PORTFOLIO - mikkel breck

mikkelbreck.dk

PORTFOLIO - mikkel breck

PORTFOLIO

ARCHITECTURAL STUDIES BY MIKKEL BRECK


TABLE OF CONTENTS

PORTFOLIO - 05/2012

¨ 1 ST YEAR STUDIES

¨ 2 ND YEAR STUDIES

¨ 3 RD YEAR STUDIES

¨ WORKSHOPS/COURSES

RÉSUMÉ / CONTACT •

1 ST YEAR


SPACE AND MATERIAL #1

COMPOSING, CREATING AND TRANSFORMING SPATIAL IDEAS

Selected elements and movements in large charcoal

sketches are transformed into spaces, lines and surfaces

in a paper model. A wooden model in 1:1 is constructed

from the ideas and concepts of the paper model.

Mikkel Breck - september 07

Opgave 1.1 - kultegninger og papirmodel

Opgave 1.1 - kultegninger og papirmodel

Opgave 1.1 - kultegninger og papirmodel

Mikkel Breck - september 07

mikkel breck #3738 - afd 6

mikkel breck #3738 - afd 6

mikkel breck #3738 - afd 6

mikkel breck #3738 - afd 6


SPACE AND MATERIAL #2

COMPOSING, CREATING AND TRANSFORMING SPATIAL IDEAS

A series of conceptual sections are developed based on

techtonic meetings and spatial theemes of the wooden

model. The concepts of the sections are vizualized in a

3D-model.

den transparente masse der ligger tungt på rummets skal og kiler en abnormalitet ned i det langstrakte rum

der sker en udvikling imellem massen og rummet mod en yderligere sammenføjning, og forskydningen forårsager en udveksling imellem hulrum og massiv

over kroppen opstår der et højt rum i massiven og den langstrakte skal bliver gradvist mere lukket

i dialogen imellem massiv og rum er der opstået et tematisk forløb, der i en cirkelbevægelse omhandler den store massive klods’ gradvise overgang til hulrum

afgrænset af mindre og mindre masse, for dernæst at overgå til skallens skarpe defination af rummet

en rumlig karakter imellem de skarpt afgrænsede flader og sejlet, der står udspændt overfor, tager form

der sker en udvikling i sejlets formkarakter og det griber mere omkring kroppen

ligeledes udvikler fladerne en rumlig afgrænsning og nærmer sig sejlets transparente rum

de to karakterer mødes og i samspillet opstår en rumlig afgrænsning, der omkranser kroppen i et spil imellem fladernes stringente form og sejlets dynamiske hvirvel

SPACE AND SCALE #1

LANDSCAPE AND BUILDING

This study provides an insight into architectural spaces, scales and

structures, in which drawings, forms and surfaces are closely related to

a given landscape. To the right are techtonic details from the development

and below the full structure on the site.


SPACE AND SCALE #2

LANDSCAPE AND BUILDING

A building is integrated in the constructed landscape. The

building elements are related to specific occurences in the

shaped scenery and spaces are created in the linking between

landscape and building. A simple functional program is at-

tached to the project - a nature center that provides access to

the swamp nearby.

The topography of the building structure can be described as

comprising both cityscape and landscape – an operative struc-

ture that through its transformation of the given landscape me-

assures the dimensions of the context.

The sections to the right and the elevation below articulate

different meetings between the structure and the landscape.

On the opposite page are views from the structure and the

conceptual drawing of the site from which the overall concept

evolved.


2 ND YEAR


CONCEPT AND SPATIAL CONSTRUCTION #1

PHOTOGRAPHY AS THE GENERATING MEDIA

Through a series of photographs a concept and

study is built. The photographical themes are trans-

formed into conceptual drawings and models, which

can act as an impetus for a spatial construction.

The photographs were made with a series of home-

made pinhole cameras made of black cardboard

boxes. The diagrams below reflect the idea of the

technique.

On the next page is a series of conceptual drawings.


CONCEPT AND SPATIAL CONSTRUCTION #2

DEVELOPING AND CONSTUCTING A SPATIAL PROSTHESIS

Based on the spatial and techtonic themes that were developed

in the drawings and models, a large conceptual prosthesis model

is designed (to the right) and visualized in 3D (seen below).

The model is developed for a specific site and relates to an open-

ing and doorframe of a small room. The parts are constructed in

the workshop and the model is assembled on site.

On the next page are photos and visualizations of the final model.

1:1

1:1

1:2

1:50


CONCEPT AND SPATIAL CONSTRUCTION #3

EMBODYING TECTONIC CONNECTIONS IN A SECTIONAL SKETCH

The left page shows a visualization of the whole structure on both

sides of the wall. It seeks to emphasize the connections between the

flat insertion in the small room and the large spatial construction that

relates to the opening and the movement of door and falls down

from the wall in a dynamic structure of layers.

Some of the same architectural themes are explored in a sectional

sketch (on this page). Especially the dynamics of the structure and

the way it hangs from the wall are carried into the building concept.


BUILDING, FUNCTION AND CONTEXT #1

THE DOUBLE HOUSING

Through observations of a chosen context - a specific place in an urban area

undergoing development - the physical, social and cultural parameters that

form the basis for a dwelling are described. Notations about housing seen as

organization of sizes and different levels of privacy are made useful in various

model studies and diagrams (below).

Conceptual site plans and sections (to the right) are developed side by side

with models investigating the techtonics and structure of a double housing.

MØBLET SOM AFTRYK

AFSKÆRMNING/SKALLEN

1:1 - MOBILITET/KROP/PERSON

DET URBANE RUM

- cirkulationer

- relationer

- informationer

- strømning

BOLIGENS TRANSPARENS - SYNTESEN

- mødestedet

- relationer

- udvekslinger

- moduleringer

- ekstrovert

SKALASKIFTE

VÆRENSSKIFTE

DEN FYSISKE BOLIG - AFKOBLINGEN

- indsættelse

- mobilitet 1:1

- introvert

forbindelser størrelser diagram

3 FELTER - AFSKÆRMNINGEN

TRANSPARENSEN I BOLIGEN / OVERGANGENE

information / strømninger

afgrænsningsfelt / betragtning

TAKT

rumlig afskærmning

indsættelse

krop / møblering

overgang / mellemrum

rumlig transparens

gang, dør, trappe, spalte

niveauforskel

udstærkning / udveksling

felt / plads - hæftninger


BUILDING, FUNCTION AND CONTEXT #2

THE DOUBLE HOUSING

The conceptual models and drawings evolve into a building that

relates closely to the specific site and almost like an instrument

can be seperated into different components, which again reflectsthe

different programs of the housing. The planning within the

house relates to the movements on the site and define the way of

entering and passing through the building.

The double housing consists of a 2 floor living area as well as a

large studio, and relates closely to the public cityscape surrounding

it by interfering with the public space.

This page: longitudinal section (B) and plan drawings. Right page:

full model, detailed segment model, roof plan and elevation.


BUILDING, FUNCTION AND CONTEXT #3

THE DOUBLE HOUSING

The renderings give a feel of the transition between the two programs of the housing.

Below: longitudinal section (A). Right page: series of conceptual sections and site plan.

5

4

3

2

1

offentlig

passage

stativ/udmåling

indkilen i fladen

A B

masse

fladen hæftes

stativ/greb

passage

privat

passage

privat

passage

5

4

3

2

1

gårdrum

gårdrum

hæftning/kile


3 RD YEAR


MULTICULTURAL BATH HOUSE IN NORDVEST #1

SELF-PROGRAMMED PROJECT

On basis of registration and mapping of the given area (Nordvest) the social diversity and movements

become the foundation of the project. Studies of different movements and spatial atmospheres are

carried out through drawings, animations and diagrams kept on a conceptual level.

