdere.

Ligeledes fandtes referencelister

over installerede BMSanlæg

af fabrikater næsten som i

Danmark.

Det lå i Luften, at mange af de

lande, som omkranser Kina, nu

lader bøssen for at kunne rulle ind i

Kina i takt med den kolossale udvikling,

der kræver mere bygningsautomation.

Allerede de olympiske lege i Kina i

2008 har indeholdt omfattende

opgaver både for rådgivere og

entreprenører fra ind- og udland.

som kan være frugtbart i mange

andre situationer, idet man har erfaret

hvem, der er mester i hvad!

På møderne i Euro Disney blev følgende

resultater fra de anførte

arbejdsgrupper præsenteret:

Building Automation Systems

Task Group (BAS)

Dette område benævnes i Danmark:

bygningsautomation, og dækker

betegnelserne CTS (Centraliseret

Tilstandskontrol og Styring) samt IBI

(Intelligente Bygnings Installationer)


FAKTA

• Ting hedder, hvad man kalder dem

• Der er i Danmark ingen standardiseret

model for terminologi inden

for bygningsautomation

• Internationalt arbejdes der målrettet

i standardiseringsgruppen TC

247, men tilslutningen hertil fra

fabrikanter, entreprenører og rådgivere

i Danmark var så ringe, at

Dansk Standard ikke så mulighed

for dannelse af en lokal gruppe

samt BMS (Building Management

System), som i mange sammenhænge

udtrykker summen af CTS, samt

andre indeholdte delsystemer som

IBI, FoE (Forbrugs- Og Energiledelse),

FM (Facilities Management)

samt andre intelligente bygningsinstallationer

som f.eks. SIK

(Sikringsanlæg), der i stigende grad

lader sig integrerer – gerne på en

Intranet-bus, som kan rumme alle

firmaets intelligente systemer ved

anvendelse af det stadigt fremstormende

TCP/IP-bussystem.

BAS-arbejdsgruppen er den største

af Task-grupperne og omhandler de

ledende leverandører af BMS-anlæg

på verdensplan samt integratorer,

således at der samlet bygges på et

solidt fundament.

Dette Lon-mødes resultater var frigivelse

af en profil for datalogningsudstyr

og kontrolsystemer for BMSsystemer.

Den nye profil vil tillade fjernindhentning

af oplysninger, som rummes

i LonMarks internationalt godkendt

udstyr.

Gruppen besluttede desuden at udarbejde

en metode til afprøvning og certificering

af programmerbart udstyr.

Smart Home Automation (SHA)

Til forskel fra Lon i erhvervsbygninger

tales der her om systemer til

hus og hjem. Man havde i Taskgruppen

valgt at behandle området:

hvidevarer. Der blev lagt grundstenen

til udvikling af en række profiler,

som baserer sig på de standardiseringsbestræbelser,

der pågår på

den europæiske hvidevarescene.

I fremtiden vil nye profiler omfatte

flere større emner inden for husholdningsudstyr

såsom vaskemaskiner,

tørretumblere, komfurer og

ovne samt opvaskemaskiner og

køle- og frysebokse. Hertil mere

avancerede installationsmaterialer,

som automatisk forbinder komplementært

udstyr på frie positioner i

hjemmet. Dette vil sammenlagt forenkle

installationen og hæve funktionaliteten.

Alarm fra hjemmet kan organiseres

til en central, som tager aktion, når

beskeder indløber.

Belysningsgruppen

Den lystekniske arbejdsgruppe har

en række nye profiler i støbeskeen.

Disse vil understøtte skabelsen af en

intelligens, der er i stand til at skelne

lysets farve tilpasset aktuelle omgivelser.

På væsentlige områder vil den

nye intelligens kunne forbedre belysningsforholdene

specielt i kontorer.

Se i øvrigt artiklen i LonNyt nr.

4/2004, side 16: Lysets betydning

for vort velvære og effektivitet, af

Kim Hardi Nielsen, Philips-Danmark.

Gruppen arbejder desuden med profiler

for gadebelysning med intelligens,

der kontrollerer lampernes

pærers levetid samt funktioner for

fjernbetjening (mere herom i afsnittet:

gadebelysning).

Netværksgruppen

Denne gruppe forbereder adskillige

styringsprofiler, som åbner op for

ekspansion af LonMark-systemets

specifikationer. Hermed defineres

de parametre, der er i overensstemmelse

med aktuelle netværksstyringer

og kontrolværktøjer. De har hermed

skabt en åbning for, at den

indeholdte software kan anvende

plug-ins for derigennem at lette

integration og vedligehold af udstyr

fra forskellige fabrikater.

LonNyt 2006

Gruppen for netværksudstyr

Man taler her om routere, gateways

og lignende udstyr, som har en stor

betydning for etablering af netværksinterface-forbindelser

med

routerfunktion og porte for system

og protokolniveau. Ved et samarbejde

med netværksgruppen har man

konstrueret de backbone-komponenter,

som matcher med LonMarksystemspecifikationen

og TPC/IP.

Systemintegrationsgruppen

Denne gruppe gennemfører et forbløffende

nyt program for at eksaminere

og certificere installatører til

integratorer. Et emnerelateret udvalg

oprettes straks for at udarbejde baggrunden

for hele certificeringsprojektet.

Det er gruppens plan at have

programmet klar i 2006.

I Danmark har Dansk El-Forbund i

samarbejde med EL-fagets

Uddannelsesorganisation skabt en

helt ny elektrikeruddannelse med

overskriften: bygningsautomatik,

som fører elbranchen vidt mod integratorfunktionen.

Se artiklen andetsteds

i dette blad.

Konklusion på

gruppepræsentationerne

Denne blev givet af administrerende

direktør for LonMark International,

Barry Haaser, som sagde: Jeg er virkelig

imponeret over den iver og

entusiasme, der præsteres af vore

gruppemedlemmer, som kommer

fra store og mindre virksomheder

overalt i verdenen. Alle arbejder

sammen for at videreudvikle det

åbne system: Lon, som nu er lettere

at projektere, specificere, installere,

systemintegrere og siden hen servicere.

Systemet er nu med både

europæisk og amerikansk standardiseringsmateriale

og er derfor en

hovedaktør på verdensmarkedet

som et “åbent system”.

For yderligere oplysning om

LonMark International forenings

medlemmer, program om tilhørsforhold

og certificering kan ses på:

www.lonmark.org., afsluttede Barry

Haaser med

9


LonNyt 2006

En genial opfindelse

Indsamling af forbrugsdata har for

Lon været en naturlig sag. En række

firmaer – som f.eks. Kamstrup – har

perfekte og kvalitetsbetonende produkter.

Lovgivningen i Danmark

omkring strategi for og antal af

målere er utilstrækkeligt set ud fra

de krav, der stilles til driftspersonalet

i alle firmaer, som siger, at de er

grønne og gerne vil deltage i kampen

om reduktion af vort nationale

CO2-værdier ud fra kendte geografisk

opdelte arealer!

For at drive professionel energiledelse

er det nødvendigt med et

strategisk antal afregningsmålere

og fordelingsmålere. Det koster ca.

20% at etablere en måler, hvis måleren

er med i rådgiverens projekt

kontra at skulle indbygge den senere

– så er det 100%, foruden afbrydelse

af el-forsyningen.

Det er ofte forbundet med en hel

del udstyr såsom målertransformatorer,

installationer og evt. pulsindgange

i f.eks. BMS-systemer at etablere

en måler.

Mange målere er forskellige inden for

hvert forbrugsområde, hvad enten

det er el, vand eller varme, så en

standardisering på tværs er ønskelig.

Nu til det geniale!

Tænk at være fri for måleudstyr i

form af en måletransformator, målerudgange,

kabelinstallation m.v. Den

geniale løsning er en lille enhed, der

placeres på alle typer målere, som

har visning af forbrugstallet, som det

nu overvejende har været i årtier. På

måleren foran tallene kan placeres en

lillebitte enhed, som affotograferer

målerværdien og som via en Lon-forbindelse

bringer målerværdien til

programmet, der håndterer forbrugsledelsen.

Dvs. alle/mange eksisterende

målere kan forblive urørte – blot

skal den lille fotoenhed placeres

uden på målerens glasfacade. Ingen

målertrafo – ingen hardware i undercentraler!

10

Der er så samme talværdi, hvad

enten man ser på BMS-systemets

forbrugsregistrering, eller man vipper

fotoøjet væk fra glasset på den

eksisterende måler.

Lon-styret gadebelysning

Et nyt område: gadebelysning, er

bragt under kontrol ved hjælp af

Lon-udstyr. Området er i kraftig

udvikling, og der var indlæg dels

fra Norge ved projektmager Lasse

Hertel Kongsberg, Analogi, og desuden

fra Italien ved Silvia Sgaggio fra

marketing i Viabus s.r.l.

I Norge er det Candelon System

Architecture, der har leveret mange

af komponenterne. Hertil anvendes

iLon 100 som kommunikationsled.

For organisering af kontrollen er der

anvendt en server med Candelon

Street Light-database.

Som styringsinput anvendes astronomisk

tidsstyring on/off. Dertil en

elektronisk dæmpningsprofil og 2

tilhørende profiler.

FAKTA

Det er vigtigere at blive forstået end

at tale helt korrekt!

Betegnelserne: “styring” og “regulering”,

anvendes ofte i flæng!

Når vi siger “styring”, er det således,

at f.eks. et skumringsrelæ ikke ser

det lys, som det aktiverer (det kaldes

et åbent system).

Når vi siger “regulering”, er der en

sammenhæng mellem f.eks. den

rumføler og den ventil, der åbner for

det varme vand, hvor rumføleren

mærker den ændring, som den har

bedt om (det kaldes et lukket

system).

Opfindelsen er svensk, og den blev

præsenteret af Martin Jervill. Flere

oplysninger er lovet – dette ud over

de 3 minutter, som vi fik lov til at

se enheden i lufthavnen på vej til

LonWorld 2005.

