Cloud Brochure Rev 02-09-10 FINAL.indd - Netgroup

netgroup.dk

Cloud Brochure Rev 02-09-10 FINAL.indd - Netgroup

Cloud computing


: Indhold

3 Cloud computing – en introduktion

4 Hvad skal din virksomhed vide om cloud computing

8 Jubii: Oppetiden er vores bundlinje

11 Backup 112: Vi kunne aldrig gøre det så godt selv

14 Netgroups tekniske setup for cloud computing

18 Resultaterne taler for sig selv

20 De første skridt mod en cloud-løsning

21 4 tips, hvis du vil i gang

22 3 myter om cloud computing

23 Virtual assesment hos Netgroup

2


Cloud computing

– en introduktion

Cloud computing er kommet for at blive – det er der ingen

tvivl om. Udfordringen lige nu er, at mange i it-branchen defi

nerer cloud computing, så det passer bedst ind i salget af

deres løsninger. Det er dermed svært for virksomhederne

at forstå, hvad begrebet dækker, og hvor det kan bidrage til

deres forretning.

Med denne publikation ønsker vi hos Netgroup at give

inspiration til, hvilke fordele cloud computing kan give din

virksomhed, snarere end at presse vores forretning ind i en

kategori for at følge trenden. Ikke desto mindre er cloudbegrebet

så relevant, at vi og vores kunder bliver nødt til

at have det med i vores overvejelser for fremtiden. Det

handler i sagens kerne ikke om teknik – men om muligheder,

og ingen bør ignorere de muligheder, som cloud computing

giver.

Hos Netgroup tror vi på, at cloud computing er fremtiden

i overensstemmelse med de store globale analysehuses

forudsigelser. Men faktisk har Netgroup i længere tid praktiseret

en stor del af de ydelser, der typisk leveres inden for

cloud computing, det har blot heddet noget andet: hosting!

Cloud computing handler først og fremmest om at få

leveret sine it-ydelser og løsninger skalerbart uden selv at

skulle investere i hverken hardware, software eller uddannelse.

Du betaler kun for dét, du bruger og kan løbende

justere dit forbrug både op og ned. Nøjagtig ligesom vand,

varme, el og lignende. Hvilken teknik dine løsninger leveres

på, har for så vidt ikke noget med cloud computing at gøre.

Grunden til, at teknik ofte blandes ind i begrebet, er, at de

seneste års teknologiske udvikling har gjort det væsentligt

mere tilgængeligt at levere cloud computing – her har især

virtualisering gjort en stor forskel. Fordelene er eksempelvis

øjeblikkelig skalerbarhed, betaling for faktisk forbrug og

markant bedre drift – og det er kun starten.

Flere har i arbejdssammenhæng spurgt mig, om det ikke er

besværligt at komme i gang med cloud computing. Og det

behøver det slet ikke at være. Det er en af grundene til, at

vi har samlet en række artikler og cases, som måske kan

inspirere og give en bedre forståelse for, hvad cloud computing

vil sige i praksis hos Netgroup. De fl este af vores

kunder har undgået store investeringer og har ikke mindst

opnået store besparelser på ganske få måneder.

Rigtig god læselyst

Administrerende direktør

Jesper Dyhr

3


Hvad skal din virksomhed vide

om cloud computing?

Først kom e-business-revolutionen, og nu vil cloud computing ifølge fl ere analysehuse

blive den næste store succes, som revolutionerer måden, vi arbejder med it på.

Cloud computing er allerede nu ved at blive mere konkret end for bare et halvt år

siden. På de følgende sider kan du få ideer til, hvad cloud computing drejer sig om,

og hvorfor vi ikke kan ignorere begrebet.

Cloud computing vil blive lige så

indfl ydelsesrig som e-business 1

4

Gartner

Fordi cloud computing er så bredt et begreb, der dækker

over mange løsninger, kan det være svært at begribe, hvad

der egentlig refereres til. Derfor er det vigtigt at afgrænse

feltet, inden vi går mere i dybden med de muligheder,

Netgroup tilbyder inden for cloud computing.

Fokus for Netgroups defi nition af cloud computing er

ikke at skrive en defi nition, der passer til Netgroups

forretnings model, men snarere at sammensætte en så

objektiv defi nition som muligt.

Netgroups defi nition af cloud computing

Cloud computing er en forretningsmodel, der gør det

muligt af få leveret sine it-ydelser uden investering i

hardware, software eller uddannelse og som løbende kan

skaleres op og ned efter kundens behov og typisk afregnes

efter kundens faktiske forbrug.

Kundens omkostning er således elastisk i både opadgående

og nedadgående retning.


Det er en gængs misforståelse, at ’cloud’ eller ’skyen’ refererer

til internettet. Cloud computing kan leveres på mange

måder blandt andet via internettet, men også via dedikerede

forbindelser eller i store virksomheder via kundens

eget lokalnetværk. Det afhænger blot af, hvor de ressourcer,

som leverer ydelserne, er placeret og typisk, hvad der er

af krav til fx sikkerhed. ’Cloud’ eller ’sky’ refererer således til

de anvendte ressourcer (hardware og software) og ikke til

internettet.

Storage i skyen vokser hurtigst

Analysehuset IDC er i høj grad enige med Gartner og

forudsiger, at brugen af cloud computing vil vokse med

gennemsnitligt 26 procent over de næste fi re år. 2 I dag

ligger omkring fem procent af it-omsætningen inden for

cloud computing, og det vil med IDC’s prognose stige til 10

procent i løbet af de næste fi re år.

