Tirsdag 31. januar kl. 19.30 - Nørresundby Kirke

nrsundbykirke.dk

Tirsdag 31. januar kl. 19.30 - Nørresundby Kirke

Nørresundby Kirke

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

2012


Den tyske teolog Ernst Lange fortæller om en amerikansk pige,

som gerne ville være med i et hjælpearbejde blandt meget fattige

mennesker i den 3. verden. Hun var en usædvanlig smuk

pige, der altid så ud, som om hun lige havde taget bad og klædt

sig om. ’Snavs gør mig syg’, sagde hun altid.

Dagen efter sin ankomst blev hun vist rundt på stedet. De kom

ind i en hytte, hvor der boede en enke med sin lille dreng. Moderen

havde været syg i flere uger, så der så forfærdeligt ud.

Det mest sørgelige var den lille dreng. Han var måske 4 år. Han

lå og sov på sengen ved siden af sin syge mor. Hans magre krop

var indhyllet i utrolig snavsede klæder. Det sorte hår var klistret

og sammenfiltret. Der løb spyt ud af munden på ham. Da han

får øje på de indtrædende, drages hans blik af den smukke pige

i det fine tøj, og han løber hen i mod hende.

Men hun væmmes. I den grad væmmes hun af stedet, lugten

og barnet. Hun skubber ham væk fra sig, vender om og løber

sin vej.

Hun erkender, at hun ikke dur til at være med i hjælpearbejdet.

Hun vil rejse tilbage. Men på vej til stationen vil skæbnen, at de

må forbi hytten fra før, og udenfor sidder drengen. Og han får

igen øje på hende, råber og løber hen imod hende. Denne gang

skubber hun ham ikke bort. Tværtimod åbner hun sine arme og

tager ham i sin favn og knuger ham ind til sig.

Ernst Lange slutter sin fortælling på følgende måde. ”Nu siger

I måske, at det er en underlig julehistorie. Der er jo slet ikke

noget om jul i den. Ikke det?” – svarer han. ”Jeg mener, at hver

I skal finde et barn..

gang et menneske ser stjernen, Guds klare lys og bryder op for

at finde krybben, da er det jul.”

Det er ingen tilfældighed, at Gud kom til os som et barn. For

kun på den måde kunne han komme i forbindelse med det inderste

i os. Kun på den måde kunne han få os til at kende os

selv igen bag alt det, vi ellers gemmer os bag.

Julenat, da vor Herre blev fød

da tændte sig lyset i mørkets skød!

Det, som er sket, er, at der midt i den kolde verden lever en

kærlighed, som når et barn rækker sine hænder ud mod os og

ser på os.

Og har vi én gang set eller mødt eller mærket den kærlighed,

som Gud satte ind i vores verden julenat, så lever den i os og

imellem os, om ikke andet så som en uro, som et stik i hjertet.

Vi kan spotte den kærlighed, svigte den, være ligeglade med

den, skubbe den fra os, men gøre os helt frie af den, kan vi ikke.

Og det er fordi, der bliver kaldt på os derindefra, hvor vi ikke

har noget at sige – et sted, hvor alting er godt og rent og lyst,

fordi det sted har Gud magten.

Peder Skamris Pedersen.


Billedet er fra det franciskanske kapel på Hyrdernes Mark ved Betlehem

3


Ny julesalme i Den Danske

Salmebog nr. 98

1: Det var ikke en nat som de andre,

thi al skabningen holdt på sit vejr

og så engle i tusindvis vandre

rundt på jorden med stjernernes skær.

Denne nat blev et lyshav i tiden,

den har lyst gennem slægterne siden,

dengang Gud selv blev menneskets lys.

2: Det var ikke en himmel som andre,

den blev åbnet af lys og af lyd,

man så stjerner bevæges og vandre

imod Betlehem, landet mod syd,

så at hyrderne glemte at fryse,

i Guds billede måtte de lyse,

dengang Gud selv blev menneskets lys.

3: Det var ikke et barn som de andre,

der blev født under himlen den nat,

det var Gud selv, der nu ville vandre

for at finde på jorden sin skat.

I den usleste mand eller kvinde

så han perlen så kosteligt skinne,

dengang Gud selv blev menneskets lys.

Månedens salme

4

4: Det var ikke en herre som andre,

han fik ikke i herberget rum,

måtte husvild imellem os vandre,

til sin offerbænk førtes han stum,

i den fremmedes grav blev han fange.

I hans hus er der plads til de mange,

han er Gud, han er menneskets lys.