Som overstyring af den automatiske

styring er der rush-hour overridning.

Der måles samtidig aktuelt energiforbrug

samt en række parametre

og log-værdier.

Logningen omfatter nedenstående

værdier, som indgår i en standard

CMM-monitoring:

Der logges:

• Lampelysniveau

• Lampeenergiforbrug

• Lampebrændetimer

• Lampetemperatur

• Lampespænding aktuel

• Maksimumsspænding

Der alarmeres for:

• Lampefejlalarm

• lampemaksimumtemperaturalarm

• Lampeover/underspændingsalarm

• Lampespændingsalarm

• Defekt lampealarm

• Brændetimeralarm

Der måles:

• Energiforbrug

• Lysniveau (2 niveauer)

• Brændetimer

• Lampestatus

Hertil en række vedligeholdsoplysninger:

• Alarmrapport for manglende

belysning

• Alarmrapport for svag belysning

• Lyskildeudskiftning

• Lampeudskiftning

• Udskiftning af andet udstyr


Aktuelle opgaver for Lon-styret

gadebelysning:

• Der er i Oslo bragt ikke mindre

end 5.500 lamper under kontrol

via Lon

• Hertil 750 high-power luminans

på 250W og 400W

I Italien markerer man, at der

anvendes LonWorks power line

communication. Der er allerede Lonstyring

på over 10.000 lamper med

anvendelse af DALI fra Philips, der

har givet en 45% besparelse i elforbrug.

Desuden oplyses, at energiforbruget

generelt er reduceret med minimum

30%, og at behovet for lampeudskiftninger

er reduceret. Nu kan der

være op til 12.000 brændetimer, og

besparelsen for fysisk vedligeholdsarbejde

er reduceret med 50%.

Sammenlagt: en tilbagebetalingstid

på 3 år!

Der er ingen tvivl om, at disse erfaringer

også kan anvendes i

Danmark – måske er nogen allerede

startet!

Det at opsætte sensorer, således at

når der ingen biler er på en oplyst

(motor)vej, så dæmpes/slukkes lyset

for så at tænde, når en bil nærmer

sig det område, der oplyses, det er

en vigtig behovsorienteret løsning.

Tænk på de jyske motorveje, hvor

der næsten ingen trafik er – og

endnu mindre om natten!

Thomas Sack fra Secyourit GmbH giver et indlæg i paneldiskussionen

Smart Home Automation (SHA)

Det har længe ulmet, og tilvæksten

på området: Smart intelligent

home automation, har været

stor. Der var på udstillingen da

også mange nye tilbud fra diverse

Lon-fabrikanter for SHA.

Også omkring det centrale servicecenter

baseret på OSGi (Open System

Gateway initiative) er der sket fremskridt.

Målet er at de elektrisk-elektronisk-intelligente

enheder i hjemmet,

såsom vaskemaskine/tørretumbler,

køle/fryseskab og komfur/ovn melder

fejl til det servicecenter, man er tilknyttet

– og også gerne viser fejlindikation

på display eller PC i hjemmet.

LonNyt 2006

Måske kan fejlen rettes med et software-opdate

over nettet, eller der

arrangeres et servicebesøg efter

aftale mellem lejligheds/husindehaveren

og OSGi-servicecentret. Som

det er omtalt foran i LonMarkarbejdsgruppen

for SHA, arbejdes

der på standardisering og integration

af mange typer udstyr i hjemmet

for LonInterface.

Det kan også tænkes, at resultaterne

fra Lon-vejbelysning kan anvendes

direkte i SHA-udebelysning,

som er et markant område i SHA,

idet undersøgelser i USA viser, at

mere end 80% af villaejere har udelysstyring

som en del af SHA.

11


LonNyt 2006

Smart Home Automation var desuden

det emne, som havde flest indlæg på

konferencen: The Business Track, og

specielt dem på den anden side af

kloden med Korea og Japan i spidsen

var markant repræsenteret, lige som

de var på udstillingen.

Mest markant både på konferencen

og på udstillingen var Samsung

med produktet, der bærer navnet:

Homevita”, og har alt, som den

aktuelle fantasi kan ønske sig installeret

i hjemmet.

Entertainment med:

• stor home-teater

• digitalt album

• DVD portalservice

Note: Det er hårdt at skulle indrømme,

at første punkt her måske er

det, som hele familien er fælles om

og derfor kan være området, som

får pilen til at svinge over til anskaffelse

af SHA.

Health med:

• Kontrol af temperaturer i rummene

• Integreret air-conditionering

12

• WEB-dokumentation af programmer

for gymnastik og andre helsegivende

aktiviteter

• Uddannelsesprogrammer med sprog

og alt andet, som vi i Danmark kender

det fra folkeuniversitetet

Kommunikation med:

• Online kommunikation

• Wireless kommunikation

• Videokommunikation

• Internet-leksikon

• Tilkald fra vagtcentral

Beskedcentral med:

• Oplysninger mellem familiemedlemmerne

med ankomst/afgangstider

• Telefonbeskeder

Dørkontrol m.v. med:

• Hoveddørskamera, der ved døren

fotograferer alle, der trykker på

knappen

• Udstyr i den parkerede bil

Monitering med:

• Forbrugsindberetning af el, vand

og varme

• Kameraer i hjemmet til fjernkontrol

Sikring med:

• Indbrudsalarm

• Røg/brandalarm

• Vand/gaslækage

• Nødtilkald

Integration med servicecenter omfattende:

• Tilkobling af alle hårde hvidevarer

• Mulighed for mobiltelefon fra kontoret

for f.eks. at åbne døren for ham,

der skal skifte vandhanepakning

• Kontrol af at alle enheder i hjemmet

er i orden

Samsung viste installationer i mange

højhuse, som var forsynet med SHA.

Der blev vist konfigureringer af en

hel by med en hovedcentral i en

vagtcentral. Derudefra ringforbindelse

til alle inputkilder som satellitantenner,

servere, entertainmentkilder,

servicepersonale, der via OSGi er

fuldtidskontolleret. Derefter ringforbindelse

til alle kvarterer i byen, som

igen underopdelte til de enkelte

gader og områder inden et bredbåndsforbindelsen

gik ind i boligbygningerne

og som foruden SHA var bredbåndsnettet

også til anvendelse i


erhvervsbygninger, der kan opnå

samme muligheder og fleksibilitet.

Dernæst blev der demonstreret

systemer, som var totalt trådløse i

hjemmet og til hovedcentret – fuldstændig

som en moderne mobiltelefon

i fuld udbygning. Også her er

det trådløse i kraftig udvikling.

Rent marketingmæssigt så afslørede

Samsung, at de i Korea har en markedsandel

på over en tredjedel af

markedet. Desuden at de havde

udviklet systemer, som er tilpasset

regler og love i USA samt

amerikanernes

behov og ønsker til

SHA. Det fremgik, at

man i USA var i gang

med et boligområde

med 100 huse.

På samme vis havde

man en pakke, der

passede til de kinesiske

krav og ønsker.

Alt er jo stort i Kina,

så her var der tale om

2.500 boliger, hvor de første 740

var færdige i første kvartal 2007.

Ikke uventet var der også en model

for Europa, opdelt som vi kender

det i:

• IT med TV, video, pc og IP-telefoni

• Komfort med temperatur- og klimakontrol

• Sikkerhed med nødtilkald, indbruds-

og brandalarm samt rørbruds-

og hårde hvidevarealarm

Alt sammen med kontaktflade til

fjernbetjening fra pc, PDA og mobiltelefon

m.v.

Også hos os er IT-entertainmentområdet

en nøglefaktor, som kan

fremme beslutningen om anskaffelse

af SHA.

Det nye, som fremmer beslutningsgrundlaget

for etablering af SHA, er

påbud om røgalarmer alle steder,

hvor mennesker sover, samt rørbrudsalarm,

som er påkrævet i

nogle forsyningsområder og desuden

måleraflæsninger.

Der er desuden Samsung-referencer

fra Holland, Spanien og Rusland og

på sidste side i deres præsentation

søger de partnere i andre lande –

var det noget? så kontakt:

www.samsung.com/homenetwork.

Generelt i Danmark – og ikke kun i

Jylland – er det det, som en fornuftig

dansker vil betale for, og, som

giver mulighed for gevinst!

Gevinsten kan f.eks. være:

• Økonomisk

hvor SHA giver energibesparelser

• Sikringsmæssigt

hvor SHA varetager familiens sikkerhed

• Komfortmæssigt

hvor SHA tilsikrer den optimale

komfort

• Fremtidssikkert

hvor SHA ved en enkel omprogrammering

kan tilpasses nye

krav ved familieforøgelser eller at

de unge forlader reden

• Investering

hvor SHA er en investering, som

hæver boligens salgsværdi i takt

med boligmarkedets udvikling

LonNyt 2006

At vi så i dag kan komme nemt til

en ekstern kontakt med det hele på

én gang i én samlet applikation i

form af bredbåndsnettet – dette vil

helt sikkert også fremme udbredelsen

af SHA i Danmark.

Det, man i denne sammenhæng

skal tænke på, er, at farmand – men

også andre i familien – fritages for

en række tilbagevendende pligter

hen over året og således bedre kan

frigøres og dyrke familielivet.

I dag hvor

job/karriere,

børn, bil og

huse er i

centrum, er

det rart at

være fri for

at skulle

huske diverseaktiviteter.

Nu kan

familien

mødes og

afslappet nyde livet og deres fælles

samvær.

Måske bør vi finde en andet og

mere velklingende betegnelse som

erstatning for SHA/SHT/IHC, og

hvilken betegnelse vi ellers benytter.

Det kan måske være: “intelligente

hjem”, “IT i hjemmet” – har du et

bedre forslag, der fremmer udbredelsen?

Så kom med det!

13


LonNyt 2006

Udviklingen af bygningsautomation

på det russiske marked

I Rusland og de baltiske CIS-lande

er der god gang i erhvervsbyggeriet.

Det er specielt i Moskva og St.