To the right are plan drawings of the final project.

4 typer af strukturer

tydelig afgrænsning

omsluttet

har et centrum

langstrakt struktur

forskydning

åbenhed / lukkethed

ret/vrang

slået op omkring en akse

folden ind i sig selv

takt og akse

aflang kile

disponering langs

en kant

grønt område/ophold

garage

automekaniker

gårdrum


MULTICULTURAL BATH HOUSE IN NORDVEST #2

SELF-PROGRAMMED PROJECT

The project discusses different ways of adapting architecture to different

cityscapes as well as different ways of behaving in a multucultural society. As

an attempt to establish a mulitcultural overlap it proposes the placement of

a long structure containing a public bath house.

Different techtonic ideas and spatial movements are developed in a series of

conceptual animations (to the right). Below are the section showing the final

project. On the next page: sections, techtonic components of the building

structure and a longitudinal visualization of the entire structure.

foyer/café sıcaklık

reception

soğukluk

(the cool room)

tepidarium

(the warm room)

(the hot room)

sauna

mikvehs

(jødisk rituelt bad)

toilet

omklædning / toilet / bad omklædning / toilet / bad

saltvand

svømmebassin


MULTICULTURAL BATH HOUSE IN NORDVEST #3

SELF-PROGRAMMED PROJECT


BACHELOR - AN ARCHITECTURAL MODULE #1

A POSTPRODUCTION FALICITY HOUSE AND DESIGN STUDIO AT VESTERBRO

Based on studies of the site area and the specific context a program for an architectural module is articu-

lated in diagrammatic drawings, models and programmatic systems. The program points towards a com-

plex module housing postproduction facilities as well as a studio area for graphic design. The program

and the building design is developed in models and drawings on the site as well as in specific building

segments and articulations.

On this page: diagrams and diagrammatic drawings. On the right page: conceptual segment model in 3D

and site plan with the final building. Next page: transparent elevation.

forbindelser, relationer, kreativitet

transport /

overgang /

trin /

udenfor, plads, landskab / ankomst / ade

kundeområde / møde

fremvisning / kube

projektionsade, akustik, aukke, åbne

klippesuiter / celler

repetition, modulationer, variationer

hardwaresuite / kraftværket

åben karaktér, ankomst, facade, prolen udadtil - rmaets brand,

kommerciel karaktér, trække på bydelens udtryk,

ophold, kobling til udendørsområde, reception - ind/ud af huset

teknik / installation

udenfor

/ ophold

/ domæne

installationerne som sammenvævning af hele huset,

udluftning/afkøling essentiel

diskurs

check-in

/ registrering

disk- / båndlager

overlap / niveauforskel

introvert

åbent kreativt kontormiljø, åbent ud imod byen,

dynamik, identitetsskabende for virksomheden

grask tegnestue = legestue, udveksling

ekstrovert

privat grøn gård

s u n d e v e d s g a d e

parkering

parkering

medley

studios

NORD

e n g h a v e v e j


BACHELOR - AN ARCHITECTURAL MODULE #2

A POSTPRODUCTION FALICITY HOUSE AND DESIGN STUDIO AT VESTERBRO


snit A

snit B

snit C

ankomst

0,4

kundeområde

0,5

administration / kommunikation

0,7

0,5

snit D

-0,2

0,65

0,5

præsentation

/ redigering

-0,2

-1,3

ankomst fra gårdside

0,4

snit A

passage til gårdrum

0,1

snit B

snit C

ankomst

0,4

kundeområde

0,5

administration / kommunikation

0,7

0,5

snit D

-0,2

0,65

0,5

præsentation

/ redigering

-0,2

-1,3

ankomst fra gårdside

0,4

passage til gårdrum

AN ARCHITECTURAL MODULE #3

A POSTPRODUCTION FALICITY HOUSE AND DESIGN STUDIO

The complexity of the program as well as the advanced techniques

and machinery used in the house are articulated in the building design

and visual appearence. The ‘engine’ room (storing all the hardware

and machinery) is clearly visible from the entrance as well as the large

cinema and presentation room.

The 2 nd floor is inserted as a hanging deck, creating a high ceiling in

the large reception and studio area. The other facilities like editing

suites, canteen and toilettes are stored in the more regular building

structure.

0,1

klipperum

/ præsentation

3,9 6,7

fleksible pladser

grafisk tegnestue

3,8

hardware

3,1

klipperum

/ præsentation

grafisk tegnestue

3,8

online

/ colorgrade

6,6

3,9 6,7

fleksible pladser

hardware

3,1

terasse

6,8

frokost-stue

6,0

special effects

/ præsentation

9,8

online

/ colorgrade

6,6

terasse

6,8

frokost-stue

6,0

special effects

/ præsentation

9,8

gårdfacade - 1:100 snit D - 1:100

snit B - 1:100 snit A - 1:100


WORKSHOPS / COURSES


MODEL AND FICTION #1

ARCHITECTONICS

During the course different design and reflection skills are

developed through insight into the creative process and

particular conceptual universe that covers philosophy, text

reading, composition and architectural understanding.

A conceptual universe is developed through a reflective text

as well as drawings, collages and models.

rum & form / arkitektonik

at ligge udenpå, tegning af konturen, glidninger/vævninger langs fladen -> indsættelse/konstruktion, komponent, udmåling af (mellem)rummet

landskab, flade -> konstruktion, dybde


MODEL AND FICTION #2

ARCHITECTONICS

The complex of themes from the drawing material are

studied and transformed into tangible models which seek

to generate conceptual designs – not visualization.

The cutting template and the lasercutted construction

parts are made without thinking the design to an end and

the models are created afterwards.

Besides reflecting a particular idea and using some

of the shapes from the drawings, the models focus

on the techtonic meetings in the constructions and

the assembly techniques being used.


CARTOGRAPHY / URBANITY

SUMMER SCHOOL AT THE GREEK ISLAND HYDRA

A series of drawings are developed on topographic maps and satellite

images of three different cities - Berlin, Tokyo and Paris. The drawings

are not supposed to depict the city structures, but try to reflect the

complexity and the disruptive flux of correlations in the systems. Con-

tinuously challenging and developing the drawings, new questions and

proposals are being asked over a period of 4 weeks.

On this page: the final drawing reflecting Tokyo.

To the right: detailed samples from the drawing.


Repræsentationsformer

3

Digital tegning

Fotorealistiske renderinger

Disse renderinger er lavet med henblik på at ligne virkeligheden. Der er brugt

en kompleks lyssætning med himmellys, sollys og meget kunstlys, for at få alle

lyskilder i rummet med.

Protese - koncept

Protesen starter som en indskrivning i og opmåling

af et rum. Dørens vinkel drejer ‘rummet’ og sætter

et nyt felt op i relation til hovedrummet.

Dørens bevægelse starter en proces i protesen

- en ophobning, en udspænding og en udposning ud

mod hovedrummet.

Behandlede renderinger

Renderingerne er behandlet i photoshop til et specielt udtryk.

Der er indsat baggrunde fra sitet og ændret materialer og lyssætning

Protese - indskrivning

Protese - view

/ 3738 - Mikkel Breck

Fotorealistiske renderinger

Disse renderinger er lavet med henblik på at ligne virkeligheden. Der er brugt

en kompleks lyssætning med himmellys, sollys og meget kunstlys, for at få alle

lyskilder i rummet med.

Protese - koncept

Protesen starter som en indskrivning i og opmåling

af et rum. Dørens vinkel drejer ‘rummet’ og sætter

et nyt felt op i relation til hovedrummet.

Dørens bevægelse starter en proces i protesen

- en ophobning, en udspænding og en udposning ud

mod hovedrummet.

