marts 2004 - Frederikskirken

frederikskirken.dk

marts 2004 - Frederikskirken

Modtager du ikke “8270”- bladet skal reklamation ske til:

Bent Kristensen · Kvædevej 54 · 8270 Højbjerg · Tlf. 86 27 37 26

Kunstillustrationer: Gurli Maya 2025 0925

Layout og produktion: 8615 1810

Lokalcenter Skåde

I anledning af det kongelige bryllup

fredag d.14.maj,tilbyder caféen bryllupsmenu.

Billetter købes fra d. 19.

april.

Læs side 2

Lokalcenter Holme

Endnu engang har spil´opperne på

Nygårdsvej en revy med masser af

sjove revytekster i ærmet. Der vil blive

3 forestillinger i dette forår.

Læs side 3

Frederikskirken

Støt Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling

den 7. marts.

Meld dig som indsamler!

Læs side 7

Holme Kirke

“Hvad med ham Grosbøll”

En mini-studiekreds over to aftener i

marts.

Læs side 15

Billedkunstner

Gurli Maya

I 2004 vil 8270-bladet være

prydet af billedkunstner

Gurli Mayas billeder.

Gurli Maya er uddannet

på Århus kunstskole i 1983 -

har taget kurser på Århus

Kunstakademi 1987-1997

og papirmageruddannelsen

v/“Paper Art” 1996-

1997. Derudover har hun

taget undervisning og

deltaget i Workshops hos

især italienske kunstnere.

Kodeord: “At give los”

gennem farver, fantasi og

følelser, via indre og ydre

rejser og oplevelser - og

gerne på store lærreder.

Inspiration fra myter og

symboler fra gamle kulturer.

Gurli Maya ART

Marselisborg Havn

Marselisborg Havnevej 40

8000 Århus C

Tlf. 8674 0925 og 2025 0925

www.gurlimaya.dk


ET LOKALT SAMARBEJDE I HØJBJERG

Lokalcenter Skåde · Lokalcenter Holme · Frederikskirken · Holme Kirke

2004

Marts

April

Maj


Side 2

Lokalcenter Skåde

Det sker

Arrangementer

D. 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 14-16

afholder Brugerrådet arrangementer.

Nærmere oplysninger ved henvendelse

til:

Brugerrådet tlf. 8627 9484, Tage Anker,

formand.

Kunstudstillinger

I marts og april udstilles:

Silke- og oliemaling ved Minna Mørch.

Smykker ved Dorthe Jensen

Fernisering d. 2. marts kl.14

I maj og juni udstilles

Billedtæpper ved Anne Mette Kanstrup

Keramik ved Annette Printz

Fernisering d. 4. maj kl.14.

Aktiviteter v/frivillige

Mandage kl. 9.30: Syng sammen.

Mandage kl.14.00: L`hombre

Tirsdage kl. 9.30: EDB

Tirsdage kl. 13.00: EDB

Der er internetopkobling.

Ledige pladser.

Onsdage kl. 13.30: Litteratur

Onsdage kl. 14.00: Bridge

Torsdage kl. 9.30: EDB

Aktiviteter ved personale:

Dersom du har behov for socialt

samvær eller træning, er du velkommen

til at kontakte aktivitetsafdelingen

for nærmere information. Der er

gymnastik for forskellige skavanker,

samværsgrupper hvor man husker

tilbage og grupper hvor man hygger,

bager eller laver noget kreativt.

Gudstjenester

Torsdag d. 18. marts kl. 14.00

Torsdag d. 15. april kl. 14.00

Torsdag d. 27. maj kl. 14.00

I anledning af kongeligt bryllup

d. 14. maj kl.11.30-13.00

Cafeen tilbyder følgende menu:

Lakseroulade

Kalvesteg stegt som vildt m/waldorfsalat,

tyttebær og vildtsovs og helstegte

kartofler.

Bryllupskage.

Pris pr. kuvert kr. 50,-

Billetter købes fra d. 19. april

Træffetider

Hørevejleder Minna Jørgensen

Træffes 1. onsdag i hver måned kl.13-14

Hverdage kl. 8-9 tlf. 8736 1762

Aktivitetsafdelingen kl. 9-10 tlf. 8736 1762

Områdechef Peter Kaas tlf. 8736 1755

efter aftale.


Lokalcenter Holme

Det sker

Marts, april og maj

Centertorsdage

1. og 3. torsdag i måneden kl. 14 - 16.45.

Alle førtidspensionister og borgere over

60 år kan deltage,uanset bopæl.Tilmelding

er ikke nødvendig. Kaffe med brød

kan købes for 20 kr.

Arrangør: Brugerrådet.

4. marts kl. 14.00

Modeshow med tøj fra “Toftegårds

Textil” og sko fra “Den Grønne Skobutik”

18. marts kl. 14.00

Molboerne og deres land v/Edvard

Pedersen

Torsdag d. 1. april kl. 13.00

Revy “det rene pip”. Vi starter med en

dejlig middag, og der bliver serveret kaffe

i pausen.