”Prognoserne for cloud computing er rigtig interessante.

Det bemærkelsesværdige er, at mange virksomheder –

deriblandt Netgroup – har leveret cloud-ydelser i fl ere år,

uden at det er blevet betragtet som sådan. Sådan er det

ofte med nye begreber, men ikke desto mindre har vi valgt

at tage begrebet cloud computing til os i Netgroup, fordi

fordelene på sigt er så store for vores kunder, at vi simpelthen

ikke kan se bort fra det,” siger administrerende direktør

Jesper Dyhr, Netgroup A/S.

Inden for de forskellige cloud-ydelser fastslår IDC, at det

er storage, som vil være det hurtigst voksende område 3 ,

og her har Netgroup med investeringen i Hitachis største

storage-løsning positioneret sig særdeles synligt på

markedet.

Analysehuset Gartner forudser, at de vigtigste

teknologier i 2010 ser sådan ud: 1

1. Cloud computing

2. Avanceret analytics

3. Client computing

4. Grøn it

5. Ombygning af datacenteret

6. Social computing

7. Sikkerhed gennem overvågning

8. Flash-hukommelse

9. Virtualisering for at opnå høj oppetid

10. Mobile applikationer

1 http://www.gartner.com/it/page.

jsp?id=707508

2

http://www.v3.co.uk/v3/news/2250892/idcforecasts-massive-growth

3

http://www.v3.co.uk/v3/news/2250892/idcforecasts-massive-growth

5


Virtualisering – accelerator for cloud computing

Virtualisering af servere er i dag det bindemiddel, der inden

for serverdrift får cloud computing til at give mening i

datacentret, fordi virtualiseringen fungerer som en accelerator,

der for alvor giver den funktionalitet og den fl eksibillitet,

der gør cloud computing muligt.

”Siden 2008 har vi i Netgroup lagt store dele af vores

it-infrastruktur helt om, så vores egen infrastruktur i dag

primært kører med virtualiserede servere. Det er en massiv

investering og en vigtig strategisk beslutning, fordi det er

det eneste rigtige. De virtuelle servere giver os og vores

kunder mulighed for at købe præcis den plads, de har behov

for og nemt skalere den op og ned, hvis behovet skifter.

6

Samtidig sikrer virtualisering, at vores datacentre bruger

langt mindre strøm, vi har meget lettere ved at administrere

serverne, og kunderne har et minimum af nedbrud,

fordi de virtuelle servere er mere sikre og intelligente end

de fysiske,” siger Jesper Dyhr.

Hvis en virtuel server går ned, tager en anden virtuel server

automatisk over med det samme, fordi Netgroup kører

VMware’s ESX-løsning, og det er med til at sikre en stabil

drift. Nordisk research manager Anders Elbak fra IDC anslår,

at helt op til 80 procent af serverne i fremtidens datacentre

bliver virtuelle. 4 Netgroup har i dag over 4.000 servere i

sine datacentre, hvoraf godt 25 procent er virtuelle.

Vigtige forkortelser

• XaaS: ”Everything” as a Service – dækker over de mange løsninger, der

leveres under begrebet ”cloud computing”

• Saas: Software as a Service – kunden køber sig adgang til at køre en eller

fl ere applikationer hos en service udbyder

• IaaS: Infrastructure as a Service – kunden køber adgang til et samlet

datacenter-setup hos en udbyder

• PaaS: Platform as a Service – kunden køber adgang til en platform hos

serviceudbyderen og kan selv bygge oven på denne med andre services

• En ’commercial cloud’ defi nerer Netgroup som ressourcer, der kan deles

mellem fl ere virksomheder, men med en sikker separation af virksomhedernes

data og systemer

• En ’private cloud’ defi nerer Netgroup som en service, der bliver stillet til

rådighed for en enkelt virksomhed, og som dermed ikke deles mellem fl ere


Fordele ved Cloud computing

• Skalerbarhed (op/ned) efter behov og den fl eksibilitet,

som dette medfører

• Du betaler kun for dét, du bruger

• Nedbringelse af omkostninger til hardware og øvrig

it-infrastruktur

• Nedbringelse af omkostninger til it-personale,

uddannelse og it-administration

• Adgang til kompetencer som man ikke ønsker at

opbygge internt

Set fra forretningssiden giver cloud computing klare fordele

ved, at du slipper for større investeringer i hardware

og software og kan betragte it-løsningerne som variable

driftsomkostninger, der afspejler virksomhedens behov.

På nøjagtig samme måde som afregning af vand, el, varme

etc. Populært sagt: virksomhederne kan fokusere på en

større ROI med en mindre TCO – og det er vel de fl este

virksomheders mål.

4

http://www.computerworld.dk/art/53626/idc-virtualisering-bliver-limen

-i-datacentret


Jubii om deres cloud it-infrastruktur hos Netgroup:

Oppetiden er vores bundlinie

For Jubii, der er en af Danmarks største inden for søge- og underholdningsportaler,

er det vitalt, at samtlige sites kører 24/7 alle årets 365 dage.

Nedetid er lig med mindre bundlinje, og netop nedetiden har Jubii elimineret

ved at placere sin it-infrastruktur hos Netgroup – mere populært sagt: i skyen.

8

Netgroups cloud-løsninger:

Adskillige bladeservere er nu fordelt i Netgroups datacentre og sørger for, at

Jubiis brugere kan hente nyheder og andre historier i alle døgnets 24 timer. Jubii

valgte i forbindelse med et ejerskifte at fl ytte sin storage og backup, der tidligere

var placeret i Tyskland, til Danmark. Valget faldt på Netgroup blandt andet

på grund af det i forvejen gode samarbejde omkring Jubii’s internetforbindelser.

