Studieretningsprojektet og Stor Skriftlig Opgave - Nyborg Gymnasium

nyborg.gym.dk

Studieretningsprojektet og Stor Skriftlig Opgave - Nyborg Gymnasium

Studieretningsprojektet

2010


Bilag 7 i Bekendtgørelsen

Studieretningsprojektet udarbejdes

normalt i 2 fag med udgangspunkt i et

studieretningsfag, som eleven har på Aniveau,

og med inddragelse af et fag på

mindst B-niveau


Hvordan vælger man?

• Start med at vælge et studieretningsfag

som du har på A-niveau (det må gerne

være løftet til A uden for studieretningen)

• Kombinér dette studieretningsfag med et

andet fag på mindst B-niveau


vælg 2 fag og mindst et fag skal være grønt!

4845B Biologi

4846A Dansk

4848A Engelsk (stud.ret.fag)

4853A Historie

4858B Matematik (stud.ret.fag)

4866A Samfundsfag (stud.ret.fag)

4869A Tysk forts


Tidsplan på Nyborg Gymnasium

• 30.9: AH møde med eleverne i salen – kort om det formelle –

derefter mødes eleverne med faglærere i studieretningsbærende

fag.

• 8.10: eleverne tilkendegiver valg af fag på papir (fællesfagslærer)

aht. fordeling af vejledere

• 15.10: vejledningscafe (3. modul)

• 27.10: eleverne vælger fag i Lectio

• Uge 44 vejledere udmeldes

• Uge 45 vejledningskontrakt underskrives

• Uge 44 – uge 51 vejledning

• 03.12.10 fra 10.00 - 17.12.10 kl. 10.00: Studieretningsprojektet

skrives (almindelig undervisning er aflyst)

FORSIDEN


Vejledning

• Først når fag og emne er valgt, udpeges

vejlederne

• Man kan ikke forvente at få sin egen

faglærer som vejleder

• Hvis man skriver i to fag, der kan dækkes

af en lærer, vil man ofte kun få en vejleder

• Vejleder(e) må vejlede i hele perioden.


Formelle ting

• Husk resumé på engelsk

• Husk at inddrage tekster på originalsprog,

hvis du skriver i sprogfag

• Husk at underskrive på forsiden

• Husk at aflevere i 4 eksemplarer


Bedømmelseskriterier - 1

Start med at se på:

1. ”overensstemmelsen mellem besvarelsen

og opgaveformuleringen, herunder de

afgrænsninger og krav, der indgår i denne,”


Bedømmelseskriterier - 2

2. ”eksaminandens udvælgelse, inddragelse,

bearbejdning, vurdering og perspektivering

af relevant fagligt stof,”


Bedømmelseskriterier - 3

3. ”problemstillingernes sværhedsgrad og

kompleksitet, samt formidlingen af stoffet.”


Bedømmelseskriterier - 4

”Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en

helhedsvurdering i forhold til de mål, der indgår

i studieretningsprojektet”


eksamensbekendtgørelsen

• Forhold ved sygdom

Opgavebesvarelsen skal afleveres til tiden

• Anvendelse af kilder – kilder fra nettet

• Forhold ved ”snyd”

More magazines by this user
Similar magazines