Protese - indskrivning

1

1: ydre glasskærm, 16mm hærdet glas

2: bærende stålkonstruktion,

varmforzinket

3: varmeforsinket gitterrist, maskestr.

30x30mm

4: vindue - automatisk oplukkeligt til

udluftning - 27mm termorude

5: konvektorgrav

6: etagedæk, isolering mm.

7: indre facade, klimaskærm

8: solafskærmning

9: dækkonstruktion:

edb-gulv, 270mm beton huldæk,

120mm nedhængt loft

2

7

7

7

7

7

12

13

3

3

4

6

6

6

8

10

9

11

11

FACADESNIT - MATERIALER:

1: 2mm stålplade, galvaniseret

2: vindue - automatisk oplukkeligt til

udluftning - 27mm termorude

3: vindue - manuelt oplukkeligt

(adgang til pudsebro) - 27mm t.rude

4: solafskærmning

5: aluminiumsprol

7: 27mm termorude

8: styreskinne for solafskærmning

9: varmeforsinket gitterrist, maskestr.

30x30mm

10: ydre glasskærm, 16mm hærdet glas

11: tps-prol, stål

12: rist over konvektorgrav

13: edb gulv

OPSTALT / FACADEPLANSNIT - MATERIALER:

FACADE PLANSNIT 1:20

FACADE SNIT 1:20

FACADE OPSTALT 1:20

1

2

3

3

4

4

6

7

5

8

8

9

‘Segment 3 - DR byen’

Tina Uhrup - stud3750

Mikkel Breck - stud3738

Tek03 - afd6 - jan ´09

flooR

BESTLITE

by gubi

Den danske design- og møbelvirksomhed GUBI blev grundlagt i 1967 af Lisbeth

og Gubi Olsen. Siden overtog sønnen Jakob Gubi ledelsen i firmaet, der har

opnået stor opmærksomhed det sidste årti både i Danmark og internationalt. Ved

at fokusere primært på salg til virksomheder og institutioner har firmaet vokset

sig større og har de seneste år haft mange succeser, senest med den allested-

snærværende stol GUBI Chair. Men samme firma står også bag distribueringen og

hvad man kunne kalde relanceringen af et designikon fra England, nemlig Bestlite

lamperne tegnet i 1928-29 af Robert Dudley Best (1892-1984).

Robert Dudley Best voksede op i familieforetagendet Best & Lloyds, der dengang

som leverandør til blandt andet Buckingham Palace, Titanic, Orient Ekspressen og

Det Kongelige Engelske Hof var verdens største og mest velrenomerede producent

af lamper. Som arvtager til det gigantiske forretningsforetagende var det derfor

helt naturligt for ham at studere industrielt design og interiør. I 1928/29 studerer

han ved universiteterne i Düsseldorf og Paris og her stifter han bekendtskab med

den opblussende Bauhaus-bølge. I løbet af sine studier tegner han lampen, som

dog ikke bliver sat i produktion lige ved hans hjemkomst til Burmingham. Lampen

er markant anderledes end de meget dekorerede og luksuriøse lamper som Best

& Lloyds normalt producerer og det tager noget tid for Robert Dudley at overtale

sin far til at sætte den i produktion. Lampeserien opnår dog heller ikke umiddel-

bart æstetisk anerkendelse ved sin første lancering, men bliver derimod populær

i industrielle sammenhænge på grund af sin funktionalitet og kvalitet. Dog opnår

lampen gradvist opmærksomhed i arkitektkredse og da den i 1932 udråbes af det

anerkendte arkitekttidsskrift Architects’ Journal til at være Englands første Bau-

haus manifestation er vejen til succes lagt.

Best & Lloyds bliver med tiden en mindre virksomhed og formår ikke at relancere

lampen på fornuftig vis, så da Lisbeth og Gubi Olsen i 1991 opdager lampen og

dens historie, ser de hurtigt potentialet i en relancering. Idag er Bestlite-serien i

kraft af GUBI’s promovering en designklassiker og der bliver til stadighed lanceret

nye udgaver af lamperne baseret på Robert Dudley’s tegninger. På baggrund af

tidsløsheden i lampens store succes og dens ikonlignenede status både idag som

for 70 år siden er det relevant at analysere dens design.

BESTLITE

Design & funktionalitet

Lamperne har et tydeligt funktionelt udtryk, hvilket også forklarer at de først blev

anerkendt primært til industrielt brug. De forskellige bevægelige led og den kvalitet

hvormed de er udført sender klare signaler om, at her er en kvalitetslampe, der er

designet med henblik på sin brug. Lamperne udgør som nævnt en serie, hvilket

igen peger hen imod funktionaliteten i produktet – serien dækker godt og vel alle

behov for belysning til arbejdsmæssige eller private/offentlige forhold. Dermed er

der en seriøsitet og speciel profil indlagt i produktets karakter helt fra start, da

du som kunde vælger den helt rigtige lampe til netop dit behov. Fra den mindste

væglampe, der kun har et enkelt bøjeligt led der hvor skærmen sidder på armen, til

gulvmodellen, bordmodellen og væglampen, der har to bøjelige led og desuden er

monteret på en horisontal stang, der giver en øget mulighed for at justere højden.

En af de seneste adderinger til serien fra GUBI er modellen BL10, som Robert

Dudley tegnede specifikt til en diamantsliber i Burmingham. Denne model har en

mere særegent og originalt udtryk med sit vægbeslag der består af to arme, der

tilsammen tegner to modsatrettede kurver.

Netop kurverne på såvel skærmen som armene er dybt essentielle for designets

udtryk. Skærmens kurve er smukt afbalanceret, så den hverken fremstår lukket

som en kugle eller for åben som en spot. Formgivningen har her formentlig taget

afsæt i lysets projektion mod skærmen, som tydeligvis fungerer som selvstændigt

design i pendlerne. I de andre modeller hænger skærmen næsten som et lod for

enden af armen og bøjer denne i en enkel kurve. Som en fiskestang med bid på

og for enden ved hjulet sidder det bøjelige hængsel og fæstner hele bevægelsen.

Udtrykket varierer henover serien. I de tre modeller hvor armen er monteret på

den horisontale stang, står lampen som en krop med en udstrakt arm der holder

skærmen. I den ene bordmodel står armen derimod skråt og giver et markant an-

derledes og mindre afbalanceret udtryk. Således giver samspillet og kombinatorik-

ken imellem de enkle dele serien en variation selvom designet er ens.

Seriens industrielle udtryk manifesteres ligeledes i de mekaniske dele, der er af

ekstrem høj kvalitet. Opbygningen og størrelserne i ledene og stængerne minder

på mange måder om de traditionelle lamper fra Best & Lloyds. Men kurvernes

formgivning, materialevalget med krom og mat sort og minimalismen i designet har

sit klare afsæt i en moderne tradition manifesteret med Bauhaus skolen. Lampens

design er på mange måder et eksklusivt møde imellem det klassiske kvalitets- og

brugsdesign og det moderne Bauhaus. Der er den helt rigtige balance imellem

funktion, eksklusivitet, formgivning, enkelhed og kvalitet, og dette skaber tilsam-

men det holdbare design, der ikke som sådan er tidsløst, men som referer til nogle

af de væsentligste designkarakterer fra forskellige perioder.

diAmonds Are forever

Les diAmAnts sont éterneLs

diAmAnten – geschAffen für die ewigkeit

diAmAnter vArer evigt

22

bl 10

BESTLITE

Succes & brandingværdi

Omtalen i Architects’ Journal som Englands første Bauhaus manifestation har nok

været det springende punkt for Bestlite lampernes succes. Men den ikonlignende

status har den opnået på sit gennemtegnede moderne design, som har stået som

et symbol for en moderne epoke. Men selv godt design har idag, og havde sikkert

i mindst ligeså høj grad dengang, behov for det stærke firmanavn eller brand, der

kan promovere, formidle og nok også certificere designets kvalitet. De forhold var

ekstremt gunstige ved lanceringen af Bestlite lamperne i kraft af Best & Lloyds’

renomé og udbredelse.