“Tidligere var Jubii ejet af Lycos, men i slutningen af 2008 blev vi købt tilbage

på danske hænder, og derfor havde vi pludselig en bagkant, hvor stikket ville

blive trukket ud til vores servere i Tyskland. Og den nærmede sig med hastige

skridt. Vi bød både opgaven ud til IBM i Frankfurt og til Netgroup i Danmark, og

valget faldt helt naturligt på Netgroup på grund af en god pris og vores tidligere

succesfulde samarbejde med Netgroup,” siger administrerende direktør Henrik

Busch, Jubii og fortsætter:

Netgroup er meget fl eksible og altid nemme at tale med. Det giver god sparring.

Fx skal du ikke igennem en sælger for at få lov til at tale med en tekniker.

Med Netgroup er det helt enkelt og ligetil. Herudover er det rart, at du ikke får


fornemmelsen af, at der starter et ur, hver gang du ringer,

og at der efterfølgende ligger en regning for samtalen.”

Garanti til brugerne

Tiden op til fl ytningen var kritisk, fordi der var fl ere ting,

der skulle falde i hak, og alt storage og backup skulle

være oppe at køre i Danmark, inden stikket blev hevet ud i

Tyskland.

“Setup’et var mere eller mindre det samme som tidligere, så

udfordringen var helt klart tiden. På fantastisk vis lykkedes

det uden nogen former for problemer. Og efterfølgende

har der ikke været noget at sætte en fi nger på. Vi har et

rigtig fi nt samarbejde med Netgroup,” fortæller Henrik

Busch.

Under selve fl ytningen stod Netgroup for at sætte al hardware,

VMware og netværk op, og Jubii stod for fl ytningen

af indholdet på serverne. I dag består Jubiis løsning af et

dedikeret VMware-miljø i Netgroups datacentre. Jubii har

således sin egen it-infrastruktur hos Netgroup, som også

står for al administration. Den samlede løsning består af

hardware, backup, storage og redundante internetforbindelser

til kontoret i Bredgade.

“Hardware har det med at gå i stykker en gang i mellem, og

både i den forbindelse, såvel som ved den daglige admi-

nistration og vedligeholdelse af udstyret, sparer vi en del

penge. Vi kan fokusere på vores kerneforretning, og fordi vi

ved, at vi har en professionel og kompetent partner på vores

it-infrastruktur, er vi helt trygge og kan garantere vores

brugere de ydelser, de efterspørger,” siger Henrik Busch.

En lettere virtuel virkelighed

I oktober 2007 virtualiserede Jubii hele deres hostingcenter

med teknologi fra VMware, fordi det ville give bedre

oppetider, og skaleringen tilsvarende ville blive væsentligt

lettere.

“Det er helt afgjort fl eksibiliteten ved at virtualisere, der er

alfa og omega for os. Vi kan eksperimentere med forskellige

områder, som vi ikke kunne tidligere, men det vigtigste

er, at vi virkelig har fået forbedret vores oppetid. Oppetiden

er vores levebrød, hvis vi ikke har et site online, så er

der ingen forretning, og det viser sig med det samme på

bundlinjen. Herudover bliver brugerne utilfredse, og de skal

ikke skuffes mange gange, før de fi nder alternativer,” siger

Henrik Busch.

Efter det store projekt med at virtualisere hele løsningen

til VMware og fl ytningen til Danmark har de otte itmedarbejdere

hos Jubii ingen planer i pipeline lige med det

samme. Nu gælder det om at fokusere på forretningen og

videreudvikling.

9


10

Jubiis løsning hos Netgroup

Virtuel hosting

Jubii gik fra 80 fysiske servere til få bladeservere. Udover at reducere omkostningerne

til plads og strøm, fi k Jubii mulighed for at administrere, oprette og

nedlægge servere på en lettere og hurtigere måde end tidligere samtidig med,

at de slap for at bekymre sig om drift på hardware.

Redundant internetopkobling til kontoret i Bredgade

Jubii har dels en fi berforbindelse i Bredgade og dels en FWA (trådløs forbindelse),

hvor sidstnævnte virker som failover. Det betyder, at uanset om fi beren

bliver gravet over eller lignende, vil Jubii stadig have adgang til internettet fra

deres kontor, og skiftet sker automatisk.

Fordelen er, at Jubii kan opretholde produktionen og ikke står med en lang

række medarbejdere, der ikke kan arbejde, hvis de ikke har adgang til internettet.

Samtidig var forbindelsen en fordel, da Jubii skulle fl ytte fra Holmen til

Bredgade, idet Netgroup startede med at fl ytte den ene forbindelse. Og da Jubii

var på plads i Bredgade, fl yttede vi den anden forbindelse, dvs. medarbejderne

var reelt set uden nedetid, selvom de fl yttede domicil.

Om Jubii

Jubii er Danmarks største søge- og underholdningsportal og besøges dagligt af

ca. 200.000 internetbrugere, der besøger mere end 3,5 millioner sider.

Jubii er mest kendt for det omfattende søgeindeks over danske websites, men

herudover udbyder Jubii mere end 30 forskellige online-tjenester deriblandt gratis

e-mail, debatfora og chat. Jubii blev stiftet i 1995 og har siden været et af de

største danske websites.

I dag drives Jubii af ca. 20 medarbejdere fra kontorer i Bredgade i København.

Virksomheden ledes i dag af admini strerende direktør Henrik Busch.


