Anmeldelser - Danske Dagblades Forening

danskedagblade.dk

Anmeldelser - Danske Dagblades Forening

26

UNDERVISNING

Retoriske virkemidler

Ladede ord - emotiver

Et emotiv betegner et værdiladet ord eller

udtryk, det som vi også kalder for 'plus'- og

'minusord'. Eksempler på rubrikker fra magasinet

Fokus 24.8.2006:

“Det er perkere mod nazier, siger de unge:

Racestrid bag knivstikkeri”.

“Daglige overfald i Afghanistan: Danske soldater

i dødsfælde”.

Denotation og konnotation

Mens et ords denotation omhandler dets

grundbetydning, betegner et ords konnotationer

dets medbetydninger. En forkortelse som 'EU'

betegner en sammenslutning af lande i den europæiske

union, men ordet trækker en masse konnotationer

med sig, så snart sammenhængen er

'nede i EU'.

Billedsprog

I retorikken er billedsprog et vigtigt virkemiddel,

som de fleste anvender, fx i form af metaforer,

symboler og sammenligninger.

• Metafor: En metafor er et billedligt udtryk. Fx

kendes fra fodbold og tipstjenestens reklamer for

odds’et følgende metaforer: “grave sig ned i forsvaret”,

“en gammel skade” og “tage sig en skovtur”.

Politiken skriver 14.9.06: Syrien giver USA diplomatisk

næse.

• Symbol: Et symbol er et tegn, der sammenholder

og repræsenterer noget andet. En due symboliserer

fred, Dannebrog symboliserer Danmark osv.

DF’s aktuelle anvendelse af Dannebrog i logoer

og reklamer har skabt en kamp om retten til

Danneborg og givet flaget nye konnotationer.

• Sammenligning: Her etableres forbindelsen

mellem realplan og billedplan med ordet som eller

ligesom. Fx skriver Politiken 14.9.06 om forbud

mod gødning, som kan anvendes til bomber: 'Det

er ligesom, hvis man sætter lås på en dør. Så kan

man jo stadig bryde ind gennem vinduet”.

• Personifikation: En personifikation er betegnelsen

for, at begreber sættes i skikkelse og tildeles

liv, fx: Lovens lange arm, Skattefar osv.

Modsætninger

Kontraster skabes ofte i avisartikler ved modstilling

af eget synspunkt eller anvendelse af

sproglige modsætninger som fx lys-mørke, godond

osv. Fx skriver historikeren David Gress i

Jyllands-Posten 10.9. 06. ”Dengang Venstre var

et liberalistisk parti, var det et udgangspunkt, at

pengene lå bedst i borgernes lommer. (...) Nu har

Venstre overtaget den trossætning, at pengene ligger

bedst i magthavernes lommer”.

Ironi

Ironi er en indirekte måde at kommunikere

på, hvor man siger, hvad man ikke mener - ved at

gøre grin med modstanderens synspunkt. Fx kan

man i et læserbrev fra Information 14.9.06 læse

følgende: "Nu har fornuften jo aldrig været den

største lidelse hos Helge Adam Møller".

Gentagelser

Et centralt virkemiddel inden for retorikken

er den bevidste brug af gentagelser. Hvem husker

ikke Martin Luther Kings berømte tale, hvor hvert

hovedafsnit blev indledt med ordene: “I have a

dream...”?

Retoriske spørgsmål

En klassisk stilfigur er det retoriske spørgsmål,

der har den effekt at lede modtageren til bestemte

svar. Fx skriver Information på ledersiden 14.9.06

følgende om, hvem der skal forvalte velfærdsstaten:

"Hvem besidder den største professionalisme,

kompetence og kommunikationsevne? - hvem er

den smarteste, klogeste og mest veltalende? Og er

det så et problem?"

More magazines by this user
Similar magazines