Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

morten.jacobsen.dk

Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

’Jeg kan huske, at vi syntes det så fantastisk ud (...) og vi sagde:

Hvis du kan forbinde dine evner til at skabe billeder med også at

fortælle en historie, som vi andre kan forstå, skal du nok blive

til noget.’[G, s.151] Denne positive tilkendegivelse om Nocturne

fra daværende rektor Henning Camre, stemmer dårligt overens med

instruktørens egen opfattelse af filmskoledagene.

I det autobiografiske værk Erik Nietzsche – de unge år, tegnes her

et klassiske kunstnerportræt; et ungt, udsat geni der ikke møder

forståelse fra sin omgivelser, i særdeleshed fra lærerne, som er uden

blik for dette vidunder. Ifølge Lars von Trier selv, er manuskriptet

til filmen ’replik for replik’ hentet lige ud af hans erindring om

tiden på filmskolen.

Overbevisningen er en farligere fjende af sandheden end løgnen[AK,

s. 78]

Von Trier forsøger hverken at nuancere filmskoledagene eller at skjule

sin løgn med navnet, og det bidrager til personagen Lars von Trier og

dennes myte/image. Iflg. Nietzsche er ’den ægte, ’ærlige’, resolutte

løgn’ nødvendig for at lave en sand biografi. I blotlæggelsen af

løgnen viser von Trier indirekte, set med det nietzscheanske syn,

det sande menneske med al sin ’dårskab’, modsat: ’alle décadents der

har løgnen nødig – den er en af deres bevarelsesbetingelser.’[EH,

s. 67]

Nietzsches forståelse af sandhedsbegrebet er beslægtet med den græske

forståelse; ’det der ikke er skjult’. Løgnen er ikke sandhedens fjende

- det er derimod overbevisningen. ’Løgnen’ er et frirum uden for den

kulturkristne dyd, og uden for den altruistiske moral –’decadencemoralen’

[AR, s. 94] - som er lig med uselvisk humanisme: ’there’s

a lot of fiction in humanism’.[TOVT, s. 143] Denne fiktive egenskab

er ikke usædvanlig hos instruktørens gennemgående uheldige filmiske

karakterer.

Nietzsche skelner mellem det ærlige - og det uærlige hykleri i

løgnen. Sidstnævnte er: at lyve overfor sig selv; ikke at ville

se noget man ser, ikke at ville se noget sådan, som man ser det.

Hvorimod det ’ærlige’ hykleri er: undtagelsestilfældet, hvor man

lyver overfor andre. I sidste ende er det for Nietzsche afgørende

hvilket formål løgnen har. Bevarer eller ødelægger den hierarkiet?

12

More magazines by this user
Similar magazines