Torsdag d. 15. april kl. 14.00

Folk og fæ i Eline Boisens erindringer

v/Anna Boisen-Møller

Torsdag d. 6. maj kl. 14.00

De syv dødssynder v/Karin Flensborg

Program for forårets aktiviteter fås på

lokalcentret. Her er omtale af de faste

ugentlige aktiviteter og træningstilbud

samt de brugerstyrede grupper.

Kunstforeningen

I marts udstiller Ruth Zachariassens

akvarelhold billeder.

I april udstiller Ruth Zachariassen sine

egne akvareller.

I maj udstiller Jun Mau Shen eksotiske

billeder fra Kina,og Hanne Tønder udstiller

glas i montrene.

Sang og musik

Arrangementerne er gratis. Der kan

købes kaffe med brød.For førtidspensionister

og borgere over 60 år i Holme.

Mandag d. 8. marts kl. 14.00

Bemærk vores programændring, da

“Jutta & the Hi-duke” måtte melde

afbud. I stedet får vi besøg af “Klezmerduo”

med Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik

Bredholt på instrumenter og sang.

Mandag d. 22. marts kl. 14.00

Alt godt fra en musikalsk vinkel

v/Christian Foged og Claus Pindstrup.

Mandag d. 5. april kl. 14.00

Levende musik og sang med Naja

Helmer og Kirsten Madsen.

Mandag d. 19. april kl. 14.00

Peter Petersen og Optimistkoret vil

synge med og for os.

Mandag d. 10. maj kl. 14.00

Højskolesange v/rådmand Niels Erik

Eskildsen og Hans Magnussen.

Nygårdsvej 34

8270 Højbjerg

Tlf. 87 36 90 00

Mandag d. 24. maj kl. 14.00

Piafs liv og skæbne v/Anne-Mette

Jørgensen og Kurt Frimodt.

Revyarrangementer

Endnu engang har spil´opperne på

Nygårdsvej en revy i ærmet. Navnet på

dette års revy er: “Det rene pip”. Der er

taget fat på revytekster,der omfatter alt

fra dagliglivet, såvel den hjemlige idyl,

motion, nattisseri, bedrageri, økologi,

alkohol, rygepolitik, pensionisternes små

glæder, på barrikaderne for bedre boliger,

højskoleophold og opstilling til “Miss

Århus”. Spil´opperne kommer langt

omkring, men ikke uden et stort forarbejde

- selv et lille handicap forstyrrer

ikke arbejdet.

Se opslag med tilmeldinger i centerhallen

fra 1. marts.

Søndag d. 28. marts

Eftermiddagsrevy kl. 14.00 - I pausen

serveres kaffe og brød.

Tirsdag d. 30. marts

Aftenrevy kl. 19.00

I pausen serveres kaffe og brød.

Torsdag d. 1. april

Revy kl. 13.00.

Vi starter med en dejlig middag, og der

bliver serveret kaffe i pausen.

Træffetider

Hørevejleder Minna Jørgensen

Træffes d. 18 marts og d.15. april

kl. 13-14.

Side 3


Side 4

Frederikskirken

Her finder du:

Kirkekontoret

Kordegn Mette Holmelund

Frederiksgården, Højmarkvej 47

8270 Højbjerg.

Tlf. 86 27 17 73, fax. 86 27 63 80.

Man.- fre. kl. 9.00-13.00.

Tors. tillige kl. 16.00-18.00.

Her anmeldes fødsel og dåb, vielser og

begravelser. Attester udskrives.

Provst, Sognepræst Knud-Erik Jensen

Ny Moesgårdvej 23.

Tlf.: 86 27 03 25, fax. 86 27 83 25.

E-mail: keb@km.dk. Træffes ikke fredag.

Sognepræst Lene Juhl Kofod

Dalsvinget 14.

Tlf. 86 27 06 78, fax. 86 27 06 89.

E-mail: lene@jbkofod.dk.Træffes ikke mandag.

Sognepræst Lisbeth Lindegaard

Hestehavevej 5.

Tlf. 86 27 82 00, fax. 86 27 92 80.

E-mail: lmli@km.dk Træffes ikke mandag.

Kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder Jørgen Dieckmann

Tlf. 86 27 78 68, fax. 86 72 58 78.

Træffes kl. 11.00-13.00 og fredag kl. 11.00-

12.00, samt på kirkegården efter aftale.

E-mail: frederikskirkens.kirkegaard@mail.dk

Organist Gunver Rosenkrantz Riber

Tlf. 86 17 68 41.

Kirketjener Lars Wyrtz

Tlf. 20 43 71 57.

Menighedsrådsformand Ole Juhl

Tlf. 86 27 38 98.

Kirkeværge Peter Juhl Hansen

Tlf. 86 27 09 40.

Legestue

Hver mandag kl. 10.00-12.00 er der legestue

(børn fra 0-3 år) i Frederiksgården.

FDF/FPF Århus 9. kreds

Huset, Elverdalsvej 91, tlf.: 86 27 32 83.

Besøgstjenesten

Kontaktpersoner:

Else Lykke, tlf.: 86 27 43 77

Sognepræst Lene Juhl Kofod, tlf.: 86 27 06 78.

Sorggrupper

Kontaktperson: Annette Andreasen,

Folkekirkesamvirket i Århus

tlf. 86137992

Skåde Sogns hjemmeside

www.frederikskirken.dk

Deadline

Skåde Sogns sider er redigeret af Lisbeth

Lindegaard. Stof til næste blad afleveres til

samme senest den 26. april 2004!


