Islam og Kristendom - Boeslunde Kirke

boeslundekirke.dk

Islam og Kristendom - Boeslunde Kirke

Islam og Kristendom

(Uddrag fra bogen Den forbudte Frelse af Massoud Fouroozandeh, som

kommer og holder foredrag i Præstegårdsladen tirsdag d. 23. oktober kl. 19.30)

Den store forskel på kristendom og Islam kan

skrives på fi re bogstaver. Nåde.

Da jeg var muslim, kunne jeg aldrig være sikker

på, at jeg var god nok til at komme i himlen.

Hele livet skulle jeg frygte min død, når Allah

tog sine to vægtskåle frem for at veje mine gerninger.

Ville jeg ende med evige pinsler, fordi

jeg blev fundet uværdig til at komme i himlen?

Eller ville jeg slippe igennem nåleøjet?

Jeg ville aldrig kunne vide mig helt sikker, men

i kristendommen er læren helt anderledes. Ingen

fortjener at komme i himlen, men alle bliver

inviteret til det!

For Jesus har allerede

taget den straf, som

vi fortjener, og den

eneste vej til Gud går

gennem Jesus.

Boeslunde

• Sogns

Kirkeblad


September,

Oktober,

November 2007

Da jeg boede i Iran var kristendommen

den forbudte frelse, ligesom min fl ugt fra martyr-døden

var forbudt, men det er den vej, der

ledte mig til frihed. Og på samme måde har

Jesus vist mig en anden vej, kærlighedens vej.

En blomst kommer aldrig til at blomstre ved at

anstrenge sig, kun ved at blive på stilken i tillid

til, at der er godt at være der. Derfor passer

det heller ikke, når nogle siger, at der ikke er

forskel mellem forskellige religioner. For i Islam

skal man anstrenge sig for at blive god nok,

mens karakterforvandlingen ikke sker gennem

anstrengelser i den kristne tro, men gennem

fællesskab med Gud. Jesus giver selv et meget

stærkt billede på , hvordan livet med ham kan

forme én og give én nyt liv. Han sammenligner

sig selv med et vintræ og siger, at ”den, der

bliver i mig bærer megen frugt”.

Et træ skal kendes på sin frugt, og

kærligheden vokser frem, hvor Jesus

får lov til at leve.

Massoud Fouroozandeh


HØSTGUDSTJENESTE

Der er høstgudstjeneste søndag d. 23. september

kl. 11. Korskolen og Ungdomskoret medvirker

med høstoptog. Efter gudstjenesten er der fælles

frokost i Laden. Man kan bestille smørrebrød

(Ellen Johansen, tlf. 58 14 00 09, eller præstegården

tlf. 58 14 01 02, senest torsdag d. 20.

september kl. 19), eller selv tage en madkurv

med. Øl og vand kan købes. Korskolen og Ungdomskoret

under ledelse af Mirella Kjærulff

synger nogle sange, og kirkesanger Trine Johansen

vil også synge nogle solosange. Derefter

bliver der serveret gratis kaffe og lagkage.

Kom og syng med!

Boeslunde kirkes kor optager

nye medlemmer

• For alle børn og unge fra 1. kl.

• Vi synger alle mulige slags god musik

• Vi har et godt fællesskab og skal

have det hyggeligt

• Det er gratis at være med

• I ungdomskoret tjener man ekstra

lommepenge

• Ta’ chancen

Det kræver ikke et særligt talent for at

synge i vores kor, men til gengæld er det

vigtigt, at du

• kan lide at synge

• har lyst til at blive god til det

• kan koncentrere dig

• er pligtopfyldende og møder til aftalte

korprøver, koncerter og gudstjenester.

Vi mødes hver onsdag i Sognehuset:

Børnekor:

Børn fra 1. kl.– 4. kl.

øver kl. 14.30-15.15

Prøvetime d. 5. sept. kl. 17.00 -17.30,

hvor forældre kan deltage.

Ungdomskoret:

Børn og unge fra 5. kl.

øver kl. 15.30-17.00

Informationsmøde / workshop onsdag

d. 5. sept.

Korleder/ tilmelding:

Mirella Kjærulff, tlf. 61 50 48 90.

BOESLUNDE SOGNS

HYGGEKLUB

mødes i Præstegårdsladen følge mandage

kl. 14 :

1. okt.: ”Orlogspræst på Galatea 3”

ved Eigild Andreasen

15. okt.: Hyggeklubben tager på efterårstur.

Afg. kl. 13, hjemkomst kl. ca. 18.

29. okt.: ”40 år bag kulissen”

ved Erik Møller

12. nov.: ”På rejse i Danmark med Højskolesangbogen”

ved Niels Andersen.