Petersborg, der er en udvikling i

gang. I Moskva er det specielt den

“new Moscow Ring” og “Moscow

City”, der tegner sig i ordrebøgerne.

Der er noteret en ordrefremgang for

det seneste år på 20%.

Interessant er også udviklingen i en

række andre russiske regioner og

specielt de store byer som f.eks.

Yekaterinborg.

I Rusland har man de samme problemer,

som vi har kæmpet med

omkring forståelsen for vigtigheden

af den bygningsautomation, som er

nødvendig for at kunne opnå de

komfortparametre, som professor

P.O. Fanger er blevet verdensberømt

på. Dét at kunne hæve medarbejdernes

produktivitet med 5-8% har

stor effekt på “the bottom line”. Dét

at medarbejderne selv på deres

egne PCer kan justere komfortparametrene

giver hos mange tilfredshed

og engagement.

Det er derfor vigtigt, at de primære

beslutningstagere i et byggeri

bibringes betydningen af den rette

bygningsautomation og heraf skabte

komfort. Beslutningstagerne er

ofte foruden bygherren arkitekten,

et udviklingsfirma, en totalentreprenør

og så heldigvis ofte i Danmark

en bygherrerådgiver, som dog ofte

kun i beskedent omfang kender til

bygningsautomation.

14

Der startede i 2004 et russisk Building

Automation-træningscenter ved

et samarbejde mellem BIG-RU (BACnet

Interest Group Russia) og Lon-

Mark Russia. “Tænk, hvis denne idé

blev praktiseret i mange andre lande,

bl.a. Danmark, så ville udviklingen

for bygningsautomation i Danmark

kunne accelereres, samt viden og service

blive kraftigt forbedret.”

Der undervises i Rusland meget fornuftigt

også i reguleringsteori for

HVAC- og sikringsanlæg. Man imø-

Markering og propaganda for Lon-teknologien

på det russiske marked

Man taler i Rusland om, at der reklameres

og propaganderes for lidt om

effekten af BMS. Der er for få udstillinger,

hvor BMS er repræsenteret.

Der mangler normer og standarder

for BMS. Der mangler Internet-opsætninger,

som beretter om fordele ved

BMS og uddannelsesformål. Der

mangler “round table”-arrangementer,

hvor man diskuterer og spreder

viden om de positive resultater, som

BMS kan give.

Der kunne arrangeres fremvisninger

af projektet: “Hi-tech-house 2006” i

Moskva, og der bør arrangeres

seminarer i forbindelse med diverse

udstillinger.

De statistiske værdier for BMS

begynder at tage form i Rusland.

Dette bl.a. på punktfordelingen,

hvor status er:

• 25% til HVAC-forsyningsanlæg

• 36% til IBI-rumkontrol

degår således den fejlfunktion, som

er stærkt afskrækkende – også i

Danmark, at teknikerne véd alt om

IT-software og PC, men ikke en dyt

om den reguleringsfunktion for

HVAC, som de aktuelle bygningstekniske

anlæg skal betjene.

Det blev oplyst, at der aktuelt er ca.

200 teknikere under uddannelse på

det russiske uddannelsescenter for

bygningsautomation, specielt baseret

på åbne systemer som Lon samt

BACnet.

• 22% til el og belysning

• 17% til diverse alarmeringer

Ser man på udbredelsen af bussystemer,

så fører LonWorks med faktor

4 foran summen af Metasys,

Simplex Comfort og ModBus m.fl.


Der blev præsenteret perspektiver

fra Kinas ledende IT-integrator

Honbo Zhou, Ph.D, CTO of IT Group

i Beijing. Det blev oplyst, at:

• Kina konsumerer årligt 40-50% af

verdens produktion

• BMS-installationer udgør 5-10% af

byggemarkedet

• De fleste nye boliger er boligblok-

Målsætninger og ønsker i USA

Der blev gennemført 2 paneldiskussioner

– begge med amerikanske

emner og deltagere. Den første var

med Boing som hovedindleder

under overskriften: “My Vision of

the Perfect Building Automation

System”. Det værdsættes meget, at

Lon er ét af de åbne systemer, der

gør integrationer og sammenkoblinger

mulig på en rationel måde, således

at man frit kan bruge systemer

fra Honeywell, Johnson Control,

Siebe, Ciron, Siemens, Staefa,

Invensys, Rockwell Automation,

etc., og således at man til den givne

opgave kan udvælge de bedste

systemer og løsninger.

Der synges dernæst en sang om hvorfor

Boing Long Beach valgte LonWorks

i stedet for andre åbne systemer. Der

potentioneres mange af Lons fordele,

LonNyt 2006

Udviklingen i Kina på BMS-markedet

hvor senest tidsprogrammer og trendlog

er kommet med. Ligeledes den

stadige udbygning af plug-ins værdsættes.

Der afsluttes med en listning

af det udstyr, der foretrækkes, angivet

med hardwaretype og leverandører,

heriblandt frekvensomformeren

VLT fra Danfoss.

Den anden paneldiskussion gik

under fanen: “Reducing Cost and

Increasing Value by specifying an

Open System”. Det var med baggrund

i en aktuel løsning, hvor “the

U.S. Army Corps” og “Design and

Construction Agent for Army and

Air Force Military Facility” har

udvalgt Lon og en række definerede

“guides” specificerede for Lon-systemer.

I alt 5 specifikationer under

UFGS – defineres her som værende

deres “kogebog”.

ke, der har behov for BMS-infrastruktur

• BMS-markedet i Kina er 60 millioner

USD pr. år

• SHA-markedet i Kina er 2,5 milliarder

USD pr. år

• Der ses meget på “open standards”

som LonWorks, OPC, og

XML og Java er meget anvendt

• Lon har en markedsudbredelse på

over 30% i Kina

• OPC er også i Kina en meget

anvendt løsning til sammenbinding

af diverse systemer

• Kina spejder kraftigt efter international

teknologi og partnere for at

realisere kontrol af energimarkedet

i Kina

I begge paneldiskussioner blev det

kraftigt fremhævet, at Lon var baseret

på standarden ANSI-709-1 for

USA. I Europa er det standard

EN14908, der er gældende. Der

arbejdes nu på at etablere en ISOstandard,

som skal være fælles for

hele verdenen. Desuden blev det

pointeret, at Lon er en økonomisk

attraktiv løsning set i totalsammenhæng.

15


LonNyt 2006

Lon-konkurrenter

Det er godt at se, at konkurrencen

fra TCP/IP-kommunikationen og

BACnet-løsninger er landet konstruktivt

i Lon-området. Dette således,

at alle tre systemer er bragt i

konstruktivt samarbejde og samspil.

Det er i dag ikke enten Lon

eller BACnet – men mange steder

både/og! Specielt hvis BACnet vælges

til forsyningsanlæg og Lon til

kontorer og alle opholdsrum, det

hele bundet op til managementniveau,

hvor det er TCP/IP protokollen

på Ethernet, der i dag overvejende

er det samlende netværk for

al IT i bygningen.

Det syder og koger i mange udviklingsfirmaer,

og det er spændende

at se, hvad næste trin bliver inden

for området.

At det trådløse er henne om hjørnet,

er der mange jungletrommer,

Echelon-standen

Echelon-standen var igen med

mange nyheder i form af bøger,

datablade, arbejdende modeller samt

undervisningsprogrammer hver

halve time omhandlende de seneste

udviklinger. Der var også lagt op til

hygge og spænding med en række

konkurrencer og lodtrækninger, hvor

flere danskere fik meget at slæbe på

og med hjem. For slet ikke at tale

16

der fortæller. Det er ikke mindst

inden for “home automation”.

Der blev vist en udviklingsprognose,

hvor omfanget af det trådløse

vil vokse med en faktor x 9 fra

2004 til 2008.

Samme præsentation viste også, at

Ethernet første gang blev anvendt i

1972 af Bob Metcatle, og i dag er

det den absolut mest anvendte

medie.

En speciel præsentation berettede

om Internet protokollens udvikling,

hvor den seneste – men ikke sidste

– betegnes “IPv6”.

Hele IP's udvikling startede af Dr.

Robert Kahn i en 4-bits udgave.

NASA videreudviklede til 8-bits

videre til 16-bits og nu med 32-bits

til 129 bits, hvor specielt længden

om konstant udskænkning af kaffe

med brød til og så sidst på dagen øl

og kold hvidvin.

Echelon-standen er stedet, hvor

medbragte spørgsmål kan finde

svar, idet der er mange specialister

til stede, og der er efterhånden en

betragtelig mængde af specialister

fra mange lande.

på adressen er udvidet. Det forventes,

at IPv6 vil dominere alt IT gennem

de nærmeste år lige fra PC,

mobil, biler, digitalt TV til radio og

automation. Meget af udviklingen i

Asien med Kina og Korea i spidsen

baseres på IPv6. Man har her under

APAN (Asian Pacific Advanced

Network) nedsat et IPv6-task force

med planer frem til 2012.

Omkring dette emne kommer selv

fantasien på overarbejde, idet der

forskes og udvikles i højeste gear.

Dr. Robert Kahn konkluderede, at:

“Internettet er den logiske arkitektur

– mere end blot et fysisk objekt

kombineret med router og switches.”

Det meste af verden summer af IP,

så det er med, at vi fokuserer på

dette emne.


Kongressen var velorganiseret,

og arrangementerne blev gennemført

efter programmet og næsten

til tiden. Der var mange spændende

nyheder og videreførelser i forbedrede

udgaver på “track”.

Specielt gadelys styret med Power

Line og iLon100 var en forfriskende

nyhed med et enormt marked.

Det, at man kan spare 30% af energien,

må tænde lampen hos mange

forsyningsselskaber, kommuner

m.v.

Også Home Automation fik et kraftigt

løft, som man kaldte: “fra myte

til realitet”. Det bliver virkelig spændende

at se, om de strategier, som

blev præsenteret, kan give gennembruddet

nu.

Kataloget, som beskrev hele kon-

Også Home Automation fik et

kraftigt løft, som man kaldte:

“fra myte til realitet”.