Idag er det netop den store brandingværdi i lampens tidligere succes og historie,

der i den grad er med til at promovere designet. GUBI lægger i meget høj grad

vægt på at formidle lampens specielle historie, hvilket betyder at lampen overgår

fra ikke blot at være et designobjekt til også at være et historisk artifakt. Lampen

formår i dens design dels at formidle en periode og en historie – og på den anden

side at være tidsløs og moderne i sit udtryk. Og netop kombinationen har GUBI

haft øje for og på den baggrund skabt en succes. At lampen så overgår fra sit

gamle familie-ejede og velrenomerede engelske moderselskab til et nyt moderne

skandinavisk designfirma er faktisk kun med til at styrke brandingværdien. Både for

lampen, da denne nu associeres med både det traditionelle, stolte kvalitetsmærke

og det moderne hippe designfirma, men også i den grad for GUBI, da de nu ‘stolt’

tager faklen videre og kan bruge Best & Lloyds historie som en del af deres egen

historie og dermed opnår en styrket brandingprofil.

En ædElstEn i BEstlitEs samling

gUBi har værEt i dE gamlE arkivEr

og gjort Et fUnd.

En lampe, som blev til på foranledning af en diamantsliber i Birmingham i

slutningen af 1930’erne.

Lampen hedder BL10

Fra den 14. maj til den 7. juni har Bestlite en udstilling i Illums Bolighus i

København. En 200 cm. x 160 cm. ”diamant” illustrerer, hvilken ædel og

stilfuld historie diamantsliberlampen BL10 har.

Diamanten og diamantsliberlampen skal senere rundt i Europa: Harrods i

London, NK i Stockholm og Illums Bolighus i Oslo.

diamantsliBErlampEn

Birmingham er udover at være kendt for at huse lampefabrikken Best &

Lloyd, hvor Bestlite fremstilles, også kendt for sit imponerende juveler-

kvarter.

En dag, hvor Robert Dudley Best er ude på én af sine spadsereture rundt i

byen, bliver han budt indenfor hos ét af diamantsliberierne.

BESTLITE

Form / funktion / ikon

Jeg vil mene at der i lampens design kan trækkes relationer til mere kendte Bau-

haus-design som for eksempel Kaiser Idell lampen af Christian Dell. Denne lampe

har dog på mange måder et mere ikonisk og særegent udtryk med sin meget store

skærm, og dens overordnede cirkulære træk er i højere grad en samlende kara-

kter, der ligesom lukker lampen om sig selv. Til sammenligning har Bestlite lam-

perne en mere åben og fleksibel formgivning, der signalerer brug fremfor ikon. En

anden stor arkitekt fra samme periode er jo Poul Henningsen og hans lamper har

umiddelbart også nogle mere ikonprægede og nærmest skulpturelle træk i kraft

af skallerne. Men fælles for Bestlite- og PH-lamperne er, at deres design tager

udgangspunkt i lampens brug og lysets karakter og fordeling. Kurverne på PH-

lampen har dog alligevel en enorm betydning for selve lampens designmæssige

fremtoning, på samme måde som kurven på armen og skærmen har stor betydning

for Bestlite-seriens designkarakter. Fælles for lamperne er deres perfekt afbalan-

cerede harmoniske udtryk, det tidsløse og dog moderne præg og den grundighed

hvormed de er tegnet og produceret.

Som kontrast til ovenstående kunne man nævne lamper med langt mere mod-

erne design, der måske nok er harmonisk, men som alligevel i højere grad tager

udgangspunkt i formgivning fremfor funktionalitet. For eksempel Arne Jakobsens

berømte bord- og gulvlampe tegnet til SAS-hotellet. Eller nyere lamper som for

eksempel Radon bordlampen fra Lightyears tegnet af Hans Sandgren Jakobsen.

Man kunne fortsætte sin analyse igennem lampens historie og forsøge at kortlæg-

ge fordele og ulemper ved henholdsvis brugsorienteret og mere formgivningsori-

enteret design. Jeg vil dog stoppe her og blot lidt forsigtigt konkludere, at nogle

af de mest holdbare og tidsløse lamper blev skabt i tiden efter Bauhaus-perioden.

Mikkel Breck - afd6 - stud3738

Bestlite_Bl10lamps

see page 09

Bestlite_roBertdBest

see detail page 11

Bestlite_littlemanlogo

see detail page 31

Bestlite_stampandsKetch

see detail page 22, 34 & 35

Bestlite_Bl1 Bestlite_Bl1_BlacK Bestlite_Bl1_white Bestlite_Bl2

Bestlite_Bl2_BlacK Bestlite_Bl2_white Bestlite_Bl3 Bestlite_Bl3_BlacK

Bestlite_Bl3_white Bestlite_Bl6 Bestlite_Bl6_BlacK Bestlite_Bl6_white

Bestlite_Bl9Xl Bestlite_Bl9Xl_BlacK Bestlite_Bl9Xl_white Bestlite_Bl10

Bestlite_Bl10_BlacK_01 Bestlite_Bl10_white_01 Bestlite_Bl10_BlacK_02 Bestlite_Bl10_white_02

62

Bestlite

3D MODELING, RENDERING AND ANIMATION

TECHNICAL / ANALYTICAL

Tech 4 - Mikkel Breck - stud 3738 - Afd 6 - okt/09

side 3

afskærmet

udendørs rum

bolig

studio

café

el.lign.

o. plads

passager

tagplan Lysindfald og placering

Da sitet ligger i et tæt pakket byområde, er der pga. afskærmning fra de omkringliggende

bygninger ikke store mængder direkte sollys. Det sollys der er, falder i formiddagstimerne

langs den nordlige side af pladsen. Derfor var det naturligt at placere boligen dér, for at

kunne udnytte det lys og den energi, som solen giver. Det største behov for sollys er i

atelierdelen, hvor lyset og fornemmelsen af at være udenfor midt i byen er essentiel for

rummets idé. Derfor er denne placeret det sted på pladsen, hvor lyset står længst tid i løbet

af dagen.

Placeringen på sitet bevarer de private udearealer men giver på samme tid byen et nyt

uderum og skaber større mobilitet og integration imellem byen, pladsen, boligen og atelieret.

Således er der mange overvejelser omkring social bæredygtig byudvikling, der ligger til grund

for boligen i dens nuværende udformning. Imidlertid er der ikke taget højde for afskærmning fra pladsen ud imod den trafikerede Enghavevej. Hvis pladsen skulle fungere optimalt, skulle

man derfor nok indsætte en delvis afskærmning mod vejen i form af træer eller anden grøn bevoksning. (Se nedenstående illustration)

N

S

Ø

V

Lysindfald

Potentialer, behov og ulemper i boligens to dele

Der er stor forskel på både de rumlige og de værens- og energimæssige behov i de to dele af boligen. I atelieret ønskes en høj grad af naturligt dagslys, stor transparens i facaden og mulighed for naturlig udluftning. På samme tid kan man tillade et lidt større udsving i temperatur både ift. års-

tiderne og dag/nat. I boligdelen ønsker man en stabil temperatur, mindre grad af direkte sollys og mulighed for regulering af lysindfald. Facaden åbner op imod syd, men kan være mere lukket imod nord, hvor der alligevel ikke kommer så meget lys ind. Det store vinduesareal på 2. etage vil minimere

forbruget af strøm til belysning pga. det ekstra dagslys og ovenlysvinduer i underetagen sørger for at der også her er naturligt dagslys. På grund af boligens karakter kan man have tykkere isolering i boligdelen end i atelieret og den kompakte opbygning med de to etager vil være en energimæssig

fordel, da der således går mindre energi tabt. Boligdelen vil have et væsentligt større behov for energi end atelieret, både i form af opvarmning, elektricitet og varmt vand. Atelieret kan klare sig uden varmt vand og vil have et lavt strømforbrug, da det primært vil skulle benyttes i dagtimerne. Atelieret

stiller til gengæld en række udfordringer op, da der her er en mindre risiko for overophedning i sommerhalvåret og ligeledes en for dårlig isolering i vinterhalvåret. Desuden vil den åbne rumopbygning rent arkitektonisk ikke egne sig til radiatorer eller f.eks. varmepumper, der kræver en vis vægtyk-

kelse til rørføring. Atelieret ligger hævet en smule over jordniveau, hvilket giver mulighed for at isolere grundigt nedadtil ligesom pladsen kan udnyttes til rørføring, varmeanlæg eller lignende..