5: Det er ikke et ord som de andre,

det kan styrte selv dødens tyran,

det er lyset, hvorved vi skal vandre

gennem mørket til morgenens land.

Dette ord blev et lyshav i tiden,

det har lyst gennem slægterne siden,

det er Gud, det er menneskets lys.

Johannes Johansen 1977.


Højskoledage

En højskoledag består af en god blanding af foredrag, sang,

spisning og ikke mindst snak. Udførligt program med priser og

tilmelding er fremlagt i kirke, kirkecenter og på biblioteket

24. januar kl. 10.30: Hans Skov Christensen

Et helt liv. Hans Skov Christensen, der i øvrigt er født i Nørresundby var direktør i Dansk Industri

indtil 2010. Samtidig med et arbejdsliv tæt på magtens centrum har Hans Skov Christensen haft

mange engagementer andre steder – som eksempelvis formand for Kristelig Dagblad og formand

for Dansk Sømands- og Udlandskirker. Denne dag vil han fortælle om sit liv og engagement.

7. februar kl. 10.30: John Engelbrecht

Den tredje alder - FRA BARNDOMMENS GADE TIL ALDERDOMMENS SERENADE…

Et foredrag om livsrejsens betydning, om visdomsalderen, om gaver og frugter, der skal høstes i

den tredje alder. Med andre ord et foredrag, der går langt uden om ord som krum bøjet og æld-

rebyrde. Det handler om sorg og smerte, om smil og lykke, om at finde den røde tråd. Ethvert

menneskes liv er en fortælling værd.

6. marts kl. 10.30: Morten Skovsted og Iben Krogsdal

PRÆSTEN OG KÆTTEREN - om kirkens og kristendommens møde med den moderne, søgende

dansker Kætteren: Jeg er et religiøst søgende, åbent og tolerant menneske, der tror på det bedste

i mennesket. Jeg betragter mig som kristen, men jeg er helt vildt træt af al den snak om synd, og

præster, der tror de har monopol på Sandheden med stort S. Sognepræsten: Alt er ikke lige godt,

og kristendommen rummer den vigtige Sandhed, at Gud elsker men nesket, der ellers pr. defini

tion er synder. Livet kommer oppefra og udefra og ikke fra mig selv. Jeg er nemlig ikke Gud!

20. marts kl. 10.30: Gorm Henrik Rasmussen

Aalborg – originalernes by.

Gorm Henrik Rasmussen er født og opvokset i Aalborg og har skrevet om byens særprægede

originaler. Ved denne højskoledag vil han fortælle om nogle af dem, bl. a. Emil Jennerjahn, der i en

menneskealder gik rundt i Aalborgs gader med en kuffert i den ene hånd og sin mor i den anden.

17. april kl. 10.30: Arne Ørtved

Om at miste sig selv.

Genfortælling af Frederik Palludan Møllers Adam Homo

5


Døbte

& viede

20.08.11

Stine og Christian Robert

Nørgaard Buchwald

27.08.11

Victor Pilgaard Pedersen

03.09.11

Pia og Jesper

Graarup Kristensen

21.08.11

Anna Skjelmose Frost

27.08.11

Vigga Kirchoff Nielsen

04.09.11

Frederik Dalgaard Fromberg

13.08.11

Birgitte Andersen Hollænder

og Martin Hollænder

6

21.08.11

Sylvester Jersild Pedersen

14.08.11

Isabella

Muengmutcha Jensen

27.08.11

Dion Alexander

Lundin Rothmann

04.09.11

Oscar Selmer Kristensen

20.08.11

Marianne Svanekjær Bæhrenz

Madsen og Jacob Bæhrenz Madsen

27.08.11

Chilie Malou Viborg Prägler

03.09.11

Tanja og Klaus Graven

Nielsen


04.09.11

Anne-Sofie Lillelund

18.09.11

Silje Mørup Trangbæk

09.10.11

Ingrid Marie Morville Kruuse

10.09.11

Hanne West Sejfert og Klaus

West Rosengren Sejfert

10.09.11

Line Bjerregaard Knudsen

og Thomas Holst Knudsen

25.09.11

Hayley Vo Andresen

15.10.11

Camilla og Wael Bayour

Juliussen

7

11.09.11

Malte Emil Olesen

01.10.11

Emma Toft Østergaard

30.10.11

Emma Kragelund Torp

11.09.11

Emil Lindum Trampedach

01.10.11

Victor Hempel-Jørgensen

05.11.11

Lene Vilsgaard og Jesper

Vaagholt Nielsen


Temaet for Nørresundby Kirkes sogneaftener er de fire livsaldre:

barndom, ungdom, voksenliv og alderdom.