Summation af deltagelse i LonWorld 2005

Edvin Sanggaard

LonWorks ® Network Integrator

gressen, var i særklasse med gode

oversigter over indhold i “track”ene

samt CV for alle indlægsholdere.

Desuden fandtes en summarisk

omtale af alle udstillingsstandene i

alfabetisk form ud fra firmanavnet.

Det var godt at se, at det igen har

været muligt at skabe og udvikle så

mange Lon-nyheder, at konferencen

kan betegnes som en succes.

Opnå mere - benyt ekspertviden, når det kræves!

LonWorks® Integration

Projektstyring

Uafhængig rådgivning

Programmering og udvikling

Seminarer og uddannelse

Edvin Sanggaard * Rugmarken 13 * 5260 Odense S

Tlf.: 65 91 17 17 * Mobil: 20 20 77 97 * www.sanggaard.dk * es@sanggaard.dk

17


LonNyt 2006

Ny uddannelse for

Bygningsautomatik

■ AF BENNY YSSING, DANSK EL-FORBUND

– En ny uddannelse som indeholder

IBI / CTS / Sikringsanlæg

- En ny uddannelse som sammenfatter

IBI /CTS / sikring m.v. til

BMS

Bygningsautomatikuddannelsen er

direkte målrettet mod branchens

efterspørgsel af medarbejder, som

dækker og implementere områderne

til BMS.

Uddannelsen sikre medarbejdere

som kan installerer, programmere,

koordinere samt fejlfinde og vedligeholde

bygningsautomatik, som i

stigende omfang udføres i snart

sagt alle moderne byggerier.

18

I forbindelse med de avancerede ITdelanlæg

som bliver mere og mere

almindeligt at installere i moderne

byggerier. Den integration som foregår

imellem de forskellige IT-delanlæg

har der gennem årene været en

del snak omkring hvordan opgaven

kan løftes med kompetencer. Og her

har vi så uddannelsen som er sammensat

ud fra input fra store dele af

bygge-branchen med udgangspunkt i

en lærling uddannelse.

Uddannelsen er opbygget som en

moduluddannelse, som skoleforløbene

er opbygget over, disse afsluttes

med færdiggørelse i hvert

modul, så de lærte kvalifikationer

på skoleopholdene umiddelbart i

De elementer som bygningsautomatik uddannelsen er bygget op om.

det efterfølgende praktikophold kan

benyttes og dermed videreføres til

brugbare kompetencer.

Det giver virksomheden mulighed

for både praktisk og effektivt at

benytte sig af de færdigheder som

lærlingen har tilegnet sig på skoleopholdet.

Bygningsautomatikuddannelsen er en

lærlingeuddannelse som varer 4 år,

og det er en vekseluddannelse med

skiftende praktik og skoleophold.

Der er 5 skoleophold, startende

med et Grundforløb på 20 uger og

4 Hovedforløb på henholdsvis 10 –

8 – 9 – 8 uger, sammenlagt i alt 55

uger på teknisk skole. Det vil sige


Det er med at holde tungen lige i munden når alle disse elementer skal ind på et grundlæggende niveau i en uddannelse.

mere end et års specialuddannelse i

bygningsautomation.

Efter Grundforløbet og første

Hovedforløb på teknisk skole har

lærlingen et kendskab til opbygningen,

udførelse, samt dokumentation/love

og regler omhandlende

faste installationer i boliger,

erhvervsbygninger, samt industriinstallationer.

Hertil også komplekse

motorinstallationer og styringer.

Efter andet Hovedforløb har lærlingen

kendskab til opbygningen og

udførelse af intelligente bygningsinstallationer

indeholdende belysning,

varme, adgangskontrol, indbrudssikring

og netværk til datakommunikation.

Efter tredje Hovedforløb har lærlingen

kendskab til opbygning og

udførelse af styring og regulering af

ventilation, varme og køling med

undercentraler og hovedstation

(CTS anlæg). Lærlingen har derudover

kendskab til udførelse og pro-

grammering af sikringsanlæg herunder.

AIA - ADK- ABA- ITV anlæg.

Efter fjerde Hovedforløb har lærlingen

kendskab til integration og programmering

af komponenter og

systemer, som indgår i et IBI og et

CTS anlæg. Lærlingen har kendskab

til opbygning og programmering af

større Building management systemer,

som klarer hele bygningens IT

behov (BMS). Forløbet afsluttes med

en teoretisk og praktisk prøve som

udmøntes i et svendebrev. Med

overskriften “Bygningsautomatik”

Intelligente bygningsinstallationer

IBI er et marked i vækst, flere og

flere byggeprojekter store som små,

rummer intelligente installationer.

CTS er med i denne uddannelse og

er for første gang blevet uddannelsesdækket

når vi ser på at opbygge,

programmere styringer og reguleringer

for ventilation, varme og

køling i undercentraler samt udføre

installering og programmering af

hovedstationer.

LonNyt 2006

Sidste modul er en uddannelse,

hvor man udfører integrationen

mellem forskellige bussystemer og

netværkssystemer. Dette er indeholdt

i udførelsen af svendeprøve

opgaven, hvor der skal udføres integration

af TCP/IP, OPC, LON og BAC-

NET med flere.

Uddannelsen er godkendt af undervisningsministeriet

og starter op i

starten af 2006 med 2 hold et hold

på Sjælland og et hold for Jylland

og Fyn.

Uddannelsen Bygningsautomatik er

med til at sikre kunderne at det er

medarbejdere med den rette profil, så

teknikken kan implementeres og

opfølges via et professionelt grundlag.

Yderligere oplysninger om uddannelsen

kan ske til undertegnede

Faglig uddannelsessekretær

Benny Yssing

Tlf. 3329 7000

19


LonNyt 2006

– Fleksibiliteten gør, at det kan justeres, som skolen eller den enkelte lærer ønsker. Og selv om vi programmeret

systemet, har brugerne stadig mulighed for at skrue op og ned. Bliver der senere behov for flere

bevægelsesmeldere, så er det bare to klik, så kører det, siger Torben Bryntesson, Herlev Kommune, th.,

som her sidder i et af klasselokalerne med el-installatør Palle Hansen fra Strømkilden.

– Der er uendelige

muligheder i det system

■ AF ERLING MADSEN

INFORMATIONSCHEF, PHILIPS DANMARK A/S

Sektionsleder Torben

Bryntesson, Herlev Kommune er

meget tilfreds med brugen af

Philips LightMaster Modular, som

har halveret installationstiden på

Hjortespring Skole og som giver

en utrolig fleksibilitet fremover:

Nu skal løsningen også bruges

på de øvrige fem skoler

Installationstiden er halveret og

omkostningerne dermed reduceret.

Der er en enorm besparelse på

elregningen. Fleksibiliteten er opti-

20

mal. Vedligeholdelsen er gjort

enkel. Og der er en præventiv effekt

ved eventuelt indbrud.

– Der er uendelige muligheder i det

system. Det er helt sikkert et

system, vi vil bruge fremover,

erklærer sektionsleder Torben

Bryntesson fra Herlev Kommune.

Kommunen er netop nu i færd med

en gennemgribende renovering af

lysanlægget på Hjortespring Skole,

og da Torben Bryntesson blev præsenteret

for Philips LightMaster

Modular var han ikke i tvivl om, at

hér var løsningen til lysstyringen.

FAKTA

Philips Light Master

Modular anvender den

åbne LON protokol i

overensstemmelse

med LonMark specifikationerne,

og kan

integreres med CTS,

solafskærmning m.m.

Og arbejdet på Hjortespring Skole

har bekræftet at det er en god løsning,

som også vil blive brugt, når

kommunen successivt går i gang

med de øvrige af de i alt seks skoler.

Masser af fordele

Torben Bryntesson fremhæver en

stribe fordele: Installationen er blevet

væsentlig billigere end kalkuleret

– der er foreløbig brugt en halv

million kroner og det er cirka

200.000 kroner under, hvad det

ville koste med hidtidige løsninger.

Desuden er der er nu kommet jordforbindelse

på alle installationer.


– Fleksibiliteten gør, at det kan

justeres, som skolen eller den

enkelte lærer ønsker. Og selv om vi

programmeret systemet, har brugerne

stadig mulighed for at skrue

op og ned. Bliver der senere behov

for flere bevægelsesmeldere, så er

det bare to klik, så kører det, siger

Torben Bryntesson.

Han fremhæver, at denne løsning

gør, at der ikke skal bruges dyre

systemfolk, men det hele klares af

elektrikeren. Efterfølgende kan kommunens

medarbejdere så stille og

roligt programmere blandt andet

dagslysstyringen i samarbejde med

brugerne.

Kommunen har også valgt at bruge

Philips Dali-spoler, så skolebetjenten

kan overvåge ikke blot hvert eneste

armatur, men også hvert eneste rør:

– Så kan han på sin computer se,

når en lyskilde skal skiftes. Og han

kan gå ind og slukke helt, hvis et

område på skolen ikke bliver brugt.

Og om natten tændes der lys, hvis

der er indbrud i et lokale, understreger

Torben Bryntesson.

Renoveringen af lyssystemet fortsætter

til næste år. Den årlige elregning

på op mod 500.000 kroner er

allerede reduceret med 50.000 kroner,

og Torben Bryntesson venter, at

der vil kunne spares cirka 150.000

kroner når renoveringen er helt gennemført.

Installationstid halveret

Det er firmaet Strømkilden, som

står for el-installationen. Og det er

første gang, firmaet bruger Philips

LightMaster Modular, som kom på

markedet i år:

– Det har ved installationen været

vores erfaring, at materialet har

været en fornøjelse at arbejde

med. Light Master Modular monteres

alene med stik, hvilket gør

monteringen nem og fejlfri. Vi

havde sat to måneder af til opgaven

– men lavede det på én måned

uden at få sved på panden, fortæl-

ler el-installatør Palle Hansen fra

Strømkilden.