Backup112 om at købe deres it-infrastruktur hos Netgroup:

Sikkerhed er alfa og omega

Backup-virksomheden Backup112 kan i dag tilbyde sine kunder endnu bedre oppetid

og kan samtidig koncentrere sig om udvikling af forretningen og servicering af sine kunder

og forhandlere. Løsningen er en cloud-baseret it-infrastruktur hos Netgroup.

Netgroups cloud-løsninger:

Datasikkerhed kan blive enhver virksomheds mareridt, og derfor er det nødvendigt

at sikre data på den bedst mulige vis. Det lever backup-virksomheden

Backup112 af. I forbindelse med en større udvidelse og et ønske om en virtualiseret

platform, lagde Backup112 en større del af it-infrastrukturen over til

Netgroup, for at opnå en endnu bedre infrastruktur.

“Vi vil langt hellere bruge vores tid på udvikling af vores produkter samt servicering

af vores kunder og forhandlere, og derfor var Netgroups tilbud fristende.

Det afgørende var, at Netgroup har et større virtualiseret VMware-setup og en

storage-løsning fra Hitachi Data Systems – som vi aldrig ville have mulighed for

at investere i – og så beskæftiger Netgroups konsulenter sig ikke med andet.

Det vil sige, at de er eksperter på området, og kompetenceniveauet er utroligt

højt,” siger salgsdirektør Joakim Bach Friis, Backup112.

I forbindelse med en større udvidelse af det eksisterende miljø var det samtidig

en stor fordel for Backup112, at de ikke selv skulle investere en større sum i nyt

udstyr. Hertil kommer fordelen ved kun at skulle betale for det faktiske forbrug.

11


“Økonomien er bedre end tidligere. Vi sparer ikke kun

internt i huset, fordi mine kollegaer har fået mere tid til

det vigtigste arbejde men også på den faktiske drift, fordi

løsningen er ’pay as you go’. Det er en kæmpe fordel for

en virksomhed som vores, hvor behovet kan variere meget

fra måned til måned. Samtidig har vi ikke en hel masse dyrt

udstyr stående, som kun er 20 procent belastet, fordi vi

tidligere skulle være forberedt til nye kunder,” fortæller

Joakim Bach Friis.

Netgroup er en fl ok dybt professionelle konsulenter,

som er hurtige til at forstå, hvad vi

som kunde har brug for i deres butik. Det er en stor

fordel med en samarbejdspartner, der lynhurtigt kan

sætte sig ind i din forretning og forstå behovene

Salgsdirektør Joakim Bach Friis, Backup112

En forbedret virtuel virkelighed

Ved at købe it-infrastruktur hos Netgroup – i en såkaldt

cloud-løsning – har Backup112 i dag adgang til en langt

større platform og et bedre setup end tidligere.

“Storage-delen i Netgroups cloud er med i den absolutte

top-elite blandt udbyderne i Danmark. Der står måske kun

én eller to af denne type løsning i Danmark. Og med vores

forretning, hvor sikkerhed er alfa og omega, er selv små

12

forbedringer ved hjælp af det bedste udstyr væsentlige

forbedringer. Vi har nu en oppetid, som er markant bedre,

end hvad vi selv ville kunne køre,” siger Joakim Bach Friis.

Fordelene ved det virtuelle miljø frem for det fysiske er

også til at tage at føle på.

“Det er meget lettere at udnytte de virtuelle servere. Du

skal typisk kun trykke på tre knapper, og så kan du begynde

at arbejde med dem. Samtidig er der hele redundansperspektivet.

Hvis vi selv skulle drifte, skulle vi køre to fysiske

servere, det kræver en masse manuelt arbejde. Med det

virtuelle miljø foregår det automatisk. Den virtuelle server

fejler automatisk over på en ny node med det samme,”

siger Joakim Bach Friis og forsætter:

“Hvor vi med de fysiske servere skulle bestille, planlægge

og derefter installere serveren, er processen lynhurtig i

dag. Der er kort fra tanke til handling. En tekniker skulle

normalt bruge op mod 12 timer på at lave forberedelser til

en ny fysisk server, nu handler det udelukkende om at få

ideen, så kan du gå direkte i gang.”

Backup112 har i dag stadig den fulde kontrol over deres

it-infrastruktur, Netgroup stiller blot platformen til rådighed.

På denne måde skal Backup112 ikke bekymre sig om

at forberede sig på at udvide serverparken forud for deres

behov, de ringer blot og beder om en udvidelse, og i løbet

af minutter er de ekstra servere tilgængelige.


Backup112’s cloud-løsning hos Netgroup

• Virtuelle SUN Solaris-servere baseret på VMware ESX

• Adskillige TB-data placeret i Netgroups Hitachi USP-V SAN-løsning

• Tivoli Storage Manager backup-løsninger baseret på IBM SAN og

IBM båndrobotter

• Backup og Business Continuity Appliance med remote failover-mulighed

til Netgroups cloud

Samarbejdet kommer fl ere til gode

Foruden at have et samarbejde omkring Backup112’s it-infrastruktur er

Netgroup og Backup112 i dag partnere således, at Netgroups kunder har

adgang til Backup112’s backup-løsning, hvor virksomheder kan sikre deres

data online ved hjælp af et softwaremodul og en teknisk storage-løsning hos

Netgroup.

Backup112 tilbyder endvidere en avanceret Business Continuity-appliance med

live failover-mulighed til Netgroups cloud. En tjeneste, der grundet den stigende

fokus på sikkerhed og oppetid forventes meget af i de kommende år.