Fire foredragsholdere vil i tilfældig rækkefølge belyse livsfaserne

Tirsdag 17. januar kl. 19.30

i Nørresundby Kirkecenter

Tidl. plejehjemsleder Thyra Frank:

’Troen på et liv før døden!’

Et plejehjem behøver ikke at være en endestation i negativ

forstand. I den fjerde livsalder er der også muligheder for

livsglæde og stjernestunder.

Tirsdag 31. januar kl. 19.30

i Nørresundby Kirkecenter.

Journalist og forfatter Erik Lindsø:

’Lukket på grund af ombygning!’

Der forskes og laves undersøgelser som aldrig før af børn

og unge. Og aldrig har vi haft sværere ved at forstå dem.

Hvorfor? – spørger Erik Lindsø.

Fire sogneaftener

- om de fire livsaldre

Folder med oplysninger om sogneaftenerne, tilmelding og pris kan hentes på kordegnekontoret, i kirken,

kirkecenteret eller på biblioteket. Eller se kirkens hjemmeside www.nrsundbykirke.dk.

8

Tirsdag 14. februar kl. 19.30

i Nørresundby Kirkecenter

Forfatter og foredragsholder Carsten

Graff:

’Barndommens land!’

Er der noget ved børn voksne har glemt? Ligger barndommens

land i den globale landsby? Kan man nå barndommens

land via internettet og tv?

Tirsdag 28. februar kl. 19.30

i Nøresundby Kirkecenter

Forfatter og sociolog Henrik Dahl:

’Er der en voksen til stede?’

Om dengang, der var rigtige voksne til stede

– og hvorfor de ikke findes mere.


Børn og unge

Babysalmesang

Alle 3 - 9 måneder gamle babyer inviteres til babysalmesang

sammen med en forælder hver torsdag kl. 11.00.

Det er ikke nødvendigt at kunne synge.

Nye hold begynder torsdag 12. januar og torsdag 12. april.

Tilmelding nødvendig til Kirsten Stokholm, tlf. 22 98 66 23

eller mail: kirsten@kirkebillen.dk

Pris kr. 100,- betales første gang.

Legestuen Myretuen

Vi mødes hver mandag og onsdag i kirkecenteret

fra kl. 9.30-11.30

Alle børn og voksne er meget velkomne.

Der er ingen tilmelding, man møder bare op!

Man er velkommen til at tage en madpakke med,

kirken giver kaffe og te. Folder med program for

legestuen fåes hos sognemedhjælperen.

KFUM - spejderne Jens Høgs gruppe

KFUM spejderne

Gruppeleder: Anders Nielsen: 98192140

Bæverne: Børnehaveklasse + 1. klasse

Tirsdag fra kl. 18.00 - 19.15

Kontaktperson: Inge Merete: 98192140

Ulvene: 2. – 4. klasse

Tirsdag fra kl. 18.00 - 19.15

Kontaktperson: Inge Merete 98192140

Spejderne fra 5 klasse og opefter

mandag kl. 18.30 - 20.00

Kontaktperson: Malene 28558349

Børne og ungdomskoret

6. klasse og opefter øver hver søndag

kl. 13 - 14 i kirkecenteret.

Korleder: Helena Klausen, tlf. 22 76 95 88

Man er velkommen til bare at møde op

til en korprøve.

9

Børn i kirken

NOVEMBER

Søndag 27. kl 14.00 Børnegudstjeneste som afslutning

for Solsideskolens 3. klasse, der

siden sommer har gået til junior-

konfirmand

DECEMBER

Onsdag 14. kl. 10:00 Julegudstjeneste for de alleryngste

(legestuer og dagplejebørn)

Efter gudstjenesten synger Michael Bach

for ved juletræet i kirkecenteret

Torsdag 15. kl. 10:00 Julegudstjeneste for børnehave-

børn. Efter gudstjenesten synger

Michael Bach for ved juletræet i

kirkecenteret

JANUAR

Torsdag 12. kl. 17:00 Spaghettigudstjeneste.

Gudstjeneste for hele familien om

Abrahams kæmpestore familie.

Efter gudstjenesten er der børneven-

lig aftensmad i kirkecenteret .

FEBRUAR

Søndag 19. kl. 14:00 Fastelavnsgudstjeneste i kirken.

Børn må gerne komme udklædt.

Efterfølgende er der tøndeslagning og

fastelavnsboller i kirkecenteret.