Palle Hansen var ret imponeret over,

hvor nemt og hurtigt, det gik med

de 25 klasseværelser.

Palle Hansen siger, at et problem

med at lave lys i klasselokaler er, at

der bruges for megen tid med

installation, og i den tid kan lokalet

ikke bruges:

– Men vi kunne afslutte installationen

efter hvert klasseværelse og

hermed opnå belysning og betjening

med det samme, således at

lokalerne dermed kan tages i brug

upåvirket af, at tilsvarende arbejde

fortsættes i næste lokale, siger Palle

Hansen.

Palle Hansen føjer til, at Light

Master Modular er forprogrammeret

til tænd og sluk funktion samt

dæmperfunktion, og så kan kom-

Det hele er samlet i én boks, og der skal

ikke laves kabling til eltavlen.

Stikforbindelsen i siden gør, at boksen

klikkes på – og skal der ændres på rummene

senere, flyttes den nemt til en

anden placering.

LonNyt 2006

munens medarbejdere efterfølgende

selv programmere og dermed finindstille

systemet.

Ingen kabling

– alt samlet i én boks

Lysstyringssystemet er beregnet til

både mindre og større bygninger,

og ifølge Philips vil tommelfingerreglen

være, at installationstiden

kan reduceres med op til 70 procent

og der kan spares 30 procent

på omkostningerne ved brug at

stikforbindelsesløsning i stedet for

traditionel kabling til/fra lysstyringen

til armatur.

– Da lysstyringen er samlet i én

boks, som monteres under loftet i

nærheden af armaturerne, skal der

ikke trækkes kabler ud til tavlen.

Armaturerne tilsluttes i siden af

enheden, og skal rummet bruges

til noget andet eller vægge flyttes,

er det også nemt at ændre lysstyringen,

så den passer til brugernes

nye krav. Desuden er systemet skalerbart,

så det er nemt at opgradere,

hvis behovet øges senere, fremhæver

Product Market Manager Kim

Hardi Nielsen fra Philips Lys.

Han tilføjer, at investerings- og

driftsomkostningerne kan reduceres

med op til 50 procent.

Systemet, er kompatibelt med praktisk

taget alle typer af lyskilder, de

fleste spoletyper for lysstofrør, og

de nyeste innovative armaturer

samt LED-teknologi.

– Systemet er designet med henblik

integration med intelligente bygningsinstallationer.

Via den åbne

LonWorks®-protokol kan det eksempelvis

integreres med CTS, solafskærmning

samt sikkerheds- og

adgangskontrol, siger Kim Hardi

Nielsen.

Til systemet findes der et bredt tilbehørsprogram,

idet der findes sensorer

til bevægelse- registrering

(PIR), dagslysregulering og infrarød

fjernbetjening, så hvert armatur kan

styres individuelt.

21


LonNyt 2006

Hvad er LonMark

International?

■ AF EDVIN SANGGAARD, LONMARK DENMARK

LonMark International er en uafhængig

verdensomspændende

organisation, registreret og

med adresse i Califonien, USA.

LonMark International samarbejder

med nationale LonMark

søsterorganisationer fra hele

verdenen, heriblandt LonMark

Denmark.

LonMark International’s mission er

at sikre en nem og effektiv integration

af nye produkter fra forskellige

producenter som understøtter åbne

kontrolsystemer med anvendelse af

USA standarden ANSI/EIA709 og

Europa standarden EN14.908.

LonMark International tilbyder et

åbent forum, hvor medlemsvirk-

22

somhederne kan samarbejde om at

udvikle markedsføringsmateriale og

standardiseringsmateriale, og til at

promoverer tilgængeligheden af

produkter som understøtter det

åbne system (interoperability).

LonMark International har 3 hovedformål:

• Koordinering af internationale

arbejdsgrupper, der udvikler løsninger

og regelsæt for kontrolnetværks

apparater, med henblik på international

LonMark standardisering.

• Promovere fordelene ved at

anvende interoperable LonMark

produkter.

• Sørge for fælles markedsføringsaktiviteter

og materiale til virksomhederne,

der producere produkter

iht. LonMark’s regelsæt.

Produkter som er blevet verificeret

og kontrolleret til at overholde

LonMark’s regelsæt for overenstemmelse

med standard, og mulighed

for at påfører produktet LonMark’s

logo som bevis på dette. LonMark

Logoet er en indikator for at det

specifikke produkt er blevet testet

og overholder alle guidelines, som

sikre at produktet kan “sameksistere”

og kommunikere i et LonMark

kontrolnetværk.

Hvad er ANSI/EIA709 teknologi?

ANSI/EIA709 er den amerikanske

standard, hvor EN14.908 er den tilsvarende

europæiske standard, som

handler om et databusbaseret

system, oprindeligt udviklet af firmaet

Echelon. Teknologien løser mange

af de problemer som kan opstå i forbindelse

med design, opbygning,

installering og vedligehold af kontrol

systemer. Netværket kan indeholde

fra 2 til 32.000 forskellige adresserbarekomponenter

i et og samme

system og kan anvendes i alle typer

af installationer lige fra supermarkeder

til store olieraffinaderier, fra fly til

togvogne, fra private boliger til store

kontorbyggerier. I stort set alle de

nævnte tilfælde går trenden uden om

proprietærer og leverandør specifikke

systemer og protokoller imod åbne

og leverandør uafhængige systemer

og protokoller, hvor producenterne

benytter standard chips, standard

operativsystemer og komponenter

efter EIA709 til at udvikle og forbedre

komponenternes pålidelighed,

holdbarhed, fleksibilitet og præstation.

Mere end 4.000 forskellige producenter

på verdensplan anvender

teknologien bag LonMark.


Building Technologies

Åben integration med DESIGO

Åben kommunikation i bygningsautomation tillader integration på alle niveauer i

tredjepartssystemer. Den standardiserede kommunikationsprotokol BACnet, der anvendes

i hele verden, sikrer fuld informationsudveksling. DESIGO er et bygningsautomationssystem,

der også kan integrere belysning, solafskærmning, sikkerhed,

adgangskontrol, systemer til brandalarmer, elevatorer, distribution af elektricitet m.m.

DESIGO skaber optimalt indeklima og byder på en høj grad af fleksibilitet – takket

være god systemøkonomi.

Kontakt Siemens for yderligere information på 44 77 44 77 eller

info.dk.sbt@siemens.com.


LonNyt 2006

Light & Building

23-27. april 2006

■ AF EDVIN SANGGAARD, LONMARK DENMARK

I skrivende stund er der ca. 4

måneder til at Light & Building

messen finder sted i Frankfurt.

Light & Building blev adskilt fra

Hannover Industri Messe i år

2000, og er siden blevet en rigtig

el og IBI- CTS- messe.

Messen afholdes hvert andet år,

og foregår i det store Frankfurt

Messecenter. Der er ca. 2000

udstillere på 125.000m2 L&B messen er et rigtigt godt sted

at tage pulsen på IBI (Intelligente

Bygnings Installation), og selv om vi

taler om en messe der er præget af

de tysktalende lande, og vi derfor

er i ’EIB’-land, så gør LonMark sig

rigtig godt. På L&B 2006 stiller

LonMark om med en stand på ikke

mindre end 700m2, arrangeret af

LonMark International og LonMark

Germany i fællesskab.

Light & Building messen i Frankfurt

er fremtidens europæiske skueplads

når det gælder LonMark systemer

og måske afløseren for LonWorld

udstillingen i Europa.

De europæiske LonMark producenter

har længe ønsket en ’europæisk’

scene, og valget er faldet på Light +

Building messen. Det er også her at

LonMark Europe vil slå det helt store

slag. Her er der mulighed for at få

overblik over LON produkterne til

det europæiske marked, og samtidig

tage et smugkik i Konnex (EIB) hallen

og se hvad de kan tilbyde. Er man til

CTS, IBI og HVAC, så er alle de førende

leverandører samlet på denne

megastore messe. Messen dækker

24

alle former for tekniske installationer

til byggeri, og som titlen antyder så

er der flere haller fyldt med alverdens

belysningsudstyr.

På Light & Building messen i 2004

var det interessant at se hvor

mange producenter og leverandører

der i stigende omfang gør brug

af LonWorks som teknologi til

deres nye komponenter og systemer.

I området med HVAC leverandørene,

der for de flestes vedkommen

anvender LonWorks allerede,

fik man et statusindtryk af BACnet

situationen, som er en god partner

til LON. En anden teknologi for

automation af bygninger der blev

vist frem i 2004, var EnOcean, en

teknologi for trådløs kommunika-

tion til sensorer i brugsområderne.

I Danmark anvendes teknikken

bl.a. af Servodan og Enotech.

I år 2006 vil vi se LonWorks som

det modne system der næsten er en

selvfølgelighed i valget af teknologi

til større bygningsinstallationer.

Men hvorfra kommer udfordrerne til

LonWorks? Bliver det BACnet,

Konnex eller måske et helt tredje

system. Der ventes mere end

100.000 gæster til messen, og

LonMark kommer til at fylde godt

op i Hal 9.1 sammen med LonMark

Germany.

LonMark Denmark arrangerer selvfølgelig

fællesrejse til L&B som finder

sted d. 23.-27. april 2006.


REGN MED EN HØJERE IQ PÅ

INTELLIGENTE BYGNINGSINSTALLATIONER

Markedets interesse for intelligente bygningsintallationer vokser hele tiden. Vi understøtter dig med

såvel knowhow som et produktprogram fra anerkendte producenter til systemer som KNX/EIB, LON og

IHC, der tilsammen spænder fra mindre boliginstallationer til de mest avancerede løsninger i større

byggerier. Hos os kan du forvente kvalificeret og objektiv rådgivning om funktionalitet, installation,

systemintegration og konfigurering. Og ønsker du selv at blive klogere på IBI, kan vi tilbyde dig en række

kompetencegivende kurser og uddannelser.

Kontakt din LP-afdeling og få en intelligent totalløsning.