Hyggeklubben fejrer den dag sin 20

års fødselsdag.

26. nov.: ”På togt med kongeskibet”

ved orlogskaptajn Ole Petersen

Alle er velkomne i Hyggeklubben. Man medbringer

selv brød til kaffe/the som koster 10 kr.

Medlemskort som giver stemmeret på generalforsamlingen

(4. feb. 2008), koster 20 kr.

Kontaktperson: Niels Andersen,

tlf. 58 14 01 02

FOREDRAGSAFTEN:

Fra muslim til kristen

Tirsdag d. 23. oktober inviterer de 4 menighedsråd

i Magleby, Eggeslevmagle, Skælskør og

Boeslunde til foredragsaften i Præstegårdsladen

i Boeslunde kl. 19.30.

Her kommer den 35 årige dansk-iraner Massoud

Fouroozandeh og holder foredrag om sit

spændende liv, og sit skifte fra at være muslim

til at være kristen.

For mindre end 25 år siden var han som stor

dreng eliteelev på koranskolen i fødebyen Teheran,

hvor hans far var en højtstående embedsmand

under ayatollah Khomeinis styre. Udsigten

til at bliver hvervet til hæren i krigen mod

Irak fi k ham til at tage fl ugten over de tyrkiske

bjerge til Danmark. Her mødte han både had og

kærlighed – racisme fra jævnaldrende i skolen,

kulturel åbenhed fra kristne frikirker.

I dag betegner han sig som bibeltro kristen

i et demokratisk Danmark. Med hovedbase i

Odense og afdelinger i bl.a. Århus og København

er han nu præst for et par hundrede iranere

over hele Danmark, mens han læser teologi på

Aarhus universitet


MENIGHEDSRÅDSMØDER

Der er offentlige menighedsrådsmøder følgende

tirsdage kl. 19 i Sognehuset: 4. september, 2.

oktober og 6. november .

MODER THERESA KREDSEN

mødes første gang torsdag d. 27. september kl.

14-16 i Sognehuset, og derefter hver torsdag i

de lige uger. Kontaktperson: Tove Rehder, tlf.

58 38 50 91.

LÆSEKREDSEN

mødes engang i september i Sognehuset og

aftaler nærmere om mødetidspunkter og hvad

man skal læse. Alle der har lyst til at læse noget

litteratur og tale om det med andre er velkomne.

Kontaktperson: Dagny Trend, tlf. 58 14 01 02.

Babysalmesang

i Boeslunde kirke

Kirkens musikalske legestue er et tilbud til alle

børn i alderen 3 mdr.– 3 år. om at synge, danse

og lege, lytte til musik og remser sammen med

forældre, bedsteforældre og dagplejere.

Vi åbner døren op til kirken, så det foregår på

børnenes præmisser. Kom indenfor og vær en

del af en helt særlig stemning, når kirkerummet

fyldes med de smukkeste toner fra salmer og

sange formidlet til de små.

Nye hold begynder onsdag

d. 19. september i Boeslunde kirke.

Der er undervisning 8 gange.

Hold 1:

Onsdag kl. 10.30 – 11.15 for børn fra ca. 3

– 12 mdr.

Hold 2:

Onsdag kl. 9.30 – 10.15 for børn fra ca. 1–3

år i følgeskab med forældre, bedsteforældre

og dagplejere.

Underviser / Tilmelding:

Organist Mirella Kjærulff, tlf. 61 50 48 90

Tilmelding senest onsdag d. 12. sept.

Undervisningen er gratis, men tilmelding er nødvendig

og bindende.

Kommende

musikarrangementer:

Sogne-eftermiddag

Søndag d. 7. okt.:

Vi begynder i kirken kl. 14.00 med musikgudstjeneste,

hvor kor og konfi rmander

medvirker. Derefter byder vi på en kop kaffe/sodavand,

og kl. 15.30 opføres kirkeforestillingen

”Sorrig og glæde” som er et lille

humoristisk skuespil med musik om vores

kirke i Boeslunde. Forestillingen er særligt

henvendt til børn, men voksne vil også få en

god oplevelse og er meget velkomne.

Alle helgens

Søndag d. 4. nov.:

Musikgudstjeneste kl. 16.00 hvor Lars Kristian

Sørensen, saxofon samt kirkesanger

Trine Johansen, sang medvirker.

Musikgudstjeneste

for de små

Søndag d. 18. nov.:

Børn, babyer og forældre fra babysalmesangs-holdene

medvirker. Kom og få en

smagsprøve på, hvad babysalmesang er for

noget. Gudstjenesten begynder kl. 15.00 og

varer ca. 35 min.