Tech 4 - Mikkel Breck - stud 3738 - Afd 6 - okt/09

side 4

solpanel

Energioptimering og -ressourcer

Det første man oplagt ville kigge på var isoleringstykkelserne i boligdelen. Denne del af bygningen ville kunne opbygges i en betonskal med super isolering, der i høj grad ville mindske energifor-

bruget. En såden væg kunne f.eks. bestå af en ydervæg på 70mm beton, et isoleringslag med mineraluld på 260mm inklusiv dampspærre og ekstra luftlag og en indervæg på 170mm beton. Den

tykke indervæg vil være med til at holde en stabil temperatur i denne del af bygningen. Dette giver en samlet isoleringstykkelse på 50 cm hvilket ikke vil ændre udformningen af bygningen eller

rummenes størrelse synderligt, da vi også allerede har noget ubrugt plads imellem den ydre facadebeklædning og indervæggen på de vest- og nordvendte sider. Således har jeg optegnet planerne

for boligdelen med de nye isoleringstykkelser, der tydeligt viser betonkernen og de store vinduesflader. Desuden ville man ønske at isolere taget bedre og her ville en samlet tykkelse på 70cm

være passende, ligesom illustreret på snittet på side 8.

Alle glaspartier kunne udføres i 3-lags termoruder, der har en meget lav u-værdi på ca. 0,5 (Kilde: http://interglas.dk/3_lags_termo_u_værdi_0_5-p-228.html). Ulempen ved denne slags ruder er,

at når duggen sætter sig på ruden forsvinder den som regel først når solen rammer ruden igen dagen efter. Men da de fleste vinduespartier på bygningen vil ligge i sollys om morgenen, vil dette

ikke være det helt store problem.

Hvis man ser på bygningens udformning isoleret fra det konkrete site, ville der normalt være nogle oplagte muligheder for at udnytte solenergi enten ved solpaneler, der opvarmer vand til varmt-

vandsforbrug og opvarmning af huset eller ved påsætning af solceller til generering af strøm. På boligdelens flade tagflade og på den flade tagflade på atelieret ville man kunne opsætte solpaneler

eller solceller, der lå på den lange led af bygningen. De ville pege 15 % skråt i forhold til stik syd, hvilket ligger indenfor den acceptable margin og skulle så ligge med en hældning på mellem 10 og

60 % ( Kilde: B. Edwards: Low and zero carbon energy technologies. Se illustration). Desuden ville man kunne etablere et solpanel for enden af atelieret, der opvarmede luft inden den blev trukket

ind i bygningen som naturlig ventilation (Se nedenstående snit-skitse). Men da vi her ligger i et tæt byområde, vil der ikke være nok direkte sollys til nogle af de nævnte løsninger. Hvis man ønskede

at indtænke solenergi i et lignende boligprojekt fra start, ville man blive nødt til at tænke i højden, for at opnå en betragtelig mængde sollys. Men at ændre det eksisterende projekt så drastisk ville

være alt for omfattende.

50 cm betonvægge med 260mm isolering

3-lags termoruder

3-lags termorude

altan

kælder

50 cm betonvægge med 260mm isolering

50 cm betonvægge med 260mm isolering

3-lags termoruder

3-lags termorude

altan

kælder

50 cm betonvægge med 260mm isolering

S

15°

Solpanelers

mulige placering

Opvarmning af luft med solpanel

Planer efter optimering

Denne type solpaneler har en solcelle siddende i forpladen der forsyner en 12 volt ventilator til at blæse varm tør luft ind i huset igen-

nem et flexrør. Udeluften bliver suget ind i forpladen og varmes op. Inde i huset blæses der varm tør luft ind, - der er dog mulighed for

at slukke for ventilatoren f. eks. på en varm sommerdag.

Kilde: http://www.sydenergi.dk/privat/opvarmning/produkter/solpaneler/saadan-fungerer-et-solpanel.aspx

Tech 4 - Mikkel Breck - stud 3738 - Afd 6 - okt/09

side 6

190 mm mineraluld

teglsten (brun)

150 mm

letbeton Leca

75 mm EPS 100 mm Eksp.Polystyren (EPS)

650 mm stampet sand

e

g

n

a

l

s

n

e

l

y

p

o

r

p

y

l

o

p

m

0

0

1

1

.

a

c

d

e

m

l

e

k

k

o

s

n

o

t

e

B

300 mm stampet Leca nødder

naturligt sand

http://www.byg.dtu.dk/upload/Institutter/BYG/publications/rapporter/ibe-r007.pdf

Solvarme, udluftning og optimal energiudnyttelse

Ud over jordvarmeanlægget vil der være en del passiv solvarme i de timer af dagen bygningen ligger i solen. Det vil især være om sommeren at solen står højt nok til at opvarme

bygningen. Bygningen har som sagt store sydvendte vinduespartier på 2. salen i boligdelen og i hele atelierdelen, så især i atelierdelen vil man kunne udnytte solenergien. I sommer-

perioder vil det formentlig være nok udelukkende at opvarme atelieret med solvarme og her kræves også en større udluftning, så atelieret ikke bliver overophedet i middagstimerne.

Atelieret er udformet med et skråt tag og ligger som et selvstændigt rum, så det er oplagt at udnytte muligheden for naturlig ventilation her - evt. kombineret med mekanisk ventila-

tion for at undgå overophedning i varme sommerperioder.

På grund af atelierets glasfacader vil det være et problem at holde på varmen om natten og i vinterhalvåret. Her kan man mindske varmetabet ved at forsyne vinduespartierne med

automatisk solafskærmning, der vil mindske varmetabet (Jvf. forelæsning: bolig_for_livet_dk_low.pdf).

Desuden vil det være et problem med det store hulrum under atelierets gulv. Men dette kan vendes til en fordel ved at udnytte pladsen til opbevaring af overskydende energi. Hvis

man installerer et velisoleret sandlager vil man i langt højere grad kunne bevare en stabil indetemperatur i vinterhalvåret. Om sommeren vil den passive solenergi opvarme sandet,

som vil afgive varmen igen om natten, og i vinterhalvåret vil det langsomt afgive den varme det har optaget om sommeren. Desuden vil man om sommeren kunne tage overskuds-

varme både fra jordvarmeanlægget og fra overskydende varm luft, der ved en simpel mekanisk udluftning vil kunne ledes ned i sandlageret. I boligdelen vil man ikke på samme måde

kunne ventilere naturligt da der formentlig ikke vil kunne komme et ordentligt træk imellem de to etager. Derfor ville et hybrid udluftningssystem være det optimale. Således kan man

både udnytte mulighederne for naturlig ventilation i atelierdelen, afhjælpe udluftning de steder i boligen der ikke har mulighed for naturlig udluftning samt føre overskydende varme

ned i sandlageret.