Backup112 tilbyder på den anden side Netgroups remote backup-løsning til sine

kunder ved hjælp af et stort udbygget forhandlernet i hele Danmark. En del af

storage-løsningen bygger desuden på IBM’s Tivoli Storage Manager.

Om Backup112

Alle virksomheder har følsomme data, som de ønsker at beskytte mod virus, hardwarefejl/nedbrud,

tyveri, brand og menneskelige fejltagelser. Backup112’s kernekompetence

er at sikre virksomheders data mod alle de ting, der kan gå galt, og sikre

at virksomhederne hurtigst muligt er kørende igen efter et nedbrud..

13


Netgroups tekniske setup for cloud computing

Banker og pensionsselskaber er ofte de virksomheder, som er forundt de

sikreste datacenterløsninger bygget i den bedste kvalitet på markedet. Hvad få

måske ved er, at den samme sikkerhed og kvalitet er tilgængelig for stort set

alle virksomheder, hvis de vælger en hosted datacenterløsning hos Netgroup.

Få et indblik i Netgroups teknologi her.

14

Netgroup driver i dag fem datacentre, der alle ligger på Sjælland. Glostrup og

Taastrup danner rammen om de mere end 4.000 servere – virtuelle og fysiske –

som rummer data for kunderne. Og det er både muligt at købe colocation, hvor

kunden har sine egne rackskabe og selv placerer sine servere hos Netgroup, der

leverer lokation, strøm, køling og sikkerhed etc. – eller den fulde løsning, hvor

Netgroup leverer en komplet datacenterløsning. Netgroup er i dag én af de få

på det danske marked, der kan levere to-centerdrift med site redundans. Hvis

en virksomhed egenhændigt skal opbygge en redundant løsning, vil det typisk

koste væsentligt mere end at benytte Netgroup som partner.

At Netgroup har lokationer i henholdsvis Glostrup og Taastrup giver frie muligheder,

når det kommer til valg af sikkerhedsniveau. Med en løsning fra Netgroup

er alle dele af løsningen redundante. Det betyder også, at både diesel generatorer

og UPS er opsat redundant, og derfor skal der mere end et almindeligt

strømnedbrud til for at sætte bl.a. kølingen ud af drift, som i dag er akilleshælen

i enhver datacenterløsning. Strøm kan leveres i stort set ubegrænsede mængder,

men varmen som serverne skaber skal køles ned, og det er som oftest her,

at begrænsningerne ligger.


Det fås ikke bedre

Netgroups infrastruktur er baseret på den bedste teknologi

på markedet. Med Netgroups setup er det muligt for

alle virksomheder at få en datacenterløsning uden at skulle

ud og investere et større millionbeløb i markedets bedste

udstyr. Det kan fås hos Netgroup til en rimelig pris.

“Ikke alle kunder har adgang til en professionel løsning

i klasse med fx de store banker. Flere kunder oplever

behovet, men har ikke økonomi til en løsning i den størrelsesorden,

og i disse tilfælde er en hosted løsning virkelig

effektiv. Mange er heller ikke klar over, at fx en storageløsning

hos Netgroup er væsentlig mere sikker end at have

en intern løsning i den pågældende virksomhed. Det er

afgjort en falsk tryghed at tro, at du opnår en højere sikkerhed

ved at beholde data i eget hus. Vi har det sikreste

og bedste udstyr, der kan købes for penge på markedet

– det fås simpelthen ikke bedre,” siger teknisk chef Anders

Saabye, Netgroup.

Netgroups datacentre anvender iøvrigt frikøling,

som giver den mest miljøvenlige og økonomiske løsning.

I Danmark er det muligt at køre med frikøling op mod halvdelen

af året, hvor temperaturen er under syv grader.

Fra fysisk til virtuel virkelighed

I løbet af de sidste par år er Netgroup i sine egne miljøer

gået fra udelukkende at have fysiske servere til i høj grad

at køre virtuelle servermiljøer. Fordelen for kunderne er, at

skalerbarheden er utrolig høj og effektiv, og det er muligt

at målrette brug af data på en meget mere avanceret

måde.

“Vi kan proportionere vores diske efter behov, og det

betyder blandt andet, at vi kan undgå alt unødvendigt

strømforbrug. Normalt vil en server, der er 85 procent belastet,

stadig bruge 100 procent strøm. Vores nye virtuelle

serverløsning udnytter strømmen optimalt, fordi vi kan

opsætte serverne helt målrettet, så vi udnytter strømmen

bedst muligt, og kunderne betaler udelukkende for deres

faktiske forbrug. Fx har vi nogle amerikanske kunder, som

har spidsbelastningsperioder om natten i modsætning til

mange danske kunder, og når de kombineres, opnår vi en

virkelig høj udnyttelse af strøm og datakraft,” fortæller

teknisk chef Anders Saabye, Netgroup.

Vi har det sikreste og bedste udstyr,

der kan købes for penge på markedet –

det fås simpelthen ikke bedre

Teknisk chef, Anders Saabye

Tidligere, hvis de fysiske servere gik ned, ville det typisk

tage helt op til to timer at reparere udstyret. Hvis det

samme sker i dag, oplever kunden i værste fald, at serveren

”booter”, men automatisk starter med det samme.

Sikkerhed, sikkerhed og atter sikkerhed

I alle henseender er Netgroups udstyr det sikreste på markedet,

således vælger Netgroup udelukkende løsninger fra

gennemprøvede og velrenommerede fi rmaer som blandt

andet Hitachi Data Systems, VMware, IBM, APC og Cisco.