Musikgudstjeneste

Søndag d. 2. dec. kl. 16.00:

Traditionen tro læser konfi rmanderne de 9

læsninger 1. søndag i advent, og kirkens kor

medvirker med smukke julesange.

Krybbespil og

juletræsfest:

Sæt allerede nu X i kalenderen ved Søndag

d. 16/12.


GUDSTJENESTE MØLLEBAKKEN:

Der er gudstjenester følgende torsdage kl. 10.30:

13. og 27. sep. høstgudstjeneste. 11. og 25. okt.,

8. og 22. nov., 6. dec.

GUDSTJENESTER

SEPTEMBER

Søndag d. 9. (14.s.e.trin.) kl. 10.00 Niels Andersen

Konfi rmandvelkomst

Søndag d. 16. (15.s.e.trin.) kl. 9.00 Carl Lock

Søndag d. 23. (16.s.e.trin.) kl. 11.00 Niels Andersen

Høstgudstjeneste. Høstoptog ved kor og korskole.

Bagefter fælles frokost i Laden.

Søndag d. 30. (17.s.e.trin.) kl. 10.00 Niels Andersen

OKTOBER

Søndag d. 7. (18.s.e.trin.) kl. 14.00 Niels Andersen

Musikgudstjeneste. Kor og konfi rmander medvirker.

Søndag d. 14. (19.s.e.trin.) kl. 10.30 Niels Andersen

Søndag d. 21. (20.s.e.trin.) Ingen

Søndag d. 28. (21.s.e.trin.) kl. 10.00 Niels Andersen

NOVEMBER

Søndag d. 4. (Alle Helgen) kl. 16.00 Niels Andersen

Musikgudstjeneste. Vi mindes de døde.

Søndag d. 11. (23.s.e.trin.) kl. 10.00 Niels Andersen

Søndag d. 18. (24.s.e.trin.) kl. 15.00 Mirella Kjærulff

Musikgudstjeneste for småbørn.

Søndag d. 25. (s.s. i kirkeåret) kl. 9.00 Carl Lock

DECEMBER

Søndag d. 2. (1.s. i advent) kl. 16.00 Niels Andersen

Musikgudstjeneste med Ni Læsninger.

Kor og konfi rmander medvirker.

Kirkebil: Ring til Herlufs Taxi, tlf. 58 19 65 59, senest en time før gudstjenesten,

så bliver du hentet og bragt tilbage gratis. Kirkebilen kan og

benyttes af kørestolsbrugere.

Redaktion: Sognepræst Niels Andersen ansvh.,

Ellen Johansen og Inge-Lise Adamsen.

Stof til næste nummer af kirkebladet afl everes til

Niels Andersen senest d. 15. november.

ADRESSER:

Sognepræst Niels Andersen,

Sønderupvej 11, 4242 Boeslunde

Tlf. 58 14 01 02. Fax 58 14 01 05

E-mails: neda@km.dk

Træffes bedst kl. 10-13

Onsdag fridag

Organist Mirella Kjærulff

Sønderås 55 C, 4200 Slagelse

Tlf. 61 50 48 90

E-mail: organist@stofanet.dk

Mandag fridag

Kirkesanger Trine Johansen

Borgbjergvej 12, Boeslunde

Tlf. 58 14 00 28

E-mail: trine_1_@msn.com

Graver Finn Pedersen

Kærebjergvej 27, Boeslunde

Tlf. 58 14 51 15 - 24 20 89 15

Træffes bedst kl. 12-13

Onsdag fridag

E-mail: fi nn.bo@stofanet.dk

Menighedsrådsformand

Hans Pedersen

Slagelse Landevej 155, Boeslunde

Tlf. 58 14 00 52

E-mail:

boeslunde.menighedsraad@get2net.dk

Kontaktperson Inge-Lise Adamsen

Neblevej 9, Boeslunde

Tlf. 58 14 04 17

E-mail: adamsen-kjaer@mail.tele.dk

Kirkeværge Ellen Johansen

Neblevej 23, Boeslunde

Tlf. 58 14 00 09

Kasserer Anne-Grethe Jensen

Sønderupvej 9, 4242 Boeslunde

Tlf. kont. 58 14 11 66/

Tlf. privat 58 19 55 31

E-mail: boeslunde_kirke@mail.dk

Ladeudlejning: Hans Pedersen

Slagelse Landevej 155, Boeslunde

Tlf. 58 14 00 52.

Sognehuset, Sønderupvej 9

Tlf. 58 14 11 66

Boeslunde Kirkes hjemmeside:

www. boeslundekirke.dk

Sats og tryk: Skælskør Skilte 58 19 20 25

More magazines by this user
Similar magazines