Typisk opbygning af sandlager

Sandlageret har, afhængigt af den ønskede varmekapacitet, et samlet volumen på mellem 30 og

100 m 3 stampet sand. Sandlageret ligger på 300 mm stampede LECAnødder, der hviler på naturligt

forekommende jord eller sand. Sandlageret er typisk mellem 0,3 og 1 m højt og isoleret hele vejen

rundt med 100 mm Ekspanderet Polystyren (EPS), også kaldt Flamingo-plader.

t

a

N

g

a

D

Tech 4 - Mikkel Breck - stud 3738 - Afd 6 - okt/09

side 7

bolig

studio

o. plads

areal = 260 m 2

jordvarmepumpe og

varmtvandsbeholder

i kælderrum

Løsningsforslag

(se plan på nærværende side, nedenstående skitse samt snit på s. 8)

Da der allerede i boligens udformning ligger væsentlige overvejelser omkring social bæredygtighed, lysindfald og indskrivelse i byens landskab vælger jeg ikke at

fokusere på et decideret redesign af bygningens form, men i stedet på en optimering af det eksisterende. I bygningens udformning og placering er fokuseret på

en optimering af udeforholdene og passagerne omkring bygningen med grønne offentlige områder og en stor terasse, der i høj grad medvirker til en bæredygtig

byudvikling.

I forhold til boligdelens behov og design ligger der nogle klare muligheder for at optimere bygningen med for eksempel en øget indre densitet i bygningens kerne

med super isolering i ydervægge og tag. Den store grund med sollys lægger op til anlæggelsen af et jordvarmesystem, der med sit areal på mindst 260 m2

vil kunne opvarme både bolig og atelier i vinterhalvåret. En integrering af et hybrid ventilationssystem, der kombinerer mulighederne for naturlig ventilation med

behovet for mekanisk ventilation enkelte steder i bygningen, vil skabe et godt og bæredygtigt indeklima og ved at udnytte det mekaniske ventilationssystems

muligheder, kan man sørge for at mindre varmeenergi går tabt. Ved at lave et sandlager under atelierdelen, kan man udnytte overskudsenergien fra både ventila-

tion og jordvarmeanlægget i sommermånederne til at hjælpe med opvarmningen om vinteren. Desuden kan man bedre udnytte den passive solvarme der naturligt

opstår ved det store vinduesparti i atelieret.

Ved at bruge 3-lags termoruder opnår man en særdeles god isolering ved vinduerne og et mekanisk tekstilskjold vil hjælpe yderligere til at holde på varmen om

natten, ligesom det vil kunne aflukke atelieret for forbipasserende i aften- og nattetimer.

Implementering af jordvarme på grunden

Mekanisk tekstilskjold på atelierets facade

Tech 4 - Mikkel Breck - stud 3738 - Afd 6 - okt/09

side 8

evt. supplerende mekanisk ventilation for at undgå overophedning om sommeren

sandlager der modtager overskudsvarme

jordvarmepumpe og varmtvandsbeholder

afskærmning fungerer som udluftning

jordvarmeledninger

70 cm tagkonstruktion

til sandlager

fra varmtvandsbeholder

mekanisk ventilation

(overskudsvarme ledes ned i sandlageret)

50 cm ydervægge

med facadebeklædning

u-værdi = 0,15

gulvvarme drevet af jordvarmesystemet

ovenlysvinduer sikrer

dagslys og naturlig udluftning

jordvarmeledninger

konklusion

Når man skal placere en mindre boligbebyggelse i et så kompakt bylandskab, der er omkranset af høje bygninger, er der ikke mulighed for at hente meget energi i hverken solpaneler eller solceller, der kræver direkte sollys det meste af dagen, eller i udnyttelse af vindenergi, da vindforhold ikke er

gundstige i en sådan ‘lavning’ i byen. Således bliver det svært at generere strøm i selve bygningen, så længe man beskæftiger sig med et lavt byggeri der skal indskrive sig i en given kontekst. Ved planlægning af nye byområder vil man i stedet kunne indtænke energiproduktion ved sol- og vindres-

sourcer helt fra byplanlægningen, hvilket vil give gode muligheder for at lave selvforsynende byområder i fremtiden. Teknologierne er til rådighed i form af solceller, vindmøller og -turbiner. Ved nærværende boligprojekt var der derimod klare muligheder for at optimere bygningsdesignet mht. ventila-

tion, varmeenergi, rumlige og sociale aspekter. Men hvis eksisterende byområder fremover skal være bæredygtige, kræves der en stor indsats fra samfundet, således at vi fremover kan hente vores strøm fra grønne energikilder - såsom vindmølleparker - fremfor fossile brændstoffer!

Længdesnit i atelier

- efter optimering

Længdesnit i bolig

- efter optimering

ANALYTICAL / MODELING

ENERGY EFFICIENCY

2

WEEKEND HOUSE

(Dark Box and Birdcage)

Lokalitet: Osaka Prefecture

Arkitekter: Hiroshi Nakao; Masahiko Inoue; Hiroko Serizawa

Bygherre: Tomi Komuten

Brug: Weekendhus

Grundareal: 234 kvm

Husets grundareal: 108 kvm

Husets areal: 115 kvm

Konstruktion: Trækonstruktion, sortbejdset, 2 etager

Færdig: Oktober 1991

En udforskning af mørket

Hiroshi Nakao er kendt for at arbejde med en udforskning af potentialet

i de mørke nuancer og har i den grad ført dette studium videre med

Weekend House og valget af mørkbejdset træ. Alt er sort. Interiør og

eksteriør, vægge, gulve, lofter og døre. I Nakaos værker arbejdes der

således med en indre verden der opstår i det symbiotiske sammenspil

imellem lyset, mørket og det sortbejsede træværk.

Traditionelt set associerer mennesket det mørke med utryghed, angst

og indelukkethed. Men i Nakaos verden kan det mørke på forundelig vis

transformeres igennem arkitekturen til en nær menneskelig oplevelse af

emotionel, oplysende og næsten magisk karaktér.

I den japanske tradition anses det sorte og det mørke som kultiveret –

og som den klarhed, der gør ubegribelige sandheder til at forstå. Her

ville vi i den vestlige verden nok anse lyset, som det der afslører og

oplyser. Men i Nakaos Weekend House skal mørket nok snarere forstås

som en form for prisværdig tomhed. En intethed hvori mennesket kan

opnå en ro og en indsigt, som den moderne verden med dens praktisk

orienterede arkitektur måske står i vejen for?

Forløb

Hiroshi Nakaos Weekend House er som titlen antyder et weekendhus

for en familie. Huset i 2 etagers højde er konstrueret over en traditionel

trækonstruktion, der hviler på et fundament af beton. Alle ydre beklæd-

ninger er udført i sortbejdset fyrretræ der ligger på klink, ligesom alt

interiør også er udført i træ. Hele husets arkitektoniske idé er stramt

konceptuelt udfoldet omkring et grid der er 3x3 meter, som skaber en

naturlig dimensionering af de interne rumlige forhold.

Huset indeholder to omsluttede gårdrum – det ene højt og dybt, det an-

det lavere og smallere. Det dybe gårdrum er ligesom husets midterfløj i

dobbelt højde. Gårdrummet åbner op imod en gitterkonstruktion af træ,

der går i et med husets lukkede facadepartier. Imellem de to gårdrum er

placeret et arbejdsværelse, der således tager del i begge de to gård-

rums rumlige udtryk.

Hiroshi Nakao arbejder tydeligvis med

en klar bevidst om den traditionelle

japanske arkitektur i sine værker, som

transformerer det mørkets sfære til

sublime arkitektoniske oplevelser.