Frederikskirken

Gudstjenester

Marts

Søndag d. 7. (2.s.i fasten)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Lørdag d. 13.

Kl. 10.30: Lisbeth Lindegaard

Dåbsgudstjeneste

Søndag d. 14. (3.s. i fasten)

Kl. 10.00: Knud-Erik Jensen

Torsdag d. 18.

Kl. 19.00 Ungdomsgudstjeneste

ved konfirmanderne

og kirkens præster.

Søndag d. 21. (Midfaste)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Kl. 13.00: Lene Juhl Kofod

Familiegudstjeneste.

Minikonfirmander fra Skåde

Skole deltager.

Søndag d. 28.

(Mariæ Bebudelse)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Kl. 16.00: Lisbeth Lindegaard

Musikandagt.

April

Lørdag d. 3.

Kl. 10.30: Lisbeth Lindegaard

Dåbsgudstjeneste

Søndag d. 4. (Palmesøndag)

Kl. 10.00: Knud-Erik Jensen

Kirkefrokost

Kl.19.00: Gudstjeneste med

Unge Hjems Efterskole.

Torsdag d. 8. (Skærtorsdag)

Kl. 19.30: Knud-Erik Jensen

Fredag d. 9. (Langfredag)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag d. 11. (Påskedag)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Mandag d. 12. (2. påskedag)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag d.18. (1.s.e.påske)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Søndag d. 25. (2.s.e.påske)

Kl. 10.00: Knud-Erik Jensen

Kl. 16.00: Knud-Erik Jensen

Eftermiddagsgudstjeneste

Maj

Søndag d. 2. (3.s.e.påske)

Kl. 9.30: Lisbeth Lindegaard

Konfirmation 7.a,

Kragelundskolen

Kl. 11.00: Knud-Erik Jensen

Konfirmation 7.b,

Kragelundskolen

Fredag d. 7. (Bededag)

Kl. 9.30: Lisbeth Lindegaard

Konfirmation 7. a,

Skåde Skole

Kl. 11.00: Lene Juhl Kofod

Konfirmation 7. b,

Skåde Skole

Lørdag d. 8.

Kl. 10.30: Knud-Erik Jensen

Dåbsgudstjeneste

Søndag d. 9. (4.s.e.påske)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag d. 16. (5.s.e.påske)

kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Torsdag d. 20.

(Kristi Himmelfartsdag)

Kl. 10.00: Knud-Erik Jensen

Kirkebil - bestilles direkte ved TAXA på tlf. 89484848, enten i forvejen eller søndag morgen. I kirkedøren

henvender man sig til betjeningen og får udleveret taxabon. Efter gudstjenesten bestiller betjeningen taxa til

hjemtransport. Taxabon udleveres på ny.

Søndag d. 23. (6.s.e.påske)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Søndag d. 30. (Pinsedag)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Mandag d. 31. (2. pinsedag)

Kl. 10.00: Knud-Erik Jensen

Gudstjenester på plejehjem

og lokalcenter

Hestehavehusene

Onsdag d. 17. marts

Kl. 14.30: Lisbeth Lindegaard

Onsdag d. 21. april

Kl.14.30: Lene Juhl Kofod

Onsdag d. 19. maj

Kl. 14.30: Lisbeth Lindegaard

Skåde Lokalcenter

Torsdag d. 18. marts

Kl. 14.00: Lisbeth Lindegaard

Torsdag d. 15. april

Kl. 14.00: Lene Juhl Kofod

Torsdag d. 27. maj

Kl. 14.00: Lisbeth Lindegaard

Side 5


Side 6

Frederikskirken

Det sker

Møderækken

Tirsdag d. 16. marts kl. 19.30:

En ny livsrolle - ved siden af film og TV.

Skuespiller Allan Olsen fortæller om sit liv

som ædru alkoholiker, men hans foredrag

handler også om meningen med

livet, livskvalitet og det at sætte sig nye

mål i tilværelsen.

Sted: Diakonhøjskolen!

Tirsdag d. 20. april kl. 19.30:

Det gode liv - med risici og angst.

Ole Hartling, overlæge dr.med. og

formand for Etisk Råd, og Lene Hartling,

praktiserende læge, vil med inddragelse

af litterære eksempler tale om

etiske og eksistentielle spørgsmål, som

f.eks.: Er der forskel på angst og frygt?

Er eksistentiel angst ødelæggende eller

nødvendig?

Bruger vi sundhedsvæsenet til helbredelse

eller beroligelse?

Er lægen også bange?

Er vore dages risikotænkning risikabel?

Fredag d. 30. april kl. 18.30:

Sæsonafslutning. Fællesspisning med

efterfølgende samvær, hvor der vil

være indslag af forskellig art, og hvor vi

skal drøfte sæsonens møder og arrangementer.Tilmelding

til kirkekontoret (tlf.

86271773) senest onsdag d. 28. april.

Bortset fra mødet d. 16. marts (som

finder sted på Diakonhøjskolen, Lyseng

Allé 15), finder møderne sted i Frederiksgården,

Højmarkvej 47. Entré: 30,- kr.

