Projekt Vodkaklovnen - dirac

dirac.ruc.dk

Projekt Vodkaklovnen - dirac

eleverne meget opmærksomme på, at det var deres samarbejde og arbejdsdeling som var skyld i en stor del af de

problemer som de fik.

Elevernes udbytte set ifht. intentionerne

Alt tyder på at eleverne har fået et stort udbytte ud af projektforløbet. De arbejdede godt med de faglige elementer i

opgaven, og bl.a. substitutionsteknikken syntes at være blevet styrket. Desuden fik eleverne kombineret det netop

gennemgåede differentialregning med løsningen af et egentligt problem. Det er min opfattelse at eleverne fik styrket

både deres modelleringskompetence og problemløsningskompetence, men at eleverne især selv bemærkede udviklingen

af den sidstnævnte kompetence. Lad os se på hvad eleverne selv siger.

Elevernes evaluering af projektet

Efter afviklingen af de 4 dobbelttimer bad jeg eleverne om skriftligt at give deres kommentarer til det at arbejde med

problemorienteret projektarbejde i matematik. Her er nogle af deres kommentarer:

1)”Det bedste ved problemorienteret projektarbejde i matematik: Det bedste: Problemløsning – den vigtigste

kompetence man får. Det næst bedste: Kreativ/alternativ matematisk tænkning. Er super godt at få – hjælper i det

daglige. Det 3. bedste: gruppearbejde.”

2)”Man får brugt den matematik, man ikke troede kunne bruges. Det var udfordrende og gav en større mulighed for at

man kunne tænke selv. Meget frihed, selvstændig. Uddyber matematikken. Et hjernevrider projekt. Spændende. Skægt.

Alle kunne komme med ideer. Alternativt. Kreativt. Man kunne bruge det man er god til, og det hjælper gruppen hvis

den er sammensat af nogen der er gode til forskellige ting.”

3)”… Jeg kunne godt tænke mig at lave flere af sådanne problemorienterede projekter, da jeg synes at man bliver sat i

en situation hvor det er nødvendigt at tænke i andre baner and normalt, og man mere selv kan forme opgaven, da man

selv skal finde en løsning på problemet, man kan sige at det ikke er så strikt som almindelige opgaver hvor der kun er

en løsning og ofte en regnemåde….”

4) ”Det er godt fordi man hele tiden selv er i gang med at tænke. Det er godt fordi man kommer i kontakt med en masse

forskelligt matematik og formler og prøver at kombinere dem.”

5) ”Jeg synes det vigtigste har været at lære at ”tænke på en anden måde”, hvor man har skullet bruge noget af det man

kunne i forvejen. Jeg synes det har været spændende at fordybe sig i ét problem. […] Jeg har desuden lært at man nogle

gange må droppe de ideer man først havde.”

6) ”… En anden god ting: Man får aktiveret den kreative side af sig selv, og får en opfattelse af at mat A+ ikke kun er

tør teori.”

7)”…Det er godt at man bare fik stukket problemet i hånden uden nogen løsningsforslag eller hjælp. Vores gruppe

havde det dog lidt svært i starten, men ved bare et par stikord fra læreren kunne vi komme videre. I sådan et

projektarbejde skal det være muligt at have noget ”støtte”, til hvis man går helt i stå og ikke kan komme videre.”

5

More magazines by this user
Similar magazines