3

Man ankommer til et opholdsrum enten igennem et lille indgangsparti

udefra den indhegnede private parkeringsplads eller direkte igennem en

af opholdsrummets store åbninger ud imod gaden. Opholdsrummet åb-

ner op imod gaden som to store garageporte og tillader faktisk at man

kan køre direkte ind i husets centrale rum med to biler! I modsatte side

af stuen findes et køkkenområde med skabsplads osv.

I opholdsrummet er der i 2. sals højde indsat en atypisk hems, der in-

deholder et mindre bibliotek og et lille bord. Hemsen tilgås ad en simpel

stige, som fører igennem en cirkel i dækket. Cirklens form er imidlertid

ført igennem konstruktionen ved en cirkulær base i gulvet under stigen

fyldt op med sorte småsten og ved et ovenlysvindue i loftet, der leder

fokus opad – op og ud mod lyset. De små sten under stigen er indført

som en akustisk effekt, der gnider mod hinanden når stigen betrædes

og skaber en skærpet opmærksomhed omkring bevægelsen.

Soveværelset er placeret ud imod det store gårdrum og hér optager

sengen hele rummet og er fastgjort som en del af huset. Dette er et

gennemgående træk; at skabe, borde og enkelte andre detaljer af

denne karakter er faste elementer og ikke kan flyttes eller ændres.

Derudover findes der også et badeværelse og den føromtalte indheg-

nede parkeringsplads – denne udvendige aflange plads er placeret bag

en høj port, som afskærmer ud imod gaden og en lavere mur af træ.

Huset er plan med fortovet på forsiden ved garagerne og ind ad den

tredje garage frem til hoveddøren. Men de tre ydre sider af byggeriet er

som sat ind i en ramme af beton. En kant af en rå betonsokkel der både

ses udvendigt og indvendigt i resten af huset.

I huset har de forskellige rumligheder forskellige gulvhøjder, hvilket

både er med til at tydeliggøre det grid som huset er bygget op over og

som desuden understreger hvordan de forskellige steder er tiltænkt

forskellige funktioner.

Grid og symmetri

Man kan argumentere for to underliggende strategier i Weekend House,

nemlig henholdsvis griddet og symmetrien. Symmetrien er tilstede som

en simpel bilateral figur af et toetagers volumen flankeret af to enetages

vinger og denne symmetriske opbygning er kombineret med det førom-

talte grid.

Selvom denne samling kan virke inkongruent, er det før set diskret

og kompetent udført i værker af blandt andre arkitekten Mies van der

Rohe og den amerikanske modernistiske arkitekt Craig Ellwood. De

argumenterede for at det er muligt at vægte begge strategier lige meget

i et værk, selvom griddet tilbyder lige meget potentiale over alle sine

punkter, hvorimod symmetrien er en slags lukket autonom form. Selvom

denne konstellation af de to kompositoriske idéer er spændende at

dykke dybere i, fandt vi igennem arbejdet med modellen, at især

Øverst: Når modellen lyssættes for-

nemmer man tydeligt de få men stærke

lysindfald.

Nederst: Man fornemmer tydeligt det

styrende grid i planen.

Et kig ned igennem ovenlysvinduet, der

tydeligt viser Nakaos overbevisende

brug af lysindfald og skygger.

5

ler hvad huset indeholder alt efter hvordan griddet er sammensat.

Hiroshi Nakao har brugt denne samme ornamenteringsteknik, men

med et helt andet formål. Nemlig at sætte facaden i spil, måske skærpe

opmærksomhed og undren fra beskueren og afskærme denne lille del

af verdenen.

Ved at konstruere og proportionere i henhold til en traditionel japansk

arkitektur og netop ikke afsløre en bestemt filosofisk tænkning i sin ydre

skal i form af ornamenteringer og gennemsigtighed har Nakao skabt en

variation over traditionen i dette afskærmede hus.

Japan og vesten

Japan har ladet sig inspirere af Vestens teknologier og har brugt tekno-

logier indenfor stål og beton som et afsæt for en egen eksperimente-

rende innovation. De synliggjorde en ny form for humanistisk kreativitet

i arkitekturens formgivning, på et tidspunkt hvor den vestlige arkitektur

endnu bevægede sig i et mere rigidt og struktureret formsprog.

De nutidige moderne japanske arkitekters metafysisk-konceptuelle

interesser producerer nogle fantasi-effekter i arkitekturen. Det viser sig i

bygningerne som en eksperimenterende tænkning af lysindfaldenes og

rumopdelingernes virkninger og funktioner.

Weekend House rummer mange af denne slags præcise iscenesættel-

ser - som dækket over stuen, der virker som en bevidst scenografi med

styret lys.

Weekenden som arkitektonisk tema

Dette er forestillingen om weekenden sat i verden som en bygning. Som

en flugt fra den trivielle hverdag. Den måde huset skjuler sit indvendige

på, peger netop på muligheden for tilbagetrækning. At det her ikke

drejer sig om at tage langt væk fra byen, men at være inde hvor resten

af verden er ude.

Den weekend der starter og slutter på husets dørtærskel, tillader at man

som menneske kan optræde i total isolation. I relation til Peter Sloter-

dijks ’Humanskum’ kunne man opfatte huset iblandt omgivelserne som

en enhed under ko-isolationens princip. Som biler der kører i kolonne

isoleret fra hinanden og hvor kommunikation vil betyde kollision. Dette

hus er designet til, at man kan sidde isoleret i bilen som i en resonant

celle, og køre bilen direkte ind i huset for at opnå den komplette isola-

tion. Nakaos bygning som dette mærkelige manifest ligger i et samfund,

som det isolerer sig fra. Det er et sanseligt hus, men kun for dem der

benytter det. Alle andre holdes hen i mystikken.

Den moderne verden, som i Sloterdijks tekst ses som skum, eksisterer

rundt om huset, men dette hus stiller sig midt i skummet og laver sin

egen sfære, sin egen boble. Måske denne boble indeholder skum i form

af små rumbobler af funktioner og opdelinger i selve huset, men set

som en samfundsmæssig og social analyse er Sloterdijks skumanalyse

svær at presse ned over dette stykke arkitektur og denne sammenhæng

med et for os abstrakt omgivende samfund.

6

Hiroshi Nakao og Stan Allen

I teksten fra genstand til felt af Stan Allen læser vi om en tilbagevenden

til konstruktionsmystifikation og materialefænomenologi, og forsøget på

at komme hindsides den konventionelle modsætning mellem konstruk-

tion og form-fremstilling. Her stifter vi også kendskab til den britiske

arkitekt og historiker Kenneth Frampton.

Når Kenneth Frampton taler om ”commodification of architecture” i ”Stu-

dies in Tectonic Culture” henviser han til tendensen om en masse-mar-

ked drevet kultur, hvor man først og fremmest søger ”dematerialisering”

og ”repræsentative” bygninger på bekostning af ”poetiske bygninger”.

Som et eksempel på en poetisk bygning nævner han arkitekten Renzo

Pianos arbejde med Centre Pompidou. Netop som Renzo Piano arbej-

der Hiroshi Nakao med det poetiske i bygninger. Stan Allen beskriver

det som et arbejde fra den individuelle sammenføjning og udefter. Det

vil sige at sammenføjningen ikke bliver brugt som en anledning til at

artikulere to materialers skæringspunkt, men derimod som et sted hvor

der udvikles en intens design-energi, der breder sig udad for at betinge

helhedens form.