“Der fi ndes ganske givet udmærkede og fi ne løsninger, som

er billigere, men det kan vi ikke sætte vores lid til. Vi er kun

interesserede i de dygtigste fi rmaer på hver deres fagom-

15


åde, for det vi tilbyder vores kunder, skal vi kunne stå 100

procent inde for, og vi skal kunne garantere, at det er det

bedste på markedet,” siger Anders Saabye.

Også inden for den fysiske sikkerhed i datacentrene, har

Netgroup taget de nødvendige forholdsregler. Fx i forhold

til vandskade er gulvene i centrene hævede EDB-gulve, så

en eventuel vandskade ikke påvirker udstyret. Samtidig er

kameraovervågning, adgangssluser, ikke-kopierbare nøgler,

fugtmålere, røgdetektorer, Inergen brandslukning, log

over besøg og adgangskort en selvfølge i alle Netgroups

datacentre. Nogle konkurrenter anvender fi ngeraftryk som

adgang til centrene, men Netgroups vurdering er, at det er

en falsk tryghed.

“Hvis et fi ngeraftryk først er kopieret – hvilket er meget

let – kan du ikke skifte det ud på samme måde som med

et adgangskort. Det væsentlige for at have en optimal

sikkerhed omkring adgangen er at bruge en kombination af

løsninger, og derfor bruger vi i alle Netgroups centre både

fysiske adgangskort, nøgler og unikke kodeord,” fortæller

Anders Saabye.

Ikke kun teknik

Mange ansatte i it-afdelingerne rundt om i de danske

virksomheder interesserer sig for opbygning af datacentre,

men det kræver tid og uddannelse at være opdateret. Det

er en anden af fordelene ved en hosted datacenterløsning,

eftersom medarbejdernes fokus hos Netgroup netop er at

følge med og holde sig opdaterede for at sikre de bedste

løsninger.

“Fordi vi er så specialiserede og vores infrastruktur er så

teknisk kompliceret, tiltrækker vi de dygtigste it-folk på

16

området. De dygtigste specialister vil typisk hellere arbejde

med de virkelig store og komplicerede løsninger frem for

dagligt ad hoc arbejde på et mindre datacenter. Samtidig

gør vi hos Netgroup meget ud af at uddanne vores medarbejdere,

så de til enhver tid er de mest erfarne og vidende

specialister,” siger Anders Saabye og fortsætter:

“Et datacenter skal køre 24 timer 365 dage om året, det

kræver know-how, ressourcer til uddannelse af personale,

fi nansiering af den tekniske løsning og sidst men ikke

mindst, at du som virksomhed har størrelsen til ovenstående.

I langt de fl este tilfælde giver det bedre mening at

vælge en hosted løsning, fordi du foruden at spare penge

og være fri for at bekymre dig om teknik og ansvar samtidig

ikke er afhængig af at forny dit udstyr hvert tredje eller

fjerde år.”

Teknisk chef,

Anders Saaby


Opbygning af Netgroups virtuelle platform

Kunde Kunde Kunde

Application

Operating System

Virtual Machine

Hitachi USP-V (lok. 1)

Application

Operating System

Virtual Machine

VMware ESX

Application

Operating System

Virtual Machine

Cisco 6500 Cisco 6500

Brocade FC

switches

IBM, DELL & HP hardware

Brocade FC

switches

Hitachi USP-V (lok. 2)

Ovenstående miljø er opsat redundant i fysisk adskilte datacentre, så der kan tilbydes

redundans og spejling på såvel det virtuelle miljø samt Netgroups storage løsninger.

Netgroups datacentre

Glostrup: cirka 300 kvm med plads til

cirka 150 rackskabe

Taastrup: cirka 800 kvm med plads til

cirka 400 rackskabe

100 % redundant teknik

Netværk – 100 % baseret på Cisco

Servere – IBM, Dell og HP

Storage – HDS og IBM

OS – Microsoft, Linux, VMware

Backup – IBM Tivoli Storage Manager

Tekniske specifi kationer for

Netgroups datacentre

• Mulighed for Tier I, II eller III sikkerhed

• Frikøling

• APC-rackskabe og inrow-køling

• Redundant fysisk infrastruktur

• Inergen brandslukning

• UPS-anlæg (N+1)

• Dieselgeneratorer (N+1)

• RS3411B revisionserklæring

• DS484-compliance

• PCI-compliance

• Hævede EDB-gulve

Datacentersikkerhed

Netgroup anvender de internationale

standard Tier Ratings. Tier Rating går

fra I til IV, jo højere Tier-rating, des

bedre.

Vær opmærksom på, at grundet diverse

forhold reguleret af de offentlige

myndigheder, kan ingen danske datacentre

klassifi ceres som “ægte” Tier III.

17


Netgroups cloud-løsninger

Hvilke cloud computing-løsninger tilbyder Netgroup?

Få et overblik over de løsninger, som kan være med til at påvirke både din

virksomheds sikkerhed, ydelse og bundlinje positivt.

Stort set alle Netgroups løsninger er baseret på, at du kun

betaler for dit faktiske forbrug og løbende kan ændre dit

forbrug efter behov. Det er derfor i højere grad faktorer

som selvbetjening, automatiseringen og hvorvidt du kan

ændre dit forbrug ”real-time”, der afgør, om vi kategoriserer

de enkelte løsninger som cloud computing-ydelser.

