Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

morten.jacobsen.dk

Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

Til Anna som døde af leukæmi umiddelbart efter optagelsen af denne

film 30/4 1956 - 29/10 1977 [G, s.135]

I sit forsøg på at ’forføre’ publikum, bruger instruktøren

forskellige, stilistiske greb. Ligesom genren skærper en forventning

gør kapitlerne i filmen det også. Peter Plys’ fortællerstil er ført

videre i Dogvilles kapitelinddeling: ’You give the audience certain

expectations concerning what is about to happen, but then something

different to what it expects happens. The introductory words help

to build the arc you have to setup if your going to conjure up a

cinematic experience. It becomes part of the framework.’[TOVT, s.

243] Et greb instruktøren også bruger i ANTICHRIST, hvor fjerde

kapitel (genocide/kvindedrab), spiller på en forventning/ængstelse,

som alt efter perspektiv skuffer eller letter.

Lars von Trier, er en yderst korrupt stilist, kynisk misbruger han

ofte greb, der normalt forbindes som væsentlige for handlingen.

Periodefilm bliver hos publikum instinktivt opfattet som seriøse.

Man tror på alvoren, idet at konteksten synliggøres i en ydre

anstrengelse/nødvendighed i form af kulisseopbygning, research på

perioden etc. Det var netop disse overvejelser der lå til grund

for Breaking the Waves, og den periode filmen udspillede sig i.

Det var ikke en understregning af en religiøs/promiskuøs konflikt,

men en ærlig manipulation: ’If you set a story in another time, it

automatically gains more authotity.’ [TOVT, s. 96]

’At kunstneren sætter skinnet højere end realiteten er ikke nogen

indvending mod dette udsagn. Thi ’skinnet’ betyder her realiteten(...)

blot i et udvalg, en forstærkning, en korrektur... Den tragiske

kunstner er ingen pessimist, han siger netop ja. Selv til alt det

tvivlsomme og frygtelige, han er dionysisk...[AR, s. 41]

På Orchidégartneren, hvor dedikationen til Anna stammer fra, var det

igen en måde at manipulere publikum ind i en stemning af alvor og

tristesse. Som Lars von Trier siger: ’Er der noget folk har respekt

for er det sygdom og død’. De to datoer er henholdsvis instruktørens

fødselsdag og færdiggørelsen af filmen. Anna var der ingen der hed:

’Jeg tænkte bare, at folk ville tage filmen mere seriøst hvis der var

sådan en dedikation’.

27

More magazines by this user
Similar magazines