Kirkefrokost

Der er kirkefrokost i Frederiksgården

efter højmessen Palmesøndag, den 4.

april. Alle er velkomne til fællesspisning

og hyggeligt samvær!

Musikandagt

Søndag den 28. marts kl. 16 er der

musikandagt i Frederikskirken.

Ved musikandagten vil der være fokus

på nye salmer i den nye salmebog, og

der vil blive lejlighed til at høre og synge

nogle af dem!

Medvirkende: Simon Schelling, bas,

organist Gunver Rosen-krantz Riber og

sognepræst Lisbeth Lindegaard.

Koncerter i Frederikskirken

Søndag d. 21. marts kl. 16.00:

Jens Astrup, barokviolin.

Søndag d. 18. april kl. 16.00:

Ulrik Spang Hansen, orgel.

Der er fri adgang til koncerterne.

DANMISSIONs-kredsen

Danmissionskredsen mødes mandag

den 22. marts, mandag den 19. april og

mandag den 17. maj. Hver gang kl.

14.30 i Frederiksgården.

Alle nye deltagere er velkomne i vor

kreds!

Kontaktperson: Ruth Kock. Kvædevej

18, Højbjerg. Tlf. 86274592.

Onsdagsklubben

Onsdagsklubben mødes den første

onsdag i måneden kl. 14-16 i Frederiksgården.

Ved februar-mødet havde vi besøg af

tidligere sognepræst i Skåde Sogn,Sabine

Bech-Hansen, og onsdag den 3.

marts vil det være en musikalsk eftermiddag,

der er planlagt.

Øvrige møder i foråret er den 7. april og

den 5. maj, hvor der er udflugt.

Gangbesværede kan benytte Taxa

8948 4848. Alle er velkomne!

Ida Kjeldsen

Menighedsrådsmøder

Møderne er offenlige og finder sted i

Frederiksgården:

Tirsdag d. 23. marts kl. 19.00.

Onsdag d. 21 april kl. 16.00 (kirkesyn).

Torsdag d. 22. april kl.19.00.

Onsdag d. 26. maj kl. 19.00.


Frederikskirken

Det sker

Meld dig som indsamler!

Søndag den 7. marts deltager Skåde

Sogn igen i sogneindsamlingen til Folkekirkens

Nødhjælp med start fra Frederiksgården

mellem kl. 12 og 13.

Der sættes i år fokus på minerydning,

idet der hvert 22. minut et sted i verden

lemlæstes eller dør et menneske, heraf

mange børn, på grund af landminer.

Vi håber derfor, vort

bidrag kan medvirke

til mere tryghed

for de mennesker,

der dagligt må leve

med minefaren.

Sognet er opdelt i 51

ruter. De fleste ikke

særligt store. På

nogle få ruter kan

man med fordel

være 2 indsamlere,

som følges ad.Der er

arrangeret transport

til ruterne længst

væk, og vi håber

selvfølgelig at mange

vil melde sig som

indsamlere!

Tilmelding til et af følgende steder:

Kirkekontoret, 86271773

MEHO@KM.DK

Erik Frederiksen, 86272157

Sven Wemmelund, 86270605.

Læs mere om indsamlingen på

www.frederikskirken.dk!

Ny sognegrænse

Menighedsrådene i Sct. Pauls Sogn og

Skåde Sogn har i samarbejde gennemført

en høring blandt beboerne på

Hestehavevej, dele af Egebæksvej,

Bøgebjergvej, Rørmosevej og Oddervej

30-40 om deres syn på en eventuel flytning

af sognegrænsen fra syd om

Egebæksvej til nord om Hestehavevej.

En ændring af sognegrænsen ville

indebære, at de nævnte veje ville blive

flyttet til Skåde Sogn.

Høringen viste en overvældende interesse

blandt beboerne for, at området

blev flyttet til Skåde Sogn.

Efter modtagelsen af disse høringssvar,

blev der hurtigt opnået enighed

mellem menighedsrådene i Sct. Pauls

Sogn og Skåde Sogn om at anmode

Århus Søndre Provsti, Århus Stift samt

Kirkeministeriet om gennemførelse af

denne sognegrænse-ændring.

Ændringen er nu tiltrådt i de nævnte

kirkelige instanser, og beboerne på de

nævnte veje er blevet orienteret. De vil

fremtidig blive betjent med kirkelige

handlinger fra Frederikskirken, dens

præster og medarbejdere.

Menighedsrådet byder beboerne på

de nævnte adresser velkommen i

Skåde Sogn! Vi skal gøre vores bedste

for en god kirkelig betjening både i det

daglige og i situationer, hvor der i øvrigt

må være behov for vores medvirken.

Endelig skal vi gøre opmærksom på

vores hjemmeside www.frederikskirken.dk,

hvor mange nyttige oplysninger

kan hentes, bl.a. om de mange aktiviteter

i sognet.

