• Forandringer - hvorfor nu det? • Gildernes Højskole ... - Sct. Gilderne

sct.g.dk

• Forandringer - hvorfor nu det? • Gildernes Højskole ... - Sct. Gilderne

4

What’s on international …

Sct. Georgs Gilderne indbyder alle gildebrødre

i Norden og Baltikum til Gildetræf

på Åland 10. – 14. juni 2009

Åland er en øgruppe mellem Sverige og Finland.

Øgruppen hører til Finland, men har

vidtgående selvstyre, eget flag og frimærker.

Netop i juni er øerne virkelig et besøg værd.

Nordisk-Baltisk træf er en enestående chance

til at opleve nye områder – og møde nye gildevenner.

Gilder med venskabsgilder i underregionen

kan også udnytte denne mulighed

for at mødes. Du behøver ikke at kende

no-gen – eller være noget i det internationale

– for at deltage. De officielle sprog vil være

skandinavisk og engelsk (af hensyn til de baltiske

deltagere), men du vil fint kunne klare

dig med dansk.

Værterne har virkelig lagt sig i selen for at

by-de på et spændende program med sightseeing,

midsommerfest, spejder- og gildeaktiviteter

mm. De har garanteret, at alle kan være

med, også selvom man bruger kørestol. Prislejet

er fastsat til max. 300 euro. Endeligt program,

tilmeldingsblanket mm. vil tilgå i september

– og blive lagt ud på nettet samt tilgå

via DIS.

Vi satser på at leje bus(ser), så danske deltagere

kan følges derop. Reserver dagene allerede

nu!

Nyt fra Internationalt Udvalg

På IU mødet var verdenskonferencen et væsentligt

punkt. Den danske holdning til de

indstillede kandidater og de forskellige forslag

blev diskuteret.

Herudover talte vi meget om kommunikation.

IU Nyhedsbrevene, som er udsendt til

DIS og DGM siden februar, kan også findes

på nettet med password Mafeking. Det er

altså ikke nødvendigt at rekvirere nyhedsbrevet

ved DIS. For at afkorte kommunikationsvejen

er IU ved at udarbejde en GIM-liste, og

vi vil gerne benytte lejligheden til at understrege,

at alle gildemedlemmer er velkomne til

at kon-takte os direkte.

Estland har meddelt Nordisk-Baltisk Underregion,

at de har valgt at tilslutte sig Central

Europa pr. 1. juni.

Nye internationale tiltag

UNICEF marcher. Vi har jo mange vandrelaug/naturlaug

rundt om i landet. Måske var

det en ide at tilbyde sig som hjælpere på eksisterende

marcher – eller stå for UNICEF marcher

i egne, hvor de ikke udbydes. Kontakt

LGIS for yderligere information.

Etniske minoriteter. Efter dette blads deadline

har der været to lejre. Jelling asylcenter

har været på Rodbjerggård og Sønderbroskolen

i Horsens har været i Kompedal. Gildebrødre

har været involveret i begge lejre.

Detaljeringsgraden i denne rubrik med forslag

til nye tiltag er i sagens natur meget lille. Men

IU er til rådighed, hvis I ønsker flere oplysninger,

kontakter eller forslag. Vi ønsker dog

også at blive informeret om projekter, som

i-værksættes lokalt. Ikke for at snage eller

styre, men simpelthen for at kunne videreformidle

gode ideer.

Internationalt Udvalg,

Anne, Anne Marie og Niels

More magazines by this user
Similar magazines