Den italienske arkitekt Marco Frascari analyserer idéen om samlinger,

ornamentering og den måde arkitekter tænker og kommunikerer på ved

at se på arbejdet af Carlo Scarpa. Frascari ser på to særlige aspekter

ved Scarpas detaljeringsteknik. Det første er samspillet mellem design

og det lokale håndværk på stedet og en konstant kontrol af detaljer

under konstrueringen af bygningen. Det andet er den måde Scarpa ud-

vikler sine detaljer gennem ’layering’ og udviklingen af tegninger. Dette

resulterer i en meget tæt sammenhæng mellem den grafiske repræsen-

tation og den faktiske byggede form. På samme måde arbejder Hiroshi

Nakao i en moderne form med en oversanselig minimalisme, der

Den lukkede facade står som et næ-

sten mytisk manifest i det omgivende

japanske villakvarter.

7

stammer fra japansk folkelig tradition – en scenografisk modernistisk

arkitekturatmosfære. Nakao beskriver selv i lakoniske prosa oprindelsen

af denne følsomhed - en nær tilstand mellem tektonik og poesi. Han

fremkalder igennem poesien de flydende og ofte mytiske kræfter, der

bruges i den intuitive proces til udformningen af hans værker.

Nakao mener dog også, at udformningen af hans værker ligeledes

beror på en forventning om hvordan fremtidige beboere vil interagere og

erfare rumligheden.

Bilen som en del af værket

Forbindelsen mellem huset og samfundet, denne overgang hvor det in-

dre og det ydre overlapper får en speciel karakter ved at bilen ses som

en del af bygningen. Dette væsen af et hus sluger hele husstandens liv

inklusive bil og levner intet spor udenfor huset. Således kan udendørs-

scenen undgås, så omgivelserne ikke kan vide om der er liv i huset eller

ej, hvilket er med til at opretholde den mystiske sfære omkring huset.

De to garagepladser der findes inde i stuen kan anskues med en tradi-

tionel organisk opfattelse af rum, at huset nærmere er en rummelighed,

der skal kunne rumme alle husstandens behov, og at det ved at flytte en

imaginær skillevæg, illustreret ved en let forskel i gulvhøjden, sagtens

også kan rumme familiens biler.

Men er dette træk moderne eller traditionelt, praktisk eller emotionelt?

At få hverdagsobjektet til at tage sig anderledes ud, at hente bilen ind i

stuen. Bilen som symbolet på det moderne samfund, en effektiv moder-

ne verden, hvor det handler om at komme hurtigt fra sted til sted. Måske

kan dette moderne liv fravælges ved at parkere udenfor huset? Måske

er disse garager tænkt som spor efter den moderne verden, moderne

spor i et traditionelt formsprog, som man kan vælge at bruge eller ej?

Bilerne fungerer i hvert fald som en iscenesættelse, der åbner op for en

undren. Denne form for teatralsk opsætning viser imidlertid at Nakao i

hvert fald er en moderne arkitekt. En historiefortæller der med sit værk

bevidst breder en oplevelse ud. Hvor det traditionelle japanske hus var

en rummelighed med plads til at livet kunne udfoldes, styrer Nakao til

gengæld alt her. Uanset hvor man befinder sig i huset, har han som

arkitekt været bevidst om hvordan man oplever lys og skygge, åbninger,

retninger og overgange.

Derfor er garagerne også en genstand for undren. Måske er de kun en

henvisning til brug? Måske er de en praktisk note i griddet? Eller måske

er det meningen at de rent faktisk skal bruges til biler? Uanset hvad er

det et effektivt virkemiddel, der skaber undren både indenfor og udenfor.

Den sanselige arkitektur

Denne oplevelse hvor forskellen mellem at være for sig selv og sam-

men med andre manifesterer sig ved at vende vrangen ud på verden

og fange en lille snert af den i en boks. At fange en del af verden, lukke

den inde og lade det være op til mennesket at opleve dette sanselige

hus. At skabe et så struktureret og nøgent hus, fyldt med elementer og

Man fornemmer de to garagedøre, der i

hver sin side kan åbne op imod gaden.

8

muligheder der peger på en særlig anvendelse og som peger på en

sansning og en bevægelse gennem huset. Bevægelsen igennem lyset,

mørket og rumlighederne. På trods af den strikse opbygning kan Week-

end House således ses som en tilbagevenden til sanserne og naturen.

Det sanselige hus

Hiroshi Nakao har med sit hus skabt to illusioner. Han placerer men-

nesket i en mørk lukket boks, som åbner sig mod himlen som en

fuglerede. Dette aspekt fjerner bygningsværket fra at være indersiden

af et hus til næsten at blive indersiden af en skov. Boksens få lysindtag

skaber samme oplevelse som man kender fra skoven, når de mørke

vægge og gulve rammes af lys i asymmetrisk distribution og lyset bry-

des af en gitterkonstruktion, som fungerer som solafskærmning. Dette

skaber samme effekt som når solens stråler brydes af grene og blade.

Dette værk er som et stykke skov, der er blevet fjernet, ombearbejdet

og rekonstrueret som en artefakt og som i oplevelsen vender tilbage til

sin oprindelige form – skoven.

Fordelingen af træsøjler og de forskudte højder i planen sammen med

træets tekstur sætter et sted, uden at definere rumlighed i en geome-

trisk forstand. Man oplever husly og beskyttelse uden klart at være helt

indenfor eller helt udenfor.

Det gør det måske lettere at opnå en mere sfærisk bevidsthed ved at

indelukke sig i et mørke. I husets indre variationer af mørke kan man

lade sig opløse og leve i husets tavse sfære. Mørket kan rumme det

uendelige. Det mørke træ nærmest suger lyset ned gennem åbningerne

og på en solbeskinnet dag varmes de mørke planker op af solens lys.

Nuancerne på det solbeskinnede mørke træ forvandles til hvide lysende

felter. Her er skoven og det poetiske. Inde under husets rum af sort-

Sollyset brydes i solafskærmningens

gitter og skaber i samspil med facet-

teringen en stærk sanselig oplevelse.


RESUMÉ

MIKKEL BRECK, BORN 1985 IN COPENHAGEN, DENMARK

EDUCATION

2001 - 2005 / High School and MGK (Pre-education for the Music Conservatory) at the Sankt Annæ Gymnasium and Music School

2005 - 2007 / Bachelor in performing musician at The Rhythmic Music Conservatory (RMC) in Copenhagen (unfinished)

2007 - 2010 / Bachelor in architecture at The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture in Copenhagen (KADK)

2011 - / Master in architecture at The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture in Copenhagen (KADK)

WORK

2006 - 2009 / Part time graphic design assistant at Nordisk Korthandel, Scanmaps.com

2009 - 2010 / Part time graphic and cartographic designer at Nordisk Korthandel, Scanmaps.com

2010 - 2011 / Full time graphic designer and project manager at Nordisk Korthandel, Scanmaps.com

2010 - / Self-employed freelance graphic and digital designer

2010 - / Co-owner at STUDIO 22 - an exhibit space and studio in Vesterbro, Copenhagen

2011 - / Part time assistant at Vilhelm Lauritzen Architects, Copenhagen

COMPETITIONS

nov-dec 2011 / 1. prize in competition on graphic identity, branding and marketing of "Pig City" - a new revolutionary and

PUBLISHED WORK

sustainable large-scale farm that combines the production of different food products in a CO 2 -neutral solution

2010 / Master and Bachelor exhibition 2010 - An Architectural Module: Bacherlor assignment

COMPUTER EXPERIENCE VERY GOOD FINE AVERAGE

Adobe Illustrator •

Adobe Photoshop •

Adobe InDesign •

3D Studio Max / Maxwell / Mental Ray •

Rhino •

Sketch Up •

Autocad •

CONTACT

MIKKEL BRECK

Nørre Allé 19K, 3 rd floor, apart. 3

DK-2200 Copenhagen N, Denmark

M: mikkel@breck.dk

P: +45 2636 1643

W: www.mikkelbreck.dk

LOOKING FORWARD TO HEAR FROM YOU! •

More magazines by this user
Similar magazines