Ole Jean Nielsen

menighedsrådsmedlem, Skåde

Gudstjenester på plejehjem og

lokalcenter

I forbindelse med sognegrænseændringen

er plejehjemmet ”Hestehavehusene”

kommet til at høre til Skåde

Sogn. Plejehjemsgudstjenesterne vil

dermed blive varetaget af præsterne

fra Frederikskirken. Gudstjenesterne er

den tredje onsdag i måneden klokken

14.30. Som noget nyt er der pr. januar

2004 også gudstjenester på Skåde

Lokalcenter. Disse foregår den tredje

torsdag i måneden kl. 14.00.

Gudstjenesterne vil være at finde i

Frederikskirkens gudstjenesteliste på

side 5.

Side 7


Side 8

Frederikskirken

Af

Ole Jean Nielsen

Østre Kapel - nye samværsmuligheder undervejs?

I et samarbejde mellem Holme og

Skåde Sogns menighedsråd har der i

det sidste års tid været arbejdet frem

mod en istandsættelse, renovering

og tilbygning til Østre Kapel, den lille

unikke kirkebygning fra 1913 i østlige

ende af Bushøjvej.

Man forestiller sig, at der kan tilbydes

tjenester og aktiviteter i moderne og

tidssvarende rammer, hvad enten

det gælder traditionelle eller alternative

gudstjenester, ungdomsarrangementer,

foredrag, musikarrangementer,

udstillinger, møder, laboratorium

for afprøvning af nye aktiviteter og

meget mere.

Der har nu været gennemført en

arkitektkonkurrence på skitseprojekt

niveau. De indkomne forslag har

været til høring i de to sognes menighedsråd,

og på menighedsrådsmøder

i november måned 2003 gav de

to råd deres tilslutning til skitseprojekt

udarbejdet af Arkitektfirmaet Sahl

Tegnestue.

Herefter har der været afholdt møde

med arkitektfirmaet med henblik på

mindre justeringer, ligesom der har

været et yderst positivt møde med

Århus Kommunes tekniske forvaltning

omkring en renovering af de

omkringliggende arealer.

Når arkitektens justeringer og planforholdene

er bragt på plads, vil

Østre Kapels samlede istandsættelse,

renovering og tilbygning være

fastlagt. Herefter skal der foretages

en beregning over de forventede

omkostninger ved realisering af

projektet, således at det kan forelægges

de to menighedsråd, Århus

Søndre Provsti og Århus Stift med

henblik på en finansiering af opgaven.

Hvis projektet får den forventede

tilslutning hos de nævnte instanser, vil

projektet kunne sendes til høring

blandt beboerne i området enten i

slutningen af dette forår eller umiddelbart

efter sommerferien.


Frederikskirken

Nye netværk

Alene - men med mod på fællesskab

Ufrivilligt har jeg fået en ”alene”-tilværelse,

som min mands død for ca. et år

siden er årsagen til.

Alle helgens dag var jeg til gudstjeneste

i Frederikskirken for efterladte. Det talte

sit eget sprog. Der er faktisk mange her i

sognet, som har mistet i det forgangne

år. Og idéen opstod: Der må kunne

skabes et netværk gennem kirken! For

iblandt så mange, må der være andre,

der som mig, der er sidst i halvtredserne

og stadig på arbejdsmarkedet, har

behov for fællesskab og nærvær, efter

at have mistet deres kære. Livet skal

deles med andre, eller måske kun med

en. Men næstekærlighed og nærvær

med indhold er vigtige faktorer her i

tilværelsen.

”Det er ikke godt for et menneske at være alene!” - sagde

Gud til det første menneske. Konstateringen gælder nu ikke

kun ham, men ethvert menneske! For livet er til for at blive

delt, i fællesskaber mellem mennesker. Og derfor gør det

også så ondt, når disse fællesskaber ophører eller ikke findes.

Man føler sig alene, og man føler sorg.

”Sorg er en kærlighed,du ikke kan blive af med”,siger Johannes

Møllehave et sted. Og i et gammelt kinesisk ordsprog

lyder det, at ”sorg er som en trekant, der sidder i brystet og

drejer rundt. Det gør vanvittigt ondt - indtil trekantens spidser

er blevet slidt ned, og den er blevet til en kugle, der drejer

rundt.”Disse citater siger noget om,at det tager tid at lære at

leve med en sorg, samt at det er kærligheden, der er ramt,

når man sørger. Men som Sonja Kirkegaard skriver ovenfor, er

det også netop kærligheden - næstekærlig-

Den 12. november mødte jeg derfor op

i sognegården, hvor menighedsrådet

ved Frederikskirken havde lavet en

”forslags-aften” for nye tiltag i kirkeligt

regi. Idéen blev rigtig godt modtaget.

Mine idéer til netværksgrupper er:

1. Fælles spisning i sognegården hver

anden fredag, hvor indkøb og madlavning

er en del af fællesskabet. Måske

kan der også hittes på noget underholdning.

2. Teater/musikhus-gruppe.

3. Kunstudstillings-gruppe.

4. Natur/”ud i det blå”-gruppe

Men måske er der andre gode forslag,

så kom og vær med!

Fredag den 12. marts kl. 19.00 inviteres

der til hyggeaften i Frederiksgården for

alle interesserede. Over et glas rødvin

og en let osteanretning skal vi tale om,

hvilke idéer der er, hvad vi forestiller os,

man kan bruge netværksgrupperne til,

og hvordan vi kommer i gang.

Alle er velkomne!

