Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

morten.jacobsen.dk

Teksten (31 sider) som skærmlæsnings-pdf - Morten Jacobsen

I’d Like to lull the audience into a particular atmosphere. That’s

something I’ve always tried to do, setting the mood before the film

has properly got going. [Lars von Trier, i Björkmans Trier on von

Trier s. 234]

Dette er ikke et teoretisk kammerspil. Sigtet med specialet er ikke,

at nuancere Lars von Triers ANTICHRIST, men at radikalisere!

Der vil blive knallertfræset i blomsterbedet.

Min metode er idiosynkratisk. Teksten vil kontekstualisere ANTICHRIST,

i forhold til von Trier-mytologien, da denne set fra mit perspektiv,

er styrende for perceptionen. Jeg vil befamle de formelle yderpunkter

(navn, dedikation) i ANTICHRIST, da jeg mener at disse greb er, at

sidestille med den ’egentlige’ film (alt kan koges ind til virkemidler).

Teorien jeg vil trække på er Nietzsches ’Omvurdering af værdierne’:

Moralens oprindelse(MO), Afgudernes ragnarok(AR), Antikrist(AK) og

Ecce Homo(EH). Denne ensidige eller asketiske teori er et forsøg på,

at lave et benspænd, der skærper mit anliggende. Udover Nietzsche,

vil jeg benytte mig af henholdsvis Stig Björkmans Trier on von Trier

(TOVT) og Nils Thorsens Geniet(G). Bøgerne er baseret på samtaler

med instruktøren og ligger mere vægt på det anekdotiske end på de

filmiske analyser. Valget af Nietzsche er oplagt, dels pga. von

Triers gentagne benævnelse af Nietzsche som en ’faderfigur’, dels

pga. filmens titel ANTICHRIST.

Jeg vil, igennem disse nietzscheanske næsebor, spore mig ind på Lars

von Triers personage, få færten af mytologien. Udover Lars von Triers

erklæring om, at Nietzsche er en ’mentor’, har jeg valgt at bruge

denne magtteoretiker, da jeg mener at alle kunstneriske ytringer er

magtytringer, denne tekst/teori inkluderet. Mit sekundære anliggende

er, at påpege hvorledes kunst med sine ’fabrikerede idealer’ er et

’velmenende tyranni’, på linje med det religiøse frelsermaskineri.

Som en ’filolog’, vil jeg gå til emnet: ’uden at forfalske gennem

fortolkning, uden i kravet om forståelse at miste forsigtigheden,

tålmodigheden, finheden [AK, s.75].

Teksten er tænkt som en lovtekst. Kildehenvisningerne skrives i

forkortelser og i parentes, i et forsøg på, at lave en assimilering

af kontekst og tekst. Teksten skal ikke pendulere mellem forskellige

iii

More magazines by this user
Similar magazines