• Forandringer - hvorfor nu det? • Gildernes Højskole ... - Sct. Gilderne

sct.g.dk

• Forandringer - hvorfor nu det? • Gildernes Højskole ... - Sct. Gilderne

Rapport fra Gambia

Af Karin Boldsen, projektbestyrelsesformand

Skolerne

Hanne Vibe Nursery School er i god gænge.

Der går nu 62 elever på skolen, hvoraf gildebrødre

betaler sponsorships til 43, så der er

stadig behov for flere sponsorer. Forældrene

har nemlig ikke råd til at betale for børnene,

og Sirra nænner ikke at sige nej!

Der er 2 lærere ansat på skolen og i foråret var

Bente Tonsgaard i godt 2 måneder frivillig

medarbejder. Bente kommer fra Morsø Gildet

og er tidligere børnehavepædagog, der har

arbejdet både som børnehaveleder og børnehaveklasseleder,

så selvom der er sprogvanskeligheder

– børnene taler stort set ikke

engelsk – så fik både elever og lærere på skolen

et stort løft. I Gambia foregår undervisning

selv på børnehavetrinnet nærmest efter princippet

»sid stille og hør efter«, og det var en

stor glæde for begge parter at opleve Bentes

»læring gennem leg«.

Indtil nu har det ene af skolens tre klasserum

tjent som lager (når Sirra får nye skolemøbler

skifter hun kun det nødvendigste ud og gemmer

resten, for »hvis nu der ikke kommer

mere!«) Vi har dog nu fået skaffet midler til at

bygge et mindre lagerrum, for med så mange

børn har hun brug for alle tre klasseværelser.

På skolen i Soma har vi ligeledes haft en frivillig

lærer. Tove (hvis søster er gildebror i Frederikshavn)

har undervist i engelsk og hjulpet i

administrationen fra november 07 til begyndelsen

af april 08, og hun har heldigvis lyst og

mod på endnu en sæson, hvilket glæder både

elever og lærere på skolen.

Derudover har skolen haft glæde af en amerikansk

fredskorpsmedarbejder på deltid, som

underviste i EDB.

I Soma var der i det snart forløbne skoleår 48

elever, og vi har 41 scholarships, så også her

kunne vi godt bruge flere sponsorer. Der er

god gang i sy- og batikholdene, snedker-linjen

og sekretær/computer linien. I modsætning til

besøget i januar 07, hvor de havde haft mange

PC’er, der var gået i stykker (de fik så ca 30 i

foråret), fik vi at vide, at »this is the best computerlab

in The Gambia« – det var jo rart at

høre, især da det kom fra amerikaneren.

Der var megen snak om, at man gerne ville

øge den daglige undervisningstid, men det vil

så medføre, at man skal give eleverne frokost,

så der arbejdes på at lave et koncept omkring

dette.

Skolens leder har i øvrigt haft meget travlt

med at udarbejde undervisnings- og organisationsplaner

mv, idet der er kommet en ny

lov, som strammer reglerne om »skills training

centers« – efter min mening et rigtig godt og

tiltrængt initiativ.

Det var så i øvrigt denne lov, der kom til at

ramme igangsætningen af Pigespejdernes

”hotelskole” i Soma. Efter planen skulle den

være startet i september 07, men da pigespejderne

tilsyneladende havde problemer med at

få godkendt skolen på hovedkvarteret i Serrekunda

(som vi støtter med ting, men ikke

med scholarships) kunne de ikke overse at

starte nyt samtidig med, at de skulle ha’ styr

på tingene i Serrekunda. Vi håber, at de nu

har fod på tingene, så det er muligt at starte i

Soma til efteråret.

Genbrug

Vores indsamling og forsendelse af skole- og

hospitalsudstyr øges fra år til år. De sidste par

år har vi sendt ca. 4 stk 40-fods containere om

året, men i 2007 nåede vi ved hjælp af tillægsbevillinger

sidst på året helt op 8 stk, og i skrivende

stund (ultimo juni) har vi brugt de 4, vi

fik bevilget i 1. halvår, og vi håber at sende

5

More magazines by this user
Similar magazines