Tilmelding til:

Idé- og kontaktperson Sonja Kirkegaard,

onsdag og torsdag kl. 17-19, tlf. 8627 7242

eller til kirkekontoret i åbningstiden.

Sonja Kirkegaard

heden! – der kan være en hjælp i den proces,det er at arbejde

sig ud af både sorg og ”alene-følelse”.

Der kan være mange årsager til sorg og mange grunde til, at

man føler sig alene. Død, sygdom, skilsmisse kunne være

nogle af dem.Netværksgruppen er derfor for alle,der på den

ene eller anden måde føler sig alene, og som har mod på et

fællesskab og netværk med andre i samme situation.

I netværksgruppen vil man kunne hygge sig og tale sammen,

drage nytte af hinanden og dermed yde hjælp til selvhjælp,

og man vil sammen kunne dele gode stunder og oplevelser.

Så kom og vær med!

Menighedsrådet og kirkens præster støtter Sonja Kirkegaards

idé og initiativ, og ved hyggeaftenen fredag den 12. marts vil

undertegnede også være til stede.

Lisbeth Lindegaard, sognepræst

Side 9


Holme Kirke

Her finder du:

Sognepræst Kirsten Hald

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Præsteboligen,

Holme Byvej 24, 8270 Højbjerg, tlf. 8627 2134, træffes bedst

hverdage kl. 10.00-11.00 undtagen fredag.

Sognepræst Esben Kullberg

Hjulbjergvej 177, 8270 Højbjerg, tlf. 8627 6080. Træffes bedst

hverdage mellem kl. 12.00 -13.00 undtagen fredag.

Sognepræst Thomas Fischer-Larsen

Nødagervej 20, 8560 Kolind, tlf. 8627 0634. Træffes bedst hverdage

kl. 11.00-12.00 undtagen mandag.

Kontor: Hjulbjergvej 175.

Kordegn Inger Bjørn

Kirkekontoret, Holme Sognegård, Hjulbjergvej 175, 8270

Højbjerg. Kontoret er åbent alle hverdage kl. 9.00-13.00, torsdag

tillige 16.00-18.00, tlf. 8627 1993.

Organist Janni Beltoft

Hjulbjergvej 46 B, træffes på tlf. 8627 3710.

Kirketjener Lisbeth Olesen

Junovej 22, 8270 Højbjerg, tlf. 8614 5614

Kirkegårdsleder Karl Erik Mortensen

Møllegårdsparken 5, 8355 Solbjerg.Træffes på graverkontoret

mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00-12.00,

tlf. 8627 6260.

Side 10

Menighedsrådsformand Henning Tagesen

Kvædevej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8627 0348.

FDF Århus 9. kreds

Mødelokale i Holme: Højbovej 12.Leder: Henning Knudsen,tlf.

8627 2857. Klassemøder for tumlinge (7-9 år) hver mandag kl.

18.30-20.00.

Besøgs- og Hjælpetjenesten i Holme

Kontaktpersoner kan træffes personligt i Lokalcenter Holme’s

Hall, Nygårdsvej 34 eller på tlf. 8627 8634.

Man. og ons. kl. 10.00-12.00.

Praktiske oplysninger

Fødsler anmeldes til kirkekontoret.Medbring venligst dåbs- og

vielsesattest samt personnummerbevis. Anmeldelsen skal ske

senest to hverdage efter at fødslen har fundet sted - og i det

sogn, hvor moderen har bopæl. Om dåb, vielse og andre

kirkelige handlinger skal man også henvende sig til kirkekontoret,

Hjulbjergvej 175, Tlf. 8627 1993.

Man bedes i øvrigt træffe nærmere aftale med kirkens præster

om de kirkelige handlinger.

Internettet

Holme sogns hjemmesideadresse er: www.holme-sogn.dk

Deadline

Stof til næste kirkeblad afleveres senest 26. april 2004.