Indremission

DECEMBER

Torsdag 1. Bibelstudie i hjemmene *

Tirsdag 6. kl. 19:30 ”Adventsfest”- Preben Hansen

(Medbring en pakke til 20 kr -

Til bankospil) ”

Torsdag 15. kl. 19:30 Lovsangs- og vidne-møde

Indremissions program for januar og februar kan ses på

Indremission i Nørresundby´s hjemmeside


Skumringsgudstjenester

Hver anden onsdag i vintermånederne, har du muligheden

for at finde stilheden i en stemningsfuld kirke - kun oplyst af

levende lys.

2011:

Onsdag 7. december kl. 17.00

Onsdag 21. december kl. 17.00

2012:

Onsdag 4. januar kl. 17.00

Onsdag 18. januar kl. 17.00

Mandag 5. december kl. 14.30

Advents møde i Ydre Missionskredsen

Ved adventsmødet inviteres alle interesserede til en hyggelig

adventseftermiddag med kaffebord, amerikansk lotteri og adventstale.

I år vil fhv. sognepræst Hans Tang Nielsen holde en adventstale.

Deltagere bedes medbringe en lille adventsgave, som vil

indgå i lotteriet, der holdes til fordel for kredsens støtteprojekter.

10

Advent i kirken

Tirsdag 6. december kl. 19.00

Koncert ved Aalborggarden,

dir. Arne Jespersen

Torsdag 8. december kl. 19.30

Koncert ved Kammerkoret DORIMUS,

dir. Doris Kjærgaard

Søndag 11. december kl. 16.00

Sognets traditionsrige julekoncert

ved Akademisk Kor Århus,

dir. Ole Faurschou

Tirsdag 13. december kl. 13.00

Gudstjeneste med luciaoptog

For sognets ældre og plejehjemsbeboere.

Efterfølgende julehygge i kirkecenteret.

Onsdag 14. december kl. 17.00

En halv times julemusik ved

kirkens voksenkor.

gratis adgang ved alle koncerter.

Menighedsrådsmøde

Onsdag 7. december, kl. 17.30 i Nørresundby

Kirkecenter

Datoer for menighedsrådsmøder i 2012 offentliggøres

på kirkens hjemmeside

www.nrsundbykirke.dk


Kordegnekontor - Kapelvej 2

Kontortid: Mandag- fredag

kl. 9-13, torsdag kl. 17-18.

Lørdag kl. 10-12 (kun tlf. henv.)

noerresundby.sogn@km.dk

Kordegn

Susanne Kjær Sørensen

Tlf. 98 17 29 45

Kirkegårdskontor

Kirkegårdsleder

Tinna Schmidt Petersen

Tlf. 98 17 07 10

Kontortid:

Mandag- fredag kl. 11-13.

Torsdag kl. 17-18 (kun tlf. henv.)

tinna@nrsundbykirke.dk

Præster

Sognepræst

Karin Kristensen

Sankt Peders Gade 20.

Tlf. 98 17 07 18

Træffes bedst kl. 11.30-12.30 (fred. undt.)

kak@km.dk

Sognepræst

Peder Skamris Pedersen

Lille Borgergade 6.

Tlf. 98 17 00 14

Træffes bedst kl. 11.30-12.30 (man. undt.)

psp@km.dk

Adresser

Kirken

- Sankt Peders Gade 36

Tlf. 98 17 58 22. Træffes kl. 11.00-11.30

kirketjener@live.dk

Kirketjener

Inge La Cour

Kirketjener

Peter Flyger

Organist

Peter Gawol

Privat tlf. 98 20 48 38

organist@nrsundbykirke.dk

Kirkecenter - Kapelvej 2

Sognemedhjælpervikar

Kirsten Stokholm

Tlf. 22 98 66 23

kirsten@kirkebillen.dk

Køkken og rengøring

Lidia Kristensen

Tlf. 98 17 93 14

Forrmand for menighedsrådet

Henrik Bidstrup

Klitrosevej 12,

tlf. 98 17 33 94

hbid@km.dk

11

Kirkelig vejviser

Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der

ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.

I det tilfælde skal anmeldelsen være

kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter

barnets fødsel.

Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet

registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs-

og ansvarserklæring til kirkekontoret,

så den er kirkekontoret i hænde senest 14

dage efter barnets fødsel.

Dåb

Henvendelse til kordegnekontoret. Derpå

bedes barnets forældre rette personlig henvendelse

til den præst, der skal døbe barnet.