Lejer du en fysisk infrastruktur bestående af fx rackskabe

med tilhørende strøm, køl, overvågning etc., så kan du relativt

hurtigt ændre din løsning fra fx et kvart rackskab til

mange rackskabe – og modsat fra mange rackskabe ned til

et enkelt rackskab. Den fysiske infrastruktur ved rackskabe

og traditionelle servere tager dog tid at ændre, da det

medfører fysisk tidskrævende arbejde og kan blandt andet

af denne grund ikke betegnes som en cloud-service.

Uanset hvilken løsning Netgroup leverer tager den udgangspunkt

i vores fysiske infrastruktur. For virksomheder,

der lever af en forretningskritisk it-infrastruktur, kan investeringen

i et sikkert datacenter være enorm. Redundante

dieselgeneratorer, UPS-anlæg, køleanlæg og netværksudstyr,

hævede edb-gulve, overvågning, døgnbemanding

18

etc. kræver både store indledende og løbende investeringer.

I den forbindelse giver Netgroup adgang til datacentre,

som selv de største it-virksomheder har svært ved at

matche. Det betyder, at du som mindre eller mellemstor

virksomhed eller it-leverandør kan få en ”enterprise”-infrastruktur,

der lever op til standarder som fx DS484 og PCI

(dokumenteret i en årlig revisionserklæring), og du betaler

kun for det faktiske forbrug (strøm, servere, storage,

IP-trafi k etc.) samtidig med, at du løbende kan regulere dit

forbrug i forhold til din forretning.

Indenfor cloud-verdenen positionerer Netgroup sig primært

som leverandør af IaaS (Infrastructure as a Service),

men kan ligeledes tilbyde cloud baserede tillægsløsninger

som storage og backup.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Med en IaaS-løsning stiller vi en køreklar infrastruktur

til rådighed. Du defi nerer selv størrelsen på denne og vi

garanter, at den altid fungerer. Du installerer selv dine

operativsystemer og applikationer og skal udelukkende

koncentrere dig om driften af disse. Mangler du ressourcer


VMware

SLA

PCI

Redundans

APC

i form af ram, cpu eller disk kan du op-

eller nedgradere efter behov via en

intuitiv brugergrænsefl ade. Alt hvad

der vedrører køl, strøm, overvågning,

sikkerhed, indkøb af basis hardware og

software tager vi os af. Og du betaler

naturligvis kun for dét du bruger og i

den tid du har brugt det.

Hvis du ønsker det kan vi også varetage

driften på operativsystemniveau.

Det inkluderer backup/restore, overvågning,

patching og lignende. Er dine

servere ved at løbe tør for fx harddiske,

cpu eller på anden måde har en

forringet ydelse sørger vi automatisk

for at håndtere problemet, samtidig

med at du bliver informeret omgående

per telefon, mail eller sms.

RS3411B

Cisco

DS484

Infrastructure

... as a Service

24x7 support

IBM

Storage as a Service

Netgroups storage-løsninger er

baseret på én af Danmarks største og

teknologisk førende platforme. Det

betyder, at vi kan levere løsninger fra

gigabytes til petabytes og, at du hele

tiden kan skalere din løsning op eller

ned efter behov og kun betale for det

faktiske forbrug.

Oplever du fx, at din løsning kræver

hurtigere storage, end du startede

ud med, så kan du ”on demand” fl ytte

rundt mellem forskellige niveauer af

storage. Så hvis en database eller

applikation pludselig kræver ekstra

hurtig storage, kan du på sekunder

opgradere din løsning og nedgradere

igen, hvis behovet forsvinder.

Hitachi

Overvågning

99,9 %

Tier III

Dell

PayAsYouGrow

Backup as a Service

IBM Tivoli Storage Manager (TSM) er

blevet de facto-standard inden for

store virksomheders valg af backupløsninger

– især hvis løsningen skal

fungere som remote backup. Men som

mange andre løsninger, der er udviklet

til store virksomheders behov, så er

der store omkostninger forbundet

med investeringen i en TSM-løsning.

Licenser, implementering, uddannelse,

vedligeholdelse er blot nogle

af de meget store omkostninger, som

en backup-løsning fra Netgroup kan

spare dig for. Og derudover betaler du

kun for dit faktiske dataforbrug, da

såvel dit forbrug af licenser samt data

kan skaleres op og ned efter behov.

19


De første skridt mod en cloud-løsning

Cloud computing er ikke indviklet at komme i gang med, og det er

en løsningsmodel, som fremtidens it-afdelinger ikke kan ignorere.

Fordelene er ikke til at overse. Læs her, hvad din virksomhed bør overveje,

inden I kontakter en professionel samarbejdspartner.

20

Ledelsen i din virksomhed bør som udgangspunkt tænke over det faktum, at de

fl este it-afdelinger benytter 75-80 procent af deres tid på at være reaktive og

blot holde de interne it-systemer i gang. Det betyder, at kun ca. 20-25 procent

af it-afdelingernes tid bliver brugt på innovation og på at planlægge og forberede

aktiviteter, der understøtter virksomhedens forretning og strategi.

Det er blandt andet her, at cloud computing kan gøre en væsentlig forskel.

Hvorfor skal den interne it-afdeling – der har adgang til og viden om virksomhedens

forretning – bruge stort set al sin tid på basale it-discipliner, som kan gøres

mindst lige så godt (og ofte bedre) af eksterne leverandører, der har optimeret

hele deres forretning og kompetence efter netop at kunne tilbyde denne

service?

Økonomisk er det jo et spørgsmål om, hvilke priser du kan opnå hos din leverandør

i forhold til omkostningen ved selv at investere i din infrastruktur samt

driften af denne.