Holme Kirke

Gudstjenester

Marts

Søndag d. 7. marts kl. 10.00

2. s. i fasten

Esben Kullberg

Søndag d. 14. marts kl. 10.00

3. s. i fasten

Thomas Fischer-Larsen

Onsdag d. 17. marts kl. 14.00

Hverdagsgudstjeneste

Esben Kullberg

Søndag d. 21. marts kl. 10.00

Midfaste

Kirsten Hald

Søndag d. 28. marts kl. 10.00

Mariæ Bebudelse

Thomas Fischer-Larsen

Kirkefrokost

Onsdag d. 31. marts kl. 19.30

Vi Synger Påsken Ind

Kirsten Hald

April

Søndag d. 4. april kl. 10.00

Palmesøndag

Thomas Fischer-Larsen

Torsdag d. 8. april kl. 10.00

Skærtorsdag

Kirsten Hald

Fredag d. 9. april kl. 10.00

Langfredag

Kirsten Hald

Søndag d. 11. april kl. 10.00

Påskedag

Esben Kullberg

Mandag d. 12. april kl. 10.00

2. påskedag

Esben Kullberg

Søndag d. 18. april

Konfirmation Holme skole

Kl. 9.00 7.c Kirsten Hald

Kl. 10.30 7.b Esben Kullberg

Kl. 12.00 7.a Thomas Fischer-

Larsen

Søndag d. 25. april

Konfirmation

Rundhøjskolen

Kl. 9.00 7.b Kirsten Hald

Kl. 11.00 7.a Esben Kullberg

Maj

Søndag d. 2. maj kl. 10.00

3. s. efter påske

Kirsten Hald

Fredag d. 7. maj kl. 10.00

Bededag

Esben Kullberg

Søndag d. 9. maj kl. 10.00

4. s. efter påske

Thomas Fischer-Larsen

Søndag d. 16. maj kl. 10.00

5. s. efter påske

Thomas Fischer-Larsen

Torsdag d. 20. maj kl. 10.00

Kristi Himmelfarts dag

Esben Kullberg

Søndag d. 23. maj kl. 10.00

6. s. efter påske

Esben Kullberg

Søndag d. 30. maj kl. 10.00

Pinsedag

Kirsten Hald

Mandag d. 31. maj kl. 10.00

2. pinsedag

Kirsten Hald

Søndag d. 6. juni kl. 10.00

Trinitatis

Thomas Fischer-Larsen

Egely

Tirsdag d. 2. marts kl. 14.15

Thomas Fischer-Larsen

Tirsdag d. 30. marts kl. 14.15

Esben Kullberg

Tirsdag d. 4. maj kl. 14.15

Kirsten Hald

Tirsdag d. 1. juni kl. 14.15

Thomas Fischer-Larsen

Sct. Olaf

Tirsdag d. 16. marts kl. 14.15

Esben Kullberg

Tirsdag d. 13. april kl. 14.15

Kirsten Hald

Tirsdag d. 11. maj kl. 14.15

Thomas Fischer-Larsen

Tirsdag d. 8. juni kl. 14.15

Kirsten Hald

Side 11


Holme Kirke

Det sker

Al-sang

Onsdag den 10. marts kl. 19.30.

finder vinterens sidste al-sangsmøde

sted i Sognegården. Kom og vær

med til at bestemme hvad vi skal

synge.

Vi synger Påsken ind

Onsdag d. 31. marts kl. 19.30 synger

vi Påsken ind i Holme Kirke. Vi hører

påsketekster og synger påskesalmer

sammen med RUNDHØJKORET

under ledelse af Peder Pedersen.

Bagefter går vi i sognegården og

drikker kaffe og synger et par forårssange.

Alle er velkomne. Fri entré.

Holme - Højbjerg - Tranbjerg

Pensionistforening

Torsdag d. 11 marts kl. 14.00

Generalforsamling, den normale

dags-orden følges. Husk forslag til

vedtagelse skal være formanden i

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningen vil i dag give

kaffen.Vi slutter med banko.

Torsdag d. 29 april Kl. 1400

I dag vil vi synge og danse sommeren

i møde, og ønske hinanden god

sommer. Musik Knud P.

Vi slutter med banko. Kaffe Kr. 25.00

Alle arrangementer afholdes i Holme

Sognegård Hjulbjergvej 175

Side 12

Kirkefrokost

Søndag d. 28. marts kl.10.00

Efter gudstjenesten i Holme Kirke

arrangerer Menighedsrådet ”kirkefrokost”

i sognegården på Hjulbjergvej

175.Vi mødes efter gudstjenesten

og får lidt mad og noget at drikke og

mulighed for at snakke sammen.

Alle er velkomne, men man bedes

tilmelde sig senest torsdag d. 25.

marts på Kirkekontoret tlf.86 27 19 93.

Pris: 25,- kr. pr. person.

Folkekirkens Nødhjælps indsamling

søndag d. 7. marts.

Der samles ind i Holme sogn kl. 11-15

fra sognegården Hjulbjergvej 175.

Der er stadig brug for indsamlere til

at dække vores område.

Meld dig ved henvendelse på kirkekontoret

tlf.: 86271993 eller hos

Esben Kullberg tlf.: 86276080

Læs mere side 7.


Holme Kirke

Det sker

Hverdagsgudstjenester

Der er en enkelt hverdagsgudstjeneste

tilbage i foråret. Den holdes onsdag d.

17. marts kl. 14 og det er Esben Kullberg,

som er prædikant. Alle er velkomne.

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådet ved Holme Kirke

holder offentlige menighedsrådsmøder

følgende dage i foråret: 23. marts, 29.

april og 26. maj.

Møderne starter kl. 19.30 og foregår i

Sognegården på Hjulbjergvej 175.

Torsdagsklubben

Torsdag d. 25. marts kl. 14.00

”At leve med sit handicap” Tidligere

forstander Karsten Torst Pedersen

fortæller om, hvordan livet former sig,

når man må leve med et handicap.

Musik: Claus Jørgensen kalder sit musikprogram

”Omkring Klunketidens klaver”

Vi genoplever en svunden tids populære

musiktradition.

Torsdag d. 22. april kl. 14.oo

Museumsinspektør Hans Ole Matthiesen

vil fortælle om ”Jelling fra vikingernes

kongebegravelse til national monument”

og føre os gennem historien fra

Gorm den Gamle og Harald Blåtand til

vore dage.

Musik: Traditionen tro kommer Christian

Foged og Beder Spillemændene.

