Lokalplan 30 MB PDF Marievej - Taastrup Netavis

taastrupnetavis.dk

Lokalplan 30 MB PDF Marievej - Taastrup Netavis

Sag 1678620 – dok 1779796 Screening Ressourceanvendelse Arealforbrug: Udlæg i forhold til strategier, visioner Energiforbrug: Opførelse, drift Vandforbrug: Kapacitet, bortledning, recirkulation Produkter, materialer, råstoffer: Bæredygtighed, levetid, aldring Affald, genanvendelse: Restprodukter, sortering, genbrug Diverse: Befolkning og sikkerhed Demografi og socioøkonomiske forhold: Arbejdspladser, omsætning, bosætning, skattegrundlag Arbejdsmiljø: Hensyn, sikkerhed, beskyttelse Svage grupper: Adgangs- og parkeringsforhold, blindeudstyr Risikoforhold såsom brand, eksplosion, giftpåvirkning: Afstande, hensyn Væsentlig positiv Begrænset positiv Væsentlig negativ Begrænset negativ Ikke relevant Bemærkninger x Bebyggelse i bymidten har en positiv og effektiv indvirkning på ressourceforbruget. Bebyggelse med høj udnyttelsesgrad mindsker byens arealforbrug. Bebyggelsernes placering tæt på offentlig transportmiddel mindsker privat biltrafik. x Energi til belysning, ventilation. Energi til opvarmning, som sker via fjernvarme. x Der anvendes kun vand til rengøring, sanitære formål. x Der anvendes materialer til opførelse af ny bebyggelse, som har en lang levetid. x Der vil være affald, som kan bortskaffes til genanvendelse samt dagrenovation Ressourceforbruget til opførelse af bebyggelserne, drift og vedligehold af disse skønnes at være inden for det normale. x Bebyggelserne styrker det sociale liv i Taastrup. x x Adgange etableres i niveau, så handicappede har direkte adgang til bebyggelsen.

More magazines by this user
Similar magazines