Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

morten.jacobsen.dk

Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

moral som kunstnerisk årsag, den forholder sig slet ikke til den.

Denne type kunst henvender sig ikke til ’folket’, men til sine

’fæller’. Idealet er ofte ledsaget af vrede fra de ’ikke-indvidede’,

med deres udbredte opfattelse af, at kunst er et ’fælles gode’(vi

skal alle kunne forstå og værdsætte den).

Lars von Trier er modsat ’Dutterne’ hverken interesseret i samhørigheden

eller det store fællesskab. Det genuine fællesskab er ikke endemålet

hos von Trier, det er derimod et genuint kunstnerisk udtryk. Kunsten

laves ikke ud fra et ideal om kunsten som formålstjenlig, udover på

det personlige plan. Instruktøren beskriver sin arbejdsproces som:

’Instinktiv og lystfuld’. De kunstneriske intentioner krydres ikke

med en morale – ’der er en grundlæggende forringelse af fantasien’.

Kunst-for-kunstens-skyld, er en selvisk ’unyttig’ kunstnerisk

undersøgelse, der ikke underordner sig de altruistisk motiver, men

kunstnerens egne idiosynkrasier: ’Den store digter skaber kun ud fra

sin egen realitet - lige til den grad, at han bagefter ikke holder

sit værk ud’[EH, s 43]. Udover at instruktøren ofte udtrykker foragt

overfor sine tidligere værker, heriblandt ANTICHRIST, så fremhæver

kunstnernavnet og instruktørens beskrivelse af sin arbejdsmetode,

også et tydeligt ståsted (perspektiv), der cementerer et personligt

- snarere end et ’objektivt’ (moralsk) - udgangspunkt for hans

publikum.

Her står jeg, jeg kan ikke andet – jeg har modet til min dårlige smag

[MO, s.158].

Det er ikke kun von Triers åbenlyse svindel med sit ’von’, den

kontroversielle adfærd, eller filmene der ofte rummer noget pinagtigt

(i form af himmelske kirkeklokker der bimler, penetration og ræve

der taler osv.). Også Lars von Triers kunstneriske bevæggrunde er

til tider nærmest pinlige i deres ’banalitet’. Den ’indholdsmæssige’

side af værkerne hævder han, er inspireret fra børnebogs-universet;

Breaking the Waves/Guldlok, Europa/Toget Thomas. Dogville omtaler

han gerne som Andeby, den dramaturgiske hovedfigur i filmene er bygget

over Anders And.

Manuskriptarbejdet beskrives som: ’Ren matematik. Det virker hver

gang, det der med at introducere noget tilsyneladende helt uskyldigt

og så udnytte det på et andet tidspunkt. Man kan lade publikum se en

20

More magazines by this user
Similar magazines