LonNyt 2006

NLFacilities letter driftsstyring

■ AF PETER FRITZBØGER

OG TRINE TANGE, HONEYWELL A/S

I mange kontordomiciler, der er bygget

inden for de sidste femten år, har

fleksibel indretning været en prioriteret

del af byggeriet. Dette skyldes, at

en virksomhed i sin levetid antageligt

vil ønske at ændre på kontorindret-

Brugerinterface til ændring af indeklimazoner. Brugerinterface til at ændring af lyszoner.

26

HONEYWELL FAKTA

• Honeywell arbejder med integrerede

systemer, hvor komponenterne

er varme, køling, ventilation,

belysning, tyveri- og brandsikring

samt videoovervågning, som styres

via blot ét stykke software.

• Det er Honeywells målsætning at

gøre bygninger mere behagelige,

sikre, fleksible og energibesparende.

• I 1970’erne begyndte Honeywell at

installere CTS-anlæg i Danmark.

Udviklingen går nu mod IBI-installationer

og sikring.

• Honeywell Building Solutions er en

division i Honeywell A/S, som i

Danmark har ca. 95 medarbejdere.

Globalt har Honeywell cirka 110.000

ansatte i mere end 100 lande.

NL FACILITIES FAKTA

• NLFacilities er et integrationsværktøj

til idriftsætning og servicering

af et LON-kontrolnetværk fra det

franske firma Newron System.

• NLFacilities er baseret på LNS-systemet,

der er et åbent databasesystem

for LON- kontrolnetværker.

ningen og gerne op til flere gange.

Dette kan blive en bekostelig affære,

idet både gulve, lofter, skillevægge

og faste installationer involveres i en

sådan ombygning. I et af Honeywells

nylige projekter – et kontorbyggeri

med cirka 800 kontorer – ønskede

kunden fuld fleksibilitet til selv at

ændre kontorinddelingen og dertilhørende

styring af lys og indeklima –

og uden alt for store omkostninger.

Dette blev dels løst ved, at gulve, lofter

og skillevægge blev opsat, så de

nemt kunne ændres på, og dels ved

at bygningen blev inddelt i såkaldte

zoner, hvor for eksempel et vindue

svarer til en zone. Zoneændring kan

således ske uden fysisk indgreb i de

faste installationer, da alle zoner fra

starten er bestykket med de nødvendige

IBI LON-komponenter for at fungere

som et kontor. For at optimere

fleksibiliteten er der benyttet trådløse

rumfølere med betjeningstryk, som

anvender Honeywell Excel ZAPP teknologi.

Lokaleændringer uden

teknikerbesøg

Det var et krav fra kunden, at bygningens

driftspersonale skulle

kunne omprogrammere systemet til

styring af bygningsautomatikken

uden stor teknisk indsigt. Dette

betød, at traditionelle bindingsværktøjer

som f.eks. “LonMaker for

Windows” ikke kunne bruges.

Et nyt system, som gør hverdagen

mere behagelig for driftspersonale,

er NLFacilities fra Newron System.

Med dette program kan driftspersonalet

via en enkel, grafisk brugerflade

styre og registrere data for

varme, køling, ventilation og belys-


ning. Det betyder, at hvis et kontor

skal udvides eller formindskes, kan

kundens eget driftspersonale blot

flytte skillevægge og trådløse sensorer

og derefter selv konfigurere

den nye kontorinddeling.

Elektronisk kvalitetssikring

I installationsfasen kan det installerede

IBI udstyr både testes og kvalitetssikres

elektronisk af montøren ved

hjælp af HonShake, et softwareværktøj

som er udviklet af Honeywell. Det

giver sikkerhed for, at sensorer, lys

og varmeinstallationer er forbundet

fysisk korrekt. Ydermere genanvendes

alle elektroniske data fra

HonShake i bindingsværktøjet

NLFacilities via importfunktionen.

Ved brug af NLFacilities opnår

Honeywell også stor genanvendelse

af viden fra projekt til projekt. Programmet

NLModeller er den del af

NLFacilites, som indeholder konfigu-

rationer samt data omhandlende software-bindinger

mellem LON-komponenterne.

Denne database kan udbygges

og genanvendes. Behovet for

LON-eksperter i et projekts opstart og

idriftsætning kan herved reduceres.

Kundefordele

– Ved ændring af ruminddeling foretages

zoneændring uden indgriben i

LonNyt 2006

tekniske installationer, dvs. økonomisk

besparelse og ingen ventetid

på eksterne teknikere.

– Systemet er brugervenligt, så

internt driftspersonale ikke behøver

specialiseret teknisk indsigt.

– Indeklima justeres efter de ansattes

individuelle behov, dvs. øget tilfredshed

og produktivitet.

Med HonShake

testes og kvalitetssikres

installeret

udstyr elektronisk

af montøren.

27


LonNyt 2006

Højere komfort og større tryghed

fremtidssikrer bygningens værdi

Moderne byggeri er fyldt med avanceret teknik til forskellige formål.

Ved at udnytte potentialet i de tekniske installationer opnår virksomheden

betydelige fordele – både praktiske og økonomiske.

■ AF JESPER MEHLSEN

Intelligent bygningsteknologi

giver både praktiske og økonomiske

fordele – men mange

overser mulighederne

Når bygherrer har tegnebogen fremme,

skal de tænke langsigtet. Hvad

enten det handler om nybyggeri

eller renovering, er der penge i at

integrere forskellige former for bygningsteknologi.

Lige siden den første energikrise i

1973 har det kunnet betale sig at

styre forbruget af el og varme

effektivt. Og med olieprisens udvikling

i de seneste måneder er energi-

28

forbruget fortsat en omkostning,

man skal tage alvorligt.

Dernæst handler det om sikkerhed

for virksomheden og tryghed for

medarbejderne. Tyverialarmer og

adgangskontrol er dagligdag de fleste

steder. Men systemerne spiller

sjældent sammen, og ofte finder

medarbejderne det alt for besværligt

at bruge dem.

Endelig har stadig flere virksomhedsledere

fået øjnene op for, at

et godt indeklima forbedrer medarbejdernes

produktivitet. De ansatte

yder mere, når temperaturen

er tilpas, og ventilationen sikrer

friske forsyninger af ilt til hjernecellerne.

Alligevel udnyttes potentialet i intelligent

bygningsteknologi stadig kun

i begrænset omfang. Det betyder, at

nyt erhvervsbyggeri og renoveringer

risikerer at blive forældet

uforholdsmæssigt hurtigt.

Dyrt at bygge for billigt

– En erhvervsbygnings markedsværdi

vil i stigende omfang afspejle,

hvor effektivt den kan drives, forudser

Søren Bang, der er teknisk chef i

TAC A/S.

– Stadig flere bygherrer er opmærksomme

på dette forhold, når de

selv skal bruge bygningen. De ved,

at det kan blive dyrt at bygge for

billigt. Bygninger uden intelligent

styring af installationerne betyder

højere udgifter til el, varme, sikkerhed

og tryghed. Desuden risikerer

virksomheden en lavere produktivitet,

hvis indeklimaet ikke kan kontrolleres

optimalt.

– Erhvervslejerne bliver også mere

professionelle. De interesserer sig i

højere grad for de samlede udgifter

og fokuserer derfor mindre på den

nøgne kvadratmeterpris, påpeger

Søren Bang og henviser til, at

erhvervslivet på et andet område

for længst har indført helhedsbetragtningen:

– De fleste erkender, at totalomkostningen

ved en lavprisbil sjældent er

lavere end ved at købe en noget

dyrere kvalitetsbil, der til gengæld

har bedre benzinøkonomi, lavere


serviceomkostninger og højere gensalgsværdi.

Se fremad – ikke bagud

Søren Bang lægger ikke skjul på, at

det kan være svært at trænge igennem

med argumenterne over

for nogle bygherrer,

der opfører

erhvervsbyggeri

for at leje det ud:

– De sammenligner

kvadratmeterprisen

for at bygge med

den kvadratmeterpris,

de kan opnå

ved udlejning. For

dem handler det om

at bygge billigst muligt og få underskrevet

nogle lejekontrakter, så de

opnår et maksimalt afkast.

– Man kan selvfølgelig heller ikke

fortænke entreprenører i at levere

præcis det, som bliver specificeret

i udbudsmaterialet ved en licitation.

Derfor er det især bygherrerådgiverne,

som kan gøre deres

indflydelse gældende. De skal

overbevise bygherrerne om, at det

svarer sig at tænke langsigtet. At

opføre en bygning uden intelligent

styring af installationerne svarer

ganske enkelt til at gå 10 år tilbage

i tiden.

– Vi ved med sikkerhed, at prisen

på en medarbejdertime vil fortsætte

med at stige. Vi ved også, at tilfredse

medarbejdere giver øget produktivitet,

mere tilfredse kunder og

dermed bedre bundlinie. Det betyder,

at der er gode økonomiske

argumenter for at automatisere

mest muligt.

– Løsningen er at medarbejderne

kan påvirke deres eget nærmiljø

med hensyn til indeklima, belysning,

solafskærmning mv. Det foregår

i praksis ved at medarbejderen

foretager justeringerne via pc’en på

deres sædvanlige arbejdsplads.

Andre styringer foregår centralt via

følere og målere placeret rundt om i

bygningen.

Som et eksempel nævner Søren

Bang aflæsning af energimålere.

Allerede med dagens timepriser på

en ejendomsfunktionær er det alt

for dyrt at aflæse målerne manuelt.

Tilbagebetalingstiden på automati-

sering er i dette tilfælde som regel

under tre år.

Klimastyringen kan afsløre tyve

Integration er nøgleordet, når bygningsautomatik

skal skabe en bedre

LonNyt 2006

bundlinje i regnskabet. Moderne

byggerier indeholder teknik, som i

den rigtige kombination kan supplere

hinanden. Resultatet er øget

funktionalitet, en mere effektiv drift

og kontante

besparelser:

– Mange steder

ser man to kontakter

indgangsdøren.