Bryllup

Efter at ægteskabspapirerne er ordnet på

vielseskontoret afleveres prøvelsesattest,

dåbsattester og evt. andre papirer på kordegnekontoret,

hvor man træffer aftale om

vielsen. Derpå aftaler man tidspunkt for

samtale med den præst, der skal foretage

vielsen.

Dødsfald

Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden

om begravelse eller

ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet.

Dette gælder uanset, om afdøde var medlem

af folkekirken eller ej. Den lægelige dødsattest

skal følge med anmeldelsen.

Blanketter m.m. findes på www.personregistrering.dk

og www.borger.dk.

Begravelse

Når dag og klokkeslæt for begravelse er

fastlagt rettes personlig henvendelse til den

præst, der skal forrette begravelsen.

Redaktionen

Karin Kristensen

Peder Skamris Pedersen

Tinna Schmidt Petersen.


Gudstjenester

i Nørresundby Kirke

DECEMBER

Lørdag 3. 10.00 Lørdagsdåb Peder Skamris P.

Søndag 4. 10.00 2. søndag i advent Peder Skamris P.

Onsdag 7. 17.00 Skumringsgudstjeneste Peder Skamris P.

Søndag 11. 10.00 3. søndag i advent Karin Kristensen

Tirsdag 13. 13.00 Julegudstjeneste Peder Skamris P.

for plejehjemsbeboere m.fl.

Onsdag 14. 10.00 Julegudstjeneste for Karin Kristensen

dagplejere /legestue

Torsdag 15. 10.00 Julegudstjeneste for Karin Kristensen

børnehaverne

Søndag 18. 10.00 4. søndag i advent Peder Skamris P.

Tirsdag 20. 8.00 Juleafslutning for Solsideskolen Karin Kristensen

Onsdag 21. 9.00 & Juleafslutninger for Peder Skamris P.

10.00 Skansevejens skole

17.00 Skumringsgudstjeneste Karin Kristensen

Lørdag 24. 15.00 Juleaften Karin Kristensen

16.30 Juleaften Peder Skamris P.

Søndag 25. 10.00 Juledag Peder Skamris P.

Mandag 26. 10.00 2. juledag Karin Kristensen

JANUAR

Søndag 1. 16.00 Nytårsdag Karin Kristensen

Onsdag 4. 17.00 Skumringsgudstjeneste Peder Skamris P.

Søndag 8. 10.00 1. s. e. h. 3 konger Peder Skamris P.

Torsdag 12. 17.00 Spaghettigudstjeneste Karin Kristensen

Søndag 15. 10.00 2. s. e. h. 3 konger Peder Skamris P.

Onsdag 18. 17.00 Skumringsgudstjeneste Karin Kristensen

Søndag 22. 10.00 3. s. e. h. 3 konger Karin Kristensen.

Søndag 29. 10.00 Sidste s. e. h. 3 konger Karin Kristensen

FEBRUAR

Lørdag 4. 10.00 Lørdagsdåb Peder Skamris P.

Søndag 5. 10.00 Septuagesima Peder Skamris P.

Søndag 12. 10.00 Sexagesima Karin Kristensen

Søndag 19. 10.00 Fastelavn Peder Skamris P.

14.00 Fastelavnsgudstjeneste for børn Peder Skamris P.

Søndag 26. 10.00 1. s. i fasten Peder Skamris P.

MARTS

Søndag 4. 10.00 2. s. i fasten Begge præster

Gudstjenester

på plejehjem

ELMELY

DECEMBER 2011

Lørdag 24. Kl. 10.00 Julegudstjeneste

v. Peder Skamris P.

JANUAR 2012

Tirsdag 10. Kl. 14.30 Peder Skamris P.

Tirsdag 24. Kl. 14.30 Karin Kristensen

FEBRUAR 2012

Tirsdag 7. Kl. 14.30 Karin Kristensen

Tirsdag 21. Kl. 14.30 Peder Skamris P.

GABRIELSVÆRK

DECEMBER 2011

Onsdag 21. Kl. 14.00 Julegudstjeneste

v. Karin Kristensen

JANUAR 2012

Onsdag 11. Kl. 14.00 Peder Skamris P.

FEBRUAR 2012

Onsdag 8. Kl. 14.00 Karin Kristensen

Lørdagsdåb

Der er mulighed for at holde dåb

i Nørresundby kirke følgende

lørdage kl. 10.00:

lørdag 4. februar, lørdag 28. april, lørdag

2. juni, lørdag 1. september,

lørdag 3. november

More magazines by this user
Similar magazines