Og hvad angår sikkerhed, så lyt ikke til skeptikerne, der siger, at cloud computing

er usikkert. Deres opfattelse bygger som regel på en udbredt misforståelse om,

at cloud computing er lig med it-services via internettet.


4 tips, hvis du vil i gang

1. Acceptér cloud computing som

forretningsmodel.

Hvis du stadig tvivler og tror, at

cloud computing er et modefænomen,

vil du tabe momentum. Cloud

computing bør allerede være en

vigtig overvejelse i din virksomheds

it-strategi.

2. Ledelsen skal være en del af

beslutningen.

Virksomhedens ledelse bør være

involveret i vurderingen af cloud

computing, da der desværre kan

være modsatrettede interesserer

mellem it-afdelingen og virksomhedens

generelle målsætninger. Det

er helt naturligt og ikke en kritik af

it-afdelingen, der med den rette

ledelse bør have styr på denne

problematik.

3. Tjek din mulige leverandørs itinfrastruktur

ved selvsyn.

Markedet er oversvømmet af it-leverandører,

der mener, at de kan det

hele. En professionel it-leverandør

vil fx have årlige revisionserklæringer,

der dokumenterer leverandørens

it-infrastruktur. Sørg for at

se denne dokumentation – det er

en hurtig og let måde at sortere

useriøse leverandører fra. Herefter

bør man se den pågældende leverandørs

faciliteter. Bare et enkelt

besøg i et datacenter kan give et

godt indtryk af, om der er styr på

tingene.

4. Tjek din fremtidige leverandørs

it-infrastruktur.

Hvis du køber din infrastruktur fra

en ekstern leverandør, bør den som

et minimum være lige så god, som

den du selv kunne have investeret

i. Hvis du fx køber storage som en

service, herunder diskkapacitet

til et virtuelt miljø, skal du være

helt sikker på, at du løbende kan

skalere din løsning efter behov.

Det er netop én af fordelene. Har

du behov for 10TB ekstra storage

fra den ene dag til den anden, skal

leverandøren kunne levere dette.

At der står Hitachi, IBM eller EMC på

et storage-system er et godt skridt

på vejen, men betyder ikke, at det

er skalerbart. Så brug den relativt

korte tid, det tager at tjekke, om leverandøren

har valgt en infrastruktur,

som kan levere professionelle

og skalerbare løsninger, ikke bare

nu, men også om de kan udvides

over de næste tre-fem år.

21


3 myter om cloud computing

1. Cloud computing overfl ødiggør

fremtidens it-afdeling.

På trods af at cloud computing

på fl ere områder vinder stigende

anseelse hos eksperter og anerkendte

it-analyseinstitutter, er der

en grænse for galskaben. Cloud

computing vil nu og i fremtiden

være et fornuftigt supplement til

it-afdelingernes gode arbejde ude

i virksomhederne, men det vil på

intet tidspunkt overfl ødiggøre dem.

Men it-personalet skal i fremtiden

være i stand til at forstå virksomhedens

forretning og i højere grad

fokusere på at være innovative og

22

udvikle løsninger, der understøtter

virksomhedens strategi i stedet

for at bruge det meste af tiden på

basal it-drift.

2. Cloud computing er indviklet og

svært tilgængeligt.

Alt efter hvilken cloud-ydelse, din

virksomhed efterspørger, er der

forskelle. Hvis vi fx taler om virtuelle

løsninger, så er svaret nej. Det

er ikke indviklet. Og det er slet ikke

svært tilgængeligt. Faktisk er det

markant lettere at opsætte en virtuel

løsning hos Netgroup end selv

at skulle gå i gang. Vi har speciali-

ster, der ikke laver andet hver dag.

Og din virksomhed skal ikke gennemføre

en større investering for

at komme i gang. Det altafgørende

er, at din virksomhed gør sig klart,

hvad I vil opnå, og hvilke behov I har.

Resten er bare teknik, som vi ofte

kan levere fra dag til dag.

3. Cloud computing er

opreklameret.

Cloud computing som forretningsmodel

bliver diskuteret rigtig

meget, og der er mange fortalere.

Og det kan sagtens give anledning

til at tro, at det hele er en storm i

et glas vand. Men potentialet i mulighederne

for cloud computing er

langt fra opreklamerede. Det er en

ny måde at tænke it-løsninger på,

og det vil helt sikkert revolutionere

vores måde at tænke it på i fremtiden.

Hvem ønsker ikke at slippe for

store investeringer i hardware og

software og kun betale for dét som

man bruger? Altså ”når og hvis”

man har brug for det!


Virtual assessment hos Netgroup

Lige nu er virtualisering et stort emne

hos mange virksomheder, og det

store spørgsmål er som regel, om der

virkelig er så store besparelser i sigte,

hvis man foretager en migrering fra

det fysiske miljø. Hos Netgroup har du

derfor mulighed for at få gennemført

en VMware-konsolideringsanalyse,

som vil give din virksomhed et klart

overblik over de mulige besparelser

ved virtualisering. Desuden får du alt

dokumenteret i en rapport.

Viser rapporten, at du kan opnå store

besparelser ved virtualisering, så kan

Netgroup typisk garantere yderligere

besparelser i forhold til, at du selv

foretager den store investering i hardware,

software og personale.

Mange af vores kunder oplever besparelser

på over 50 procent i det første

år. Om du kan opnå samme besparelser

vil en virtual assessment kunne

fortælle.

Læs mere på www.netgroup.dk.

23


Store Kongensgade 40H • 1264 København K • Telefon: +45 70 25 26 86

www.netgroup.dk • info@netgroup.dk

More magazines by this user
Similar magazines