Den ene er

knyttet til

adgangskontrollen

og den

anden til tyverialarmen,

selv om én kontakt i virkeligheden

burde være nok. I dag

kan både kontakter og følere bruges

til en række forskellige funktioner.

En enkelt vindueskontakt kan

således styre lys, varme, ventilation,

aircondition og indbrudsalarm.

IBI

Intelligente BygningsInstallationer

Uvildig Rådgivning

Installationsdesign af LonWorks® installationer

Projektering af LonWorks® installationer

System Integration

Udvikling af Grafiske brugerflader

Fuglevænget 9 9000 Aalborg Tlf. 9877 3333 post@korsbæk.dk

www.korsbaek.dk

29


LonNyt 2006

– Når funktionerne er kombineret,

er det f.eks. oplagt at få lyset til at

tænde automatisk, når en person

kommer ind i bygningen uden for

normal arbejdstid – hvad enten der

er tale om en indbrudstyv eller en

medarbejder i lovligt ærinde.

– Ved at integrere teknologierne og

de forskellige systemer i bygningen

kan man gøre driften mere

effektiv. Vi har set flere eksempler

på, at en uændret driftsorganisation

kan håndtere dobbelt så

mange kvadratmeter som hidtil,

blot ved at integrere de forskellige

systemer. Og dét sparer ressourcer,

fastslår Søren Bang.

30

BALSLEV

Rådgivende Ingeniører A/S

Med os som makker har du

altid gode kort på hånden

Lad os være din makker

i alle faser af dit IBI-projekt…

Projektering, tilsyn og integration

www.balslev.dk

For mange medarbejdere kan det

være en udfordring at betjene f.eks.

en tyverialarm korrekt. Erfaringerne

viser, at nogle mennesker ligefrem er

mindre tilbøjelige til at arbejde over,

hvis de skal tilkoble tyverialarmen,

når de går hjem. Derfor skal et

system være meget brugervenligt.

Det kan gøres ved at give alle medarbejdere

et personligt kort, så de kan

tjekke sig ind og ud af bygningen.

Kortet bruges også, når de bevæger

sig mellem bygningens forskellige zoner.

Dermed kan systemet registrere:

• Hvor mange medarbejdere der i

bygningen

• Hvilke af bygningens zoner der er

bemandede

BALSLEV er et rådgivende ingeniørfirma

der er specialiseret i el-, vvs-, ventilations- og energirådgivning.

BALSLEV beskæftiger 125 medarbejdere og har kontorer i

Glostrup, Odense, Viborg og Kalundborg.

Enkle systemer virker bedst

Ud fra disse informationer styrer

systemet:

• Belysning (tilpasning af generel

belysning og slukning af lys i ubenyttede

rum)

• Temperatur (skift mellem ”komfort”

og ”økonomi”)

• Luftskifte (ventilation med automatisk

korrektion for åbne vinduer

etc.)

• Videoovervågning (tænder lyset

og starter optagelser ved uregelmæssigheder)

• Tyverialarmer (tænder også lys inde

og ude ved uregelmæssigheder)

• Brandalarmer og ABDL (fungerer

konstant uanset tidspunkt og

bemanding)

Den enkelte medarbejder skal kun

sørge for at tjekke sig ind eller ud

de steder, hvor der er adgangskontroller.

Alt andet foregår automatisk.

Det betyder, at en medarbejder kan

arbejde sent uden at være nervøs

for, om der er ubudne gæster andre

steder i bygningen. Vedkommende

skal blot med mellemrum identificere

sig over for systemet. Desuden

skal medarbejderen hverken tænke

på, om lyset bliver slukket og alarmen

aktiveret, når bygningen forlades.

Nemt, enkelt og trygt.

TJEKLISTE

• Holdes temperaturen inden for det

interval, som medarbejderne trives

bedst ved?

• Fungerer luftskiftet, så lokalerne

får frisk luft – uden at det trækker?

• Er der den rigtige balance mellem

sollys udefra og det elektriske lys?

• Sikrer adgangskontrollen, at ansatte

på arbejde uden for normal tid

føler sig trygge?

• Er det let at lukke og slukke, hvis

man er den sidste, der forlader

bygningen?

• Kan alle medarbejdere betjene

tyverialarmen uden problemer?


Møde/Tema Tilmelding Dato Tidspunkt

LonNyt 2006

Medlemsmøde (Teknik) TEKNIQ Tirsdag den 21. marts Kl. 13:00-16:30

Og generalforsamling Afholdes TEKNIQ

Medlemsmøde, TEKNIQ Tirsdag den 23. maj Kl. 13:00-16:30

Webservices med iLon100 Afholdes TAC

Webservices med Prolon PID4000

TAC Webhotel

LonMark Temadag TEKNIQ Tirsdag den 12. sept. Kl. 10:00-16:00

Samspillet imellem arkitektur Afholdes TEKNIQ

og intelligente installationer

Medlemsmøde, TEKNIQ Tirsdag den 7. nov. Kl. 13:00-16:30

Case story, Åbenrå sygehus Afholdes Åbenrå Sygehus

Udstillinger og messer

Light & Building, TEKNIQ 23.-27. April

Frankfurt Germany

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøde nr. 50 Fredag den 27. jan. Kl. 9:00-17:00

Bestyrelsesmøde nr. 51 TEKNIQ Tirsdag den 7. marts Kl. 11:30-15:00

Bestyrelsesmøde nr. 52 TEKNIQ Tirsdag den 16. maj Kl. 11:30-15:00

Bestyrelsesmøde nr. 53 TEKNIQ Tirsdag den 5. sept. Kl. 11:30-15:00

Bestyrelsesmøde nr. 54 TEKNIQ Tirsdag den 14. nov. Kl. 11:30-15:00

Sekretariat for LonMark Denmark

Aktivitetskalender

2006

TEKNIQ Installatørernes Organisation

Paul Bergsøes Vej 6

2600 Glostrup

Tlf.:43436000 – Fax : 43432103

E-mail : lonuser@lonmark.dk

www.lonmark.dk

31


LonNyt 2006

32

LonMark Denmark er den danske forening for firmaer og personer der interesserer

sig, og beskæftiger sig med LON teknik, enten kommercielt, som rådgiver, eller

som udøvende.

Som bruger af LON kan alle drage stor fordel af et LonMark Denmark medlemskab.

• Alle medlemmer modtager information fra foreningen i form af:

• Nyhedsbreve

• Fagblad

• Magasiner m.m.

• Alle medlemmer deltager gratis på foreningens medlemsmøder.

Foreningen afholder typisk 4 medlemsmøder pr. år omhandlende:

• Virksomhedsbesøg

• Debatmøder om brug af LON til IBI og CTS med m.m.

• Teknikmøder med præsentation af sidste nye fra teknikleverandørene.

Medlemsmøderne giver rig mulighed for at møde andre Lon-brugere med basis

for samarbejde m.m.

• Foreningen arbejder for at fremme brugen af LON i henhold til internationale

LonMark standarder og bestemmelser, for at fremme åbne systemer baseret på LON.

• Foreningen støtter LonMark i arbejdet for at skabe redskaber i form af regelsæt

og komplette specifikationer som giver den færdige løsning, og kommer vores

medlemmer til gode.

• Foreningen markedsfører LON og LonMark systemer og udbreder dermed kendskabet

til systemerne.

Et LonMark Denmark medlemskab koster kr. 3.000,- pr. år for et personligt kontingent.

Et firmakontingent giver mulighed for at mange personer fra samme firma

kan deltage på medlemsmøder, og kan modtage information fra foreningen. Et firmamedlemskab

koster kr. 7.500,- pr.år.


Bliv medlem af

LonMark Denmark

Tilmeld dig LonMark Denmark i dag!

Ja tak Jeg vil gerne tilmelde mig LonMark Denmark

LonMark Denmark

sekretariatet v. TEKNIQ

Paul Bergsøes vej 6

2600 Glostrup

Tlf.: 7742 4277 FAX: 4343 2103 e-mail: lonuser@lonmark.dk

■ Jeg ønsker at tegne personligt medlemskab af LonMark Denmark

■ Jeg ønsker at tegne firma medlemskab af LonMark Denmark

■ Jeg ønsker at blive kontaktet af foreningen


Medlemsliste

LonMark Denmark

Firmamedlemmer

Balslev A/S

Kenneth Christiansen

Produktionsvej 2

2600 Glostrup

Telefon: 7217 7217

E-mail: kch@balslev.dk

Lindpro a/s

Lars Kent

Postboks 329

Fabriksparken 58

2600 Glostrup

Telefon: 7010 1617

E-mail: lk@lindpro.dk

Falck Securitas

Knud Danielsen

Roskildevej 157

2620 Albertslund

Telefon: 4382 5000

E-mail: kda@falck.dk

Cowi A/S

Villy Falk

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby

Telefon: 4597 2211

E-mail: vf@cowi.dk

Birch & Krogboe Ingeniørfirma

Mogens Bonde

Teknikerbyen 34

2830 Virum

Telefon: 4595 5555

E-mail: mgb@birch-krogboe.dk

Rambøll

Per Frøhlich Larsen

Bredevej 2

2830 Virum

Telefon: 4598 6000

E-mail: pfl@ramboll.dk

SA ViewCom A/S

Mikael Obelitz

Gefionsvej 7

3400 Hillerød

Telefon: 7219 3500

E-mail: mib@saviewcom.com

NIRAS

Rådg.ing.og planlægger A/S

Lene Holst Kjærgaard

Sortemosevej 2

3450 Allerød

Telefon: 4810 4200

E-mail: lhk@niras.dk

Solar A/S

Nicholai Linde

Industrivej Vest 39

6600 Vejen

Telefon: 7696 1200

E-mail: nli@solar.dk

Novar Danmark A/S

Michael Rosleff

Østergade 23-29

8000 Århus C

Telefon: 7020 9955

E-mail:

michael.rosleff@trend-controls.com

Jenka Televagt A/S

Kurt Holdgaard

Hagemannsvej 11

8600 Silkeborg

Telefon: 8682 7922

E-mail: jenka@jenka.dk

Personlige medlemmer

Amit Shamir

WindowMaster A/S

Skelstedet 13

2950 Vedbæk

Telefon: 4567 0305

E-mail: ash.dk@windowmaster.com

Anders W. Nielsen

Erik K. Jørgensen

Rådgivende Ingeniørfirma

Blegdamsvej 58

2100 København Ø

Telefon: 3311 1414

E-mail: awn@ekj.dk

Brian Pedersen

NH GRUPPEN A/S

Navervej 20

4000 Roskilde

Telefon: 4634 7000

E-mail: brian.pedersen@nh.dk

Carsten Buhl

Exhausto A/S

Odensevej 76

5550 Langeskov

Telefon: 6566 1234

E-mail: cub@exhausto.dk

Carsten Lund

Carl Bro Byg A/S

Granskoven 8

2600 Glostrup

E-mail: cwl@carlbro.dk

Claus Sabroe

Coferro A/S

Vesterlundvej 6

2730 Herlev

Telefon: 4484 5555

E-mail: cts@coferro.dk

Erik Henriksen

TAC A/S

Hørkær 12 B

2730 Herlev

E-mail: eh@tacdk.dk

Gilbert Jessen

Servodan A/S

Stenager 5

6400 Sønderborg

Telefon: 7442 4726

E-mail: gwj@servodan.dk

Hans Fossum

Odense Tekniske Skole

Risingsvej 60

5000 Odense C

Telefon: 6312 6500

E-mail: haf@ots.dk

LonNyt 2006

Henrik Frederiksen

Grundfos A/S

Martin Bachs Vej 3

8850 Bjerringbro

Telefon: 8750 5050

E-mail:

hfrederiksen@grundfos.com

Henrik Steen Andersen

EnoTech

Miklagårdsvej 3

3650 Ølstykke

Telefon: 7026 0304

E-mail: hsa@enotech.dk

Jens Antonsen

OJ Electronics A/S

Stenager 13

6400 Sønderborg

Telefon: 7312 1314

E-mail: hp@oj.dk

Jesper Larsen

Nilpeter A/S

Elmedalsvej 20-22

4200 Slagelse

Telefon: 5850 4466

E-mail: jla@nilpeter.com

Johnny Henriksen

SND-Danmark ApS

H J Holst Vej 20

2610 Rødovre

Telefon: 4643 1133

E-mail: johnny@snddanmark.dk

Jørgen Toft

JT Engineering ApS

Postboks 561

Bytorvet 4

2620 Albertslund

Telefon: 2812 2445

E-mail: jt@jteng.dk

Kaj Sørensen

Carl Bro as

Granskoven 8

2600 Glostrup

Telefon: 4348 4623

E-mail: kcs@carlbro.dk

33


LonNyt 2006

Karsten Jellesen

Korsbæk & Partnere

Rådgivende ingeniørfirma KS

Postboks 61

9100 Aalborg

Telefon: 9877 3333

E-mail: kje@korsbaek.dk

Kim Christensen

Kamstrup A/S

Industrivej 28

Stilling

8660 Skanderborg

Telefon: 8993 1000

E-mail: khc@kamstrup.dk

Kim Hardi Nielsen

Philips Lys A/S

Frederikskaj 6

1780 København V

Telefon: 3329 3333

E-mail:

kim.hardi.nielsen@philips.com

Kim T. Nielsen

Prolon Control Systems ApS

Herstedvesterstræde 56

2620 Albertslund

Telefon: 4362 0625

Kjeld Lundgaard

Dominus Energisystemer Øst ApS

Drejergangen 1 B

2690 Karlslunde

Telefon: 7020 5330

E-mail: kel@dominus.dk

Kristian Smidt

LK Netlon A/S

Vesterbro 18 st.tv.

9000 Aalborg

Telefon: 9632 3180

E-mail: kbs@lknetlon.dk

Kristian Stagis

EFU

Højnæsvej 71

2610 Rødovre

Telefon: 3672 6400

E-mail: efu@efu.dk

Lars Bøttcher

Bøttcher A/S

Postboks 131

Lykkegårdsvej 17

4000 Roskilde

Telefon: 4637 2765

E-mail: firma@bottcher.dk

Lasse Pedersen

Kamstrup A/S

Industrivej 28

Stilling

8660 Skanderborg

Telefon: 8993 1000

E-mail: energi@kamstrup.dk

34

Lillian Andersen

Louis Poulsen El-teknik A/S

Nyhavn 11

1051 København K

Telefon: 3314 1414

E-mail: lia@lpmail.com

Mark Ossel

Echelon B.V.

AP Amersfoort

NL - 3821 Holland

The Netherlands

Telefon: 313 3450 4070

E-mail: mark.ossel@echelon.co.uk

Martin Pedersen

Jumo Måle- og reguleringsteknik A/S

Postbox 80

Fabriksvænget 16

4130 Viby Sjælland

Telefon: 4619 4666

E-mail: martin.pedersen@jumo.net

Michael Krøyer

Kemp & Lauritzen A/S

Roskildevej 12

2620 Albertslund

Telefon: 4366 8888

E-mail: mk@kemp-lauritzen.dk

Mogens Bech-Petersen

Schneider Electric

c/o Lauritz Knudsen

Industriparken 32

2750 Ballerup

E-mail: mogens.bechpetersen@dk.schneider-electric.com

Ole Bech

SIF Gruppen

Transformervej 23

2730 Herlev

Telefon: 3965 7755

E-mail: omb@sif.dk

Ole Jensen-Åris

TEKNIQ

Paul Bergsøes Vej 6

2600 Glostrup

Telefon: 4343 6000

E-mail: oje@tekniq.dk

Per Ballegaard

Danfoss A/S

District Heating Control

E17-B102,

Nordborgvej 81

6430 Nordborg

Telefon: 7488 4223

E-mail: ballegaard@danfoss.com

Per Munch Jakobsen

Exhausto A/S

Odensevej 76

5550 Langeskov

Telefon: 6566 1234

E-mail: pmj@exhausto.dk

Per Vilbrand

EFU

Højnæsvej 71

2610 Rødovre

Telefon: 3672 6400

E-mail: p.vilbrand@efu.dk

Peter Fritzbøger

Honeywell A/S

Strandvejen 70

2900 Hellerup

Telefon: 3955 5555

E-mail:

peter.fritzboger@honeywell.com

Poul-Erik A. Verdier

Siemens Building Tech. A/S

Borupvang 3

2750 Ballerup

Telefon: 3957 8300

E-mail: verdierp@dk.sibt.com

Preben Bille Brahe

TVNovo Nordisk Enginering

Gladsaxevej 372

2860 Søborg

Telefon: 4444 7777

E-mail: shch@novo.dk

Stig Pedersen

S.P. El-Service

Rosmosevej 46

2650 Hvidovre

Telefon: 3634 1525

E-mail: s.p.el-service@image.dk

Sven Jorde

EBV Elektronik

Derbyvägen 20

S-21235 Malmø,

Sverige

Telefon: 46 4059 2100

E-mail: s.jorde@ebv.com

Søren Jensen

Wago Danmark

Lejrvej 29

3500 Værløse

Telefon: 4435 7777

E-mail:

soeren.jensen@wago.com

Søren Østergaard

Høyrup & Clemmensen a/s

Bådehavnsgade 6

2450 København SV

Telefon: 3386 3900

E-mail: soe@hc-electric.dk

Thomas Maltesen

Prolon Control Systems ApS

Herstedvesterstræde 56

2620 Albertslund

Telefon: 4362 0625

E-mail: tm@prolon.dk

Thomas Rasmussen

EMT Nordic A/S

Tolderlundsvej 1

5000 Odense C

Telefon: 3814 6402

E-mail: tr@emtnordic.com

William Paulsen

Strøm Hansen A/S

Postboks 100

Sundsholmen 39, 9400

Nørresundby

Telefon: 9632 6000

E-mail:

nrsb@stroemhansen.dk

William Paulsen

Teknologisk Institut, Byggeri

Postboks 141

Gregersensvej 1

2630 Taastrup

Telefon: 4350 4350

William Paulsen

Kaj Bech Poulsen

Strandvejen 130 C 2.th

3070 Snekkersten

E-mail: kajbp@post10.tele.dk

Jens Søndergaard

Lauritz Knudsen A/S

Industriparken 32

2750 Ballerup

Telefon: 4420 7000

E-mail:

jens.soendergaard@lk.dk

Edvin Sanggaard

Rugmarken 13

Hjallese

5260 Odense S

Telefon: 6591 1717

E-mail: es@sanggaard.dk

Benny John Yssing

Dansk El-Forbund

Vodroffsvej 26

1900 Frederiksberg C

Telefon: 3329 7000

E-mail: bys@def.dk

Morten Zinther

Lillenæs 81

Snoghøj

7000 Fredericia

Telefon: 7594 0156

E-mail: morten.zinther@lk.dk

Alan Nielsen

Insight Building Automation ApS

Højbovej 1 F

8600 Silkeborg

Telefon: 8770 2280

E-mail: an@insight-online.dk


Behov for en enkel løsning med mange muligheder?

Skræddersy dit system, så det omfatter alt fra varmestyring

til adgangskontrol. Og hvis du har behov for fl ere funktioner,

er det bare at tilslutte dem. Skab en behageligere og mere

TAC bidrager til, at det moderne menneske befinder sig bedre og yder mere. 90% af tiden tilbringes indendørs, og derfor giver en øget

komfort og et optimalt indeklima direkte synlige resultater. Via TAC’s koncept for effektive bygninger – Open Systems for Building IT ® , får

vore kunder fordele som f.eks. øget valgfrihed, fleksibilitet, energibesparelse, sikkerhed og brugervenlighed.

økonomisk tryg hverdag med Open Systems for Building IT –

sikkerhed, komfort og information i ét og samme system.

Ring på tlf. 44 88 12 12 eller klik dig ind på www.tac.com/dk

HILANDERS

More magazines by this user
Similar magazines