Selvhjælpsgruppen

Selvhjælpsgruppen ved Holme Kirke er

åben for alle,der er i berøring med svær

sygdom eller har mistet et menneske,

der stod dem nær. Erfaringen viser, at

man altid har behov for at tale med

andre om sorgen og savnet, og om

hvordan man kommer videre i livet.

Kontaktpersoner er Vera Lykke Rasmussen

og Kirsten Hald 86 27 21 34.

Pigeklubben

Onsdag den 5. maj

Besøg på Ceres Bryggeriet.

Der er afgang fra Sognegården kl. 16.30

Arrangementet koster 30 kr.

Tilmelding til Inge Tagesen (86270348)

eller Ilse Christensen (86273195) senest

den 30. april

Onsdag den 2. juni

Sommerafslutning på en hyggelig

restaurant eller kro. Der er afgang fra

Sognegården kl. 18.30.

Pris ekskl. drikkevarer er 135 kr.

Bindende tilmelding til enten Ilse eller

Inge senest den 5. maj.

Pigeklubben er åben for piger i alle

aldre, og der betales ingen kontingent.

Kom og vær med hver gang, eller når

der er et emne, der særligt har din interesse.

Side 13


Holme Kirke

Af Anders ”Nold” Petersen

Side 14

Frugtbart samarbejde - og julestemning i november

I slutningen af november måned

indspillede børn fra SFO Regnbuen

på Holme Skole en jule-CD i behageligt

samarbejde med Sognegården,

Kirsten Hald og Jannie, organist ved

Holme Kirke. Indspilningerne strakte

sig over tre dage og resulterede i en

CD indeholdende to julesange, som

børnene kunne forære familien i julegave.

Cirka 100 børn fra SFO´en havde i

forvejen gennem to uger øvet sig på

sangene, der skulle indspilles. Vi drog

dermed velforberedte afsted til

kirken kort efter, at børnene havde

fået fri fra skole. Det var forventningsfulde

anden og tredje klasser der i

højt humør spankulerede den korte

vej. Blandt tredje klasserne var der en

del meget tilfredse minikonfirmander,

som i den tid det tog at gå derover,

kunne videregive erfaringer om

kirken og dens mange funktioner.

I kirken havde vi i forvejen opstillet

mikrofoner der var tilsluttet en minidisc,

så vi blev i stand til at forevige

de smukke toner. Jannie sad klar ved

det imponerende kirkeorgel, som

Holme Kirke råder over. Orglet, kirkerummet

og Jannies rutinerede og

kompetente akkompagnement gav

børnenes stemmer den helt rigtige

juleklang og julestemningen kunne

derfor brede sig allerede i november.

Regnbuen vil gerne i den forbindelse

rette en stor tak til Holme Kirkes

personale for hjælp, venlighed og

velvillighed.

Anders ”Nold” Petersen

Pædagog i Holme Skoles SFO.


Holme Kirke

Af Esben Kullberg

Hva’ var det egentlig, der var, med ham Grosbøll?

Kirkefolk har sagt, at Grosbøll-sagen er

en af nyere tids største kirkepolitiske

begivenheder.

Den slags er jo altid svært at bedømme,

når man stadig står midt i det,

men når man tager den enorme

medieomtale af sagen i betragtning,

kommer man ikke uden om,at det må

have haft betydning for ganske

mange mennesker.

Men hvad var det egentlig, der blev

sagt og skrevet, - og af hvem?

Er det rigtigt, at det, Thorkild Grosbøll

skrev i sin bog, som var anledningen til

det hele, stort set ikke var andet end

det, P:G: Lindhardt skrev i 1950’erne,

da han ’aflyste’ det evige liv?

Og hvis det er rigtigt, hvorfor bliver der

så så meget ballade ud af at gentage

50 år gamle synspunkter?

Eller: sætter Grosbøll i sin teologi

noget overstyr, som udvander kristendommen

og underminerer alle kristnes

trosgrundlag?

Eller: er præsten i Tårbæk bare offer

for de fordomme, der siger, at præster

skal tro på en helt særlig og ’rigtig’

måde?

Spørgsmålene er mange, svarene er

om muligt endnu flere og slet ikke så

enkle at finde frem til.

Men berørt af diskussionerne som

mange af os var, skylder vi vel også

hinanden at forsøge at overveje

nogle af de mulige svar.

Det vil vi gøre i en ”mini”-studiekreds

over 2 aftener.

1. aften vil vi gennemgå noget af det

som blev skrevet af Grosbøll, af aviser

og medier og af kolleger og kirkefolk.

2. aften skal vi ved hjælp af moderne

kommunikationsteori se på, om der er

noget i tiden, der sætter særlige

rammer og betingelser for, hvad der

synes meningsfuldt at sige om tro og

kristendom.

Studiekredsen er åben for alle i Skåde

og Holme sogne. For de, der ønsker at

deltage, ligger studiematerialet til

afhentning på Holme sognegård fra

torsdag d. 11. marts.

Grosbøll-sagen. En Mini-studiekreds.

Holme sognegård. Mandag d. 15. og

22. marts kl. 19.30. Pris for kaffe og

materialer 15 kr. pr. aften.

Side 15

More magazines by this user
Similar magazines